Sunteți pe pagina 1din 164

www.govnet.

ro

ediția
2021 Romania
GHIDUL PROFESIONIȘTILOR ÎN PROTECȚIA MEDIULUI, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ
Inițiative CSR la
Acțiunile noastre responsabile și inițiativele de CSR
urmează 3 direcții
UTILIZATORI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ECHIPA MAPA

Reduceți plasticul și optimizați consumul prin alegerea


mănușilor noastre în format de vending

9
Mai puțin plastic Grijă pentru utilizatori Un consum mai bun
Crearea de ambalaje mai mici Utilizatorul poate identifica Consum optimizat de mănuși
pentru reducerea impactului mănușa și caracteristicile sale de protecție. Se pretează pentru
nostru asupra mediului. cu ușurință toate aparatele de vending.

Găsiți alte acțiuni responsabile la adresa:


www.mapa-spontex.com/our-commitment.html

Contact :
Alin Moldovan
Country manager Romania & Bulgaria
Mob : +40 732 881 501 | Fax : + 33 1 49 64 24 29
www.mapa-pro.com
Ediția 2021
SUMAR
6 Revoluția în domeniul instruirii
8 C’est la vie Romania
10 Țara lui Lascămergeșiașastan
12 Siguranța muncii, între prioritate și stil de viață
13 Soluţia IT de Management Legislativ
14 Inspecția de sănătate și securitate în muncă fără hârtie 86 Influențarea comportamentelor pentru creșterea
16 Safety first: adevăr sau provocare?! performanței SSM
18 Q&A 90 Dezvoltarea imobiliară sustenabilă în contextul HSE
26 Despre cultura HSE sau cultura Securității și Sănătății în 92 Q&A
Muncă 98 Echipamentul dvs. de protecție poate părea ca și cum
28 Capcana lui „ZERO” ar fi certificat CE... dar este cu adevărat?
29 Legături care durează! 100 Evaluarea riscurilor legate de sănătatea noastră în
30 Accidente nebunești și stupide... această perioadă de pandemie
32 Tipuri de culturi organizaţionale şi adaptarea lor în 102 Incidente - investigarea și analizarea cauzelor
actualul context 103 Leadership în HSE. Orientarea spre cultura HSE
36 Zoom-in behind the curtain 104 Prevenirea accidentelor de muncă. Cum putem să
38 Sustenabilitate: concept, soluții viabile prevenim accidentele, să diminuăm riscurile și consecințele
acestora?
39 Climatul organizaţional şi practica managerială
106 „Minimizarea” versus „minimalizarea” riscului de
42 Deconectarea și controlul energiei. Programe Lock-Out
accidentare – diferența dintre viață și moarte –
Tag-Out (LOTO)
108 Măsuri de siguranță la utilizarea oxigenului în spitale
44 Q&A
110 Comunicarea în caz de urgență (într-o companie)
50 Știința burnoutului
112 Q&A
52 Comunicare eficientă și corectă!
118 Impactul muncitorilor străini ‑ expați în cadrul
54 Încrederea și toxicitatea
Hidroconstrucția
56 Cum obținem transformarea HSE de la reactiv la
120 Importanța autoevaluărilor de risc la locul de muncă
proactiv?
din punct de vedere al securității și sănătății în muncă și al
60 Safety≠ instant gratification situațiilor de urgență
62 Siguranța comportamentală - siguranța înainte de toate - 123 Călătoria spre oțelul sustenabil
64 Liber-arbitru sau impunere? 124 CSR în România
68 Managementul schimbării: cum afectează siguranța 126 Despre starea de bine (wellbeing) prin Qigong
practicile de management
128 Despre responsabilitate...
70 Q&A
130 De ce iau foc așa multe clădiri în România? (o analiză
76 Semnalizare suficientă prin inspecție digitală în ceasul al 12‑lea)
80 Digitalizarea Securității și Sănătății în Muncă 140 Who’s Who in HSE
82 Biletul de aur pentru succes în carieră! 156 Inspectoratele Situații de Urgență
84 Instinct, analiză, „cuplaj” și Elvis 160 Inspectorate Teritoriale de Muncă

Website: www.govnet.ro
E-mail: office@govnet.ro
Tel: +40 722 829 497 Romania’s Business News Gate

Publisher Marketing Executive Senior Account Manager


Adrian Ion Mihaela Dumbravă Ileana Georgescu

Business Development Manager Project Coordonator Design by

Magda Ion Diana Nicolescu Silvia Furnea - Paragraph Agency

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă sau transmisă, prin orice mijloace, fără permisiunea prealabilă a Govnet Mediacom. Orice păreri sau opinii
prezentate în această publicație sunt numai cele ale autorului și nu reprezintă neapărat cele ale companiei din care face parte, cu excepția cazului în care este citat direct în material. Copyright 2021
NOUA GAMĂ DE PRODUSE DEZINFECTANTE

88% ALCOOL
WWW.HYGIENIUMSHOP.RO
Romania EXPERTS PLATFORM

REVOLUȚIA ÎN
DOMENIUL INSTRUIRII
P
otrivit Organizației Internaționale a Muncii, 2,78
milioane de lucrători mor în fiecare an la locul de
muncă. Dacă aveți angajați în subordine, sunt sigur
Ideea era incitantă, iar cauza într‑adevăr nobilă, dar toată
lumea are idei bune, nu doar cei care vor să revoluționeze o
întreagă industrie. În plus, eram foarte ocupat la momentul
că aceste statistici vă vor face să simțiți fiori pe șira respectiv: eram președintele filialei din EAU a celei mai
spinării, sau chiar să dezvoltați insomnie. mari organizații de siguranță din lume, eram în mijlocul
Vă spun un alt lucru care mă preocupă: trăim într‑o doctoratului, conduceam departamentul de SSM în cadrul
perioadă fără precedent, aceea a telefoanelor inteligente unei companii din Fortune 500 în Orientul Mijlociu și
și a livrărilor de pe o zi pe alta. Și totuși, modul în care Africa și eram soț și tatăl a doi superbi copii mici. Cu toate
folosim instrumentul cel mai puternic pe care îl avem acestea, am fost de acord să mă întâlnesc cu Mousa de la
la dispoziție pentru a reduce aceste cifre de la OIM nu Pixaera și să îl ascult.
s‑a schimbat. INSTRUIREA. Nu vreau să mă înțelegeți A fost o primă întâlnire extrem de interesantă. Doi tineri
greșit, metodele convenționale de instruire au părțile care păreau ieșiți din serialul TV Silicon Valley au venit
lor bune și sunt necesare, dar cu siguranță putem face la mine la birou să își prezinte ideea. Pasiunea lui Mousa
ISLAM ADRA
lucrurile mai bine. PowerPoint‑urile plictisitoare, era foarte convingătoare. M‑au rugat să‑mi pun o cască de
HSE MANAGER
supraîncărcarea cu informații, implicarea slabă a realitate virtuală pentru a vedea o parte din munca pe care
AT RIO TINTO &
cursanților, dar și provocarea de a evalua nivelul de au făcut‑o deja. Când am pătruns în această lume virtuală,
CO‑FOUNDER
înțelegere sunt caracteristici ale instruirilor pe care nu am fost surprins. VR era ceva ce văzusem la TV încă de când
OF HSETOOLBOX
am reușit să le îmbunătățim. Acest lucru este TRIST. eram copil, dar nu mi‑am imaginat niciodată că s‑ar simți
În 2019, mi s‑a oferit posibilitatea de a face ceva în atât de real și că ar putea să evoce întregul spectru de emoții,
privința acestei stări sumbre a lucrurilor. Am fost de la entuziasm și bucurie până la tristețe și frică! În timp ce
abordat pe LinkedIn de un vizionar care mi‑a propus exploram acest spațiu 3D, mi‑am dat seama că oportunitățile
să creăm experiențe captivante, atrăgătoare de îmbunătățire a performanțelor în domeniul siguranței
și gamificate pentru a reduce cifrele sunt infinite și am fost convins imediat. Cu siguranță acesta
înspă i mâ nt ătoa re a le era viitorul instruirii și voiam să iau parte la definirea lui.
accidentelor la locul De atunci, Pixaera a reușit să elaboreze simulări puternice,
de muncă. folosite de unele din cele mai mari organizații din lume.
Rolul meu în acest proces este de a crea poveștile pe care
le parcurg utilizatorii și să ofer orientări și sfaturi tehnice
echipei de design. La acest nivel al tehnologiei, cursanții
pot experimenta consecințele deciziilor lor într‑un mediu
sigur, înainte de a pune piciorul pe șantier. Instruirea bazată
pe povești este interactivă și captivantă, ceea ce asigură un
nivel mult mai ridicat de retenție. Colectând date despre
alegerile cursanților în cadrul acestor experiențe, putem
înțelege mai profund fiecare om.
În calitate de formator în domeniul siguranței, știu prea
bine care sunt limitările și provocările din instruirile
convenționale. Cu toate acestea, văd că există speranță la
orizont. Cu ajutorul tehnologiei precum realitatea virtuală,
instruirea nu mai trebuie să fie un exercițiu monoton, realizat
doar pentru a pune o bifă undeva. În schimb, instruirea
poate fi eficientă și distractivă. Sunt foarte mândru că iau
parte la revoluția în instruire și că pot salva vieți în acest
proces. Dar mai avem mult de lucru. O persoană urmează
să moară în următoarele 12 secunde dintr‑un accident la
locul de muncă sau din cauza unei boli profesionale (OIM).
Nu știu cum vă simțiți, dar pentru mine acest lucru este pur
și simplu inacceptabil...

6
Romania EXPERTS PLATFORM

C’EST LA VIE
S
AFE - un concept pe care îl utilizăm în viața de zi cu
zi, aproape cum folosim „MOUSE” sau „laptop”.
În România, acest concept include operațiuni, acțiuni,
duplicatul autorizației, nu vă putem ajuta.”.
Aceasta în timp ce, pe de altă parte, inspectorii
aceleiași instituții, „ne ceartă” că nu am păstrat cu
cunoștințe și comportamente legate de două mari grijă documentațiile și că nu putem de fapt dovedi că
activități - Siguranța Muncii și Situațiile de Urgență. ce scrie în autorizație nu a fost modificat neautorizat,
Toți ne confruntăm cu aceleași probleme, dar azi aș între timp, după emiterea autorizației.
vrea să insist asupra uneia din acestea: Autorizațiile Singura noastră soluție este să reluăm autorizarea,
PSI. dar acum nu va mai merge la fel de simplu, pentru că
Orice companie serioasă, pentru orice investiție, legile se schimbă, oamenii se schimbă, iar condițiile
OVIDIU solicită printre altele, Aviz ISU. Avizul este însoțit din cadrul obiectivului tău, care acum 15 ani erau
CRISTUREAN de o documentație foarte consistentă, în care există autorizate, acum nu mai sunt posibile. Prin urmare,
SD&HSE anumite măsuri ce trebuie îndeplinite de constructori suntem nevoiți să mutăm la propriu, echipamente cu
MANAGER în dezvoltarea investiției. După ce investiția este postamente de zece tone, să schimbăm pereți care
MOL ROMANIA finalizată, se cere Autorizația ISU, care se emite de către nu mai îndeplinesc condițiile actuale de autorizare,
PETROLEUM ISU local, pe baza verificării respectării condițiilor din și alte modificări atât de scumpe încât este nevoie să
PRODUCTS Aviz. Se emite Autorizația și totul este în regulă. obținem aprobări de bugete, aprobări care durează
Trec anii și o propoziție care apare pe toate Autorizațiile câteodată și un an.
ISU, începe să ne dea bătăi de cap - „Această Autorizație În aceasta perioadă ne confruntăm cu inspectori care
nu este valabilă decât împreună cu documentele nu vor să înțeleagă problemele cu care ne confruntăm
însoțitoare, vizate spre neschimbare”. Dar trecerea pentru că, pentru aceștia, amenda este cea mai
anilor lasă urme serioase în dosarul de autorizare importantă.
(pur și simplu se pierd, parțial sau total, documentele Sper că am descris suficient de clar parcursul unui
ce însoțesc autorizația). adevărat fenomen care contrazice blamarea publică
Ca orice om de bună credință, după ce răscolești toate a societăților comerciale care, aparent, funcționează
arhivele interne și găsești doar, cu putin noroc, parte fără autorizație.
din documente, îți amintești că, atunci când ai depus Soluții: scanări ale întregii documentații, copii în
dosarul cu cererea de autorizare la ISU, ai depus două arhive diferite, menținerea SAFE a acestor documente
exemplare din autorizație. Și te îndrepți către ISU. care ne dau atâtea bătăi de cap…
Răspunsul este invariabil „Nu avem arhiva pentru Sărbători fericite și un an mai bun!

8
Romania EXPERTS PLATFORM

Țara lui
Lascămergeșiașastan
M uncind în permanență într-o companie
românească, fără contact în exterior,
strict în România, te gândești că e bine să
învățat. Mai bine începi aici de la zero,
ca să fiu sigur că faci bine ceea ce urmează
să faci și toată lumea va fi mulțumită.”.
află șeful lui că
nu face nimic?
Ei bine, tocmai
ai toate documentele din punct de vedere Și te apuci de treabă. Ușor, ușor, te afunzi pe el îl sună și îl
SSM în regulă, să fie toate documentele în reguli, afli de ce „așa da”, de ce „așa nu”. pune la curent
SSM aplicabile semnate, să mulțumești Afli că cel mai bine, înainte de a te apuca cu situația, iar
autoritățile în cazul unei inspecții. Te de ceva de făcut, trebuie să îți pui niște acesta se obligă
gândești că șeful este mulțumit și totul întrebări, să îți faci un Risk Assessment să aducă situația
va fi în regulă. Nu prea stai să te gândești mental. Să te gândești care sunt măsurile într-o stare de
că „las că merge și așa” e un near-miss de protecție individuale și colective de conformitate,
CLAUDIU DAVID
permanent care bântuie compania. Ești care este nevoie pentru prestarea muncii pentru că îl vrea
HSEQ MANAGER
acoperit, ai toate actele în regulă, nu ai pe care urmează să o depui, care sunt și în următoarea
ELECTROMONTAJ
de ce să-ți faci griji. echipamentele de care ai nevoie, cine zi la muncă.
BUCURESTI
Doar că nu e chiar așa. Evenimentul care mai este supus riscului, în afară de tine, De ce l-ar tot
abia așteaptă să se întâmple, va avea loc. în momentul în care începi munca și, schimba? Să o
Și va fi și o parte din vina ta, cel mulțumit mai ales, afli că e alegerea ta dacă vrei să ia de la capăt de fiecare dată?
de sine. Cel cu toate actele în regulă. Cel începi munca în cazul lipsei parțiale sau Ei bine, să nu ne întindem. Nu putem
puțin din punct de vedere moral. totale a uneia dintre cele menționate mai spune din capul locului că totul e roz
În schimb, într-o țară în care îți vine sus. Nimeni nu are puterea să te tragă la acolo. E mai mult decât clar faptul că
să zici că H&S-ul a luat-o razna, că au răspundere, pentru că e dreptul tău să se vor găsi și firme cu management
înnebunit cu toții, că s-au îngropat de gândești așa. defectuos, nu spune nimeni nu (cine
reguli, de mii de „așa da” și „așa nu”, este Gândirea care a preluat controlul H&S în a văzut pădure fără uscături?), dar
de fapt normalul. astfel de țări este „Este sigur pentru mine covârșitoarea majoritate și-a spus,
Când ajungi acolo, ești întrebat de la bun și pentru cei din jur dacă procedez așa?”. din capul locului, cuvântul: siguranța
început dacă ai aptitudinile Da. Și pentru cei din jur. Nu numai că primează.
necesare pentru ceea începi să te gândești că vrei să ajungi în Nu cred că mai trebuie menționat
ce urmează să faci, siguranță acasă, dar începi să te gândești cum funcționează treaba în țara lui
atât teoretice, cât și și la cei din jur. Vrei ca toți să ajungă cu Lascămergeșiașastan.
practice. Nimeni bine acasă. Pentru că așa este normal. Există și o parte bună. Faptul că încet, dar
nu te lasă să te Vrei să savurezi alături de cei dragi o bere sigur, are loc și la noi schimbarea mult
apuci de ceva fără la final de zi și să spui mulțumit de sine: așteptată. O mare parte din companii își
a avea abilitățile „Da domnule, a fost o zi frumoasă azi!”. schimbă modul de gândire cu fiecare zi,
ne c e s a re. Îț i Poți să vezi prin astfel de țări lucrători îmbunătățind toate aspectele legate de
cer clarif icări care nu încep munca dacă nu au toate buna desfășurare a lucrărilor, indiferent
cu priv ire la echipamentele la ei și pe ei. Nu consideră de domeniu. O îmbunătățire continuă,
certificările pe că este sigur altfel. Așteaptă cuminți până ca să-i spunem așa.
care le prezinți, li se asigură toate cele necesare pentru Dar ca să ajungem acolo, trebuie ca mare
mai ales dacă vii a putea lucra. Și asta o făceau fără o parte din ceea ce sistemul românesc
cu ele de acasă și supraveghere, în prealabil. Nu trăgeau consideră în regulă, să fie schimbat.
nu te-ai calificat de timp ca să mai „fure” 10 minute de Managementul trebuie să îmbrățișeze
la ei, la școlile și muncă, „că oricum nu plătesc ăștia ore H&S-ul și să îi acorde importanța
centrele lor. „De suplimentare”. Sunt siguri pe ceea ce cuvenită. Să nu mai lase pe capul unui
unde să știu eu fac pentru că au fost instruiți de la bun singur angajat, poate mai bine de trei
cine ce te-a început în privința lucrului făcut în domenii sau compartimente esențiale
siguranță. dintr-o companie, printre care și SSM-ul.
Ți se va părea ieșită din comun această Desigur, aceste investiții și bune practici
imagine. Te uiți la el și nu îți vine să costă, dar nu la fel de mult ca viața sau
crezi. Cum adică nu muncește?! Dacă invaliditatea unui om.

10
GAMA DE ECHIPAMENTE
INDIVIDUALE
DE PROTECȚIE
MILWAUKEE®
ESTE AICI!

Toate produsele MILWAUKEE®, indiferent de tipul lor, sunt concepute ținând cont de siguranța
dumneavoastră. Prin urmare, un pas firesc în dezvoltarea brand-ului a fost proiectarea unei game
de produse dintr-o nouă categorie - Echipament individual de protecție.
În prezent, oferta MILWAUKEE® PPE include 6 subcategorii: mănuși de protecție, ochelari de
protecție, măști de cea mai înaltă calitate FFP2 și FFP3, precum și veste de înaltă vizibilitate, corzi
pentru scule și îmbrăcăminte de lucru, inclusiv echipament de lucru încălzit M12™. Cu toate acestea,
MILWAUKEE® este hotărât să continue să dezvolte noua gamă și mai mult.
Printre produsele disponibile în prezent, puteți găsi, printre altele și:

MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE – NIVEL 5/E


Stratul dublu de nitril oferă o durabilitate și o protecție mai mari împotriva
tăieturilor. Oferă aderență pe orice material, inclusiv suprafețele murdare și
uleioase. Materialul flexibil și respirabil asigură confortul de utilizare pe tot
parcursul zilei. Tehnologia SMARTSWIPE™ permite utilizarea ecranelor tactile.

OCHELARI DE PROTECȚIE
Greutatea extrem de redusă și brațele flexibile asigură un confort mai mare la
purtare. Lentilele sunt rezistente la zgâriere și aburire. Sunt disponibile patru
versiuni ale lentilei: transparente, fumurii, galbene și gri – care vă permit să
lucrați în interior și în exterior.

MĂNUȘI DEMOLITION
Fabricate din material Armortex®, care crește durabilitatea și protecția mâinii.
De asemenea, au o protecție specială întărită. Smartswipe™ Knuckle permite
funcționarea ecranelor tactile. Pielea sintetică pe palmă îmbunătățește
respirabilitatea, durabilitatea și rezistența la uzură.

VESTĂ PREMIUM DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE


Are 15 buzunare și oferă mult spațiu pentru accesoriile cele mai necesare.
Datorită materialului de plasă de pe spate și laterale, confortul de lucru în
camere închise sau la soare este sporit. Are o gaură de fixare a hamului și un
guler căptușit pentru confort.
Romania EXPERTS PLATFORM

SIGURANȚA MUNCII,
ÎNTRE PRIORITATE ȘI STIL DE VIAȚĂ

Î
n ultimii ani, marile companii au inclus, în
documentele strategice, siguranța muncii ca fiind o
prioritate. Desigur, veți spune, acesta este un lucru
echipamentului individual de protecție sau asigurarea
corespunzătoare a cablurilor din birouri.
Atunci când am început să împărtășesc acest
bun, un pas important pentru a ajunge la un obiectiv comportament cu cei alături de care lucram, lucrurile
pe care cu toți ni‑l dorim, zero accidente. Aș vrea, însă, au devenit, îmi pot permite să spun, foarte frumoase.
să ne oprim puțin asupra sensului literal al cuvântului Asta deoarece am început să construim împreună
„prioritate”. Dicționarul Explicativ al Limbii Române comportamente care erau acum aplicate de o echipă
(DEX) definește „prioritatea” ca fiind „însușirea de a și, fără lipsă de modestie pot spune că au fost apoi
fi primul în timp; dreptul de a ocupa primul loc ca aplicate de o companie întreagă. Consistența unui
importanță, ca valoare”. Din definiție este evident stil de viață pe linie de siguranța muncii o putem
faptul că această însușire de a fi primul este legată de constata atunci când putem determina grupuri de
MIHAELA
elementul timp. Astfel, ceea ce astăzi este o prioritate, oameni, indiferent de mărimea lor, să facă lucruri
CRISTINA MILU
mâine poate foarte ușor trece pe locul doi, sau trei, pe care nu le făceau înainte, cum ar fi purtarea
EXPERT HSE
sau patru... echipamentului individual de protecție, comunicarea
De cealaltă parte, cercetătorul American Robert evenimentelor care au legătură cu munca (accidente,
Stebbins definește stilul de viaţă ca fiind „un set aproape accidente, neconformități) și să le facă pentru
de comportamente care este determinat de un că înțeleg importanța lor și nu pentru că sunt obligați
set coerent de interese sau condiţii sociale, fiind de ceva sau cineva. În momentul în care au apărut
explicat şi justificat de un set de valori, atitudini neconformități, în număr destul de mare, a scăzut
şi orientări interdependente şi care, în anumite numărul de accidente pentru că angajații au devenit
condiţii, devine baza identităţii sociale comune a pro‑activi sesizând condițiile nesigure înainte ca
celor care îl execută”. Autorul arată că un „stil de acestea să producă un eveniment.
viață” se naște prin comportamentele determinate Pentru a putea ajunge la o astfel de viziune asupra
de valorile şi atitudinile indivizilor care, la rândul siguranței, managementul companiilor s‑a implicat
lor, sunt transmise şi formate de condiţiile sociale activ înțelegând nevoile de evoluție ale personalului
existente. Această definiţie sugerează că stilul de viaţă și chiar devenind empatic la nevoile acestuia pentru
presupune o conştiinţă colectivă (adică o conştiinţă a putea găsi împreună soluțiile, metodele, căile prin
comună a celor care îl practică) în cazul situaţiilor care ceea ce pe hârtie apare ca o „prioritate” să se
sociale constrângătoare, inclusiv a celor care au un transforme în viața de zi cu zi în stil de viață.
loc de muncă care le structurează viaţa foarte mult. Desigur, scopul principal este reducerea numărului
Consider că siguranța la locul de muncă, pentru a avea de accidente, asigurarea siguranței personalului la
consistență și durabilitate pe termen lung, trebuie locul de muncă, dar trebuie să subliniez faptul că
abordată ca un stil de viață și nu doar ca o prioritate. acest lucru are efecte benefice în viața de zi cu zi,
De‑a lungul carierei, am încercat politica siguranței nu doar a angajatului, ci a întregii societăți. Cel mai
ca o prioritate, însă acest lucru a avut efect doar pe simplu exemplu este cel legat de purtarea centurii
termen scurt. Aplicând, ceea ce marile corporații de siguranță. Dacă angajatul are o educație în acest
numesc, „cultura Safety”, mi‑am dat seama că, de fapt, sens și prinderea corectă a centurii devine un gest
avem de‑a face cu un adevărat stil de viață. Pentru a reflex, el nu doar că va reduce riscul de a se răni, ci
ajunge, însă, la ceva mai mult decât o serie de măsuri de a‑i răni pe ceilalți, nu doar în timpul serviciului,
de siguranță prioritare, am început cu lucrurile simple, ci și în afara lui.
de exemplu, coborând/urcând scările mă țineam de Din punctul meu de vedere, prioritățile sunt gestionate
balustradă și nu doar la serviciu, ci și în timpul liber. și rezolvate de câteva persoane, în timp ce un stil de
Sau, fiecare dintre noi încercăm să evităm trecerile viață este modul de lucru, modul de a funcționa, al
de pietoni, însă, de îndată ce am adoptat acest stil de unei comunități, a unei echipe, a unei familii în care
viață, ceva nu mă lăsa să traversez strada decât pe la dorim ca timpul pe care îl petrecem împreună să
trecerile de pietoni. Lista poate continua, inclusiv nu lase niciun fel de urme negative asupra vieților
cu purtarea centurii de siguranță la volan, purtarea noastre.

12
FII COMPETITIV
PRINTR-UN SINGUR CLICK

Soluţia IT de Management Legislativ DIGITALIZAREA


CONFORMĂRII
denxpert LEGAL - actualizări și conformare HSE
Imaginea companiei este esenţială. Am creat denxpert LEGAL pentru a ajuta responsabilii interni
în asigurarea facilă a conformării cu legislaţia stufoasă pe sănătate, securitate în muncă, siguranţa
FII ÎN TREND CU
alimentului, energie și mediu. Să fii la curent cu toate cerinţele legale Europene și naţionale, să
diminuezi riscul asociat activităţii organizaţionale nu mai sunt de mult timp o relaxare. Acest
NOILE SOLUŢII
proces induce un stres incontrolabil pentru responsabili, necesită resurse mari și de multe ori
epuizează fizic și psihic persoana responsabilă.
IT ȘI ASIGURĂ
Această aplicaţie vă ajută să ţineţi sub control toate aspectele de conformare iar managementul
COMPETITIVITATEA
poate fi asigurat de o trasabilitate a noilor cerinţe legislative și a conformării de-a lungul timpului
astfel încât imaginea și reputaţia companiei să fie protejate. Toate într-un singur pachet!
AFACERII
Sistem INTELIGENT de management legislativ
denxpert LEGAL vine în ajutorul dumneavoastră cu:
• Actualizări legislative lunare (pe domeniile Mediu, SSM, PSI, Energie, Securitate Alimentară);
Verificarea relevanţei unui act normativ – posibilitatea accesării normelor legale aplicabile,
specifice organizaţiei;
• Conformarea cu cerinţele legislative specifice – chestionare, rapoarte, înregistrare audituri;
• Managementul sarcinilor – delegare de sarcini, informare rapidă prin email;
• Monitorizare și control – prin utilizarea aplicaţiei veţi putea fi la curent cu statusul conformării
companiei pe fiecare domeniu în parte;
• Managementul riscului – puteţi identifica riscuri ce derivă din neaplicarea unor cerinţe
legislative noi în materie;
• Controlul autorizaţiilor – puteţi planifica și stabili acţiuni specifice de control și monitorizare
obligatorii conform specificaţiilor din autorizaţiile specifice, pentru a face faţă termenelor de
realizare impuse;
• Vedere de ansamblu – la orice oră puteţi avea graficul conformării organizaţiei dumneavoastră
pe legislaţia aplicabilă.

Pentru mai multe informaţii despre aplicaţie accesaţi https://denxpert.eu/ iar despre cum poţi aduce
valoare afacerii tale vizitaţi-ne pe www.denkstatt.eu sau contactaţi-ne direct pe office@denkstatt.ro

FACIL, INTELIGENT, INTEGRAT cu denxpert LEGAL!


Romania EXPERTS PLATFORM

INSPECȚIA
DE SĂNĂTATE
ȘI SECURITATE
ÎN MUNCĂ
FĂRĂ HÂRTIE

Inspecția de sănătate și siguranță în muncă,


cunoscută în mod obișnuit ca inspecția SSM,
a căpătat din cea în ce mai mult importanță.
KARL
AHLGREN
realizeze inspecții SSM pentru a demonstra
conformitatea cu sau respectarea anumitor
reglementări, cum ar fi ISO 45005. Utilizând
MARKETING
Ceea ce părea banal în anumite momente, MANAGER liste de control care au fost concepute în
acum pare crucial în contextul pandemiei PERVIDI mod specific în conformitate cu o astfel de
globale care continuă. Ceea ce este important AUSTRALIA reglementare, procesul de creare a unei piste
este ca întreprinderile și organizațiile să de audit este mult simplificat.
își poată controla SSM la locul de muncă, Pentru responsabilii SSM, platformele
fiecare după puterile sale, nu doar într-o inspecții care pot apoi alimenta un ecosistem digitale SSM sunt un instrument binevenit
manieră receptivă, ci și preventivă. Acest de inspecție SSM. Înseamnă că există mai de utilizat în numele siguranței. Nu doar
lucru presupune metode adecvate de inițiere multe puncte de date care urmează să fie că sunt disponibile cunoștințele care
pentru a detecta lucrurile cu mult înainte măsurate, care prin diferitele dispozitive și reprezintă cel mai bun proces și instrument
ca aspectele să devină probleme, iar lipsa metode de inspecție pot fi urmărite într-un de inspecție, dar există și mai multe
de acțiune să se transforme în consecințe. mod mai eficient decât prin metodele de oportunități de adaptare sau personalizare.
Companiile și organizațiile de top din mai inspecție „obișnuite”. Noile caracteristici, Pe lângă declanșarea notificării la care se
multe sectoare și domenii de activitate cum ar fi probele fotografice sau utilizarea face referire mai sus, pot fi recomandate
din străinătate apelează acum la soluții de RFID pentru stocarea și recuperarea automat și anumite măsuri corective.
inspecție fără hârtie pentru a-și gestiona informațiilor, îmbunătățesc viteza și Revenind la incidentul de pe culoarul 14,
controalele SSM. Acest lucru nu numai că acuratețea datelor de inspecție SSM. un utilizator care semnalează problema poate
le oferă cea mai bună platformă pentru a-și O caracteristică a inspecției digitale SSM, obține o măsură corectivă care fie rezolvă
lansa programele SSM la locul de muncă, care uneori este insuficient recunoscută, problema imediat, fie asigură cea mai bună
dar caracterul digital al procesului le este ușurința de a gestiona datele. Inspecția remediere temporară în circumstanțele date.
permite să fie mereu la curent cu cele mai SSM are scopul să evidențieze deficiențele Acest lucru poate oferi conducerii multă
noi reglementări și cu modalitățile de lucru sistemului, să identifice problemele care liniște, asigurându-se că inspectorii SSM
ale secolului XXI.. trebuie rezolvate, dar și să asigure în sau personalul care semnalează incidente nu
Organizațiile și companiile cu gândire mod crucial siguranța forței de muncă doar că îi informează pe toți ceilalți despre
avansată au fost întotdeauna recompensate și a mediului de lucru. Atunci când apar problemă, dar dispun și de cunoștințele
pentru că au făcut din timp schimbările probleme, datele de pe platformele digitale necesare pentru a ști exact ce trebuie să facă
care nu puteau fi evitate în mediul lor de SSM pot fi afișate în toate sistemele de până la sosirea întăririlor.
funcționare. Cei care contestă modurile inspecție și pot declanșa automat notificări Revoluționarea inspecției SSM nu trebuie să
tradiționale de acțiune obțin avantajul către părțile relevante. Poate fi vorba de o fie un proces dificil și îndelungat, iar folosind
primului plecat în cursă și demonstrează scurgere pe culoarul 14 care trebuie curățată, mijloace digital, poate fi deopotrivă facil
un spirit autentic de lider în sectoarele lor caz în care un mesaj va fi redirecționat și expeditiv. Indiferent dacă lucrăm într-o
de activitate. În cazul inspecțiilor, multe către întreg personalul pentru a evita organizație cu profit agricol, de petrol și gaze
companii și organizații au văzut beneficiile respectivul culoar. Micile schimbări în sau care se ocupă de spălarea geamurilor,
mutării activităților SSM pe o platformă modul de partajare a informațiilor într-o SSM rămâne un aspect fundamental la
digitală. Gestionată de pe dispozitive mobile, companie sau o organizație pot avea deseori locurile noastre de muncă. Pentru mai multe
cum ar fi tablete și telefoane inteligente, consecințe mult mai importante. În mod informații despre inspecția OHS, vizitați
inspecția SSM înseamnă că există mai multe similar, se poate ca un anumit departament să Pervidi.com.au.

Pentru a afla mai multe despre ISO 45005, rugăm să vizitați: www.iso.org/standard/64286.html

14
DEFINIM VIITORUL SECURITĂȚII
ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ


S
timulată de disponibilitatea
puterii de calcul, de tehno‑
logia privind senzorii și de
DEKRA Safety Platform ajută clienții
omniprezenta conectivitate
la internet, transformarea să atingă obiectivele de performanță
digitală a devenit o necesitate legate de siguranță. Prin descompunerea


pentru managementul din pachetelor de informații este facilitată
domeniul sănătății și securită‑ luarea mai rapidă a deciziilor corecte.
ții, în special în sectoarele
puternic reglementate. SEBASTIAN BARTELS
Tehnologiile digitale ajută SVP, DIRECTORUL LINIEI DE AFACERI
organizațiile să adopte SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MEDIU ȘI
măsuri proactive pentru SUSTENABILITATE
stimularea securității și
a reducerii costurilor și
pentru îmbunătățirea CE ESTE DEKRA SAFETY Telefoanele și tabletele permit
eficienței la locul de muncă. PLATFORM (DSP)? utilizatorilor să realizeze simultan
Modul în care companiile colectează DSP este un ecosistem digital flexibil sarcini multiple, iar sistemele multi‑
și utilizează informațiile referitoare la care utilizează aplicații mobile și web, tenant înseamnă că orice persoană din
sănătatea și securitatea în muncă este capacități de conectivitate, un centru de orice locație rămâne în grafic și la curent
esențial când vine vorba de protejarea date și un sistem de tablou de bord de cu ceea ce se întâmplă.
persoanei, proprietății și mediului, raportare.
dar și de atingerea obiectivelor de DSP PENTRU SOLUȚII SSM
Când se combină cu expertiza
productivitate și eficiență. Platforma DSP colectează date, realizează
umană, DSP ajută organizațiile să‑și
DEKRA definește viitorul SSM, analize, identifică tendințe și puncte
atingă obiectivele de performanță în
își extinde capabilitățile digitale și vulnerabile, facilitează planificarea
domeniul sănătății și securității, prin
facilitează obținerea de rezultate mai acțiunilor, gestionează măsurile
gestionarea și influențarea activităților,
bune (și mai sigure), printr‑o combinație de securitate și implementările și
comportamentelor și a expunerii la
puternică dintre expertiza umană și îmbunătățește comunicarea.
riscuri.
platfoma DEKRA Safety Platform (DSP). Pentru a se asigura că organizațiile
Lucrătorii primesc îndrumări detaliate
sunt pregătite să adopte și să utilizeze
în legătură cu activitatea lor zilnică
tehnologia într‑un mod eficient,
și comunică pe orice temă cu celelalte
consultanții DEKRA oferă și o
persoane din cadrul organizației.
gamă largă de servicii în domenii ca
Fluxurile de lucru clare îi ajută să fie la
disponibilitate și maturitate digitală,
curent cu atribuțiile și rapoartele, într‑un
cultură și conducere organizațională cu
mod mobil, facil și convenabil.
focus pe siguranță, eficiența și siguranța
De asemenea, DSP permite integrarea
proceselor etc.
proceselor și conectarea senzorilor și
Tehnologia are un potențial enorm
dispozitivelor IoT.
privind îmbunătățirea securității și
Managerii și experții în securitate au
eficienței mai ales atunci când este
acces la informații, tendințe și la analize
combinată cu o schimbare de mentalitate
în timp real și pot identifica intervențiile
și de cultură privind siguranța.
necesare, riscurile sau expunerile.
Tehnologia va permite managementului
Rapoartele conțin și recomandări
să creeze o nouă paradigmă privind
predictive pentru mitigarea riscurilor și
munca, însă cel mai important factor
impulsionarea producției.
din spatele acestor schimbări va fi
Prin conectarea în timp real a
întotdeauna conducerea credibilă
persoanelor, infrastructurii și
și responsabilă și un înalt nivel de
echipamentelor, sarcinile de zi cu zi
angajament personal din partea tuturor
devin mult mai rapide și mai eficiente.
părților implicate în siguranță.

Pentru mai multe informații:


https://www.dekra.com/en/dekra-safety-platform/
Contact DEKRA România: dekra@dekracert.ro
Romania EXPERTS PLATFORM

SAFETY FIRST
ADEVĂR SAU PROVOCARE?!

S
copul acestui articol, atât pentru mine cât și pentru
cei care îl citesc, este să acționeze ca un „trigger” în a
ne face să ne gândim cu adevărat la sensul din spatele
au reușit să transforme acest must have safety de la
competență la valoare organizațională.
Practic, să stabilești un Adevăr la nivel de afirmație,
acestui titlul. uneori poate fi ușor și mulți o fac din efervescență
Acest concept de „Safety first” nu este omis, sau cred sau, știu eu, poate că așa e politically correct, însă ceea
că nu este omis în nicio companie care își dorește ce cred eu că dă valoare acestui cuvânt ADEVĂR,
să își îmbunătățească cultura organizațională, însă este Provocarea… este provocator să iei două
aceste cuvinte „Safety first” sunt doar o declarație cuvinte simple ca: „Safety first” și să le transformi
frumoasă și de branding din partea companiilor, într-un Everest de muncă pentru a schimba cultura
sau chiar rezonează cu conștiința organizațională organizațională, e o provocare când te afli la baza
LIVIU IONUȚ și înțeleg cu adevărat, adevărul și provocarea din muntelui și privești în sus, poate că îi vezi vârful sau
OPREA spatele acestui angajament? poate că nu, datorită norilor, poți să te cațeri pe el,
MANAGER Personal cred că aceste cuvinte, „Safety first”, sunt sau poate nu…așa este când te afli în fața companiei,
HEALTH, cele mai puternice cuvinte din cultura de safety și la intrare, și vezi scris MARE: „Safety first” sau
SAFETY & cel mai mare angajament pe care și-l poate însuși o „Siguranța pe primul loc” și nu vezi Adevărul din
ENVIRONMENT, entitate. Este piatra de temelie pe care se construiește spatele acestor cuvinte. E provocator să construiești,
MW ROMÂNIA o cultură organizațională și este ABC-ul angajaților. să pui steagul în vârful Adevărului, să știi că nu doar
Pentru a fi mai clar, haideți să vedem ce înseamnă „zero accidente” poate reprezenta vârful muntelui, ci
aceste două cuvinte Safety și First! faptul că poți să ajungi la acea situație pe care ne-o
Safety: o condiție de a fi protejat de orice situație dorim cu toții, „zero harm”, care ulterior va fi baza
care ar putea provoca pericol, risc de accidentare, acelui „zero accidente”.
sau orice altă vătămare. În concluzie, dacă ar fi să ne raportăm la nivelul de
First: precedând toate celelalte lucruri în timp, ordine cultură safety al celor cu care lucrăm zi de zi, sigur și
și importanță. dacă ar fi să mergem prin comparație, în momentul
Probabil când ați citit titlul „Safety first, ADEVĂR de față nici echipamentul de a ne urca pe Everest nu
sau PROVOCARE?!” primul lucru poate pe care l-ați îl avem pus pe noi, abia suntem în drum spre Everest
făcut a fost să vă duceți cu gândul ceea ce sigur poate fi un lucru bun, pozitiv, cel
la jocul din copilărie sau chiar și puțin acum am reușit să lucrăm și să discutăm
din prezent pentru unele persoane despre acest aspect și că avem un obiectiv bine
și care v-a trezit amintiri plăcute. stabilit.
Când vorbim de Safety, trebuie să fie Nu pot să nu aduc aminte că alte țări deja au
primul gând (first), să ne facă plăcere început cățărarea și asta se resimte în faptul că
și să ne provoace amintiri plăcute. oamenii pot veni și lucra în siguranță și pot pleca
Însă în acest context, cuvintele sănătoși către familiile lor la finalul zilei de lucru.
Adevăr sau Provocare ascund În final aș vrea să nu uităm că acele cuvinte
în spate multă muncă, implicare capătă sens doar atunci când noi vom accepta că
și dedicare din partea celor care în spatele acelui ADEVĂR stă PROVOCAREA
și le însușesc cu adevărat și care noastră, a celor care intrăm zi de zi către locul
vor să le implanteze în ADN-ul de muncă și că totul stă în puterea noastră și în
companiei. purtarea noastră, de grijă unul față de altul,
Pentru unele companii cuvintele cel mai eficient PPE împotriva riscurilor.
„Safety first” reprezintă un Recitind acest articol am ajuns la concluzia
adevăr pe care doresc să-l aducă că „Safety first” este adevăr și provocare…
atât în fața angajaților, cât și al sper ca și voi să ajungeți la aceeași
comunității, prin leaderii lor, concluzie și să începem să conștientizăm
vorbind despre safety, incorporând cu adevărat sensul celor două cuvinte.
procese de safety, definind campionii
în safety și nu ultimul rând partea de #safetyfirst
recompensă și apreciere pentru cei care

16
Q&A
Romania Q&A

1. Vorbim despre revenirea la normalitatea în activitate. Care sunt lecțiile


învățate în 2020 și cum trebuie să le aplicăm în domeniul SSM? Sunt
schimbări pe care le puteți menționa în ceea ce privește definirea
noului mod de lucru în sigurantă în perioada post pandemică?

LUCIAN MUICĂ BOGDAN BEȚA


AZOMUREȘ BILKA STEEL
Ceea ce ni se părea „normal” înainte de pandemie, nu se În ceea ce privește revenirea la normalitate,
mai potrivește în această perioadă, pentru că am evoluat cu toții, consider că acest aspect este mai de durată, este un
a trebuit să ne adaptăm la condiții noi de viață și de muncă. Însă, proces mai lung. Observăm, la momentul actual,
ceea ce numim firesc în această perioadă, conține, de fapt, în că autoritățile ne informează de faptul că lucrurile
accepțiunea mea, toate lecțiile învățate în 2020. A fost un an în pot scăpa din nou ușor de sub control. Cu răbdare,
care s-a văzut mai mult decât niciodată nevoia de digitalizare, de încredere, implicare și cu speranță, putem răzbate.
a obține rapid date din teren, de a le stoca online și de a comunica Lecția învățată în 2020 este că „se poate mai
mai ușor cu oamenii și echipele între ele, de a avea metode noi de mult online”. Conceputul de „Home Office” este cel
instruire a personalului etc. Companiile care au avut implementate la care ne gândim, cred, cu toții. Putem observa,
astfel de sisteme și au intuit transformarea digitală și dinamica ei, de asemenea, că și în anumite instituții de stat se
încă înainte de începerea pandemiei, au fost cu un pas înainte și preferă acum transmiterea documentelor pe e-mail,
au traversat perioada mult mai ușor decât cei care erau la început în format electronic. Prin evitarea „plimbatului
de drum. hârtiilor”, evităm astfel contactul direct, lucru
benefic în contextul actual pandemic.
O altă lecție învățată și pe care o putem
menționa este igiena mâinilor. Vrem să recunoaștem
GABRIEL SPALOGHE sau nu, această pandemie ne-a adus aminte că igiena
BEKAERT SLATINA este un lucru de bază, dar mai mult decât importantă,
Suntem încă într-o perioadă dificilă din punct de vedere al atât pentru sănătatea individuală, cât și pentru cea
efectelor generate de pandemia Covid-19. Revenirea la normalitate colectivă.
a activităților se desfășoară greu. S-au schimbat multe, deoarece
fiind o unitate industrială de producție, a trebuit să ne adaptăm
din mers la noile condiții impuse de regulile Covid-19. Multe
lucruri au fost reevaluate și modificate. ADRIANA TICAMUCA
Câteva exemple din zona noastră se referă la: evaluarea CERSANIT ROMÂNIA
riscurilor și măsurile corespunzătoare, pentru reducerea la În 2020 am învățat că trebuie să facem tot
minimum a expunerii la Covid-19 la locul de muncă, dar și în posibilul pentru a menține angajații în siguranță
mijloacele de transport, zonele aglomerate sau acasă; reluarea și sănătoși, căutând cele mai eficiente soluții într-o
activității după o perioadă de pauză; gestionarea ratei mari de perioadă în care costurile de achiziție ale anumitor
absenteism; gestionarea lucrătorilor care își desfășoară activitatea articole au crescut enorm și pe lânga acest aspect,
de acasă; implicarea lucrătorilor; gestionarea lucrătorilor care au existând un deficit la achiziționarea produselor
fost bolnavi. de protecție de unică folosință și a celor care au
De asemenea, au fost luate măsuri speciale în modul de devenit utile pe perioada pandemiei. Gestionarea
lucru în siguranță la mașini, echipamente, în conștientizarea situațiilor de criză și pregătirea pentru situațiile de
angajaților față de impactul Covid-19 și urmărirea aplicării acestor urgență au devenit cele mai provocatoare și critice
măsuri în mod corect. domenii pentru profesioniștii H&S, ținând cont că
Desigur, efectele post pandemice sunt ireversibile și vor marea majoritate a companiilor au fost nepregătite
schimba în multe privințe activitatea normală, modul de lucru pentru magnitudinea acestei pandemii.
în orice companie.

18
Q&A Romania

ANCA GOLGOJAN În acest context, în care informațiile oficiale furnizate


CIECH SODA ROMÂNIA de specialiști suferă modificări constante, normalitatea va
Revenirea la normalitate nu mai poate fi tratată ca avea o imagine modificată substanțial. Spun „va avea” pentru
un back/return exact la ceea ce a fost înainte de declanșarea că acest proces de tranziție va fi unul lung. Estimez că va mai
pandemiei! Toți am avut de învățat o lecție, din mers, dura cel puțin un an de acum încolo până când vom „tăia
care vedem că nu s-a terminat, apar noi provocări, situații panglica” viitoarei normalități.
neprevăzute. Situația aceasta, într-o dinamică continuă, ne face Încă este devreme să evaluăm noul mod de lucru în
să nu lăsăm garda jos, să menținem o comunicare permanentă perioada post pandemică. Concluziile nu sunt definite.
cu salariații, să avem aceeași vigilență preventivă pentru Politica aplicată în domeniul nostru este „SHE is
respectarea măsurilor de siguranță la toate locurile de muncă, not built on assumption”. Ne bazăm pe fapte, rezultate, cifre
iar noi, cei responsabili HSE, să ne informăm permanent, să determinante. Și cel mai important, pe faptul că angajații au
fim receptivi și să punem în practică toate obligațiile transmise înțeles asta.
de către autoritățile competente. Așadar, normalitatea de astăzi se traduce prin faptul
că oamenii au o orientare mai aplicată spre cultura SHE, adică
spre propria siguranță.

IOAN POPOVICIU
COMPA SIBIU
Măsurile de prevenire și protecție anti-Covid trebuie ALEXANDRU CLAUDIU TOMA
să devină un „stil de viață” și aici pot enumera: distanțarea, E.ON SERVICII
dezinfecția la locurile de muncă, o atenție deosebită igienei În primul rând aș vrea să punctez un aspect foarte
personale (spălatul și dezinfecția mâinilor), telemunca etc. important legat de toată perioada aceasta pandemică, ce ne-a
Organizarea activităților trebuie să țină seama de aceste arătat că în unele activități se poate lucra și de acasă (telemuncă),
măsuri și în perioada post pandemică. normal, cu respectarea normelor SSM. Compania în care îmi
desfășor activitatea a reacționat prompt și a pus la dispoziție
toate resursele necesare pentru desfășurarea activităților de
acasă. A fost o muncă titanică a colegilor de la IT (digitalizare),
DIANA TEODORA MANTA care au reușit într-un timp foarte scurt să pună la dispoziția
CON-A PRODUCTIONS angajaților tool-uri atât de necesare pentru a lucra în siguranță
Scopul nostru este sensibilizarea cu privire la de acasă.
expunerea la aceste pericole prezente la locul de muncă și de În cadrul companiei, facem tot ce ne stă în putere să
a furniza mai multe informații despre problemele de sănătate luptăm împotriva pandemiei. Astfel, au fost comunicate de
asociate, care cuprind nu numai bolile infecțioase, ci și cancerul către Grup noi măsuri de protecție, care se aplică în toate
și alergiile. companiile din țările în care compania activează:
Interacțiunile fizice au fost limitate, pentru a preveni
transmiterea infectării;
A fost implementat un model de muncă hibrid,
CARMEN NISTOR pentru toți colegii care-și pot desfășura activitatea în regim
CONCELEX de telemuncă. Totodată, facem tot posibilul să oferim cele
Revenirea la normalitate încă este un vis. Iată, mai bune măsuri de siguranță și pentru colegii de pe teren;
suntem într-un nou val pandemic, iar printre lecțiile Ședințele și evenimentele sunt organizate exclusiv
învățate se numără: furnizarea noilor materiale sanitare și online. În cazul unor ședințe care trebuie neapărat să
a echipamentelor de protecție, dezinfectarea suprafețelor, aibă loc față în față din motive întemeiate, numărul
spălatul pe mâini, acolo unde este posibil să păstrăm participanților și durata ședinței vor fi reduse la minimul
distanța fără să uităm de mijloacele de protecție, testări cu absolut, respectându-se totodată regulile de protecție.
scop de prevenție, atenția sporită pe sănătatea angajaților și Este esențial pentru compania noastră să existe un
continuitatea afacerii. echilibru între aceste reguli și continuitatea business-ului, astfel
că pot exista modificări ale acestora sau pot fi implementate
și alte măsuri.

RADU SIRETEANU
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMÂNIA
În contextul evenimentelor globale, care au debutat la CLAUDIU DAVID
începutul anului 2020, revenirea la normalitate are conotații ELECTROMONTAJ
speciale. Acum discutăm mai degrabă despre o tranziție către În ceea ce privește revenirea la normalitate, se poate
noi măsuri de control din punct de vedere al sănătății în spune, pentru început, că termenul „normal” și-a schimbat
muncă. Acum, mai mult ca niciodată, sănătatea individuală puțin definiția de la începutul pandemiei. Ca lecții învățate
și colectivă la nivel de comunitate are implicații directe în aș enumera: trebuie acordată o mai mare atenție factorului
sănătatea în muncă. uman în procesul de muncă, situația epidemiologică în cadrul
Consider că principala lecție învățată după 2020 este companiei urmărită cu mai mare grijă, îndrumarea, pe cât
aceea că măsurile severe de control și impunerea unei direcții, posibil, a lucrătorului către o conștientizare a stării sănătății
amândouă fiind construite în contextul unui element de hazard personale și a unei verificări periodice a acesteia.
nou, nu rezolvă ecuația culturii de sănătate în muncă. Scopul Schimbările care au survenit, de natură organizatorică,
acestei culturi este de a reduce/ELIMINA riscurile. sunt cu privire la regulile de protecție împotriva coronavirusului,
în principal, și a altor tipuri de virusuri și bacterii, în general.
Se aplică, într-o anumită măsură și munca de la domiciliu, dacă
nu este vorba de un șantier în lucru, bineînțeles.

19
Romania Q&A

CONSTANTIN-CLAUDIU domeniul productiv, schimbările constau în igienizare mai


IONESCU-ȚENEA deasă a echipamentelor și a spațiului de lucru și poate o
ELECTROMONTAJ deschidere mai mare pe viitor la purtarea măștilor, evitând
„NORMALITATEA” a devenit un concept ce astfel absenteismul datorat stărilor gripale în perioada rece,
depinde de evoluția pandemică și nu în ultimul rând de sau alergiile la diverși alergeni din aer.
oameni. „NORMALITATEA” poate deveni normalitate
prin vaccinare și atunci vom relua activitatea normală, altfel
vom lucra de acasă, ne vom speria când strănută colegul/
colega, vom dezinfecta mereu spațiile închise în care ne CONSTANTIN HOLOTA
desfășurăm activitatea, vom purta masca de protecție ca EXPERT HSE
efect al normalității, vom suna mereu la cabinete pentru S-a dovedit că anumite locuri de muncă pot avea un
programări PCR pentru colegii care prezintă simptome sau program flexibil, ceea ce din punct de vedere psihologic, dar
colegii care trebuie să se deplaseze în afara granițelor țării. și practic, este un avantaj atât pentru lucrător cât și pentru
Schimbările structurale în companie sunt efectul angajator. Deși, din punct de vedere safety, nivelurile de
„normalității”, iar noi am încurajat vaccinarea salariaților risc datorate diferitelor medii de lucru (acasă, în parc etc.)
pentru a reveni la normalitate. pot crește, s-a dovedit că lucrătorii care au primit proiecte
clare și termene de realizat, sunt mai productivi, optimiști,
odihniți și bineînțeles mai atenți la riscurile generate în
timpul muncii. „Piața muncii se schimbă în acest sens!”.
COSMINA ELENA URECANU
ERICSSON ANTENNA TECHNOLOGY
ROMÂNIA - TIMIȘOARA
CONSTANTIN POPA
Consider că lecția de bază pe care ne-a „predat-o”
pandemia de Coronavirus este prevenția. Măsurile ce țin de EXPERT HSEQ
siguranța individuală precum: purtarea măștii, spălarea și Normalitatea va fi redefinită. Lecțiile învățate de
dezinfectarea mâinilor sunt elementele de bază în sănătatea multe companii se vor referi în mod clar la telemuncă, drept
fiecăruia dintre noi. variantă de lucru mai acceptată decât în trecut. Și bineînțeles,
tot ce înseamnă SSM, va trebui să se muleze un pic (și) pe acest
lucru de acasă, dar și pe posibilele probleme de comunicare și
alte lucruri (probleme de natură psihică - sănătate mintală și
ADRIAN NEGRILESCU emoțională) nu tocmai bune care apar atunci când echipele
EXPERT HSEQ și persoanele sunt și lucrează departe unele de celelalte.
Drumul către normalitate nu este încă finalizat.
Hopul care trebuie depășit în momentul de față este
creșterea numărului de persoane vaccinate la locul de muncă.
CORNEL ISACOV
Odată ce aceasta situație a fost depășită, atunci putem spune
că revenim la normalitate la locul de muncă EXPERT HSE
Lipsa sau reticența angajaților de a se informa Anul care a trecut a fost o adevărată provocare
din surse sigure privind modul de funcționare a ,,noului pentru toata lumea atât agajatori, cât și angajați. Din ce vedem
echipament de protecție-denumit vaccin’’ este factorul acum, nimic nu va mai fi cum a fost și cine nu se adaptează
principal care duce la un nivel scăzut al gradul de vaccinare. și răspunde adecvat noilor provocări, va avea de pierdut.
O schimbare care merită menționată este cea legată Am constatat că o mare parte din lucrători și-au schimbat
de lucru de acasă (telemunca). Acesta evoluție ,,forțată’’ a starea de spirit în această perioadă, din păcate negativ. Aici
demonstrat că suntem la fel de productivi acasă ca atunci când aș enumera o parte din motive: impunerea de restricții,
eram la muncă, ducând astfel la o reorganizare a spațiului distanțarea socială, izolare, interdicții, testări, treceri prin
de lucru la nivel de companie. boală, bombardarea cu știri negative din partea mass-media,
ambiguitatea măsurilor luate de autorități, anularea sau
amânarea unor evenimente fericite din viața familiilor etc.
Atunci am trecut pe lângă măsurile care urmăreau securitatea
ALINA-MARIA CRASNIANEC fizică a lucrătorilor la o serie de măsuri care urmăreau și
EXPERT HSE sănătatea mintală a lucrătorilor prin întâlniri mai dese între
Aș împărți în două categorii shimbările în ceea conducătorii locurilor de muncă și angați, facilitarea unui
ce privește definirea noului mod de lucru în sigurantă dialog mai apropiat între lucrători și manageri sau șefi de
în perioada post pandemică: schimbările în domeniul echipă. Am încercat să privim în primul rând omul care
administrativ, unde în perioada pandemică s-a putut lucra lucrează la noi, cu noi, cu toate grijile și temerile lui și abia
în regim de telemuncă și schimbări în domeniul productiv. apoi lucrătorul.
În domeniul administrativ eligibil de telemuncă, s-a
demonstrat capabilitatea angajatului de a aduce același nivel
de realizări profesionale. La reîntoarcerea în regimul normal
CORNELIA HAIDU
de muncă, schimbările pozitive ar putea veni din partea
angajatorilor, care ar putea oferi cu încredere programe de SPECIALIST SECURITATE ȘI
lucru cu flexibilitate mai mare la telemuncă, iar din partea SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
angajaților, în funcție de tipologia fiecăruia, aceștia ar putea Una din lecțiile învățate în 2020 este conștientizarea
accesa mai multe sau mai puține zile de lucru în regim mărită a respectării măsurilor proprii de prevenire a
de telemuncă, în funcție de cât de multă interacțiune au îmbolnăvirilor, pentru asigurarea sănătății la locurile de
nevoie cu viața profesională sau personală pentru a le oferi muncă.
echilibru interior. O provocare privind modul de lucru, a fost
O altă schimbare pozitivă este deschiderea spre organizarea în sistem remote pentru o parte dintre angajați.
digitalizare documentațională a instituțiilor statului. În

20
Q&A Romania

EMILIA PĂTRUȚI MIHAI MAXIM


DIRECTOR MEDIU ȘI RESURSE MINERALE COORDONATOR EHS
Măsurile generale de prevenție a pandemiei s-au Nu cred că va exista o revenire la normalitate, mai
aplicat și în compania noastră (purtarea obligatorie a măștilor, corect spus ar fi o adaptare la condițiile actuale. Ce am învățat în
la intrarea în companie se verifică tempertura fiecărui angajat, această perioadă sunt prudența, adaptarea soluțiilor la condițiile
persoanele care nu s-au putut vaccina din motive medicale sunt actuale (brain storming, simulare, aplicarea soluțiilor optime
testate periodic). Mai mult chiar, compania a asigurat pentru condiționate de buget, modalitatea corectă de implementare și
toți angajații măști de protecție care se distribuie săptămânal. acceptare a soluțiilor de către anagajati și colaboratori), pentru
a oferi o siguranță crescută angajaților noștri.

