Sunteți pe pagina 1din 2

LEGE nr.

273 din 29 iunie 2006 (*actualizat*)


privind finanele publice locale
(aplicabil ncepnd cu data de 1 februarie 2014*)
EMITENT: PARLAMENTUL
*) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 1 februarie
2014 este realizat de ctre Departamentul juridic din cadrul S.C.
"Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam prin
includerea tuturor modificrilor i completrilor aduse de ctre
RECTIFICAREA nr. 273 din 29 iunie 2006; ORDONANA DE
URGEN nr. 46 din 23 mai 2007; ORDONANA DE URGEN nr.
64 din 27 iunie 2007; ORDONANA DE URGEN nr. 28 din 19
martie 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 30 iunie 2009;
ORDONANA DE URGEN nr. 111 din 12 octombrie 2009; LEGEA
nr. 329 din 5 noiembrie 2009; ORDONANA DE URGEN nr. 57 din
23 iunie 2010; ORDONANA DE URGEN nr. 63 din 30 iunie 2010;
LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011; ORDONANA DE URGEN nr. 37
din 13 aprilie 2011; ORDONANA DE URGEN nr. 102 din 25
noiembrie 2011; ORDONANA DE URGEN nr. 47 din 1 septembrie
2012; LEGEA nr. 98 din 12 aprilie 2013; ORDONANA DE
URGEN nr. 46 din 21 mai 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie
2012.

SECTIUNEA a 4-a
Executia bugetara
ART. 49
Principii in executia bugetara
(15) Curtea de Conturi, potrivit prevederilor art. 21 i 22 din Legea
nr. 94/1992 privind organizarea i funcionarea Curii de Conturi,
republicat, efectueaz audit la unitile/subdiviziunile administrativteritoriale pentru verificarea respectrii prevederilor alin. (8), (9), (12)(14)*).
-----------Alin. (15) al art. 49 a fost introdus de pct. 25 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 63 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 2 iulie 2010. Aceast completare se
aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2011, conform literei b) a art. X din
ORDONANA DE URGEN nr. 63 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 2 iulie 2010.
------------

ART. 66
Verificari exceptionale
(1) Activitatea autoritatilor administratiei publice locale va fi supusa
unei verificari exceptionale de catre Curtea de Conturi, potrivit
prevederilor prezentului articol, in urmatoarele situatii:
a) autoritatea administratiei publice locale nu isi ramburseaza toate
obligatiile de plata pe termen scurt pana la sfarsitul anului bugetar in care
au fost angajate imprumuturile;
b) daca, la un anumit moment pe durata anului bugetar, datoriile pe
termen scurt ale autoritatii administratiei publice locale depasesc limita
stabilita la art. 65 alin. (2) lit. a);
c) la sesizarea motivata a cel putin unei treimi din numarul membrilor
ce compun autoritatea deliberativa.
(2) Curtea de Conturi va solicita autoritatilor administratiei publice
locale care se afla in una dintre situatiile specificate la alin. (1) sa
intocmeasca si sa depuna un plan de redresare la Curtea de Conturi si la
directia generala a finantelor publice, prin care autoritatile administratiei
publice locale se obliga sa se supuna prevederilor art. 65 alin. (2) in
termen de 12 luni.
(3) ..
(4) Autoritatile administratiei publice locale vor raporta lunar la
Curtea de Conturi si la directia generala a finantelor publice modul de
realizare a masurilor cuprinse in planul de redresare prevazut la alin. (2).
ART. 78
Contraventii si sanctiuni
(1).
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre
persoane imputernicite in acest scop de Curtea de Conturi, Ministerul
Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice, potrivit legii.