Sunteți pe pagina 1din 1

Cod Denumire Sume - lei

02295 VI a. BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ


a) Venituri (ct.28.A) 12.991.482,69
02297 Contributiile angajatorilor (ct.28.A.20), din care: 12.449.954,72
02298 -Contributii de asigurari pt. somaj datorate de
angajatori (ct.28.A.20.02) 129.223,00
02299 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar
2014-2020 (ct.28.A.48) 505.385,25
02300 Contributiile asiguratilor (ct.28.A.21) 30.173,00
02303 b) Cheltuieli (ct.29.A) 102.633.851,59
02304 c) Excedent/Deficit al bugetului asigurarilor pentru
somaj pt. anul curent (rd.295 - rd.303) -89.642.368,90
02306 VI b. FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA
CREANTELOR SALARIALE
a) Veniturile Fondului de garantare pt. plata
creantelor salariale - total (ct.28.A.20.06+28.A.20.11
+28.A.31.04+28.A.36.12) 6.585.770,17
02307 b) Cheltuielile Fondului de garantare pentru
plata creantelor salariale - total (ct. 29.A.64) 1.077.954,57
02308 c) Excedent/deficit al Fondului de garantare pt. plata
creantelor salariale pt. anul curent (rd.306 - rd.307) 5.507.815,60

Punctaj de conformitate DONPE_Creante Bug.

www.anaf.ro
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679