Sunteți pe pagina 1din 41

ANEXA

INSTRUCTIUNI PRIVIND ACCESUL OPERATORILOR ECONOMICI STABILII N ROMNIA

LA APLICAIA NAIONAL EORI RO

Conectarea la aplicaia EORI - RO se face accesnd website-ul ANV - www.customs.ro, seciunea E-


Customs EORI- Sistem informatic- Cerere de atribuire numar EORI .

Se face click pe optiunea Cerere de atribuire numar EORI. Aceasta va avea ca rezultat intrarea pe pagina
publica a sistemului informatic integrat vamal (SIIV-PUBLIC).

1
Pentru crearea unei cereri de acordare a numarului EORI se deschide arborele SIIV-PUBLIC si se alege
(dublu click) optiunea Acordare numar EORI.

Ca rezultat al acestei actiuni se va deschide o fereastra ce va permite crearea unei cereri, modificarea unei
cereri neinregistrate(stare draft) si crearea unei cereri de modificare a datelor EORI.

2
MANUAL DE UTILIZARE

3
REGULI DE UTILIZARE A APLICAIEI

Rubrica Cmp Regula de validare


Conditii Se completeaza automat de sistem si reprezinta
de lucru Conectat ca utilizatorul care a accesat aplicatia.
Conditii Se completeaza regionala vamala careia ii este
de lucru Solicitare adresata unitatii vamale adresata solicitarea este obligatoriu de completat.
Se valideaza pe lista de valori apelabila prin butonul

din partea dreapta


Radio-butoanele

Conditii
de lucru
Se opteaza pentru varianta corespunzatoare
statutului solicitantului.
Se completeaza codul de identificare unic conform
alegerii facute anteror.
In functie de alegere se face validarea acestui cimp
astfel: daca operatorul economic este inregistrat in
Romania se valideaza un C.U.I., daca solicitantul
Conditii este o persoana fizica se valideaza un C.N.P., daca
de lucru solicitantul este un operator economic dintr-o tara
terta se valideaza existenta codului tarii respective
pe primele 2 caractere ale identificatorului unic
este obligatoriu de completat. Pentru seria si
numarul pasaportului nu se efectueaza nici un fel de
Cod identificare unica validare
In functie de optiunea aleasa, se pot efectua
urmatoarele operatii:
Alegeti
- crearea unei cereri noi
optiunea
- modificarea unei cereri noi neinregistrate
dorita
- crearea unei cereri de modificare a datelor
- EORI
Optiune pentru crearea unei cereri noi.
In acest caz nu este necesar sa se completeze
informatii suplimentare in rubrica Alegeti optiunea
dorita.
Daca numarul de identificare unic completat de
Alegeti solicitant este regasit in baza de date se va primi un
optiunea mesaj de eroare legat de acest lucru.
dorita

Alegeti Optiune pentru modificarea unei cereri noi


optiunea neinregistrate (draft).
dorita In acest caz este necasara completarea cimpurilor
Nr referinta solicitant si data referintei cererii.
Daca aceasta referinta nu este regasita in baza de
date se va primi un mesaj de eroare legat de acest
lucru.

4
Optiune pentru crearea unei cereri de modificare a
datelor EORI.
In acest caz este necasara completarea cimpurilor
Cod identificare certificat si Nr.certificat EORI.
Codul de identificare este un cod secret ce se
primeste odata cu certificatul de acordare a
Alegeti numarului EORI.
optiunea Daca aceast certificat nu este regasit in baza de
dorita date se va primi un mesaj de eroare legat de acest
lucru.

Prin click pe acest buton se va deschide a fereastra


aferenta optiunii alese.
Alegeti
La efectuarea acestei operatii se fac verificarile
optiunea
specifice fiecarei optiuni.
dorita
Nesatisfacerea unei reguli de completare genereaza
Butonul un mesaj de eroare.