IOANA CARMINA NIȚU


SPECIALIST ÎN DOMENIUL SSM, PROTECȚIA VALTER STĂNCIULESCU GORAN
MEDIULUI, CALITATE ȘI LABORATOR (QLE) EXPERT QHSE
Înainte de începutul pandemiei, majoritatea oamenilor Dacă vorbim despre revenirea la normalitate, o prima
nu conștientizau că ‘’un virus” poate afecta siguranța și lecție învățată în 2020 a fost adaptabilitatea la noile provocări
sănătatea oamenilor și totodată întreaga activitate a unei și pericole, un „management of change” real.
firme ... însă a trebuit să trăim acest ‘’episod pandemic’’ pentru În primul rând, orarul de lucru s-a schimbat de la
a învața să fim mai responsabili cu noi înșine și cu cei din jur, „clasicul” program de opt ore/cinci zile pe săptămâna, la un
să respectăm și să aplicăm reguli și proceduri. Am învățat program flexibil de trei zile lucru la birou/doua zile lucru de
că evaluarea unui risc și luarea de măsuri înainte că acesta acasă (telemuncă), adaptabil în funcție de nevoile fiecărui
să afecteze întrega activitate este esențială pentru a preveni departament - această schimbare s-a făcut în special la
o pierdere. activitatea de birou. În al doilea rând, s-au introdus aplicațiile
Schimbările făcute în perioada pandemică au fost de comunicare online tip TEAMS sau ZOOM, atât în ședințe
următoarele: cât și în programele de instruire. Iar în ultimul rând, o mai
oferirea de transport angajaților pentru asigurarea mare atenție este acordată sănătății emoționale și mintale a
distanțării sociale; salariaților, prin programele de asistență psihologică acordată
muncă prin alternanță; angajaților prin intermediul platformei de asistență psihologică
telemuncă acolo unde aceasta s-a putut aplica; asigurată de firma de medicina muncii.
asigurarea de personal pentru dezinfecția
vestiarelor, băilor și a spațiilor comune;
asigurarea de materiale de dezinfecție pentru
fiecare lucrător în parte, plus rezervă pentru fiecare; VLĂDUȚ STOICA
fiecare locație dotată cu dispensere de dezinfectare MANAGER HSE
a mâinilor și covorașe pentru dezinfectarea picioarelor; Principala lecție învățată este faptul că digitalizarea
triajul și controlul temperaturii corporale la poate fi un pas mare înainte în ceea ce privește securitatea și
intrarea în societate; sănătatea în muncă, deoarece materialele de instruire, fiind
asigurarea de măști de protecție, viziere și mănuși prezentate în format video, au un impact mult mai mare decât
chirurgicale; citirea unor documente, chiar dacă acestea conțineau imagini.
asigurarea de teste Covid-19.

MIHAI GRIGORE
IULIAN GHERMAN EXPLEO ROMÂNIA
FREELANCER Cred că revenirea la normalitate mai are de așteptat.
Revenirea la normalitate nu este un fenomen Știu sigur că principala lecție pe care am învățat-o în 2020 este
implacabil, care ni se întâmplă doar pentru că suntem în că, în continuare, pentru noi, sănătatea devine importantă
anul 2021. Ar fi trebuit să fie rezultatul eforturilor noastre abia atunci când din păcate este prea târziu. Ne lipsește cu
comune, confirmarea că am făcut bine ceea ce am făcut. Dar certitudine cultura securității și sănătății ocupaționale și cred
am eșuat... După un comportament onorabil pe parcursul că mai avem mult de lucru până vom putea ajunge ca România
Valului 1 al pandemiei (când am avut o reacție comparabilă cu să devină o țară cu un interes major asupra mentalității bazate
a restului Europei) și după un început promițător al campaniei pe respectarea regulilor și programelor de siguranță la locul
de vaccinare, nimic. Nu s-a mai întâmplat nimic. Acest subiect de muncă.
a fost cvasi inexistent pe agenda publică, Valul 4 găsindu-ne Sigur avem un nou mod de lucru, post pandemic:
total nepregătiți. Din păcate nu am învățat nimic nou din asta, tipul hibrid, cu desfășurarea activității în preponderență de la
doar ni s-a confirmat că „Sănătatea și Siguranța oamenilor domiciliu și cu un număr de zile limitat de prezență la birouri.
nu trebuie să fie o prioritate, ci o valoare”. Prioritățile vin și Accentul este pus pe echipamentele de protecție și produsele
trec, valorile sunt constante. Și am înțeles, din nou, că „pentru de dezinfectare și igienă. Activitatea se desfășoara în jurul
Sănătatea și Siguranța oamenilor suntem toți responsabili, măsurilor de protecție sanitară, suprapuse peste măsurile deja
dar conducerea este răspunzătoare”. Toți trebuie să facem câte existente de protecție la locul de muncă.
ceva, însă conducerea trebuie să se asigure că facem ce trebuie.

ALINA LAZĂR
MIHAELA CRISTINA MILU FLARO PROD
EXPERT HSE În 2020 am învățat să îmi asum partea mea de
Valul pandemic ne-a învățat să respectăm cu strictețe responsabilitate, prin respectarea regulilor impuse în perioada
regulile și să ascultăm. Această lecție poate fi folosită cu succes pandemiei, astfel protejându-i pe cei din jur. Cred că toți am
pentru a crea disciplină acolo unde este încă nevoie. devenit mai responsabili după această perioadă și acest lucru
cu siguranță ne ajută și pe partea de SSM.

21
Romania Q&A

ALEX BURADA EUGEN ȘTEFĂNESCU


FORD ROMÂNIA HIDROCONSTRUCȚIA
Ca organizație, 2020 a fost anul în Se acordă o atenție sporită cazurilor în care se poate lucra de
care am învățat adevărata valoare a unui plan acasă, precum și cazurilor de telemuncă. Totodată, igienei personale la
de management al crizelor eficient. Fiecare locul de muncă i se acordă o deosebită importanță, dar și regulilor simple
societate are în mod normal un astfel de plan. ca aerisirea zilnică a birourilor, de cel puțin 2 ori, implementarea pe
Noi îl actualizam periodic și făceam diverse teste, fiecare etaj a dozatoarelor de dezinfectant și în special la zona de intrare
dar nimic nu s-a comparat cu situația reală creată în firmă și, nu în ultimul rând, termoscanarea temperaturii la venirea
de Covid-19. Am aplicat imediat acest plan și am la serviciu și ori de câte ori doresc angajații, cu un scaner noncontact,
reușit într-un timp record să punem la punct un amplasat în zona de intrare în firmă, pe perete, unde salariații practic
program rapid de revenire la lucru, chiar și în își iau singuri temperatura, fiind doar supravegheați de agentul de pază.
lipsa unor instrucțiuni clare venite de la autorități Ca schimbări ce vor rămâne și pe viitor, vor fi cele legate de
sau corporație. Cam toate procesele au suferit păstrarea distanței între birourile salariaților, decalarea programului
actualizări minore care să permită încorporarea cu o oră dimineața, pentru evitarea aglomerării, precum și păstrarea
măsurilor de prevenire Covid-19. În același timp igienei personale și contactarea medicului la cele mai mici semne de
au apărut și procese noi, tot legate de prevenirea răceală/gripă.
răspândirii virusului (ex. termoscanarea la intrarea Faptul că în anul 2020 au fost câteva cazuri de focare de salariați
în uzină și screeningul epidemiologic). infectați cu Covid-19, care au afectat serios activitatea unor departamente,
deoarece au fost infectați aproape toți salariații, a făcut ca unele decizii
ale conducerii să vină în prevenirea pe viitor a unor situații similare.

CĂTĂLIN TRUȘCULESCU
GEFCO ROMÂNIA
Există mai multe concluzii-cheie, sau MĂDĂLINA GOGORICI
mai bine zis să spunem, practici, care ar trebui GRUPUL HOLCIM ROMÂNIA
implementate în politica SSM a oricărei companii. În ultimul an și jumătate, obiectivul principal al Grupului Holcim
De exemplu: România a fost să aibă grijă de angajații săi și să-și respecte promisiunile
Exemplaritatea, prin oferirea de exemple față de parteneri. În această perioadă am sporit măsurile de prevenție
personale de bune practici altora, pentru o și am implementat proceduri noi, pentru a fi siguri că diminuăm cât
implementare mai profundă a unei atitudini de de mult posibil riscurile asociate pandemiei. Multe dintre acestea au
respectare a regulilor; fost măsuri adoptate în mod proactiv și complementare celor impuse
Vigilența trebuie menținută în orice de autorități. Ne-am dorit să facem tot ceea ce a fost în puterea noastră
moment (inclusiv în perioadele în care riscurile pentru a fi siguri că angajații noștri sunt protejați și că își pot desfășura
par a fi foarte scăzute); activitatea în condiții de maximă siguranță.
Reactivitatea este o condiție necesară Pandemia ne-a dovedit încă o dată cât de importantă este
pentru protejarea tuturor; sănătatea noastră, indiferent că vorbim la nivel profesional sau personal.
Proactivitatea este necesară pentru Mai mult, a arătat ce diferență mare pot face implementarea și respectarea
a putea proteja angajații prin prevenirea unor reguli de SSM clare, gândite atât în interesul fiecărui angajat,
riscurilor, nu prin diminuarea daunelor. dar și a întregii echipe, pentru a minimiza riscurile care apar odată cu
Cea mai evidentă și crucială schimbare a astfel de situații.
modului de lucru a fost o trecere colectivă la lucrul De asemenea, este evident rolul important pe care l-a jucat
de acasă. Printre beneficiile sale cheie se numără tehnologia în susținerea activității noastre și protejarea angajaților,
scăderea interacțiunii directe între angajați, ceea fie prin simpla înlocuire a întâlnirilor fizice cu cele video, fie prin
ce duce la protecția acestora în ceea ce privește digitalizarea unor procese de business sau de producție. Sunt convinsă
riscurile de transmitere Covid-19 (un dezavantaj că vom asista la o transformare digitală și mai accentuată în viitorul
este diminuarea relaționării dintre angajați). apropiat, care ne va ajuta să trasăm noi direcții pentru siguranța
Creșterea eficienței profesionale a angajaților este angajaților.
un alt beneficiu pe care îl vedem. Se întâmplă
ca urmare a unor întreruperi / deconectări mai
rare în timpul îndeplinirii sarcinilor, precum și a
reducerii efortului depus de angajați pentru a se CORNEL VESCAN
deplasa de acasă la serviciu și retur (timp alocat, HUAWEI TECHNOLOGIES ROMÂNIA
oboseală, stres cauzat de trafic etc.). În 2020 Huawei a impus și aplicat încă de la început reguli clare
referitoare la protecția angajaților și la modul de lucru de acasă sau de la
sediu. Conform legislației, s-au semnat acte adiționale pentru telemuncă,
iar angajații au avut posibilitatea de a munci de acasă, opțiune pe care au
FELICIA TODINCĂ ales-o peste 75% dintre ei. Astfel, activitatea s-a desfășurat în condiții de
HERAEUS ROMÂNIA siguranță și încă se desfășoară în același mod și acum, fară a fi impactate
Principala schimbare a fost implementarea KPI-urile companiei.
„home office” pentru locurile de muncă ce au
permis acest mod de lucru.
Pentru departamentele în care activitatea
a presupus prezența în site, au fost implementate SORIN CENUȘĂ
măsuri de separare în ceea ce privește: programul H&S FOR LIFE CONSULTING (ISAFETY.RO)
de lucru (intervale orare diferite), pauzele, inclusiv 2020 a venit cu o forțare a digitalizării având în vedere nevoia de
pauzele de masă programate pe departamente/ distanțare și încă mai sunt procese care pot fi digitalizate și îmbunătățite.
secții, măsuri sporite cu privire la curățenie și Pandemia ne-a ajutat să înțelegem că putem face instruiri online și aici
dezinfecție. avem o serie de oportunități. Tot pandemia ne-a arătat cât de puțin știm
și cât de puțin ne pregătim pentru situații excepționale și asta poate fi
o lecție pentru anii ce urmează.

22
Q&A Romania

RAUL GAVRILĂ GABRIELA FRÂNCU


JOYSON SAFETY SYSTEMS SIBIU MECHROM INDUSTRY
Când spunem „revenirea la normalitate” ne Lumea se luptă cu pandemia Sars-Cov-2 și cu
referim practic la un mod de lucru învățat și cu care ne- ramificările sale economice și sociale. Pandemia a evidențiat
am complăcut. Principala lecție învățată ar fi munca de la importanța de a fi pregătiți atunci când apar crizele. În același
domiciliu sau telemunca, ce se poate aplica și în industrie timp ne-a demonstrat că amânarea deciziilor îndrăznețe
în anumite departamente. poate avea costuri uriașe.
Anul 2020, în condiții pandemice, a transformat
comportamentele angajaților pe termen lung. Pe lângă
măsurile guvernamentale, preocupările privind sănătatea
NICOLAE BĂDIN și siguranța lucrătorilor au afectat modul în care lucrează
KASTAMONU ROMÂNIA și gândesc. Atitudinile lor vor avea un impact puternic
Din păcate revenirea la normalitate se amână asupra modului în care va fi remodelat viitorul industriei
pe viitorul, sperăm noi, cât mai apropiat, dar o serie de producătoare și a celei de consum.
învățăminte s-au tras din prima perioadă pandemică. Celula de urgență convocată în 16 martie 2020 s-a
Cred că respectul față de colegi și disciplina respectării focalizat pe claritatea gândirii, a comunicării și a luării
procedurilor operaționale impuse de situația destul de deciziilor. Am avut trei priorităţi, prima a fost să gestionăm
critică existentă la nivelul anului 2020, dată în principal de situaţia de urgență astfel încât să ne protejăm angajații,
lipsa inițială de informații și de echipamente de protecție clienţii şi partenerii. Cea de-a doua prioritate a fost să creăm
adecvate, au contribuit decisiv la o relativă normalitate în un mediu de lucru sigur în condiții de risc pandemic pentru
desfășurarea activității în compania noastră. Acest fapt s-a angajații noștri. Cea de-a treia prioritate a fost să simplificăm
reflectat și în numărul mic de persoane infectate avut pe viaţa partenerilor noştri, să facem lucrurile mult mai simple
durata întregului an. Doar două cazuri, cu forme ușoare. prin intermediul soluţiilor digitale.
E adevărat că s-au luat măsuri imediate, chiar înainte de
a apărea cazuri de infectări în zona noastră.

ANA-MARIA MARCU
MMM AUTOPARTS TURDA
DAN BAJALIU Normalitatea nu este și nu a fost ceva standardizat.
LINDE GAZ ROMÂNIA Normalitatea unui individ poate fi ceva anormal pentru o
Revenirea la normalitate reprezintă o reală altă persoană. Nu agreez și nu am agreat în toată această
provocare. Dacă pentru personalul operativ, direct perioadă sintagma „întoarcerea la normalitate”. Fiecare
productiv, revenirea la normalitate nu înseamnă mare dintre noi a fost nevoit să iasă din zona de confort și să facă
lucru, această categorie de personal desfășurând activitatea față unor situații noi și provocatoare.
normală chiar și pe durata pandemiei, pentru personalul Anul 2020 ne-a întărit convingerea că sănătatea și
administrativ vor fi necesare schimbări și abordări securitatea individuală sunt parte din viață noastră de zi
diferite. Abordarea tot mai probabilă a unor sisteme cu zi. Pentru noi, specialiștii SSM, anul 2020 a fost un an al
hibride de lucru (parțial la birou-parțial la domiciliu), va eșecului, a demonstrat faptul că nu am reușit să transmitem
determina schimbări majore inclusiv în domeniul SSM. cultura de safety către toți angajații. Perseverența noastră
Aceste schimbări vor presupune o revizuire și adaptare a în promovarea sloganului Safety First nu s-a văzut în
procedurilor și instrucțiunilor, a modului de organizare și comunitate.
coordonare a activităților, de evaluare a performanțelor. Pandemia și restricțiile impuse, din păcate, ne-au
făcut să stăm mai departe de oameni și ne-au îngreunat
transmiterea mesajelor.
Schimbările au adus și lucruri bune, chiar dacă pare
DAN-ADRIAN DIDIŢEL banal, am învățat să ne spălăm pe mâini și să fim mai atenți la
MAXAM ROMÂNIA igiena proprie. Unii dintre noi au învățat să lucreze de acasă și
Una din lecțiile învățate în această perioadă a fost acest lucru cred că se va menține și după trecerea pandemiei.
că trebuie să fim pregătiți să facem față evenimentelor Am învățat să respectăm spațiul personal al celor
neașteptate, indiferent cât de bine pregătiți ne considerăm, din jurul nostru, în toate contextele sociale.
în același timp fără a pierde din vedere atenția dedicată Informarea corectă a fost un plus adus de situația
gestionării riscurilor deja identificate. O altă provocare pandemică, bineînțeles pentru cine și-a dorit acest lucru.
pentru profesioniștii HSE a fost legată de modul în care
aceștia au reușit să influențeze angajații sau factorii de
decizie pentru a-i determina să facă alegerile cele mai
eficiente în vederea implementării măsurilor pentru OVIDIU CRISTUREAN
prevenirea îmbolnăvirii la locul de muncă. Ne-am MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS
lovit probabil cu toții, la un moment dat, de o oarecare Nu contează unde te afli când muncești. Contează să
rezistență la unele măsuri impuse, care la început ar fi părut ai toate instrumentele la îndemână. Contează să nu simți că
exagerate pentru unii, dar care au putut fi adoptate printr-o pierzi beneficiile pe care le aveai. Contează să ai posibilitatea
comunicare constantă și eficientă sau prin exemplul să socializezi - suntem un mamifer social. Catastrofele
personal dat de liderii din cardul organizației. În același planetare pot fi cauzate de factori neașteptați - virusuri
timp am învățat cu toții că flexibilitatea programului în catastrofa curentă. Trebuie să căutăm cele mai veridice
de lucru sau telemunca pot fi menținute în continuare, informații pentru a putea găsi soluții și a readuce lucrurile la
acolo unde activitatea o permite. Dar și acestea au venit la normal. Depindem de autorități, dar depindem și de fiecare
pachet cu noi provocări privind implementarea măsurilor dintre noi.
SSM pe care a trebuit să le avem în vedere cu privire la Evaluarea riscurilor este una din cele mai comune
ergonomie, timpul de repaus, lipsa de interacțiune față în acțiuni ale omului, pentru a putea decela avantajele și
față sau stresul determinat de incertitudine. dezavantajele unei acțiuni. Încrederea reciprocă e foarte
importantă.

23
Romania Q&A

LIVIU IONUȚ OPREA Privind retrospectiv, observăm că pandemia a condus la un nou


MW ROMÂNIA etalon pentru conceptul de „flexibilitate organizațională”. Ceea
Cred că revenirea la normalitate se mai amână puțin, ce înainte consideram a fi „flexibil”, acum observăm că a devenit
motiv pentru care trebuie să stăm în continuare cu arma la picior „normal”. Așadar, principala lecție pe care trebuie să o învățăm
pregătiți pentru orice. Însă, dacă ar fi să discutăm ipotetic despre este că trebuie să redefinim conceptul de flexibilitate, pentru a
era post pandemică, referitor la definirea noului mod de lucru în fi capabili să ne adaptăm cu ușurință în cazul „unei succesiuni de
siguranță, unul dintre cele mai mari hopuri pe care am reușit să evenimente cu evoluție rapidă”.
le depășim și care în trecut nu era deloc în cultura noastră, este Este prematur să vorbim de perioada post pandemică,
conceptul de TELEMUNCĂ. S-a dovedit că, acolo unde este cazul, deoarece pandemia nu s-a încheiat încă. Dar, pentru viitor,
putem lucra în mod eficient și de acasă și in același timp să ne companiile ar trebui să implementeze principiile „managementului
protejăm pe noi înșine cât și pe cei din jur. Acest concept nu trebuie schimbării” în cultura organizațională, precum și în toate procesele
abandonat odată cu încheierea acestei perioade de pandemie. existente.

RADU CRIȘAN MARIUS BERECHET


NAGARRO IQUEST TECHNOLOGIES PREH ROMÂNIA
Pentru firmele care au activitate în domeniul IT consider Sănătatea și securitatea în muncă a fost în centrul atenției.
că, în continuare, activitatea angajaților se va desfășura în regim de Țările din întreaga lume și-au dat seama că redresarea economică a
telemuncă - adică preponderent din alte locuri decât cele organizate depins de protecția eficientă a locului de muncă împotriva infecției
de angajator. În acest sens, consider că este necesară modificarea cu Covid-19. Aici au intrat în prim-plan profesioniștii SSM. Aceștia
legislației SSM, astfel încât să se ralieze cu legea 81/2018 privind au învățat din mers, au devenit flexibili și creativi, s-au adaptat și
telemunca, respectiv: aplicat îndrumările autorităților.
Cum se efectuează instruirea la locul de muncă - Managerii și profesioniștii SSM au relevat încă o dată
conform legislației, aceasta trebuie, în acest moment, efectuată importanța culturii de prevenire, arătând că la acele locuri de
cu un grup nu mai mare de 20 angajați; muncă unde a avut loc o adaptare rapidă la schimbare, companiile
Semnarea fișelor de instruire - momentan au avut numai de câștigat. Locurile de muncă intrate în pandemie
obligativitatea angajatorului este ca fișele să fie semnate fizic. cu o cultură puternică de prevenire, caracterizată printr-o cultură a
Ambele aspecte nu cadrează cu telemunca, în sensul că învățării, cu încredere reciprocă, participare activă a lucrătorilor și
este foarte dificil, sau chiar imposibil, să respecți legislația pentru o abordare disciplinată a SSM-ului, au fost mai capabile să dezvolte
o firmă cu sute de angajați. rapid practici de siguranță și să le ajusteze ca răspuns la provocările
nou apărute. În țara noastră astfel de succese au apărut în sectorul
auto, unde managementul și lucrătorii au colaborat în timpul
închiderii inițiale pentru a dezvolta practici de siguranță pentru
CRISTIAN GEORGESCU prevenirea Covid-19.
NESTLÉ ROMÂNIA După cum știm, 2020 a atârnat greu pe piaţa muncii din
De la începutul pandemiei ne-am angajat să protejăm România, făcând să muncească de acasă mai mult de jumătate dintre
sănătatea angajaților noștri, a familiilor acestora și a comunităților lucrătorii care aveau această posibilitate. Companiile s-au adaptat
în care activăm. Producția și distribuția în siguranță a produselor din mers și au acceptat criza sanitară. Toată lumea este de acord că
noastre au fost întotdeauna o prioritatea. În astfel de momente, „noul normal” va fi munca de acasă sau telemunca, iar acest lucru se
misiunea noastră de a contribui la un viitor mai sănătos pentru va întâmpla şi după ce va trece pandemia. Cu alte cuvinte, cuvântul
oamenii de toate vârstele, este mai importantă ca niciodată. Încă cheie al pandemiei este „telemunca”.
din februarie 2020 am început să punem în aplicare primele măsuri
de securitate în toate locațiile, pentru a proteja angajații din prima
linie a companiei, în fabricile și centrele noastre de distribuție. Am
restricționat călătoriile de afaceri, am adoptat metode suplimentare LAURA ORDEANU
de curățare în toate locațiile deținute și le-am oferit angajaților PRYSMIAN CABLURI ȘI SISTEME
noștri instrumentele de care au nevoie pentru a le facilita munca Gândirea în termeni de risc este foarte importantă pentru
de acasă. Însă în prezent, la sediul nostru, angajații pot veni și la a asigura continuitatea afacerii. Viteza de reacție, flexibilitatea,
birou dacă își doresc acest lucru. adaptabilitatea și munca în echipă definesc perioada pandemică.

MARIUS ADRIAN VLĂDUCĂ MIRCEA-CRISTIAN DEACONU


NIMET SCHINDLER ROMÂNIA
În urma revenirii la normalitate, în activitatea pe care o Una din lecțiile învățate în 2020 a fost aceea că oamenii de
desfășurăm, anul 2020 ne-a pregătit în ceea ce privește normele la birou își puteau îndeplini sarcinile și de acasă. Angajatorii care
de SSM privind reducerea numărului de infectări, cu Sars-Cov-2, refuzau work from home din diverse motive (productivitate scăzută,
în cadrul unității. mediul de lucru nu îndeplinea cerințele de SSM etc.) au fost nevoiți
să își plieze cerințele și să le permită oamenilor să lucreze de acasă.
Această distanță socială ne-a apropiat și mai mult de soluțiile
digitale care să ne permită să comunicăm și să ne desfășurăm
RĂZVAN VASILE CIOMÂRTAN activitatea într-un mod cât mai productiv.
OȚELINOX TÂRGOVIȘTE Din punct de vedere SSM cred că am descoperit că le
Lecțiile din anii 2020-2021 sunt legate, într-o foarte putem oferi colegilor traininguri mai interactive în mediul online.
mare măsură, de virusul Sars-Cov-2 și de pandemia generată Totodată, comunicarea unor informații corecte, din surse oficiale,
de acesta. Evoluția rapidă a pandemiei, în anumite momente, a cu privire la răspândirea virusului, modul de transmitere, simptome
condus la necesitatea implementării de măsuri noi într-un timp și minimizarea expunerii au ajutat la protejarea angajaților.
foarte scurt. Implementarea acestora a fost o reală provocare atât De asemenea am devenit mult mai conștienți și mai atenți
pentru angajați, cât și pentru angajatori. Dar nu a fost suficient. la nevoile colegilor. Dacă înainte de pandemie multi se prezentau

24
Q&A Romania

la birou cu simptome de gripă sau răceală, acum sunt mai atenți Aceasta mi se pare una din cele mai frumoase morale ale
și mai dornici să își protejeze colegii. pandemiei, care a modificat sensibil percepția lucrătorului vis-a-vis de
Tot spiritul civic ne-a arătat că într-o situație de criză locul de muncă: „Să-ți pese de cel de lângă tine.”.
sanitară, companiile găsesc resurse pentru a ajuta comunitatea
și propriii angajați.

ALIN MOGA
TENARISSILCOTUB
MIRCEA BOSIE Situația pandemică a generat diverse reacții din partea companiilor
SKANSKA ROMÂNIA pentru adaptarea noului mod de lucru în legătură cu sănătatea și securitatea
Aplicarea ierarhiei implementării măsurilor de control angajaților. Alternarea activității desfășurate la birou cu telemunca a
în viața de zi cu zi de către fiecare dintre noi, începând de fost o primă acțiune pe care compania noastră a implementat-o. Astfel,
la izolarea pericolului prin restricțiile de circulație impuse, au fost făcute analize specifice și am limitat prezența fizică la birou în
până la utilizarea EIP specific, masca sanitară sau dezinfectant, departamentele unde specificul activității a permis-o. În continuare
ne-a confirmat faptul că implementarea unui set de măsuri de aplicăm această schemă pentru a ne asigura că efectele pandemice
prevenție este utilă, dar nu este suficientă. Atenția noastră ar sunt minime. De asemenea, suntem în curs de schimbare a layout-ului
trebui să fie direcționată către comportamentele noastre și ale birourilor, pentru a permite o interacțiune diferită, cu spații special
persoanelor cu care interacționăm cu scopul de a facilita apariția dedicate echipei și spatii individuale cu funcționalități diferite.
unor obiceiuri sigure care să devină inevitabile și de a suprima
obiceiurile nesigure făcându-le imposibile.

MAGDALENA POPESCU
TMK ARTROM
NEBOIȘA GIURICI Una din marile provocări ale acestei perioade a fost reducerea
SMITHFIELD ROMÂNIA interacțiunii între salariații din activitatea de administrare. Dacă în
Pandemia ne-a învățat în primul rând că viața se poate activitatea de producție, automatizarea și fluxul tehnologic permit
schimba „peste noapte” și că cel mai important este să ne adaptăm distanțarea salariaților în mod normal, în activitatea de birou acest lucru
în orice situație. „Noul normal” ne-a determinat să reorganizăm a fost până în anul 2020 de neconceput. Primul pas făcut în eliminarea
modul de lucru și să implementăm măsuri noi, astfel încât riscurilor în cadrul activităților de administrare, a fost completa
angajații noștri să rămână în siguranță în contextul pandemic. digitalizare a companiei. Astăzi, după aproape doi ani de muncă susținută
În ceea ce privește modul de lucru în cadrul a întregului colectiv, au fost implementate programe informatice care
departamentului SSM, am adaptat sesiunile de pregătire au transformat grupul de societăți TMK Artrom în ceea ce ne place să
periodice pentru a fi parcurse în module online, interactive. numim „paper free company“. Practic toate documentele care circulau în
Am învățat că training-urile online pot fi la fel de eficiente ca și mod normal în companie și în relația cu partenerii, astăzi circulă doar
cele „față în față”. Am căutat și identificat, de asemenea, variante în format digital (ex.: avizele, aprobările, semnăturile și prelucrarea
de transpunere a materialelor de instruire în format interactiv, documentelor).
pentru a fi asimilate cu ușurință de către participanți. Compania noastră are peste 600 de clienți și ei au fost primii
beneficiari ai acestui sistem digitalizat.
În Grupul TMK Artrom măsurile de securitate și protecție
împotriva riscurilor generate de pandemie au fost luate încă din luna
MIHAI AUREL HORJEA martie a anului 2020, cu mult înainte de a fi impuse prin reglementări
BA GLASS ROMÂNIA legale. Beneficiind de faptul că Grupul TMK Artrom deține o subsidiară în
Din păcate nu putem vorbi încă de o revenire Italia (prima țară puternic lovită de pandemie în Europa) am implementat
la normalitate. Anul 2020 a fost un an dificil și extrem de la uzinele noastre din România, în luna martie a anului 2020, măsurile de
solicitant din punct de vedere al securității și sănătății în muncă protecție ce se luau în acel moment în companiile din Italia. În momentul
în contextul pandemic. Una dintre cele mai importante lecții de față personalul a învățat să trăiască cu noile reguli legate de pandemie
învățate în anul 2020 a fost aceea că pericolul de vătămare ceea ce a făcut ca în companie să nu avem transmitere colectivă a virusului
violentă a organismului datorită expunerii factorilor de risc fizici, ci doar cazuri izolate de infectări în afara timpului de muncă. În toată
mecanici și chimici poate fi egalat de factori de risc biologic. această perioadă companiile Grupului TMK Artrom, din România, Italia
Ca urmare, Evaluarea de riscuri trebuie revizuită astfel încât și SUA nu și-au oprit nici o zi activitatea.
să se țină cont și de riscurile care pot influența locul de muncă
chiar dacă acestea nu sunt generate de procesul de muncă. O
schimbare foarte importantă a fost aceea de a pregăti strategia
de instruire periodică a angajaților din punct de vedere SSM ALEXANDRU RĂZVAN BAROIAN
astfel încât flexibilitatea acestora în procesul de muncă să fie VINCI ENERGIES ROMÂNIA
cât mai mare, iar pericolul de accidentare să fie cât mai redus. Anul 2020 a fost un an altfel, care ne-a scos din rutină și care
ne-a demonstrat că viața noastră, așa cum o știm, poate fi dată peste cap
într-o clipă. A fost un an care ne-a arătat că indiferent de statutul pe
care îl avem, în fața bolii suntem cu toții egali și că tot ceea ce contează
IOANA URSAN în final este sănătatea noastră, a tuturor.
SYMMETRICA Poate cea mai importantă lecție pe care această pandemie ne-a
Cu siguranță, anul 2020 ne-a oferit tuturor mai multe demonstrat-o ar fi că planurile pe termen lung pot rămâne oricând „în
surse de schimbare, comparativ cu alți ani. Probabil că la un aer” și că de fapt trebuie să ne axăm și să trăim mai mult prezentul. Sunt
moment dat trebuia să se producă cumva „un cutremur” și de părere că dacă ne-am concentra mai mult pe prezent, pe task-ul pe care
pandemia l-a generat. Profesional, am constatat o grijă mai îl executăm în prezent, am aduce o atenție sporită acestui task, reducând
mare acordată relațiilor sociale de la locul de muncă. Oamenii cu mult riscul de a face o greșeală în timpul procesului operațional.
sunt mai atenți unii cu alții, parcă și-au dat seama că nu e totul Totodată, am remarcat o conștientizare și o responsabilitate mai
doar „pe repede înainte” și acum încearcă să recâștige din timpul mare în rândul angajaților, care au devenit mai interesați de sănătatea lor,
pierdut, oprindu-se pentru a reflecta și a întreba colegii, dacă au devenit mai curioși cu privire la metodele de lucru care să le confere o
sunt bine și au nevoie de suport. siguranță mai mare în exploatare, iar acum sunt mult mai dispuși să învețe.

25
Romania EXPERTS PLATFORM

DESPRE CULTURA HSE


SAU CULTURA SECURITĂȚII
ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

Mergând pe la simpozioane și întâlniri de specialitate


care dezbăteau teme despre securitatea și sănătatea
în muncă, am auzit mereu spunându-se de către
(sigur) au avut acces prin firmele mari, care au intrat
în România, de training-uri specializate, la care marea
majoritate a firmelor mici și mijlocii nu au avut acces
oratori despre cultura HSE, sau cultura Securității și care erau aspru criticate de distinșii oratori despre
și Sănătății în Muncă, despre faptul că în România faptul că nu au o cultură HSE.
nu există cultură HSE, nu suntem pregătiți pentru Se tot vorbește despre cultura HSE și mă gândesc la
o cultură HSE, dar distinșii oratori ne povesteau conceptul „cultură”. Pentru mine, cultura nu este doar o
despre cultura HSE. Toate bune în gândul meu, chestiune de cunoaștere, valori și atitudini, este vorba
cultura HSE, wow, super, nu am avut parte de așa despre tehnologie, economie, drept și reglementări
ceva la cursurile de formare profesională, cu toate care ne influențează viața de zi cu zi, așa gândesc eu,
CONSTANTIN-
că acolo unde am primit primele informații despre iar noi avem un mic/mare declic față de țările care pot
CLAUDIU
Legea securității și sănătății în muncă participau spune că au implementată cultura HSE în adevăratul
IONESCU-ȚENEA
și ne predau toți inspectorii importanți de la ITM sens al cuvântului, noi alergăm după ei și încercăm să
RESPONSABIL
București. Dar să revin. Ascultam și mă minunam implementăm concepte care într-o zi să ne aducă mai
SSM-SU,
despre cultura HSE și brusc am început să mă aproape de cultura HSE.
COORDONATOR
gândesc dacă nu cumva acești oameni veneau din Putem privi cultura ca pe un pahar prin care vedem
SSM ȘANTIERE
alte țări cu o cultură HSE dezvoltată, iar noi ceilalți lumea și care ne ajută să interpretăm ceea ce vedem
MOBILE ȘI
eram perimații care au trăit într-un sistem socialist fiecare în inflexiunile sticlei, iar viziunea despre
TEMPORARE
în care am rămas involuați și fără repere despre cultură va fi neclară, ciudată și interpretabilă ca orice
ELECTROMONTAJ
cultura HSE, doar „norme NPM” și decrete, iar dorință de sine în care spunem că a noastră este cea
generația tânără, rămasă fără repere și în tranziție corectă! Oare cultura nu are nevoie de timp, de așezare,
între norme NPM și cultura HSE. Revenind la așa cum spuneau bătrânii, să devenim așezați ca țară,
subiect, ascultam oratorii care erau de o vârstă cu să ne prăfuim puțin deoarece astfel avem tendința de
mine, sau apropiată cu a mea și îmi spuneam în a considera propria noastră viziune despre cultură
minte că distinșii oratori au trăit aceleași vremuri ca fiind cea dreaptă, dar ea cultura, nu este o calitate
ca și mine și atunci de unde cultură HSE, poate individuală dobândită la diverse simpozioane, cultura
HSE se dezvoltă prin interacțiunea dintre persoane și
mai ales având un cadru și condiții specifice, prin fapte
nu prin vorbe și critici la adresa anumitor firme, așa că
trebuie să depunem efortul de a-i învăța așa cum și noi
am fost învățați, nu să criticăm că nu au cultură HSE.
Uităm, dragi colegi, de faptul că trăim pintre oameni
și munca o desfășurăm tot cu oameni, așa că vă rog,
haideți să ne aplecăm către oameni, să-i învățăm, să-i
educăm în spiritul „securității și sănătății în muncă”, de
faptul că trebuie să lucreze într-un mediu sigur, să
zâmbească atunci când merg acasă la familie și abia
atunci, după ani în care tranziția se va sfârși vom
ajunge la un consens și anume: „AVEM CULTURĂ
HSE”, deoarece numai interacționând cu lucrătorii din
toate sectoarele societăților comerciale vom dezvolta
conceptul de cultură, numai atunci când ei vor avea
cunoștințe despre valori, idei și atitudini, vor gândi
și colabora în același sens, abia atunci vom construi
cultura HSE.

26
Romania EXPERTS PLATFORM

DAN-ADRIAN

CAPCANA LUI
DIDIŢEL
HSEQS
MANAGER –

„ZERO”
CLUSTER 4
EUROPE
MAXAM
ROMÂNIA

A m participat activ, de-a lungul timpului,


la diferite campanii de conştientizare în
vederea reducerii riscurilor de accidentare
raporteze problemele și incidentele, astfel
încât să nu fie ei cei „vinovaţi” de ratarea
unui ZERO perfect, acceptând totodată să
De aceea, un program „ZERO Accidente”
trebuie să ţină cont de toate elementele,
inclusiv de părerea lucrătorilor. Dacă
sau îmbolnăvire la locul de muncă, cu titluri se expună mai mult riscurilor de accidentare dorinţa sinceră a conducerii de a preveni
de genul Obiectivul „ZERO accidente”, sau îmbolnăvire. Asftel de abordări distrug orice accident este lăudabilă, măsurile
„Toleranţă ZERO”, „Misiunea ZERO”, toate orice urmă de bune intenţii şi transmit cel excesive, pot determina angajaţii să nu mai
învârtindu-se în jurul unui ZERO absolut. Un mai greşit mesaj angajaţilor. Din această raporteze anumite accidente pentru a evita
obiectiv clar al indicatorilor de performanţă cauză, o politică de tipul „ZERO accidente” sancţiunile directe sau indirecte. Astfel se
în securitate şi sănătate în muncă, despre care nu va putea avea efectul dorit fără un plan ajunge la netratarea cauzelor şi la amorsarea
putem spune la prima vedere că vine dintr-o de acţiuni concrete. De altfel obiectivul în unei bombe cu ceas.
abordare corectă, întemeiată, sinceră şi bine sine trebuie să urmeze principiul SMART: „Cine a fost de vină?” este întrebarea
intenţionată a conducerii oricărei organizaţii, Specific, Măsurabil, Accesibil/Realizabil, pusă de multe ori în momentul în care se
cu scopul de a sublinia că este inacceptabil să Realist/Relevant, „în” Timp. Așadar, atenţia investighează un accident. În primul rând
existe vătămări de orice natură în activitatea ar trebui orientată nu către sloganul în sine, o astfel de întrebare pune în dificultate atât
desfăşurată. Până la urmă astfel sunt definite ci către paşii mai mici, realizabili, prin care mesagerul, cel care a raportat evenimentul,
pe scurt şi noţiunile de securitate şi sănătate să se urmărească siguranţa la locul de muncă. cât şi pe toţi cei implicaţi în activitatea
în muncă: absenţa riscurilor de accidentare Într-un studiu din 2009 ni se descrie un respectivă. În acelaşi timp, îl exclude de
gravă sau îmbolnăvire. alt exemplu în care măsurile luate pentru orice responsabilitate pe cel care o pune, de
Cu toate acestea, bunele intenţii nu vin îndeplinirea obiectivului „ZERO accidente” obicei şeful. Întrebarea sugerează din start
neapărat cu garanţia că lucrurile vor merge în au dus în mod paradoxal către evenimente că există un principal vinovat, de cele mai
direcţia dorită, mai ales dacă aceste obiective tragice în cadrul unei companii feroviare din multe ori accidentatul sau unul din lucrători.
nu sunt susţinute de acţiuni concrete şi Japonia. Programul implementat impunea Cine îşi doreşte să fie arătat cu degetul în
motivare adecvată a angajaţilor, dincolo de mecanicilor de locomotivă care făceau cazul unui accident? Când lucrătorii simt
slogan. şi raportau anumite erori, să participe la că vor putea fi învinuiţi vor evita să mai
Într-un studiu din 2017 realizat în Marea cursuri de formare obligatorii. Acest lucru raporteze pe viitor evenimentele. „Cum
Britanie a fost introdus conceptul de „paradox era perceput ca o pedeapsă pentru cei mai facem să nu se mai repete?” este o întrebare
al lui ZERO”, care concluzionează că o mulţi dintre ei, ba chiar o umilinţă, iar pentru care ar putea identifica şi cauzele unei
abordare sau o politică „ZERO accidente” a evita astfel de situaţii au început să nu mai probleme, ar încuraja lucrătorii să participe
poate creşte oarecum probabilitatea de a avea raporteze nicio eroare. Studiul a demonstrat la investigaţie şi i-ar motiva să raporteze în
un accident grav. că această practică a fost una din principalele continuare evenimentele sau problemele pe
Prin stabilirea unor obiective nerealiste, cauze ale accidentului din 25 aprilie 2005 în care le au în activitate.
dar care pot fi îndeplinite cu ajutorul care şi-au pierdut viaţa 107 oameni şi 562 au Din păcate, în România pedepsele şi
unor raportări false sau inexacte, se va fost răniţi. vânarea greşelilor sunt cel mai des întâlnite
ajunge la o imagine a unui ZERO umflat în modelarea socială a comportamentelor
şi mincinos. În cazul în care există asociate (conform unei analize a profesorului
şi prime sau premii pentru îndeplinirea Daniel David de la Universitatea „Babeş-
unor astfel de obiective, motivaţia de a Bolyai” din Cluj-Napoca, publicată în
raporta evenimente reale se va subţia septembrie 2021). Depinde de noi, ca
considerabil, mai ales acolo unde lideri în cadrul organizaţiilor pe care
cultura organizaţională va permite le reprezentăm, să schimbăm această
acest lucru. Ce vor face angajaţii practică. Depinde de noi să facem
dacă un astfel de eveniment tranziţia de la un simplu slogan
nedorit vine chiar înainte de a la fapte. Nu este uşor, având de
sărbatori atingerea unei borne trecut peste obstacole birocratice
importante, să zicem 500 de zile sau culturale, dar avem obligaţia
cu ZERO accidente? „Poate că e să punem umărul la schimbarea
un incident minor care poate fi percepţiei celor din jur asupra a
trecut cu vederea, nu? E păcat de ceea ce înseamnă cu adevărat un
şampania pusă la rece”... Şi astfel se obiectiv „ZERO”.
crează condiţiile ca angajaţii să nu mai

28
EXPERTS PLATFORM Romania

LEGĂTURI CARE DUREAZĂ!

Siguranța muncii trebuie să fie o prioritate pentru


toate activitățile din domeniul construcțiilor,
mai ales când factorii de risc au un nivel ridicat
muncă și mediu, în care managementul societății își
asumă preocuparea continuă de a asigura salariaților
un cadru adecvat pentru desfășurarea activităților şi
încât să pună în pericol viața lucrătorilor. Nu e de a realiza o performanţă reală. Astfel, lucrătorii sunt
obligatoriu ca acești factori de risc să fie vizibili și implicați în prevenție prin intermediul unui plan bine
tangibili. Disconfortul creat de acești factori de risc stabilit care cuprinde traininguri pentru învățarea
„invizibili” este remarcat de cele mai multe ori doar rolului echipamentelor individuale de protecție în viață
când lucrătorii simt o durere fizică sau constată că profesională și conștientizarea efectelor negative ale
și-au pierdut un simt de bază, precum auzul. Sistemul pierderii auzului, organizarea lucrului astfel încât să
auditiv este un mijloc de comunicare interpersonală se limiteze timpul petrecut în zonele zgomotoase dar
IOANA URSAN foarte important și stă la baza relațiilor sociale. și controale medicale periodice, de calitate, adresate
SPECIALIST DE Nenumărate cercetări arată că există o legătură tuturor lucrătorilor din fabrici.
SECURITATE ȘI între pierderea auzului, declinul cognitiv, depresie Medicii de medicina muncii promovează o supraveghere
SĂNĂTATE ÎN și izolarea socială. Tot în urma studiilor a rezultat activă în interacțiunea cu lucrătorii, în special cu privire
MUNCĂ că, deși pierderea auzului poate fi o problemă de la importanța utilizării antifoanelor interne sau a
SYMMETRICA sănătate care poate fi prevenită și tratată, 7 din căștilor externe de protecție auditivă, iar pe angajator îl
10 persoane cred că este inevitabilă pe măsură informează cu privire la starea de sănătate a lucrătorilor,
ce îmbătrânim. Pentru că prevenția este cea care mai ales a celor aflați în situații de pierdere a auzului.
salvează numeroase vieți, lucrătorii ar trebui să fie Nimeni nu își dorește un accident de muncă, indiferent
cât mai responsabili față de propria lor persoană și cât de minor ar fi, de aceea, rolul medicului de medicina
de cei dragi și ar trebui să respecte regulile interne muncii este foarte important în prevenție, ajutând
stabilite de angajatori cu privire la siguranța și lucrătorul să înțeleagă cum să aibă grijă de auzul lui,
sănătatea ocupațională. Legislația românească ferindu-l totodată de evenimente ce pot fi generate de
asigură cadrul oficial prin care angajatorii pot să lipsa auzului sau scăderea acuității auditive.
protejeze lucrătorii. Compania noastră, producător Una din acțiunile tehnice importante de prevenție în
de pavele și borduri vibropresate, este un exemplu de cadrul companiei a fost carcasarea vibropreselor cu
bună practică în acest sens, punând zilnic în aplicare panouri fonoabsorbante reducând astfel expunerea
Politică internă de calitate, securitate și sănătate în lucrătorilor la zgomot cu 70%. În continuarea acestei
acțiuni, angajatorul impune lucrătorilor, înainte
de începerea programului de lucru în halele de
producție, purtarea permanentă a antifoanelor
interne și a căștilor de protecție auditivă.
Desigur că și informațiile de ordin tehnic rezultate
după efectuarea în fabrici a măsurătorilor noxelor
profesionale, inclusiv al nivelului de zgomot, au
sprijinit mult top managementul în deciziile de
prevenție.
Toate aceste bune practici ce constituie o
permanență în activitatea de producție zilnică
a companiei și sunt corelate cu prevederile legale,
sunt analizate din prisma evaluărilor de riscuri
profesionale, sunt discutate în auditurile de terță
parte, ca urmare a implementării sistemului de
management integrat: Calitate&OHS&Mediu
și monitorizate în ședințele trimestriale ale
Comitetului de securitate și sănătate în muncă.
Scopul tuturor acestor acțiuni? Îmbunătățirea
continuă a siguranței în muncă în cadrul
companiei și transmiterea către lucrători, a
sentimentului de apartenență ca într-o familie.

29
Romania EXPERTS PLATFORM

ACCIDENTE NEBUNEȘTI
ȘI STUPIDE...

A
socierea dintre sănătatea mintală și accidente
a dat recent naștere mai multor controverse
în rândul unor bine-cunoscuți practicieni care
PLĂCINTE ALBASTRE
Într-un articol anterior, am introdus conceptul
de „plăcinte albastre” pentru a ilustra faptul că
consideră că experții în domeniul sănătății oamenii au zile bune și zile mai proaste, cu erorile
trebuie să lase aceste chestiuni în seama de tot felul care vin, probabil, la pachet cu o astfel
serviciilor medicale, de vreme ce majoritatea de zi mai proastă. (Și acest lucru este chiar mai
„problemelor” fie sunt de natură fiziologică, fie probabil - Regula de aur a erorii umane este că
au fost cauzate de relații în afara locurilor de până și cei mai buni dintre noi fac greșeli chiar
muncă. Mai mult - a sugera că sănătatea mintală și în zile bune!) Ideea este că „chinuiala” face o
și siguranța sunt în vreun fel asociate, poate zi proastă și mai proastă, la fel ca oboseala, lipsa
TIM MARSH
conduce în mod activ la discriminare și la mai timpului și a resurselor și decapacitarea. Per
DIRECTOR
multă circumspecție în rândul oamenilor, atunci ansamblu, trei probleme de comportament par
GENERAL
când se pune problema sesizării incidentelor. Și a fi asociate direct cu sănătatea mintală și A&E
ANKER &
totuși, este evident că mulți oameni își petrec (a se vedea HSE RR 488).
MARSH
mai multe ore din zi la serviciu, alături de colegi, 1) Lipsa capacității de concentrare și de
decât acasă, alături de familie și prieteni. conștientizare a situației - adică, probabilitatea
Acest material „de dezbatere” susține ipoteza că, mai mare de a trece cu vederea riscurile.
de fapt, există o serie de motive întemeiate pentru 2) Un nivel ridicat de fatalism și detașare -
care practicienii în domeniul siguranței trebuie adică, probabilitatea mai redusă de a avea în
să joace un rol activ într-o abordare holistică și vedere riscurile. Și …
integrată a sănătății mintale. (Am dat acestui 3) Un nivel ridicat de impetuozitate și lipsă
articol un titlu provocator tocmai din dorința de control - adică, probabilitatea mai mare de
de a genera interes și discuții). a contribui în mod activ la apariția riscurilor.
Colaborăm cu o societate de asigurări care are
EXISTĂ ÎNSĂ CU ADEVĂRAT O o mare afinitate pentru un acronim memorabil
LEGĂTURĂ DE CAUZALITATE ÎNTRE din trei litere și care folosește WWF pentru a
„CHINUIALĂ” ȘI INCIDENTE? spune de fapt what? (ce?), whatever (mi-e tot
La fel ca în cazul chestiunilor de bază legate de una)... f*** it (ducă-se în ***).
confidențialitate, este imposibil să se stabilească Deși identificarea de date concludente se poate
în ce măsură incidentele sunt cauzate/facilitate de dovedi un demers foarte dificil, datele rezultate
o anumită afecțiune, de medicația administrată dintr-un studiu realizat în Australia pe un
pentru a ține afecțiunea sub control sau de eșantion de 60.000 lucrători par credibile. Acesta
probleme legate de stilul de viață, cum ar fi auto- propune concluzia că numărul de incidente crește
medicația. Acest set de relații interconectate este cu valori cuprinse între 50 și 150%, în funcție
binecunoscut ca fiind foarte dificil de descurcat. de situație și gravitatea problemelor suferite și
Spre exemplu, nu se reduce totul la a spune că probabilitatea ca persoanele să contribuie cu
că persoanele depresive sunt mai predispuse „comportamente de succes” la organizație este
la fatalism, sau persoanele anxioase sunt mai de doar 70%. (Comportamentele de succes fiind,
vulnerabile în fața factorilor perturbatori pentru în general, orice comportamente discreționare
că persoanele anxioase pot manifesta o hiper- care contribuie la „construirea unei culturi”
vigilență. (Deși, deseori, chestiunile relativ pozitive, cum ar fi căutarea de noi începuturi
banale cărora le acordă prea multă importanță sau voluntariatul).
pot ajunge să distragă atenția de la adevăratele În locul unei concluzii, vă propun o regulă
riscuri). generală (foarte) grosieră conform căreia

30
EXPERTS PLATFORM Romania

lucrătorii „care se chinuie” sunt expuși unei probabilități CERCURI VIRTUOASE ȘI CERCURI VICIOASE
de două ori mai mare de a fi implicați într-un accident, iar Putem fi cu toții de acord că nu este nici ideal și nici nu
probabilitatea ca aceștia să contribuie cu eforturi „discreționare” vom ajunge acasă fericiți și cu zâmbetul pe buze dacă
într-un mod pozitiv se înjumătățește. (Din nou, lucrurile sunt la muncă suntem nervoși, indignați, plictisiți, lipsiți de
complicate. Unii oameni pot deveni hiper-activi și frenetici resurse și neimplicați. Un loc de muncă necorespunzător
și pot contribui cu tot felul de eforturi discreționare - însă, ne face rău. Reversul medaliei este că „un loc de muncă
această abordare vine la pachet și cu consecințe nedorite. Pe bun ne face bine”, iar cei cărora le place ce fac sau care
de altă parte, mulți au învățat că a-i ajuta pe alții este o foarte măcar reușesc să dea un sens muncii lor sunt cei care, de
bună modalitate de a te face să te simți mai pozitiv...). Aici, cele mai mult ori, se bucură de o sănătate psihologică mai
este nevoie de o clarificare - nu propun această ipoteză pentru bună decât cei care nu au nevoie să muncească deloc. Rata
a-i învinovăți în vreun fel, ci pentru a încuraja organizațiile de sinucidere în rândul soldaților și jucătorilor de cricket,
să ocupe de această problemă în mod proactiv. spre exemplu, este la niveluri normale, însă situația se
schimbă dramatic când vine vorba de foști soldați și foști
CUM POATE AJUTA LUMEA SIGURANȚEI? jucători de cricket. Ajustând un pic modelul Șvaițerului
Prima oportunitate provine din experiența și expertiza propus de Reason - atunci când pui echipamentul în cui,
disponibile în lumea siguranței. Orice bun profesionist în rămâi doar cu o felie de brânză obișnuită.
domeniul siguranței știe că „cultura este regina” și că excelența Nu ne putem bucura cu toții de spiritul de camaraderie
se bazează pe o cultură „a echității” obiectivă, analitică, din unitățile militare și echipele sportive, dar putem
capacitatoare și bazată pe dialog, cu abilitățile de lider și lucra în organizații în care problemele bazate pe sarcini,
inteligență emoțională aduse în prim plan. Aplicarea unei cum ar fi gradul de autonomie și control și modul de
plaje de metodologii practice înrădăcinate în aceste principii utilizare și dezvoltare al competențelor sunt adaptate
a permis Regatului Unit, spre exemplu, să obțină printre cele pentru a se potrivi cât mai bine fiecărei persoane în parte.
mai bune valori ale indicatorilor de siguranță la nivel mondial În mod similar, unii oameni preferă mai mult contacte
(deși trebuie remarcat și faptul că indicatorii Regatului în interumane decât alții - însă cu toții ne dorim ca acestea

ceea privește sănătatea mintală și bunăstarea rămân la valori să fie de bună calitate și nu sunt multe organizațiile în
„foarte” medii). Pe scurt, există metodologii transferabile și care nu există posibilitatea ca managerii și supervizorii
testate care nu sunt încă aplicate pe scară largă când vine vorba să își îmbunătățească setul de abilități de inteligență
de sănătatea mintală și bunăstarea - deși ar trebui! emoțională.
Spre exemplu, personalul de prim ajutor în sănătate mintală Pe scurt, mai ales în contextul mult-așteptatului sfârșit
poate fi un element cheie al unei abordări holistice, însă al pandemiei de Covid-19, pe măsură ce toți indicatorii
intervențiile acestora sunt în continuare, în mare măsură, oboselii și sănătății mintale par să o ia abrupt în direcția
reactive și au efectul de „glonț magic” pe care îl poate avea cel greșită, este în interesul tuturor organizațiilor să trateze în
mai bun vorbitor inspirator pentru îmbunătățirea siguranței pe mod proactiv aceste probleme. Munca poate fi doar unul
termen lung. Aceștia trebuie integrați într-o abordare holistică dintre elementele ecuației și, uneori, doar un element cu
- iar dacă o cultură autentică a diligenței este implementată o greutate redusă, însă putem ajuta chiar și noi în multe
prin intermediul conducerii de linie, s-ar putea să nu mai fie situații la ruperea cercurilor vicioase și la crearea unora
deloc necesari. virtuoase.
Parafrazând clasica chestiune „safety differently”, a pune la
îndoială intențiile unei companii care își întreabă frecvent PROVOCAREA
lucrătorii „ne dorim să prosperați aici... de ce anume aveți Ce spunem noi aici este că a căuta în mod proactiv
nevoie”, nu înseamnă că mergem prea departe. (Ei bine, îmbunătățirea sănătății mintale la locul de muncă este
presupunând că ascultă și răspunsurile și apoi ia măsuri în un element important al eforturilor necesare pentru
funcție de aceasta când se dovedește viabil... dar asta este o a depăși provocările generale ridicate de siguranță și
altă chestiune). reziliență în organizații. Voi ce credeți?

31
Romania EXPERTS PLATFORM

TIPURI DE CULTURI ORGANIZAŢIONALE


ŞI ADAPTAREA LOR ÎN ACTUALUL CONTEXT

C ultura conduce o organizaţie şi dacă aceasta


nu este aliniată cu capacităţile şi strategiile
de afaceri pe care şi le-a propus, construcţia
CULTURA BIROCRATICĂ
Există un mediu de lucru bine definit, formal,
structurat, care depinde de autoritate, ierarhie şi
celor trei - cultură, strategie şi capacităţi va proceduri pentru a menţine organizaţia fără probleme.
împiedica eficacitatea unei companii. Peter În acest tip de cultură organizaţională se pune accent
Drucker consultant şi autor în management, pe eficienţă, fiabilitate şi execuţie fără obstacole.
ale căror scrieri au contribuit la fundamentele Obiectiv: Predictibilitate/Anticipare;
filosofice şi practice ale corporaţiei moderne de Identitate - Apartenenţa – organizaţia va avea
afaceri, este adesea citat spunând despre „cultura grijă de angajat în schimbul loialităţii;
organizaţională” că „mănâncă strategie la micul Orientare - Cum se fac lucrurile - precizie,
ANCA NEACŞU dejun”, ceea ce înseamnă că o companie care nu eficienţă în finalizarea sarcinilor;
HR construieşte o legătură între cele trei, nu are un Abordarea muncii - Să se facă lucrurile adecvat;
PROFESSIONAL, succes garantat. Stil de Leadership - Autoritar;
ASSOCIATE CIPD Quinn R. & Rohrbaugh J. în studiul lor „Un Dezavantaj - Organizaţie cu puternic accent
model spaţial de criterii de eficacitate: către o birocratic.
abordare a valorilor concurente pentru analiză
organizaţională”, publicat în 1983, arată faptul CULTURA COMUNITARĂ
că există două variabile-cheie care generează Acesta este un mediu prietenos de a lucra, oamenii
patru tipuri de baza ale culturii organizaţionale: sunt orientaţi către relaţii şi se exprimă mai deschis
1) prima variabilă este legată de factorul existând un nivel ridicat de implicare şi lucru în
intern (angajaţi) vs. extern (clienţi şi piaţă); comun. O mare valoare este pusă pe încredere şi
2) a două variabilă arată cât de mult se moral, iar uneori politicile stabilite pot fi ignorate
înclină organizaţia spre stabilitate/control sau pentru a menţine relaţii pozitive.
spre flexibilitate/schimbare. Obiectiv: Armonie;
Aceste variabile dezvoltă patru tipuri de Identitate - Apartenenţă - la un mediu de
culturi organizaţionale, descrise în diagramă muncă similar unuia familiar;
şi prezentate în detaliu mai jos: Orientare - Spre muncă în echipă;
Abordarea muncii - Lucrurile se fac împreună;
Stil de Leadership – Mentorat;
Dezavantaj - Gândire de grup preponderentă în
TIPURI DE CULTURI ORGANIZAȚIONALE defavoarea gândirii individuale.

STABILITATE CULTURA COMPETITIVĂ


Există o atitudine omniprezentă orientată către clienţi
şi obiective, cu un accent puternic pe furnizarea de
rezultate. Politicile, procedurile şi măsurile sunt
BIROCRATICĂ COMPETITIVĂ aliniate pentru a răspunde cerinţelor pieţei şi pentru
a satisfice nevoile clienţilor. Mediul este provocator
EXTERN
INTERN

şi motivant; cei mai performanţi sunt recompensaţi


şi foarte apreciaţi.
Obiectiv: Câştig;
Identitate - Meritocraţie;
COMUNITARĂ ANTERPRENORIALĂ Orientare - Rezultate - Câştig/Succes;
Abordarea muncii - Lucrurile sunt făcute cel
mai bine; salariatul este îndrumat/impulsionat să-
şi îndeplinească sarcina la cel mai înalt nivel;
FLEXIBILITATE Stil de Leadership - Coach;
Dezavantaj - Stres şi burnout.

