Sunteți pe pagina 1din 21

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Centrul Național pentru Informații Financiare


Direcția Tehnologia Informației, Comunicații și Statistică Vamală

INSTRUCȚIUNI
PRIVIND
UTILIZAREA APLICAȚIEI NAȚIONALE

EORI – RO
CUPRINS

I. CONECTAREA LA SISTEMUL INFORMATIC ..................................... 3

II. CREARE/MODIFICARE CERERE EORI ........................................... 4

III. MODEL CERERE ATRIBUIRE NUMĂR EORI .................................. 5

IV. TRANSMITERE CERERE ATRIBUIRE NUMĂR EORI ....................... 15

V. MODEL CERERE DE MODIFICARE A NUMĂRULUI EORI ............... 18


I. CONECTAREA LA SISTEMUL INFORMATIC

Conectarea la aplicaţia EORI-RO se realizează accesând website-ul Direcției Generale a Vămilor


1. www.customs.ro -> secţiunea E-Customs -> EORI -> Sistem informatic -> Cerere de atribuire număr EORI . Se
face click pe opțiunea Cerere de atribuire număr EORI

4.

2.
II. CREARE/MODIFICARE CERERE EORI-RO
În cazul transportatorilor TIR, codul de identificare va fi preluat din ștampila existentă pe carnetul
TIR (de ex: SRB/089/151). În cererea de atribuire a numărului EORI codul de identificare va fi de forma
2. Pentru crearea unei cereri de acordare a numărului EORI se va deschide o fereastră ce va permite:
a. CREAREA UNEI CERERI
ROTSR089151 unde:
RO - codul țării care atribuie numărul EORI conform codificării TARIC;
T - identificatorul pentru operatorii economici autorizaţi la regimul TIR;
SR - codul țării titularului carnetului TIR conform codificării TARIC (nu va fi utilizată codificarea IRU de
b. MODIFICAREA UNEI CERERI NEÎNREGISTRATE trei caractere)
c. CREAREA UNEI CERERI DE MODIFICARE A DATELOR EORI 089151 - numărul titularului carnetului TIR, atribuit de asociaţia garantă din ţara terţă, introdus fără
separator.
1 2 3 4 - dacă operatorul economic este înregistrat în România se validează 5 6
Se completează un C.U.I.; Alegeți acțiunea Execută. Prin click pe
Solicitare adresată Se validează pe Se optează codul de - dacă solicitantul este o persoană fizică se validează un C.N.P.; dorită. acest buton se va
unității vamale. lista de valori pentru varianta deschide o fereastră
identificare unic - dacă solicitantul este un operator economic dintr-o țară terță se În funcție de
Se completează apelabilă prin corespunzătoare aferentă opțiunii alese.
conform alegerii validează existența codului țării respective pe primele 2 caractere ale opțiunea aleasă,
direcția regională butonul din statutului făcute anterior La efectuarea acestei
identificatorului unic – este obligatoriu de completat; se pot efectua
vamală căreia îi este partea dreapta. solicitantului. (câmpul este operații se fac
- pentru seria și numărul pașaportului nu se efectuează nici un fel de următoarele
adresată solicitarea - obligatoriu), verificările specifice
validare; operații:
este obligatoriu de și se validează fiecărei opțiuni.
- pentru carnetul TIR se vor respecta instrucțiunile din chenarul A, B, C sau D.
completat. astfel: galben;
A B
Crearea unei cereri noi. Modificarea unei cereri noi
În acest caz nu este necesar să neînregistrate (draft).
se completeze informații În acest caz este necesară
Crearea unei cereri suplimentare în rubrica completarea câmpurilor “Nr.
1 2 noi. “Alegeți opțiunea dorită”. Dacă referință solicitant” și data
În acest caz nu este numărul de identificare unic referinței cererii. Dacă această
3 necesar să se completat de solicitant este referință nu este regăsită în baza
completeze informații regăsit în baza de date se va de date se va primi un mesaj de
5 suplimentare în rubrica primi un mesaj de eroare legat eroare legat de acest lucru.
4 “Alegeți opțiunea de acest lucru.
5 dorită”. Dacă numărul
de identificare unic
completat de solicitant
A este regăsit în baza de
B date se va primi un C D
mesaj de eroare legat
Căutarea unei cereri înregistrate Crearea unei cereri de
de acest lucru.
C În acest caz este necesară modificare a datelor EORI.
completarea câmpurilor “Nr În acest caz este necesară
referință solicitant” și data completarea câmpurilor
D referinței cererii și “Nr. “Identificator” și “Parola”.
Înregistrare cerere Identificatorul și Parola sunt
(INFORMATIC)” și data coduri secrete ce se primesc
înregistrării. odată cu certificatul de
acordare a numărului EORI.
6 7 Acordul pentru prelucrarea Dacă acest certificat nu este
datelor personale este regăsit în baza de date se va
obligatoriu conform prevederilor primi un mesaj de eroare
7 Regulamentului UE 2016/679. legat de acest lucru.
III. MODEL CERERE ATRIBUIRE NUMĂR EORI-RO