5
MODEL CERERE ATRIBUIRE NUMAR EORI

Dupa completarea campului Solicitarea adresata unitatii vamale si a codului de identificare (CUI) se
apasa butonul Executa

6
Dupa confirmarea interogarii se deschide cererea de atribuire a numarului EORI:

7
Nr. Referinta solicitat este alocat automat de sistem dar poate fi modificat de catre solicitant cu un numar
propriu.
ATENTIE! Acest numar de referinta trebuie retinut deoarece este un criteriu pentru
modificarea unei cereri de atribuire a numarului EORI neinregistrata

8
La rubricile 2, 3 si 7 Tara se alege din lista de valori existenta pe bara de butoane .
Romania are codul 187.

In cazul in care nu exista informatii referitoare la Bloc, Scara, Apartament, Etaj, Alte,
campurile se vor completa cu -.

Campul Alte va fi completat in cazul in care Adresa de constituire/Resedinta se situeaza


in afara localitatii. (Ex. Parcela 45)

La rubricile 6 -Tipul de persoana, 9-Id cod CAEN se aleg valorile din lista de valori.

9
Pentru inserarea/stergerea unui rand intr-o rubrica tip tabel (ex. Rubrica 7, 11 etc) se
pozitioneaza cursorul in tabelul dorit si se apasa butonul pentru inserare, respectiv
pentru stergere.

La rubrica 10 optiunea se alege din lista derulanta.

Dupa terminarea completarii cererii se actioneaza butonul pentru inscrierea datelor in


baza de date.
Se apasa butonul pentru inregistrarea cererii la DRAOV.
Daca exista erori de completare se va deschide fereastra :

Pentru revenirea la formatul cererii se va apasa butonul din fereastra de eroare

NU SE VA APASA BUTONUL DE PE BARA DE BUTOANE!!!

Dupa efectuarea corectiilor se apasa din nou butoanele si . Daca nu mai sunt alte
erori se va efectua inregistrarea cererii si pe ecran va aparea urmatorul mesaj:

10
Dupa confirmarea mesajului se va deschide cererea in format PDF. Daca nu se deschide in
acest format se proceda astfel: din fereastra browser-ului de internet se dezactiveaza pop-up
Blocker-ul din Internet options- tools.
ATENTIE Aceasta operatiune se face fara a inchide cererea ( se
minimizeaza)
Se revine in fereastra cererii care a fost inregistrata automat si a primit numar.
.

Se apasa butonul care genereaza cererea in format PDF, se salveaza local si se tipareste.

11
12
Dupa atribuirea numarului EORI se va primi la adresa de posta electronica mentionata in cerere un e-mail
care contine notificarea de atribuire, identificatorul si parola.

Atentie la toate informatiile cuprinse in e-mail!

Dupa salvarea continutului din e-mail si setarea font-ului, Notificarea de atribuire va fi tiparita.

13
REGULI DE COMPLETARE A CERERII DE ACORDARE A NUMARULUI EORI

Rubrica Cimp Regula de validare


Numar referinta cerere
Rubrica 1 solicitant Se completeaza automat de catre aplicatie dar poate fi modificat.
Rubrica 1 Data referinta cerere solicitant Data referintei cererii solicitantului este obligatorie !
Rubrica 1 Tara inregistrare cerere Este intotdeauna RO si este completat automat de aplicatie
Rubrica 1 Cod identificare unic Cod de identificare unica al solicitantului este obligatoriu!
Rubrica 1 Nume complet Numele complet al solicitantului este obligatoriu!
Rubrica 1 Nume scurt Numele scurt al solicitantului este obligatoriu!

Rubrica 1 Numar inregistrare cerere Se completeaza automat de catre aplicatie .


Rubrica 1 Data inregistrare cerere Se completeaza automat de catre aplicatie
Este numarul din registrul de intrare al autoritatii vamale unde a fost
Numar inregistrare cerere inregistratata cererea si depuse documentele anexate. Va fi
Rubrica 1 registratura completat in sistemul informatic de catre persoana desemnata

Data inregistrare cerere Este data la care este inregistrata cererea in registrul de intrare al
Rubrica 1 registratura autoritatii vamale unde a fost inregistrata cererea.
Rubrica 1 Data inceput valabilitate Data de inceput a valabilitatii numarului EORI este obligatorie!
Data de inceput a valabilitatii numarului EORI nu poate fi mai mare
Rubrica 1 Data sfirsit valabilitate decit data de sfirsit de valabilitatii!
Adresa de constituire/resedinta a operatorului economic este
Rubrica 2 - obligatorie !
Rubrica 2 Nume Numele locatiei - optional
Strada si numarul adresei de constituire/resedinta a operatorului
Rubrica 2 Strada si numar economic sint obligatorii !
Sunt obligatorii de completat. In cazul in care nu exista informatii se
Rubrica 2 Bloc, Scara, Ap, Etaj, Alte completeaza cu -
Rubrica 2 Cod postal Codul postal al adresei - optional