32
EXPERTS PLATFORM Romania

CULTURA ANTREPRENORIALĂ şi au luat primele măsuri de protecţie a angajaţilor


Există un mediu antreprenorial, inovator, în care proprii, întrucât protejându-i pe angajati, îşi protejau
asumarea riscurilor, experimentarea şi creativitatea implicit şi businessul. Este diferenţa între companiile
sunt mai importante decât politicile sau procedurile. „grozave”, care pe termen lung reuşesc să atragă cele
Iniţiativa individuală şi libertatea sunt încurajate. mai bune talente, pentru că oferă un mediu în care
Atmosfera este dinamică şi naturală, iar rolurile nu oamenii se pot dezvolta şi îşi pot valorifica potenţialul
sunt clar definite. şi celelalte companii, unde oamenii stau pentru că nu
Obiectiv: Inovare; au o alternativă mai bună şi lucrează exclusiv pentru
Identitate - Iniţiativa individuală; a primi salariul la finalul lunii. VALTER
Orientare - Rezultate - Noi moduri creative de Pe zona de cultură organizaţională, pandemia a venit STĂNCIULESCU
a rezolva probleme; cu multe provocări, dar şi cu oportunităţi. Dacă până GORAN
Abordarea muncii - Lucrurile se fac „altfel”; acum cultura organizaţională a fost privită exclusiv EXPERT HSEQ
Stil de Leadership - Emergent (apare în raport ca o sarcina a departamentului de resurse umane,
cu ceea ce este necesar); pandemia a schimbat regulile jocului. Rolul HR-
Dezavantaj - Haos. ului este acela de „facilitator”, dar în fapt, cultura
organizaţională este responsabilitatea tuturor
FORMA CULTURII ORGANIZAŢIONALE angajaţilor unei companii, de la CEO, Director
Aşa cum personalitatea fiecărui individ este unică, la General, şefi de departamente, angajaţi.
fel putem spune şi despre cultura fiecărei organizaţii. Care sunt modificările majore pe zona de cultură
Dacă ţinem cont de situaţia teoretică a celor patru organizaţională de la începutul pandemiei şi până
cadrane şi realitatea din teren, putem observa faptul acum? În primul rând, centrarea pe angajat, pe nevoile
că o organizaţie nu rămâne într-un singur cadran, lui, adaptarea sarcinilor de serviciu la o realitate în
ci se poate deplasa dintr-un cadran în altul. Această care trebuie să se ţină seama de nevoile personale
deplasare evoluează şi se maturizează ţinând cont de individuale. Mai concret, companiile au devenit mult
impactul intern şi extern, de flexibilitate sau stabilitate. mai atente şi mai înţelegătoare legat de modul de
Cultura organizaţională este influenţată de factori organizare a muncii, s-au implementat la scară largă
imprevizibili cum ar fi: valorile şi convingerile telemunca (e adevărat că a ajutat şi crearea cadrului
liderilor, efectele evoluţiei tehnologice, modificări legislativ pentru telemuncă), flexibilitatea în modul
ale reglementărilor şi schimbări ale pieţei economice. de organizare a programului de muncă, întrucât mulţi
Pe măsură ce o organizaţie acumulează soluţii la angajaţi trebuiau să jongleze între muncă, şcoală/
problemele cu care se confruntă de-a lungul timpului, grădiniţa copiilor (şi ea în „on-line”) şi alte treburi
membrii acesteia îşi dezvoltă modele de percepţie, casnice.
gândire şi afective, care împreună conferă un sens şi Mai mult decât atât, companiile au dezvoltat programe
structură activităţii organizaţiei. şi procese noi prin care angajaţii să fie în siguranţă, ne
Ce este important de reţinut, este faptul că, cea mai referim atât la securitatea fizică, cât şi la cea mentală.
bună formă de cultură organizaţională depinde de Odată cu implementarea activităţii de telemuncă
afacere şi de obiectivele acesteia. Este esenţial să existe a apărut şi necesitatea accelerării proceselor de
o aliniere între cultură, capacitate şi strategia de afaceri digitalizare sub mai multe aspecte: de la implementarea
a unei organizaţii, mai ales în contextul unei situaţii unor programe noi (de pontaj, de exemplu),
speciale, aşa cum este actualul context pandemic. introducerea semnăturii electronice, automatizarea
„Trăim într-un timp al schimbărilor rapide sau unor procese etc.
accelerate, atât pentru indivizi şi pentru sistemul de Companiile au trebuit să-şi adapteze şi modul de
relaţii cât şi pentru comunităţi şi culturi.” - Alvin comunicare: videoconferinţa, chat-ul şi emailul au
Toffler - Şocul Viitorului. trebuit să înlocuiască interacţiunea „face-to-face”. Ce
a scos în evidenţă pandemia? Atunci când e nevoie,
CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
oamenii se pot adapta şi pot performa.
ŞI CONTEXTUL ACTUAL
Unul dintre procesele dificil de gestionat în perioada
Lumea în care trăim s-a schimbat dramatic de la
pandemiei a fost cel de „onboarding”. Cu siguranţă
începutul pandemiei şi continuă să se schimbe.
multe companii au trebuit să fie foarte inventive în
Nu ştim exact cum vor arată lucrurile peste un an,
găsirea unor modalităţi prin care angajaţii nou aduşi
dar principala lecţie pe care am învăţat-o este că
în organizaţie să reuşească să se integreze şi să devină
schimbarea reprezintă o constantă majoră de care
productivi.
trebuie să ţinem seama, atât în viaţă personală, cât
În final, ce face diferenţa e modul de abordare pe
mai ales în cea profesională. Este o lume guvernată de
care fiecare companie l-a ales şi cu siguranţă acele
volatilitate, incertitudine, complexitate şi ambiguitate,
companii care au reuşit să transforme provocările în
iar noi trebuie să învăţăm să ne adaptăm continuu.
oportunităţi sunt cele care vor câştiga pe termen lung,
Companiile care au înţeles aceste aspecte sunt cele
întrucât o companie care are grijă de angajaţii săi va
care au reacţionat rapid încă de la începutul pandemiei
putea să atragă candidaţi valoroşi în viitor.

33
TENDINȚE ÎN CADRUL SIMONA
ANTON
STRATEGIC AL UE PRIVIND MANAGING
ASSOCIATE,
SSM LA LOCUL DE MUNCĂ MUȘAT &
ASOCIAȚII

ÎN PERIOADA 2021-2027

CARE SUNT PRINCIPALELE care necesită actualizări legislative sunt: instrumentele electronice și orientările
PRIORITĂȚI ȘI ACȚIUNI lucrul la monitor; necesare evaluării riscurilor legate de
PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA nevoile și capacitățile unei forțe de locurile de muncă și de procesele verzi și
SĂNĂTĂȚII ȘI SIGURANȚEI muncă în curs de îmbătrânire; digitale;
LUCRĂTORILOR ÎN UE? schimbarea formelor de muncă, ce iv) să consulte grupul de experți pentru
Comisia Europeană a emis recent Cadrul includ munca la distanță; a găsi modalități eficace de a investi
strategic al UE privind sănătatea și expunerea lucrătorilor la radiații în sănătate pentru a emite, până la
siguranța la locul de muncă (2021-2027)1 optice și la câmpuri electromagnetice, sfârșitul anului 2021, un aviz cu privire la
care se concentrează pe trei priorități-cheie: în contextul posibilelor efecte negative sprijinirea sănătății mintale a lucrătorilor
(1) anticiparea și gestionarea schimbărilor asupra sănătății în cazul aparatelor mai din domeniul sănătății și a altor lucrători
în contextul tranzițiilor verzi, digitale și puternice. esențiali;
demografice; (2) îmbunătățirea prevenirii v) să asigure luarea măsurilor de
accidentelor de muncă și bolilor profesionale 2) Accentul pe riscurile psihosociale. urmărire adecvate legate de Rezoluția
(abordare bazată pe principiul „zero decese Jumătate dintre lucrătorii din UE Parlamentului European referitoare la
la locul de muncă”); (3) creșterea gradului consideră stresul ca fiind comun la dreptul de a se deconecta.
de pregătire pentru a răspunde la crizele locul lor de muncă, acesta contribuind
sanitare actuale și viitoare. la aproximativ jumătate din numărul ÎN CE VA CONSTA
total de zile lucrătoare pierdute. Urmare ÎMBUNĂTĂȚIREA PREVENIRII
ÎN CE VA CONSTA a pandemiei, aproape 40% dintre BOLILOR PROFESIONALE ȘI A
ANTICIPAREA ȘI GESTIONAREA lucrători lucrează de la distanță cu normă ACCIDENTELOR DE MUNCĂ?
SCHIMBĂRILOR? LINII întreagă. Aceasta estompează granițele Cadru Strategic pune accent pe cultura
DIRECTOARE. tradiționale dintre viața profesională prevenirii, atât în cadrul organizațiilor,
și cea privată și, alături de alte tendințe cât și în rândul lucrătorilor individuali, a
1) Modernizarea și simplificarea legate de munca de la distanță, precum deceselor profesionale. Cifrele de mai jos
normelor UE în materie de SSM în conectivitatea permanentă, lipsa oferă o imagine de ansamblu a cauzelor
contextul dublei tranziții verzi și interacțiunii sociale și utilizarea sporită deceselor profesionale și motivul pentru
digitale. Cu o legislație comunitară SSM a TIC, a condus la apariția unor riscuri care prevenirea este importantă:
deja modernizată, Comisia a propus psihosociale și ergonomice. În acest
totuși și revizuirea sau adoptarea unor context Comisia se angajează: 1) Cancerul este principala cauză a
acte normative comunitare cu impact i) să modernizeze cadrul legislativ SSM deceselor profesionale în UE, agenții
semnificativ din perspectivă SSM în privind digitalizarea, prin revizuirea cancerigeni contribuind anual la
contextul dublei tranziții verzi și digitale, Directivelor privind locurile de muncă și aproximativ 100.000 de astfel de decese.
precum: lucrul la monitor până în 2023;
i) revizuirea Directivei privind ii) să lanseze o „campanie EU-OSHA 2) Bolile circulatorii profesionale,
echipamentele tehnice, care abordează pentru locuri de muncă sănătoase” 2023- cum ar fi bolile cardiace, sau accidentele
riscurile legate de SSM, generate 2025 care să vizeze crearea unui viitor vasculare cerebrale, care reprezintă a
de digitalizare și de utilizarea digital sigur și sănătos; doua cauză ca mărime a deceselor la locul
echipamentelor tehnice; iii) să dezvolte baza analitică, de muncă în UE.
ii) adoptarea primului cadru juridic
privind inteligența artificială - IA, care
abordează riscurile legate de anumite Cancer Circulatorii Vătămări Altele
sisteme de IA utilizate în domeniul
ocupării forței de muncă, al gestionării 52% 24% 2% 22%
lucrătorilor și al accesului la activități 0% 100%
independente. Domeniile/instituțiile

1 Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Empty nr. COM(2021) 323/28.6.2021
CARE SUNT DIRECȚIILE VIITOARE DE
Estimare la niv. mondial Estimare la niv. UE-27 PROTECȚIE A SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LA
3,056 461 LOCUL DE MUNCĂ DIN PERSPECTIVA UE?
SISTEMUL UE LA LOCUL DE MUNCĂ.
1,377 252 Comisia consideră necesare acțiuni suplimentare în domeniul
Mld €

Mld €
SSM la nivelul UE pentru adaptarea locurilor de muncă la
schimbările tot mai rapide din economie, demografie, formele
1,680 organizaționale, modelele de afaceri și modelele de muncă și
209 societate în general. Pandemia de Covid-19 a accentuat aceste
0 0 complexități și a făcut ca SSM și politicile de sănătate publică
să fie mai interconectate ca niciodată. În atare context, Cadrul
Cost cazuri mortale Cost cazuri neletale Strategic se axează pe cele trei priorități-cheie care pot fi văzute
ca reale obiective pentru următorii ani. Punerea în aplicare a
acestor trei obiective se va baza pe:
i) Dialogul Social.
3) Substanțele periculoase pot fi întâlnite în aproape toate ii) Consolidarea Bazei de Date Concrete.
locurile de muncă, iar milioane de lucrători din UE sunt
iii) Întărirea Aplicării Legii.
expuși zilnic la aceste substanțe.
iv) Acțiuni de Sensibilizare.
Îmbunătățirea prevenirii bolilor profesionale și a accidentelor
v) Finanțare din fondurile UE.
de muncă are în vedere angajamentul Comisiei care privește
printre altele: ÎN LOC DE CONCLUZIE…
să promoveze o abordare de tip „viziune zero” în ceea ce Ultimele trei decenii marchează progrese reale în materie
privește decesele la locul de muncă; de SSM: accidentele de muncă mortale din UE au scăzut cu
îmbunătățirea colectării de date privind accidentele de aproximativ 70% între 1994 și 2018; sistemul SSM al UE a jucat
muncă și bolile profesionale și analizarea cauzelor profunde un rol important, chiar dacă factori ca dezindustrializarea, sau
pentru fiecare deces sau vătămare profesională; asistența medicală îmbunătățită, au contribuit și ei la acest
să actualizeze normele UE privind substanțele rezultat. Dincolo de aceste progrese, în 2018, în UE-27 s-au
periculoase pentru combaterea cancerului, a bolilor înregistrat totuși peste 3.300 de accidente mortale și peste 3,1
reproductive și a bolilor respiratorii; milioane de accidente neletale, iar peste 200.000 de lucrători mor
să propună, înainte de sfârșitul anului 2021, o inițiativă în fiecare an din cauza bolilor profesionale. Acest lucru provoacă
legislativă privind prevenirea și combaterea violenței pe o imensă suferință umană. Menținerea și îmbunătățirea
criterii pe gen împotriva femeilor și a violenței domestice. standardelor de protecție pentru lucrători reprezintă, prin
urmare, o provocare și o necesitate permanentă.
ÎN CE VA CONSTA CREȘTEREA
E de avut în vedere că accidentele de muncă și bolile profesionale
GRADULUI DE PREGĂTIRE - REACȚIA
reprezintă un cost de peste 3,3% din PIB pe an pentru economia
RAPIDĂ LA AMENINȚĂRI?
UE (aproximativ 460 de miliarde EUR în 2019). Deși costul
În perioade de criză precum Covid-19, securitatea și sănătatea
bunăstării care stă la baza acestor cifre este necuantificabil,
în muncă au un rol esențial în sprijinirea lucrătorilor, a
bunele practici în domeniul SSM ajută întreprinderile să devină
întreprinderilor și a administrațiilor publice pentru protejarea
mai productive, mai competitive și mai sustenabile. Estimările
vieților omenești și gestionarea riscurilor la adresa bunăstării,
arată că pentru fiecare euro investit în SSM, angajatorul
dar și a continuității activității și a sustenabilității.
câștigă de aproximativ două ori mai mult. O bună securitate
Recunoașterea Covid-19 ca boală profesională sau accident de
și sănătate în muncă reduce de asemenea costurile asistenței
muncă este deja o realitate în 25 state membre, inclusiv Franța
medicale și alte sarcini societale, în timp ce o securitate și
sau Danemarca.
sănătate necorespunzătoare în muncă presupune costuri ridicate
În acest context, Comisia se angajează să implementeze o serie
pentru cetățeni, întreprinderi și societate.
de măsuri, precum:
Comisia subliniază că acest Cadru Strategic vizează mobilizarea
i) lansarea evaluării aprofundate a efectelor pandemiei și
masivă a instituțiilor UE și a statelor membre și se aplică
a eficienței cadrelor UE și naționale în materie de SSM
tuturor părților relevante care se ocupă de sănătatea și
pentru elaborarea procedurilor/orientărilor de urgență
securitatea la locul de muncă (administrațiile naționale, inclusiv
pentru implementarea, aplicarea și monitorizarea rapidă a
inspectoratele de muncă, angajatorii, lucrătorii și alți actori
măsurilor în cazul crizelor sanitare viitoare, cooperând cu
relevanți din domeniul SSM) și creează un cadru de acțiune,
actorii din domeniul sănătății publice;
cooperare și schimb.
ii) actualizarea, până în 2022, Recomandării Comisiei
privind bolile profesionale pentru a include Covid-19;
iii) elaborarea, până în 2022, orientării pentru inspectorii
de muncă cu privire la examinarea calității evaluărilor
riscurilor și a măsurilor de gestionare a riscurilor în temeiul
Directivei privind agenții biologici.
Romania EXPERTS PLATFORM

ZOOM-IN
MĂDĂLINA
GOGORICI
MANAGER
NAȚIONAL SSM

BEHIND
ȘI MEDIU, GRUPUL
HOLCIM ROMÂNIA

THE CURTAIN
C ineva întreba expertul într-o întâlnire de Business Resilience:
„Care ar fi un sfat pe care l-ai fi dat în luna ianuarie a anului
2020, știind ceea ce știi în iunie 2021?”. Răspunsul a fost pe cât
de interesant, pe atât de adevărat : ”...aș fi investit în Zoom” .
Întâlnirile în spațiul online au devenit nota în care ne
desfășurăm majoritatea activităților din fiecare zi - ședințe, ore
la școală, la facultate, ședințe cu părinții, cursuri de dezvoltare
personală, vizite în castele, muzee de artă. Online…cuvântul
care se rostogolește pe buzele tuturor. Aproape orice se întâmpla
înainte în spații reale, acum s-a mutat în spațiul virtual. Chiar
și mașina de spălat rufe se poate depana prin Whatsapp video.
La aproape doi ani de la începutul pandemiei, întâlnirile online
au devenit o normalitate.
Îmi amintesc de o propunere de a rămâne la „un pahar de vorbă”
la sfârșitul unui workshop online. Am acceptat, însă trebuie să
recunosc că experimentul a fost pentru mine nenatural, forțat,
total nefiresc. Și am fost nevoită să accept că unele lucruri chiar
nu funcționează în acest mod. Oricât de deschisă sunt, oricât
de mare îmi este dorința de a integra noul, ar trebui să admit
mai des și cred că nu greșesc atunci când spun să acceptăm,
că nu putem integra chiar totul în „noua normalitate”. Așa s-a
născut inevitabil întrebarea „Ce se întâmplă de fapt cu noi,
atunci când suntem tot mai mult în spatele ecranelor?”. Noi
- oamenii din spatele ecranelor, angajați ai unei companii sau
membrii ai unei familii.
De la „ce se întâmplă cu adevărat cu cei din spatele ecranelor?”
până la „cum putem păstra o echipă unită, cum ne conservăm
spiritul, motivația și bucuria de a lucra împreună?” nu a mai
fost decât un pas. Iar dacă vă întrebați ce legătură au toate
cele de mai sus cu activitatea de SSM, răspunsul este simplu:
în primul rând legătura este cu însăși sănătatea mintală a
noastră, a tuturor - a angajaților, a părinților, a copiilor și de
aici, extrapolând, a întregii familii, a societății, pentru că toți
suntem prinși, într-un fel sau altul, în acest joc al ecranelor.
Fie că suntem conștienți, fie că nu, fie că acceptăm sau nu,
ecranul ne impactează viețile, iar noua normalitate a adus cu
sine multe schimbări, care sunt deja vizibile și care au efecte
din ce în ce mai puternice în viețile noastre.
De aceea, în încercarea de a înțelege acest proces în detaliu,
până când specialiștii vor elabora norme noi de protecție sau vor
pune bazele unei noi științe - poate chiar denumită relaxarea
în virtual - pot să împărtășesc câteva din lucrurile simple pe
care le-am implementat deja, împreună cu cei din echipa mea.

36
EXPERTS PLATFORM Romania

Și rezultatele nu s-au lăsat așteptate! un caz de forță majoră. Că zilele de vineri după prânz
În primul rând am plecat de la ideea că avem nevoie să sunt fără întâlniri, că există încă emailul pentru a ne
facem lucruri care să aducă și să întărească echilibrul transmite lucruri, termene și idei, că mai putem folosi
în/și din viețile noastre. Pare ușor, însă ne-a trebuit încă telefonul mobil pentru scurte comunicări la obiect
ceva timp să acceptăm că este important și necesar să și încă alte câteva reguli la fel de ușor de pus în aplicare.
ne stabilim un timp clar pentru pauza de masă... pe Suntem probabil cu toții de acord că acestea sunt reguli
care culmea să îl și respectăm . Că ne vom continua de bun-simț însă, pentru a face totul puțin mai distractiv
mult mai ușor șirul întâlnirilor de business, dacă și într-o notă de relaxare, am hotărât să primim și să
vom stabili pauze de minimum zece minute între acordăm „stele”, pentru cât de buni sau ne-buni 
întâlniri. Că deși este greu, ne face foarte bine să suntem. Cine pierde stele două zile consecutiv sau
nu mai trimitem emailuri în afara orelor de lucru, încheie săptămâna fără o stea câștigată, cântă un cântec
iar atunci când se întâmplă acest lucru, este sigur sau trimite prăjituri celorlalți. Nu ne-am oprit doar la
prăjituri, căci un corp sănătos vine la pachet întotdeauna
cu o minte sănătoasă. Astfel că am hotărât să participăm
săptămânal la competiția pașilor. Și da, deși fiecare face
acest lucru individual, în echipă împărtășim rezultatele,
sărbătorim câștigătorii și motivăm învinșii, chiar dacă
în realitate nici o persoană care face sport nu poate fi
considerată învinsă. Câștigând sănătatea corpului o
asigurăm pe cea a minții!
Ne sprijinim în echipă să evităm tentația de a lucra
până târziu în seară, pentru că, nu-i așa, nu mai există
drumul de la birou până acasă și atunci există tentația
de a prelungi programul de muncă. Iar aici am hotărât
că, deși acest drum nu există fizic pe străzile unui oraș,
el poate exista ca o cale de a ne deconecta. Și fiecare
împărtășește cum „își petrece” întoarcerea acasă după
o zi plină de muncă. Personal, am înlocuit cele 45 de
minute de mers cu mașina cu 45 de minute...de yoga
sau grădinărit.
Noi am făcut un prim pas, atunci când am definit care este
scopul comun și ulterior, care este contribuția fiecăruia.
Clar, explicit și concis. Am decis să avem grupuri mici
de lucru pe subiecte specifice - astfel încât să eliminăm
cât se poate de mult lucrul individual și să beneficiem de
input-ul celorlalți. Dar am făcut acest lucru cu misiunea
de a evita cât mai mult posibil petrecerea unui timp
îndelungat în dezbateri și discuții. Pe principiul scurt
și la obiect, pentru că am înțeles și acceptat faptul că în
online se „fură” mult timp. Și am redus foarte simplu
întâlnirile pentru care altă dată ne întrebam „oare ce
caut aici?”. Dacă nu știu ce caut acolo, nu merg, sau cer
să mi se explice „scopul și durata vizitei”. Iar dacă după o
ședință în care nu am avut o contribuție clară, a urmat o
a doua cu același rezultat, am tras un „semnal de alarmă”
și am cerut să nu mai particip, încercând pe cât posibil
să eliminăm formula „din oficiu”.
Complementar, zi de zi, ne uităm atent la fiecare lucru pe
care îl putem face pentru a rămâne „împreună”! Aceasta
este marea provocare, pe care o transmit și către voi!
Ca să nu uit: este evident că acest mod de lucru poate
fi replicat atât pentru „sănătatea” echipelor virtuale,
cât și pentru cea a echipelor care lucrează fizic, de la
birouri. Pentru că un lucru este sigur: formatul hibrid
a devenit normalitate, atât în viața profesională, cât și
în cea personală.

37
Romania EXPERTS PLATFORM

SUSTENABILITATE
CONCEPT, SOLUȚII VIABILE

E
ste cert faptul că resursele naturale nu sunt
inepuizabile. Prin firea sa, omul, acest exemplar
atât de evoluat, acționează preponderent pe baza
Întrebarea imediată care se pune este CUM? Câteva
soluții care ne vin imediat în minte sunt: retehnologizare
– echipamente tehnologice moderne, generatoare de
instinctelor primare, considerându‑se centrul deșeuri și noxe în cantități mai mici; sisteme moderne,
universului, de cele mai multe ori iresponsabil, mult mai eficiente, de filtrare a aerului; sisteme complexe
agresând cu voie, sau din inconștiență, sistemul de colectare și tratare a apelor reziduale provenite din
biotic din care și el face parte. Și aici fac referință la procesele de producție.
toate domeniile de activitate, dar în special în zona În cele ce urmează o să prezint o practică industrială din
industrială, care, după cum bine se știe, este cea cadrul organizației noastre care are drept scop tocmai
mai mare generatoare de poluanți de toate tipurile. reducerea la maxim (în cazul nostru eliminarea) a
NICOLAE
Astfel, cu pași mici dar siguri, aerul devine din ce în deversărilor de ape reziduale. Scopul acestei prezentări
BĂDIN
ce mai greu de respirat; apele, acolo unde nu dispar este de a împărtăși o idee care să poată fi preluată și
MANAGER
(vorbim de cursuri mici de ape care pe parcursul aplicată acolo unde caracteristicile procesului tehnologic
DEPARTAMENT
câtorva decenii au dispărut pur și simplu), devin o permit.
HSE
parțial potabile prin modificări substanțiale de gust În cadrul procesului de obținere a HDF (Hight Density
KASTAMONU
și miros sau prin încărcătură de substanțe care pot Fiberboard), produs similar în multe privințe cu PFL‑ul
ROMÂNIA
afecta o anumită categorie de persoane; solul, acest clasic utilizat în industria de mobilier, se generează
bun cel mai de preț al omului, suferă la rândul lui cantități semnificative de ape reziduale, cu conținut
datorită poluării intense. ridicat de substanțe chimice și impurități solide de tipul
Dacă accesăm DEX‑ul, la definiția sustenabilității fibrelor de lemn. Până nu demult aceste ape urmau traseul
găsim: „Utilizare și dezvoltare a resurselor naturale clasic de colectare, dirijare către zona de epurare care
fără a conduce la epuizarea acestora sau la degradarea cuprindea două trepte de tratare (una biochimică cu
mediului înconjurător”. Oare câți dintre noi am scopul reducerii concentrațiilor substanțelor chimice
înțeles cu adevărat noțiunea de sustenabilitate, cu nocive și aducerea lor în limitele de admisibilitate și una
implicațiile pe termen mediu și lung a acțiunilor mai mecanică cu scop de a filtra impuritățile solide) urmată de
puțin viabile? Oare ce lăsăm moștenire urmașilor deversarea controlată în emisar. În ideea celor prezentate
noștri atât în plan fizic, material, cât și spiritual? mai sus, am implementat un sistem simplu și la îndemâna
Semnale de alarmă s‑au tras de‑a lungul anilor, oricui de colectare a apelor epurate într‑un recipient de
dar se pare că, la nivel global, goana după profit dimensiuni mari, urmată de transvazarea lor într‑un
eclipsează cumva grija pentru ceea ce este mai decantor amplasat la început de flux tehnologic și finalizat
important: viața! Este timpul să fim responsabili, să prin injectarea lor împreună cu apă curată, în raport
ne implicăm la toate nivelurile și în toate domeniile de sub 0,5 ‰, în produs. Astfel se obțin atât beneficii
în activități sustenabile. materiale cât și ecologice. Este binecunoscut faptul că
apele industriale reziduale, indiferent de limitele impuse
de normative, prezintă totuși un procent de impurități
care pot afecta mediul pe termen lung.
A acționa responsabil, în sectorul industrial mai ales,
este imperativ. Este obligația noastră morală de
a fi protectivi cu tot ceea ce ne înconjoară
și grijulii cu generațiile următoare.

38
EXPERTS PLATFORM EXPERTS PLATFORM
Romania

CLIMATUL ORGANIZAŢIONAL
ŞI PRACTICA MANAGERIALĂ

C limatul organizaţional reprezintă un concept


fundamental în domeniul psihologiei organizării
şi conducerii. El se referă la ansamblul
diferite, în acelaşi fel în raport cu toate subunităţile.
Astfel, climatul dintr-o unitate poate fi caracterizat,
în general, de elemente, ca reprezentând un nivel
caracteristicilor sociale şi umane ale organizaţiei ridicat de cooperare în activitate, de recepţionalitate
ca sistem complex - respectiv: practicile de luare faţă de punctele de vedere exprimate de cadre, de o
a deciziilor de-a lungul ierarhiei, funcţionarea atmosferă pozitivă, stimulativă pentru performanţe
organelor de conducere, reanalizarea funcţiilor etc.; sau, dimpotrivă relaţii interpersonale încordate,
sociale ale unităţii, strategie generală de lipsă de cooperare, indiferenţă faţă de munca de
stimulare a performanţelor în activitate şi a performanţă, indiferenţă faţă de problemele sociale şi
participării la conducere, relaţiile de cooperare profesionale ale cadrelor.
COSMINA-
între colectivele de lucru, între secţii, servicii, Conceptul de climat organizaţional poate fi şi trebuie
ELENA
birouri, relaţii ierarhice etc. utilizat în două sensuri distincte:
URECANU
Acest concept desemnează factori şi variabile 1) pentru a desemna caracteristicile generale ale
MANAGER
care influenţează sensibil activitatea şi unităţii aşa cum aceasta se manifestă în raport cu
DEPARTAMENTUL
comportamentul membrilor organizaţiei toate colectivele de lucru, sau cel puţin cu marea lor
OH&S
şi structurilor funcţionale ale acesteia - majoritate;
ERICSSON
respectiv: norme şi reglementări, constrângeri 2) pentru a desemna mediul organizaţional specific
ANTENNA
organizatorice (sau de mediu), strategii de al unui colectiv de lucru, caracterizat atât prin
TECHNOLOGY
motivare, modalităţi şi tehnici de transmitere aspecte generale, cât şi prin aspecte particulare. Este
ROMÂNIA –
a informaţiilor etc. În acest sens climatul recomandabil, de aceea, atunci când se analizează un
TIMIȘOARA
organizaţional trebuie analizat în strânsă colectiv de lucru, să se ia în considerare şi climatul
interdependenţă cu cultura organizaţională, său organizaţional particular - climatul psihologic de
reprezentând un produs al interacţiunii dintre grup.
dimensiunea formală şi cea informală a culturii Fiecare participant individual, fiecare colectiv de
organizaţionale. lucru, îşi aduce contribuţia la cristalizarea unui climat
Ca atare, în psihologia organizaţională, organizaţional. În mod special însă, climatul este
climatul psihosocial este definit ca fiind o determinat de stilul conducerii generale a unităţii,
calitate în general durabilă a mediului intern motiv pentru care - aşa cum s-a mai subliniat - acesta
al unui colectiv, resimţit de membrii săi şi este considerat ca element central al climatului
care le influenţează opiniile, atitudinile şi organizaţional.
comportamentele. În această ordine de idei, climatul trebuie definit,
totodată, ca o variantă psihologică. El rezultă din
CARACTERISTICILE CLIMATULUI comportamentele membrilor organizaţiei (inclusiv
ORGANIZAŢIONAL ale liderilor), fiind, totodată, o realitate percepută de
Reprezentând practic mediul organizaţional, către aceştia - climatul psihosocial (îndeosebi la nivel
social şi uman al fiecărui colectiv de lucru, de grup).
cadrul general al activităţii sale, climatul nu Climatul constituie o realitate percepută şi resimţită
trebuie considerat ca o realitate omogenă, ca atare de participanţii la viaţa organizaţiei,
ci, dimpotrivă, multiformă. Fiecare colectiv aceştia contribuind, totodată, la formarea acestei
de lucru, în funcţie de poziţia sa în cadrul realităţi. Membrii organizaţiei percep şi apreciază
organizaţiei, va avea o perspectivă specifică climatul pe baza propriilor criterii (determinate de
asupra acesteia - unele aspecte vor fi mai caracteristicile de personalitate, nevoi, motivaţii,
importante iar altele mai puţin importante. satisfacţii), rezultatul este „o percepţie globală” ce
Există, desigur, o serie de caracteristici generale, însumează şi sintetizează percepţiile individuale.
comune, care se manifestă, deşi poate în grade Climatul joacă, în acest context, rol de variabilă

39
Romania EXPERTS PLATFORM

intermediară între caracteristicile organizaţiei şi cele mod specific de concretizare.


ale individului uman. Cercetările psihosociologice au scos în evidenţă
Climatul fiind o reacţie subiectivă la existenţa grupului faptul că, prin metodele de lucru, conducerea unităţii
în totalitatea manifestărilor sale, factorii care îl are contribuţia cea mai importantă la orientarea
determină nu acţionează asupra indivizilor în mod întregului climat. Funcţiile ei sunt tocmai de
direct, ci nemijlocit, prin felul în care sunt percepuţi a organiza şi coordona întreaga activitate, de a
prin prisma personalităţii membrilor, în special a rezolva problemele majore ale unităţii, de a facilita
atitudinilor, convingerilor şi idealurilor acestora; cooperarea şi activitatea fiecărei subunităţi. De aici şi
tocmai de aceea el este, în acelaşi timp, şi rezultatul responsabilitatea organizatorică a tuturor factorilor
concordanţei sau al neconcordaţei, în diferite grade, de conducere din unitate pentru profilul general al
dintre ceea ce aşteaptă indivizii de la instituţie şi climatului organizaţional.
colectivul din care fac parte şi ceea ce li se oferă în mod
practic. RELAŢIA DINTRE CLIMAT ŞI PERFORMANŢA
Acest fenomen psihosocial complex reprezintă, ORGANIZAŢIONALĂ. CARACTERISTICI ALE
deci, o funcţie cu mai multe variabile, incluzând CLIMATULUI FAVORABIL PERFORMANŢEI
factori organizaţionali, acţiunile managerului, Cercetările psihosociologice au demonstrat că, datorită
comportamentul de grup şi, în anumite situaţii multiplelor condiţionări (în care este implicat),
şi factorii externi ai organizaţiei. Variabilele care climatul mijloceşte, printr-un complex de conexiuni
definesc climatul se referă atât la constrângerile inverse, desfăşurarea vieţii şi activităţii de grup,
organizaţionale, cât şi la cele de mediu (care depăşesc reprezentând o verigă esenţială a mecanismului
graniţele organizaţiei). În această perspectivă se de autoreglare internă a acestuia ca sistem şi a
poate vorbi nu numai de influenţa performanţelor sale în activitate. Datorită acestui
normelor şi valorilor organizaţiei fapt, optimizarea oricărui element determinant
asupra comportamentului de al climatului va avea, pe lângă un efect pozitiv
conducere sau de execuţie, specific factorului respectiv şi un
dar şi de influenţa cadrului efect pozitiv manifestat la nivelul
cultural mai climatului psihosocial de
larg în care grup organizaţional.
funcţionează Cele două categorii
organizaţia. de efecte coroborate
În ceea ce pot determina creşterea
priveşte factorii nivelului performanţei
determinaţi în activitatea grupului.
ai climatului Influenţa determinată a
(psihosocial) de climatului se înregistrează
grup, dificultatea atât la nivelul performanţelor
constă însă, nu membrilor organizaţiei, cât
în a releva aceşti şi satisfacţiilor obţinute din
factori sau grupuri de identificarea cu atmosfera de muncă,
factori, ci de a stabili categorii, deci de a releva din partea membrilor acesteia.
dimensiunile conceptului într-un anumit spaţiu Climatul poate influenţa direct calitatea angajării
operaţional. socio-umane a membrilor organizaţiei (eficienţa şi
Climatul unei organizaţii nu constituie aşadar o satisfacţiile), prin intermediul influenţei exercitate
realitate uşor de observat şi de evaluat - aceasta fiind de factorii afectivi (sentimentul de încredere, teama
efectul mai multor factori formali şi informali, ce de pedeapsă, atmosfera de destindere etc.). Climatul
determină profilul personalităţii organizaţiei. poate deveni un stimulent, sau, după caz, o frână în
Climatul este dependent atât de caracteristicile realizarea scopurilor organizaţiei.
organizaţiei (structura sa organizatorică, dimensiunea, Un climat favorabil elimină stările de inhibiţie şi
profilul activităţii, vârsta membrilor organizaţiei, orientează membrii grupului asupra sarcinilor,
tradiţiile existente, politica de personal etc.), cât stimulând entuziasmul lor în muncă, în aşa fel încât
și de caracteristicile resurselor umane (nivelul de activitatea lor să corespundă cu nivelul capacităţii lor.
pregătire, categorii de vârstă, nivelul cultural etc.),
DIMENSIUNILE CLIMATULUI
dar îndeosebi este dependentă de stilul de lucru al
ORGANIZAŢIONAL
conducerii organizaţiei - factorul de influenţă cu cele
În perspectiva asigurării condiţiilor necesare
mai ample efecte asupra climatului organizaţional care
defăşurării cu succes a activităţii, a obţinerii de
îşi imprimă caracteristicile esenţiale şi îi determină un
performanţe în activitate şi a stabilităţii psihosociale

40
EXPERTS PLATFORM Romania

a colectivelor - ca una din direcţiile de optimizare să îl respecte şi în care se poate avea încredere;
a climatului social - rezultatele cercetărilor de fiecare persoană doreşte să i se recunoască
psihosiciologie organizaţională recomandă să se importanţa activităţii pe care o desfăşoară,
ţină seama de citirea cerinţelor: meritele sale şi să i se confirme dacă ceea ce face
la momentul intrării într-o nouă colectivitate este potrivit sau nu - pe această cale i se probează
(instutiţie) fiecare persoană simte nevoia să fie capacitatea, orientarea adecvată în activitate;
tratată cu atenţie, să i se acorde respect şi încredere fiecare membru al unei colectivităţi doreşte să
în capacităţile sale; fie ascultat şi să fie luate în considerare opiniile şi
fiecare membru al unei instituţii doreşte să sugestiile sale;
cunoască, în situaţia în care nu există deja standarde asigurarea comunicării dintre şef şi subordonat
stabilite, ce anume înţelege şeful nemijlocit şi ceea constituie un real stimulent în activitate, o dovadă
ce înţeleg superiorii şi colegii săi prin „îndeplinirea de responsabilitate comună, cu influenţe deosebite
corespunzătoare a atribuţiilor” ce decurg din funcţia asupra climatului psihosocial de lucru;
pe care o deţin - respectiv dacă ceea ce gândeşte oamenii simt nevoia de stabilitate pe funcţie,
persoana respectivă concordă cu dezideratul de a avea o persperctivă sigură în activitatea pe
colectiv. Din acest punct de vedere, stabilirea unor care o desfăşoară - respectiv nevoia de securitate
standarde de performanţă profesională, în termeni socială.
de timp, cantitate şi calitate, reprezintă o condiţie a Complexitatea climatului, sub aspectul
activităţii fiecăruia şi ca atare, a reuşitei în profesie; conţinutului, cât şi al determinărilor sale, obligă la
fiecare persoană doreşte să primească ordine înţelegerea faptului că, în perfectarea metodologiei
simple şi raţionale din care să rezulte în mod clar influenţării lui în sens pozitiv, nu este suficient să
ceea ce se aşteaptă de la ea, ce anume, în mod se acţioneze asupra unui factor sau altul - obiectiv
concret, trebuie să întreprindă (în plan profesional); sau subiectiv - ci, trebuie luaţi în calcul toţi
fiecare membru al organizaţiei preferă să factorii, date fiind interdependenţele strânse care
activeze sub conducerea unui şef competent, pe care există între aceştia.

CU TOȚII AVEM DREPTUL LA


O MUNCĂ SIGURĂ.

41
Romania EXPERTS PLATFORM

DECONECTAREA ȘI CONTROLUL ENERGIEI


PROGRAME LOCK-OUT
TAG-OUT (LOTO)

CÂND AVEM NEVOIE DE mai probabilă. De aici apare necesitatea asigurării


UN PROCES LOTO? împotriva reconectării la sursa de energie. Cele
Programele de deconectare și control al energiei mai multe organizații au adoptat sistemul de
au apărut din necesitatea de a elimina sau reduce blocare cu lacăt al punctului de deconectare.
semnificativ riscul de expunere a lucrătorilor
la pornirea accidentală a mașinilor precum și TAG-OUT
a riscului de eliberare necontrolată de energie. Pentru o mai bună vizibilitate și pentru a
Aceste programe sunt cunoscute în mediile de lucru îmbunătăți comunicarea, uzual, la punctul de
industriale sub numele de LOTO - Lock-Out Tag- blocare se adaugă și o etichetă sau pancartă. Aceasta
Out. De unde vine această denumire, vom înțelege poate conține avertizări privind deconectarea, date
ALEX BURADA ale persoanei care a aplicat lacătul, scopul lucrării
RISK MANAGER, din principiul de bază.
etc. În trecut, pancarta aplicată era singurul mijloc
FORD ROMÂNIA LOCK-OUT de asigurare împotriva reconectării. S-a ajuns
Putem porni de la un exemplu domestic simplu: însă în timp la concluzia că nu este un mijloc de
înainte de a schimba o priză sau un întrerupător prevenire suficient.
acasă, pentru a nu ne electrocuta, deconectâm întâi Etapele descrise mai sus dau numele generic al
curentul electric - „scoatem siguranțele”. Acesta programului: deconectare și blocare - lock-out;
este de fapt și primul pas dintr-un process LOTO: aplicarea unei pancarte/etichete - tag-out.
deconectarea energiei.
În exemplul de acasă, energia este curentul electric SURSE ȘI TIPURI DE ENERGIE
și simpla deconectare este mai mult sau mai puțin În exemplul nostru de mai sus, energia periculoasă
suficientă pentru a fi protejați. Dacă atunci când era curentul electric. Mașinile industriale moderne
lucrăm acasă, există șanse minime ca un membru pot avea însă mai multe surse de energie: energie
al familiei să reconecteze siguranțele în timp ce electrică, pneumatică, hidraulică, abur, agenți
noi lucrăm, într-un mediu industrial însă, unde de răcire etc. Un proces complet de deconectare
există mai mulți lucrători, mai multe departamente, trebuie să le adreseze pe toate, inclusiv sursele de
reconectarea accidentală în timpul lucrului este mult energie care facilitează procesele nu doar pe cele

42
EXPERTS PLATFORM Romania

care pun mașina în mișcare. CONCLUZII


De asemenea, există posibilitatea ca și Aspectele descrise mai sus sunt doar o vedere de
după deconectarea de la toate sursele de ansamblu asupra a ceea ce presupune deconectarea
energie, mașina sau echipamentul să fie încă și controlul energiei. În realitate, cu cât mașinile
periculoase, datorită energiei înmagazinate sau echipamentele devin mai complexe, cu atât
sau remanente. Câteva exemple de astfel mai mulți factori trebuie luați
de energie ar fi: un condensator în considerare. De aceea,
care rămâne încărcat după pornind de la principiile de
decuplarea de la sursa de Fiecare organizație bază, fiecare organizație
curent, un recipient tampon trebuie să își definească trebuie să își definească
de aer presurizat chiar propriul sistem LOTO, propriul sistem LOTO,
dacă sursa de aer a fost ajustat tehnologiei și ajustat tehnologiei și
decuplată, sau chiar energia echipamentelor folosite echipamentelor folosite.
gravitațională în cazul unui Impactul unui astfel de
lift, spre exemplu, situat la un sistem asupra siguranței
etaj superior și care, în cazul lucrătorilor este unul
decuplării frânelor, poate cădea. Riscul astfel major, eliminând complet sau reducând semnificativ
generat trebuie adresat și el, prin disiparea riscul unui accident în timpul operațiilor de revizii,
energiei înmagazinate acolo unde este posibil reparații sau în general intevenții la mașini și
(ex. purjarea aerului din recipientul tampon), echipamente. Pe de altă parte, lipsa, neaplicarea sau
sau prin controlul energiei (ex. montarea aplicarea defectuoasă a unui astfel de program, duce
unor popi sub cabina liftului pentru a aproape sigur la accidente cu efecte ireversibile asupra
preveni căderea la decuplarea frânelor). indivizilor și chiar la pierderi de vieți omenești.

43
Q&A
Romania Q&A

2. Sănătatea emoțională și mintală a angajaților face deja parte


din cultura siguranței la locul de muncă fiind o componentă
vitală. Ați observat un accent mai mare pus pe implementarea
de programe în compania dumneavoastră pentru a evalua
aceste aspecte? Ce aspecte s-au schimbat în ultimul an?

LUCIAN MUICĂ o mai bună, deasă și eficientă comunicare între noi ca


AZOMUREȘ oameni și ca angajați ai unei companii. Este important
Într-adevăr, sănătatea emoțională și mintală a angajaților să nu rămânem surzi sau impasibili la nevoile celorlalți,
este o componentă foarte importantă a culturii de siguranță dintr-o chiar dacă este colegul de birou sau lucrătorul care se
companie. Multe companii care nu au implementat programe pe ocupă de curățenia companiei.
această temă înainte de pandemie, s-au văzut oarecum nevoite să
facă ceva în acest sens, odată cu venirea pandemiei. Astfel, au inițiat
campanii de informare/conștientizare, workshop-uri, au pus mai
mare accent pe o comunicare deschisă, transparență între angajator ADRIANA TICAMUCA
și angajați, fiecare parte arătându-și nevoile și așteptările în acest CERSANIT ROMÂNIA
sens. Observ, totodată, o dezvoltare a colaborării cu specialiștii Sănătatea emoțională și mintală a angajaților,
în domeniu (cabinete de psihologie etc.), ceea ce ne indică clar mai ales în situația post COVID, va fi afectată, pe lângă
faptul că noi oamenii suntem mai deschiși, am depășit unele factorii cunoscuți deja, de temeri privind contractarea
reticențe și ne arătăm preocuparea atât pentru sănătatea fizică, virusului, alții vor fi îngrijorați pentru familie și prieteni
cât și cea mintală. Pentru că, trebuie să recunoaștem, o consecință sau se vor gândi la cum va fi afectată de toată această
a pandemiei este și aceasta, dacă și cum supraviețuim anxietății situație unitatea de lucru în care activează.
și schimbărilor din viață, atât profesional, cât și la nivel personal. În această situație, sănătatea emoțională este
Ca schimbări am observat acest interes transpus și în alocarea de menținută de un management care pledează și susține
resurse financiare suplimentare din partea companiilor, pentru un mediu de lucru sănătos, sigur și favorabil angajaților,
a sprijini programele ce țin de sănătatea emoțională și mintală a încurajând discuțiile libere și prezentarea situațiilor reale
angajaților, dar și o mai mare deschidere a angajaților în a comunica fără menajamente.
cu specialiștii. Ce mă bucură, personal, este faptul că angajații au
devenit mai deschiși și comunicativi la astfel de subiecte. Este un
câștig din punctul meu de vedere.
ANCA GOLGOJAN
CIECH SODA ROMÂNIA
Da, din păcate menținerea unei sănătăți
GABRIEL SPALOGHE emoționale și mintale a angajaților a devenit o provocare
BEKAERT SLATINA pentru angajator și nu avem voie să o considerăm, s-o
Da, chiar în acest an compania noastră a introdus în acceptăm ca pe o problemă, tocmai noi, responsabilii
tematica Bekaert HSE Week 2021 subiectul „Mental Resilience”. HSE. Nu a fost ușor să venim cu argumente puternice,
Au fost invitați experți în domeniu, dar și colegi din diverse bazate pe informațiile primite de la specialiști, inclusiv
domenii de activitate, care să prezinte câteva aspecte legate de de la medicul de medicina muncii, care are un rol foarte
introducerea conceptelor de sănătate emoțională și mintală a important (fiind și mai responsabil în conjunctura
angajaților. Una din temele abordate a fost împărtășirea faptelor actuală) pentru a combate informațiile transmise în
și dezbaterea miturilor despre rezistență, despre construirea forței media prin diverse canale, de către influenceri îndoielnici.
mentale și despre stiluri de gândire contraproductive și a învăța Permanent am comunicat, am încurajat lucrul de acasă
strategii pentru a le aborda. A doua temă a fost despre creșterea (acolo unde s-a putut) știind că în unele cazuri (mai ales
conștientizării stresului și prevenirea epuizării. Astfel, au fost în cele mai sensibile) este mult mai eficient și sigur decât
oferite exemple, metode pentru a ne urmări nivelurile de stres, în colectivitate. Și, în același timp, contează foarte mult
dar și strategii pentru a-l gestiona mai bine și pentru a preveni acțiunile de prevenție luate de angajator, specifice acestei
epuizarea mentală, dar și fizică. situații, de pandemie: asigurarea și dotarea locurilor de
muncă, cu materialele și consumabilele specificate în
protocoalele și în reglementările legale.

BOGDAN BEȚA
BILKA STEEL
Este o componentă vitală și tocmai de aceea există IOAN POPOVICIU
din partea tuturor o preocupare constantă privind sănătatea COMPA SIBIU
emoțională și mintală în cadrul societății. Se accentuează mai COMPA dorește să angajeze un psiholog care să-i
mult ca oricând partea de comunicare la/între toate nivelurile. consilieze în mod gratuit pe acești angajați. În context
Programul se numește „Comunicare permanentă” și urmărește pandemic (concedieri, îmbolnăviri ale angajaților și ale
integrarea lucrătorilor în mediul de lucru, informarea lor și membrilor de familie, probleme psihologice cauzate de
încercarea de a-i ajuta continuu, intenționând să aflăm nevoile și izolare etc.), angajații, daca se simt NOK, pot suna la un
dorințele oamenilor, sprijinindu-i în consecință. hotline unde primesc un fel de prim-ajutor psihologic, în
Consider că este nevoie mai mult decât oricând să existe mod anonim; ulterior, dacă problemele sunt mai profunde,

44
Q&A Romania

angajații sunt redirectionati către consultații de specialitate, copiilor, lipsa colegilor și a interacțiunii directe. Mai mult decât
totul gratuit pentru ei (și pentru membrii de familie); ca idee, atât, fiecare are un bagaj emoțional, care, uneori, ne îngrădește
o astfel de abordare ar putea fi folosită și pentru a convinge starea conștientă din prezent.
oamenii să se vaccineze… Astfel prin aceste sesiuni am venit în sprijinul colegilor
pentru a gestiona mai ușor provocările acestei perioade pandemice.

DIANA TEODORA MANTA


CON-A PRODUCTIONS CLAUDIU DAVID
A fost instituit un sistem de sprijin pentru lucrătorii ELECTROMONTAJ
care pot suferi de anxietate sau de stres. Acest sistem ar putea Distanțarea își spune, în ultimă instanță, cuvântul, prin
consta în faptul că șefii îi întreabă mai des pe lucrători cum răcirea relațiilor dintre colegi, ajungându-se, în acest fel, la scăderea
se simt, în încurajarea relațiilor de prietenie între colegi, în gradului de satisfacție la locul de muncă.
aducerea de modificări în organizarea activității și a sarcinilor S-a intensificat partea de socializare în rândul companiei
de lucru sau în introducerea unui program de sprijinire a prin implementarea unor programe în acest sens, cum ar fi
angajaților sau a unui serviciu de consiliere a acestora, precum intensificarea team-building-urilor sub forma unor plimbări în
și în contactarea unui serviciu de medicină a muncii. Este bine deltă, spre exemplu, a unor picnicuri inopinate în curtea societății
să aveți în vedere faptul că este posibil ca lucrătorii să se fi sau sărbătorirea unor zile de naștere, cu respectarea regulilor de
confruntat cu evenimente traumatizante, precum boala gravă distanțare, bineînțeles.
sau moartea unei rude sau a unui prieten, ori cu dificultăți
financiare sau cu probleme în cadrul relațiilor personale.

CONSTANTIN-CLAUDIU
IONESCU-ȚENEA
CARMEN NISTOR ELECTROMONTAJ
CONCELEX Sănătatea emoțională și mintală a devenit o componentă
Sănătatea emoțională și mintală a angajaților este vitală în companie, prin team-building-uri, picnicuri în curtea
foarte importantă și la noi, motiv pentru care am organizat, instituției, organizarea de onomastici în sediu, tocmai pentru a
printre altele, și cursuri de prim ajutor. De asemenea, se reduce impactul distanțării sociale.
organizează, în mod frecvent, teambuildinguri, seri
recreaționale de joacă și de sport în aer liber.

COSMINA ELENA URECANU


ERICSSON ANTENNA TECHNOLOGY
RADU SIRETEANU ROMÂNIA – TIMIȘOARA
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMÂNIA Sănătatea emoțională și mintală a angajaților este asigurată
Sănătatea emoțională și mintală a angajaților este de un climat psihic sănătos și cât mai puțin stresant la locul de muncă.
influențată direct de situația actuală. Oamenii sunt mult Pandemia existentă însă ne-a arătat reversul medaliei. În compania
mai conștienți de necesitatea unor programe care să crească noastră se evaluează acest lucru prin exprimarea părerii tuturor
nivelul de confort din punct de vedere ergonomic și din punct angajaților în așa numitele Voice Survey, care au loc semestrial.
de vedere al gradului de solicitare fizică și mentală.
Angajații nu mai aduc în atenția angajatorilor
necesitățile mediului de lucru doar din perspectiva siguranței
fizice. ADRIAN NEGRILESCU
Faptul că aceștia sunt atenți și la aspectele care pot EXPERT HSEQ
aduce o ergonomie corectă și un grad de solicitare fizică și La nivel de individ, sănătatea emoțională și mintală este
mentală mai redusă, duc la concluzia că programele anterioare încă un tabu. Din acest motiv discuțiile legate de sănătatea mintală
de implementare a culturii SHE au avut succes. S-a ajuns la și emoțională la locul de muncă sunt reduse.
etapa esențială a rolului acestui domeniu. Companiile încep cu pași mărunți și reticent să deschidă
acestă cutie a Pandorei, existând programe limitate la o zi, poate
două, pe an.
Un program corect implementat trebuie să recunoască,
ALEXANDRU CLAUDIU TOMA reducă/elimine și să monitorize cauzele care duc la o stare de
E.ON SERVICII anxietate a angajatului.
Împreună cu prestatorul de servicii medicale am
reușit să organizăm mai multe workshopuri pe diferite teme:
- Managementul stresului (ce este un conflict,
generatori ai conflictului, factori ce contribuie la escaladarea CONSTANTIN HOLOTA
conflictului, etapele conflictului, comportamente abordate în EXPERT HSE
conflict - clasificări, strategii de rezolvare ale conflictului, Având în vedere activitatatea mea, prin faptul că există
burnout); libertatea timpului de lucru, se deschid noi oportunități, iar aceasta
- Întâlnirile online cu psihologul ne arată cum să generează “ bucuria de a lucra”.
scăpăm de sentimentele negative și de anxietate, cum să ne
adaptăm mai bine la orice schimbare care apare și cum să ne
concentrăm mai mult pe prezent;
- Sănătate prin mișcare (998 ore de sport efectuate CONSTANTIN POPA
online în perioada 01.05.2020-30.07.2021). EXPERT HSEQ
Foarte mult timp am stat izolați în casă, departe de Da, este un interes clar în direcția unei implicări mai mari
familie și de cei dragi și am trăit diferite experiențe, cum a zonei de sănătate emoțională și mintală a angajaților în strategia
ar fi munca de acasă versus viața personală, școala online a HSE a companiilor, se fac pași mici dar siguri.

45
Romania Q&A

CORNEL ISACOV VALTER STĂNCIULESCU GORAN


EXPERT HSE EXPERT QHSE
Întâlniri mult mai dese între factorii de decizie și lucrători, Sănătatea emoțională și mintală a angajaților face
crearea mai multor puncte de colectare a sugestiilor și reclamațiilor parte din cultura siguranței, în ultimul an punându-se un
din partea lucrătorilor, crearea unor punți între lucrători și accent deosebit pe acest aspect. Organizația în care lucrez
conducătorii locurilor de muncă, dar și o mai bună colaborare a asigurat efectuarea unor cursuri interne „mental health
între departamente. first aider” cu rol de a ajuta membrii echipei de urgență
din companie să-și însușească cunoștințe de bază pentru
identificarea unor posibile probleme mintale, pe lângă clasicele
cursuri de acordare prim-ajutor și stingerea incendiilor, astfel
EMILIA PĂTRUȚI încât aceștia să funcționeze ca un prim punct de contact
DIRECTOR MEDIU ȘI RESURSE MINERALE pentru angajații cu probleme de sănătate mintală. Prin firma
Nu s-a pus accent pe acest aspect, mai mult pe partea de de medicina muncii s-a asigurat accesul către platforme de
prevenție. consiliere psihologică.

IOANA CARMINA NIȚU VLĂDUȚ STOICA


SPECIALIST ÎN DOMENIUL SSM, PROTECȚIA MANAGER HSE
MEDIULUI, CALITATE ȘI LABORATOR (QLE) În această perioadă dificilă, accentul a fost pus
Sănătatea mintală este la fel de importantă că sănătatea îndeosebi pe partea de igienă, spălat/dezinfectat mâini, obiecte
fizică, de aceea este esențial ca toate organizațiile să pună la pe care angajații le folosesc des, ceea ce în trecut nu era un lucru
dispoziția angajaților resurse utile și să se implice eficient pentru atât de promovat și scos în evidență. Ca schimbare majoră,
a le asigura bunăstarea psihică. toate aceste măsuri anti-Covid, au reușit să aducă la cunoștință
Asigurarea angajaților că intimitatea lor reprezintă o tuturor persoanelor necesitatea păstrării și menținerii unor
preocupare importantă și faptul că se folosesc de resursele puse condiții de igienă la locul de muncă, în vederea menținerii
la dispoziția lor nu va fi niciodată monitorizat, îi poate determina sănătății corespunzătoare a tuturor angajaților.
pe aceștia să accepte cu mai multă deschidere să se îngrijească de
sănătatea lor emoțională.

MIHAI GRIGORE
EXPLEO ROMÂNIA
IULIAN GHERMAN Dorința de implicare în măsuri sau programe de
FREELANCER îmbunătățire a stării de bine a angajaților au existat, însă din
Sunt încercări timide de a înțelege impactul acestei păcate acest subiect este unul controversat și greu de înțeles.
perioade grele asupra sănătății mintale și emoționale a angajaților. Ne dorim să construim un program de identificare a
Impact previzibil atunci când, în loc să ceri „distanțare fizică și angajaților cu un nivel scăzut privind sănătatea emoțională
apropiere socială”, traduci greșit englezescul „social distance” și mintală, însă nu am reușit să ajungem la un consens până
(distanța în timpul activităților sociale) cu „distanțare socială”. în acest moment. Este un subiect important, sensibil, dar în
Am cerut fix ceea ce trebuia să evităm cu orice preț. același timp greu de evaluat. Ne dorim în special dezvoltarea
Unele companii au demarat programe de comunicare pe unui program de training pentru echipele de management,
această temă și au oferit angajaților posibilitatea de a cere ajutor prin care aceștia sunt educați să recunoască manifestările
specializat (psihologi disponibili online). Dar multe companii și simptomele unui angajat cu diverse probleme de natura
ignoră cauza, continuând să planifice închiderea spațiilor de birouri emoțională sau mintală.
și încurajând lucrul de acasă pe un termen nelimitat. Posibilitatea
lucrului de acasă este minunată, sunt situații și perioade când aduce
beneficii atât pentru angajat cât și pentru angajator. Decretând
însă că lucrul (doar) de acasă este viitorul, prefăcându-ne că nu ALINA LAZĂR
avem nevoie de interacțiune socială, nu vom face decât să adâncim FLARO PROD
problemele de sănătate emoțională și mintală. Întotdeanuna am fost înțelegători și în ceea ce-i
privește pe angajații noștri, iar acum, cu atât mai mult.
Consider că prin simplul fapt că îi asculți ofurile unui angajat,
îi dai o stare de bine.
MIHAELA CRISTINA MILU
EXPERT HSE
Companiile care apreciază angajatul au pus mare accent
pe consiliere psihologică și managerierea stresului. ALEX BURADA
FORD ROMÂNIA
Sănătatea emoțională și mintală a angajaților făcea
deja parte din cultura organizației noastre, dar în ultimul
MIHAI MAXIM an a devenit un subiect mult mai important decât în anii
COORDONATOR EHS trecuți. Pandemia a adus în prim plan mai multe aspecte
Sănătatea emoțională este un factor important ce își pune legate de psihicul angajaților: un număr mai mare de cazuri
amprenta în activitatea de zi cu zi, care poate crea dezavantaje de depresie, anxietate sau atacuri de panică s-au înregistrat
majore dacă este trecut cu vederea. S-a optat pentru diverse în ultima vreme. Fiecare caz este tratat în parte cu suport de
activități, trainiguri, webinarii etc. (în mediu online), cu persoane specialitate acolo unde se impune. În plus față de anii trecuți,
de specialitate, care să aducă valoare activității curente privind am implementat un program prin care au mai fost instruite
dezvoltarea și menținerea unui echilibru al sănătății emoționale. persoane suplimentare în organizațiile locale, care să fie
capabile să ofere un „prim-ajutor” în situații de stres emoțional.

