Sunteți pe pagina 1din 1

FURNIZOR: CUMPARATOR:

SC …………………………………… SC ……………………………………
CUI : CUI :
J / / J / /
Adresa : Adresa :

Banca: Banca:

Tel: Tel:
Capital social : RON Capital social : RON

AVIZ DE INSOTIRE A MARFII


seria si numarul:
data:
numarul facturii:

Nr. Denumire produs U.M. Cantitatea Pret unitar Valoare


crt. -fara tva- totala
RON RON
1 2 3 4 5 6
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
total din care: 0.00
t total (RON) 0.00
u
r Date privind expeditia: Semnatura de primire,
a Numele delegatului :
BI/CI: seria , nr. , eliberata de
f Mijloc de transport: nr. , CNP
u Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de
r
n …………….. , ora ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
i
z
o
r Semnaturile