14
Numele localitatii adresei de constituire/resedinta a operatorului
Rubrica 2 Localitate economic este obligatoriu !
Rubrica 2 Judet Judetul adresei - optional
Tara adresei de constituire/resedinta a operatorului economic este
Rubrica 2 Tara obligatorie !
Tara adresei este valida pe lista de valori ce contine toate tarile
Rubrica 2 Tara codificate conform ISO alfanumeric 2

Rubrica 2 Limba Limba in care sint completate rubricile adresei. Intotdeauna este RO.
Data de inceput de valabilitate a adresei de constituire/resedinta
Rubrica 2 Data inceput valabilitate este obligatorie !
Data de inceput de valabilitate a adresei de constituire/resedinta nu
Rubrica 2 Data inceput valabilitate poate fi mai mica decit data de inceput a numarului EORI !
Data de inceput de valabilitate a adresei de constituire/resedinta nu
Rubrica 2 Data sfirsit valabilitate poate fi mai mare decit data de sfirsit de valabilitate !
Data expirarii valabilitatii numarului EORI nu poate fi mai mic decit
Rubrica 2 Data sfirsit valabilitate data sfirsitului de valabilitate al adresei !
Perioadele de valabilitate ale adreselor succesive trebuie sa fie
Rubrica 2 Perioada valabilitate continue !
Rubrica 3 Tara Tara numarului de identificare in aplicatia de TVA este obligatorie !
Tara numarului de identificare este valida pe lista de valori ce
Rubrica 3 Tara contine tarile UE codificate conform ISO alfanumeric 2
Rubrica 3 Numar identificare TVA Numarul de identificare in aplicatia de TVA este obligatoriu !
Limba in care sint completate rubricile statutului juridic. Intotdeauna
Rubrica 4 Limba este RO.
Rubrica 4 Statut legal Statutul legal al operatorului economic este obligatoriu !
Data de inceput de valabilitate a statutului juridic al operatorului
Rubrica 4 Data inceput valabilitate economic este obligatorie !
Data de inceput de valabilitate a statutului juridic al operatorului
economic nu poate fi mai mica decit data de inceput de valabilitate a
Rubrica 4 Data inceput valabilitate numarului EORI !
Data de inceput de valabilitate a statutului juridic al operatorului
Rubrica 4 Data sfirsit valabilitate economic nu poate fi mai mare decit data de sfirsit de valabilitate !
Data expirarii valabilitatii numarului EORI nu poate fi mai mic decit
data sfirsitului de valabilitate a statutului juridic al operatorului
Rubrica 4 Data sfirsit valabilitate economic !
Perioadele de valabilitate ale statuturilor juridice succesive trebuie
Rubrica 4 Perioada valabilitate sa fie continue !

Data de constituire / data Data de constituire a operatorului economic sau data de nastere a
Rubrica 5 nastere persoanei fizice - optional
Tipul de persoana. Este validat pe lista de valori ce contine lista
Rubrica 6 Tipul de persoana tipurilor de persoane si codificarile corespunzatoare - optional
Rubrica 7 Nume complet Numele complet al persoanei de contact este obligatoriu !
Rubrica 7 Nume scurt Numele scurt al persoanei de contact - optional
Rubrica 7 Strada si numar Strada si numarul adresei persoanei de contact sint obligatorii !
Rubrica 2 Cod postal Codul postal al adresei persoanei de contact - optional
Rubrica 7 Localitate Numele localitatii adresei persoanei de contact este obligatoriu !

Rubrica 7 Tara Tara corespunzatoare adresei persoanei de contact este obligatorie !