46
Q&A Romania

CĂTĂLIN TRUȘCULESCU SORIN CENUȘĂ


GEFCO ROMÂNIA H&S FOR LIFE CONSULTING (ISAFETY.RO)
Aceste aspecte au fost gestionate la nivelul fiecărei Suntem la început cu acest subiect și am observat că
echipe prin discuții purtate periodic de către fiecare manager sunt oameni din domeniul SSM care nu înțeleg provocarea.
cu membrii echipei sale (fie în cadrul întâlnirilor online, fie în Compania susține că are implementate programe de wellbeing și
cadrul celor cu prezență fizică). de sănătate mintală, însă lipsesc mecanisme simple antihărțuire
(context: angajat în companie oil&gas este hărțuit fiindcă nu
face parte din trib). Trebuie să facem pasul de la o formă fără
fond la soluții concrete adaptate lucrătorilor.
FELICIA TODINCĂ
HERAEUS ROMÂNIA
Cei mai afectați au fost colegii care au trecut la munca la
domiciliu și au fost lipsiți de interacțiunea directă cu alți colegi. RAUL GAVRILĂ
Pentru a evita izolarea în cazul colegilor cu muncă la domiciliu JOYSON SAFETY SYSTEMS SIBIU
a fost implementat un program mix, de alternare a zilelelor de Nu am implementat programe speciale pentru această
lucru „home office” și „work on site”. activitate, dar s-a putut observa că datorită restricțiilor în ceea
Am facilitat de asemenea socializarea on-line, prin ce privește distanțarea, o parte dintre angajați au devenit puțin
activități de tip „team building”, „Christmas party” online. mai retrași.

EUGEN ȘTEFĂNESCU NICOLAE BĂDIN


HIDROCONSTRUCȚIA KASTAMONU ROMÂNIA
Au fost câteva campanii de conștientizare a pericolului Problematica sănătății emoționale și mintale a
adus de noul coronavirus, atât pentru sănătatea fiecărui salariat angajaților este un subiect global care a luat amploare în ultimii
și în special a acelor salariați care mai au și alte boli cronice, 20 ani, acutizându-se în perioada pandemică datorită creșterii
campanii derulate cu ajutorul medicului de întreprindere. nesiguranței locului de muncă, a depresiei și anxietății datorate
Se păstrează în continuare bunele practici de vaccinare comunicării mai puțin facile, a izolării pe termen destul de
antigripală anuală în rândul salariaților, cu ajutorul medicului lung etc. În această direcție compania noastră a implementat
de întreprindere. o serie de programe ce au vizat creșterea încrederii angajaților
Acesta a avut un rol determinant în conștientizarea și în firmă și în ei înșiși, să se simtă apreciați și necesari în zonele
convingerea salariaților pentru a se vaccina, atât antigripal cât în care-și desfășoară activitatea. Printre acestea enumerăm
și împotriva coronavirusului, la sediul central din București, investiții majore în zona de confort și siguranță la locul de
salariații fiind vaccinați anti-Covid-19 în proporție de peste 75%. muncă (dovedind grija și interesul firmei pentru angajați),
organizarea de concursuri interne și internaționale, la nivel de
holding, cu implicarea la toate nivelurilor organizației, dovedind
încredere și interes în ideile și capacitatea personalului de a
MĂDĂLINA GOGORICI îmbunătăți nivelul activității. S-a constatat creșterea progresivă
GRUPUL HOLCIM ROMÂNIA a numărului de angajați care s-au înscris în aceste programe și
Protejarea sănătății și bunăstării angajaților noștri un plus semnificativ în zona de eficiență a activității.
a fost dintotdeauna scopul nostru principal, iar componenta
emoțională a fost mereu la fel de importantă. Criza sanitară a
pus, cu siguranță, o presiune enormă nu doar asupra sănătății
fizice a oamenilor, ci și asupra celei mintale. Frica legată de DAN BAJALIU
îmbolnăvirea proprie sau a familiei, stresul asociat siguranței LINDE GAZ ROMÂNIA
locului de muncă, anxietatea legată de incertitudinea modului Comunicarea este cheia obținerii unei imagini reale a
în care va evolua situația pe termen scurt și lung, toate au pus stării de sănătate a angajaților. Întâlnirile cu angajații, în grup
o presiune crescută pe umerii noștri. Tocmai pentru că am sau individual, evaluările medicale periodice, organizarea de
fost încă de la început conștienți de acest lucru, am avut grijă discuții deschise, efectuarea de sondaje, pot furniza date și
să punem la dispoziția angajaților toate informațiile de care informații importante pentru o evaluare obiectivă.
aveau nevoie - am creat un centru online de resurse digitale, Ce s-a schimbat? Cea mai mare parte a acestor activități
utile pentru menținerea sănătății fizice și emoționale în vreme se desfășoară în mediul on-line.
de pandemie. Mai mult, am organizat webinarii la nivel de grup
și de țară despre modul în care angajații se pot proteja pe ei înșiși
și pe familiile lor. Nu în ultimul rând, am implementat programe
locale de asistență a angajaților privind bunăstarea lor mentală DAN-ADRIAN DIDIŢEL
și am inclus în programul nostru de îmbunătățire pentru 2021 MAXAM ROMÂNIA
un obiectiv dedicat susținerii sănătății mentale a angajaților. Inițiativele privind sănătatea emoțională și mintală sunt
o parte importantă a proceselor pe care le-am inclus în sistemul
de management, implementat și certificat în cadrul organizației,
conform standardului ISO 45001. Contextul actual ne-a deviat
CORNEL VESCAN puțin de la ceea ce ne-am propus inițial în implementarea unor
HUAWEI TECHNOLOGIES ROMÂNIA campanii de informare și conștientizare, fiind nevoiți să ne
Da, acest lucru s-a observat și la noi în companie, readaptăm din mers și să ținem cont de faptul că simptomele
colegele nostre de la HR implicandu-se foarte mult în diverse anxietății și depresiei pot fi întâlnite mai des în această perioadă
parteneriate care au dus la traininguri pe tematici de interes decât de obicei, dar totodată pot trece foarte ușor neobservate
în pandemie: cum să muncim eficient de acasă, managementul de către cei din jur. Sănătatea mintală trebuie să fie o prioritate
timpului, activități fizice de desfășurat în locuință, concursuri cu pentru angajatori, dar numai împreună cu sprijinul specialiștilor
premii pentru colegii care fac sport, discuții libere cu psihologi și care pot realiza corect evaluările și pot ajuta la identificarea și
medici care să ne ajute să trecem mai ușor prin această perioadă. diminuarea riscurilor în acest sens.

47
Romania Q&A

GABRIELA FRÂNCU LIVIU IONUȚ OPREA


MECHROM INDUSTRY MW ROMÂNIA
Problemele legate de sănătatea emoțională nu sunt Sănătatea emoțională și mintală este un subiect destul
doar ale românilor. Oamenii din întreaga lume se confruntă de apăsător în cultura de sănătate și securitate în muncă în
cu ele încă de dinainte de Covid-19, pandemia însă le-a România. Acest risc nevăzut nu-l simt nici în #SafetyADN-
intensificat. Anxietatea, depresia, tulburările de stres post- ul nostru, cu atât mai mult să mai fie și evaluat cu adevărat
traumatic și cele de somn se numără astfel printre cele mai și să se țină cont de el. După părerea mea, deși timid, se mai
importante efecte ale pandemiei asupra sănătății mintale, arată vorbește despre acest risc pe la TV sau în diferite contexte:
o analiză publicată în International Journal of Environmental conferințe, interviuri, articole. Suferim din plin în a avea
Research and Public Health. o strategie națională, demarată de către organele abilitate
Cunoscând impactul major al sindromului burnout în parteneriat cu mediul corporatist și cu specialiștii din
asupra angajaților noștri, am dedus importanţa cunoaşterii, de domeniu. În perioada pe care o traversăm, de pandemie sau
către fiecare lucrător în parte, a măsurilor de prevenţie. Acestea post pandemie, simt în jurul meu tot mai mulți angajați afectați
se adresează celor trei niveluri de manifestare a sindromului: și care au dezvoltat comportamente ușor către o direcție tot mai
personal, profesional şi organizaţional. apăsătoare. Companiile nu erau și încă nu sunt pregătite pentru
Strategiile la nivel personal vizează îmbunătăţirea a demara programe de wellbeing în această direcție, din cauza
stării de bine fizic prin exerciţii, program de odihnă adecvat, neprevăzutului (suntem în mijlocul uraganului pandemic) care
alimentaţie adecvată, sănătate personală, îmbunătăţirea își tot face simțită prezența. Cu o mediatizare atât de puternică
relaţiilor personale cu familia, prieteni dinafara locului de în zona comunicării media, companiile încearcă să contracareze
muncă, hobby-uri (lectură, dans, sală, călătorii), varietatea efectele acestor comunicări, care se resimt și în factorul muncă
activităţii practice (activități handmade, voluntariat), și se încearcă din plin a se limita avariile emoționale și mintale
impunerea unor limite personale (să fii cinstit cu tine, să ale angajaților, testând cu disperare orice metodă.
te ierţi, să ai un program, echilibru). Modul de realizare în
organizația noastră: afișarea cu frecvență săptămânală, la
aviziere, a articolelor cu acest tip de subiecte; postarea de
reviste de specialitate, sfaturi medicale pentru o viață sănătoasă RADU CRIȘAN
și alimentație adecvată în locurile de relaxare, citite de regulă NAGARRO IQUEST TECHNOLOGIES
în timpul pauzelor tehnologice. Încă nu am observat necesitatea unor astfel de programe
La nivel profesional, strategiile de prevenţie vizează: in ceea ce privește sănătatea emoțională și mintală a angajaților.
discuţii în echipă, supervizare, timp alocat pentru discuții
spontane unu la unu sau în grupuri foarte mici, briefing,
grupuri de suport și comunicare eficientă (de exemplu: crearea
unui grup pe whatsapp „I care - HSE” cu circa 380 de membri, CRISTIAN GEORGESCU
angajați ai organizației noastre). NESTLÉ ROMÂNIA
La nivel organizaţional, putem vorbi despre un Sănătatea emoțională și siguranța angajaților sunt
sistem de recompense, recunoaşterea importanţei muncii prioritățile principale ale companiei noastre, independent de
echipei şi valorizarea acesteia, respectarea programului de crizele pe care le poate traversa comunitatea din care facem
lucru, suficiente resurse umane, politici de personal adecvate, parte. Am dezvoltat un sistem prin care solicităm și primim
instituirea de protocoale, reducerea birocraţiei, îmbunătăţirea continuu feedback de la angajați și manageri cu privire la
procedurilor operaționale. noile provocări ale realității. Managerii și profesioniștii din
Rezultatul a fost uimitor. Datorită creșterii departamentul de resurse umane discută cu echipa, pentru a
stabilității psihice și a încrederii în sine a angajaților din evalua starea generală și emoțională a angajaților și se pot lua
toate departamentele și la toate nivelele organizaționale, măsurile necesare pentru a face colegii să se simtă confortabil.
indicatorii de performanță ai organizației s-au îmbunătățit Totodată, în pachetul de servicii medicale furnizate angajaților,
cu mult peste procentul estimat la începutul anului 2020, în am inclus servicii de consiliere psihologică. În timpul întâlnirii,
pofida condițiilor de criză pandemică. angajații își discută anonim cu profesioniști în domeniu pentru
a trece mai ușor peste provocările emoționale generate de
această perioadă.

ANA-MARIA MARCU
MMM AUTOPARTS TURDA
Din păcate, sănătatea emoțională a angajaților nu a MARIUS ADRIAN VLĂDUCĂ
mai fost un subiect de actualitate în ultimul an. Accentul a fost NIMET
pus pe gestionarea pandemiei astfel încât impactul să fie cât Sănătatea emoțională este un factor important, aflat în
mai scăzut. Deși, în această perioadă, sănătatea emoțională a strânsă legătură cu randamentul privind eficiența salariatului
fost afectată mai mult ca până acum, toți am avut apropiați la locul de muncă, iar societatea noastră încearcă să asigure
care au avut de suferit. Cu siguranță este o temă care trebuie un climat relaxant la locul de muncă, să comunice cu salariații
abordată cu maximă prioritate în următorul an. individual, prin responsabilul locului de muncă.
Observarea se face atât la intrarea în activitate, cât
și în timpul programului de lucru, încercându-se permanent
oferirea unui mediu de lucru plăcut pentru a conferi angajaților
OVIDIU CRISTUREAN o stare de bine.
MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS
Au apărut webinarele ținute cu specialisti în
psihologie, relații interumane și comportament. Angajații
sunt mai conștienți de impactul comportamentului propriu RĂZVAN VASILE CIOMÂRTAN
asupra comunității - cea restrânsă a locului de muncă, dar OȚELINOX TÂRGOVIȘTE
și asupra lumii în general. Solicită sprijin specializat pentru Disconfortul generat de schimbările rapide și
rezolvarea unor probleme pe care, nu demult, le considerau incertitudinea dată de evoluția pandemiei au condus la
intime. amplificarea stresului lucrătorilor. De cele mai multe ori, stresul

48
Q&A Romania

a condus la alterarea relațiilor dintre șefi și lucrători, dar în implementarea unor astfel de programe. Schimbările vor fi
și la apariția unor nemulțumiri îndreptate preponderent vizibile, sperăm noi, odată cu implementarea acțiunilor definite
împotriva noilor reguli impuse de companie. Nemulțumite au în strategia menționată.
fost ambele categorii de persoane: (i) persoane care consideră
că virusul nu prea există și pandemia este ceva creat artificial,
deci persoane care nu prea înțeleg de ce trebuie să respecte
regulile specifice pandemiei; (ii) persoane care au urmat NEBOIȘA GIURICI
regulile, s-au vaccinat, dar în continuare trebuie, de exemplu, SMITHFIELD ROMÂNIA
să poarte masca de protecție. Există diverse cercetări internaționale care dovedesc că
Programele implementate de companie au ținut anxietatea, depresia, tulburările de somn sunt cauzate de efectele
cont de prezentarea obiectivă a riscurilor, conștientizarea pandemiei asupra sănătății mintale. Izolarea și teama cu privire
lucrătorilor și de urmărirea continuă a modului în care regulile la viitor au accentuat acest tip de probleme. Relațiile de muncă
sunt respectate. O schimbare în bine a fost că indiferent de pozitive, cultura organizațională care să includă componenta de
categoria din care face parte persoana, aproape toți (parte relaționare, persoane-cheie capabile să creeze relații pozitive, care
din ei oarecum resemnați) au început să accepte restricțiile înțeleg efectele asupra sănătății mintale, reprezintă elemente de
impuse de pandemie. Dar mai este cale lungă până ca toți să bază pentru o cultură a siguranței la locul de muncă. Mai mult,
înțeleagă că regulile trebuie urmate pentru binele colectiv. atât în cadrul sesiunilor de instruire pentru prevenția Covid-19,
cât și în cadrul instrumentelor de comunicare internă (revista
internă, flyere, afișe, informare săptămânală prin e-mail), s-a
evidențiat rolul definitoriu pe care grija față de noi înșine îl are
MARIUS BERECHET pentru traversarea cu minime efecte negative a acestei perioade.
PREH ROMÂNIA
Sănătatea mintală și starea de bine sunt importante.
Sănătatea noastră mintală face parte din existența fiecăruia
dintre noi. Pandemia de Covid-19 și alte provocări au făcut MIHAI AUREL HORJEA
ca mulți oameni să se simtă dezamăgiți, derutați, frustrați, BA GLASS ROMÂNIA
neliniștiți, deprimați, îngrijorați de situația în continuă Atât în anul 2020 cât și în 2021, în cadrul companiei
schimbare și să își dorească revenirea la normal a lucrurilor. s-au desfășurat o mare varietate de campanii de conștientizare
În condiții de multe schimbări rapide, a fost a lucrătorilor privind siguranța la locul de muncă. De asemenea,
important să fie continuată și îmbunătățită comunicarea cu în cadrul grupului se află în desfășurare o serie de programe
managerul, cu profesioniștii în sănătate și SSM, precum și cu pentru a alinia cultura siguranței la locul de muncă în toate
echipa. Lucrătorii au fost încurajați să fie deschisi și sinceri zonele geografice ale grupului (Portugalia, Spania, Germania,
cu privire la îngrijorările lor în privința viitorului locului Polonia, România, Bulgaria și Grecia).
de munca, sănătății, a reîntoarcerii la muncă sau a muncii în
sine. Aceasta a ajutat să abordăm problemele cu claritate, să
reducem conflictele și să ne adaptăm la schimbări.
IOANA URSAN
SYMMETRICA
Buna practică din cadrul societății a contribuit la
LAURA ORDEANU dezvoltarea culturii organizaționale prin implicarea lucrătorilor
PRYSMIAN CABLURI ȘI SISTEME în examinările psihologice din cadrul controalelor de medicina
Implementarea unei culturi pozitive HSE a devenit muncii. Odată cu perioada tulburătoare din anul 2020, atenția
prioritară. S-au pus bazele unor programe care să susțină top managementului a fost cu atât mai mare față de lucrători cu
filozofia grupului din care facem parte - „0 & Beyond”. cât și aceștia au rezonat cu acțiunile angajatorului. Lucrătorii au
simțit nevoia de a discuta cu un specialist în domeniu și astfel,
rezultatul a fost pe măsura implicării tuturor actorilor, neexistând
dezechilibre pe plan emoțional, mental sau fizic.
MIRCEA-CRISTIAN DEACONU
SCHINDLER ROMÂNIA
Contextul social impus de pandemie a condus
la distanțarea fizică în rândul tuturor oamenilor. Starea ALIN MOGA
noastră de bine, emoțională, psihică și socială a devenit TENARISSILCOTUB
prioritară, în special pentru cei care au angajați în subordine. Comunicarea continuă a aspectelor zilnice în legătură
Departamentul HR a avut un impact major în identificarea cu sănătatea și securitatea angajaților noștri, făcută de compania
soluțiilor din această zonă, dezvoltare de programe noi de noastră, a fost un punct apreciat de aceștia. Prin diverse canale
socializare (ex: Virtual Cocktail pe Teams) sau chiar ajutor (ședințe on-line, newsletters, rutine de comunicare) am reușit
în situații sensibile (recomandare psiholog). să ținem pasul cu toate modificările legislative și să limităm pe
cât posibil efectele pandemiei asupra operațiunilor noastre din
România. De asemenea, avem un program de training special
axat pe „Stare de bine” și beneficii special definite în acest sens.
MIRCEA BOSIE
SKANSKA ROMÂNIA
În această perioadă au fost puse bazele unei strategii
de îmbunătățire a stării de bine la locul de muncă ce va fi MAGDALENA POPESCU
implementată începând cu anul 2022, beneficiarii direcți TMK ARTROM
fiind toți angajații din diviziile operaționale Skanska În TMK Artrom s-a lucrat fără pauze în anul 2020 dar
Commercial Development Europe. Procesul de realizare și în anul curent. Personalul a simțit presiunea pandemiei și a
a strategiei este în desfășurare și a luat în considerare atât problemelor create de aceasta, însă desfășurarea activității fără
feedback-ul obținut de la angajații proprii prin interviuri și oprire a creat în rândul angajaților un sentiment de normalitate
chesionare, cât și expertiza unei companii externe specializată și de siguranță a zilei de mâine.

49
Romania EXPERTS PLATFORM

ȘTIINȚA BURNOUTULUI

A m auzit cu toții acest termen, și din păcate unii


dintre noi e posibil să‑l fi experimentat pe pielea
noastră. Dar ce se întâmplă din punct de vedere
Burnoutul poate duce la deces fără o cauză evidentă,
la depresie și la cancer (Maslach et al., 1997). Angajații
sunt mai predispuși la împiedicări, alunecări și căderi la
științific atunci când suferim de burnout? John Earls locul de muncă dacă suferă de un nivel ridicat de stres,
investighează. cauza a nu mai puțin de un sfert din totalul accidentelor
Burnoutul este un sindrom care costă economia produse la locul de muncă (Gallup 2021).
miliarde de dolari în fiecare an, iar numărul de cazuri Date fiind costurile asociate stresului la locul de muncă,
a crescut în timpul pandemiei de Covid‑19 până atât pentru fiecare individ, cât și pentru societate ca
la aproximativ o treime din întreaga populație de întreg, este important să stabilim care sunt măsurile
angajați, care sunt în prezent epuizați și incapabili să cele mai potrivite pentru reducerea sa. Având în
își desfășoare eficient activitatea (Gallup 2021). Dar vedere implicațiile financiare și de sănătate grave, este
nu ar trebui să ne îngrijoreze doar costul financiar alarmant că întreprinderile încă investesc în instruiri
enorm pentru companii. bazate pe prea puține studii sau care nu se bazează
deloc pe studii care să dovedească pretinsele beneficii.
Scopul acestui articol este acela de a stabili opinia
științifică privind burnoutul, pentru a‑l putea identifica
la dumneavoastră sau la cei din jur și
pentru a înțelege mai bine cum îl
puteți trata.
Uneori, este neclar ce este
burnoutul și cum poate fi
identif icat. Comunitatea
științifică a clasificat burnoutul
ca un sindrom la locul de muncă
ce include trei elemente distincte:
epuizarea, cinismul și eficiența
profesională redusă (Maslach et al.,
2001).
Cinismul se referă la dezvoltarea unei
atitudini negative, cinice față de muncă
și față de oamenii cu care lucrează o
persoană (de ex. clienți și colegi). Eficiența
profesională redusă se referă la convingerea
că o persoană nu mai este eficientă în
îndeplinirea responsabilităților postului său.
Măsurarea și tratarea simptomelor fiziologice
ale burnoutului a fost acceptată ca fiind cea mai
eficace metodă de tratament pentru burnout.
Cu toate acestea, semnele distinctive ale
burnoutului sunt epuizarea și lipsa de
energie, motiv pentru care Loehr &
Schwartz (2005) au concluzionat că
burnoutul este rezultatul gestionării
incorecte a energiei. Dacă observați
aceste trei caracteristici la dumneavoastră
sau la alte persoane, ar putea fi vorba de
burnout. Existe teste psihometrice rapide
pe care le puteți face dacă aveți impresia
că suferiți de burnout sau dacă o persoană
pe care o cunoașteți suferă de burnout.

50
EXPERTS PLATFORM Romania

Oamenii de știință sunt în general de acord că Aceste intervenții au limitări importante.


burnoutul este un sindrom legat de gestionarea Deși strategiile centrate pe individ ajută la
energiei (Loehr 1995). Într‑adevăr, profesorii Lewis atenuarea epuizării, acestea sunt de scurtă durată,
& King de la Universitatea Loughborough (2021) au deoarece se concentrează în principal pe zona
identificat trei surse de energie care sunt afectate energiei PQ (Reig‑Botella et al., 2021). Cercetările
atunci când o persoană suferă de burnout, și anume: efectuate de Huang et al. (2021) au demonstrat
Energia intelectuală (IQ), energia emoțională (EQ) că intervențiile strategice care schimbă cultura
și energia fizică (PQ). organizațiilor sunt mult mai eficiente.
Efectiv, o persoană nu va putea să gândească clar, Un studiu realizat de Fiorilli et al. (2020) susține că
emoțiile sale vor fi perturbate, iar persoana se va afla schimbarea organizațională care se concentrează
în incapacitatea fizică de a funcționa. Acestea sunt pe un leadership al incluziunii, pe munca flexibilă JOHN EARLS
alte semnale de alarmă care pot ajuta la identificarea și pe auto‑eficiență conduce la un nivel mai mic DIRECTOR
burnoutului. de stres și la o toleranță sporită pentru un volum GOODFOOT
Lewis & King testează în prezent modul în care o de lucru mai mare. DEVELOPMENT
mai bună gestionare a IQ, EQ și PQ ar putea afecta Acest lucru se datorează parțial faptului că nevoile
variabilitatea ritmului cardiac (HRV). Analiza HRV emoționale (EQ) ale angajaților sunt îndeplinite
ne poate ajuta să înțelegem echilibrul autonom actual prin incluziune, aceștia își gestionează mai bine
care este afectat de diferențele dintre sistemul nervos energia mentală (IQ) prin libertatea mai mare de
simpatic și parasimpatic (Lewis & King 2021). a alege cum să lucreze și primesc instrumentele/
Măsurarea și tratarea simptomelor fiziologice ale abilitățile de a‑și gestiona propria sănătate fizică
burnoutului a fost acceptată ca fiind cea mai eficace (PQ).
metodă de tratament pentru burnout. Atunci când se Studiile colectate ca parte din Grupul Parlamentar
cunoaște ce sistem energetic trebuie ajutat, se poate pentru Mindfulness (MAPPG 2015) au indicat
identifica instrumentul adecvat pentru tratarea faptul că, dacă există o cultură de sprijin și
simptomelor. flexibilitate, există o coerență mai bună a raportului
De exemplu, experții Kaveh et al. (2020) au demonstrat HRV (respectiv un stres organizațional mai mic).
că o calitate precară a somnului este un predictor Mai mult, MAPGG (2015) a inclus observații
pentru burnout și s‑a demonstrat că afectează în potrivit cărora limitările în abordarea burnoutului
special memoria (IQ). Studiile de mindfulness au la locul de muncă includ faptul că organizațiile nu
arătat că și doar cinci minute de mindfulness practicat fac suficiente eforturi pentru a colecta informații
seara sunt suficiente pentru a îmbunătăți dramatic organizaționale, astfel încât datele să poată sta la
calitatea somnului (Kabat‑Zinn 2013). baza strategiei.
Loehr & Schwartz (2005) au demonstrat că acei oameni Se pare că nu are rost ca organizațiile să facă pur și
care făceau două sesiuni de exerciții cardiovasculare simplu ceva pentru a‑și ajuta angajații dacă nu s‑a
și o sesiune de antrenament de rezistență timp de făcut o cercetare organizațională privind dorințele
treizeci de minute sau mai mult aveau un nivel de angajaților, precum și cu privire la eficacitatea
energie fizică mai ridicat față de cei care nu făceau metodelor de abordare a problemelor respective.
aceste lucruri. În concluzie, burnoutul se caracterizează prin
Coachingul concentrat pe îmbunătățirea epuizare, cinism și eficiență profesională redusă.
comportamentelor la locul de muncă, precum Este o tulburare energetică ce poate fi împărțită în
DISC, este cunoscut pentru efectele sale de creștere IQ, EQ și PQ. Tratând eficient efectele unui nivel
a încrederii interpersonale, ceea ce îmbunătățește scăzut de IQ, EQ și PQ prin îmbunătățirea acestor
controlul emoțional la muncă (Erikson 2019). sisteme energetice, precum și menținerea unei
Deși identificarea simptomelor fizice va ajuta o strategii care să evite scăderea acestora din nou
persoană să își revină din burnout, aceasta nu este reprezintă soluția pentru prevenirea burnoutului.
prea utilă dacă nu se schimbă și cultura companiei Antrenamentele de mindfulness s‑au demonstrat
pentru care lucrează acea persoană și care o pune eficiente pentru gestionarea energiei IQ,
la risc. Burnoutul este o tulburare multifactorială, antrenamentele regulate cardiovasculare și de
care apare mai frecvent la ocupațiile care necesită o rezistență sunt eficiente pentru menținerea unei
concentrare mai mare, cu sarcini solicitante și fără energii PQ optime, iar coachingul comportamental,
sprijin (Huang et al., 2021). precum DISC, este excelent pentru îmbunătățirea
În prezent, strategiile de intervenție (precum energiei EQ.
zilele libere sau cursurile de wellbeing) pentru Toate acestea însă nu vor fi eficiente decât dacă
reducerea burnoutului se concentrează în primul locul de muncă a ales intervențiile în funcție
rând pe soluții centrate pe individ, precum odihna și de analiza organizațională efectuată pentru a
recuperarea sau dezvoltarea unor abilități eficiente înțelege nevoile angajaților, alegând ulterior acele
de a face față situației (Reig‑Botella et al., 2021). instrumente care s‑au dovedit că funcționează.

51
Romania EXPERTS PLATFORM

BOGDAN BEȚA
COMUNICARE EFICIENTĂ HEALTH
AND SAFETY

ȘI CORECTĂ! MANAGER
BILKA STEEL

Î
n mod logic, pentru a transmite o
informație de la o persoană la alta,
este nevoie de o formă si de un canal
când comunicarea este una ce lasă de dorit,
este jignitoare, impulsivă, nu avem cum
să motivăm angajații sau să credem că
și permanentă. Sigur că, drumul cel
mai ușor presupune respingerea prin
neadaptare, dar este important să nu ne
de comunicare. Dacă dorim ca mesajul aceștia își vor îndeplini sarcinile trasate. pierdem răbdarea, ci să continuăm munca
respectiv să aibă impact și să ajungă direct Stilul autoritar, de a conduce agresiv de comunicare, adaptare și implicare
la țintă, trebuie să fim cât se poate de clari, și prin frică, în care angajații nu sunt în fiecare zi, simțindu-ne astfel și noi
conciși și sinceri. consultați aproape în nicio privință, nu împliniți de ceea ce realizăm.
În zilele noastre, comunicarea este mult ar trebui să mai existe în zilele noastre. Când implicăm lucrătorii în identificarea
mai ușoară și rapidă, existând nenumărate Este necesar să fie înlocuit, acolo unde este anumitor situații ce se pot dovedi idei
posibilitati de a comunica rapid și eficient, cazul, cu acel tip de management, ca în câștigătoare de îmbunătățire în cadrul
totul depinzând de noi. Totodată, în zilele actuala companie de altfel, care are la bază companiei, când comunicăm eficient,
noastre, este nevoie mai mult decât oricând comunicarea, deschiderea, îndrumarea, avem numai de câștigat. Oamenii se simt
de a comunica, de a transmite diferite acestea combinate cu înțelepciune și implicați, responsabilizați, simt că fac
mesaje și idei care să urmarească sincer blândețe. parte dintr-un colectiv „fain”. În acest fel
ajutorul și sprijinul persoanei de lângă Din nou, interesant ar fi dacă am putea va crește și mai mult atenția, iar numărul
noi, al colegului, și nu spre manipulare sau renunța la termenul de „diplomație” pe de accidente de muncă se poate reduce
căutarea interesului propriu. Există atât de care îl auzim tot mai des în jurul nostru, considerabil.
mult material „junk” în jurul nostru, încat chiar în manuale de specialitate sau în Trăim zile în care numărul lucrătorilor
ne vine greu uneori să diferențiem ceea lectura de management/ leadership. Cred calificați, cu expertiză într-un anumit
ce ne ajută cu adevărat, de partea nocivă. personal că sinonimul acestui termen este domeniu sau profesioniști adevărați,
Compania pe care o reprezint promovează viclenie. Lucrătorul trebuie să cunoască a scăzut dramatic. Conștienți de acest
comunicarea permanentă și corectă cu cei hotărârile noastre cât mai limpede, iar aspect, ar trebui să ne propunem fiecare
de lângă noi, aspect ce conduce la crearea deciziile să fie cât mai clare cu putință, obiective mărețe, să fim mai prietenoși
de lucruri noi, mai eficiente pentru toți să nu fie îndoielnice, ambigue, false sau cu ceilalți, să comunicăm mai mult și mai
cei din jur, de tipul „win-win”. Când nesigure. Sinceritatea întotdeauna a sincer, motivând astfel lucrătorii să lucreze
comunicăm corect și frumos cu oamenii, câștigat, iar adevărul permanent triumfă. cu mai mare atenție, responsabilitate
aceștia se simt mai bine, motivația crește De asemenea, persoanele mai puțin și implicare. Toate acestea pot duce la
în dreptul lor, la fel și moralul acestora, receptive, care se lasă mai greu convinse stagnarea numărului de accidentați din
oamenii devin mai atenți, mai responsabili de anumite aspecte specifice companiei dreptul companiei.
și astfel câștigăm atât la nivel de satisfacție, sau care încrucișează brațele nefiind Comunicarea eficientă, permanentă
cât și din punct de vedere al securității de acord cu cele comunicate către ele, și corectă, nu costă nimic. A sosit
în muncă, evitând accidente de muncă. nu trebuie etichetate și îndepărtate momentul să fim cu toții oameni, să
Nu trebuie să uităm faptul că fiecare om imediat. În aceste cazuri trebuie să fim mai politicoși, cinstiți și adevărați
sau lucrător are „orgoliul” personal. Atunci primeze răbdarea, comunicarea eficientă profesioniști, acum mai mult ca oricând.

52
VENDING MACHINE
SOLUȚII INDUSTRIALE PENTRU
DISTRIBUIREA AUTOMATĂ A
www.armosprotect.ro
ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE
DE PROTECȚIE

Î
n contextul pandemic care ne-a afectat în
toate aspectele vieții de aproape doi ani,
devine tot mai importantă atât capacitatea
automatelor se transformă în beneficii.
Inclusiv utilizatorii finali ai produselor
distribuite prin intermediul automatelor
de adaptare la realitățile noi care apar, cât beneficiază de o „economie” de timp, dacă
și modul în care reacționăm la situațiile cu automatele sunt plasate corespunzător în
care ne confruntăm. spațiile de producție.
În „formula” următoare: Întâmplări Chiar dacă nu se impun limite de consum
(situații) + Reacții = Consecințe individuale, verificarea facilă a rapoartelor
(Rezultate), primul element este din ce în de consum poate scoate în evidență
ce mai variabil. Pentru a obține rezultatele foarte ușor orice derapaj față de media pe
dorite, „reacția” noastră este cea care trebuie companie, pe un anumit departament sau
să se adapteze permanent. helix-uri, cu cilindru rotativ, tip „dulap”) post de lucru.
Obiectivul unei politici integrate de până la configurarea lor internă adaptată Cerințele pieței au fost mereu în continuă
HSE îl reprezintă siguranța lucrătorilor nevoilor concrete ale clientului, de la schimbare, indiferent de domeniu.
și a mediului înconjurător. Dacă pentru modalitatea de acces a angajaților (card, Pentru Armos Services o modalitate de
riscurile specifice existente la locul de cod pin) până la serviciul de reumplere a a ține pasul cu inovațiile din domeniul
muncă metodele de evaluare a riscurilor acestora. echipamentelor individuale de protecție
pentru luarea de măsuri colective sau de Avantajele utilizării acestui sistem sunt a fost introducerea în sfera sa de produse
protecție individuală au rămas aceleași, însă prezente la fiecare proiect: și servicii a acestor automate și realizarea
în ceea ce privește riscurile generate de Acces permanent la produse. de proiecte personalizate încă din 2016.
pandemia de Covid-19, măsurile s-au Automatul funcționează non stop, 24/7, Echipa noastră vă stă la dispoziție atât
modificat și se modifică permanent, în aspect important pentru companiile cu pentru selectarea soluției adecvate, cât și
funcție de noile informații care apar. activitate continuă; după implementarea proiectului, ori de câte
Pe lângă partea de igienă, restrângerea Reducerea sau chiar eliminarea ori e nevoie de o reconfigurare.
interacțiunii umane este, din păcate, o stocurilor companiei la unele produse.
măsură necesară în anumite perioade. Se reduce atât spațiul necesar depozitării
În acest sens, conceptul de „vending echipamentelor, cât și sumele blocate în
machine” începe să aibă valențe pozitive stocuri;
și prin prisma limitării interacțiunii Trasabilitatea 100% a tuturor
umane. operațiilor și accesul instant la rapoarte
Conceptul care stă la baza automatelor de consum.
este simplu: facilitarea accesului Evidența clară a consumurilor pe produs,
instant la produse, 24/7 și obținerea pe operator, departament, face mai
unei optimizări a consumului de timp facilă o analiză și luarea de măsuri de
și materiale, asigurând în același timp eficientizare a consumurilor.
acces permanent la date de consum în Pe lângă economiile în bani și spațiu
timp real. alocat depozitării, un aspect foarte
Automatele nu trebuie privite ca un produs important îl reprezintă economia de
în sine, ele sunt doar partea fizică dintr- timp, care nu se răsfrânge doar asupra
un serviciu complet și complex oferit unui departament. Cei de la recepție
clienților. Deoarece fiecare proiect este marfă, cei care urmăresc stocurile și
unic, nu există „rețetă” universal valabilă, plasează comenzile, cei care distribuie
toate elementele sistemului fiind echipamentele, cei care generează rapoarte
configurabile: de la tipul automatului (cu de consum, pentru toți caracteristicile
Romania EXPERTS PLATFORM

ÎNCREDEREA ȘI
TOXICITATEA

P rimul lucru pe care vreau să îl subliniez despre


încredere este acela că reprezintă unul din elementele
cheie ale oricărei civilizații. Ceva de tipul: „Cât mă duc
Am fost mereu, în mare, de acord, dar cred că nivelul
și calitatea învățării și responsabilității sunt chiar mai
importante deoarece, pentru noi, reprezintă cele două
să vânez dinozauri, dacă promiteți să nu mâncați toate condiții pentru dezvoltarea încrederii. Într‑adevăr,
magazinele... promit să aduc înapoi o parte din ce voi înafară de învățare și de responsabilitate, încrederea
ucide.”. Suntem o specie (de mare succes) care tinde să este un element‑cheie al instrumentului nostru de
aibă încredere din principiu, deoarece, în general, a creare a unei hărți de evaluare culturală și, recent, am
fost un lucru reciproc avantajos și util pentru adaptare. avut și clienți care au cerut acest element individual.
Țările și regiunile unde nivelul de încredere este cel Cu toate acestea, acest scurt articol este despre cealaltă
mai ridicat tind să fie mai prospere decât cele cu un față a unei culturi a încrederii. Acest articol este despre
nivel de încredere mai scăzut (prosperul nord și mai culturile toxice.
puțin prosperul sud al Italiei fiind exemplul clasic Într‑o analiză simplistă, încrederea se construiește
dintr‑un studiu celebru). acolo unde oamenii nu sunt toxici, iar toxicitatea este
Spun în general deoarece, bineînțeles, cultele și escrocii generată de comportamentele care nu creează încredere.
tind să profite din plin de această încredere atunci Deci întrebarea este: lucrați într‑o organizație de
când pot… așadar un sfat înțelept de la cel mai mare încredere sau într‑una toxică? Iată câțiva factori care
spion din Regatul Unit: „pentru a evita profețiile determină sau sunt prevalenți într‑o cultură toxică (A
auto‑împlinite și cercurile vicioase, aveți încredere în se vedea cartea lui Clive Lewis „Toxic”):
toată lumea... dar verificați totul!”. În strânsă legătură La masă, oamenii spun lucruri precum „ei
cu lumea wellbeing‑ului și sănătății mintale, un guru spun că în cultura noastră nu există noțiunea de
în domeniul stresului, profesorul Sir Cary Cooper, vinovăție ‑ doar că managementul ar vrea să știe
spune frecvent că încrederea este principalul indicator cine nu e de vină” sau „ar vinde‑o și pe bunică‑mea
pe care ar trebui să îl ia în considerare organizațiile. pentru cinci bănuți dacă ar scăpa nepedepsiți”.
Pentru a evita profețiile auto‑împlinite și cercurile vicioase, (Două citate directe și repetabile din chestionare
aveți încredere în toată lumea... dar verificați totul! legate de cultura organizației).

54
EXPERTS PLATFORM Romania

Mai comportamental: … și nu își cer scuze după ce se calmează.


Greșelile reapar deoarece, atunci când Chiar dacă se demonstrează că n‑au avut
atenția este concentrată pe vinovăție, dreptate… (îmi pare rău, voiam să spun
raportarea și învățarea sunt inhibate. CHIAR DACĂ SE DEMONSTREAZĂ CĂ
Comportamentul defensiv este frecvent N‑AU AVUT DREPTATE!!!!)
și în mod automat orice feedback care nu 1001 de lucruri mărunte…
este complet pozitiv sau lingușitor, este … nu trebuie să fie neapărat vorba de crize de furie
primit cu respingere, rezistență la schimbare sau episoade de îmbufnare pentru ca problemele să
și/sau furie. existe. Știm din teoria nudge că deseori lucrurile
Oamenii pierd mult timp și multă mărunte provoacă cele mai mari daune. („Sigur…
TIM MARSH
energie pentru a se „răzbuna” pe alții, sau dar rapid” generarea rapidă a jobului cât de sigur
DIRECTOR
doar pentru a plănui astfel de acțiuni. se poate și altele asemenea). În lumea toxicității se
GENERAL
„Prezenteismul” și absenteismul sunt întâmplă același lucru, iar acele comportamente
ANKER &
frecvente, la fel și „târșâitul picioarelor”. insidioase „care pot fi negate în mod plauzibil”
MARSH
Mulți dintre cei mai buni (a se citi și cei sunt cele care provoacă cele mai mari daune. De
mai mobili) angajați pleacă. exemplu, cineva face o remarcă din care reiese o
La plecare, angajații refuză deseori să atitudine de superioritate, iar un coleg îl ignoră
răspundă la întrebările din interviul de sau zâmbește în loc să îi facă observație. Sau poate
plecare, pentru a evita situația inconvenabilă cineva imită un accent într‑un mod nepoliticos,
de a‑și critica colegii și/sau pentru că „nu ați face o remarcă inadecvată despre aspectul sau
ascultat nimic din ce aveam de spus atunci sexul unei persoane sau poate îi pronunță numele
când voiam să fiu ascultat ‑ așa că de ce v‑aș eronat, după care sugerează că problema e la
ajuta acum”? celălalt, pentru că, nu‑i așa, persoana se atacă
Există o atmosferă prea ușor, simțindu‑se imediat lezată
distinctivă de „ei și noi”, și tratată fără respect.
iar oamenii nu folosesc A lucra într‑o În lucrările anterioare, am
niciodată pronumele cultură toxică este discutat despre motivul
„noi” când vorbesc foarte prost pentru tine! pentru care cultura este
despre companie. Asta dacă nu te încântă esențială, iar organizațiile pot
Comportamentul în mod activ oportunitatea să creeze cercuri vicioase sau
„cetățenesc” sau de a hărțui alți oameni ‑ cercuri virtuoase și despre
de „a face ceva în dar chiar și în acest caz motivul pentru care „munca
plus” lipsește cu cei mai buni oameni din de bună calitate este bună
desăvârșire, în special HR știu că este important să pentru tine” și „munca de
creativitatea sau oferi consiliere și hărțuitorilor, proastă calitate este proastă
munca voluntară. (Și pentru că invariabil și ei sunt pentru tine”. A lucra într‑o
atunci când ai o plasă slabi sau în suferință. cultură toxică este foarte
de siguranță e ușor prost pentru tine! Asta dacă
să folosești truismul nu te încântă în mod activ
„conformitatea este deseori oportunitatea de a hărțui alți
voluntară”) oameni ‑ dar chiar și în acest caz cei mai buni
Există un anumit tip de elitism care oameni din HR știu că este important să oferi
generează bullying și/sau hărțuire de joasă consiliere și hărțuitorilor, pentru că invariabil
speță. (Sau chiar de înaltă speță...) și ei sunt slabi sau în suferință.
Greșeli minore, care ar fi ignorate
dacă ar fi comise de oamenii din elită, sunt CONCLUZII.
folosite pentru a‑i pune cu spatele la zid pe Pe scurt, mai ales în această perioadă
cei care nu fac parte din ea. (De exemplu, post‑Covid‑19, avem nevoie de tot sprijinul și
copierea accidentală a unei persoane într‑un de toată responsabilitatea pe care o putem primi.
e‑mail, folosirea unei adrese de e‑mail Chiar înainte de Covid‑19 și de trauma provocată
„greșite” sau refuzul unei promovări nu sunt de pandemie la nivel global, colegii din Regatul
văzute ca măsuri de auto‑conștientizare/ Unit prezentau o probabilitate de 35 de ori mai
auto‑protecție, ci o demonstrație clară a mare de a se sinucide decât de a fi implicați într‑un
lipsei de fidelitate.) accident mortal ‑ prin urmare a te afla într‑un
Oamenii își pierd cumpătul și se răstesc mediu care îți oferă sprijin și îngrijire autentică
sau trimit e‑mailuri sau mesaje cu majuscule și nu într‑un mediu toxic poate literalmente să
și cu o mulțime de semne de exclamație... facă diferența între viață și moarte.

55
Romania EXPERTS PLATFORM

CUM OBȚINEM
TRANSFORMAREA HSE
DE LA REACTIV LA PROACTIV?

Î
ncep acest articol prin a mulțumi celor de la
Govnet pentru provocarea anuală, pe care o
consider binevenită pentru toți cei care doresc
TREI ABORDĂRI PENTRU
TRANSFORMARE
În cele ce urmează voi prezenta trei abordări,
să împărtășească din experiența lor profesională care, împreună, pot contribui decisiv atunci când
și pentru cei care doresc să afle noutăți legate de obiectivul este acela de a transforma SHE de la
practicile eficiente. reactiv la proactiv.
SHE este un domeniu vast, care generează în mod
constant standarde de lucru, din ce în ce mai apropiate 1. Safety Culture Ladder
de obiectivul pe care îl avem: un mediu de lucru sigur, Cu siguranță unii dintre voi cunoașteți aceasta
fără evenimente. abordare. Este vorba despre primul pas, acela de
RADU
În cadrul companiei la care lucrez, anual, organizam a analiza realist unde te afli în ceea ce privește
SIRETEANU
Q-SHE Day. Și în fiecare an încercăm să construim cultura SHE.
SHE MANAGER
DSM un mesaj tematic. Anul acesta am decis ca mesajul să
fie unul care să definească mai bine legătura dintre Resursele disponibile pentru construirea unei
NUTRITIONAL
aceste doua segmente, Quality – SHE. Mesajul ales culturi SHE sunt cele care iți arată unde te afli
PRODUCTS
este „Quality and SHE are every customer’s right and pe scara culturii de siguranță. Dacă ai acces la un
ROMÂNIA
every employee’s responsibility”. istoric de incidente, dacă în cadrul companiei au
De ce am ales această abordare? Pentru că ne dorim să fost dezvoltate proceduri operaționale, bazate pe
aducem din ce în ce mai mult în prim plan importanța măsurile preventive, rezultate din identificarea
acestor doua segmente în activitatea noastră și cât de cauzelor acelor incidente, iar acestea sunt asimilate
mult cântărește atitudinea proactiva. și aplicate corect, atunci tranziția de la Reactiv la
Pentru a putea identifica măsurile preventive, trebuie Calculat va fi mai ușoară.
în primul rând să cunoaștem riscurile existente, să
evaluăm riscurile potențiale și să stabilim o strategie
de întâmpinare a unor situații neașteptate. HSE este modul în
care facem afaceri
Leadershipul pe aici
în materie de (Generativ)
Am implementat siguranță și
sisteme cu care valorile determină
Siguranța este gestionăm o îmbunătățire
importantă, elementele de eficientă
Cui îi pasă dacă nu reacționăm când hazard (Proactiv)
suntem prinși avem un accident (Calculat)
(Patologic) (Reactiv)

Nu la fel de ușoară va fi atingerea nivelului fi însă o etapă de conjunctură, câteodată, chiar daca
Proactiv, pentru că abordarea reactivă și calculată sună deplasat, ține și de șansă.
sunt strâns legate una de alta. Atunci când ai Și da, poți avea un proces de transformare facil și să
ca back-up cele scrise mai sus, poți gestiona rămâi pe aceasta treapta șase luni, un an, cinci ani.
elementele de hazard cunoscute. Pentru celelalte, Abilitățile de management ale celor trei trepte, Reactiv,
pot exista doar instrumente de avertizare și Calculat și Proactiv vor fi cele care vor determina
limitare a efectelor. timpul petrecut la una din ele.
Vom constata, pe măsură ce înaintăm profesional, Poate că vă întrebați de ce am adus elementul
că vom atinge de multe ori nivelul Proactiv. Va incertitudinii „șansă” în discuție.

56
EXPERTS PLATFORM Romania

Scenariul în care șansa este prezentă este cel în care locul managementul unei echipe, nu garantează eliminarea
tău de muncă este parte dintr-o corporație care îți oferă riscului de ignorare. De aceea, următoarele două
acces la standarde, proceduri operaționale, instrumente abordări le consider vitale.
de instruire, SHE Flyere și studii de caz. În baza acestora,
rolul tău este să le adaptezi la specificul locației tale. Deci 2. BBS
ai șansa să ajungi imediat pe treapta Proactiv. Nu face reclamă pentru cunoscutul brand de jante auto.
Dacă are loc un accident/incident în altă locație din BBS este de fapt Behavior Based Safety. Este vorba
cadrul corporației, șansa ta este că ai acces la rezultatele despre un mecanism care definește așteptările privind:
investigației și poți identifica dacă în cazul tău este Comportamentul,
prezent acel element de hazard, dacă este deja identificat Feedback-ul oferit angajaților după observarea
și controlat. Dacă nu, ai șansa să cobori doar pentru un comportamentului,
moment pe treapta Calculat, pentru a actualiza măsurile Observații generale și sistemul de raportare.
preventive. Comportamentele SHE specifice dorite sunt grupate în
În același timp, cu toții suntem conștienți că cel mai patru segmente: Standarde, Comunicare, Managementul
vulnerabil factor care determină nivelul de siguranță la Riscului și Implicare. Acestea se raportează la trei
locul de muncă este cel uman. Standardele, instruirile și categorii de persoane: Toți, Supervizori și Manageri.

Segment Toți Supervizori Manageri


Standarde Urmează regulile Asigură conformitatea Stabilește standarde înalte
Comunicare Vorbește Încurajează echipa Comunică deschis
Managementul riscului Gândește‑te bine Promovează Confruntă riscul
conștientizarea riscurilor

Implicare Implică-te Implică echipa Implică forța de muncă

Acest program se bazează pe un set de instrumente SHE pe treapta Proactiv, este Culture Compass.
de lucru, cum ar fi conceptele Safe Start, I care ,We Nu întâmplător am ales această ordine. Culture Compass își
Care, Gemba Walks și altele. Aceste instrumente propune să susțină celelalte două abordări și practic întărește
de lucru generează suportul necesar pentru a convingerile celor implicați că modul în care ei aderă la ele
asigura o implementare facilă a culturii SHE, care este cel corect.
are ca obiectiv menținerea pe treapta Proactiv și Este un instrument care generează multiple resurse de a lucra
dezvoltarea capabilităților de a deveni Generativ. cu factorul uman pentru a-l conduce către o gândire proactiva.
Behavior Based Safety are următoarele obiective: Cum se utilizează? Îl poți transforma într-un joc de
Aderarea facilă a angajaților la standard, socializare, încurajând angajatul să identifice comportamente
Comunicarea eficientă cu angajații, care definesc caracterul lui: Curajos, Grijuliu, Colaborativ.
Concentrarea pe conștientizarea riscurilor și Jocul nu se oprește aici.
pe implicarea managementului, După aceea vei face legătura tipului de comportament cu
Implicarea tuturor, efectele lui. Comportamentul Curajos, Grijuliu sau Colaborativ
Analize, evaluări și studii executate corect și este unul care susține obiectivul de a fi RESPONSABIL, de
monitorizarea măsurilor preventive stabilite. a deveni un CAMPION al SUSTENABILITATII și/sau de a
livra VALOARE?
3. Culture compass Nu voi dezvolta mai mult aceste abordări, pentru că ele pot
Unul din instrumentele de lucru care completează fi aplicate de oricine și cel mai important este că ele oferă
tabloul, în scopul comun de a asigura un multe idei creative pentru a obține o transformare ușoară
comportament bazat de siguranță și pentru a păstra de la Reactiv la Proactiv.

57
BIOSECURITATEA ECOLOGICĂ INTEGRATĂ®
CU TEHNOLOGIA LUMINII UV-C,
NOUL IMPERATIV
ÎN PROTECȚIA MUNCII
N u există nicio îndoială asupra faptului că
pandemia de coronavirus a afectat dramatic
modul în care se desfășoară activitatea, în
Dezinfecţia cu lumină ultravioleta UV-C
are numeroase avantaje față de metodele
alternative: este eficientă, ecologică (nu
toate sectoarele economice. În același timp, emite ozon sau alți compuși secundari),
dinamica mişcării oamenilor la nivel planetar are costuri de instalare, întreținere și
continuă să crească exponențial, odată cu operaționale scăzute, generează un consum
aceasta crescând cantitatea şi diversitatea minim de energie, contribuind la reducerea
bacteriilor, mucegaiurilor şi a virusurilor cheltuielilor.
ce afectează mediul de lucru.
În plus, lumina ultravioletă UV-C distruge
În aceste condiții, se impune o reevaluare a orice tip de microorganism, indiferent de
normelor de protecție a muncii, astfel încât dimensiunea lui, spre deosebire de filtrele de
acestea să includă și controlul proactiv al aer, care sunt ineficiente în cazul particulelor
biocontaminanților. Trecerea la un alt nivel, mai mici de 0,3 microni.
superior, de asigurare a calității mediului
de lucru, devine cu atât mai importantă cu BIOCOMP, lider de piață cu 30 de ani de
cât suntem astăzi mai expuși ca niciodată expertiză, a creat și înregistrat conceptul
pericolelor epidemiologice. de Biosecuritate Ecologică Integrată® cu
tehnologia luminii UV, concept revoluționar
În prezent, există pe piață tehnologii care ce presupune abordarea holistică a
nu doar că ajută pe termen scurt, dar pot dezinfecției aerului, suprafețelor
constitui soluții viabile în viitor, dacă generale și a obiectelor împotriva
specialiștii în protecția muncii vor acorda contaminării și transmiterii oricărui tip de
mai multă atenție prevenirii și controlului agent patogen periculos: virusuri (inclusiv
contaminărilor cu agenți patogeni. O astfel SARS-CoV-2), bacterii și spori de mucegai.
de tehnologie este tehnologia dezinfecției
cu lumină ultravioletă UV-C. Dispozitivele de dezinfecție cu lumină
ultravioletă UV-C pentru dezinfecția
Lumina ultravioletă UV-C cu lungimea aerului BIOCOMP au scopul de a
de undă de 253,7 nm distruge ADN-ul, îmbunătăți siguranța, sănătatea și
ARN-ul agenţilor patogeni, astfel încât productivitatea angajaților. Ele oferă
virusurile, bacteriile, drojdiile, ciupercile posibilitatea desfășurării în condiții normale
și alte microorganisme sunt dezactivate a activității, fiind special concepute pentru
într-un interval de timp cuprins între a funcţiona în deplină siguranţă în prezență
câteva secunde și câteva minute. umană.
Pentru a realiza dezinfecția, aceste BIOCOMP este singura companie din România
dispozitive emit un strat de lumină care oferă dispozitive de dezinfecție UV-C
ultravioletă UV-C paralel cu tavanul profesionale, personalizate pe spații de lucru,
și folosesc convecția naturală pentru a astfel:
dezinfecta aerul din încăperea în care au Dezinfecția aerului din orice spațiu
fost montate. Astfel, aerul dezinfectat reduce de producție, logistic sau office (în deplină
rata de transmitere a bolilor infecțioase siguranță în prezența umană), în conformitate
(inclusiv COVID-19) - cu efect direct asupra cu reglementările internaționale;
numărului zilelor de concediu medical - și Dezinfecția suprafețelor și
diminuează simptomele sindromului clădirii echipamentelor;
bolnave (iritații ale ochilor, dureri de cap, Dezinfecția suprafețelor de
dureri musculare, tuse etc.). schimb de căldură (centrale tratare
aer, cu diminuarea cu până la 30% a
În completare, dispozitivele BIOCOMP consumurilor energetice);
pentru dezinfecția suprafețelor se folosesc Dezinfecția obiectelor (telefoane
doar în absența persoanelor, sunt special mobile, tablete, plicuri, colete etc.);
proiectate pentru a se adapta oricărui tip de Dezinfecția încălțămintei;
spațiu și acționează pentru a crea un sistem Dezinfecția interiorului mijloacelor de
activ de protecție împotriva contaminărilor. transport.

Pandemia de coronavirus reprezintă o provocare extraordinară pentru specialiștii în protecția


muncii, care trebuie să găsească soluții eficiente, economice și ecologice pentru a se adapta
la noua stare de normalitate. Evaluând opțiunile existente la ora actuală, tehnologia luminii
UV-C ar trebui luată în calcul pentru securizarea mediului de lucru, fiind cea mai viabilă
soluție pentru a evita răspândirea contaminărilor.