Tab-ul Solicitant
Tab-ul Solicitant se deschide cu
câmpurile Nr. Referință solicitant,
Cerere înregistrată în țara și Cod
de identificare precompletate.

Se completează câmpurile libere cu


datele corespunzătoare.

Secțiunea Rezervat în scopuri


vamale nu se completează.

 Țara înregistrare cerere este


întotdeauna RO și este completată
automat de aplicație

Câmpurile marcate cu asterisc(*)


se completează obligatoriu.

Data de început a valabilității


Nr. referință solicitant este alocat în mod automat de către sistem. numărului EORI este obligatorie.

ATENȚIE! Acest număr de referință trebuie reținut deoarece este un criteriu pentru Data de început a valabilității
modificarea unei cereri de atribuire a numărului EORI neînregistrată. numărului EORI nu poate fi mai
mare decât data de sfârșit a
. valabilității.
III. MODEL CERERE ATRIBUIRE NUMĂR EORI-RO

Tab-ul Adresa
 Câmpurile marcate cu asterisc(*) se
completează obligatoriu.

 Data de început de valabilitate a


adresei de constituire/reședință este
obligatorie și nu poate fi mai mică
decât data de început a numărului
EORI.

 Dată de început de valabilitate a


adresei de constituire/reședință nu
poate fi mai mare decât data de sfârșit
de valabilitate.

 Data expirării valabilității numărului


EORI nu poate fi mai mică decât data
sfârșitului de valabilitate al adresei.

 Țara adresei se alege din lista de valori


ce conține toate codurile de țări.

 Limba în care sunt completate rubricile


adresei este întotdeauna RO.

 Câmpul Stabilit în UE? poate avea una


din valoarile DA sau NU. Valoarea se
generează automat de aplicație în
. funcție de țara adresei solicitantului
III. MODEL CERERE ATRIBUIRE NUMĂR EORI-RO

Tab-ul Persoana de contact

Sunt obligatoriu de completat următoarele informații:  Pentru a salva


 Numele complet al persoanei de contact înregistrarea se va
 Strada și numărul adresei persoanei de contact apăsa butonul din
 Numele localității adresei persoanei de contact dreptul liniei editabile.
 Țară corespunzătoare adresei persoanei de contact
 Pentru a închide
*În cazul în care se dorește adăugarea mai multor persoane de contact cu același nume, se va completa mai modul editare fără a
întâi prenumele și apoi numele pentru a doua persoană înregistrată. salva datele se apasă
butonul din dreptul
! Cel puțin un element de contact trebuie să fie specificat (telefon, fax sau e-mail) liniei editabile.
Numărul EORI se va primi pe EMAIL/POȘTĂ
 Pentru a șterge
*În vederea modificării datelor persoanei de contact deja înregistrată în sistemul EORI, noile informații se vor înregistrarea se apasă
.
completa prin suprascriere, peste cele existente. Nu se va adăuga o linie nouă conținând același nume și butonul din
prenume. dreptul înregistrării.
III. MODEL CERERE ATRIBUIRE NUMĂR EORI-RO

Tab-ul Identificator TVA

Ambele câmpuri, respectiv Țara și Numărul de identificare TVA se completează obligatoriu.

Codul de țară si numele țării se selectează din lista de valori aferentă câmpului.

