Sunteți pe pagina 1din 2

SC …………………………… SRL

FISA DE POST
Nr. 1 anexa la CIM nr. ………………………

Organizatia: ………………………………………………
Denumirea postului: consilier juridic
Codul COR: 261103
Titularul postului: …………………………….

Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati :

Cosilier juridic

Departament: TESA

ATRIBUTIILE POSTULUI
Cosilierul juridic desfasoara urmatoarele activitati:

--preluarea clientilor si furnizarea datelor primare,


- efectuarea si monitorizarea programarii clientilor,
- verificarea documentatiei depuse in vederea incheierii actelor juridice,
- conceperea, redactarea, editarea actelor juridice specifice activitatii notariale (contracte civile,
comerciale, antecontracte, procuri, declaratii, opinii legale, procedura succesorala, etc.),
- verificarea indeplinirii formalitatilor de publicitate imobiliara,
- conceperea si redactarea de notificari si adrese catre alte institutii (Camera Notarilor Publici, Primarii,
Politie, Judecatorii, ANCPI, etc.)
- intocmirea rapoartelor specifice activitatii notariale,
- calculul taxelor notariale,
- arhivarea documentelor,
- acordarea de asistenta juridica cu caracter notarial.
- Intocmeste si actualizeaza baza de date;
- urmăreşte apariţia actelor normative si aduce la cunoştinţa conducerii obligaţiile ce revin
………………
- Intocmeste facturi si chitante;
- Acorda asistenta d.p.d.v.juridic, tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti;
- Tine evidenta registrului de casa zilnic si numerarului din casieria unitatii;
- Intocmeste fisele de magazie
- Intretine relatiile cu clientii din portofoliu;
- Primeste vizitatorii, asigura protocolul;
- Participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei;

In limita timpului disponibil si in conformitate cu dispozitiile primite participa la indeplinirea atributiilor


generale privind desfasurarea activitatii.

DESFASURAREA ACTIVITATII
- la birou;

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCA

In raport cu aparatura si materialele utilizate:

- echipament computerizat, tastatura, fax.


Se subordoneaza sefului direct si executa orice alte sarcini ii sunt trasate de catre acesta.
CERINTELE POSTULUI
Studii necesare:
- absolvent de studii superioare de specialitate;
APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:

Cunostinte:

-sa posede cunostinte de operare pe calculator calculator;

-abilitati operare PC – Microsoft Office (Word, Excel nivel avansat)

-atentie la detalii;

-buna capacitate de organizare;

-abilitati de comunicare si interrelationare;

-respectarea termenelor;

-abilitati de prezentare;

-orientarea catre client si rezultate;

-abilitati de rezolvare a problemelor;

-pastrarea confidentialitatii;

-inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);

-capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin furnizarea de date


prelucrate altor factori decizionali;

-corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii;

- receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare)

CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCA


Program de lucru zilnic de luni pana vineri: 9-17

Notar public,, Titularul postului,


…………………………… …………………………

Data

___________________________________________________________________