®
Biosecuritate Ecologică Integrată şi control proactiv al biocontaminanţilor
cu ajutorul tehnologiei luminii ultraviolete UV-C
Concept revoluționar BIOCOMP

Securizarea mediului de lucru cu


ajutorul tehnologiei luminii UV-C
·Dezinfecția aerului din orice spațiu de producție,
logistic sau office (în deplină siguranță în prezența
umană);
·Dezinfecția suprafețelor și echipamentelor;
·Dezinfecția suprafețelor de schimb de căldură
(centrale tratare aer, cu diminuarea cu până la 30% a
consumurilor energetice);
·Dezinfecția obiectelor (telefoane mobile, tablete,
plicuri, colete etc.);
·Dezinfecția încălțămintei;
Bd. Chimiei, nr. 12, Iaşi, 700293 ·Dezinfecția interiorului mijloacelor de transport.
dezinfectiaprofesionala@biocomp.ro
0723 234 030 www.biocomp.ro
59
Romania EXPERTS PLATFORM

SAFETY≠ INSTANT
GRATIFICATION

A
cum câteva zile participam la o ședință cu câțiva
colegi din alt department și printre altele, vorbind
în engleză, le-am reamintit că safety nu este ceva de
În ziua de azi, dacă ai de ales între răsplata unu la un
click distanță și răsplata doi la trei clickuri distanță,
nu stai să te gândești, să studiezi că poate merită totuși
tip „instant gratification”. Și am constatat surprins cele trei click-uri. Mergi la răsplata unu, repede și sigur.
că există încă oameni, în zona asta de HSE și Pe asta se bazează multe din filosofiile de marketing
compliance, care încă nu înțeleg bine dedesubturile online de azi. „Two clicks is one too many”.
acestei fraze: safety nu este ceva care îți aduce Dar să revenim. Safety nu este instant gratification. Să
satisfacție imediată. ai succes în safety înseamnă să nu se întâmple nimic, de
De exemplu, să spunem că departamentul de fapt înseamnă ca lucrurile să meargă bine și „normal”.
marketing a reușit să vândă și să semneze nu Să nu existe accidente. Să se raporteze near missurile,
CONSTANTIN
știu ce contract. Toată lumea e bucuroasă, că vin să se facă investigații fără tam-tam-uri, însă cu efect.
POPA
clienții, poate vin primele în bani sau mai știu eu Produsele pe care le folosim și le livrăm să fie safe și
EXPERT HSE
ce gratificare care ne face pe toți bucuroși. compliant. Atunci când safety este un succes într-o
De mici copii suntem învățați că dacă facem ceva companie, nu este un wow. Este normalitate. Nu-ți dă
bine, vine bombonica. Imediat, că altfel nu este nimeni o bombonică pentru că ai lucrat safe și ai nu
niciun farmec, nu? Instant gratification. știu câți ani fără LTI, în mod autentic (…sper că nu ai
Așa că mulți dintre noi, acum la maturitate, ascuns sub preș cîteva accidente, doar să fii sigur că
nu ne prea „înghesuim” să facem treaba asta de ajungi la acel KPI..).
compliance/HSE, pentru că, de, trebuie să faci Safety este coloana vertebrală a companiei. Foarte rar
multe eforturi, să intri (ca să ceri lauzi pe cineva că are principii, că stă
buget) în biroul șefului, pe drept, că face lucrurile cum trebuie
geam dacă el te dă afară pe (nu așa cum se așteaptă alții, nu
Să ai succes în
ușă, să îi faci pe oameni să așa cum bate vântul, ci cum
safety înseamnă să nu
respecte regulile pentru trebuie). Însă lauzi des pe
se întâmple nimic, de fapt
că așa știu ei că e bine, nu acel cineva că are o imagine
înseamnă ca lucrurile să
pentru că se simt obligați bună, că are succes, că dă
meargă bine și „normal”.
etc. Nu e deloc ușor să faci bine pe sticlă, că are mulți
treabă autentică în HSE. Și bani, că a făcut nu știu ce
când obții rezultate remarcabile, vitejie vizibilă etc. By the way,
aceea e normalitatea, nu trebuie să te aștepți la zicea cineva că luptele cele mai grele nu se dau afară,
aplauze, nu? ci înăuntru... O fi valabilă treaba asta și la companii,
Țin minte, pe vremea când lucram în offshore, nu doar la oameni...
venea câte un manager „de la mal” și făcea un Atunci când se face gălăgie în zona noastră de safety,
concurs de „safe observation carduri” (stopcarduri), nu e de bine. Și am să explic de ce. Există două cazuri
în urma cărora „dădea” cadouri serioase de tipul când se face gălăgie mai mult decât trebuie. I se mai
tablete, chestii personalizate și alte cele… sau spune și zarvă. Zarva apare atunci când:
diplome de omul săptămânii sau omul lunii. Făceam 1) Are loc un accident sau o încălcare flagrantă a
și eu asta și încă mai fac. Pentru că depinde mult de unei cerințe de siguranță. Nu e bine să se întâmple
cultura pe care o ai în organizație. Dacă nivelul de asta (să existe zarvă) pentru că safety (nu omul,
safety culture e slab, trebuie să începi de acolo. Le ci ideea) primește atunci publicitate negativă, și
dai o tabletă, le captezi atenția și apoi îi lămurești, cultura (safety culture) are de suferit. Este bine
în timp, cu cadouri din ce în ce mai mici, că nu e să se afle, însă nu e bine să se facă zarvă. Să afli
vorba despre asta. Siguranța lor nu e de vânzare. prin presă cu litere de-o șchioapă despre safety

60
EXPERTS PLATFORM Romania

doar că nu știu cine și-a rupt piciorul sau că se intră


la închisoare, nu e bine. Plus că este dovedit că din
cauza unui asemenea incident, ca să ajungi din nou la
zero (să înclini din nou balanța mentală), îți trebuie
trei evenimente pozitive despre safety (raportul este
de trei pozitive la unul negativ). Și atunci ce facem?
Creăm noi aceste evenimente, în mod artificial
(mergem la numărul doi).
2) Din cauză că safety nu este instant gratification, se
mai trezesc unii colegi să o facă instant gratification.
Adică să adune mase mari de oameni, să aducă
megafonul și să facă declarații sforăitoare despre cât
de important este safety pentru companie. Sau se fac
traininguri scumpe - unele dintre ele merită banii,
dar multe nu. Sau se scriu lucruri mari pe hârtie sau în
online, se semnează politici HSE fără un commitment
real. Nu am nimic împotriva evenimentelor HSE care
se aseamănă cu zarva, atâta vreme cât ele nu sunt
umflate cu pompa. Sau cum zicea un bun coleg la un
moment dat, o companie care vorbește atât de mult
despre safety dar face prea puțin e ca un pufulete:
dacă strângi mai tare, nu râmâne mai nimic.
Acest articol este un apel la normalitate, la autenticitate în
HSE. Compania care nu înțelege că nu e nevoie de zarvă
în HSE, trebuie să evolueze spre o cultură puternică ce
mai mult tace și face. Și da, din păcate HSE managerii
foarte rar vor fi eroi și vedete într-o companie. Însă
ei trebuie să fie conștienți că fac parte din coloana
vertebrală a companiei. Iar dacă trebuie să vorbească
despre ceva la un eveniment, pot vorbi despre
asta și sunt sigur că vor fi câteva urechi mai
ciulite decât de obicei: „Safety nu este
instant gratification”.
Articolul este presărat cu multe
englezisme, pe care probabil
colegii de la GOVNET vor
încerca să le suprime(sic!),
însă eu aș vrea să nu o facă.
Din păcate mulți dintre noi
suntem nevoiți să privim
peste granițe ca să înțelegem
mai multe despre SSM, pentru
că la noi încă sistemul și în general
cultura, ambele sunt reactive. Rar
găsești un inspector ITM care vine cu
gânduri și acțiuni bune. Și nu e vina lor, este
vorba de legislație, despre cultură etc. (Dacă un
inspector ITM ar face ce trebuie, toată lumea ar rămâne
perplexă și datorită peer pressure, acel inspector și-ar
găsi de lucru într-o companie privată...). Și atunci,
dacă încerc să traduc în românește ceva care nu prea
s-a întipărit în limba și cultura noastră, s-ar putea
să fiu „lost in translation”.

61
Romania EXPERTS PLATFORM

SIGURANȚA COMPORTAMENTALĂ
- SIGURANȚA ÎNAINTE DE TOATE -

Ce este siguranța comportamentală? Siguranța comportamentală reprezintă


analiza performanței umane în ceea ce privește siguranța la locul de muncă,
efectuată cu ajutorul cercetărilor comportamentale.

S iguranța comportamentală reprezintă o


metodă de evitare a erorilor umane, dar și de
îmbunătățire a siguranței la locul de muncă prin
pune în practică o consolidare pozitivă a unui
comportament sigur și, în același timp, oferind
angajatului un feedback corectiv atunci când
observarea și analizarea comportamentului se observă comportamente riscante. Inițierea
angajaților în timpul efectuării sarcinilor de unui program de acest tip poate conștientiza
lucru. angajații cu privire la riscurile de accidentare
Esențial este faptul că aceste sisteme de analiză la care se supun, fie din neștiință, fie din prea
a comportamentului lucrătorilor au la bază multă „siguranță“ oferită de o vastă experiență
convingerea că accidentele de muncă și bolile în efectuarea acelei activități.
profesionale reprezintă un rezultat obținut Un prim pas în inițierea unui studiu privind
ADRIANA
în urma unor comportamente nesigure ale siguranța comportamentală înseamnă alegerea
TICAMUCA
angajaților, în timpul efectuării operațiunilor și observarea unor tipuri de comportament
SPECIALIST SSM,
de muncă, pe parcursul unei perioade mai pe care le consideram sigure pentru angajat.
CERSANIT
scurte sau mai lungi de timp. Schimbarea Aceste tipuri de comportament trebuie să fie:
ROMÂNIA
apare atunci când se efectuează o gestionare Observabile;
optimă a unor comportamente specifice și se Fiabile;
concentrează pe schimbarea acestora, în baza Un tip de comportament asupra căruia
unei observări amănunțite și monitorizări angajatul are control;
permanente ale lucrătorilor. ... și o caracteristică pozitivă (AȘA DA…).
Conform citatelor redate la începutul acestui Un lucru foarte important de reținut este faptul
articol, factorul uman și nu documentele sau că specialistul H&S sau echipa desemnată să
mijloacele tehnice, reprezintă ultima linie efectueze acest studiu, trebuie să își mențină în
de apărare a lucrătorului aflat în proces de permanență obiectivitatea asupra observațiilor
îndeplinire a sarcinilor de lucru. efectuate și să își bazeze studiul pe lucruri
Siguranța în muncă bazată pe studiul concrete observate.
comportamentului nu înseamnă a plasa Feedback-ul pozitiv reprezintă un lucru extrem
vina pe angajat, în ceea ce privește posibile de important în ceea ce privește siguranța
accidente de muncă. Acest tip de „instrument” comportamentală.

„Pentru siguranța ta (în general), nu


există un sistem ci doar o stare de
spirit care te poate proteja.”
Eleanor Everet – Specialist Siguranța în Muncă

„Ești ultima ta linie de apărare în ceea ce privește


siguranța ta în muncă. Totul se rezumă la tine.”
Kina Repp – Supraviețuitor în urma unui accident
produs la locul de muncă / Speaker H&S

„Un vraf de documente nu salvează


oameni, oamenii salvează oameni.”
Dan Peterson – Fost antrenor american
de baschet profesionist american

62
EXPERTS PLATFORM Romania

Evitați să oferiți un feedback generic. „Ai făcut o treabă Atunci când oferiți feedback și doriți ca interlocutorul
bună” poate suna pentru angajat ca o expresie vagă și dumneavoastră să fie receptiv la mesaj și să înteleagă
nesinceră. În schimb, puteți utiliza o expresie de tipul că trebuie să acționeze diferit, evitați cuvintele
„Teodor, mă bucur că ai verificat deconectarea „întotdeauna” sau „niciodată”. Aceste cuvinte vor pune
siguranței care alimentează energia electrică la priză”. angajații în defensivă, prin urmare este important să ne
Întotdeauna când oferiți un feedback pozitiv, încercați exprimăm clar, eventual să folosim exemple de „AȘA
să nu utilizați cuvinte ca „dar” sau „totuși”, este foarte DA”, astfel încât persoana să înțeleagă ce anume ar
posibil că angajatul să nu perceapă nota aprieciativă trebui schimbat în comportamentul său.
redată la începutul discuției, ci să preia partea mai puțin Ne dorim ca acest studiu să se concretizeze practic prin
pozitivă care apare după cele două cuvinte menționate. schimbări vizibile în comportamentul angajatului,
Cu toate acestea, nu trebuie să ignorăm un astfel încât acesta să devină conștient că este propria
comportament nesigur în ceea ce privește siguranța plasă de siguranță, prin urmare feedback-ul oferit
în muncă. Pentru acest lucru, putem utiliza un feedback este un instrument puternic. Dar pentru a fi eficient,
constructiv: trebuie dat în timp util, să fie oferit frecvent și specific
Ne păstrăm gradul de obiectivitate, iar în concentrat pe subiectul de interes.
discuția cu angajatul ne focusăm strict pe partea Factorul uman și cultura organizațională au un rol
pozitivă a comportamentului avut de acesta pe important în siguranța proceselor de activitate care
durata efectuării operațiunilor de lucru; definesc domeniul unei companii. Cultura siguranței
Discuția trebuie să se rezume strict la felul este definită ca modul în care organizația, implicit
comportamentului, fără a aduce în discuție oamenii care alcătuiesc organizația, se comportă atunci
persoana, la modul subiectiv; când nimeni nu se uită. Acest tip de studiu poate să fie
Vom descrie angajatului comportamentul sigur, un instrument de bază, care să ofere suportul necesar
pe care trebuie să îl aibă pe toată durata programului specialiștilor H&S, implicit managerilor, să construiască
de lucru și ne asigurăm că acesta este receptiv și că o cultură organizațională, bazată pe principii clar
informația primită este pe înțelesul lui. definite pentru aria de sănătate și siguranța în muncă.

63
Romania EXPERTS PLATFORM

LIBER-ARBITRU SAU
IMPUNERE?

Î
n toate aspectele vieții, pe toată durata ei, suntem
nevoiți să facem alegeri. De tot felul. Unele sunt
simple și îi afectează puțin sau deloc pe cei din
de curs. Chiar și partea practică, ce poate aduce un
disconfort major, poate fi „îndulcită”: poate găsesc un
ungher mai întunecat din hală să se poată odihni în
preajmă, altele, dimpotrivă. Dar, o trăsătură voie. Cine îi poate învinovăți? Că doar nu ei au solicitat
comună a alegerilor noastre este aceea că nu cursul, altcineva i-a forțat, împotriva voinței lor.
seamănă în mod obligatoriu cu ale celorlalți. Astfel că, alegerea prin liber-arbitru să participe este
Facem alegeri diferite. Nici nu cred că este foarte importantă, dar greu de realizat. Iar atunci când
recomandat sau posibil să facem la fel, suntem vine cu impunere, vor manifesta comportamentul
aproape 8 miliarde de locuitori pe pământ și descris mai sus.
avem tot atâtea comportamente. Ceea ce este Au dreptate. La naștere, fiecare dintre noi suntem
DANIEL extraordinar de frumos. înzestrați cu liber-arbitru și putem face alegeri,
MILITARU Alegerile noastre pot fi libere - atunci când conform cu convingerile și nivelul de înțelepciune
TECHNICAL rezultatul ne influențează doar pe noi, sau disponibil la momentul respectiv (diferit de la un
DIRECTOR, constrânse - atunci când alegerea noastră are moment la altul, ce-i drept). Astfel că fiecare în parte
EOLICA TS implicații în viețile celorlalți. Constrângerile pot poate decide ce consideră că are nevoie și ce nu. Doar
apărea sub multe forme, iar când suntem parte că acest drept de alegere ar trebui să fie limitat în
dintr-un colectiv, acestea cresc exponențial. punctul în care interferează cu dreptul de alegere al
Este oare firesc să fim constrânși? Pentru că, celorlalți, atunci când libertatea unuia interferează cu
atunci când ne petrecem cea mai mare parte a alegerea sau bunăstarea celuilalt. Cine are dreptate și
timpului fiind obligați să procedăm într-un fel cine ar trebui să poată decide? Greu de spus.
anume, ne pierdem simțul liberului-arbitru. Pe Păstrând toată considerația pentru liberul-arbitru,
de altă parte, avem dreptul să punem în pericol atunci când se desfășoară o activitate într-un mediu
sănătatea, integritatea fizică sau viața altora? organizat, în care scopul este câștigarea traiului,
Cred că informarea și conștientizarea joacă un rol normele de siguranță ar trebui să primeze.
cheie. Pentru că, în momentul în care realizează Dacă mai mulți oameni sunt implicați într-un proces
urmările posibile ale unui comportament de lucru în care anumite activități pot fi periculoase
periculos, omul este mai puțin înclinat să riște. pentru ceilalți, aceste activități ar trebui analizate
Și va alege să urmeze un comportament care să și luate măsuri de instruire a personalului pentru
nu îl ducă pe marginea prăpastiei. evitarea lor. Să manevrezi o greutate pe deasupra
Ușor de spus, doar că pentru informare și capetelor colegilor, sau să lucrezi cu materiale explozive
conștientizare este nevoie de deschidere către fără a lua măsuri de siguranță, pune în pericol și alte
primirea de informații, zonă în care destul de persoane în afara celui care execută respectiva sarcină.
mulți au blocaje. Noi toți suntem destul de puțin Aici nu ar mai trebui să vorbim de liber-arbitru. Și nici
receptivi la informații din afară, credem că știm dacă aceste persoane vor fi instruite sau nu. Trebuie
destule. Așa că, înainte de a conștientiza oamenii să fie instruite. Liberul lor arbitru se manifestă doar
despre riscurile aferente activității desfășurate, în momentul când își aleg locul de muncă sau, odată
este necesar să îi conștientizezi despre nevoia de ales un loc de muncă, dacă îl păstrează sau nu. Pentru
a fi informați în cadrul unor sesiuni de instruire. că există și locuri de muncă în care nu este periclitată
Ce pot să spun despre instruire? Sunt bucuria sănătatea altcuiva și acestea pot fi ocupate de cei
unora și supliciul altora. Bucurie, nu pentru că mai impetuoși, din moment ce aceștia se consideră
vor agonisi un bagaj mai mare de cunoștințe care suficient de curajoși să nu țină cont de norme, nici
pot fi benefice, ci pentru că lasă toate sculele de colegi. Chiar și acești impetuoși ar avea nevoie de
deoparte pentru o zi și merg să moțăie în sala cunoașterea diferenței subtile dintre curaj și sfidare.

64
EXPERTS PLATFORM Romania

Practic este o prăpastie între cele două, ele fiind


poziționate pe aceeași axă, dar la capete opuse. În
timp ce una îți conferă o liniște interioară, cealaltă iți
dă doar stări anxioase, îți creează un conflict intern
continuu, foarte bine mascat într-o stare de stăpânire
de sine. Din păcate, conflictul din interior, creat de
sfidarea unei realități potențiale, este doar o dovadă
de neînțelegere sau de negare a situației de ansamblu.
Responsabilitatea este un alt factor important atunci
când ne prevalăm de existența liberului-arbitru.
Desigur, alegerile pe care le face o persoană sunt
menite să îi aducă LUI fericirea (mă rog, să presupunem
că într-o situație ipotetică s-ar putea obține așa ceva).
Desigur, fiecare îi este dator, în primul rând, sie însuși.
Dar absolut toate alegerile au urmări și acestea nu mai
pot fi schimbate, nici anulate, nici negate. Iar urmările
unor alegeri din trecut, conștiente mai mult sau mai
puțin, ne-au adus în ipostaza de a avea familie sau
persoane care depind de noi. Atunci am ales liber,
acum avem constrângeri, condiționate de fericirea
persoanelor de care ne-am înconjurat în trecut prin
liber-arbitru. Asta dacă nu manifestăm un nivel ridicat
de egoism. Chiar având persoane care depind de
noi putem să alegem să sfidăm un pericol, doar că
urmarea poate consta într-o incapacitate temporară
sau permanentă de muncă, ce poate genera nefericirea
celor care depind de noi. Și poate nu doar nefericirea.
Aceasta este capacitatea de a înțelege realitatea că
suntem interdependenți de ceilalți și fiecare alegere
a noastră, fiecare cuvânt rostit, fiecare acțiune sau
manifestare, acționează asupra celor de care suntem
legați prin relații de tot soiul. Poți să spui că ai curaj
să lucrezi la înălțime neasigurat, dar acest fapt poate
genera evenimente nedorite atât direct, atunci când
curajul manifestat nu este suficient pentru a fi în
siguranță la înălțime, dar și indirect, atunci când
afirmația ta (urmată sau nu de gestul tău imprudent)
stârnește vanitatea altcuiva care, nedorind să fie mai
prejos, face un gest imprudent care să genereze un
accident.
În ambele cazuri, cel care a făcut afirmația este autor
moral al accidentului, iar negarea acestui fapt poate
doar să aducă mai multe conflicte interne.
De fapt, este binecunoscut că libertatea unui om se
termină în punctul în care începe libertatea celuilalt;
socotim că ne naștem liberi, ceea ce este adevărat, însă
uităm adeseori că nu suntem singuri. Înțelepciunea
cu care (ar trebui) să fim dotați la naștere ne pune
să reflectăm la faptul că suntem 8 miliarde și fiecare
are propriile nevoi și propriile dorințe, diferite de ale
celorlalți. Ceea ce este extraordinar. Data viitoare
când facem alegeri, ne putem aminti de acest lucru.
Și de felul în care îi influențează pe ceilalți alegerile
și deciziile noastre.

65
NOI CERINȚE PE PIAȚA DE PRODUSE
„EVALUAREA CICLULUI DE VIAȚĂ AL
PRODUSULUI ȘI ELABORAREA DECLARAȚIEI
DE MEDIU A PRODUSULUI (EPD)”

Î n ultimii ani mediul de afaceri, dar și


societatea, se confruntă cu necesitatea de
a proteja mediul înconjurător în mod real,
Un astfel de certificat nu este deloc ieftin,
având o medie de costuri de 10000‑45.000
Euro. La emiterea lui lucrează o echipă
MAGDALENA
POPESCU
DIRECTOR DE
prin asumarea unor ținte legate de utilizarea complexă și finalizarea acestuia poate dura
CALITATE, MEDIU
rațională a resurselor naturale, limitarea în jur de 6‑8 luni.
ȘI SISTEME DE
nivelului de emisii, dar și a nivelului de EPD „Environmental Product Declaration”
MANAGEMENT
deșeuri, creșterea nivelului de reciclare sau „declarația de mediu privind produsul’’
INTEGRAT
precum și găsirea unor tehnologii mai puțin a început să fie solicitată tot mai des în
(CALITATE, MEDIU
poluante. ultimii ani producătorilor români .Totuși,
ȘI OHSAS),
Interesul pentru impactul produselor companiile românești vor avea nevoie de
TMK ARTROM
asupra mediului a devenit tot mai important timp să se familiarizeze cu acest concept,
atât pentru producători cât și pentru atât pentru a‑și emite propriile declarații
consumatori. de mediu privind produsul, dar și pentru LCA este studiul care evaluează
Este tot mai evident că producătorii trebuie a cere furnizorilor și colaboratorilor acest performanțele de mediu ale produsului în
să urmărească lanțul de distribuție pentru document. toate etapele pornind de la materia primă,
fluxul lor de fabricație astfel încât să fie aleși O declarație de mediu privind produsul flux de fabricație,utilizarea, eliminarea/
acei furnizori a căror metodă de fabricație (EPD) este definită conform Organizației reciclarea acestuia. Discutăm deci de un
este mai puțin poluantă, iar tehnologia să Internaționale de Standardizare (ISO) 14025 întreg ciclu de viață și efectele pe care le are
fie îmbunătățită în așa fel încât produsele ca o declarație de tip III care ‚cuantifică asupra mediului acel produs. Cadrul tehnic
ajunse la utilizatorii finali să nu conțină informațiile de mediu pe întreg ciclul de al unei astfel de analize îl reprezintă seria de
substanțe sau materiale periculoase și să fie viață al produsului’. standarde ISO 14040.
cât mai prietenoase cu mediul. Măsurarea Metodologia EPD se bazează pe evaluarea Deși se încearcă o standardizare a cerințelor
sustenabilității unui produs devine tot mai ciclului de viață a produsului, numită generic LCA prin intermediul standardelor ISO,
importantă, ea trebuie măsurată, evaluată „Life Cycle Assessment” (LCA). totuși ghidurile nu sunt foarte restrictive,
și cunoscută de părțile interesate. LCA‑ul reprezintă prima etapă în drumul astfel încât aceste documente pot fi generate
Acum trei decenii, în România, certificarea pentru emiterea declarației de mediu privind în moduri nu totdeauna identice. Astfel o
ISO‑9001 a fost o provocare pentru produsul (EPD) și are ca scop dezvoltarea companie sau o asociație de producători își
mediul de afaceri. Astăzi aproape 90% din și îmbunătățirea produsului analizat prin poate stabili singură o metodologie de lucru
companiile active pe piață dețin această care se elaborează decizii sau strategii legate LCA bazată, desigur, pe standardele care fac
certificare, iar cerința privind certificarea de de produs care conduc la îmbunătățirea referire la acest lucru.
calitate este una normală. Astăzi proiectanții calității acestuia prin căutarea unor soluții Se consideră că produsele obținute în urma
impun adesea standarde înalte și procese alternative mai prietenoase cu mediul. proceselor de fabricație au efecte complexe
de producție sustenabile însoțite de asupra mediului: de la efectul cel mai
declarații de mediu specifice. Pe baza cunoscut al încălzirii globale cauzată
acestor documente se iau decizii cu de gazele de seră, scăderea stratului
privire la produsele optime folosite de ozon, până la efecte nocive asupra
pentru diverse activități industriale și dezvoltării organismelor acvatice sau a
nu numai. celor terestre, transformarea substanțelor
EPD se bazează pe standardele poluante în substanțe acide. De aceea
internaționale ISO 14025 și EN 15804, un studiu LCA implică un inventar
care reglementează procesele pentru o al energiei și materialelor necesare pe
etichetă ecologică de tip III. Un certificat întreg lanțul de distribuție, proces sau
EPD este valabil 5 ani și este întocmit serviciu și calculele corespunzătoare
conform standardelor relevante. emisiilor de mediu aferente produsului.
Se evaluează în același timp resursele afectează mediul. Inventarul trebuie să asupra mediului care ar putea include
utilizate, resursele umane și consecințele identifice materiile prime, energia emisiilor categorii precum încălzirea globală sau
ecologice. atmosferice de aer, apă, sol, deșeuri și toxicitatea.
Există două tipuri de LCA și anume modul de eliminare ale acestora. Cu cât Există posibilitatea să se evalueze și ciclul
„LCA atribuită care caută să atribuie se va detalia mai mult fluxul tehnologic, cu de viață social și nu doar al produsului
sarcinile asociate cu producția și utilizarea atât mai corect vor fi studiul și rezultatele. și acesta se referă la identificarea unor
unui produs, serviciu sau impacturi sociale de‑a lungul ciclului de
proces pentru o perioadă viață al unui produs sau serviciu asupra
identificată” și „LCA diferitelor părți interesate (comunități,
consecutivă care caută să lucrători) și care se bazează pe Ghidurile
răspundă la cum vor fi ISO 26000 pentru responsabilitate
lucrurile când va avea loc socială și Ghidurile Global Reporting
schimbarea sistemului, în Initiative (GRI).
răspuns la decizii, care caută
În concluzie, LCA se concentrează
să identifice consecințele
exclusiv pe aspectele ecologice ale
asupra mediului ale
sustenabilității și nu pe aspectele
unei decizii sau ale unei
economice sau sociale. Totuși, acești
modificări propuse într‑un
factori nu trebuie ignorați atunci când
sistem aflat în studiu, fiind
se iau deciziile asupra produsului.
orientate spre viitor”.
Un studiu LCA așa cum 4. Interpretare
îl definește standardul
14044:2006 constă în patru Având finalizat LCA‑ul, acesta este
componente majore care verificat de o terță, parte care nu este
sunt în fapt interdependente, fiecare etapă parte a comunicării externe, după care
Informația e utilizată pentru îmbunătățirea
reprezentând un punct de început pentru se poate emite declarația de mediu privind
proceselor sau poate fi utilizată ca bază
următoarea şi anume: produsul (EPD).
pentru decizii viitoare. În consecință
„intrările și ieșirile” nu ar trebui să fie Declarația de mediu a produsului (EPD)
1. Definirea scopului și domeniului de cuprinde trei etape specifice:
considerate o metodă unică, ci mai degrabă
aplicație (Goal and scope definition) Selectarea unui operator de program
o familie de metode care încearcă să
Declarația explicită a scopului stabilește (PCR) și a regulilor categoriilor de
cuantifice rezultatele printr‑un punct de
contextul studiului și explică cum și cui produse;
vedere diferit.
vor fi comunicate rezultatele. Conform
Rezultatele LCI singure nu pot fi dezvăluite Elaborare EPD și raport de referință
ghidurilor ISO obiectivul trebuie să
publicului. Aceste date pot fi utilizate ca bazat pe LCA‑ul evaluat;
menționeze următoarele elemente: aplicație
parte a unui LCA și transmise publicului Verificare și înregistrare de către o
prevăzută, motivul realizării studiului,
doar dacă acest lucru este menționat în terță parte a documentului (alta decât
publicul, dacă rezultatele vor fi utilizate
obiectivele și domeniul de aplicare al consultantul care a realizat evaluarea).
într‑o afirmație comparativă publicată. În
studiului LCA, realizat pe bază unei unități
afara scopului, domeniul de aplicare trebuie Noțiunile expuse, deși abstracte, vă pot
funcționale adecvate.
definit prin conturarea informațiilor trezi curiozitatea de a citi despre această
calitative și cantitative introduse în studiu. nouă cerință care deja este pe piață. În
3. Evaluarea impacturilor potențiale
funcție de domeniul în care lucrați puteți
2. Analiza inventarului (LCI; Life asupra mediului pe tot parcursul vieții
căuta declarații de mediu pentru diverse
cycle inventory) pentru elementele produsului, serviciului, procesului
produse spre a vă familiariza cu acest
relevante de intrare ‑ ieșire, cuprinde și metodologia de calcul (LCIA;
gen de declarații care nu sunt foarte bine
inventar materiale, energie și emisii Lyfe cycle impact assessment)
cunoscute. Anii viitori vor aduce cu ei
legate de sistemul de producție, Metodologia de lucru în această etapă
această cerință către mediul de afaceri.
procesul sau serviciul care îl studiem are la bază standardele ISO 14040:2006
Vor fi inventariate doar intrările și ieșirile (Management de mediu ‑ evaluarea ciclului
relevante. Acestea vor fi evaluate și raportate de viață, principii și generalități) și ISO
la impactul lor asupra mediului. Rezultatul 14044:2006, review în 2016 (Management
obținut este un profil de tip LCIA (Life de mediu‑evaluarea ciclului de viață,
Cycle Impact Assesment). cerințe și ghiduri).
Analiza inventarului înseamnă compararea Evaluarea impactului include schița
tuturor efectelor asupra mediului legate categoriilor de impact identificate pentru
de fabricarea acelui produs sau serviciu studiu și metodologia selectată folosită
și cuantificarea intrărilor sau ieșirilor pentru calcularea impactului respectiv.
în ceea ce privește fluxurile de material, În mod specific, datele inventarului ciclului
evaluarea modului în care acest material de viață sunt traduse în scoruri de impact
Romania EXPERTS PLATFORM

MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII
CUM AFECTEAZĂ SIGURANȚA
PRACTICILE DE MANAGEMENT

Î
n zilele noastre, în mod special, schimbările personal, păstrându-și astfel un consum minim de
organizaționale sunt aproape mereu prezente energie mentală și un nivel cât mai mare de confort
și necesar a fi implementate, întrucât nicio în activitățile desfășurate. Oamenii au o rezistență
organizație nu-și poate permite să stea nemișcată, naturală la schimbările despre care ei consideră că le
fiind mereu noi provocări de trecut și soluții vor afecta situația curentă.
mai oportune de organizare și desfășurare a Puși în fața schimbărilor, solicitați să schimbe felul în
activităților. care fac diverse lucruri sau în care gândesc, angajații
Promotorii schimbărilor pot include dezvoltarea (indiferent de funcția deținută) pot avea o serie de
continuă a tehnologiei, reviziile interne ale gânduri și reacții negative sau pasive - că nu-și doresc
proceselor, răspunsul în situații de criză, schimbări schimbările, că nu sunt de acord cu ele, că nu le plac,
MIHAI în așteptările clienților, presiunea competiției neîncrederea în oportunitatea scopului schimbării sau
ANDRONESCU de pe piață, achiziții și fuziuni, în succesul implementării acesteia,
MANAGER QEHS reorganizările din interiorul teama că vor pierde ceva, teama
& SECURITATE, organizațiilor ș.a. de schimbare, de noutate, de
FACILITY Managementul schimbării Oamenii au o rezistență supraîncărcare, de eșec, de
MANAGEMENT este un termen colectiv naturală la schimbările ce va aduce viitorul și ce
pentru toate abordările despre care ei consideră că se va întâmpla ulterior,
folosite în scopul pregătirii le vor afecta situația curentă că-și vor pierde funcția
și oferirii de orice suport sau nivelul salarial, sau
ne cesa r per soa nelor, pur și simplu nu știu cum
echipelor și organizațiilor să gestioneze schimbările.
pentru a implementa cu succes schimbările Angajații încearcă să reziste schimbărilor și asta
organizaționale vizate. creează tensiune, neîncredere, indignare și stres. Iar
Managementul schimbării include metode care schimbările, rezistența la schimbare și stresul sunt
redirecționează sau redefinesc utilizarea resurselor principalele cauze ale incidentelor.
unei organizații, procesele de lucru, alocarea Ca o concluzie, impactul schimbărilor organizaționale
bugetelor, sau orice alte moduri de funcționare asupra majorității angajaților, indiferent că vorbim de
care schimbă semnificativ o organizație, și care funcțiile de execuție sau de management, și asupra
acoperă discipline variate și numeroase, de la securității și sănătății în muncă, protecției mediului
științele sociale și comportamentale la tehnologia și calității este de regulă negativ, având ca efecte
informației și soluții de business. potențiale scăderea productivității și o probabilitate
În acest context ne putem da seama facil cât crescută de accidente, vătămări și incidente de mediu.
de importante sunt practicile de management Dacă membrii echipei desemnate să implementeze
în gestionarea schimbărilor, iar responsabilii schimbările nu conștientizează foarte bine scopul
SSM-SU trebuie să aibă o atenție sporită asupra și planul de implementare al schimbărilor, și dacă
tuturor efectelor pe care le produc schimbările în nu vor comunica clar, corect, complet, frecvent și
organizații și asupra proceselor de management eficient împreună cu echipa de management către
asociate. „DE CE?” ar putea întreba cineva. toți angajații, aceștia din urmă vor căpăta gândurile și
În primul rând, nimănui nu-i plac schimbările. sentimentele descrise anterior, împreună cu oboseală,
Oamenii preferă să-și păstreze obiceiurile, să facă pierderea concentrării și a atenției, musculatură
lucrurile după cum s-au obișnuit sau în felul lor încordată și decizii conștiente de a lua scurtături și

68
EXPERTS PLATFORM Romania

de a ocoli procedurile stabilite. Toate acestea copleșească, pentru ca aceștia să înțeleagă greșeala
cresc probabilitatea de apariție a accidentelor și făcută dar să nu-și piardă plăcerea de a lucra sau
îmbolnăvirilor profesionale. de autodezvoltare și să nu dezvolte sentimente
Comunicarea trebuie să fie făcută în ambele negative suplimentare și, asociat, comportamente
sensuri, în sensul că echipa de management trebuie accidentogene.
să asculte și să încurajeze opiniile angajaților și În special în perioade de implementare a
să includă în strategia schimbării identificarea și schimbărilor, responsabilii SSM trebuie să fie
remedierea situațiilor sau condițiilor nesigure. atenți la indicatorii timpurii ale acestor atitudini
Din managementul schimbării nu trebuie să și comportamente periculoase ale angajaților:
lipsească leadershipul, consultările, sfaturile sau Scăderea performanței la locul de muncă;
instruirile interpersonale, instruiri care să vizeze Obiceiuri de lucru superficiale;
și reducerea stresului și îmbunătățirea relaxării, Organizare și ordine insuficientă;
îmbunătățirea condiției fizice, a nutriției, a Comportament iritabil, arțăgos;
managementului timpului, a auto-observării și Distrageri frecvente de atenție;
managementului personal și a asertivității. Consum de alcool sau droguri;
Greșeli apar inevitabil în timpul implementării Atitudine necooperantă;
schimbărilor, și atunci este foarte important Stare generală de negativitate.
feedbackul transmis angajaților - este ideal În mod constant, dar mai ales în perioadele de
un echilibru, lângă o critică să fie adăugate tranziție către schimbări, care sunt de multe ori
mai multe laude, iar criticile să nu fie adresate dificile și stresante, cu toții trebuie să avem grijă
de față cu alte persoane. De asemenea, trebuie de noi pentru a rămâne echilibrați și eficienți,
comunicate angajaților ținte clare dar care să nu-i sănătoși și cu plăcere de muncă în activitatea aleasă.

69
Q&A
Romania Q&A

3. Ținerea sub control a riscurilor critice a venit cu o provocare


suplimentară în contextul schimbărilor din ultimii doi ani. Puteți
menționa un program sau o masură pe care ați implementat-o
și care a ajutat la creșterea siguranței lucrătorilor?

LUCIAN MUICĂ BOGDAN BEȚA


AZOMUREȘ BILKA STEEL
Ultimii doi ani au fost provocatori pentru toți Dacă privim cu atenție domeniile de activitate cu
specialiștii din domeniul HSE, dar și pentru angajatori, din riscuri foarte mari de accidentare, (exemplu: construcții civile și
multe puncte de vedere. Putem vorbi de o solicitare la maximum. industriale), putem ușor să enumerăm nenumărate astfel de riscuri,
De ce? Pentru că angajații au devenit mai preocupați de riscul care “netratate” conduc, an de an, la accidente grave sau mortale.
de infectare, decât de riscul de accidentare. Și este firesc să se Printre marile riscuri, consider că se află căderea de la înălțime.
întâmple așa, pentru că oamenii sunt mult mai atenți și percep Identificând acest risc și în compania noastră, am luat rapid
amenințările și riscurile imediate. Pentru toți responsabilii de măsurile ce se impun, dezvoltând programul “Lucrul la înălțime”.
HSE a fost un efort să țină garda sus și să se asigure că lucrătorii Lucrătorii care se expun acestui risc zi de zi sau ocazional, au primit
își păstrează vigilența și în timpul activității și identifică la timp și primesc instruiri specifice și dedicate, primesc echipamente
riscurile din timpul muncii ce i-ar putea pune în pericol. Ca individuale de protecție de înaltă calitate, complete și complexe în
masură generală, implementată în companie aș numi “inovarea”. același timp. Dedicăm mare atenție acestui subiect și ne asigurăm că
Și asta presupune găsirea de noi metode în a ne asigura că acel lucrător al companiei care urcă pe o construcție știe ce trebuie să
se poate comunica mult mai ușor și eficient între diversele facă, ce să utilizeze și cum să se protejeze, evitând căderea sau rănirea.
departamente, că angajații pot fi instruiți la cel mai înalt nivel
de înțelegere și conștientizare, că informațiile ajung ușor la
toți angajații, indiferent dacă lucrează la birou, de acasă, sau
sunt pe teren. Acest test al inovării și al vitezei de reacție cred ADRIANA TICAMUCA
că l-am trecut deja în perioada stării de urgență și apoi în CERSANIT ROMÂNIA
perioada stărilor de alertă. Acest rezultat s-a văzut, pentru că Specialiștii din domeniul HSE nu au dus niciodată lipsă
observăm o reducere a accidentelor cu incapacitate de muncă. de provocări, dar de această dată riscul a devenit imposibil de
Când mentalitatea și cultura siguranței se îmbunătățesc într-o evitat, cu toate acestea reiese din nou importanța lucrului în
companie, atunci accidentele de muncă se diminuează, pentru echipă. În menținerea stabilității în tot acest context am implicat
că vorbim de un nivel ridicat de conștientizare a riscurilor și întreaga echipă de producție/management – pentru o gestionare
procedurilor de lucru. Însă, da, ca să ajungi și să păstrezi acest corespunzătoare a echipelor de lucrători, astfel încât să respectăm
nivel, munca e continuă și efortul comun, al tuturor părților toate normele în vigoare pentru menținerea sănătății tuturor, dar
implicate. și pentru menținerea fluxului de producție, medicul de medicina
muncii, împreună cu personalul care deservește cabinetul medical
al unității – pentru monitorizarea îndeaproape a angajaților. Toate
aspectele menționate au alcătuit un program care a ținut sub control
GABRIEL SPALOGHE întreaga situație și a ajutat la sporirea siguranței angajaților.
BEKAERT SLATINA
Ținerea sub control a riscurilor critice este un factor
important în gestionarea acțiunilor HSE, în orice activitate, dar
în special într-o unitate de producție industrială. Motiv pentru ANCA GOLGOJAN
care se aplică ierahizarea măsurilor de control (eliminarea lor, CIECH SODA ROMÂNIA
substituirea sau limitarea prin diverse metode). Aici este vorba de mai multe măsuri, în primul rând
Managementul riscurilor presupune identificarea şi toate cele specificate în reglementările legale. Și pentru a avea
evaluarea riscurilor, identificarea şi stabilirea răspunsului la risc certitudinea că suntem conformi cu aceste obligații și că tot ceea
în vederea micşorării posibilităţii de aparaţie a riscurilor, cât şi ce am implementat și asigurat pentru salariații noștri este cât mai
diminuarea consecinţelor produse, ca urmare a materializării sigur și sănătos, am obținut încă de anul trecut certificatul PROTEK
riscurilor. (nr.1 din România) care atestă faptul că îndeplinim cerințele pentru
Și în Bekaert există un program pentru identificarea a preveni răspândirea bolilor contagioase, inclusiv Covid 19, în
și evaluarea riscurilor, denumit BRAM, prin care, în baza rândul angajaților. Și, în tot acest timp, nu am redus și nu vom
evaluării Probabilității și Severității unui risc, se pot defini reduce nici în viitor obligațiile asumate, făcând periodic audituri
riscurile critice. O mare parte din riscurile identificate sunt în rândul salariaților, conform procedurilor implementate în acest
cauzate de lipsa/nerespectarea procedurilor, iar circumstanțele scop, specific.
care favorizează apariția acestora sunt rezultatul unui control
defectuos al activităților. Un management eficace al riscurilor
presupune ca întregul proces de gestionare a riscurilor să fie unul
permanent şi să asigure legătura între toți factorii participanți IOAN POPOVICIU
la procesul de producție. COMPA SIBIU
Este foarte important ca fiecare angajat să conștientizeze Pentru a răspunde prompt nevoilor de dezinfectare a
utilitatea și necesitatea procesului de gestionare a riscurilor în locurilor de muncă, COMPA a obținut de la organele abilitate
activitatea curentă și implicațiile pe care le poate avea asupra autorizarea privind DDD (dezinfecție, deratizare, dezinsecție).
îndeplinirii obiectivelor.

70
Q&A Romania

DIANA TEODORA MANTA CONSTANTIN-CLAUDIU


CON-A PRODUCTIONS IONESCU-ȚENEA
Instruiri suplimentare cu privire la igena la ELECTROMONTAJ
locul de muncă, reorganizarea locului de muncă, și a Riscurile asociate muncii, în afară de riscurile de muncă, sunt
transportului intern. Asigurarea centrelor de vaccinare influențate în ziua de astăzi de distanțare, dezinfectare, purtarea măștii
interne. de protecție și păstrarea distanțării în procesul de muncă, iar compania
a acordat o mare atenție lucrătorilor, prin măsurile organizatorice care
au fost luate în acest sens.

CARMEN NISTOR
CONCELEX
Câteva din măsurile implementate sunt: COSMINA ELENA URECANU
reorganizarea locurilor de muncă, decalarea programului ERICSSON ANTENNA TECHNOLOGY
de lucru și lucrul de acasă în unele cazuri. ROMÂNIA TIMIȘOARA
Compania în care lucrez are ca scop zilnic, primordial,
diminuarea riscurilor de îmbolnăvire cu Covid-19, fapt care ne-a
determinat să înființăm un comandament cu răspundere exclusivă pe
RADU SIRETEANU Covid-19, cu întruniri de două ori pe săptămână, în care discutăm numai
DSM NUTRITIONAL măsuri zilnice implementate pentru prevenirea răspândirii infecției cu
PRODUCTS ROMÂNIA Coronavirus.
Cu siguranță riscurile critice identificate înainte
și în timpul pandemiei au necesitat o atenție sporită din
punct de vedere al măsurilor de control. În criteriile de
evaluare a fost inclus și potențialul impact al contextului ADRIAN NEGRILESCU
actual. EXPERT HSEQ
Un program pe care cu siguranță toată lumea l-a Un program care ajută la creșterea siguranței lucrătorilor
abordat, este cel de reducere a numărului de persoane este acela de a recunoaște riscurile la care suntem expuși. O evaluare,
prezente în același timp la locul de muncă, în funcție de discuție înainte de a începe orice activitate, este importantă pentru a
capacitatea volumetrică. Exemple: decalaj între schimburi înțelege modul de lucru, echipamentele utilizate, zona unde îți desfășori
pentru a asigura distanțarea fizică și eliminarea contactului activitatea.
direct, aplicarea măsurilor de asigurare a lucrului de la Tranformarea fiecărui angajat într-un ,,mic evaluator de risc’’
distanță, soluții de instruire online a furnizorilor de va reduce drastic riscul de accidentare.
servicii, măsuri de control speciale pentru activitățile de Aceste sesiuni de instruire (toolbox talk) trebuie să aibă loc
mentenanță externalizată, cu precădere îndreptate spre zilnic, înainte de orice activitate.
fluxul activităților și a contactului direct.
Un alt program benefic este acela de căutare
permanentă a soluțiilor de transformare a acestor
măsuri de moment, adaptate constant la contextul ALINA-MARIA CRASNIANEC
existent, în proceduri și beneficii care să construiască EXPERT HSE
noua normalitate. Unele din măsurile suplimentare pentru evitarea expunerii
la virus au constat în dublarea numărului de scaune în mijloacele de
transport ale personalului, asigurarea efectuării muncii în regim de
telemuncă a personalul eligibil la întoarcerea din concedii și a contacților
ALEXANDRU CLAUDIU TOMA COVID neizolați de DSP. Pentru cei neeligibili, testare PCR, asigurarea
E.ON SERVICII de fluxuri de traseu separate și purtarea măștilor tip KN95/FFP2.
Aici ar fi multe de relatat, în primul rând am
început cu reevalurea riscurilor SSM și punerea în
aplicare a măsurilor stabilite, imediat după apariția
virusului Sars-Cov-2. Compania a pregătit un plan de CONSTANTIN HOLOTA
gestionare a măsurilor de siguranță și sănătate pe toată EXPERT HSE
perioada pandemică. Ex: gradul de ocupare în birouri să Dacă este vorba despre pandemia Coronavirus și conștientizând
nu depășeacă 50% din capacitate; stabilirea sensurilor de importanța informării corecte a lucrătorilor, din punct de vedere medical
circulație în locațiile companiei. s-au stabilit contacte și diferite canale de comunicare directe între
lucrători și medicii de medicina muncii, în primul rând, dar și alți doctori
de specialitate care au expus lucrătorilor problematica Covid-19 din
punct de vedere ştiinţific.
CLAUDIU DAVID
ELECTROMONTAJ
Fiind vorba de șantiere temporare și mobile,
cazările angajaților trebuie făcute în diferite locații special CONSTANTIN POPA
concepute în acest sens. S-a urmărit, astfel, identificarea EXPERT HSEQ
unor locații în care ocuparea să fie făcută în totalitate Lucrez în mare măsură cu companii ce au angajați la birou. Mă
de angajații proprii sau cel puțin delimitarea zonei de gândesc că nu sunt multe lucruri critice în astfel de medii, mai puțini
cazare a angajaților proprii (ocuparea unui etaj sau a unei oameni la birou (ceilalți în home office) înseamnă, teoretic, riscuri mai
aripi a locului de cazare). Această măsură, împreună cu mici. S-au făcut traininguri online specifice pentru cei care lucrează
măsurile de distanțare impuse de locul de cazare (limitarea de acasă (și acolo există riscuri). De asemenea s-au redus spațiile de
numărului de persoane în camere, păstrarea distanței de birouri - te poți întâlni cu situația în care înainte într-un spațiu unde
siguranță, purtarea măștii etc.) a ajutat, într-o oarecare existau șase perechi de ochi, care să intervină la nevoie, acum nu mai ai
măsură, la creșterea siguranței lucrătorilor. pe nimeni. Deci acel spațiu poate foarte bine să fie eliberat.

71
Romania Q&A

CORNEL ISACOV MIHAI MAXIM


EXPERT HSE COORDONATOR EHS
În urma analizei frecvenței unor accidente, am cerut În activitatea pe care o desfășurăm ne putem baza pe
furnizorului de anumite echipamente de muncă, în speță “Work from home”, ce conferă siguranța pe care fiecare individ
cuști transport colete, rotunjirea apărătorilor care protejează o dezvoltă în mediul familiar. Însă acest lucru nu ne-a împiedicat
roțile astfel încât să se elimine riscul de accidentare, tăiere a să aplicăm toate măsurile specifice și suplimentare pentru spațiile
piciorului în timpul manevrării. deținute, totul pentru o revenire în siguranță în spațiile de birou.

CORNELIA HAIDU VALTER STĂNCIULESCU GORAN


SPECIALIST SECURITATE ȘI EXPERT QHSE
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ În contextul pandemic s-a pus foarte mult accentul
Operațiuni zilnice de dezinfecție pentru toate secțiile pe instruirea și conștientizarea personalului propriu privind
și pentru zona de servit masa, vestiare, hol, lift, scări și Covid-19. S-a asigurat un control al accesului pe locațiile
balustrade acces producție. Adoptarea măsurilor suplimentare companiei mult mai strict, prin monitorizarea temperaturii și
de protecție în zonele de lucru, spatiu de servit masa, prin a stării de sănătate, atât pentru personalul propriu, cât și pentru
montarea protecțiilor privind distanțarea personalului. contractori. Climatul de siguranță și stabilitate poate crește printr-
Verificarea temperaturii angajaților la începutul un proces de comunicare și suport din partea organizației prin:
programului de muncă și ori de câte ori este nevoie pe parcursul - Comunicate săptămânale privind situația epidemiologică
programului. din organizație;
Instruirea angajaților realizată pe grupuri reduse de - Prezentarea de bune practici de prevenție și protecție;
persoane, prin oferirea de informații despre Covid-19 și a - Efectuarea periodică de poll-uri cu rol de evaluare a
măsurilor de protecție și distanțare socială implementate în nivelului de percepție a climatului de siguranță.
cadrul organizației.

VLĂDUȚ STOICA
EMILIA PĂTRUȚI MANAGER HSE
DIRECTOR MEDIU ȘI RESURSE MINERALE Având în vedere că distanța socială a devenit o obligație
Obligativitatea purtării măștii, asigurarea continuă de și o prioritate, zonele de lucru fiind mai libere, angajații au putut
măști pentru toți angajații, verificarea temperaturii la intrarea observa mai ușor riscurile din jurul lor, astfel a crescut numărul
în firmă, informarea angajaților privind riscul de contaminare raportărilor de hazarduri.
și beneficiile vaccinării.

MIHAI GRIGORE
IOANA CARMINA NIȚU EXPLEO ROMÂNIA
SPECIALIST ÎN DOMENIUL SSM, PROTECȚIA Cu siguranță discutăm de măsurile de protecție create
MEDIULUI, CALITATE ȘI LABORATOR (QLE) special pentru situația sanitară actuală. Purtarea măștii de
Un program de siguranță bazat pe “dialog de siguranță” protecție, amenajarea spațiilor de lucru cu păstrarea distanței
și “minutul de gândire” aplicat înaintea efectuării sarcinilor minime de protecție, crearea unor culoare speciale pentru
de lucru zilnice, a dus la creșterea siguranței lucrătorilor la deplasări. Toate aceste măsuri au ajutat la creșterea nivelului de
locul de muncă. protecție împotriva îmbolnăvirii cu Covid-19, la locul de muncă.
“Dialogul de siguranță” realizat între șeful de echipă
și lucrători a dat posibilitatea ambelor părți de a afla ce este
sigur în ceea ce vor întreprinde și totodată ce este mai puțin
sigur și ce măsuri de precauție trebuie luate pentru siguranța ALINA LAZĂR
tuturor și bunul mers al activității. FLARO PROD
“Minutul de gândire” pus în aplicare de fiecare lucrător, În cadrul societății unde lucrez, programul pauzei de
permite acestora să analizeze riscul și totodată este o metodă masă s-a decalat, de asemenea s-a limitat accesul persoanelor în
de prevenire a riscului. sala de masă (maxim 8 persoane), tocmai în ideea că riscul de
îmbolnăvire în această zonă era mai mare.

IULIAN GHERMAN
FREELANCER ALEX BURADA
Companiile responsabile își controlează riscurile. FORD ROMÂNIA
Metodele și structurile necesare au fost dezvoltate istoric. Ele Un lucru interesant pe care l-am observat este că, odată
nu s-au schimbat în ultimul an. Doar comunicarea online a cu implementarea măsurilor de Covid-19, marea majoritate a
început să fie folosită mai mult și mai bine, crescând eficiența angajaților au dat o importanță mai mare și celorlalte procese
acțiunilor desfășurate (ședințe, instruiri informative etc.). de securitate și sănătate în muncă. Am înregistrat o creștere a
indicatorilor proceselor proactive (safety interventions, hazard
recognition and elimination) de prevenire a riscurilor și în același
timp o scădere a numărului de accidente, incidente sau nearmiss-
MIHAELA CRISTINA MILU uri. În afară de măsurile de prevenirea a pandemiei nu au fost
EXPERT HSE considerate necesare alte procese suplimentare cu privire la Safety.
Programul cel mai important pentru oameni este să
arătăm că ne pasă și să nu uităm să discutăm între noi.

72
Q&A Romania

CĂTĂLIN TRUȘCULESCU RAUL GAVRILĂ


GEFCO ROMÂNIA JOYSON SAFETY SYSTEMS SIBIU
A fost creat și implementat un plan de continuitate a Am inițiat ședințe cu top managementul prin care am
activității, specific situației pandemice, care să protejeze atât definit acțiuni de protecție pentru angajații noștri. Acțiunile au fost
salariații, cât și business-ul, având incluse diverse reguli și implementate înainte ca autoritățile noastre să reacționeze la situația
modalități de acțiune pentru situații cu care compania s-ar putea pandemică. Am avut campanii de informare despre situația pandemică
confrunta în contextul actual, în special ca urmare a contactului și a fost organizată vaccinare la locul de muncă înainte ca publicul larg
zilnic în unele agenții a salariaților cu șoferii camioanelor de să aibă acces la vaccin.
distribuție.

NICOLAE BĂDIN
FELICIA TODINCĂ KASTAMONU ROMÂNIA
HERAEUS ROMÂNIA Provocările ultimilor doi ani au dus la luarea de măsuri
Au fost mai multe măsuri pe care le-am implementat, suplimentare în vederea limitării sau eliminării unor riscuri critice.
în primul rând cele prevăzute de legislație: purtarea măștii Astfel s-a organizat transportul propriu al angajaților, atât urban cât și
de protecție, decalarea programului de lucru, pentru a evita extraurban, cu respectarea normelor în vigoare, în pofida dimensiunilor
contactul între arii diferite de lucru, decalarea pauzelor de masă, relativ mici a orașului nostru, în ideea reducerii posibilelor contacte cu
limitarea numărului de persoane la locul de fumat. Pe lângă persoane din exteriorul companiei. Și exemplele pot continua, atât în ceea
aceste măsuri preventive am stabilit și un plan de reacție în cazul ce privește latura pandemică, cât și în partea de siguranță ocupațională
apariției de situații posibile de infectare: raportarea imediată strict la locul de muncă.
a persoanelor care prezintă simptome sau au intrat în posibil
contact cu o persoană infectată, testare imediată asigurată de o
clinică cu care am încheiat contract, realizarea anchetei interne.
DAN BAJALIU
LINDE GAZ ROMÂNIA
Da, am implementat o nouă platformă de comunicare, prin care
EUGEN ȘTEFĂNESCU orice angajat poate semnala, în orice moment, apariția unor condiții
HIDROCONSTRUCȚIA sau situații care pot genera riscuri.
S-a implementat un program de conștientizare a
conducătorilor locurilor de muncă privind responsabilitățile
lor pe linie SSM vis-a-vis de riscurile de accidentare existente
la locurile de muncă ce au drept consecință decesul salariaților, DAN-ADRIAN DIDIŢEL
prin instruiri trimestriale cu aceștia. MAXAM ROMÂNIA
Totodată, s-au întocmit check-list-uri pentru Ultimii doi ani au adus cu ei incertitudine în mediul de afaceri.
conducătorii locurilor de muncă, cu completare zilnică/ Astfel, atenția acordată gestionării pandemiei în cadrul organizațiilor
săptămânală și lunară de către aceștia, cu cele mai importante ar fi putut duce la o creștere a riscurilor deja existente, prin luarea unor
chestiuni privind SSM, ce sunt apoi verificate de Serviciul PP-SU. decizii, sau pur și simplu prin evoluția evenimentelor care să ducă,
de exemplu, la reducerea costurilor privind mentenanța, reducerea
de personal, schimbarea percepției asupra pericolelor, utilizarea de
materiale sau materii prime neconforme din cauza indisponibilității,
MĂDĂLINA GOGORICI limitarea activităților privind controlul operațional sau încetarea
GRUPUL HOLCIM ROMÂNIA exercițiilor și simulărilor pentru situații de urgență, iar lista poate
Angajații care au avut posibilitatea, au lucrat de la continua. În ultimul an am stabilit la nivelul organizației că este nevoie să
distanță și am înlocuit ședințele și training-urile fizice cu cele revizuim procedura de implementare a controlului operațional, pentru a
video. Pentru angajații din linia întâi, am avut grijă să instituim ne asigura că activitățile asociate cu pericolele identificate sunt realizate
proceduri stricte de acces și triaj la intrarea în fabrici, împreună în condiții sigure, în conformitate cu obiectivele și cerințele legale, sau
cu măsuri stricte de igienă și distanțare. Astfel, am putut să alte cerințe aplicabile. Am implementat sisteme de comunicare, raportare,
continuăm să ne desfășurăm activitatea în siguranță de la debutul soluționare a problemelor, obțînând astfel printr-o mai bună analiză a
pandemiei până acum. datelor o imagine mai clară pentru factorii de decizie.

CORNEL VESCAN GABRIELA FRÂNCU


HUAWEI TECHNOLOGIES ROMÂNIA MECHROM INDUSTRY
Măsurile s-au impus încă de la începutul acestei pandemii: Este de menționat un risc critic, nou pentru toată lumea de altfel,
purtarea obligatorie a măștilor pe timpul programului de muncă care constă în pericolul răspândirii unui focar de infecție a virusului
și acordarea gratuită de măști, mănuși și dezinfectanți pentru Sars-Cov-2 în interiorul organizației. În 2020 noi am evaluat acest
toți colegii, s-au făcut echipe de intervenție care au fost dotate risc, a fost implementat Planul de Prevenire și Protecție specific. În
cu termometre digitale performante și care au făcut screening în plus față de metoda clasică însă, ne-am focalizat pe cele mai eficiente
fiecare zi, pe fiecare etaj unde are Huawei angajați (aceste echipe bariere: triaj observațional la intrarea în societate și monitorizarea
s-au înlocuit apoi cu scannere electronice de temperatură la zilnică prin observația posibilelor simptome de îmbolnăvire efectuată
fiecare intrare). S-au eliminat deplasările în zonele cu risc și s-au de conducătorii locurilor de muncă. Astfel s-a redus riscul ca un angajat
redus la minim orice fel de deplasari în interiorul și exteriorul ce a contactat virusul în afara societății să îl răspândească în interiorul
țării, ședințele s-au ținut și încă se mai țin remote, prin sistemele societății printre colegi, folosindu-ne de principiul ALARP („cât mai jos
proprii de teleconferință, s-au montat panouri despărțitoare din cât este rezonabil posibil”), scopul fiind creșterea siguranței lucrătorilor
plexiglas intre birouri și s-au marcat locurile unde se poate sta – în locațiile Mechrom. De asemenea am încurajat lucrătorii să comunice
un birou se lasă liber și următorul se poate utiliza. S-au stabilit orice situație/senzație/stare de nesiguranță sau pericol legat de Covid-19,
clar persoanele care se anunță în cazul unei infecții și apoi se fac fiecare din situații a fost gestionată cu succes în echipă, împreună cu
programări și testare pe cheltuiala companiei. medicul de întreprindere.