După completarea ambelor câmpuri, se validează informațiile introduse prin apăsarea butonului cu bifă afișat în partea dreaptă
a ecranului. Pentru modificarea/ștergerea informațiilor, se vor folosi butoanele corespunzătoare afișate în partea dreaptă a
ecranului.

.
III. MODEL CERERE ATRIBUIRE NUMĂR EORI-RO

Tab-ul Informații juridice


 Câmpurile marcate cu asterisc(*) sunt
obligatorii.

 Data de început a valabilității


statutului juridic al operatorului
economic este obligatorie și nu poate fi
mai mică decât data de început a
valabilității numărului EORI.

 Data de început a valabilității statutului


juridic al operatorului economic nu
poate fi mai mare decât data de sfârșit a
valabilității.

 Data expirării valabilității numărului


EORI nu poate fi mai mică decât data
sfârșitului de valabilitate a statutului
juridic al operatorului economic.

 Perioadele de valabilitate ale statuturilor


juridice succesive trebuie să fie continue.

 Tipul de persoană este validat pe lista de


valori ce conține lista tipurilor de
persoane și codificările corespunzătoare.

 Codul activității economice se alege din


. lista de valori aferentă câmpului.
III. MODEL CERERE ATRIBUIRE NUMĂR EORI-RO

Tab-ul Țări terțe și tab-ul Publicare date

Țara terță corespunzătoare identificatorului unic al operatorului economic este obligatoriu de completat în cazul în care există un
astfel de certificat și se alege din lista de valori aferentă câmpului.
Țara terță nu poate fi România.
Numărul de identificare pentru țara terță este obligatoriu de completat.

Se alege opțiunea corespunzătoare acordului / refuzului privind publicarea pe internet de către Comisia Europeană a datelor cu
caracter personal (casetele 1,2). Alegerea opțiunii NU nu influențează atribuirea numărului EORI.
.
III. MODEL CERERE ATRIBUIRE NUMĂR EORI-RO

Tab-ul Documente

Cel puțin un document trebuie să se găsească în lista documentelor anexate la cererea de alocare a numărului EORI.
Descrierea documentului anexat, seria, numărul, data emiterii și data de început a valabilității sunt obligatorii.

.
III. MODEL CERERE ATRIBUIRE NUMĂR EORI-RO

Tab-ul Reprezentant și înregistrarea cererii

Toate informațiile
sunt obligatorii.

După completarea
câmpurilor
corespunzătoare, se
apasă pe butonul
Salvare și apoi pe
Înregistrare.

 În cazul în care toate datele, inclusiv cele din secțiunile


anterioare, au fost completate cu respectarea cerințelor de
validitate ale aplicației, se va afișa un mesaj de confirmare a
înregistrării.

 Dacă există erori în completarea cererii, acestea vor fi afișate


în scopul corectării lor, după care cererea poate fi
înregistrată.

 Dacă cererea este înregistrată cu succes va fi afișat un mesaj


de informare și starea cererii va fi modificată.

ATENȚIE! Numărul de înregistrare cerere (informatic)


trebuie reținut deoarece, împreună cu Nr. Referință
solicitant este necesar pentru căutarea unei cereri de
atribuire a numărului EORI înregistrată.
III. MODEL CERERE ATRIBUIRE NUMĂR EORI-RO

Câmpuri obligatorii la completarea cererii

După completarea informațiilor în câmpurile corespunzătoare dintr-o secțiune (tab), trecerea la secțiunea următoare nu se
face decât după completarea tuturor câmpurilor obligatorii din secțiunea curentă. În cazul în care există câmpuri
obligatorii rămase necompletate, se vor afișa mesaje de atenționare marcate cu roșu, ca în exemplul de mai sus. Câmpurile
.
obligatorii sunt menționate în prezentarea fiecărei secțiuni.
III. MODEL CERERE ATRIBUIRE NUMĂR EORI-RO

Erori de validare la înregistrarea cererii

În etapa înregistrării cererii, dacă informațiile din cerere nu sunt corespunzătoare criteriilor de validare din aplicație, se va
deschide o fereastră de afișare a tuturor erorilor. Se efectuează corecțiile în secțiunile corespunzătoare și se reia
înregistrarea.

