Sunteți pe pagina 1din 4

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Autoritate publică autonomă


Bucureşti - România
Bd. Libertăţii nr.14, sector 5, CP 050706
Tel.:+40213055356; Fax: +40213055354
www.cna.ro; cna@cna.ro

Decizia nr. 611 din 11.06.2019


privind somarea SC EXPERTNET SRL
cu sediul în Str. Argeşului nr. 15, Olteniţa, jud. Călăraşi
CUI: 17684752

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11.06.2019, Consiliul Naţional al


Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie, urmare
controlului specific privind reţelele de comunicaţii electronice deservite de stațiile
cap de rețea din Str. Argeşului nr. 15, Olteniţa, jud. Călăraşi, pentru localitățile –
Hotarele, Herăşti, Izvoarele, Puţul Greci, Zboiu, Miloşeşti, Jud. Giurgiu, Olteniţa,
Chirnogi, Curcani, Frumuşani, Mitreni, Negoieşti, Şoldanu, Valea Roşie, Crivăţ,
Gruiu, Orăşti, Pădurişu, Postăvari, Buciumeni, Spanţov, Ulmeni, Chiselet,
Căscioarele, Luica, Nana, Vasilaţi, Dorobanţu, Vărăşti, Boşneagu, Ulmu, Făurei,
Jud. Călăraşi și Popeşti Leordeni, Jud. Ilfov, aparținând SC EXPERTNET SRL.
Distribuitorul de servicii S.C. EXPERTNET S.R.L. deţine avizul de
retransmisie: A6861.4/21.06.2016, pentru localitățile Hotarele, Herăşti, Izvoarele,
Puţul Greci, Zboiu, Miloşeşti, județul Giurgiu, Olteniţa, Chirnogi, Curcani,
Frumuşani, Mitreni, Negoieşti, Şoldanu, Valea Roşie, Crivăţ, Gruiu, Orăşti,
Pădurişu, Postăvari, Buciumeni, Spanţov, Ulmeni, Chiselet, Căscioarele, Luica,
Nana, Vasilaţi, Dorobanţu, Vărăşti, Boşneagu, Ulmu, Făurei,
Jud. Călăraşi și Popeşti Leordeni, Jud. Ilfov.
Analizând rapoartele prezentate de Serviciul Inspecţie, întocmite în urma
controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 29.05.2019, la stațiile cap de
reţea cu denumirea EXPERTNET, Str. Argeşului nr. 15, Olteniţa, jud. Călăraşi,
aparţinând SC EXPERTNET SRL, din localitățile Hotarele, Herăşti, Izvoarele,
Puţul Greci, Zboiu, Miloşeşti, Jud. Giurgiu, Olteniţa, Chirnogi, Curcani,
Frumuşani, Mitreni, Negoieşti, Şoldanu, Valea Roşie, Crivăţ, Gruiu, Orăşti,
Pădurişu, Postăvari, Buciumeni, Spanţov, Ulmeni, Chiselet, Căscioarele, Luica,
Nana, Vasilaţi, Dorobanţu, Vărăşti, Boşneagu, Ulmu, Făurei, Jud. Călăraşi și
Popeşti Leordeni, Jud. Ilfov, a constatat că distribuitorul a încălcat prevederile
art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi
înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de
modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta
aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.
Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 74 (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii
de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în data de 29.05.2019, s-a
constatat că sunt retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, la stația cap de
rețea cu denumirea EXPERTNET, următoarele programe programe:
ANALOGIC
Sunt retransmise un nr. de 62 programe în sistem analogic:
2
Favorit TV, Etno TV, Taraf TV, Minimax, Disney Channel, Cartoon Network,
Magamax, TVR 1, TVR 2, PRO TV, Antena 1, Prima TV, Kanal D, National TV,
B1, Antena 3, Realitatea TV, Romania TV, National 24 Plus, Nasul TV, PRO X,
Telekom Sport 3, Telekom Sport 4, Eurosport 1, Eurosport 2, Fishing & Hunting,
TV Paprika, Antena Stars, Happy Channel, Trinitas TV, PRO 2, PRO Gold, Pro
Cinema, Film Café, DIVA, TV 1000, AXN, AXN White, AXN Black, AXN Spin,
Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet, TLC, Travel Channel,