73
Romania Q&A

ANA-MARIA MARCU MARIUS ADRIAN VLĂDUCĂ


MMM AUTOPARTS TURDA NIMET
Ultimii doi ani au venit cu multe măsuri de protecție și Printre măsurile implementate menționez
toți știm că măsurile de siguranță nu sunt populare și îngreunează transpunerea informațiilor privind riscurile la care
activitatea. Măsurile impuse au vizat atât conștientizarea angajaților, se supun angajații, în cazul nerespectării normelor de
prin implementarea fișelor de monitorizare zilnică a stării de sănătate, protecție împotriva virusului și conștientizarea importanței
dar și limitări fizice, atât la locul de muncă, cât și în timpul de repaus. imunizării.
Cea mai nepopulară măsură a fost purtarea EIP și aici fac referire la Pentru creșterea siguranței lucrătorilor ca măsură
masca de protecție, mulți nu au înțeles utilitatea și încă nu o înțeleg. implementată, Nimet a organizat centru de vaccinare
Dacă în alte țări, cultura de safety vizează binele celor din jur în fața în incinta unității, imunizând astfel 83% din totalul
binelui personal, la noi încă sunt foarte mulți oameni care încă nu angajaților.
se pun pe ei înșiși pe primul loc și, de aici și curentul antivaccinist.
Am implementat toate măsurile impuse de autorități, dar am
consultat și recomandările venite de la clienți.
RĂZVAN VASILE CIOMÂRTAN
OȚELINOX TÂRGOVIȘTE
Legat de pandemia generată de virusul Sars-Cov-2
OVIDIU CRISTUREAN cel mai important aspect este legat de prevenție. Pentru a
MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS face o prevenție eficace este necesară testarea. De exemplu,
Riscuri critice! În urma unei evaluări a riscurilor în birouri, au se cunoaște faptul că pentru persoanele “contact direct”
reieșit situații, comportamente chiar și acțiuni, care anterior nu erau izolarea pentru două săptămâni poate fi insuficientă. Atunci
considerate a fi un risc: apropierea la mai puțin de 1,5 metri, strănutul, când o astfel de persoană se întoarce în colectivitate, aceasta
tusea, temperatura mai mare de 37.5° Celsius, atingerea mânerelor ar trebui testată în prealabil. De ce? Pentru că, fără să știe,
utilizate frecvent etc. Angajații companiei noastre au avut drept de poate fi infectată, poate răspândi virusul și alte persoane pot
vaccinare în etapa a doua. Am înscris compania și am susținut toți fi infectate. Plecând de la această premisă, dacă o companie
angajații pentru înscriere. Această acțiune a adus un grad de vaccinare decide să impună regula testării pentru persoanele “contact
mult peste cel național, de aproximativ 80%. Din punctul nostru de direct”, lucrătorii vor interpreta această regulă ca fiind
vedere, sănătatea angajaților este protejată prin aceasta, la un nivel la abuzivă. Însă, alta ar fi fost percepția lucrătorilor dacă
care restul țării nici nu se poate gândi mai devreme de un an. autoritățile ar fi impus testarea obligatorie pentru anumite
categorii de persoane care se întorc în colectivitate. În
concluzie, într-un context pandemic, autoritățile trebuie
să vină cu un întreg cadru regulatoriu pentru a nu pune
LIVIU IONUȚ OPREA angajatorul în situația de a crea lucrătorilor impresia că
MW ROMÂNIA face un abuz, impunând o regulă (de prevenție, cum ar fi
Din discutuțiile cu alți colegi din domeniul SSM și nu numai, testarea) pe care autoritățile nu au reglementat-o.
până acum nu am reușit să aud, sau să discutăm, despre un program
care să mă facă să zic wow. Majoritatea companiilor implementează
programe sau măsuri cerute în mod obligatoriu de către legislația
națională în colaborare cu Protocoale standard dezvoltate la nivel MARIUS BERECHET
de Headquarter ca telemuncă, distanțare, reorganizare a birourilor, PREH ROMÂNIA
spațiilor sociale, puncte de triaj, dezinfectare etc. După părerea mea Pentru creșterea siguranței lucrătorilor am
suntem prea prinși și afectați de acest context și simt că ne limitează implementat campanii de testare gratuită, având o
creativitatea, deși avem nevoie de ea mai mult ca oricând în această comunicare transparentă, grijă față de lucrători și față de
perioadă, pentru a găsi soluții combative. Cred că după ce se va locurile de muncă.
termina această pandemie, companiile vor dezvolta niște programe
foarte frumoase pentru a reface avariile emoționale și mintale ale
angajaților și îmi doresc ca și organele abilitate să se implice pentru
a pregăti și viitorii angajați. LAURA ORDEANU
PRYSMIAN CABLURI ȘI SISTEME
Pot menționa: implicarea tuturor angajaților atunci
când se iau decizii privind locul de muncă, precum și
RADU CRIȘAN încurajarea lor de a-și spune părerea, de a contribui la
NAGARRO IQUEST TECHNOLOGIES realizarea unui climat de muncă sigur și sănătos.
Desfășurarea activității de la sediu doar dacă este absolut
necesar. Dezinfectarea și spălarea mâinilor cât de des posibil. Purtarea
obligatorie și corectă a măștii de protecție. Stabilirea circuitelor în
interiorul site-urilor, astfel încât angajații să nu se întâlnească între MIRCEA-CRISTIAN DEACONU
ei - practic crearea, unde a fost posibil, a sensurilor unice de deplasare. SCHINDLER ROMÂNIA
Limitarea utilizării lifturilor. Protejarea clanțelor ușilor cu material Vorbind de activitatea noastră, ca element de
protector pe bază de ioni de Ag. noutate au fost introduse foliile de autocurățare pentru
mânere/butoniere pentru ascensoare și alte suprafete
comune. De asemenea, pentru sporirea siguranței
utilizatorilor finali, pentru produsele noastre am fost
CRISTIAN GEORGESCU nevoiți să accelerăm implementarea a două măsuri
NESTLÉ ROMÂNIA importante:
Unul dintre obiectivele noastre principale este să ne asigurăm Chemarea ascensoarelor cu ajutorul telefonului
că lucrătorii pot funcționa în siguranță. Prin urmare, le oferim toate personal, acolo unde tehnologia ascensorului perminte (în
echipamentele de protecție necesare - măști, mănuși, dezinfectant, acest fel nimeni nu mai intră în contact cu părțile comune);
atât pentru cei care lucrează pe teren, cât și pentru cei care au nevoie Dezinfectarea mâinii curente a scărilor și
să vină la birou. trotuarelor rulante cu ajutorul unor dispozitive UV
montate în interiorul echipamentelor.

74
Q&A Romania

MIRCEA BOSIE ALIN MOGA


SKANSKA ROMÂNIA TENARISSILCOTUB
Pentru angajații companiei am implementat încă de la “Ora siguranței” este un model implementat
începutul pandemiei un program de lucru flexibil și am încurajat în care a creat și încurajează continuu o cultură de
permanență practica lucrului de acasă, atunci când această opțiune siguranță în muncă în fabricile noastre. Supervizorii
a fost posibilă. Pentru siguranța și starea de bine a lucrătorilor noștri, indiferent de nivelul ocupat în organizație, își
contractorilor ce-și desfășoară activitatea în proiectele noastre, dedică o ora în fabrică, pentru a discuta cu colegii
am pus la dispoziție în incinta organizării de șantier un cabinet din zonele operative, riscurile de la locul de muncă,
medical privat deservit de către personal medical. etapele operative ale activității lor, abordarea fiind
Pentru siguranța și confortul chiriașilor care sunt una pozitivă, bazată pe comunicare și încredere.
utilizatorii finali ai clădirilor noastre, am dezvoltat împreună
cu numeroși designeri de interior un epidemiologist și un studio
de arhitectură, un nou concept denumit “Care for Life Office
Concept”. MAGDALENA POPESCU
Conceptul include consultanță pentru chiriași și TMK ARTROM
implementarea protocoalelor și a soluțiilor de siguranță menite să În această perioadă critică, la nivelul Grupului
prevină transmiterea virusului Covid-19. Conceptul are în vedere TMK Artrom a fost creat un “Comitet de administrare
patru aspecte principale: calitatea aerului, implementarea soluțiilor și control al pandemiei” format din manageri cheie la
de tip touch-free, măsuri de distanțare fizică și managementul toate nivelurile de decizie. Pe lângă măsurile general
clădirilor din punct de vedere al siguranței la locul de muncă. cunoscute și acceptate, acest Comitet aflat permanent
în stare de alertă a analizat și implementat cu frecvență
bi-săptămânală diverse măsuri și activități menite
să protejeze salariații, să convingă personalul de
NEBOIȘA GIURICI necesitatea vaccinării,”Comitetul de administrare și
SMITHFIELD ROMÂNIA control al pandemiei“ a aprobat și acordat stimulente
La Smithfield, luăm toate măsurile pentru a fi lideri în materiale persoanelor care s-au imunizat, a organizat
sectorul de sănătate și securitate în muncă, în aceeași manieră și finanțat împreună cu ceilalți mari angajatori de pe
în care depunem toate eforturile pentru a fi lideri în producția platformele industriale Slatina și Reșița centre de
de produse alimentare nutritive, practici pentru bunăstarea vaccinare în cadrul uzinelor și nu în ultimul rând a
animalelor și protecția mediului. Știm că angajații noștri reprezintă avut comunicări permanente cu salariații în domeniul
bunul cel mai de preț și ne asumăm această răspundere, în modul protecției împotriva virusului.
cel mai serios. Datorită lor și nevoilor exprimate de aceștia, a fost
creat SIPS - Sistemul de Prevenire a Accidentelor în Smithfield.
SIPS a fost conceput pentru a spori conștientizarea asupra faptului
că sănătatea și securitatea angajaților noștri este o prioritate de vârf ALEXANDRU RĂZVAN BAROIAN
pentru compania noastră. A fost creat pentru a angrena angajații VINCI ENERGIES ROMÂNIA
noștri în programe de îmbunătățire a sănătății și securității în În momentul în care am conștientizat care
muncă și care va crește și se va dezvolta odată cu progresul nostru pot fi consecințele contractării virusului am inițiat
viitor. Credem cu tărie că acest nou sistem de management al revizuirea evaluărilor de riscuri la nivel local, pentru a
securității și sănătății în muncă va face ca Smithfield să devină determina nivelul riscului de infectare și, bineînțeles,
un loc de muncă mai sigur, mai sănătos și generalmente, mai bun. pentru identificarea unor măsuri de protecție. Având
în vedere dinamica companiei, a fost o mare provocare
să identificăm măsuri de prevenție și metode de lucru
aplicabile în zeci de șantiere, puncte de lucru și sedii, în
MIHAI AUREL HORJEA care avem aproximativ 1500 de angajați și, prin care,
BA GLASS ROMÂNIA într-adevăr să minimizăm posibilitatea contractării
O provocare suplimentară a fost aceea de a convinge și virusului. Știm că nu suntem perfecți, și că mai avem
implica top managementul grupului (shareholders și executive de lucru, dar expertiza colegilor și-a spus cuvântul,
board-ul grupului) în conștientizarea lucrătorilor de la toate reușind ca în toată această perioadă să menținem
nivelele de faptul că securitatea și sănătatea lucrătorilor este o toate șantierele deschise.
muncă de echipă indiferent de funcție și poziția în companie. Printre măsurile cele mai importante pe care
le-am implementat cu rigurozitate ar fi: politici și
instrucțiuni specifice de lucru, asigurarea materialelor
sanitare precum măști de protecție, dezinfectanți
IOANA URSAN pentru mâini, dezinfectanți pentru suprafețe pentru
SYMMETRICA ca angajații să poată dezinfecta în permanență
La începutul pandemiei, decizia top managementului de a echipamentele de lucru, asigurarea necesarului
implementa un plan propriu de protecție împotriva îmbolnăvirii de echipamente de lucru pentru a putea interzice
cu virusul Corona a precedat prevederile legale care au apărut angajaților înstrăinarea echipamentelor de orice fel,
firesc. Prin Planul propriu a fost reglementat un set de acțiuni decalarea programului de lucru atât în șantiere cât și la
de prevenire a îmbolnăvirilor datorită virusului Corona dar și birou, efectuarea instruirilor în șantiere cu precădere
de sfaturi medicale importante transmise de medicii de medicina în mediul exterior, lucrul de acasă pentru salariații
muncii. care își pot desfășura activitatea de la domiciliu,
În prezent, suntem pe o direcție constantă, grija față verificarea stării de sănătate a angajaților de către
de lucrător este prezentă în continuare prin măsurile tehnice, șeful de șantier în fiecare zi înainte de începerea
organizatorice și igienico-sanitare, deși emoțiile din anul 2020 s-au activității, precum și reducerea numărului de personal
estompat. Eforturile conjugate ale companiei naționale Symmetrica în șantiere, planificarea activităților astfel încât să
au dat roade în această experiență pademică, întrucât a fost asigurat păstrăm aceleași formații de lucru pentru a evita
echilibrul vital între viața profesională și cea personală, prin interacțiunea între mai multe echipe de lucru.
gestionarea rezilienței în siguranța și sănătatea ocupațională.

75
Romania EXPERTS PLATFORM

SEMNALIZARE SUFICIENTĂ
PRIN INSPECȚIE DIGITALĂ

U
neori, lucrurile simple sunt cele care fac o
mare diferență când vine vorba de siguranță.
Indicatoarele rutiere pentru vehicule sau pietoni,
în funcție de tipul de inspecție realizată. De
obicei, inspecția semnalisticii se realizează
pentru a verifica dacă un indicator sau un panou
pentru lucrătorii din fabrici sau vizitatorii informativ corespunde așteptărilor și este potrivit
magazinelor, au toate același scop – de a avertiza scopului. Acest lucru poate fi standardizat
cu privire la probleme de siguranță sau pericole. printr‑un standard al Organizației Internaționale
Sună simplist, însă indicatoarele greșite sau de Standardizare (ISO) sau prin Standardele
necorespunzătoare sunt cauza a numeroase Australiene (AS) sau printr‑o reglementare
incidente, accidente și decese în Australia și Noua națională. Liste de control sau rapoarte de
Zeelandă în fiecare an. Care este acel singur inspecție pot fi deseori întocmite pentru a se
KARL
lucru pe care îl puteți face pentru a vă asigura alinia întocmai acestor reglementări și standarde
AHLGREN
că unitatea, compania sau organizația dvs. nu și pentru a demonstra cu ușurință conformitatea.
MARKETING
contribuie în mod activ la această stare de fapt? Odată ce o inspecție s‑a finalizat folosind aceste
MANAGER
Inspecția semnalisticii folosind soluții digitale. liste de control, datele pot fi transferate în sistem,
PERVIDI
În prezent, organizațiile din diferite sectoare și în care inspecție trecută cu succes demonstrează
AUSTRALIA
domenii de activitate aleg soluții fără hârtie sub instantaneu conformitatea cu standardele, cum ar
formă de aplicații de inspecție, ca instrument fi AS 1742.1:2021 – „Manual privind dispozitivele
pentru inspectarea semnalisticii. Indiferent dacă uniforme de control al traficului, Part 1:
vorbim de indicatoare pentru aeronavele care Introducerea generală și indexul indicatoarelor’.
rulează pe pistă, un indicator care avertizează În plus față de a demonstra conformitatea,
vehiculele să încetinească înainte de o curbă inspecția semnalisticii prin soluții fără
sau un indicator de folosire a EIP într‑o fabrică, hârtie oferă multe mai multe oportunități de
indicatoarele sunt vitale pentru siguranță. Toate îmbunătățire a procesului. O astfel de modalitate
indicatoarele, indiferent de formă și dimensiune, reducere consumul de hârtie; inspecția digitală
merită o inspecție corespunzătoare. Pentru impune inspectorilor să efectueze un audit
societatea și locurile de muncă ale prezentului, sau o verificare folosind un dispozitiv mobil
această inspecție se face prin mijloace digitale. (telefon inte­ligent sau tabletă), prevăzut cu o
Inspecția digitală poate însemna lucruri diferite aplicație de inspecție încărcată în prealabil.

Indicatoarele
greșite sau
necorespunzătoare
sunt cauza a numeroase
incidente, accidente și
decese în Australia și Noua
Zeelandă în fiecare an

76
EXPERTS PLATFORM Romania

Nu este nevoie de nicio hârtie pe parcursul derulării unei inspecții obișnuite. Odată cu
procesului de inspecție, iar toate datele sunt încărcarea automată a datelor, dublarea eforturilor
transferate direct pe un sistem back‑end accesibil de introducere a datelor este eliminată, ceea ce,
prin intermediul portalului web. Din această alături de economiile de timp la care se face referire
locație, managerii sau orice membru relevant mai sus, poate conduce la inspecții cu 33% mai
al personalului pot urmări inspecțiile realizate rapide decât înainte.
în timp, inclusiv verificările de conformitate Ce este important în legătură cu inspecția
necesare, ce indicatoare trebuie înlocuite sau semnalisticii? Faptul că indicatoarele și
pur și simplu dacă există inspecții întârziate. Un dispozitivele de informare utilizate corespund
alt avantaj major al optării pentru metodele de scopului predefinit. Acest lucru se va întâmpla
inspecție digitală este economia de timp obținută. doar prin inspecții și verificări amănunțite ale
Pe măsură ce inspecția este finalizată folosind tuturor indicatoarelor de care sunteți responsabil.
liste de control standardizate pentru consemnarea În prezent, organizațiile optează pentru soluții
răspunsurilor, opțiunile de răspuns completate de inspecție fără hârtie datorită ușurinței de a
în prealabil „Admis”/„Respins” pot reduce drastic demonstra conformitatea, timpului economisit
timpul necesar pentru înregistrarea informațiilor. în timpul inspecțiilor și mai marii exactității
Cu serviciile de transpunere a textului, care sunt a datelor înregistrate. Acest lucru înseamnă că
integrate în mod obișnuit cu multe liste de control unitatea, locul de muncă sau utilajele dvs. pot fi
și, de asemenea, cu funcționalități de fotografiere, utilizate în condiții îmbunătățite de siguranță și că
inspecțiile pot beneficia de noi formulare de date, indicatoarele dvs. sunt cât mai eficiente cu putință.
care necesită mai puțin timp de completare. Acest Pentru mai multe informații despre posibilitățile
lucru îmbunătățește acuratețea informațiilor de inspecție a semnalisticii folosind dispozitive
înregistrate, reducând totodată timpul necesar digitale, vizitați Pervidi.com.au.

Pentru a afla mai multe informații despre AS 1742.1:2021, rugăm să vizitați: www.standards.org.au/news/driving-standardisation-in-road-signs

77
NANOSEPTIC
SUPRAFEȚE CU PROPRIETĂȚI DE AUTOCURĂȚARE
PENTRU UN MEDIU MAI CURAT

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii - World CUM FUNCȚIONEAZĂ NANOSEPTIC?


Health Organization (WHO), virusul COVID-19
rămâne activ pe suprafeţe până la 9 zile. Astfel, Cu ajutorul luminii și prin nanocristalele minerale, suprafețele
profesioniștii din domeniu sunt preocupați de găsirea NanoSeptic creează o reacție de oxidare mai puternică decât cea
soluțiilor de înlăturare a virusului şi de reducere a creată prin utilizarea clorului. Aceste suprafețe funcționează
contaminării direct de pe suprafețele din spațiile 24/7, procesul de oxidare al contaminanților organici fiind
comune de contact, din cadrul instituțiilor publice unul continuu. Spre deosebire de dezinfectanții tradiționali,
sau private. suprafețele NanoSeptic nu utilizează otrăvuri, metale grele
sau alte chimicale.
Cercetările şi studiile deja efectuate indică anumite
soluții care se dovedesc a fi eficiente în procesul de Unde este recomandată folosirea suprafețelor NanoSeptic?
curățare, rezolvând o parte din ecuația prevenției, prin NanoSeptic este eficient în zonele comune de contact de trafic
respectarea cu strictețe a procedurilor şi normelor de intens, precum:
curăţenie şi dezinfectare corectă. mânerele de la uși, clanțele;
barele de contact pentru deschidere;
Întregind acest tablou, suprafețele cu capacitatea de zonele de sevit masa;
autocurățare prin nanotehnologie NanoSeptic s-au desk-uri de recepții și birouri;
dovedit a fi eficiente în acest proces, studiile efectuate ecranele de comandă touch screen;
pe Coronavirus arătând că în mai puţin de 30 de minute butoanele de la lift;
virusul devine inactiv şi este înlăturat de pe suprafeţe. telefoane mobile etc.

Pe langa o curățenie vizibilă și ecologică, NanoSeptic oferă profesioniștilor din domeniu noi căi de menținere a curățeniei și
de prevenție, mai ales în astfel de contexte. În egală măsură, suprafețele NanoSeptic permit clienților să identifice suprafețele
cu adevărat curate, făcându-i pe aceștia să se simtă în siguranță în activitățile de zi cu zi.

Furnizați o curățenie sigură, vizibilă și ecologică, redefinind importanța standardelor de curățenie și de Mediu.
79
Romania EXPERTS PLATFORM

DIGITALIZAREA SECURITĂȚII
ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

A
vantajele digitalizării Securității și Sănătății în
Muncă sunt:
Reducerea consumului de hârtie ‑ suntem
în domeniul activității de securitate și sănătate în
muncă (S.S.M.) prevăzute în O.U.G. 36/06.05.2021
privind utilizarea semnăturii electronice avansate
mai prietenoși cu natura; sau semnăturii electronice calificate însoțite de marca
O mai bună centralizare a datelor legate de temporală și sigiliul electronic calificat al angajatorului,
securitatea și sănătatea în muncă; profesioniștii care activează în domeniul securității
O mai bună evidență a lucrătorilor și sănătății în muncă, dar și angajatorii și salariații
instruiți/neinstruiți; acestora, au o alternativă electronică la „dosarul cu
O mai bună evidență a situațiilor privind șină”/ „instruirea la sală”/„semnarea documentelor
DIANA TEODORA controalele medicale periodice ale lucrătorilor; cu pix și pastă“. Aceștia pot încărca documentația
MANTA Reducerea timpului pentru transmiterea necesară alcătuirii dosarului digital pentru activitatea
COORDONATOR rapoartelor pe linie de Securitate și Sănătate în de Securitate și Sănătate în Muncă, cât și realizarea
SERVICIUL INTERN muncă; tuturor tipurilor de instruire prevăzute de lege în
DE SECURITATE Prin semnătură electronică simplificăm format electronic, astfel pot fi securizate mai bine și
SĂNĂTATE ÎN procedura de semnare a fișelor de instruire datele cu caracter personal ale angajaților.
MUNCĂ privind Securitatea și Sănătatea în Muncă a Din perspectiva instruirilor de Securitate și sănătate
CON-A lucrătorilor care se alfă în telemuncă, muncă în Muncă, problematica este foarte veche și aici ne
PRODUCTIONS la domiciliu și a angajaților care își desfășoară gândim în primul rând la cei care sunt șoferi pe tir,
activitatea în străinătate și care pot participa ce activează în alte țări și atestă total aleator, sporadic
la instruirea periodică cu ajutorul platformelor și nesincer efectuarea de instruiri de Securitate și
pentru conferințe online; sănătate în muncă periodice. Acestea surveneau
Arhivarea documentației este simplificată; (la termene exacte‑periodice) ce îi surprindeau în
În relația cu instituțiile de control timpul deplasării lor în străinătate, iar conform
transmiterea documentației în actelor normative, cel instruit trebuia să
format electronic. semneze olograf, direct pe fișa de
Acest început de digitalizare instruire participarea la instruire
a fost generat de efectele Utilizarea sau a personalului din domeniul
pandemiei Covid‑19 și semnăturii electronice IT care își desfășoară activitatea
îmbolnăvirea cu virusul este o alternativă la „dosarul în altă localitate sau țară.
Sars‑Cov‑2, care a obligat cu șină”/ „instruirea la sală”/ În condițiile pandemice
la telemuncă, telestudiu, „semnarea documentelor actuale, cea mai importantă
muncă la domiciliu etc. cu pix și pastă“ componentă o reprezintă
Inconveniențele instruirii de posibilitatea de a genera și de
SSM și dovedirea acestora prin a trimite prin intermediul sms/
semnarea în cadrul Fișelor de instruiri individuale email, orice tip de instruire prevăzută de legislația
de Securitate și Sănătate în Muncă sunt mult mai securității și sănătății în muncă, materiale informative
vechi, dar în această perioadă s‑au acutizat datorită legate de normele de conduită și măsurile pe care
numeroșilor lucrători care‑și desfășoară activitatea fiecare persoană trebuie să le aibă în vedere pentru
de acasă. Legislația de telemuncă sau Codul muncii prevenirea răspândirii pandemiei de Covid‑19 și
(cu privire la munca la domiciliu), consemnează virusului Sars‑Cov‑2 (materialele transmise pot avea
expres că lucrătorii aflați în aceste situații trebuie format pdf, audio, video, prezentări PowerPoint).
instruiți suficient și adecvat din punct de vedere De asemenea, angajatorii pot transmite instrucțiuni
al Securității și Sănătății în Muncă. de lucru, proceduri operaționale, soluții tehnice,
O dată cu apariția noilor reglementări legislative convenții privind securitatea și sănătatea în muncă,

80
EXPERTS PLATFORM Romania

rapoarte privind activitatea de securitate și sănătate muncă și, ulterior, celui care verifică efectuarea
în muncă din diferite șantiere și orice alte documente instruirii, fișa de instruire și testul aferent
care servesc la desfășurarea activității în deplină acesteia pentru semnare și analiză a timpului
concordanță cu normele privind securitatea și alocat instruirii și a dificultăților întâlnite de
sănătatea în muncă. lucrători în procesul de instruire.
Un alt aspect foarte important legat de folosirea Generarea de rapoarte și statistici privitoare
mediului online, în special în procesul de instruire la la persoanele instruite/neinstruite constând
distanță a lucrătorilor, îl reprezintă posibilitatea de a în timpul alocat de aceștia pentru parcurgerea
semna electronic documentele întocmite și transmise instruirilor, timpul alocat parcurgerii testului de
acestora în format electronic. În acest fel, orice verificare a cunoștințelor asimilate, numărul de
document întocmit, transmis și semnat în format răspunsuri corecte/greșite precum și numărul
electronic respectă cerințele impuse de legislația în de teste parcurse pentru atingerea punctajului
vigoare pentru ca acestea să producă efectele juridice minim cerut pentru ca instruirea să fie încheiată.
impuse de Legea 319/2006, H.G. 1425/2006 cât și a Toate aceste rapoarte/statistici au rolul de a
celorlalte acte normative în vigoare, prin care sunt servi unei evaluări corecte a complexității
stabilite norme referitoare la securitatea și sănătatea materialului de instruire raportat la nivelul
în muncă. de pregătire/percepere a lucrătorului instruit,
De asemenea, modulul de instruire a lucrătorilor astfel încât să poată fi elaborate instrucțiuni
permite testarea cunoștințelor asimilate de către care să poată fi asimilate în proporție de 100%
aceștia, transmiterea către conducătorul locului de și să își atingă scopul pentru care au fost emise.

81
Romania EXPERTS PLATFORM

BILETUL DE AUR PENTRU


SUCCES ÎN CARIERĂ!
„Stimate domn, mă numesc Tom și am zece ani de experiență ca profesionist în domeniul
siguranței. Puteți vă rog să aruncați o privire peste profilul meu și să îmi spuneți dacă există
posturi disponibile potrivite pentru mine? Vă mulțumesc pentru timpul acordat”.

V ă sună cunoscut? Primesc un astfel de mesaj de


cel puțin două ori pe săptămână pe LinkedIn.
Din principiu, mă străduiesc să răspund la toate
Prin urmare asta am făcut. Am intrat pe LinkedIn
și mi‑am vânat prada și, după câteva ore, am găsit
persoana cea mai potrivită pentru operațiunea mea. ISLAM ADRA
comentariile și mesajele pe care le primesc pe toate Era vorba de șeful departamentului de siguranță la HSE MANAGER
conturile mele de pe platformele sociale. Și, deși unul din cele mai mari proiecte din regiune, un tip AT RIO TINTO &
răspund cu empatie celor care întreabă despre cu doctorat și mai multe titluri publicate. Perfect! Am CO‑FOUNDER
oportunitățile de angajare, chiar dacă întrebarea intrat în contact cu el și i‑am scris un mesaj scurt, OF HSETOOLBOX
este pusă în modul nepotrivit de mai sus, mi se pare dar de efect prin care i‑am cerut recomandări. Spre
foarte ciudat că încă există persoane care cred că surprinderea mea, am fost invitat să vizitez această
această strategie are chiar și cea mai mică șansă de persoană la birou pentru o cafea și o scurtă discuție!
succes. Nu doar că destinatarul se va simți probabil M‑am pregătit pentru ocazie ca și cum ar fi fost vorba
inconfortabil când este abordat la întâmplare de de un interviu și mi‑am pregătit și CV‑ul, în cazul în
persoane necunoscute, dar simplul fapt de a ruga care mi l‑ar fi cerut.
pe cineva să își investească timpul valoros să‑ți Am sosit la sediul companiei cu jumătate de oră mai
citească profilul sau CV‑ul, pentru ca apoi să îți devreme și m‑am dus la recepție cu cinci minute înainte
recomande oportunități de muncă este o așteptare de ora stabilită. Întâlnirea a decurs foarte bine. Am
absolut exagerată. început prin a‑i povesti acestei persoane câteva lucruri
Cu toții vrem să creștem în carieră și este cu siguranță impresionante despre mine, pentru context, ceea ce
frustrant dacă nu reușim să ajungem nicăieri, în reprezenta de fapt întregul scop al exercițiului meu.
pofida sutelor de candidaturi depuse la diverse Apoi am cerut sfaturi despre cum aș putea înainta în
anunțuri. Pandemia de Covid‑19 a exacerbat cumplit carieră, iar această persoană a început să‑mi povestească
această situație. Dar dacă vrem să ne creștem șansele despre parcursul său spre vârf. Ședința s‑a terminat
de a valorifica următoarea oportunitate, trebuie într‑o notă foarte pozitivă, dar obiectivul meu nu fusese
să folosim scheme tactice mai bune decât aceea de atins: nu m‑a contactat niciodată pentru a‑mi oferi un
a ne trimite CV‑ul unor persoane cu care ne‑am job. Poate părea o pierdere de vreme și încă un eșec pe
conectat recent. lista mea lungă de eșecuri, dar sfaturile primite de la
O astfel de strategie, pe care am folosit‑o personal, acest domn mi‑au deschis ochii și, în fapt, am pus în
nu m‑a ajutat în sine să obțin un post, dar m‑a ajutat aplicare multe din cele pe care mi le‑a sugerat. Deși nu
în multe moduri pe care nici măcar nu are rost să mi‑a oferit un post, sfaturile sale au avut o importanță
le enumăr aici. Este vorba de a ruga profesioniști enormă pentru a ajunge unde sunt acum. Acea întâlnire
influenți și cu experiență să îți ofere mentorat. Cu a jucat un rol esențial în cariera mea, pentru totdeauna.
mulți ani în urmă, eram în același limbo frustrant Acum sunt convins că m‑am dus la întâlnirea respectivă
în căutarea unui loc de muncă și nu reușeam să fiu cu intenții eronate. Încurajez pe toată lumea să își caute
chemat la niciun interviu, în pofida calificărilor și un mentor adecvat, deoarece aceste persoane au mers
experienței mele destul de bune. Știam că nu voi pe calea succesului cu mult înaintea dumneavoastră
obține nimic dacă îmi voi trimite CV‑ul la întâmplare și vă vor oferi recomandările potrivite pentru a putea
în stânga și în dreapta, prin urmare am decis să încerc evita niște greșeli dureroase și a înțelege mai bine ce
o tehnică nouă. Ce‑ar fi să întreb anumite persoane trebuie să faceți ca să creșteți. Gândiți‑vă la mentorat
dacă îmi pot da sfaturi și recomandări pentru a avansa ca la o scurtătură gratuită spre un succes viitor. Și
în carieră? Voi fi sincer, intenția mea la început era credeți‑mă, oamenii vor fi mai înclinați să își pună
să atrag atenția, astfel încât aceste persoane să mă ia timpul la bătaie decât dacă li se pune în față un CV.
poate în considerare pentru o oportunitate dacă ar Acest exercițiu poate să vă ajute direct să obțineți un
fi avut pe radar așa ceva. Părea un truc inteligent și job sau nu, dar vă asigur că va pune în mișcare acele
mai ales unul care avea o probabilitate mai mare de acțiuni care vor crea infinit mai multă valoare pentru
a mă face remarcat decât modul celălalt, mai direct. cariera dumneavoastră pe termen lung.
82
Romania EXPERTS PLATFORM

INSTINCT, ANALIZĂ,
„CUPLAJ” ȘI ELVIS

Unii reprezentanți ai mediului academic pot să


ridice neîncrezători din sprânceană la adresa
cercetărilor lui Malcom Gladwell, însă cărțile lui
Din fericire, niciun angajat care are ghinionul
să pară viclean nu va face vreodată greșeli
nevinovate și nicio persoană care are norocul
rămân întotdeauna foarte interesante. Cea mai să arate mereu ca „ușa de biserică” nu va înșela sau
recentă lucrare, „Talking to Strangers” (Vorbind nega o vină fără să i se citească intențiile pe față!
cu străini) nu diferă cu nimic și are o mare Pe scurt, de cele mai multe ori, afirmația sinceră
relevanță pentru lumea sănătății și siguranței, că „pur și simplu îți dau seama” se dovedește a
a investigării incidentelor și, în special, a modului fi... ei bine, un mare și amăgitor r***t.
de concepere a straturilor de apărare.
Cartea pune în discuție ipoteza că nu suntem nici CUPLAJUL
TIM MARSH În calitate de formatori, ne distrăm foarte bine
pe departe atât de buni în a citi oamenii pe cât
DIRECTOR organizând ateliere de lucru pentru clienți, în
ne-am dori să credem, că suntem și că trebuie să
GENERAL care le prezentăm tehnici de bază avansate de
facem eforturi uriașe pentru a fi obiectivi. Mai
ANKER & colectare și analiză a datelor despre incidente
exact, deși putem avea o excelentă capacitate
MARSH - presărate cu exemple de psihologie. Cu toate
de a-i identifica pe cei vicleni ca fiind oameni
necinstiți și pe cei care manifestă integritate ca acestea, acest scurt articol nu este o tentativă
fiind cinstiți... atunci când e vorba de oamenii de marketing, ci dorește să introducă conceptul
cinstiți care par un pic vicleni și când cei care foarte important de „cuplaj”. Nu este vorba de
par vicleni care se comportă cinstit, cercetările serialul cu minunata coloană sonoră „poate,
arată că „citirile” noastre au șanse să fie corecte poate, poate” și galezul adormit - oricât de
în aceeași proporție ca aruncarea monedei, adică amuzant ar fi -, ci despre cum înțelegerea pe
50:50! scară largă a conceptului de „cuplaj” poate ajuta
organizațiile să reducă la minimum situațiile în
care „vina” este atribuită așa cum iese porumbelul
pe gură și care provoacă resentimente și erodează
încrederea, fenomene extrem de toxice pentru
o cultură solidă.
„Cuplajul” lui Gladwell este un concept care
spune că ceva catastrofal s-ar putea întâmpla
dacă o anumită persoană se află într-un anumit
loc la un anumit moment. Ceea ce unii numesc
„soartă”. Ceea ce este important este că dacă
acea oportunitate fatidică este ratată, atunci
evenimentul s-ar putea pur și simplu să nu se
întâmple deloc. (Oricine este familiarizat cu
Modelul Șvaițerului lui Reason care vorbește
despre găurile în straturile de apărare care se
deschid și se închid și adesea nu se aliniază
niciodată, este sigur că va fi familiarizat și cu
acest concept). Un exemplu cotidian regăsit în
carte se referă la reglementările care îngreunează
cumpărarea unei cantități suficiente de
medicamente, pentru a ne putea sinucide, într-
una sau chiar două vizite la o farmacie. În loc să își

84
EXPERTS PLATFORM Romania

ia viața, aceste persoane sunt arestate pentru tulburarea Acum imaginați-vă că vă aflați în aceeași mașină și că
liniștii publice în timp ce iau cu asalt fereastra unei cineva aproape vă scoate de pe carosabil în timp ce vă
farmacii închise, plini de frustrare se prăbușesc pe depășește într-un Ferrari cu o mână pe telefon. Apoi,
asfalt bete, cu o sticlă de whisky în mănă din care s-au câteva minute mai târziu, dați peste accidentul „perfect”.
înfruptat generos, sau pur și simplu întâlnesc un om Ferrari-ul este înfășurat în jurul unui stâlp, dar șoferul
bun... Pe scurt, acest „nou” lucru numit „cuplaj” este doar stă lângă el nevătămat. Două întrebări:
o validare generală a ceea ce știm cu toții deja în lumea Câți dintre noi ar fi tentați să încetinească, să
siguranței drept „ruperea lanțului”. (Fără a fi nevoie deschisă geamul și să facă câteva remarci despre
să ridicăm cu neîncredere din sprânceană, deoarece caracterul isteric al scenei în care singurul cuvânt care
validarea generală ajută întotdeauna). vi se parte potrivit de folosit este „karma”?
Cu toate acestea, se aliniază plantele și ulterior
PREJUDECATA RETROSPECTIVĂ aflați că tinerelul este un medic care a împrumutat
În acest moment, merită să îi dăm lui Elvis ce e a lui Elvis mașina surorii sale pentru că se grăbea la o urgență
și să subliniem munca lui Dekker pe tema pericolele și că apelul telefonic a fost o încercare de a salva viața
prejudecății retrospective. (La fel ca în: „Da, acum unui copil în timp ce se grăbea să îi vină în ajutor. Deci,
putem vedea că au făcut la dreapta când de fapt trebuiau întrebarea a doua este - câți dintre noi ar frâna apoi
să facă la stânga, dar înainte să vireze și stânga și dreapta brusc și ar da înapoi...?
păreau alternative la fel de valide”). Te sunăm, noi, Elvis. Elvis a spus odată că trebuie să trăiești o zi viața unei
Poate că cel mai important aspect psihologic care persoane înainte de a o judeca. Cel mai adesea, acest
prezintă relevanță aici este conceptul de „eroare lucru va necesita timp și efort și aplicarea cu răbdare
fundamentală de atribuire” (EFA), care afirmă că toți și sistematică a tehnicilor de analiză obiectivă. Cu toții
suntem predispuși la personalizarea erorii, mai ales credem că suntem inteligenți și obiectivi în ceea ce îi
dacă este costisitoare, dureroasă sau incomodă. Evident, privește pe ceilalți și motivele lor - dar de obicei nu suntem
atunci când eroarea nu ne aparține - caz în care avem - mai ales dacă ne-au deranjat în vreun fel. Tot ce putem
tendința de a fi pe deplin conștienți de toți factorii face este să învățăm câteva tehnici eficiente, cum ar fi
externi și de a arunca și câteva scuze discutabile. „curios de ce” și să le rafinăm și mai apoi să le punem în
De exemplu, imaginați-vă că vă aflați în trafic, obosit, practică. La fel ca aproape orice altceva în viață, și acest
stresat, distras de o ceartă pe care o purtați la telefon lucru necesită ani de muncă grea.
și/sau de faptul că sistemul dumneavoastră de navigare
își face de cap. „Deodată” apare o mașină în acel punct „Înainte să abuzați, să criticați și să acuzați,
orb în care voiați să faceți ceva de luni bune de zile, trăiți-mi viața o singură zi”, Elvis Presley.
iar manevra efectuată o face să derapeze. Reacția
dumneavoastră va fi probabil să respirați adânc, Există totuși o veste bună. Utilizarea de tehnici proactive,
să ridicați o mână și să spuneți „ok... ok... scuze...” precum „investigația premergătoare accidentului” sau
gândindu-vă „ia-o mai ușor, a fost puțin înfricoșător, „analiza tentației” (pe baza ABC), înainte de a fi nevoiți să
da, dar nu s-a întâmplat nicio tragedie... și cu siguranță găsiți scuze pentru durere, disconfort și cheltuieli este mult
nu e nevoie de așa ceva!”, în timp ce partenerul de trafic mai ușor de făcut bine! A presupune că suntem inteligenți
vă arată prin gesturi cât de tare l-a scos din sărite ceea și perspicace și că toți ceilalți sunt proști și greșesc poate
ce tocmai s-a întâmplat... fi amuzant. Însă cu siguranță nu este și foarte util.

85
Romania EXPERTS PLATFORM

INFLUENȚAREA
COMPORTAMENTELOR
PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI SSM

V iziunea „Zero accidente” se bazează pe convingerea


că toate accidentele pot fi prevenite. Viziunea „Zero
accidente” este mai degrabă o filosofie decât un
Pentru noua piramidă a securității și sănătății în
muncă este propus un alt model, care acreditează
ideea că rezultatele în domeniul securității și
obiectiv cantitativ: conform principiului aflat la baza sănătății în muncă (și nu numai) sunt influențate de
acesteia, nimeni nu ar trebui să fie rănit sau ucis comportamente, sistemele de management, valorile
într‑un accident. Oamenii fac greșeli, dar acestea nu și convingerile organizației:
ar trebui să conducă la răniri. Acesta este unul dintre
motivele pentru care, cu ocazia planificării oricărui
mediu de lucru sau de viață, trebuie să se pună accentul
pe Securitate (Sursă: OSH WIKI).
MARIUS BERECHET
Există mai multe teorii acceptate de profesioniștii Rezultate
CONDUCĂTOR
din domeniul SSM cu privire la motivele pentru Consecințele
SERVICIU INTERN
care se produc vătămări. Foarte mulți se bazează pe comportamentelor
DE PREVENIRE ȘI
teoria piramidei lui Herbert William Heinrich care
PROTECȚIE/SU/
iterează teoria că din 330 de accidente, 300 nu vor Comportamente
PROTECȚIA MEDIULUI
avea ca rezultat vătămări, 29 vor avea ca rezultat Acțiuni observabile
PREH ROMÂNIA
vătămări ușoare și unul va avea ca rezultat vătămare
Sisteme de management
majoră (deces sau dizabilitate). Această piramidă,
Politici, proceduri, instruire și feedback
bazată pe cartea sa din 1931, „Industrial Accident
Prevention: A Scientific Approach”, a fost Valori
utilizată de profesioniștii din domeniul Lucrurile pe care le considerăm importante
SSM‑ului foarte mulți ani ca instrument
de comunicare către management
Convingeri
și către lucrători, susținând că Ideile de bază care ne susțin valorile
prevenirea incidentelor minore va
reduce potențialul apariției celor
majore. Cartea susține, de asemenea, că 88% din Unde erați acum 35 de ani?
toate accidentele sunt cauzate de „comportamente În urmă cu 35 de ani aveau loc două evenimente
nesigure” ‑ comportamente și acțiuni ale lucrătorului. majore: dezastrul navetei spațiale Challenger și
Recent, profesioniștii din domeniul SSM au început să accidentul nuclear de la Cernobîl.
pună la îndoială validitatea teoriei lui Heinrich; mai Dezastrul navetei spațiale Challenger a avut loc la 28
întâi faptul că nu există date statistice care să susțină ianuarie 1986, când aceasta s‑a dezmembrat la 73 de
că apare o vătămăre gravă la fiecare 29 de vătămări secunde după lansare, ceea ce s‑a soldat cu moartea
ușoare și la fiecare 300 de incidente fără urmări (așa celor șapte astronauți.
numitele „Near Miss”); în al doilea rând, că nu există Cauza oficială: o eroare mecanică – cedarea unui inel
o corelație consecventă între accidentele minore/ O (O‑ring), dar alții au fost factorii care au condus la
incidentele fără urmări și evenimentele majore; și, dezastru...adevărata vinovăție revine factorilor de
în sfârșit, susținând că 88% din toate leziunile sunt decizie care au respins posibilitatea unei defecțiuni
rezultatul unor comportamente nesigure, Heinrich mecanice și au permis lansarea. Comportament
dă vina pe lucrător, fără a recunoaște interacțiunea culpabil (nesigur) care a dus la dezastru.
cauzelor mai profunde, inclusiv defecțiunile sistemului S‑a luat decizia de lansare fără a face
de management. modificări ale inelelor O, în ciuda faptului că
Inclusiv W. Edwards Deming a afirmat că teoria inspecțiile motoarelor cu combustil solid (Solid
lui Heinrich, care atribuie acțiunea umană ca fiind Rocket Boosters), realizate în urma celor 24
cauza majorității accidentelor la locul de muncă, a de lansări anterioare, au arătat faptul că s‑au
fost incorectă și că, de fapt, deficiențele sistemelor descoperit uzuri inacceptabile ale inelului O în
de management au cauzat majoritatea accidentelor. alte 13 situații.

86
EXPERTS PLATFORM Romania

S‑a luat decizia de lansare, în ciuda îngrijorării că Când abaterile de la siguranță devin ceva normal, rezultatul
inelele O ar putea fi afectate de vremea rece... NASA este că practicile nesigure sunt acceptate iar apoi se perpetuează
nu mai lansase nicio navetă în condițiile acelea de până la punctul în care acestea (practicile nesigure) sunt
temperatură ‑ în 28 ianuarie a fost neobișnuit de rece, cu percepute ca normalitate.
temperaturi aproape de ‑1°C. Comportamentele sunt activități observabile, previzibile,
Inginerii de la Thiokol au spus că dacă O‑ringurile în general se discută numai atunci când există o problemă
sunt mai reci de 12 °C, ei nu au suficiente date pentru a și au sens pentru persoana respectivă doar în momentul
determina dacă fiecare articulație rămâne etanșă. observării...
Comisia Rogers a aflat că procesele decizionale și De obicei, lucrătorii nu întreprind nicio acțiune știind că se vor
cultura organizațională a NASA au fost un factor‑cheie vătăma. Atunci de ce se rănesc? Din cauza comportamentelor
al accidentului. Managerii de la NASA știau că proiectul nesigure. Sunt mai multe motive pentru un comportament
constructorului propulsoarelor, Morton Thiokol, conținea nesigur: deficiențe de abilități sau abilități care nu sunt
un defect cu potențial catastrofal la nivelul inelelor O încă utilizate suficient de des, nerecunoașterea situațiilor
din 1977, dar nu au rezolvat problema corespunzător. De periculoase/evenimentelor fără urmări (Near Miss), deficiențe
asemenea, aceștia au ignorat avertismentele inginerilor de comunicare, bariere fizice și, cel mai des, „Mie nu mi se
privind pericolele lansării navetei într‑o zi atât de rece poate întâmpla”.
și nu au raportat corespunzător problemele tehnice Consecințele se regăsesc în mod direct în comportament
superiorilor lor (sursa Wikipedia). (nesigur sau sigur): vătămare, disciplină, laude, mulțumiri,
Accidentul nuclear de la Cernobîl a fost un accident major, bani, satisfacție etc. Consecințele controlează comportamentul.
produs pe data de 26 aprilie 1986 la ora 01:23, care a produs Oare schimbarea comportamentelor poate spori performanța
explozia centralei nucleare, urmată de contaminarea SSM? Există câteva concluzii contradictorii recente, dar mulți
radioactivă a zonei înconjurătoare. cred că un comportament nesigur contribuie la mai mult de
Cauza oficială: defecte de proiectare și erori de operare datorate 90% din toate vătămările. Dar aceasta nu este o cauză în sine.
personalului (Porfiriev, 1996; Gorbaciov și Solomonov, 2006; Pot exista probleme sistemice și culturale, dar în cele din
Baloga, 2011)....adevărata vinovație revine factorilor de decizie urmă, lucrătorul alege să facă un anumit tip de comportament
care au permis realizarea testului și sistemului sovietic de la (sigur sau nu). Când comportamentele nesigure contribuie
acea vreme – încă un comportament culpabil (nesigur), care la vătămări, atunci avem obligația de a găsi pârghii pentru a
a condus la explozia reactorului. încuraja lucrătorii ca să lucreze în siguranță.
La 25 aprilie, înainte de a opri unitatea pentru un Schimbarea comportamentului necesită o abordare
control de rutină, echipajul reactorului 4 a început sistematică: trebuie stabilite așteptări clare, să fie definit
pregătirile pentru un test ce avea scopul de a determina succesul, identificate activitățile, comportamentele și
cât timp turbinele ar continua alimentarea cu energie în valorile cruciale, monitorizați indicatorii de performanță și
cazul unei pierderi a aportului de energie electrică. Acest activitățile cruciale, oferirea feedback‑ului și recunoașterea
test mai fusese efectuat în anul precedent, însă turbinele comportamentelor sigure, aplicată răspunderea pentru
nu au asigurat puterea necesară. Ulterior, au fost făcute comportamentele nesigure.
îmbunătăţiri, fapt ce a determinat efectuarea unor noi Pentru a influența comportamentele, liderii trebuie să
teste. Testul de siguranță a fost amânat până la schimbul de examineze ce pârghii folosesc pentru a‑și motiva angajații.
noapte și trebuia să fie făcut de o echipă neexperimentată. În loc de amenințări trebuie să ne sfătuim, oferind feedback‑ul
Pe 26 aprilie, echipa de la Cernobîl a primit aprobarea care va contribui la succesul lucrătorilor noștri. Feedback‑ul
pentru a relua procedurile de reducere a capacităţii trebuie folosit pentru a educa și informa, oferind valoare
reactorului. În acel moment este posibil ca operatorul să fi lucrătorului. Comportamentul sigur trebuie consolidat și
comis prima greşeală: în loc să menţină nivelul la 50%, a încurajat iar comportamentul nesigur trebuie corectat.
uitat să reseteze un aparat, fapt ce a determinat o scădere Din păcate, nu există o magie care să stimuleze îmbunătățirea
vertiginioasă a nivelului de producere a energiei, ajungând siguranței în muncă. Este nevoie de dăruire și consecvență.
până la 1%. Acest nivel era mult prea scăzut pentru Fiecare dintre noi trebuie să întruchipeze faptul că siguranța
derularea testului. în muncă este o valoare intrinsecă, punând în aplicare sisteme
Experimentul nu decurge conform planului, din care susțin și sporesc capacitatea lucrătorilor noștri de a lucra
cauza proastei concepții. Lucrătorii au oprit sistemul de în siguranță. De asemenea, trebuie să oferim feedback și
reglare a puterii reactorului și sistemele sale de siguranță motivație angajaților noștri, înțelegând ce funcționează cel
de urgență și au retras majoritatea tijelor de control din mai bine în organizație, să dezvoltăm acele consecințe care
miezul acestuia, permițând în același timp reactorului să sunt sigure și pozitive. Odată ce facem acest lucru, putem
funcționeze în continuare la o putere de 1%. Aceste greșeli influența comportamentele și să clădim o cultură consecventă
au fost agravate de altele, iar la ora 01:23, reacția în lanț din de siguranță a muncii în organizația noastră.
miezul reactorului a ieșit de sub control, producându‑se Dorim ca următoarea generație de lideri să recunoască fiecare
explozia. întâlnire, fiecare discuție cu lucrătorii ca o oportunitate de a
Scurtă concluzie la cele arătate mai sus: Abaterile de la construi încredere, de a‑i educa în spiritul siguranței muncii
practicile sigure au influențat rezultatele. și, de asemenea, să demonstreze grijă față de ei.

87
Romania EXPERTS PLATFORM

SUSTAINABILITY AT
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

P hilip Morris International’s purpose of achieving a


smoke‑free future must be conducted sustainably.
Our approach to sustainability is structured
CARING FOR THE PEOPLE
WE WORK WITH
Continuously improving our social impact within
around four pillars of action and two tiers of topics. and beyond our operations is essential to PMI’s
It provides the framework through which we respond long‑term success. Promoting a safe and healthy
GRIGORE-
to sustainability challenges and opportunities. working environment is vital. In our factories,
TEODOR
Innovating for better products is at the core of our offices, laboratories, retail outlets, and for our sales
BALDOVIN
strategy. Our other strategic pillars include effective teams in the field, we aim for a safe and secure work
MANAGER
management of operational topics, social issues, and environment populated by a healthy and motivated
SUSTAINABILITY
environmental matters. All these aspects are detailed workforce. Our efforts extend to the labor standards
PHILIP MORRIS
in the 2020 Integrated Report. we expect of our suppliers and farmers. In our tobacco
ROMANIA
Our two‑tiered grouping of topics is based on the supply chain, our aim is to provide a decent livelihood
sustainability materiality analysis we conducted to all contracted farmers, promote safe working
in 2018 and refreshed in 2019. That analysis identified conditions, and prevent child labor and other labor
10 areas of priority focus—or “tier 1 topics”—across abuses.
our four pillars of action. Sustainability is embedded
throughout our business and accountability is HEALTH, SAFETY, AND
delegated to the heads of different functions within WELL‑BEING AT WORK
Operating
with excellence
Caring for the
people we work with the
Protecting the Performance
company, linked
environment metricsto the main impacts they can An environment that keeps everyone safe and protects
help address. the well‑being of all is a prerequisite for productive
work. We are committed to providing a
S TR ATEG I C PILL AR S TIER 1 TOPI C S TIER 2 TOPI C S safe and secure working environment for
ound
all employees, contractors, and visitors.
pond Our responsibility doesn’t stop at the
ake
Innovating
Product health
impacts
factory gate. We expect our suppliers and
Product addictiveness
g for better
Product reliability
tobacco growers to keep their workers
products Access to smoke-free
products safe, too. By ensuring that all people who
work with us enjoy a safe and healthy
the
d in
work environment, and by paying
ntified
cross Responsible marketing
Responsible and
transparent R&D attention to their physical and mental
n
o Operating
and sales practices Data privacy and protection well‑being, we can positively impact
m. with Sustainable supply Business integrity their lives beyond their time spent at
excellence chain management Illicit tobacco trade prevention
s Transforming
Responsible advocacy
work. In addition to the benefits that
for a Respect for human rights
provides to our company and our people,
Fair fiscal practices
sustainable
smoke-free it helps to lessen demands on national
future Fair working conditions
healthcare systems.
Socioeconomic
well-being of tobacco- Community support
Caring for the
farming communities
people we work Diverse and inclusive working
environment
with Health, safety, and
Talent attraction, retention,
well-being at work and employability

Climate protection Forest conservation

Protecting Littering prevention Biodiversity


the environment Water stewardship
Product eco-design
and circularity Waste reduction

port 2020

88
EXPERTS PLATFORM Romania

The EHS Pillar provides the system and tools to:

Build capability for early Creates framework Develop operations ownership of EHS Deliver
EHS risk identification for 100% involvement Pillar work process, tools, results, and company EHS
and prevention and ownership action plans to support EHS objectives

We aim for a workplace that leveraging on the Zero Loss Mindset, we use OPEN+
promotes the health, safety, tools designed to remove losses and inefficiencies that
and well‑being of our bring benefits to the planet also. Our aim is to achieve
workforce. To achieve this, carbon neutrality of our direct operations (scope 1+2)
we have decided to embed by 2030 and by 2050 to achieve carbon neutrality of
!
d ay
ct

our long tradition on safety our entire value chain (scope 1+2+3).
r fe
pe

a
We
ma ke e v ery d ay leadership into our One of the concepts we have adopted
Integrated Operating is stewardship, especially when it
WASTE
System named OPEN+. This is how the Environment comes to water, and now we are a REDUCTION
Health and Safety (EHS) Pillar was born (together proud member of AWS (Alliance WATER
STEWARDSHIP
with other pillars addressing different aspects of our for Water Stewardship).
CLIMATE
operations) and its vision is to provide to all employees Stewardship is about taking PROTECTION
ics
and contractors the capabilities to achieve 100% care of something we do not

p
Tier 2 to
Regulatory Compliance and ZERO safety incidents own. Good water stewards FOREST

to pics
CONSERVATION
through 100% employee ownership and a zero‑loss recognize the need for

r1
mindset. collective responses to the Ti
e LITTERING
PREVENTION
In other words, our long standing EHS Program complex challenges facing
teaches us “WHAT to do” and the EHS Pillar the water resources on which BIODIVERSITY
teaches “HOW to do it” effectively and efficiently we all rely. We are convinced PRODUCT
ECO-DESIGN AND
by using tools like Behavioral Observation System, that a shared framework on CIRCULARITY
Safety Trigger, Quick Risk Prediction, Safety Map, responsible water management is
Sustainability Incident Management, Shut‑down & very important. As Water Stewardship,
Start‑up Checklist and Job Safety Analysis. we define: the use of water that is socially and
We use Behavioral Observation System (BOS) in culturally equitable, environmentally sustainable,
our factories to instill a culture in which everyone and economically beneficial, achieved through a
involves themselves in openness, care, observation, stakeholder‑inclusive process that involves site‑and
and behavior reinforcement. We advance this culture catchment‑based actions. The effectiveness of “Water
change through communication with employees Stewardship” is measured by the understanding of the
and safety alerts or notice boards. Every person’s water use, catchment context and shared concerns in
contribution counts—a fact we recognize through terms of water governance; of the water balance; of
awards and other means of acknowledgment. Through the water quality; of the Important Water‑Related
BOS, we are further embedding safety and environment Areas (IWRAs); of the Water, Sanitation and
protection into the DNA of the organization in a Hygiene (WASH), and the engagement in meaningful
planned, structured, and standardized way. It will individual and collective actions that benefit people,
make a significant contribution to delivering on the economy and nature. By the end of 2020, 11 of our
our safety ambition. Yearly, we conduct assessments factories (including Romania) had been certified by
to evaluate our sites’ safety and environment the Alliance for Water Stewardship and our target is
protection culture level and we survey employees to have all our factories certified by 2025.
to identify improvement opportunities. As a conclusion, for us in PMI, sustainability
means creating long‑term value while minimizing
PROTECTING THE ENVIRONMENT the negative externalities associated with our
Effective environmental management across our products, operations and value chain. We believe
operations and value chain goes beyond compliance that sustainability is an opportunity for innovation,
with applicable laws and regulations. We are committed growth, and the long‑term value creation of our
to continually improving our business activities company. Our aim is to minimize our negative
to achieve the highest standards of sustainability, externalities while maximizing our operational
in line with our Environmental Commitment. By efficiency and resource allocation. 

89
Romania EXPERTS PLATFORM

DEZVOLTAREA IMOBILIARĂ
SUSTENABILĂ ÎN CONTEXTUL HSE

Î
n ultimii ani și la nivel de strictă necesitate în contextul
pandemic, companiile au introdus în cultura lor
acordarea unei atenții sporite cu privire la monitorizarea,
CE PRESUPUNE DEZVOLTAREA
SUSTENABILĂ INTELIGENTĂ
ÎN CONTEXTUL IMOBILIAR?
menținerea și creșterea calității stării emoționale, de Conceptul de Smart Urban Management
bine, a angajaților. Astfel, angajatorii de top caută nu implică inovație și eficientizare. Nu vorbim
numai să ofere spații de lucru optime, ci se asigură că doar de reducerea costurilor de mentenanță,
fac investiții pentru a pune la dispoziția echipei un creșterea profitului din închiriere/vânzare
cadru de lucru aliniat la tendințele internaționale de prin oferirea unor servicii de top, ci și de
sustenabilitate. asigurarea celei mai bune calități a vieții/
Totodată, în contextul măsurilor adoptate de Comisia lucrului pentru toți utilizatorii, prin aplicarea
GABRIELA FISTIȘ Europeană cu privire la îmbunătățirea fluxului de de inovații care să asigure la nivel de cea mai
DIRECTOR investiții către activități durabile (taxonomia UE), recentă tehnologie disponibilă, cea mai eficientă
EXECUTIV/ dezvoltatorii imobiliari reprezintă un segment direct conservare posibilă a resurselor și posibilitatea
EXPERT HSE & vizat, ce va fi prezent în prima linie de adaptare la noile monitorizării performanțelor de sustenabilitate
SUSTENABILITATE, reglementări. Pe lângă acest cadru legislativ european, astfel obținute.
DENKSTATT din ce în ce mai mulți investitori și autorități competente Atenție, pentru a putea fi numită investiție
ROMÂNIA solicită de la dezvoltatori date ESG (factorii de mediu, sustenabilă, dezvoltatorii pot fie să integreze în
sociali și de guvernanță). faza de proiect anumite elemente specifice, sau
Cum vă puteți alinia la cerințele noi de piață și cum vă puteți pot opta și pentru transformarea unei investiții
păstra avantajul față de competitorii direcți, în acest nou context deja existente în vederea migrării spre, sau chiar
operațional? Răspunsul îl reprezintă implementarea atingerea acestui scop.
conceptului de dezvoltare urbană inteligentă la Pentru a dezvolta o investiție sustenabilă
nivelul investiției dumneavoastră. Și aici nu ne inteligentă, trebuie să oferiți clienților
referim la digitalizarea unui oraș sau transformarea soluții inovatoare și interdisciplinare pentru:
unui municipiu în „smart city”, ci la aplicarea unui clădiri, energie, mobilitate, calitatea aerului,
pachet de măsuri ce asigură sustenabilitatea proiectelor infrastructură, gestionarea deșeurilor și alte
dezvoltate de compania dumneavoastră și prezentarea sectoare. Astfel, trebuie să puneți la dispoziție
transparentă și eficientă către toate părțile interesate servicii și elemente de infrastructură cum ar fi:
ale (remarcabilelor) rezultatelor pe care le-ați obținut.