Tara corespunzatoare adresei persoanei de contact este valida pe
lista de valori ce contine toate tarile codificate conform ISO
Rubrica 7 Tara alfanumeric 2

15
Telefonul persoanei de contact - optional; cel putin un element de
Rubrica 7 Telefon contact trebuie sa fie specificat (telefon, fax sau e-mail)
Fax-ul persoanei de contact - optional; cel putin un element de
Rubrica 7 Fax contact trebuie sa fie specificat (telefon, fax sau e-mail)
Adresa de e-mail a persoanei de contact - optional; cel putin un
Rubrica 7 Email element de contact trebuie sa fie specificat (telefon, fax sau e-mail)
Data de inceput de valabilitate a datelor privind persoana de contact
Rubrica 7 Data inceput valabilitate este obligatorie !
Data de inceput de valabilitate a datelor persoanei de contact nu
poate fi mai mica decit data de inceput de valabilitate a numarului
Rubrica 7 Data inceput valabilitate EORI !
Data de inceput de valabilitate a datelor privind persoana de contact
Rubrica 7 Data sfirsit valabilitate nu poate fi mai mare decit data de sfirsit de valabilitate !
Data expirarii valabilitatii numarului EORI nu poate fi mai mic decit
Rubrica 7 Data sfirsit valabilitate data sfirsitului de valabilitate a datelor persoanei de contact !
Perioadele de valabilitate ale persoanelor de contact succesive
Rubrica 7 Perioada valabilitate trebuie sa fie continue !
Tara terta corespunzatoare identificatorului unic al operatorului
Rubrica 8 Tara terta economic este obligatoriu de completat in cazul in care exista!
Tara terta corespunzatoare identificatorului unic al operatorului
Rubrica 8 Tara terta economic nu poate fi Romania !
Tara terta este validata pe lista de valori ce contine toate tarile non-
Rubrica 8 Tara terta UE codificate conform ISO alfanumeric 2

Rubrica 8 Identificator national tara terta Identificatorul national pentru tara terta este obligatoriu de completat!
Codul principalei activitati economice este validat pe lista de valori
Codul principalei activitati ce contine coduri din 4 cifre conform clasificarii statistice a
Rubrica 9 economice activitatilor economice in UE (CAEN).
Acordul pentru divulgarea Se alege optiunea corespunzatoare acordului / refuzului privind
datelor cu caracter personal publicarea pe internet de catre Comisia Europeana a datelor cu
Rubrica 10 mentionate la punctele 1,2,3 caracter personal (rubrica 1, 2, 3)
Cel putin un document trebuie sa se gasesca in lista documentelor
Rubrica 11 - anexate la cererea de alocare a numarului EORI !
Rubrica 11 Descriere document Descrierea documentului anexat este obligatorie !
Rubrica 11 Serie Seria documentului anexat este obligatorie !
Rubrica 11 Numar Numarul documentului anexat este obligatorie !
Rubrica 11 Data Data documentului anexat este obligatorie !
Rubrica 12 Reprezentant legal Functia reprezentantului legal trebuie completata obligatoriu!
Rubrica 12 Nume Numele reprezentantului legal trebuie completat obligatoriu!
Rubrica 12 Data Data semnarii cererii este obligatorie!

MODEL CERERE DE MODIFICARE A UNUI NUMAR EORI

16
Modificarea unui numar EORI se efectueaza prin conectarea la aplicaia EORI - RO pe
website-ul ANV - www.customs.ro, sectiunea E-Customs EORI- Sistem informatic-
Cerere de atribuire numar EORI .
Se alege optiunea de creare a unei cereri de modificare a datelor EORI si apoi se introduc
datele cerute in interfata.
Identificatorul si parola sunt cele comunicate pe e-mai titularului cu ocazia atribuirii
numarului EORI.

Dupa apasarea butonului executa apare fereastra cu formatul electronic al numarului EORI in
vigoare.

17
Se apasa butonul care permite crearea unei cereri de modificare a datelor care au stat la
baza atribuirii numarului EORI.

Dupa confirmarea mesajului se deschide o fereastra care permite efectuarea modificarilor.

18
Dupa completarea listei cu noile informatii se apasa butonul care
afiseaza o fereastra in care se inscriu modificarile in detaliu.

19
modificarile se inscriu in campurile Actualizare

Se salveaza cu ajutorul butonului . Transmiterea modificarilor la DRAOV/DJAOV/Biroul


vamal se efectueaza prin apasarea butonului .

Se apasa butonul care genereaza cererea in format PDF, se salveaza local si se tipareste.