Viasat Nature, Viasat Explore, Viasat History, TNT, MTV, ZU TV, KISS TV, U
TV, Music Channel, TVR International, TVR 3, TV Sud Est, Neptun TV, TV 5,
MDI TV, Antena 3 Calarasi, Digi 24.
Prin comparație cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de
C.N.A. :
- programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz (2):
- 2 - Telekom Sport 3*, Telekom Sport 4*;
- 0 „MUST CARRY”.
* menţiune: distribuitorul de servicii mi-a comunicat faptul că serviciile de
programe Telekom Sport 3 şi Telekom Sport 4 sunt retransmise în locul
serviciilor de programe Telekom Sport 5 şi Telekom Sport 6 a căror difuzare
este întreruptă de către furnizorul de servicii de programe; prin adresa nr.
1765/01.03.2019 Telekom Romania Communications SA informa CNA asupra
intenţiei societăţii de a înceta difuzarea serviciilor de programe Telekom Sport 5,
Telekom Sport 6 pentru o perioadă de 90 zile începând cu data de 04.03.2019
şi asupra deciziei conform căreia abonaţii Telekom Romania Communications
SA vor beneficia în această perioadă de conţinutul serviciilor de programe
Telekom Sport 3 şi Telekom Sport 4.
- programe existente în Aviz dar neretransmise în reţea la data
controlului (2):
- 2 - Telekom Sport 5*, Telekom Sport 6*;
- 0 „MUST CARRY”.
- nu sunt retransmise programe 18+;
- sunt retransmise programele SRTV: TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR
International;
- se retransmite programul TV 5;
- sunt retransmise programele regionale: MDI TV (regional Călăraşi,
Giurgiu, Ilfov), TV Sud Est (regional Călăraşi, Ilfov) şi Antena 3
Călăraşi (regional Călăraşi);
- nu funcționează program propriu;
- serviciile de programe de televiziune sunt grupate în funcţie de
categoria lor tematică cu câteva excepţii.
DIGITAL
Sunt retransmise un nr. de 135 programe de televiziune în sistem
digital:
PRO TV HD, PRO TV, Antena 1, Antena 1 HD, Antena 3, Antena 3 HD, Kanal D,
Kanal D HD, National TV, B1 TV, TVR 1, TVR 2, TVR HD, Romania TV, Nasul
TV, Prima TV, Realitatea TV, National 24 Plus, Antena Stars, Antena Stars HD,
Antena 3 Calarasi, Minimax, Cartoon Network, Disney Channel, Boomerang,
Nickelodeon, Disney Junior, Megamax, Jim Jam, LookSport, LookSport HD,
LookPlus, LookPlus HD, Telekom Sport 3, Telekom Sport 4, Telekom Sport 3
HD, PRO X, PRO X HD, Eurosport 1, Eurosport 1 HD, Eurosport 2, Europsort 2
3
HD, Fishing & Hunting, Telekom Sport 4 HD, Extreme Sports, ID HD, Animal
Planet, Animal Planet HD, Discovery Channel, Discovery Showcase HD,
Discovery Science, Discovery Science HD, ID, DTX HD, National Geographic,
National Geographic HD, National Geographic Wild, History Channel, Da Vinci
Learning, Travel Channel, Viasat Nature, Viasat Explore, Viasat History, Viasat
Nature/ Viasat History HD, TV Paprika, TLC, AXN HD, AXN, AXN Sprin, AXN
White, AXN Black, Film Café, DIVA, Pro Cinema, PRO 2, PRO 2 HD, TV 1000,
HBO, HBO HD, HBO 2, HBO 2 HD, HBO 3, HBO 3 HD, Cinemax, Cinemax HD,
Cinemax 2, Cinemax 2 HD, Paramount Channel, PRO Gold, TVR 3, Neptun TV,
MDI TV, TV Sud Est, Happy Channel, Happy Channel HD, Speranta TV, Credo
TV, Trinitas TV, KISS TV, ZU TV, MTV, Music Channel, Mooz Dance, Mooz HD,
Mooz RO, Magic TV, U TV, U TV HD, VH 1, Taraf TV, Etno TV, Favorit TV, TV
5, Euronews, Bloomberg, Travel Mix, Valea Prahovei TV, CNN, DW, Telestar 1,
Alfa & Omega TV, TNT, Medika TV, ZU TV HD, Inedit TV, Digi 24, Digi 24 HD,
Bucuresti TV, AMC, Comedy Central, CBS Reality, France 24, TVE, Agro TV,
Sat 1.