90
EXPERTS PLATFORM Romania

1. Decarbonizarea și gestionarea carbonului politicile și reglementările locale, dezvoltarea unor concepte


Reducerea consumului de energie și de resurse, precum și a inovatoare și un plan specific de implementare.
emisiilor de gaze cu efect de seră se află în centrul dezvoltării Tot în categoria de logistică intră și un sistem de ultimă generație
urbane sustenabile. Aceste performanțe se pot atinge prin pentru gestionarea deșeurilor care să permită urmărirea,
utilizarea unor cadre de lucru specializate (dezvoltate de experți cuantificarea, prevenirea generării și colectarea selectivă.
în domeniul sustenabilității) și a standardelor specifice - deja Strategia și implicit măsurile de gestionare a deșeurilor devin o
existente în domeniu, cu scopul de a dezvolta o strategie, prioritate pentru companii în contextul dezvoltării sustenabile
obiective și măsuri pragmatice. Totodată, este necesară o la nivel internațional.
evaluare tehnică privind gazele cu efect de seră pentru a
realiza structura de contabilizare și pentru a calcula emisiile 4. Monitorizare și raportare
aferente împreună cu adoptarea simultană a unui plan privind După ce ați adus investiția dumneavoastră la rangul de „smart
modalitățile de reducere a acestora, bazat pe știință (SBTi). urban development”, este momentul să diseminați rezultatele:
vă trebuie un sistem foarte bine structurat de monitorizare și
2. Clădiri verzi măsurare a impactului care să permită transmiterea informației
Dezvoltatorii din întreaga lume apelează la certificările de către toate părțile interesate, inclusiv transpunerea facilă atât
clădiri verzi (BREEAM, DGNB, LEED, WELL etc.) pentru în raportul de sustenabilitate al companiei dumneavoastră pe
a oferi garanția unei investiții sustenabile, pentru a deveni care cu siguranță vă veți asuma să îl realizați anual (acum că
mai atractivi pentru investitori și pentru a obține criteriul de aveți rezultate remarcabile în sustenabilitate), dar și în raportul
departajare în fața competitorilor. de sustenabilitate al utilizatorilor finali.
Doar o clădire sustenabilă este cea care poate furniza
utilizatorului performanțe de mediu, sociale și economice. AȘADAR, CE AVANTAJE ADUCE
80% din costurile de exploatare pot fi influențate din stadiul DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ INTELIGENTĂ
incipient al procesului de dezvoltare – astfel, recomandăm ca ÎN CONTEXTUL IMOBILIAR?
sustenabilitatea să fie obiectiv integrant chiar de la început, Permite oferirea unor produse și servicii premium prin
în strategia dezvoltatorilor. Pentru a oferi clienților în cadrul creșterea gradului de satisfacție și îmbunătățirea mediului
investiției dumneavoastră clădiri verzi și sustenabile, aveți de lucru sau de locuit pentru utilizatorii finali;
nevoie de o abordare sistematică pentru a defini corect obiective Conformarea cu reglementările în vigoare prin
strategice, criterii specifice, ținte obligatorii și măsuri de minimizarea impactului asupra mediului;
implementare. Reducerea costurilor de exploatare a investiției prin
eficientizarea operațională și utilizarea sustenabilă a
3. Mobilitate și logistică sustenabile resurselor;
Naveta are un impact uriaș asupra bunăstării și sănătății fizice Criteriu de departajare față de competitori;
și psihice a angajaților, aspecte care au căpătat o importanță Atractivitate pentru investitori prin îmbunătățirea
deosebită pentru companii. Mai mult, dezvoltarea și asigurarea scorurilor în ratingurile ESG și a indicilor de
unui sistem sustenabil de mobilitate pentru utilizatorii finali sustenabilitate;
ai investiției dumneavoastră duc la creșterea calității vieții Crearea valorii pe termen lung.
pentru toată comunitatea.
Pentru a putea oferi un pachet de mobilitate și logistică CUM PUTEȚI IMPLEMENTA CONCEPUTUL DE
sustenabile, aveți nevoie să creați o infrastructură care să DEZVOLTARE SUSTENABILĂ INTELIGENTĂ
permită diminuarea navetei, supravegherea comportamentului ÎN INVESTIȚIA DUMNEAVOASTRĂ?
mobilității, calcularea emisiilor din transport, alinierea cu În vederea obținerii tuturor avantajelor menționate, vă
recomandăm să implicați companii cu expertiză și experiență
tehnică în sustenabilitate, ce pot acorda consultanță pe
parcursul tuturor fazelor de dezvoltare, de la proiectare la
construcția propriu-zisă, în vederea identificării și aplicării
celor mai potrivite soluții pentru proiectul dumneavoastră.

91
Q&A
Romania Q&A

4. Din ce în ce mai multe companii acordă interes și au un focus


mare pe sustenabilitate și protecția mediului, fiind identificate
beneficii imediate ale implementării acestor programe. Cum se leagă
aceste concepte de sustenabilitate și protecția mediului cu siguranța
operațională, pentru a ajunge la conceptul de zero harm?

GABRIEL SPALOGHE IOAN POPOVICIU


BEKAERT SLATINA COMPA SIBIU
Și Bekaert s-a alăturat companiilor care pun accent deosebit Sustenabilitatea implică: aplicarea principiilor de
pe sustenabilitate și protejarea mediului înconjurător, mai ales în responsabilitate socială (parte din profit returnat în societate
condițiile actuale generate de încălzirea globală. Dovada cea mai sub diferite forme, protecția minorilor – a nu angaja minori -,
bună a încălzirii globale o reprezintă însăși fenomenele climatice nediscriminarea la locul de muncă pe diverse criterii, etica la locul
extreme și predictibilitatea lor redusă, datorate acesteia (un exemplu de muncă, posibilitatea angajatului ca în mod anonim și protejat să
sunt incendiile de păduri, tot mai numeroase și mai întinse). Valurile anunțe abaterile de la principii și relele tratamente, managementul
de căldură sunt din ce în ce mai frecvente, durează tot mai mult, iar carierei etc.). Toate aceste concepte, aplicate, duc la crearea
temperaturile sunt din ce în ce mai mari. unui mediu de lucru confortabil pentru angajat cu rezultate în:
Desigur, la nivel internațional se duc tratative referitor motivare pentru atingerea obiectivelor, concentrarea atenției pe
la emisiile naționale ale fiecărui stat, iar companiile caută soluții activitățile zilnice (și ca prim impact pe respectarea regulilor
și tehnologii pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. Și în astfel încât să se reducă riscul de incidente/accidente la locul de
cadrul Bekaert se promovează reducerea utilizării energiei termice muncă), motivare înspre proactivitate astfel încât angajații să
pentru electricitate și a combustibililor fosili (cărbune, petrol, gaze observe și să comunice din timp riscurile pentru SSM și, de ce nu,
naturale) și găsirea de noi surse de electricitate nepoluante, sau să ia chiar masuri în limita competențelor și responsabilităților
reducerea consumului de hârtie prin păstrarea documentelor în lor. Sustenabilitatea este și despre protecția mediului care include
format electronic. și reducerea amprentei de carbon. Aici lucrurile sunt puțin mai
De asemenea, și angajaților Bekaert li se recomandă folosirea clare: adoptarea de tehnologii nepoluante, reducerea poluanților
aceluiași mijloc de transport împreună cu mai multe persoane, folosirea etc. contribuie în mod direct la îmbunătățirea sănătății angajaților
bicicletei sau a mașinilor hibrid (electrice). Acestea sunt câteva exemple și comunității. Se reduce cuantumul bolilor profesionale care pot
prin care și noi ne alăturăm efortului comun al companiilor și țărilor apărea datorită prezenței deșeurilor, condițiilor improprii de
care încearcă să implementeze programe sustenabile pe termen lung depozitare și manipulare a acestora, condițiilor improprii de
și mediu. lucru în ateliere, varietății și gradului de risc asociat deșeurilor,
cantității generate de deșeuri etc.

ANCA GOLGOJAN
CIECH SODA ROMÂNIA DIANA TEODORA MANTA
Noi avem cea mai mare provocare în această direcție, protecția CON-A PRODUCTIONS
mediului: DECARBONIZAREA (reducerea emisiilor de dioxid de Campania își propune să îmbunătățească siguranța,
carbon prin utilizarea unor surse de energie cu emisii reduse de sănătatea și bunăstarea la locul de muncă pentru a reduce
carbon) și am demarat procedurile pentru realizarea unui proiect sistematic accidentele și bolile profesionale prin investiții într-o
energetic, respectiv construirea unei centrale în cogenerare de înaltă forță de muncă sănătoasă și motivată.
eficiență care folosește gazele naturale (combustibil de tranziție) și Strategia noastră Zero Harm Culture, ceea ce am realizat
care va reduce cu 51% emisiile de CO2, față de fostul furnizor de deja în trecut și ce vom face în viitor pentru a ne atinge obiectivul
energie, asigurând apoi o reducere suplimentară prin capacitatea de zero incidente.
”hydrogen ready” a centralei, adică posibilitatea de a produce energie Siguranța începe de obicei cu reguli, reglementări și
pe baza unui mix de gaze naturale și hidrogen în proporție de până instrucțiuni.
la 30%. Proiectul va aduce beneficii tuturor părților implicate și
suntem optimiști că în următorii trei ani vom contribui la atingerea
obiectivelor de mediu, pentru a ajunge la ”zero harm”! În acest sens,
am pus la dispoziția autorităților toate informațiile proiectului nostru CARMEN NISTOR – CONCELEX
și sperăm cât mai rapid la includerea lui în programele care se acordă Digitalizarea societății folosește dezvoltarea tehnologiei
la nivel european, în vederea atingerii țintelor asumate: zero emisii informației pentru a facilita sustenabilitatea și protecția mediului.
până în 2050! Primul avantaj este salvarea resurselor de hârtie și carton, cartușe
de imprimantă, mobilier pentru depozitare arhive. Este un pas
firesc în vremurile noastre, avem prezență în mediul online,
accesul rapid la informații utile, economia de timp în relaţia cu
MIHAI AUREL HORJEA clienții, comunicarea facilă, creșterea productivității și satisfacția
BA GLASS ROMÂNIA angajaților. Digitalizarea muncii aduce o viață profesională
Grupului BA i s-a acordat premiul de cea mai sustenabilă mai ușoară și mai flexibilă, dar și factori de stres psihosociali și
companie din Portugalia (unde are fabrici de sticlă). Unul din punctele afecțiuni musculo scheletice.
cheie ale politicii de securitate și sănătate în muncă al grupului este Pentru a ajunge la conceptul zero harm este necesară
acela de a analiza în permanență posibilitățile schimbării a ceea ce instruirea lucrătorilor pentru siguranța operațională și pentru
este mai puțin sustenabil și mai puțin prietenos cu mediul cu ceea ce adaptarea la noile condiții din piața muncii.
este sustenabil și mai prietenos cu mediul.

92
Q&A Romania

RADU SIRETEANU Sistemul de management integrat calitate, mediu,


DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMÂNIA sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu cerințele
Ca în orice alt domeniu, măsurile organizaționale, standardelor internaționale: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și
de proces sau tehnologice, influențează performanțele din ISO 45001:2018, definește proceduri de lucru stricte, susținând
punct de vedere al măsurilor de protecția mediului. Dinamica atingerea performanței dorite odată cu limitarea riscurilor
legislației naționale, asociată cu noi repere globale la nivel de asupra sănătății și securității angajaților noștri.
corporație, conduc către o identificare mai clară a criteriilor de O acțiune concretă a fost eliminarea paharelor de
prioritizare a proiectelor care aduc un plus în acest domeniu. plastic în urma unui studiu din care a reieșit că anual, doar
În ultimii doi-trei ani am cunoscut o îmbunatățire în cadrul companiei noastre, au fost consumate aproximativ
a evaluărilor semestriale din punct de vedere al mediului, 1,5 milioane de pahare de plastic de unică folosință, ceea ce
compania pentru care lucrez aducând un aport ridicat în înseamnă puțin peste 35.000 kg deșeuri de plastic, o adevărată
procesul general de sustenabilitate și protecție a mediului. problemă pentru natură, animale și oameni.
Subiecte precum energia verde, trasabilitatea
deșeurilor, monitorizarea atentă a echipamentelor în lucru
și impactul acestora asupra condițiilor de mediu, sunt de
actualitate și consider că merg într-o direcție bună. CLAUDIU DAVID
Pe segmentul siguranței operaționale, tot acest pachet ELECTROMONTAJ
de măsuri își demonstrează eficiența prin rezultatele analizelor Cele două concepte sus-menționate, luate împreună
de risc. Beneficiile lor se adresează atât segmentului industrial, și implementate, aduc într-adevăr beneficii imediate față de
la locul de muncă, cât și din punct de vedere al comunităților mediul înconjurător. Acest lucru poate duce la o scădere drastică
impactate în mod direct. a cazurilor de îmbolnăviri profesionale, prin oferirea către
angajat a unui mediu de lucru sănătos, dar în același timp,
duce și la un grad mai mare de responsabilizare a angajatului,
ceea ce îl poate determina în a fi mai atent, în același timp,
ALEXANDRU CLAUDIU TOMA și la mediul de lucru din jurul lui, ajungându-se astfel și la o
E.ON SERVICII scădere a evenimentelor, conceptul de zero harm devenind în
Compania din care fac parte, susține și contribuie acest fel, o realitate.
la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite
de Organizația Națiunilor Unite prin Agenda 2030 pentru
Dezvoltare Sustenabilă. Astfel, încă din anul 2018, când
conducerea executivă a semnat „Angajamentul Grupului CONSTANTIN-CLAUDIU
E.ON”/ „Self-commitment by the E.ON Group”, ne asumăm și IONESCU-ȚENEA
noi, ca parte integrată a grupului, respectarea acestor standarde ELECTROMONTAJ
și principii privind dezvoltarea sustenabilă. Încă din 2017 „ZERO HARM - RĂNI ZERO” devine o realitate prin
la nivelul grupului a fost adoptată o nouă Strategie privind conștientizarea tuturor decidenților din conducere sau lucrători,
Sustenabilitatea, ce urmărește asigurarea protecției sănătății iar cele două concepte pot duce la un mediu de lucru mai curat,
și siguranței clienților și colegilor noștri și eliminarea pe cât cu riscuri de îmbolnăvire profesională scăzute, prin organizarea
posibil, a accidentelor fatale. Totodată, facilităm crearea unui locului de muncă, prin strângerea deșeurilor la locurile de
mediu de lucru în care angajații noștri sunt încurajați să se muncă, pe șantiere, acolo unde lucrătorii pot deveni un factor
dezvolte permanent și promovăm diversitatea și incluziunea la toxic pentru mediu, iar în ultimul timp, împreună cu colegii,
locul de muncă, urmărind să creștem procentul femeilor aflate am lucrat la aceste aspecte pentru a lucra într-un mediu sănătos.
în poziții de conducere. Ne străduim să reducem substanțial
emisiile de carbon până în 2050, prin investiții în clădirile
noastre dar și prin înlocuirea flotei de mașini cu automobile
electrice. Mai mult, ne propunem să reducem emisiile de COSMINA ELENA URECANU
carbon rezultate din operațiunile noastre cu 30%, dar și pe ERICSSON ANTENNA TECHNOLOGY
ale clienților - emisiile de carbon pe kWh de energie - cu 50%, ROMÂNIA - TIMIȘOARA
ambele având ca termen de referință anul 2016. Dezvoltăm Programele de protecția mediului, de diminuare a
rețeaua națională de alimentare cu energie electrică pentru consecințelor poluării, aduc plus valoare în organizarea unui
autovehiculele electrice, și astfel contribuim la reducerea microclimat favorabil la locurile de muncă, fără riscuri de
poluării în sectorul transporturilor și a consumului de toxicitate, de emisii și zgomot depășite, fapt ce crește încrederea
combustibili fosili. Există raport de sustenabilitate al Grupului, angajaților într-un loc de muncă cât mai sigur și fără pericole.
care exprimă viziunea noastră de dezvoltare într-o manieră
durabilă, cu accent pe protecția mediului înconjurător și a
angajaților noștri, pe îmbunătățirea colaborărilor cu toți
partenerii de afaceri sau din comunitățile în care noi activăm. ADRIAN NEGRILESCU
Ne dorim ca, în continuare, toate acțiunile noastre să fie făcute EXPERT HSEQ
cu mare responsabilitate, pentru că suntem convinși că doar Orice companie își dorește să lase o amprentă cât mai
printr-o dezvoltare sustenabilă putem să contribuim la un puțin vizibilă asupra mediului în materie de poluare.
viitor sigur atât pentru clienții noștri cât și pentru alte părți Acceptarea costurilor ridicate privind utilizarea unor
interesate. Angajații noștri reprezintă un element de bază echipamente ,,environmental friendly’’ și a mentenanței este
pentru dezvoltarea afacerii și sunt esențiali pentru obținerea o soluție corectă pentru a proteja mediul.
performanței Grupului. De aceea, resursa umană ocupă un Implementarea în cadrul companiei a unor acțiuni
loc central al strategiei noastre de dezvoltare durabilă. Cheia de colectare a apei pluviale, iluminat pe bază de senzori de
succesului companiei o reprezintă calitatea angajaților noștri, proximitate, utilizarea panourilor fotovoltaice și folosirea de
condițiile de muncă oferite acestora, nivelul de remunerare mașini eco pentru transportul pasagerilor, sunt alte măsuri
al muncii, oportunitățile de dezvoltare profesională și nu în care duc la reducerea risipei și a poluării.
ultimul rând respectul acordat angajaților și absența oricărei
discriminări la locul de muncă.

93
Romania Q&A

CONSTANTIN HOLOTA IULIAN GHERMAN


EXPERT HSE FREELANCER
Companiile pun accent mai mult pe protecția mediului Excelența operațională are multe componente, care nu sunt
din două considerente: în conflict. Din contră, îmbunătățirea unui domeniu întărește și
Protejarea mediului este de importanță globală, având în domeniile conexe. Calitatea, protecția oamenilor sau a mediului,
vedere schimbările climatice. sunt strâns legate. Se obțin prin implementarea unui sistem de
Reciclarea, zona cea mai importantă în domeniul “mediu”, management integrat și ating performanța maximă atunci când
poate aduce beneficii financiare tuturor țărilor și companiilor din devin parte a Culturii organizației.
domeniu, în special.
Securitatea și sănătatea în muncă este un domeniu mult
mai “pretențios”, în primul rând că pentru a implementa măsuri
sunt necesari bani (SSM – cheltuie nu produce). O gândire falsă, MIHAI ANDRONESCU
care iese în evidență în momentul producerii unor accidente de MANAGER QEHS & SECURITATE,
muncă colective sau dezastre, după cum se observă în ultima FACILITY MANAGEMENT
perioadă. Pentru a forma o cultură safety națională este necesar, O mentalitate matură de business a unei echipe de
în primul rând, ca angajatorii să înțeleagă importanța investițiilor conducere țintește mult mai mult decât simpla protejare a afacerii
în prevenirea producerii unor accidente de muncă. Investițiile și a profitului - țintește protejarea mediului și a resurselor sale
necesare, coroborate cu schimbările legislative pentru ca lucrătorii să limitate, a comunității și a propriilor resurse - angajații, bugetul
poată fi sancționați nominal în cazul nerespectării reglementărilor și imaginea proprie, afacerea nerezistând fără toate aceste ținte
de Securitate și sănătate în muncă impuse de legislație și angajator, bine urmărite.
toate acestea integrate într-un sistem organizațional corect, vor Este foarte natural ca o politică adoptată de sustenabilitate
putea duce la creșterea siguranței la locul de muncă. și protecția mediului, care țintește generarea a cât mai puține
Există încă un impediment major în activitatea practică deșeuri, impacturi și incidente de mediu, proiectarea de produse și
- acela al birocratizării excesive a domeniului safety. În ultima servicii care consumă cât mai puține resurse și care folosesc cât mai
perioadă a devenit mai important să ai “hârtii” decât să ai un sistem multe energii regenerabile, să meargă mână în mână cu politica de
de lucru bine pus la punct. protejare a securității și sănătății angajaților, care are ținte similare
- cât mai puține pericole, comportamente accidentogene și incidente,
proiectarea de locuri de muncă sigure și sănătoase, și, implicit, cât
mai puține și mai mici cheltuieli cauzate de evenimentele apărute
CONSTANTIN POPA - daune materiale, umane sau de imagine.
EXPERT HSEQ Astfel, când o companie își stabilește și urmărește realizarea
Protecția mediului și Sustenabilitatea deja, în companiile unei politici integrate de acest fel, aceasta demonstrează tuturor
mari, nu mai reprezintă ceva nou. Nu poți să face research sau să părților interesate angajamentul de a include, în toate procesele sale,
vii cu ceva nou care nu se aliniază la o cerință minimă de mediu, grija față de atingerea acestor ținte - în proiectare, în operațional,
ecodesign, sustenabilitate. în management, dar și în mintea și sufletul angajaților (care sunt și
membri ai comunității în același timp, și utilizează resursele comune
ale planetei), fără implicarea cărora nu se pot obține succese reale.

CORNEL ISACOV
EXPERT HSE
Au o legătură, dacă mă gândesc, numai la achiziția a peste MIHAI MAXIM
100 de mașini electrice cu emisii zero CO2, conceptul de easybox COORDONATOR EHS
prin care se reduce poluarea rezultată prin parcurgerea a mai Prin măsurile implementate în proiectele noastre, țintim
puțini km pentru mai mulți clienți. la susținerea unui mediu sănătos și sustenabil, prin implicarea atât
a angajaților cât și a persoanelor externe. Sustenabilitatea a fost
întotdeauna pentru noi o preocupare permanentă, încă de la început.

CORNELIA HAIDU
SPECIALIST SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Realizarea de investiții în tehnologii și echipamente noi, VALTER STĂNCIULESCU GORAN
cu dispozitive moderne de siguranță, influențează reducerea EXPERT QHSE
riscurilor de accidentare a angajaților. Dacă pornim de la definiția sustenabilității – un concept
ce desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare
socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea
unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice în
EMILIA PĂTRUȚI elementele sistemului natural, se poate observa faptul că siguranța
DIRECTOR MEDIU ȘI RESURSE MINERALE ocupațională are un impact major în toate cele trei aspecte.
Am încheiat contracte cu firme autorizate pentru preluarea În cazul unui accident de muncă, acesta poate avea un
deșeurilor medicale (materiale de protecție, teste Covid-19). impact social – prin afectarea atât a salariaților cât și a părților
Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea de producție se interesate, aici vorbim de public și autorități prin efectul emoțional
face cu firme autorizate pentru colectarea și reciclarea/eliminarea pe care îl produce, cel mai bun exemplu este ultimul incediu produs
acestora. Pentru prevenirea generării deșeurilor de ambalaje la spitalul din Constanța. În general erorile de proces și chiar
folosim un procent de cca 5% Pet rezultat din tocarea preformelor accidentele de muncă au un impact asupra ecosistemelor, prin
neconforme. În plus, s-au căutat alte metode de ambalare care poluări sau incendii. Un proces de muncă ineficient poate duce la
utilizează cantități mai mici de ambalaje pentru produse, o creștere de deșeuri generate de organizație în cadrul proceselor
reducându-se în acest fel cantitățile de folie, carton folosite. De sale, sau chiar o creștere a consumului de resurse cu un impact direct
asemenea, s-a redus cantitatea de granule folosită la butelia Pet, asupra mediului. Nu în ultimul rând, factorul economic este la fel
la fel și pentru dopul buteliei. de bine afectat de un sistem de siguranță operațională impropriu
prin întreruperea activității, amenzi sau chiar închiderea afacerii.

94
Q&A Romania

VLĂDUȚ STOICA MĂDĂLINA GOGORICI


MANAGER HSE GRUPUL HOLCIM ROMÂNIA
Un loc de muncă unde accentul cade pe protecția Grupul Holcim România a lansat chiar la începutul
mediului, este un mediu de lucru curat, care implicit duce acestui an un nou concept de business - ECONCEPT. Acesta
la un loc de muncă organizat. Siguranța operațională este are la bază o ofertă inedită din punct de vedere a impactului
și va fi în strictă legatură una cu cealaltă, deoarece orice climatic, ce include trei direcții complementare: ECO Soluții
problemă apărută datorată mediului are și implicații pe (produse și soluții verzi, cu amprenta scăzută de CO2), ECO
parte de SSM. Servicii (consultanță și instrumente pentru construcția de
proiecte sustenabile) și ECO Scor (evaluare și certificare a
performanțelor climatice a produselor din portofoliu). Odată
cu acest nou model de business, ne-am setat și noi obiective
MIHAI GRIGORE de sustenabilitate, aplicabile la toate nivelurile companiei și
EXPLEO ROMÂNIA care se vor concentra pe: Reducere de CO2, Recuperare prin
Toate aceste concepte pot crea un spațiu de lucru economie circulară și Inovare la nivel de soluții și produse ale
sigur. Prin implementarea unor programe de sustenabilitate companiei. Astfel ne propunem să scădem constant amprenta
și protecția mediului, starea de bine a angajatului poate crește de CO2 a produselor noastre, să înlocuim treptat resursele
semnificativ. În aceeași măsură, cu siguranță discutăm și naturale pe care le folosim în procesul de producție cu resurse
despre relația cu furnizori și clienți. Încrederea acestora în alternative de materii prime și energie.
soluțiile implementate pentru protejarea lor și a angajaților Modelul acesta de dezvoltare sustenabilă a business-ului
împotriva accidentării sau îmbolnăvirii profesionale, este se traduce și într-o abordare nouă a siguranței operaționale.
crescută. În aceste condiții, tinderea către conceptul de Construim în mod constant și adaptabil un mediu de lucru
“zero harm” devine mai palpabilă, însă așa cum știm cu tot mai performant, unde siguranța este pe primul loc, iar
toții, pentru a putea ajunge la conceptul de “zero harm”, colaborarea și inovația sunt apreciate și încurajate. Și ne
avem nevoie de o cultură de securitate și sănătate în muncă bucurăm că angajații noștri ne împărtășesc viziunea pentru
foarte bine implementată și înțeleasă în rândul angajaților. sustenabilitate și sunt alături de noi în tranziția pe care ne
dorim să o facem către un mediu construit mai verde.

CĂTĂLIN TRUȘCULESCU
GEFCO ROMÂNIA CORNEL VESCAN
Obiectivele de durabilitate și protecția mediului HUAWEI TECHNOLOGIES ROMÂNIA
sunt tratate cu aceeași seriozitate ca și obiectivele de afaceri. Aici pot să vă spun că Huawei investește tot timpul în
GEFCO are un departament specializat la nivel global care dezvoltarea de echipamente și tehnologii care să fie cât mai
proiectează și implementează strategia grupului privind prietenoase cu mediul.
excelența operațională și durabilitatea. Există proceduri
la nivel de grup care sunt adaptate nevoilor și eforturilor
locale. Acestea acoperă nu numai obiectivele privind
decarbonizarea globală sau gestionarea responsabilă a SORIN CENUȘĂ
lanțurilor de aprovizionare, ci și obiectivele noastre de a H&S FOR LIFE CONSULTING (ISAFETY.RO)
ajuta oamenii și comunitățile să crească, atingând cel mai Există dezideratul de a avea zero accidente și este sănătos
înalt nivel de protecție a sănătății și siguranței. să ai o astfel de direcție. Am auzit de multe ori sloganuri legate
de grija față de angajați, concentrarea pe nevoile clienților sau
grija față de mediu. Nu poți să ai un produs/serviciu de calitate
(benefic clientului) dacă nu îți pasă de cel care îl produce și
FELICIA TODINCĂ mediul în care îți desfășori activitatea. Există multe demersuri
HERAEUS ROMÂNIA legate de protecția mediului și sustenabilitate, însă pasul următor
Implementarea unui sistem sustenabil în domeniul îl reprezintă “walk the talk”.
EHS conferă o siguranță și încredere în abordarea tuturor
aspectelor EHS ale activităților desfășurate, asigură
conformarea cu cerințele legale sau alte cerințe și creează
cadrul pentru identificarea oportunităților de îmbunătățire. RAUL GAVRILĂ
De exemplu, în cadrul Heraeus s-a realizat o JOYSON SAFETY SYSTEMS SIBIU
standardizare la nivel global a tuturor cerințelor EHS, cu La nivel de grup se adună date pentru a se putea dezvolta
sistem de evaluare a nivelului de conformare și de asemenea, un astfel de program. Deocamdată nu am informații clare
cu uneltele necesare (ghiduri, formulare model, proceduri) referitoare la direcția în care o să mergem pentru a atinge
în atingerea nivelului maxim pe fiecare categorie. acest obiectiv.

EUGEN ȘTEFĂNESCU NICOLAE BĂDIN


HIDROCONSTRUCȚIA KASTAMONU ROMÂNIA
În sectorul construcții sunt câteva aspecte ce sunt Este binecunoscut faptul că, pe zi ce trece, factorii
implementate și de către societatea noastră, în special cele de mediu capătă o importanță din ce în ce mai mare… și asta
legate de retehnologizare a echipamentelor de muncă, pe bună dreptate. Sustenabilitatea activităților industriale
cele vechi, poluante, ne-economice din punct de vedere reprezintă, sau ar trebui să reprezinte pentru toți, o direcție
al consumurilor, randamentului, fiind înlocuite cu prioritară de cercetare, dezvoltare, implementare de măsuri care
unele performante, ce oferă atât productivitate sporită, să ducă la creșterea acesteia. Valorificarea la maxim a resurselor
cât și siguranță în exploatare, emanații de noxe reduse energetice și de materii prime, concomitent cu investiții în
(zgomot, noxe de la eșapamente etc.) și nu în ultimul rând retehnologizare, care să ducă la emisii și imisii cât mai reduse, ar
implementarea de colectare selectivă a deșeurilor. fi din punctul meu de vedere condiția sine qua non în acest sens.

95
Romania Q&A

DAN BAJALIU CRISTIAN GEORGESCU


LINDE GAZ ROMÂNIA NESTLÉ ROMÂNIA
În opinia mea, protecția mediului și siguranța Activitățile noastre de zi cu zi afectează mediul
operațională sunt strâns legate. Grija pentru mediu și abordarea înconjurător, iar grija față de planetă ar trebui să fie o
de programe care converg către protejarea mediului, pot impacta prioritate pentru noi toți. Compania pentru care lucrez
în mod pozitiv siguranța operațională. Grija pentru mediu este un lider global în industria alimentară și ajungem în
înseamnă o atenție crescută în alegerea de tehnologii curate și fiecare zi la miliarde de oameni: de la fermierii care cultivă
sigure, care garantează o exploatare cu riscuri minime. materii prime, la familiile care consumă produsele noastre,
la comunitățile în care trăim și muncim și la mediul în care
depindem. Oamenii și familiile, comunitățile noastre și
întreaga planetă sunt interconectate, iar eforturile depuse
GABRIELA FRÂNCU în fiecare dintre aceste domenii sunt susținute de 42 de
MECHROM INDUSTRY angajamente publice. Aceste angajamente ne vor permite
Ca principiu, sustenabilitatea implică toate domeniile să atingem în timp cele trei obiective pentru 2030, în
de activitate, în scopul satisfacerii nevoilor materiale de bază, conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD):
pentru a oferi resursele de optimizare a calităţii vieţii în ceea ce să ajutăm 50 de milioane de copii să ducă o viață mai
priveşte sănătatea şi educaţia. Dezvoltarea economică în special, sănătoasă și să îmbunătățim viața a 30 de milioane de
ca orice alt tip de dezvoltare, necesită măsuri de eficientizare oameni din comunitățile în care activăm, ajungând la
a resursei umane în special, dar şi a altor tipuri de resurse, un impact zero asupra mediului în operațiunile noastre.
în general. Una dintre provocările majore este de a găsi căi
de încurajare a activităţilor economice prietenoase pentru
mediul înconjurător şi a descuraja activităţile care provoacă
deteriorări ale mediului (poluarea aerului, apelor şi solului, MARIUS ADRIAN VLĂDUCĂ
respectiv subsolului). În acelaşi timp, integritatea fizică și morală NIMET
a angajaților este prioritară. Pentru a aduce un aport sustenabilității mediului,
În organizația noastră a fost planificată și realizată în valorificăm deșeurile de plastic, hârtie, carton și metal,
2020 substituirea unor substanțe chimice periculoase folosite în acestea fiind reintroduse pe piață, contribuind la reducerea
cadrul proceselor de producție, cu unele mai puțin periculoase exploatării resurselor naturale și a consumului de energie
sau nepericuloase. S-au inventariat toate fișele tehnice de în procesele tehnologice de fabricație.
securitate ale substanțelor chimice, s-au identificat substanțele Tot în scopul sustenabilității și a reducerii
care au fraze de risc pentru sănătate și fraze de risc pentru mediu consumului de energie dorim să acoperim o parte din
și au fost propuse spre substituire. S-au găsit soluții în majoritatea necesarul de energie printr-un sistem propriu de celule
cazurilor, această acțiune este încheiată în momentul actual. fotovoltaice.

OVIDIU CRISTUREAN ALEXANDRU FLORIN BADEA


MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS NIMET
Dezvoltarea durabilă și protecția mediului au evoluat Din punct de vedere al stării mediului, compania
în ultimii 20 de ani de la concept, la deziderat și necesitate, atât este preocupată de modul de reducere a impactului activității
prin instrumente legislative, cât și prin presiunea opiniei publice. asupra mediului înconjurător, dar și adoptarea soluțiilor
Educația în această direcție începe de la cele mai mici vârste și se sustenabile. Pentru a ajunge la zero harm, periodic adoptăm
bazează pe termeni ca “să păstrăm frumusețile naturii”, “numai BAT (Best Available Techniques) în vederea monitorizării
așa putem avea siguranța zilei de mâine”, “colectarea selectivă permanente și a ținerii sub control și în limitele maxime
a deșeurilor economisește resursele naturale și energia”. Toate admisibile a emisiilor industriale, deșeurilor generate și
acestea, dacă le disecăm, vedem că se referă la siguranța zilei de apelor subterane. Încercăm să fim sustenabili nu doar în
mâine. Reducând la nivel personal, ne dăm seama că nu putem cadrul unității ci și în cadrul comunității, astfel deșeurile
să ne bucuram de viață dacă noi nu suntem SAFE. Zero HARM din hârtie, carton, plastic, metal, lemn, sunt predate spre
este cel mai bun instrument pentru a rămâne SAFE. valorificare pe principiul economiei circulare, reducându-
se astfel consumul de energie și materii prime din procesele
tehnologice de fabricație.
Tot în scop sustenabil avem în vedere
LIVIU IONUȚ OPREA implementarea unui proiect ce are ca obiectiv principal
MW ROMÂNIA montarea unor celule fotovoltaice în scopul asigurării a
În opinia mea, tot timpul sustenabilitatea și protecția unei părți din necesarul de energie.
mediului au fost mână-n mână cu siguranța operațională. De
cele mai multe ori, incidentele de mediu au efectat în mod
direct, sau indirect, angajații, inclusiv poate și pe cei ce se află
în apropiere, rezultând consecințe uneori devastatoare. Legat RĂZVAN VASILE CIOMÂRTAN
de sustenabilitate și efectele unor comportamente care să nu OȚELINOX TÂRGOVIȘTE
încurajeze sustenabilitatea, ne afectează fără să ne dăm seama, Atunci când protejăm mediul, implicit protejăm și
sau poate nu?! omul. Cred că întrebarea se referă la reducerea emisiilor de
Considerând la nivel macro, legătura între dioxid de carbon prin înlocuirea combustibililor fosili cu
SUSTENABILITA E > MEDIU > SIGUR A NȚĂ hidrogenul. Produsul de reacție rezultat în urma arderii
OPERAȚIONALĂ este ca un domino GREENHOUSE, efect hidrogenului este prietenos cu mediul. Dar până la ardere,
al unui comportament anti-sustenabilitate > MEDIUL ESTE hidrogenul rămâne un gaz extrem de periculos: este foarte
ÎN MOD DIRECT IMPACTAT. Mergând pe acest lanț macro, inflamabil și se poate stoca doar sub presiune. Prin urmare,
consecințele se regăsesc și în SIGURANȚA OPERAȚIONALĂ siguranța operațională devine extrem de importantă.
prin diferiți factori de disconfort la locul de muncă, ceea ce Totuși, responsabilitatea găsirii de măsuri complementare
poate fi un obstacol în conceptul zero harm, creând și expunând de protecție care să permită exploatarea în siguranță a
la riscuri. hidrogenului la scară largă rămâne în sarcina autorităților.

96
Q&A Romania

MARIUS BERECHET IOANA URSAN


PREH ROMÂNIA SYMMETRICA
Cred că „zero harm” trebuie recunoscut ca fiind bine Pentru a promova și asigura capacitatea de a exista și de a
intenționat și un obiectiv care merită atins. Indiferent dacă dezvolta fără a epuiza resursele naturale pentru viitor - sustenabilitatea,
folosim termenul „zero harm” la locul nostru de muncă sau dar și pentru a proteja mediul în care trăim astfel încât să ne bucurăm
dacă adoptăm o altă expresie pentru a defini același concept, cât mai mult timp de el, societatea se aliniază la programele europene
important este ca fiecare lucrător, la sfârșitul zilei, să ajungă acasă transpuse în România prin legislația în domeniu, având implementat,
în siguranță. Cel mai semnificativ aspect al oricărei politici de prin Politica Internă, obiectivul de susținere și protejare a mediului în
SSM, menită să asigure siguranța lucrătorilor săi și a celorlalți concordanță cu siguranța ocupațională. Ambele au rolul de a proteja,
la locul de muncă, este să aibă procese și politici clare, bazate unul natura, celălalt ființă umană, în speță lucrătorul. Societatea nu
pe evaluări ale riscurilor (inclusiv de mediu), un leadership în face rabat de la calitatea actului de protejare, respectând mediul atât
domeniul SSM care să promoveze o cultură „zero harm” și un prin integrarea ecologică a pavelelor și bordurilor vibropresate cât și
angajament față de supraveghere și instruire. prin modul selectiv de colectare al deșeurilor, de etichetare a lor, de
ambalare și depozitare. Lucrătorii deja au dezvoltat o rutină în selecția
deșeurilor, din dorința de a trăi într-un mediu cât mai curat.

LAURA ORDEANU
PRYSMIAN CABLURI ȘI SISTEME
Sistemele de Management de Mediu, Calitate, Sănătate și CRISTINA SIMA
Securitate Ocupațională sunt interconectate între ele, de exemplu TENARISSILCOTUB
creșterea cantității de rebut arată că sunt probleme în proces, Tranziția către o economie neutră din punct de vedere al
poate să genereze întârzierea livrării produsului la client, dar emisiilor de carbon necesită eforturi consolidate și aliniate la realitatea
în același timp înseamnă resurse în plus, poate însemna noxe climatică și economică actuală. Protecția mediului este un pilon de
peste limitele admise, necesitatea unui spațiu suplimentar pentru bază al sustenabilitatii noastre, fiind parte integrată din activitatea și
depozitarea deșeurilor, costuri în plus cu eliminarea lor etc. responsabilitatea noastră de zi cu zi. Motiv pentru care investim în
soluții pe termen lung cu beneficii atât din perspectiva mediului cât
și a securității și sănătății operaționale. Pentru noi, orice investiție
în protecția mediului, este o investiție în sănătatea angajaților noștri,
MIRCEA-CRISTIAN DEACONU îmbunătățind condițiile de muncă în mod constant, deoarece un
SCHINDLER ROMÂNIA mediu curat și protejat reprezintă un mediu sănătos de muncă. La baza
Consider că sustenabilitatea merge mână în mână acțiunilor noastre stau consumul rațional al resurselor, reducând la
cu siguranța operațională, în multe din situații, activitatea minimum deșeurile, promovând reciclarea și folosirea materialelor
desfășurată având un potențial în degradarea mediului. Așa alternative – parte din economia circulară, dar și angajamentul pentru
cum în implementarea culturii de SSM au fost elaborate și reducerea emisiilor de CO2 rezultate din activitatea noastră.
implementate proiecte, planuri și acțiuni specifice, la fel de
bine au fost integrate și acțiuni din sfera sustenabilității, care
în multe situații au avut un driver comun.
Interesul este major pentru protecția mediului și MAGDALENA POPESCU
înclinarea către un mediu cât mai curat se observă de la cele TMK ARTROM
mai mici companii, până la cele mai mari care sunt interesate Industria oțelului și a prelucrării țevilor implică multă disciplină
direct să scadă amprenta de CO2 generată prin activitățile pentru evitarea accidentelor umane, dar și a accidentelor de mediu.
proprii, de la an la an. Acordăm o atenție deosebită oportunităților ce derivă din reciclarea
materialelor folosite în industria de producere a oțelului pentru țevi,
dar și a subproduselor care rezultă în procesul de fabricație. Astfel,
după cercetări și depunerea multor documente științifice naționale
MIRCEA BOSIE și internaționale, anul trecut zgura rezultată din activitatea TMK-
SKANSKA ROMÂNIA Reșița, obținută la cuptorul electric, nu mai este considerată deșeu ci
Punctul comun poate fi reprezentat de către direcționarea subprodus, fiind materie primă și intrând în compoziția agregatelor
majorității resurselor investite către rezultate proactive, cu pentru construcția de drumuri, fiind un bun înlocuitor al nisipului și
scopul de a micșora la minim impactul activităților operaționale pietrișului. Pentru îndeplinirea țintelor noastre de mediu ne bazăm
asupra tuturor componentelor de sustenabilitate. Indiferent că pe îmbunătățirea permanentă a sistemului integrat de management de
evaluăm amprenta de CO2 a unui proces, nivelul de zgomot calitate, mediu și sănătate și securitate în muncă. Oțelul este un material
produs de către un echipament de muncă sau riscul de accidentare sutenabil, care poate fi reciclat continuu fără a-și pierde calitățile. În
în timpul desfășurării unei sarcini de muncă, obiectivul principal plus, oțelul reciclat poate fi transformat în oțel de calitate superioară.
trebuie să fie acela de a le diminua impactul potențial.

ALEXANDRU RĂZVAN BAROIAN


NEBOIȘA GIURICI VINCI ENERGIES ROMÂNIA
SMITHFIELD ROMÂNIA Grupul VINCI Energies acordă o importanță deosebită
Smithfield România tratează cu mare implicare protecției mediului, iar în acest sens ne-am propus un target ambițios
responsabilitățile care derivă din poziția sa de lider al industriei de reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu 40% până la finalul anului
alimentare. De aceea, compania noastră a integrat în abordarea sa 2030. Printre acțiunile pe care ni le-am propus pentru a atinge acest
de business șapte piloni de sustenabilitate: Bunăstarea animalelor; target ambițios se regăsește și achiziția de echipamente care utilizează
Diversitate, echitate și incluziune; Protecția mediului; Siguranță ca surse de alimentare energia electrică, în detrimentul echipamentelor
alimentară, Sănătate și stare de bine; Sprijin pentru comunități; care au că surse de alimentare substanțe considerate periculoase pentru
Sănătatea & Securitatea angajaților. mediu și care la o manipulare defectuoasă pot conduce la propagarea
Pe baza acestor piloni dezvoltăm obiective concrete și unui incendiu de amploare în șantierele pe care le controlăm. Astfel
creăm performanță responsabilă, dezvoltându-ne operațiunile: vom lucra pe două paliere, vom reduce emisiile de CO2, dar vom
cu respect față de viitor, față de angajații noștri, față de resursele elimina și riscul de incendiu ca urmare a eliminării unor substanțe
naturale. periculoase din proces.

97
Romania EXPERTS PLATFORM

ECHIPAMENTUL
DVS. DE PROTECȚIE
POATE PĂREA
CA ȘI CUM AR FI
CERTIFICAT CE...
DAR ESTE CU
ADEVĂRAT?

În ultimii ani, directorii responsabili


de siguranță s-au obișnuit cu faptul
că, dacă echipamentele individuale de
individuale de protecție par a fi
certificate, dar în realitate nu sunt, sau
de produse contrafăcute, au devenit
îndeplinește cerințele prevăzute în
standardele aplicabile respectivului
produs.
protecție (EIP) poartă marcajul CE, este mai numeroase. În afara Europei, Declarația de conformitate are la bază
un pas util într-un plan de sănătate și acesta este un fenomen larg răspândit. Certificatul CE și reprezintă declarația
siguranță pentru a se asigura că sunt Este posibil ca astfel de produse să nu legală a producătorului potrivit căreia
sigure pentru utilizare și că își vor fi trecut niciodată testate impuse de echipamentele individuale de protecție
îndeplini rolul de protecție pe care îl certificarea CE pentru a demonstra în cauză îndeplinesc cerințele impuse
au. La urma urmei, pentru a fi vândute că un produs îndeplinește cerințele de standardele aplicabile.
în Europa, legea impune certificarea minime de performanță stabilite în Beneficiile utilizării produselor care
CE pentru EIP. Și, deși aceasta nu standarde. În acest caz, de unde știm poartă marcajul CE, pentru directorii
este o cerință legală în afara UE, că vor asigura protecția așteptată de responsabili de siguranță și utilizatorii
directorii responsabili de siguranță la ele? Adevărul este că nu vor asigura EIP, sunt evidente. În esență, este vorba
din întreaga lume solicită din ce mai această protecție. Iar aici diferența se de o confirmare legală a faptului că
mult certificarea CE, recunoscându-l face între a asigura sau nu protecția produsul pe care îl achiziționați și îl
drept un marcaj de calitate și eficacitate. necesară lucrătorilor. utilizați va asigura protecția dorită și
Însă bunele practici în materie de așteptată de la acesta. Echivalează cu
sănătate și siguranță la locul de CE ÎNSEAMNĂ CERTIFICATUL o re-asigurare a protecției. În absența
muncă impun și asigurarea faptului CE PENTRU SĂNĂTATEA sa, pur și simplu nu putem ști dacă
că certificarea EIP pe care le folosiți ȘI SECURITATEA LA lucrătorii sunt protejați. Utilizarea
este autentică. Așadar, cum ne putem LOCUL DE MUNCĂ? unui produs necertificat este o loterie.
asigura de această autenticitate? Marcajul CE de pe un EIP reprezintă Din acest motiv, asigurarea cerificării
Acest articol analizează semnificația confirmarea faptului că acesta a fost EIP este vitală, iar asigurarea faptului că
certificării CE și cum se poate identifica evaluat în mod independent de către certificarea este autentică, chiar și mai
și verifica dacă certificarea este un organism notificat, o organizație importantă. Atunci când presupunem
autentică sau nu. desemnată și aprobată de guvernul că echipamentele sunt certificate, dar
Chiar și în cadrul Comunității unui stat membru UE pentru a evalua nu sunt, ne creăm un fals sentiment și
Europene, situațiile în care echipamente și testa produsele și pentru a emite un posibil periculos de protecție.
certificat CE care confirmă că produsul

98
EXPERTS PLATFORM Romania

LA CE TREBUIE SĂ ACORDĂM 3. Solicitați copii ale certificatului CE


ATENȚIE PENTRU A ASIGURA și ale Declarației de conformitate
CERTIFICAREA ȘI CUM PUTEM La cerere, un producător trebuie să furnizeze copii atât ale
VERIFICA PENTRU A NE ASIGURA? Declarației de conformitate, cât și ale Certificatului CE. De
fapt, promulgarea Regulamentului privind EIP 245/2015,
1. Verificați eticheta care înlocuiește directiva inițială privind EIP, a echivalat
Toate EIP certificate corect trebuie să poarte o etichetă cu introducerea obligației legale a producătorilor de a oferi
cu informații clar definite în standardul relevant acces la o Declarație de conformitate a produsului împreună
aplicabil. cu produsul.
Două dintre informațiile cheie de pe etichetă sunt Ambele documente trebuie să detalieze standardele și data
și cele mai importante: marcajul CE și numărul standardelor în conformitate cu EIP certificat. Totuși, nici chiar
Organismului notificat. disponibilitatea acestor documente nu garantează certificarea.
Există situații în care certificatele sunt contrafăcute. Așadar,
Dacă eticheta nu conține aceste două elemente, atunci acolo unde îndoiala persistă, recomandarea este să contactăm
indiferent de orice alte informații care sunt prezente, Organismul notificat pentru a ne confirma veridicitatea
EIP nu este certificat. certificatului.
Imaginea prezintă un exemplu de etichetă copiată de
pe o salopetă de unică folosință disponibilă pe piață, 4. Consultați Schema de Siguranță
care, deși include toate pictogramele standard utilizate a Furnizorilor Înregistrați British
pentru certificarea CE, nu are nici marcajul CE, nici Safety Industry Federation (BSiF)
numărul Organismului notificat. Această salopetă NU Aceasta este o schemă coordonată de BSiF care înregistrează
este certificată CE. producătorii și furnizorii de EIP și realizează audituri anuale
Un astfel de produs ar putea chiar susține că asupra procesului și evidențelor de certificare ale acestora.
„îndeplinește cerințele [standardului]”. Dar acest Schema realizează și monitorizarea pieței și a produselor
lucru nu înseamnă și că a fost testat și certificat. Ci furnizate și va investiga orice EIP cu privire la care avem
doar faptul că producătorul susține că respectă aceste îndoieli pentru a confirma (sau infirma) veridicitatea acestuia
standarde. și pentru a lua măsuri, dacă se impun.

2. Citiți instrucțiunile de utilizare pentru REZUMAT: VERIFICAȚI CERTIFICAREA


îmbrăcăminte de siguranță chimică EIP... LUCRURILE NU SUNT
Dar dacă eticheta nu conține aceste semne? Cum îi ÎNTOTDEAUNA CE PAR A FI
putem verifica veridicitatea? O simplă citire a etichetei EIP și a instrucțiunilor de utilizare
Pe lângă etichetă, îmbrăcămintea de siguranță chimică furnizate ar trebui să ofere indicii importante cu privire la
și alte certificate EIP trebuie să vină cu instrucțiuni certificarea produsului sau lipsa acesteia. Cu toate acestea,
detaliate în mai multe limbi. Din nou, multe dintre chiar și prezența unor informații corecte, certificarea nu este
informațiile incluse sunt definite în standardul garantată. În plus, nici măcar disponibilitatea certificatului
relevant al produsului, iar analiza acestora poate oferi CE și a Declarației de conformitate nu reprezintă o garanție
indicii și informații importante: - absolută.
Numărul Organismului notificat reprezintă Cu toate acestea, se poate dovedi util să alocăm timpul necesar
o referință unică la Organismul notificat, o pentru a consulta site-uri web, cum ar fi cel al schemei UE
organizație desemnată de guvernul unui stat NANDO, pentru a identifica Organismele notificate și a le
membru al UE și autorizată să evalueze și să contacta direct sau a colabora cu alte organizații, cum ar fi
certifice produsul. Pe lângă numărul de identificare Schema BSiF de Siguranță a Furnizorilor Înregistrați, pentru
de pe etichetă, adresa și datele de contact ale acestor a ne asigura de certificarea produsului.
organisme trebuie să se regăsească instrucțiunile Pentru directorii responsabili de securitate, preocupați să
de utilizare. Dacă aceste informații nu sunt se asigure că lucrătorii sunt protejați în mod corespunzător
disponibile, avem toate motivele să punem la împotriva pericolelor de la locul de muncă, marcajul CE este
îndoială veridicitatea certificării. un instrument important și oferă o garanție în plus cu privire
Dacă adresa este prezentă, putem contacta cu la performanța produsului, care altfel nu ar fi disponibilă.
ușurință organismul, solicitându-i să confirme În absența unui anumit tip de certificare, EIP sunt o loterie.
că produsul este, într-adevăr, cel certificat de ei și Un produs contrafăcut sau un produs care nu este certificat
pentru care au emis un certificat. corect nu apare pe cât de rar ne-am dori să credem și, mai rău,
De asemenea, putem identifica Organismul poate părea deseori certificat, când de fapt nu este. Nu putem
notificat și pe baza numărului de pe site-ul web EU presupune că doar pentru că un articol de îmbrăcăminte
NANDO, care include o listă completă a tuturor sau un echipament de protecție pare a fi certificat și este.
Organismelor notificate, alături de tipurile de Cu alte cuvinte, trebuie să știm ce să căutăm și cum să
produse pe care sunt autorizate să evalueze și să le obținem conformarea că certificarea EIP pe care le folosim
certifice. este autentică.
Sursa materialului: https://blog.lakeland.com/blog/

99
Romania EXPERTS PLATFORM

EVALUAREA RISCURILOR LEGATE


DE SĂNĂTATEA NOASTRĂ ÎN
ACEASTĂ PERIOADĂ DE PANDEMIE

A m început să scriu despre un subiect pe care


îl auzim de peste un an și jumătate, din dorința de
a transmite părerea mea oamenilor, în general, nu
vaccinare, nu au cooperat și nu au comunicat
mesajele corecte către români, pentru a conștientiza
consecințele. Vaccinarea putea fi comunicată mult
numai oamenilor din comunitatea HSE România. mai eficient, putea fi explicată altfel. Asta este ceea
Și e un subiect legat de sănătatea noastră. ce nu s‑a făcut. Nu știu ce trebuia făcut sau comunicat
Încă de la începutul anului 2020, cu toții am auzit și mai bine.
am văzut tot felul de informații despre Sars‑Cov‑2, Au apărut tot felul de informații, comunicări, mesaje.
pandemie, transmiterea virusului. Apoi despre Transmise de fel de fel de persoane, prin tot felul
bolnavi, ATI, imagini dramatice din spitale sau din de mijloace de comunicare. Fiecare are dreptul să
cimitire improvizate. Ulterior a apărut vaccinul, asculte, să înțeleagă și să facă ceea ce îi dictează
discuții și comentarii pro și contra. propria conștiință. Dar realitatea din spitalele sau
Am citit și citesc, am văzut și văd, am auzit și aud tot secțiile ATI din România este evidentă.
felul de păreri de la cei care s‑au vaccinat și în același Mor oameni zilnic, unii spun că din cauza virusului,
timp și de la cei care nu vor să se vaccineze. Suntem alții că au murit din alte cauze care nu au nicio treabă
deja împărțiți în pro‑vaccinare și contra‑vaccinare. cu virusul. Fiecare are părerea lui, formată din
Fiecare din cele două tabere are răspunsurile, experiență, sau din informațiile pe care le consideră
motivele, explicațiile ei. corecte.
Este greu în orice context, iar pandemia de
coronavirus face și mai dificilă comunicarea
între oameni. Au apărut restricțiile, zone
închise, evenimente anulate, activități
importante limitate, interacțiunea
de zi cu zi este redusă. Acum,
odată cu creșterea alarmantă a
numărului de îmbolnăviri în
România au apărut din nou
restricțiile, o reacție întârziată
a autorităților față de
aglomerarea din spitale, din
secțiile de terapie intensivă.
Și din nou împărțirea în
două tabere: cei vaccinați
au mai puține restricții, cei
nevaccinati mai multe și de
aici, din nou nemulțumire,
frustrare, revoltă.
Mesajele celor responsabili de
gestionarea crizei pandemice
transmise către români nu
și‑au atins scopul. Autoritățile,
fie Guvern, Ministerul Sănătății
sau Comitetul Național pentru

100
EXPERTS PLATFORM Romania

Dar când nu cunosc un lucru unii întreabă, alții Sau este vorba de revoltă împotriva autorității
copiază părerile altora, unii se revoltă, alții își explică statului, împotriva celor care ocupă vremelnic o
dând vina pe sistem, pe soartă, pe divinitate. poziție de conducere și decizie, de rezistență la
Desigur, avem un sistem sanitar cu multe lipsuri, mesajele unora care prin ceea au făcut și fac nu și‑au
subfinanțat și cu multe probleme. Ca și în multe alte câștigat respectul și încrederea oamenilor.
domenii. Oameni buni! Sistemele sunt făcute din Aud tot felul de explicații ‑ după părerea mea bizare GABRIEL
oameni și fiecare individ își aduce contribuția, sau ‑ conspirații, cipuri, câștiguri imense pentru firmele SPALOGHE
nu, la îmbunătățirea și dezvoltarea acestor sisteme. care au produs vaccinurile, vor să ne controleze… MANAGER
Nu te obligă nimeni să faci ceea ce nu crezi sau ceea Fiecare are propria explicație, propria motivație de SAFETY,
ce nu știi. a se vaccina sau a nu se vaccina. HEALTH &
Dar riscul de a te îmbolnăvi, de a‑i îmbolnăvi pe alții, De‑a lungul secolelor, poporul român a trăit sub ENVIRONMENT,
este mult mai mare în cazul celor nevaccinați. Și asta dominația altor popoare, perioade mai grele sau HEAD OF
e o realitate demonstrată de statistici și de medici care mai ușoare. Și asta și‑a pus amprenta asupra DEPARTMENT
cunosc mai bine realitatea din spitale. E altceva când românilor, asupra calităților native ale SH&E
vine un medic specialist în boli infecțioase sau un fiecărui om născut, crescut pe BEKAERT
medic de familie, pe care îl cunoști, îți explică cum aceste meleaguri. SLATINA
e cu vaccinul, ce reacții ai putea să ai, la ce te ajută.
Sigur că au ieșit la televizor, în mass media, pe diverse
alte canale de comunicare tot felul de „specialiști”
care și‑au exprimat părerile pro sau contra.
Și fiecare „specialist” în funcție
de câți urmăritori are își
demonstrează
influența.

Suntem un popor
latin, ghidat în mare
măsură de sentimente.
Spunem că suntem un popor cu calități
deasupra celorlalte popoare. Spunem că vrem
Și cu democrație și vrem ca fiecăruia să ni se respecte
cât e mai vocal drepturile, dar avem „democrația noastră originală”.
și mai strident, crede că Dar unii uită un lucru: democrație înseamnă să ai
are mai multă dreptate! drepturi și libertăți, dar și obligații și responsabilități,
Desigur sunt oameni și oameni, interese să respecți drepturile și libertățile celorlalți oamenii.
și interese, păreri și păreri. Dar când nu știi un Nu vom fi niciodată o națiune puternică dacă oamenii
lucru, informează‑te corect de la oamenii în care ai nu vor învăța să respecte legile, regulile democrației,
încredere. Nu știu dacă e medic, politician, prieten să respecte drepturile celuilalt.
sau apropiat. Desigur, propria experiență e cea mai Și când toate țările democratice ale Europei spre care
bună, dar uneori poate fi foarte dureroasă sau tardivă. ne îndreptăm privirea și dorințele au ajuns ca peste
Nu știu ce se întâmplă cu oamenii din România. E 70‑80% din populație să fie vaccinată, mă întreb ce nu
greu să înțeleg ce se întâmplă, de ce unii nu își dau este în regulă cu oamenii din țara asta, ce nu înțeleg
seama de riscurile de îmbolnăvire. Este vorba de românii să facă pentru a nu avea spitalele pline de
necunoaștere, este vorba de lipsa de informare, este bolnavi de Covid‑19, familii îndurerate care îi plâng
vorba de negarea unor lucruri evidente. pe care dragi și care au murit ‑ nu mai contează din
ce cauză ‑ că a fost un virus sau nu.