Nu se recomandă închiderea ferestrei de afișare a erorilor înainte de efectuarea corecțiilor. În cazul în care se apasă ,
pentru a putea vizualiza din nou lista de erori, se apasă din nou butonul Înregistrare cerere.
IV. TRANSMITERE CERERE ATRIBUIRE NUMĂR EORI-RO

Listarea și depunerea/transmiterea cererii

După confirmarea înregistrarii, se apasă butonul Listare cerere, care va genera cererea în format pdf.
Cererea semnată se DEPUNE, împreună cu documentele justificative, la Direcţia Regională Vamală în a căror rază de competenţă
teritorială îşi au sediul/sunt stabilite, în cazul persoanelor stabilite în România, sau la direcţia regională vamală în a cărei rază de
competenţă teritorială urmează ca solicitantul să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit.b) din Regulamentul delegat
(UE) 2015/2.446 în cazul operatorilor economici şi altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii.
Prin excepție, operatorii economici care sunt titulari de carnete TIR depun cererea la biroul vamal de frontieră prin care sunt
introduse sau scoase mărfurile pe/de pe teritoriul vamal al Uniunii.

Documente necesare persoanelor stabilite în România:


• certificatul de înregistrare al operatorului economic eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau documentele de înregistrare
eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens;
• certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz;
• documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care acesta nu corespunde
cu cel înscris în certificatul(ele) prezentat(e);
• cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice.
IV. TRANSMITERE CERERE ATRIBUIRE NUMĂR EORI-RO

Cerere de atribuire a numărului EORI listată


10.

11.
IV. TRANSMITERE CERERE ATRIBUIRE NUMĂR EORI-RO

Notificarea de atribuire a numărului EORI


10.

După atribuirea numărului EORI se va primi la adresa de poștă


electronică menționată în cerere un e-mail care conține:
a. Notificarea de atribuire
b. Identificatorul
c. Parola

După salvarea conținutului din e-mail și setarea font-ului (Lucida


Console de marime 8), Notificarea de atribuire va fi listată.

!IMPORTANT

Identificatorul și parola sunt necesare în cazul unei cereri de


modificare a datelor care au stat la baza atribuirii numărului
EORI.
V. MODEL CERERE DE MODIFICARE A NUMĂRULUI EORI-RO

1. Modificarea unui număr EORI se efectuează prin conectarea la aplicaţia


EORI - RO pe website-ul www.customs.ro, secțiunea E-Customs – EORI
– Sistem informatic – Cerere de atribuire număr EORI.

6.
Se alege opțiunea de creare
2. a unei cereri de modificare a
datelor EORI și apoi se introduc
datele cerute în interfață.
Identificatorul și parola sunt cele
comunicate pe e-mail titularului cu
ocazia atribuirii numărului EORI.

3.
După apăsarea butonului
3. Execută apare fereastra cu
formatul electronic al numărului
EORI în vigoare.
V. MODEL CERERE DE MODIFICARE A NUMĂRULUI EORI-RO

Se va deschide o fereastră care permite efectuarea modificărilor și se


4. apasă butonul Creare cerere modificare

6.

Modificările vor fi înscrise în tab-ul Listă modificări, apăsând butonul Adaugă.


V. MODEL CERERE DE MODIFICARE A NUMĂRULUI EORI-RO

După completarea listei de modificări cu noile informații se


5. apasă tab-ul care face obiectul cererii de modificare (de ex.
ADRESĂ) și se completează modificările în detaliu:

6. Se salvează cu ajutorul butonului și se apasă pe 7. Ovalabilitate


eroare frecvent întâlnită este aceea că data de început
adresă este anterioară celei deja înscrise.
butonul Înregistrare.
V. MODEL CERERE DE MODIFICARE A NUMĂRULUI EORI-RO

8. După efectuarea corecțiilor privind data și adăugarea


documentelor (după caz) în tab-ul DOCUMENTE: 9. Se transmit modificările la DRV/Biroul vamal de
frontieră (după caz) prin apăsarea butonului
Se apasă butonul
care generează cererea în format PDF, se
salvează local și se tipărește.

10.

Se transmit modificările
la DRV/Biroul vamal de
frontieră (după caz) prin
apăsarea butonului .

Dacă se dorește transmiterea modificărilor pe


email se încarcă documentele și se apasă pe
butonul TRANSMITERE EMAIL

S-ar putea să vă placă și