20
Rezolvarea unor probleme legate de rularea in Browser-ul IE a aplicatiilor Forms &
Report

Unele add-ons instalate in browserul web sint incompatibile cu Jinitiator-ul Oracle (care la rindul lui este si el
un add_on) si ca atare pentru a nu avea probleme la rularea aplicatiilor Oracle Forms pe browser-ul IE 7 si IE
6 este nevoie sa se faca disable unele din add-onurile instalate in browserul web.

Pentru Internet Explorer 7 procedura este urmatoarea:

Dam mai jos o lista cu asemenea add-onuri.


ATENTIONAM ca lista de mai jos nu este exhaustiva, ea contine doar add-onurile identificate de noi ca
incompatibile cu Jinitiatorul 1.3.1.22 ( 1.3.1.26 ) pe IE7:

Google,
Google Toolbar Helper,
Google Toolbar Notifier BHO,
Skype,
Skype add-on (mastermind).

Procedura:
Se intra in browser-ul IE7

Se face clic pe optiunea Tools din bara de sus

Se alege Manage Add-ons -> Enable or Disable Add-ons...


Se selecteaza cu mouse-ul din lista Add-onul (Name), pe cel care dorim sa-l facem disable de
exemplu Google

21
Se face clic pe optiunea Disable din caseta Settings

22

Se repeta operatiile pentru toate add-onurile care trebuie sa fie facute disable. In partea de sus a
tabelei se va afisa lista Add-onurilor care sint setate disable.

Pentru Internet Explorer 6 procedura este urmatoarea:

Dam mai jos o lista cu asemenea add-onuri.


ATENTIONAM ca lista de mai jos nu este exhaustiva, ea contine doar add-onurile identificate de noi ca
incompatibile cu Jinitiatorul 1.3.1.22 ( 1.3.1.26 ) pe IE6:

Google Dictionary Compression sdch


Google Toolbar,
Google Toolbar Helper,
Google Toolbar Notifier BHO,

23
Skype,
Skype add-on (mastermind),
Yahoo! Toolbar
Yahoo! Toolbar Helper

Procedura:
Se intra in browser-ul IE6
Se face clic pe optiunea Tools din bara de sus

Se alege Manage Add-ons

24
Se selecteaza cu mouse-ul din lista Add-onul (Name), pe cel care dorim sa-l facem disable de
exemplu Google Dictionary Comp

25
Se face clic pe optiunea Disable din caseta Settings. Pe ecran va aparea un mesaj de confirmarea a
operatiei si avertizarea ca modificarea devine efectiva dupa restartarea browser-ului.

Se face clic pe butonul OK

26
Se repeta operatiile pentru toate add-onurile care trebuie sa fie facute disable. In partea de sus a
tabelei se va afisa lista Add-onurilor care sint setate disable.

Dupa setarea disable a tuturor Add-onurilor din lista de mai sus se face clic pe butonul OK.
Se inchide browser-ul IE pentru ca setarile facute sa devina efective
Se reincarca bowserul pentru rularea aplicatiilor SIIV

27
Instructiuni configurare pentru aplicatiile SIIV pe Forms si Reports 11g

Instalarea pe Windows Xp

1 Se dezinstaleaza toate versiunile de Java mai mari de 1.4.2


- Pentru aceasta pe Windows xp se intra in Control panel : Start-> Settings -> Control
panel -> Add or remove programs ->
- Se selecteaza versiunea de Java si se face clic pe butonul Remove

28
- Se inchid ferestrele Add or Remove Programs si Control Panel
- Se restarteaza calculatorul
La repornirea calculatorului se acceseaza cererea

Browserul va afisa un mesaj legat de faptul ca aplicatia lansata necesita instalarea unei versiuni precizata de
Java.

Se va face clic pe mesaj si se alege din meniul afisat optiunea ce permite instalarea Run Add-on
Instalatorul Java va fi lansat

29
Se face clic pe butonul Install
In urmatorul ecran se face clic pe butonul install

Dupa instalare se va afisa urmatorul ecran

30
Se inchide fereastra facind clic pe butonul Close
Dupa instalarea versiunii Java 1.6.0_25 aplicatia va fi lansata automat. Instalarea update-urilor sau a unor
versiuni superioare de Java nu va afecta functionarea aplicatiei, insa la rularea acesteia se va cere permisiunea
de rulare pe ultima versiune de Java instalata.
Urmeaza un ecran legat de faptul ca semnatura digitala a aplicatiei nu este recunoscuta de sistem

Se bifeaza optiune Always trust content from this publisher.