Prin comparație cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de
C.N.A. :
- programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz (9):
- 8 - Telekom Sport 3*, Telekom Sport 4*, Telekom Sport 3 HD*,
Telekom Sport 4 HD*, Bloomberg, Medika TV, TVE, Agro TV;
- 1 „MUST CARRY”- Digi 24**.
* menţiune: distribuitorul de servicii mi-a comunicat faptul că serviciile de
programe Telekom Sport 3 şi Telekom Sport 4 sunt retransmise în locul
serviciilor de programe Telekom Sport 5 şi Telekom Sport 6 a căror difuzare
este întreruptă de către furnizorul de servicii de programe; prin adresa nr.
1765/01.03.2019 Telekom Romania Communications SA informa CNA asupra
intenţiei societăţii de a înceta difuzarea serviciilor de programe Telekom Sport 5,
Telekom Sport 6 pentru o perioadă de 90 zile începând cu data de 04.03.2019
şi asupra deciziei conform căreia abonaţii Telekom Romania Communications
SA vor beneficia în această perioadă de conţinutul serviciilor de programe
Telekom Sport 3 şi Telekom Sport 4.
**menţiune : în oferta de servicii de programe aprobată de CNA în data de
10.05.2018 este inclus programul Digi 24 în format HD; la data controlului se
retransmitea programul Digi 24 atât în format HD cât şi SD.
- programe existente în Aviz dar neretransmise în reţea la data
controlului (18):
- 16 - TVR International, Telekom Sport 5*, Telekom Sport 6*, Telekom
Sport 5 HD*, Telekom Sport 6 HD*, National Geographic Wild HD, Mooz
Hits, Rock TV, Ardeal TV, Orizont TV, Est TV, Litoral TV, Absolut TV,
PRO 7, Taraf TV HD, Etno TV HD;
- 2 „MUST CARRY”- eStrada TV, Hit Music Channel.
* menţiune: serviciile de programe Telekom Sport 5 şi Telekom Sport 6 aveau
întreruptă difuzarea la data controului (29.05.2019); prin adresa
nr. 1765/01.03.2019 Telekom Romania Communications SA informa CNA
asupra intenţiei societăţii de a înceta difuzarea serviciilor de programe Telekom
Sport 5, Telekom Sport 6 pentru o perioadă de 90 zile începând cu data de
04.03.2019; ulterior Telekom Romania Communications SA a informat CNA prin
4
adresa nr. 1765/04.06.2019 asupra deciziei societăţii de a înceta difuzarea
serviciior de programe Telekom Sport 5 şi Telekom Sport 6.
Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus, cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sancţionarea
distribuitorului de servicii cu somaţie publică de intrare în legalitate în 30 de zile.
Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) şi (4) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Distribuitorul de servicii, S.C. EXPERTNET SRL deţinător al


avizului de retransmisie A6861.4/21.06.2016, pentru localitățile Hotarele,
Herăşti, Izvoarele, Puţul Greci, Zboiu, Miloşeşti, județul Giurgiu, Olteniţa,
Chirnogi, Curcani, Frumuşani, Mitreni, Negoieşti, Şoldanu, Valea Roşie, Crivăţ,
Gruiu, Orăşti, Pădurişu, Postăvari, Buciumeni, Spanţov, Ulmeni, Chiselet,
Căscioarele, Luica, Nana, Vasilaţi, Dorobanţu, Vărăşti, Boşneagu, Ulmu, Făurei,
Jud. Călăraşi și Popeşti Leordeni, Jud. Ilfov, se sancţionează cu somaţie
publică de intrare în legalitate în 30 zile, pentru încălcarea dispoziţiilor
articolelor 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea
audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios
administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri
prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

VICEPREȘEDINTE
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări


și Relații Europene

Şef serviciu Ciobanu Dumitru