Sunteți pe pagina 1din 2

Comanda - contract de transport rutier de marfuri (pe parcurs international extracomunitar)

nr.
Societatea comercial Nr. ORC Cod unic de inregistrare
Sediul social Telefon / fax Cont bancar / Banca Reprezentat prin n calitate de

__________/_______
BENEFICIAR

TRANSPORTATOR SC.DUNCA EXPEDITII S.A. J35/4179/1994 RO6725130


Dumbravita, DJ 691, KM 7+142, jud. TIMIS 0256-473213; FAX 0256-472606 RO12BRDE360SV07290023600 RO08BRDE360SV05418003600 BRD Timisoara Dunca Romeo Dan Director General

1. Baza legal a contractului: Codul civil art.1473, Codul comercial art.443-444, Convenia TIR, Geneva 1975, Convenia CMR, Geneva 1956. 2. Obiectul contractului i durata sa: transportul de marf cu specificaiile de mai jos contractul intr n vigoare la data semnrii sale i expir la achitarea contravalorii transportului. 3. Specificaiile transportului de marf:

Specificaii marf transportat, natura mrfii, tonaj brut, cubaj brut, gabarit, mod de ambalare Ruta solicitat ncrcarea: tara, data, adresa, ore program, persoan de legtur, telefon
Vama export: (tara/localitate/comisionar vamal, daca este cazul)

Durata transportului: Descrcare: tara, data, adresa, ore program, persoan de legtur, telefon
Vama import: (tara/localitate/comisionar vamal, daca este cazul)

Mijloc auto angajat de transportator

4.

Preul i modaliti de plat: preul este de _____________________/transport(fara TVA) plus taxele de expeditie dovedite cu documente si stationare in valoare de .................../zi pe durata ce depaseste 24 ore. Plata se face in termen de........................................ de la data emiterii facturii.

TRANSPORTATOR

BENEFICIAR

Nota: Transportul nu se va efectua daca prezenta comanda nu contine toate rubricile completate, precum si stampila beneficiarului si semnatura reprezentantului sau legal!
FM 35 DE 01/29.02.2008

Anexa la comanda - contract de transport rutier de marfuri (pe parcurs international extracomunitar) nr._________/_______
1. Obligaiile beneficiarului i ale transportatorului sunt n conformitate cu documentele
menionate la punctul 1 din comanda -contract. 2. In cazul in care pe durata transportului se constata de catre organele de control abilitate de lege, ca s-a depasit greutatea maxima sau dimensiunile de gabarit admise prin lege, corespunzatoare categoriei de drum pe care se efectueaza transportul, iar beneficiarul nu a anuntat transportatorul in scris pentru a obtine autorizatiile necesare efectuarii transportului respectiv, beneficiarul se obliga sa suporte toate amenzile si penalitatile care se aplica transportatorului. 3. In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea transportului la termenul stabilit, acesta va achita transportatorului penalitati in cuantum de 0,15%/zi aplicate la soldul ramas. 4. Orice costuri suplimentare cauzate de nerespectarea clauzelor mentionate in prezentul contract, precum si pagubele intervenite pe parcursul transportului, vor fi suportate de catre transportator in cazul in care se constata ca s-au produs din vina acestuia si vor consta in suma corespunzatoare deprecierii marfii, fara alte daune. Se considera intarziere la incarcare sau descarcare, doar in baza mentiunii pe scrisoarea de transport. 5. Raspunderea beneficiarului intervine si in cazul deteriorarii autovehiculului cu ocazia incarcarii sau pentru ambalarea necorespunzatoare a marfii. Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru orice consecinte nefavorabile rezultate ca urmare a unor date incorecte sau incomplete privind comanda de transport, cat si documentele insotitoare ale marfii. 6. In cazul in care transportul efectuat este aferent unor importuri de marfuri( din tari extracomunitare), beneficiarul va pune la dispozitia transportatorului documente care sa ateste ca valoarea transportului marfurilor importate a fost inclusa in valoarea in vama (DVI etc.). 7. Daca in termen de 30 zile de la data efectuarii transportului aceste documente (D.V.I. etc.) nu au fost trimise in copie, Dunca Expeditii va factura beneficiarului contravaloarea T.V.A.-ului aferent serviciului de transport prestat. 8. Asigurarea CMR a marfii in limita a 100.000 Euro/transport pentru autovehicule cu capacitate utila 20t cade in sarcina transportatorului si este cuprinsa in pretul transportului. In cazul in care beneficiarul solicita asigurarea marfii peste aceasta valoare, transportatorul se obliga sa incheie o polita de asigurare suplimentara, pe cheltuiala beneficiarului. 9. Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract, care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabila, se vor solutiona la Instanta de Judecata competenta, de pe raza municipiului Timisoara. Prezentul contract este opozabil partilor si in copie. 10. Persoana de legatura la S.C.Dunca Expeditii S.A.: Dl. Husarciuc Doru -0741-890003 Dra. Florentina Munteanu - 0742-105844 ; Dna Simona Batori- 0744-544390 Telefoane de contact: 0744-620701; 0744-620706; 0744-620711; 0744-620480; 0744-620840; 0744-620332; 0741-890024; 0741-890025. TRANSPORTATOR
FM 35 DE 01/29.02.2008

BENEFICIAR