Se face clic pe butonul Run
In urmatorul ecran sistemul cere confirmarea descarcarii pe calculator a programelor necesare rularii
aplicatiei. Desi recomandarea sistemului este de blocare a acestor programe, pentru rularea aplicatiei este
necesar sa se permita descarcarea acestor programe.
Ca atare se face clic pe butonul No

31
Dupa descarcarea cache-urilor aplicatia va fi lansata

Pentru versiunile de Java 1.7.x ce pot fi instalate ulterior, functionarea aplicatiei necesita scaderea nivelului
de securitate la Mediu dupa cum urmeaza.
Se urmeaza calea : Start -> Programs -> Java -> Configure Java
Se selecteaza tabul Security si se coboara nivelul de securitate la Medium

32
Se lanseaza aplicatia
Pentru versiunile de Java 1.7 la lansarea aplicatiei se vor trata urmatoarele ferestre :
- In ecranul urmator se bifeaza optiunea I accept the risk and want ta run this application, si se face clic pe
butonul Run

33
- In fereastra urmatoare se bifeaza optiunea Do not show this again for apps from the publisher and location
above si se face clic pe butonul Run

- In fereastra urmatoare se face clic pe butonul No pentru a permite descarcare de pe server a fisierelor
cache.

34
Aplicatia se va deschide automat.

Instalarea pe Windows 7
1 Se dezinstaleaza toate versiunile de Java mai mari de 1.4.2
- Pentru aceasta pe Windows 7 se intra in Control panel : Start-> Control Panel ->
Programs Programs and Features

- Se selecteaza versiunea de Java si se face clic pe butonul Unistall

- se confirma dezinstalarea acestei versiuni de Java prin clic pe butonul Yes

- in ecranul User Account Control se permite utilizatorului sa actualizeze programele Java prin clic pe
butonul Yes
- In acest exemplu nu mai exista nici o versiune de Java instalata

35
- Se inchide fereastra Uninstall or change a program

- Se restarteaza calculatorul

- La repornirea calculatorului se intra in cerere

- In urmatorul ecran se face clic pe butonul Install>

36
- in ecranul User Account Control se permite utilizatorului sa actualizeze programele Java prin clic pe
butonul Yes
- Dupa instalare se va afisa urmatorul ecran

- Se inchide fereastra facind clic pe butonul Close

37
Dupa instalarea versiunii Java 1.6.0_25 aplicatia va fi lansata automat. Instalarea update-urilor sau a unor
versiuni superioare de Java nu va afecta functionarea aplicatiei, insa la rularea acesteia se va cere permisiunea
de rulare pe ultima versiune de Java instalata.
In urmatorul ecran sistemul cere confirmarea descarcarii pe calculator a programelor necesare rularii
aplicatiei. Desi recomandarea sistemului este de blocare a acestor programe, pentru rularea aplicatiei este
necesar sa se permita descarcarea acestor programe.
- Ca atare se face clic pe butonul No

- Dupa descarcarea cache-urilor aplicatia va fi lansata

Pentru versiunile de Java 1.7.x ce pot fi instalate ulterior, functionarea aplicatiei necesita scaderea nivelului
de securitate la Mediu dupa cum urmeaza.
- se lanseaza Configure Java din Start -> Configure Java

- se alege tab-ul Security si se scade nivelul de securitate la mediu

- se face face clic pe butonul Apply si apoi pe butonul OK

38
Se lanseaza aplicatia
Pentru versiunile de Java 1.7 la lansarea aplicatiei se vor trata urmatoarele ferestre :
- In ecranul urmator se bifeaza optiunea I accept the risk and want ta run this application, si se face clic pe
butonul Run

39
- In fereastra urmatoare se bifeaza optiunea Do not show this again for apps from the publisher and location
above si se face clic pe butonul Run

- In fereastra urmatoare se face clic pe butonul No pentru a permite descarcare de pe server a fisierelor
cache.

40
Aplicatia se va deschide automat.

41

S-ar putea să vă placă și