101
Romania EXPERTS PLATFORM

INCIDENTE -
INVESTIGAREA ȘI
ANALIZAREA CAUZELOR
LUCIAN MUICĂ
DIRECTOR SSM,
Lucian Muică, despre cauzele repetitive ale incidentelor: SU ȘI SECURITATE
Dacă vrem să scăpăm de buruieni, nu le rupem la suprafață, AMPLASAMENT
le scoatem cu rădăcină cu tot! AZOMUREȘ

C ele mai grele zile pentru un manager


sau profesionist HSE sunt cele în care
se produce un incident în compania sa, sau
locului (măsurători, poze, filmări, mărturii,
documente etc.). În funcție de procedurile/
standardele interne ale fiecărei companii în
E precum Karma (din spiritualitate), care
mai înseamnă „principiul cauză-efect” sau
„roata se învârte”. Simplu spus, intențiile și
în rândul contractorilor acesteia. Iar dacă parte, aceste aspecte sunt realizate rapid și acțiunile cuiva (o persoana, o companie, în
este mai mult decât un incident, atunci eficient, asigurând un start bun al procesului ansamblu) influențează viitorul acesteia. De
când oamenii sunt afectați și vorbim de de investigație. aceea, trebuie să învățăm din lecțiile ce ni se
accident de muncă, lucrurile se intensifică. Obligatoriu, liderul echipei de investigație dau, pentru a elimina acea cauză rădăcină,
Producerea unui incident este o lovitură la trebuie să stăpânească foarte bine metodologia recurentă, care poate aduce efecte similare
adresa obiectivelor majorității companiilor, în de investigare aleasă și nu trebuie să uităm și sau chiar mai grave în viitor. Cum putem
special al celui care se referă la „zero accidente de competențele (tehnice și de ordin juridic) face asta? Nu este extrem de complicat, dar
de muncă”sau la „reducerea numărului ale membrilor echipei de investigare. De necesită resurse alocate, cooperare din partea
accidentelor de muncă”. obicei, liderul echipei își alege membrii, asta managementului, ambiție, voință și de aici o
De îndată ce se produce un incident, încep dacă procedurile interne ale companiei nu au să decurgă acele întrebări care ne conduc spre
și întrebările în rândul companiei, în rândul predefinită componența echipei. răspunsuri și soluții. Făcând o altă analogie,
tuturor angajaților. Ce s-a întâmplat, de fapt? În general, investigația unui incident are trei e ca și la grădinărit. Vrem să scăpăm de
Cum s-a întâmplat? Ce facem acum? Cum etape: buruieni rupându-le de la suprafață, în loc
continuăm munca? Cine este de vină? Stabilirea cronologiei evenimentelor; să le scoatem cu rădăcină cu tot. În esență,
La ultima întrebare, eu cred că răspunsul este Identificarea cauzelor; lucrurile sunt mai simple decât credem, dar
unul foarte simplu și anume: „Noi, toți cei Stabilirea de acțiuni corective sau noi, oamenii, avem tendința să le complicăm.
din companie!” Tuturor trebuie să ne dea de recomandări. Revin acum la răspunsul la întrebarea de
gândit un accident. Dacă astăzi s-a întâmplat De multe ori, cronologia care se ia în calcul la începutul articolului: Cine e de vină? Și
unui coleg, ce fac eu ca mâine să nu ajung include doar evenimentele petrecute în acea zi repet, „Noi, toți cei din companie”. Însă avem
în aceeași situație? Este mai mult decât un de muncă, neglijându-se cele anterioare, care curajul să afirmăm acest lucru? Ne asumăm?
moment de reflectare, de cugetare, este o pot oferi mai multă acuratețe investigației sau Dacă constatăm că nu am oprit o lucrare
temă care trebuie să împingă pe fiecare în pot aduce un plus de valoare în procesul de asemănătoare sau identică atunci când am
parte la acțiuni clare, concrete pentru munca identificare a cauzelor. constatat că nu se efectuează în condiții de
de a doua zi, mult mai sigură. Revin asupra Cauzele sunt în general de trei tipuri: directe, siguranță, că am tratat instruirile angajaților
acestui răspuns. indirecte (concurente) și cauze rădăcină. după modelul „semnează și întoarce-te la
Întotdeauna, pentru a găsi răspunsul real Dacă cele directe și indirecte sunt, de obicei, muncă”, că nu am asigurat mentoratul celor
și cauzele care au condus la producerea foarte repede găsite, provocarea cea mai mare care erau la început de drum în carieră, că nu
incidentului, se începe investigația, implicând a unei echipe de investigație este identificarea am acordat feedback celor pe care îi întâlnim
toate resursele și competențele necesare. celor de tip rădăcină. Acestea sunt atât cele la muncă, că nu am deschis și întreținut
Răspunsurile la întrebările de mai sus le mai complexe, cât și cele mai periculoase, să canale de comunicare pe teme
vom găsi, rând pe rând, după acest proces. spun așa, pentru că nu sunt cauze care de siguranță în companie, că nu
Și cel mai important este, la final, să avem țin de ignorarea în mod particular am fost exemple de urmat în
lecții învățate. a unor reguli sau proceduri, ele materie de siguranță sau că
La nivel mondial, există diverse metodologii sunt cauze sistemice, care au nu am acordat destulă
privind investigarea unui incident, de la legatură directă cu sistemul importanță investigării
SCAT, TapRoot, 5 Why, Fault Tree etc. de management al companiei. unui incident și găsirii
Acestea pot fi alese și folosite în funcție de Dacă nu se trece imediat la acțiuni cauzelor rădăcină, cred
natura și complexitatea incidentului. corective, există șanse mari ca în cu tărie că putem să avem
Indiferent de metodologia de investigare viitor, compania să aibă parte curaj și să afirmăm că „Noi,
aleasă, ca prim pas, nu trebuie să uităm de de încă un incident toți cei din companie”
câteva lucruri foarte importante: numirea identic sau suntem vinovați
unei echipe de investigare, care să înceapă similar. de producerea
de îndată culegerea de date, de la fața incidentului.

102
EXPERTS PLATFORM Romania

LEADERSHIP ÎN HSE
ORIENTAREA SPRE CULTURA HSE

C e înseamnă „safety leadership” pentru


mine și pentru organizația în care
lucrez? Care este angajamentul meu, al
SĂNĂTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ
NU ESTE O CHESTIUNE DE NOROC!
Sănătatea la locul de muncă este o alegere pe care
fiecărui membru al organizației, dar și organizația o face, este un proces continuu care trebuie
beneficiile unei culturi HSE? aplicat de către fiecare individ din organizație, într-un
„Safety leadership” înseamnă în primul mod organizat, monitorizat prin indicatori cascadați
rând a fi un exemplu, indiferent de poziția de la cel mai înalt nivel, la nivel de fabrică, department,
pe care o ocupi în organizație, aplicând individ, care ajută la monitorizarea performanței HSE
conceptul: „Care sunt valorile mele, ca într-un mod constant.
leader, credințele mele, comportamentul
meu și cum le transmit echipei mele într- CARE ESTE LUCRUL CEL MAI
un mod constant asigurându-mă că devin IMPORTANT PENTRU NOI? CE
realitate?”. NE DORIM CU ADEVĂRAT?
LAURA
„Safety leadership” înseamnă să îți inspiri Răspunsul este unul foarte simplu. Vrem să fim fericiti, să
ORDEANU
colegii prin aplicarea cunoștințelor HSE în fim sănătoși - toți ne dorim asta. Ne petrecem jumătate din
HSE MANAGER
fabrică, dar și în viața de zi cu zi. viață în fabrică/la muncă, deci avem nevoie de un mediu
PRYSMIAN
de lucru sănătos și este în puterea noastră să îl creăm.
CABLURI ȘI CINE POATE FI LEADER ÎN HSE? „Safety leadership” nu se adresează unei persoane sau unui
SISTEME Oricine poate să devină leader în HSE prin departament, ci tuturor, doar în acest fel putem crea o
demonstrarea angajamentului privind CULTURĂ HSE POZITIVĂ.
HSE, fiind un model de urmat, fiind Cred cu tărie că OAMENII FERICIȚI generează valori,
mândru că își desfășoară activitatea într-o ei sunt lideri. Liderii sunt cei care crează o CULTURĂ
manieră sigură și sănătoasă. HSE POZITIVĂ.
Ca leader este important să insufli obiceiuri CULTURA HSE este imaginea companiei, dar oamenii
sănătoase la locul de muncă, să îți încurajezi reprezintă compania, deci oamenii sunt imaginea
colegii să își desfășoare sarcinile de muncă companiei. Văd un mare puzzle cu multe fețe fericite
respectănd procedurile HSE, devenind care împreună formează o față mare fericită - aceasta
modele de bune practici pentru ceilalți. este fața unei companii cu o CULTURĂ HSE POZITIVĂ.

103
Romania EXPERTS PLATFORM

PREVENIREA
ACCIDENTELOR DE MUNCĂ
CUM PUTEM SĂ PREVENIM ACCIDENTELE,
SĂ DIMINUĂM RISCURILE ȘI CONSECINȚELE ACESTORA?

P
revenirea riscului de accidentare este principala să dezvolte o atitudine. Când spun atitudine,
preocupare a tuturor organizațiilor. Diferențierea mă refer în principal la înțelegerea existenței
acestor riscuri se poate face în funcție de frecvența riscurilor, la necesitatea de luare a unor măsuri
de producere a acestora și de gravitatea consecințelor de diminuare a lor sau a consecințelor acestora.
apărute, în funcție de domeniul de activitate la care De aici și necesitatea ca oricărui angajat să-i fie
ne raportăm. aduse la cunoștință riscurile din cadrul societății
Atunci când implementăm procese și proceduri (atât cele generale – valabile pentru toți salariații,
interne, precum evaluarea riscurilor de accidentare cât și cele particulare – specifice postului său de
și îmbolnăvire profesională, planul de prevenire lucru), precum și măsurile de prevenire.
CĂTĂLIN și protecție, instrucțiuni proprii SSM etc., avem După cum este bine știut, riscul este combinaţia
TRUȘCULESCU instrumentele necesare care ne permit să analizăm dintre probabilitatea şi gravitatea unei posibile
COORDONATOR riscurile existente, măsurile prin care ne putem leziuni sau afectări a sănătăţii într-o situaţie
SSM proteja și modul de implementare a acestor măsuri. periculoasă.
ZONA Pentru a ne asigura că aceste documente nu sunt Probabilitatea de producere a leziunii sau a
BALCANICĂ implementate doar la nivel teoretic, ci sunt puse afectării sănătăţii se clasifică în funcţie de:
(ROMÂNIA, și în practică, este indicat să fie evitate mentalități frecvenţa şi durata expunerii persoanei la
BULGARIA, diverse de tipul „mie nu mi se poate întâmpla”, „nici pericol;
GRECIA, SERBIA, alții nu respectă regulile, eu de ce aș face altfel?”, frecvența de apariţie a evenimentului
CROAȚIA, „lucrez de ani de zile așa și nu am pățit niciodată periculos;
SLOVENIA) ceva rău” etc. posibilităţile tehnice şi umane de a
GEFCO În ceea ce privește training- evita sau limita dauna (de exemplu,
ROMÂNIA urile SSM efectuate reducerea vitezei de lucru, dotarea
în organizații, putem Depinde de noi să cu echipamente de oprire în caz
observa tendința ca căutăm soluții pentru a de urgenţă, conştientizarea
acestea să fie axate crește eficiența și eficacitatea pericolului etc.).
deseori mai mult pe training-urilor în cadrul Pentru a ilustra mai bine
partea teoretică, fiind organizației în care activăm aspectele teoretice, vom
mai puțin interactive, parcurge un scurt studiu de caz
ceea ce poate conduce pe o speță a unui tip de accident
la un interes scăzut din partea participanților, de muncă destul de frecvent întâlnit, respectiv
aspect care impactează direct proporțional rata accidentarea prin cădere, pe același nivel (prin
de asimilare a informațiilor prezentate. Astfel, alunecare, împiedicare etc.).
depinde de noi să căutăm soluții pentru a crește Un accident are de cele mai multe ori o cauză
eficiența și eficacitatea training-urilor în cadrul principală (cea care generează efectiv producerea
organizației în care activăm. De-a lungul timpului, acestuia) și alte cauze secundare (care contribuie
am observat că interacțiunile mai dese (întrebări, mai mult sau mai puțin pe lângă cauza principală).
role play-uri, prezentare spețe etc.) dintre trainer Cu alte cuvinte, cauzele secundare, prin numărul
și participanții la training pot crește probabilitatea lor și / sau intensitatea acestora, conduc la creșterea
ca cei instruiți să aplice la locul de muncă nu doar probabilității de manifestare a cauzei principale,
cunoștințele acumulate, ci mai mult decât atât... crescând astfel riscul de producere a unui accident.

104
EXPERTS PLATFORM Romania

Butonarea Cu cât este mai mare numărul


pe
telefonul CAUZELOR SECUNDARE sau
mobil
intensitatea acestora ...
Graba sau
Pantofi
coborârea
cu
mai multor
toc
trepte
înalt
simultan
... cu atât este mai mare
Poziționarea probabilitatea de manifestare a
greșită a
CAUZEI PRINCIPALE și astfel să
piciorului
se producă un ...
Podea Iluminat
umedă scăzut

ACCIDENT
Manipulare
a unor
obiecte
mari

Segmentarea cauzelor de mai sus reprezintă un Fie că suntem acasă sau în parc, atunci când
exemplu, o structură și un punct de vedere, care suferim un accident, indiferent de gravitatea
pot fi completate și îmbunătățite. acestuia, vom căuta să evităm acea situație
Cum spuneam și mai devreme, atitudinea noastră periculoasă pe viitor (fie prin îndepărtarea acelui
în fața pericolelor pe care le putem întâlni la locul factor de risc, fie – dacă nu putem face acest
de muncă, acasă, la restaurant, în parc etc., este lucru – prin luarea unor măsuri de diminuare a
factorul cheie în prevenirea accidentelor. consecințelor care pot apărea). Același lucru îl
Atitudinea noastră este cea care ne poate determina putem transpune și în situațiile de la serviciu,
să fim mai vigilenți, mai reactivi, mai disciplinați, și nu doar pentru protecția noastră, ci și pentru
fiind mult mai bine să luăm din timp măsurile protecția colegilor, reușind astfel să creăm și să
necesare pentru a reduce și / sau elimina riscul menținem un mediu de lucru mai sigur pentru
unui accident, decât să îndepărtăm apoi consecințele toți.
nedorite ale producerii acestuia. Multă sănătate tuturor!

105
Romania EXPERTS PLATFORM

„MINIMIZAREA” VERSUS
„MINIMALIZAREA”
RISCULUI DE ACCIDENTARE
– DIFERENȚA DINTRE VIAȚĂ ȘI MOARTE –

D in punct de vedere semantic, cuvintele


„minimiza” și „minimaliza” sunt paronime, adică
asemănătoare din punctul de vedere al formei,
cuvenită instruirii.
Practic, lucrătorii respectivi au deja formate
deprinderi, iar dacă acestea diferă de cele transmise
dar diametral opuse, ca sens. de instructor, ei tind să ignore instruirea, fapt care
Astfel, „a minimiza” înseamnă „a reduce la poate fi favorizat de:
minimum”, în timp ce „a minimaliza” semnifică calitatea precară a instruirii, determinată de
„a diminua, a reduce (la minimum), a micșora factori cum ar fi: materialul prelucrat în cadrul
nejustificat valoarea, importanța unei persoane, a instruirii nu este complet/actualizat/coerent,
unui lucru, a unei idei; a subaprecia, a bagateliza”. activitatea se face superficial, instructorul nu are
Această diferență este cum nu se poate mai bine autoritate/tact etc.;
reliefată în domeniul securității și sănătății în superficialitatea manifestată de lucrător;
muncă. excesiva încredere în capacitățile proprii;
În limbajul uzual, securitatea este definită ca reticența de a accepta ideile noi;
faptul de a fi la adăpost de orice pericol, iar riscul ‑ monotonia/acțiunile repetitive din procesul
posibilitatea de a ajunge într‑o primejdie, pericol muncii;
potenţial. falsa senzație de securitate dată de lipsa
Dacă luăm în considerare sensurile uzuale ale accidentărilor din activitatea anterioară.
acestor termeni, se poate defini securitatea ca Astfel, un lucrător care a îndeplinit eronat o
starea sistemului de muncă în care riscul de anumită operațiune un timp îndelungat, va tinde să
accidentare şi îmbolnăvire este zero. o îndeplinească la fel, chiar dacă este instruit expres
Printre măsurile de prevenire și protecție să o efectueze corect, regulamentar.
se numără, așa cum este normal, instruirea Situațiile prezentate anterior pot fi întâlnite inclusiv
lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în în cazul misiunilor de gestionare a situațiilor de
muncă, care are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi urgență, desfășurate de personalul operativ din cadrul
formarea deprinderilor de securitate şi sănătate serviciilor de urgenţă profesioniste.
în muncă. În mod evident, locul (de muncă) unde se desfășoară o
Prin instruire se formează deprinderi, se astfel de misiune (care este un eveniment cu caracter
formează obișnuințe. Pe scurt, se creează o excepțional) nu este amenajat, prezentând numeroase
rutină, adică o capacitate câștigată printr‑o riscuri de accidentare gravă (emanarea de gaze toxice,
practică îndelungată, obișnuință de a acționa afectarea stabilității/capacității portante a clădirilor/
sau de a gândi totdeauna în același fel. elementelor de construcție, producerea de explozii
Totuși, rutina are și o conotație negativă, etc.).
respectiv de totalitate a obișnuințelor sau a Teoretic, toate aceste riscuri ar trebui luate
prejudecăților considerate ca fiind un obstacol în considerare, MINIMIZATE. Realitatea ne
în calea noului, a creației sau a progresului. Iar demonstrează însă că unele dintre ele sunt
această conotație este favorizată, în contextul MINIMALIZATE, uneori.
securității și sănătății în muncă, în mod Cea mai evidentă situație de acest gen este necesitatea
paradoxal, de ... experiență... salvării unor vieți omenești.
În unele cazuri, lucrătorii consideră că experiența Riscurile de accidentare pot fi minimalizate, însă,
acumulată este suficientă pentru a evita inclusiv în circumstanțe care nu sunt de forță majoră,
accidentările, astfel încât nu acordă importanța când personalul operativ se expune inutil la riscuri

106
EXPERTS PLATFORM Romania

COLONEL
INGINER
VALENTIN
– FLORIN
LUCHIAN
ISU BUCUREȘTI
ILFOV

de accidentare, îndeosebi când unele dintre acestea sunt


impredictibile sau invizibile. Un exemplu reprezentativ în
acest sens este cel de intoxicare cu monoxid de carbon (CO).
CO este gaz dificil de depistat, în condiţiile în care este incolor,
inodor şi insipid. CO este mortal după doar 15 minute, în
concentraţie de 1% în aer.
De obicei, acest gaz apare în următoarele situații:
se diminuează concentraţia de oxigen la nivelul
focarului de ardere, mai ales când concentraţia oxigenului
devine mai mică de 14%;
ard incomplet materiale organice (lemn, butan, propan,
gaze naturale, cărbuni naturali, benzină, petrol etc.);
se defectează aparate de încălzire cu combustie, precum
sobă, şemineu, aragaz, radiator cu petrol, grătare;
motorul unui echipament funcţionează în spații
închise (cum ar fi, de exemplu: autovehicule aflate în garaj,
motopompe amplasate în puțuri, pivnițe etc.;
au loc arderi la temperaturi înalte, într‑un loc sărac în
oxigen.
În vederea minimizării pericolului de intoxicare cu CO,
personalul operativ se echipează cu aparate de respiraţie
izolante.
Utilizarea acestor aparate este obligatorie în spaţii închise,
unde există o probabilitate mărită de intoxicare.
În spațiile deschise, aparatele de respiraţie izolante se utilizează
când există indiciile cu privire la existența CO prezentate
anterior.
Uneori, pericolul de intoxicare cu CO este minimalizat, iar
personalul NU echipează aparatele de respiraţie izolante,
datorită deprinderilor deja formate (prezentate anterior), dar
și în situații punctuale cum ar fi:
se desfășoară activități intense în aer liber (cum ar fi,
de exemplu, stingerea incendiilor de pădure, când trebuie
parcurse distanţe importante sau urcate pante accentuate),
pe timpul cărora purtarea aparatului poate suprasolicita
organismul;
se pătrunde în spații înguste, unde accesul este dificil
sau imposibil cu aparatul echipat;
se exercită presiune asupra personalului operativ,
de către persoanele aflate la locul intervenției (rude ale
victimelor asistate, persoane aflate în stare de ebrietate etc.).
Având în vedere cele prezentate anterior, consider că o instruire
corect executată poate și trebuie să diferențieze „minimizarea”
de „minimalizarea” riscului de accidentare, dar și să elimine
„rutina negativă”. Pentru atingerea acestui scop, trebuie utilizate
metodele și tehnicile stipulate de legislația de specialitate,
respectiv: expunerea, studiul de caz (analizarea unor accidente
de muncă, relevante prin circumstanțele de producere și
gravitatea urmărilor), vizionarea de filme etc.

107
Romania EXPERTS PLATFORM

MĂSURI DE SIGURANȚĂ LA
UTILIZAREA OXIGENULUI
ÎN SPITALE

În cadrul activităților medicale, spitalele utilizează


o multitudine de substanțe chimice, printre care
se numără și oxigenul. Administrarea oxigenului
Beneficiile administrării oxigenului sunt
incontestabile, susținute științific. Oxigenul este
esențial pentru viață având, în general, concentrația
medicinal în spitale, este una dintre cele mai de 21% în aerul pe care îl respirăm. Puțini stiu însă
obișnuite proceduri medicale. Această procedură că, oxigenul poate deveni extrem de periculos în
este în responsabilitatea personalului medical, condițiile creșterii concentrației acestuia. Oxigenul
care decide în ce măsură și cât timp este necesară nu este toxic, dar susține combustia.
suplimentarea oxigenului, în funcție de natura și Asociația Europeană a Producătorilor de Gaze
gravitatea afecțiunii tratate. Industriale (EIGA) a identificat următoarele

108
EXPERTS PLATFORM Romania

proprietăți ale oxigenului, care sunt relevante acesteia determinând încălzirea firelor electrice și
pentru prevenirea manifestării riscurilor generate pornirea unui incendiu.
de prezența oxigenului în concentrații ridicate: Utilizarea intensă a oxigenului pentru pacienți poate
Creșterea concentrației oxigenului în crește, de asemenea, riscul în sistemele de stocare
atmosferă se produce fară a fi observată. Oxigenul și alimentare cu oxigen, de exemplu, prin crearea
este incolor (fără culoare), inodor (nu miroase) și de stres asupra sistemelor de livrare mai vechi,
insipid (nu are gust), iar concentrația acestuia nu creșterea posibilității apariției de erori de manipulare
poate fi depistată de simțurile umane. și depozitare etc. Verificarea și mentenanța sistemelor
Cele mai multe materiale ard violent, chiar de alimentare, precum și evaluarea capacităților
exploziv, în atmosfera îmbogățită cu oxigen, acestor sisteme, trebuie efectuate cu deosebită
DAN BAJALIU
procesul fiind cu atât mai accelerat cu cât seriozitate și atenție, la intervale de timp care să
MANAGER SSM
concentrația de oxigen este mai ridicată. asigure siguranța în funcționare.
LINDE GAZ
Creșterea concentrației oxigenului în spațiile în Întreținerea și funcționarea corectă a sistemului de
ROMÂNIA
care este utilizat, produsă de pierderi accidentale din alimentare cu gaze sunt esențiale pentru reducerea
rețeaua de distribuție, de conexiuni defectuoase, sau riscurilor asociate sistemelor de alimentare cu gaze
chiar la interfața dintre mască și tub, poate conduce medicale, inclusiv cele care furnizează oxigen.
rapid la creșterea riscului de incendiu în spațiul Întreaga rețea de personal medical trebuie să
respectiv. O creștere aparent neînsemnată, până la fie informată cu privire la rolul lor în reducerea
un nivel de 23-24% poate determina un incendiu. riscului de incendiu din medii îmbogățite cu
Într-o atmosferă îmbogățită cu oxigen, materialele oxigen. Personalul medical trebuie să fie atent la orice
se aprind mai ușor și ard mai rapid decât în aerul situații care pot crește riscul de incendiu, inclusiv
normal. Riscul de incendiu generat de îmbogățirea modificări ale numărului de pacienți care urmează
atmosferei cu oxigen, este foarte simplu explicat prin terapie cu oxigen, echipamente care prezintă semne
teroria clasică a triunghiului de foc: un foc arde dacă de uzură excesivă, prezența resturilor, prezența
sunt prezente 3 elemente: combustibilul (materialul solvenților și a dezinfectanților în zonă, etc. și să
care arde), oxigenul și sursa de aprindere (energia). aibă protocoale standard pentru a se asigura că acestea
Dacă unul dintre aceste elemente lipsește, focul nu sunt raportate și corect abordate. Ventilația spațiilor
poate fi aprins. trebuie evaluată pentru a minimiza acumularea unei
Pe de altă parte, dacă focul este aprins, creșterea concentrații ridicate de oxigen. În cele din urmă,
concentrației de oxigen va accelera arderea personalul de curățenie și menaj ar trebui să fie
combustibilului, iar f lacăra arderii va fi mai conștient de faptul că utilizarea agenților de curățare
viguroasă, dezvoltând temperaturi mai mari decât pe bază de solvenți, cum ar fi alcoolul etilic, prezintă
în mod obișnuit. un risc crescut de incendiu în atmosferele îmbogățite
Oxigenul reacționează cu majoritatea materialelor, cu oxigen și că acest lucru ar trebui evitat respectiv,
în special cu materialele organice și cu majoritatea minimizat cât mai mult posibil.
metalelor, astfel încât, aproape orice poate fi o sursă Excesul de oxigen din aerul înconjurător poate fi
de combustibil în prezența oxigenului la concentrație detectat prin dispozitive de monitorizare, fixe sau
ridicată. Chiar și materialele care nu ard în mod mobile. O scurgere de oxigen în sistemul de stocare,
normal în aer, inclusiv materialele rezistente la în sistemul de distribuție sau în punctele finale ar
foc, pot arde viguros în aer îmbogățit cu oxigen putea fi identificată dacă nivelurile de oxigen sunt
sau în medii cu oxigen pur. Articolele fabricate din monitorizate și se dovedesc a fi disproporționate
elastomeri, textile și materiale plastice vor arde foarte față de consumul preconizat. Ar trebui asigurat un
puternic. flux adecvat de aer în încăpere atunci când se poate
În plus, materialele inflamabile, cum ar fi uleiul, aștepta o concentrație ridicată de oxigen, de exemplu,
grăsimea, soluțiile de curățare și dezinfectare vor ca rezultat al creșterii utilizării ventilației cu oxigen.
deveni și mai inflamabile în atmosferele bogate Este necesară instruirea cu privire la procedurile
în oxigen. Cu un exces de oxigen, acestea vor pentru personalul de întreținere și exploatare,
arde cu mare intensitate, astfel încât focul poate precum și întreținerea periodică pentru a verifica
să se răspândească rapid și să ardă materiale mai scurgerile, uzura și alte potențiale deteriorări ale
rezistente la foc, inclusiv componente metalice ale integrității mecanice. Ar trebui să aibă loc o evaluare
echipamentelor și infrastructurii. cuprinzătoare a riscului de incendiu înainte de
Cea mai obișnuită sursă de aprindere este electrică, orice modificare pentru a determina efectul asupra
de obicei un scurtcircuit în echipamentele electrice, siguranței la incendiu și a pregătirii pentru situații
sau chiar infrastructura electrică, supraîncărcarea de urgență.

109
Romania EXPERTS PLATFORM

COMUNICAREA
ÎN CAZ DE URGENȚĂ
(ÎNTR-O COMPANIE)

C are este obiectivul cel mai comun


pentru compartimentul HSE? Exact,
„Zero accidente”! Cum îl putem atinge?
în cadrul oricărei organizații, după
un tipar bine stabilit. În primul
rând, acest tipar presupune definirea
să moară, anunțarea conducerii trece
în plan secundar. Din păcate, în țara
noastră, încă există companii care
Din păcate, este greu de atins, iar funcțiilor implicate care trebuie să solicită angajaților să anunțe mai întâi
răspunsul nu se găsește în acest articol. asigure comunicarea ierarhică. În conducerea și abia apoi să se ocupe
Acum ne ocupăm de ceea ce ar trebui al doilea rând, odată stabilit tiparul, de solicitarea asistenței de urgență.
să facem în cazul în care se întâmplă acesta trebuie particularizat pentru Chiar sunt companii în care se decide
un eveniment, indiferent dacă acesta
toate compartimentele și actualizat, chemarea ambulanței doar cu aprobarea
este un simplu incident, un accident
în mod constant, cu persoanele care conducerii. Acest lucru este extrem de
de muncă, un incendiu sau un caz de
ocupă funcțiile implicate în lanțul grav, deoarece în caz de urgență orice
poluare a mediului. Mai jos, în baza
de informare ierarhică. Fiind definit secundă contează; o mică întârziere
experienței, sunt redate principiile de
bază care trebuie urmate atunci când un singur tipar, acesta poate fi ușor poate face diferența dintre viață și
se definește, în cadrul unei organizații, învățat, la nivel principial, de către toți moarte sau dintre un eveniment
fluxul informațional aplicabil în cazul lucrătorii, iar în cazul unei urgențe minor și altul major. În cele mai multe
apariției unui eveniment. (Notă: viteza de reacție crește semnificativ. Cu cazuri, un eveniment major (cum ar fi
Principiile de mai jos trebuie aplicate alte cuvinte, fiecare lucrător va ști cele un incendiu) poate distruge întreaga
și interpretate în ordine. De exemplu: 2-3 persoane pe care trebuie să le anunțe companie. Astfel, lucrătorii trebuie
ceea ce este menționat la principiul în cazul în care are loc un eveniment, învățați și încurajați să ceară ajutor. Nu
nr. 3 este valabil doar cu respectarea indiferent de natura acestuia. trebuie să uităm: siguranța lucrătorilor
prealabilă a principiilor nr. 1 și nr. 2). și integritatea companiei sunt prioritare
2) ORICINE SĂ POATĂ
ÎNTOTDEAUNA!
1) TRATAREA UNITARĂ A SUNA LA „112”
TUTUROR EVENIMENTELOR În cazul incidentelor grave, înainte 3) ȘEFII DIRECȚI TREBUIE
Chiar dacă evenimentele enumerate de a anunța conducerea companiei, IMPLICAȚI ÎN LANȚUL
mai sus sunt diferite, iar (în cazul mult mai importantă este solicitarea DE INFORMARE
în care se întâmplă) autoritățile ajutorului medical sau asistenței În general, comunicarea în caz de
care trebuie anunțate diferă, toate de specialitate pentru eliminarea urgență se realizează preponderent
evenimentele trebuie tratate unitar pericolului. Dacă cineva este în pericol telefonic, în lanț, pe linie ierarhică.

110
EXPERTS PLATFORM Romania

Dacă un eveniment este observat de cineva din afara 6) CONDUCEREA COMPANIEI


locului de muncă (din alt compartiment), acel cineva TREBUIE ANUNȚATĂ IMEDIAT
trebuie să fie conștient de faptul că șeful locului Vor fi mulți care vor spune că Directorul General trebuia
de muncă (proprietarul procesului) este cel mai în anunțat primul (ci nu abia acum), dar aceasta nu este
măsură să se ocupe atât de informarea ierarhică, cât cea mai bună abordare. Dacă principiile anterioare sunt
și de asigurarea intervenției de urgență. Șeful direct implementate corect în cadrul companiei, conducerea
cunoaște cel mai bine care sunt resursele necesare poate fi anunțată în maximum 5 (cinci) minute de la
pentru a diminua pagubele și a restabili starea de apariția unei situații de urgență. Totodată, analizând
normalitate într-un timp foarte scurt. De asemenea, principiile anterioare, vom observa că persoanele și
în orice companie în care cultura „ownership”- entitățile anunțate anterior deja au asigurat sau au RĂZVAN
ului este dezvoltată, cei care au luat cunoștință de început să asigure prima intervenție, iar pagubele au VASILE
apariția unui eveniment trebuie să se implice deja fost cu mult diminuate. De exemplu: am avut doar un CIOMÂRTAN
în rezolvarea problemei sau în intervenția pentru incendiu minor pentru că flacăra a fost stinsă într-o HEAD OF
limitarea consecințelor. fază incipientă sau un lucrător nu a decedat la locul de HEALTH,
muncă fiindcă deja i-a fost acordată asistența medicală de SAFETY &
4) ORICE PERSOANĂ TREBUIE ENVIRONMENT
urgență etc. Acum ne-am putea întreba „Ce mai are de
SĂ AIBĂ UN ÎNLOCUITOR OȚELINOX
făcut conducerea companiei?” Sunt o grămadă de lucruri
Sunt situații, mai ales în afara orelor de program, TÂRGOVIȘTE
de făcut. În cazul incidentelor minore (și nu numai),
când (din motive obiective) șeful direct nu poate
conducerea companiei trebuie să ia măsuri pentru a
fi contactat. Lanțul de informare nu trebuie să
preveni repetarea altor incidente. În cazul incidentelor
se rupă la primul obstacol. Prin urmare, pentru
majore, trebuie asigurată continuarea intervenției
fiecare persoană din lanțul de informare trebuie
pentru a salva ce se mai poate salva din companie. De
desemnat întotdeauna un înlocuitor. Înlocuitorul,
asemenea, anunțarea pe cale ierarhică acționează ca un
pe lângă rolul de a realiza informarea pe lanțul de
filtru, persoanele de pe lanț pot să discearnă informațiile
comunicare ierarhic, trebuie să preia leadership-ul
primite, iar șansele ca managementul companiei să fie
coordonării acțiunilor de primă intervenție definite
alertat degeaba devin minime.
la punctul anterior. Pentru a avea un înlocuitor
„gata de acțiune”, acesta trebuie „crescut” din 7) LANȚUL DE COMUNICARE TREBUIE
timp. Prin urmare, fiecare șef are obligația morală VERIFICAT ÎN CADRUL SIMULĂRILOR
și profesională de a-și forma în permanență un Atunci când am desenat pe hârtie o diagramă de
înlocuitor, capabil să-l succeadă atunci când situația anunțare nu înseamnă că am și implementat întregul
o impune. proces de anunțare în cadrul companiei. Instruirea
clasică (pe această temă) la toate nivelurile este
5) COMUNICAREA TREBUIE
necesară, dar nu și suficientă. O instruire nu este
SĂ SE REALIZEZE PRIN
completă dacă nu este verificată prin aplicații practice
DOUĂ RAMURI DIFERITE
și anume prin simularea unor situații de urgență cu
Până acum, observăm că principala cale de
scenarii predefinite. Organizarea unor simulări oferă
informare se realizează prin șefii direcți. Dar, din
oportunitatea ca lucrătorii să folosească informațiile
diverse motive, se poate întâmpla ca anunțarea
primite în cadrul instruirii și să se obișnuiască cu
ierarhică prin șefii direcți să se întrerupă. Pentru
atmosfera și stresul generate de o situație de urgență
acest caz, organizația trebuie să creeze un sistem
reală. Simulările trebuie urmate de dezbateri în care să
robust, care să conțină o a doua ramură de
se analizeze ce a mers și ce nu a mers bine, acestea având
informare. Dacă o ramură cade, cealaltă să asigure
drept scop principal îmbunătățirea întregului proces
anunțarea conducerii în cel mai scurt timp posibil.
de comunicare și creșterea vitezei de reacție în caz de
În cazul în care șefii direcți sunt foarte implicați
urgență. Efectuarea periodică a unor simulări (având
în realizarea intervenției, cea de-a doua ramură
la bază scenarii variate) va conduce la crearea unui
poate asigura integral fluxul informațional. Cel
automatism, la nivel organizațional, care va funcționa
mai probabil, în cea de-a doua ramură, compania
în cazul în care apare o situație de urgență.
va implica persoane din cadrul compartimentelor
de specialitate (HSE, HR sau alte activități suport). ÎN LOC DE CONCLUZIE
Implicarea responsabililor HSE în a doua ramură este Cu toții ne-am dori să nu avem evenimente neplăcute, dar
benefică întrucât se vor colecta, din timp, informații a ne dori nu este suficient. Noi, cei din compartimentul
utile pentru a se efectua raportarea la autoritățile HSE, suntem conștienți de faptul că evenimente
competente: ISU, ITM, APM, GNM etc. Deci cu atât neplăcute se pot întâmpla oricând. Tocmai de aceea,
mai necesară este crearea a două ramuri diferite de comunicarea în caz de urgență trebuie pregătită din
anunțare și informare în caz de urgență. timp... de fapt, cu foarte mult timp înainte.

111
Q&A
Romania Q&A

5. Cum reușiți să faceți ședințele de training cu angajații?


Ce tehnici de implementare a programelor de siguranță
la locul de muncă funcționează cel mai eficient?

GABRIEL SPALOGHE ANCA GOLGOJAN


BEKAERT SLATINA CIECH SODA ROMÂNIA
Ședințele de training au fost reduse la minimum, Folosim cât mai mult sistemul on-line (aplicația Microsoft
atât ca durată, cât și ca participare a angajaților, pentru Teams) unde echipa se organizează și se întâlnește „într-un singur loc”.
a limita expunerea la riscurile generate de transmiterea Evaluăm și estimăm probabilitatea și gravitatea consecințelor și luăm
Covid-19. S-au folosit materiale video, dar și documente decizii privind tolerabilitatea acestora, informăm permanent lucrătorii.
tipărite, înmânate individual fiecărei persoane (flyere), care
să prezinte pe scurt subiectele pentru training.
În anumite situații s-a discutat individual, cu fiecare
angajat implicat într-o activitate sau alta și au fost comunicate IOAN POPOVICIU
informațiile necesare într-un mod direct, ceea ce a permis COMPA SIBIU
și verificarea eficienței instruirii și aplicării măsurilor Ședințele de training cu personalul TESA sunt susținute
implementate. Fiind mai multe acțiuni de instruire/training, online. Cele cu personalul muncitor se țin cu respectarea strictă a
desfășurate în grupuri restrânse, au necesitat un efort comun măsurilor de prevenire și protecție anti-Covid.
mai intens, din partea tuturor colegilor, privind planficarea,
desfășurarea sesiunilor de instruire și verificarea eficacității
instruirii. Cred că mesajele au fost transmise mai ușor și
într-un mod mult mai direct. CARMEN NISTOR
CONCELEX
Ședintele de training au fost susținute utilizând aplicații online
în mare parte. Programele de siguranță la locul de muncă au fost
BOGDAN BEȚA implementate cu succes atunci când am explicat oamenilor care sunt
BILKA STEEL beneficiile proiectului și atunci când am adoptat o modalitate practică
În contextul actual, ar fi de dorit ca instruirile de realizare pas cu pas, de la idee la practică, ajustarea și apoi asistența
să se poată face cât mai mult în mediul online. Unde se cu privire la evitarea situațiilor legate de utilizarea defectuoasă a
poate organiza, acest lucru este prioritar. În schimb, pentru echipamentelor.
angajații care lucrează în spațiile de producție, este mai
complicat ca programele să aibă loc pe o platformă online.
Pentru categoria de personal productiv, instruirile le
efectuăm la fața locului sau organizat, bineînțeles, respectând RADU SIRETEANU
distanțarea socială și regulile actuale instituite în urma DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMÂNIA
pandemiei. Departamentul H&S are o altă oportunitate În ultima perioadă, într-adevăr, asigurarea mediului de
de a comunica cu lucrătorii. Sunt de părere că nu trebuie training eficient a fost o provocare. Însă, cu timpul, am realizat că
așteptată o instruire prestabilită (lunară, trimestrială sau adaptarea nu este foarte dificilă. Pe segmentul operațional, unde
cu o altă frecvență) ca să transmitem lucrătorilor care prezența fizică la locul de muncă este vitală pentru bunul mers al
sunt așteptările, regulile, care sunt doleanțele sau nevoile afacerii, această pandemie a contribuit pozitiv într-o anumită măsură.
de îmbunătățire. Aflându-ne zi de zi printre lucrători, Întâlnirile în sala de ședințe pentru prezentarea unor documente sau
instruirea periodică nu este un eveniment, ci o altă nouă materiale de training sunt deja de mulți ani considerate a nu avea
oportunitate de a comunica cu cei din jur. aceeași eficiență dacă domină strategia de instruire.
Astfel, adaptarea a însemnat structurarea materialelor de
training necesare întâlnirilor fizice pentru a fi cât mai rezumative
și concludente, optând astfel pentru un training combinat, sau cum
ADRIANA TICAMUCA spunem în multe rânduri, training teoretic combinat cu training practic.
CERSANIT ROMÂNIA În acest context, ponderea celui practic a devenit mai
Angajații vor acorda atenție ședințelor de training, mare. După transmiterea informației teoretice în mod rezumativ și
dacă vor înțelege importanța acestora. Informațiile din concludent, procesul de training continuă prin discuții aplicate la locul
legislație trebuie prelucrate cu paralele trasate exact pe de muncă și prin discuții scurte avute, spre exemplu, în interacțiunile
sarcinile de lucru, astfel încât să fie mai ușor de înțeles. Pe când se acordă echipamentele individuale de protecție.Aceste lucruri
parcursul ședințelor de training am învățat că cea mai bună conduc către concluzia că principala tehnică de implementare a
metodă este învățarea activă. Aceasta ne dă posibilitatea să programelor de siguranță la locul de muncă, cel puțin în segmentul
calibrăm procesul de învățare funcție de fiecare personă sau operațional al afacerii, este aceea de a conștientiza că trainingul trebuie
grup în parte. Prin urmare materialele sunt redate sub formă să aibă continuitate prin punerea în aplicare a informațiilor dobândite.
de prezentări, cu imagini incluse, prezentări structurate Abordarea segmentului de lucru de la birou este ceva mai facilă.
pe fiecare zonă de lucru în parte, filmulețe care prezintă Trainingurile online sunt cele care primează, la fel și task-urile menite
activități, riscuri etc. să completeze și elementele de practică și ele putând fi organizate de
În final pentru a vedea cât de eficiente sunt ședințele la distantă.
de training sau ce am putea îmbunătăți la acestea, facem Structura care începe să prindă contur în acest sens este
studiul în teren, observând lucrătorii în timpul desfășurării creionată și prin noile abordări organizatorice și procedurale privind
activității. munca în regim hibrid.

112
Q&A Romania

ALEXANDRU CLAUDIU TOMA CORNEL ISACOV


E.ON SERVICII EXPERT HSE
Chiar și înainte de perioada pandemiei, în cadrul grupului Instruirea lucrătorilor se face și prin filme de instruire
au fost utilizate instrumente digitale pentru desfășurarea activității adaptate activității specifice în grupuri cât mai restrânse, rularea de
inclusiv a trainingurilor, însă pandemia ne-a forțat să ducem filme de instruire în permanență pe monitoare amplasate la intrare,
digitalizarea la un nivel la care nu a mai fost.Implicarea top și middle difuzare mesaje audio prin stația de amplificare.
managementului în elaborarea și implementarea programelor
de siguranță, prin intermediul workshopurilor, instruirilor/
demonstrațiilor practice (materiale video, prezentări power point).
EMILIA PĂTRUȚI
DIRECTOR MEDIU ȘI RESURSE MINERALE
În această perioadă trainingul angajaților se face în format
CLAUDIU DAVID online, la fel s-au făcut și auditurile.
ELECTROMONTAJ
Marea majoritate a ședințelor de training se fac, în
continuare, în modelul clasic (fizic), cu aplicarea măsurilor apărute
în urma pandemiei, de distanțare și igienizare a locurilor în care IOANA CARMINA NIȚU
au loc training-urile. O parte dintre acestea au loc în aer liber, ceea SPECIALIST ÎN DOMENIUL SSM, PROTECȚIA
ce facilitează asigurarea siguranței angajaților în această privință. MEDIULUI, CALITATE ȘI LABORATOR (QLE)
Ședințele de training cele mai eficiente sunt cele în care
discuțiile sunt libere, interactive, cu multe exemple de bune practici
și filmulețe, iar la finalul instruirii, valorificate prin chestionare de
CONSTANTIN-CLAUDIU evaluare pentru fiecare angajat în parte.
IONESCU-ȚENEA
ELECTROMONTAJ
Trainingurile cu angajații se efectuează în marea majoritate
fizic, deoarece ne ajută faptul că mediul de lucru este în aer liber IULIAN GHERMAN
pe șantiere mobile și temporare, iar la sediu, cu distanțarea socială FREELANCER
de rigoare, impusă de condițiile pandemice. Am observat în multe companii neglijarea activităților de
training, motivată de evitarea infectării cu Covid-19. Aceiași oameni
care mâncau sau stăteau la povești împreună, în birouri și vestiare,
fără mască, au fost protejați prin anularea activităților de training în
COSMINA ELENA URECANU grup. Inclusiv a sesiunilor de training pentru sănătate și securitate în
ERICSSON ANTENNA TECHNOLOGY muncă. Chiar dacă acestea s-ar fi putut desfășura în spații deschise
ROMÂNIA TIMIȘOARA sau în săli mari, purtând mască și respectându-se distanțarea fizică. A
Există programe de training pe diferite teme, unele fost mai simplu și mai ieftin să fie anulate. Sesiunile de training online
implementate online, altele care se desfășoară pe grupe de angajați. au început să fie mai populare, ceea ce nu este rău deloc. Metodele de
Avem un compartiment de training, în cadrul departamentului training sunt complementare, iar training-ul online trebuie să-și aibă
de Îmbunătățire a proceselor, care desfășoară aceste programe de locul lui. Gradul de acceptare a acestei metode a crescut enorm. Ca
instruire a angajaților, împreuna cu conducătorii locurilor de muncă. de obicei, legislația din domeniu nu a ținut pasul.Dar Cultura unei
companii se clădește prin interacțiunile între oameni, în grupuri, nu
prin parcurgerea individuală a unor formulare online. Seminariile,
training-urile și sesiunile de coaching organizate cu prezență fizică
ADRIAN NEGRILESCU au un impact puternic, pe care nu-l putem neglija.
EXPERT HSEQ
În cadrul instruirilor SSM o parte importantă este
demonstrația practică a fiecărui participant.Este important ca
angajatul ,,să simtă‘’ cum trebuie să utlizeze un echipament de lucru/ MIHAELA CRISTINA MILU
protecție, înțelegând mai bine riscurile la care este expus. Sesiunile EXPERT HSE
de instruire trebuie să se facă cu un număr redus de persoane și Întâlnirile online nu sunt cele mai de dorit, însă faptul că
să fie cât mai explicite, pentru a fi înțelese de fiecare participant. nu s-a pierdut contactul cu angajații/colegii a contat mai mult decât
orice program.

CONSTANTIN HOLOTA
EXPERT HSE MIHAI ANDRONESCU
Acolo unde s-a putut realiza, s-au continuat trainingurile MANAGER QEHS & SECURITATE,
în sistem fizic, cu participarea unui număr limitat de lucrători. S-au FACILITY MANAGEMENT
realizat și ședinte mixte on-line și fizic și în anumite situații s-au Instruirile fizice realizate la locul de muncă, acum în condiții
realizat prezentări video specializate pentru anumiți lucrători, în de distanțare și de purtare a măștii, rămân de bază, însă și instruirile
funcție de zona de lucru. prin videoconferință au căpătat un avânt important în organizația
noastră. Cele mai eficiente tehnici sunt discuțiile libere săptămânale
cu angajații pe topicuri SSM-SU, în care dezbatem toate aspectele
neconformităților curente în raport cu modul corespunzător de a
CONSTANTIN POPA lucra, discuții în care ascultăm, analizăm și discutăm pe loc toate
EXPERT HSEQ părerile celor prezenți, modalitate prin care le câștigăm încrederea în
Pentru ședințele de training, online este răspunsul. Sunt și ei înșiși, în participarea lor activă la siguranța locului lor de muncă,
ședințe obligatorii face to face, sau mai corect spus mask to mask în împărtășirea către management a celor mai subtile detalii ale
(câteva pe an), însă cele mai multe se fac online. Și aici este marea pericolelor potențiale la locul lor de muncă, timp în care întărim și
provocare - să faci astfel încât să captezi atenția în mod autentic. spiritul de echipă al participanților la aceste discuții.

113
Romania Q&A

MIHAI MAXIM ALEX BURADA


COORDONATOR EHS FORD ROMÂNIA
Deși nu sunt cele mai dorite, întâlnirile online Majoritatea ședințelor, inclusiv cele de training au
asigură un grad ridicat de siguranță pentru condițiile fost mutate în online. Am implementat și mai multe sisteme
actuale. Pe măsură ce vor apărea soluții optime, cu și programe care fac uz de tehnologia modernă pentru a
siguranță acestea vor fi analizate și ulterior aplicate, transmite anumite informații (ex. screening epidemiologic
dacă se dovedesc eficiente și sigure. sau survey-uri și chestionare direct pe smartphone). Cu
toate acestea suntem încă în cautare de noi metode de a livra
eficient informația personalului. Avem însă și situații când,
din varii motive este nevoie de traininguri sau comunicări
VALTER STĂNCIULESCU GORAN „tradiționale”. În astfel de situații s-au preferat evenimentele
EXPERT QHSE în aer liber și/sau cu un număr restrâns de participanți, care
Ședințele de instruire cu angajații se fac în să poată păstra distanța socială pe parcursul evenimentului
sistem mixt online/face to face. Pentru noii angajați (ex. sălile mici de ședință/curs au fost închise iar pentru cele
instruirea se face față în față, pentru a putea prezenta mai mari și cu o ventilație adecvată a fost setat un număr
organizația și pentru o comunicare empatică cu noul maxim de persoane ce pot intra în același timp).
angajat. Instruirile periodice se efectuează în proporție
de 90% în sistem online. În schimb, cursurile de prim-
ajutor și prevenirea și stingerea incendiilor se efectuează
cu prezența fizică obligatorie, în condițiile de siguranță CĂTĂLIN TRUȘCULESCU
stabilite de lege și de standardele companiei. GEFCO ROMÂNIA
Dacă vorbim de tehnicile de implementare a Ședințele de training se desfășoară fie online, fie
programelor de siguranță putem menționa: angajamentul cu prezență fizică (respectând toate condițiile de siguranță,
conducerii pentru siguranță la locul de muncă – „Safety având în vedere contextul pandemic).
first”; identificarea pericolelor existente și evaluarea Regulile și procedurile care trebuie urmate de fiecare
riscurilor; implementarea unor programe de instruire angajat GEFCO au fost transmise prin mai multe mijloace
și educație pentru angajați; dezvoltarea unor proceduri de comunicare: prin training-uri cu prezență fizică sau
și programe de siguranță. online; prin informații trimise periodic prin e-mail; prin
crearea de panouri informative pentru angajați cu privire la
regulile de bază și măsurile care trebuie luate pentru a preveni
riscul de infectare / transmitere a Covid-19; prin crearea
VLĂDUȚ STOICA unui sharepoint (spațiu virtual) în care toate informațiile
MANAGER HSE / materialele de prevenire pot fi accesate de fiecare angajat,
În zonele unde există mijloace tehnologice în orice moment, indiferent dacă lucrează de la birou sau
care să ne avantajeze (calculator, proiector) ședințele de acasă; prin furnizarea periodică de echipamente și prin
de training încercăm să le facem on-line, iar în zonele luarea măsurilor necesare pentru protejarea angajaților
unde tehnologia nu ne ajută, ședințele se fac în săli mari, (achiziționarea și distribuirea măștilor de protecție,
aerisite, cu mențiunea de a păstra distanța de doi metri dezinfectanților pentru mâini, dezinfectanților de suprafață
între persoane. și pulverizatorilor, a mănușilor de protecție, termometrelor,
Concluzionând cele menționate mai sus, în efectuarea acțiunilor de dezinfectare a spațiilor etc.).
continuare afirm că metodele de instruire cu materiale Eficiența cea mai mare a training-urilor este atunci
video și imagini sunt cele mai eficiente metode. când acestea sunt transmise în timpul întâlnirilor cu prezență
fizică, fiind urmate de training-urile desfășurate online.

MIHAI GRIGORE
EXPLEO ROMÂNIA FELICIA TODINCĂ
Aș începe prin a vă transmite faptul că eu am HERAEUS ROMÂNIA
fost unul dintre norocoșii angajați ce și-au desfășurat Sesiunile de training s-au mutat în online pentru
permanent activitatea de la sediul companiei. Au fost grupuri mai mari de cinci persoane. Pentru persoanele cu
perioade în care trainingurile au fost susținute online acces la calculator a fost mai usor, totul s-a realizat prin sesiuni
și vor continua să fie susținute așa, în special în cazul Teams. Materialele de instruire sunt disponibile într-o bază
instruirilor periodice, însă pentru toți colegii nou de date în rețea, pentru toți angajații. Pentru persoanele fără
angajați, am susținut trainingul face to face, bineînțeles, acces direct la calculator, instruirile s-au desfășurat prin șefii
cu respectarea normelor de protecție împotriva Covid-19. de echipă, tot pe baza materialelor de instruire disponibile.
Conștientizarea este tehnica cea mai utilizată De asemenea, am profitat de perioadele în care rata
în sistemul de securitate și sănătate în muncă. Prin de incidență a fost mai scăzută și am ținut partea de exerciții
conștientizarea angajaților asupra faptului că există practice de intervenție în situații de urgență în exterior.
riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională, poți
fi sigur că implementarea programelor de protecție la
locul de muncă va fi un real succes și cu siguranță aceste
programe vor fi eficiente. EUGEN ȘTEFĂNESCU
HIDROCONSTRUCȚIA
Având în vedere structura societății, cu sediu central
și subunități (sucursale externe și UCM-uri interne (unități
ALINA LAZĂR de construcții - montaj), încă dinainte de pandemie, au fost
FLARO PROD instalate sisteme de comunicare la distanță prin intermediul
În cadrul societății unde lucrez, sedințele de programelor IT, calculatoarelor/laptop-urilor, de tip
training cu angajații se țin doar cu un număr limitat video-audio ședințe, instruiri la distanță, cu posibililitatea
de persoane și la intervale de timp diferite. comunicării între părți în timp real.

114
Q&A Romania

În cazul unor anumite tipuri de șantiere/sedii/ NICOLAE BĂDIN


ateliere au fost montate și camere video de supraveghere KASTAMONU ROMÂNIA
care sunt utilizate și pentru identificarea unor posibile Activitatea de training a angajaților s-a transformat în ultimii
neconformități, de la distanță, fapt ce a dus la prevenirea ani foarte mult, în sensul că transmiterea informațiilor și cerințelor
unor eventuale evenimente și stări de pericol grav și legale a trecut din registrul stereotip de furnizare a materialului de
iminent de accidentare. însușit, într-o activitate interactivă, printr-un dialog cu angajații,
care reușesc să acumuleze informația mult mai ușor și mai corect.
Astfel, pe langă furnizarea de printuri care prezintă cerințele legale
în domeniu, se prezintă, alternant, materiale video ușor distractive
MĂDĂLINA GOGORICI (scene aparent amuzante, dar cu substrat educativ), dar și înregistrări
GRUPUL HOLCIM ROMÂNIA ale unor evenimente cu urmări grave, dar în limita de conștientizare și
Având în vedere evoluția situației sanitare nu de inducere a unor fobii (nu se prezintă scene cu impact emoțional
din ultima perioadă, am desfășurat și vom continua să puternic tip mutilări, decese etc.). Am constatat astfel că nivelul
derulăm ședințele de training în mediul virtual, astfel de recepție al angajaților a crescut semnificativ, având ca urmare
încât să ne asigurăm că participanții sunt în deplină firească scăderea numărului de evenimente.
siguranță. Am folosit instrumente digitale care ne
permit realizarea unor traininguri interactive, care să
genereze interesul și mobilizarea celor implicați. Dublăm
toate aceste training-uri, cu materiale de informare DAN BAJALIU
și recomandări personalizate pentru fiecare locație LINDE GAZ ROMÂNIA
Holcim în parte. Mai mult, menținem un dialog deschis Așa cum am spus, pentru personalul direct productiv
cu toți angajații, derulând de la începutul pandemiei lucrurile nu s-au schimbat prea mult, prezența acestora la locul
campanii de comunicare în acest sens. În ceea ce privește de muncă oferind posibilitatea efectuării trainingurilor față în
programele de siguranță, acestea sunt implementate în față. Pentru personalul administrativ, trainingurile se desfășoară
mod continuu de către echipa SSM, în colaborare directă utilizând mijloacele, platformele și programele de instruire aflate la
cu managementul din operațiuni. Avem proceduri bine dispoziție. Această categorie de personal fiind principalul beneficiar
definite pentru eliminarea riscurilor la locul de muncă, al digitalizării.
standarde de sănătate și securitate în muncă pentru
activitățile de bază din operațiuni, un program pentru
măsuri de control critice și alte inițiative care au scopul
de a păstra angajații în siguranță. DAN-ADRIAN DIDIŢEL
MAXAM ROMÂNIA
Menținerea unor standarde înalte privind protecția
angajaților la locul de muncă poate eșua din cauză că mesajele,
CORNEL VESCAN normele sau recomandările nu ajung la destinatari așa cum ar trebui.
HUAWEI TECHNOLOGIES ROMÂNIA Promovarea unei culturi de siguranță în cadrul organizației nu este
De la începutul pandemiei, trainingurile cu o sarcină ușoară și dacă transmiterea mesajului nu se face corect,
angajații s-au ținut doar online – atât pe platforma internă evident acesta nu își atinge scopul. Diferitele elemente care pot
a Huawei, cât și pe cea a Serviciului nostru extern de distrage atenția prezente în procesul de comunicare sau instruire
Securitate și Sănătate în Muncă, unde se fac instruirile împiedică și mai mult conștientizarea și sensibilizarea cu privire
noilor angajați, instruirile periodice sau cele suplimentare. la noțiunile de bază privind SSM. O abordare „părinte-copil” în
Cursurile de prim ajutor se fac cu ajutorul partenerului care normele SSM sunt expuse ca fiind obligatorii, pentru că „așa
nostru medical tot prin sistem de teleconferință. Periodic trebuie”, sau prezentările seci, formale, lungi, fără exemple practice
se trimit materiale de EHS către angajați, iar în sedii se sau fără a permite interacțiunea, vor fi uitate imediat. Indiferent
schimbă periodic panouri cu tematici EHS. Practic se de tipul instruirilor: reuniuni de grup zilnice, instruiri planificate,
încearcă pe mai multe canale să se facă aceste traininguri. sau de metodele folosite: față în față sau on-line, este important să
aflăm și dacă aceste programe de instruire sunt eficiente sau nu.
Acest lucru nu se poate vedea decât pe teren, la locul de muncă, prin
comportamentul lucrătorilor, dar și prin indicatorii de performanță.
SORIN CENUȘĂ Dar cea mai bună instruire la locul de muncă se face prin exemplul
H&S FOR LIFE CONSULTING personal dat de liderii organizației.
(ISAFETY.RO)
Primul și cel mai important pas este să aibă loc
instruirile. Cred că sunt câteva elemente esențiale pentru
un training de succes și acelea ar fi: relevanță, autenticitate, GABRIELA FRÂNCU
implicare personală și implicarea lucrătorilor. MECHROM INDUSTRY
Şedinţele de training sunt unul din lucrurile care consumă
cel mai mult timp. Rup ritmul pentru angajați. O ședință generează o
altă ședință. O problemă nerezolvată generează o alta. Multă vorbă,
RAUL GAVRILĂ puțină acțiune. Noi am rezolvat problema ședințelor de training
JOYSON SAFETY SYSTEMS SIBIU implementând o strategie în șapte paşi, care au eficientizat la maxim
Şedințele se desfășoară atât online cât și fizic. activitatea de instruire/informare şi implementarea programelor de
La nivel de grup se fac pași pentru a implementa un siguranţă la locul de muncă.
portal HSE care să țină mai multe evidențe și chiar să Pasul 1: CE SE VREA OBȚINUT? Fixarea unui singur lucru
trimită mail-uri automat către cei care trebuie să parcurgă care să fie obţinut/rezolvat cu ședința de training.
traininguri sau au acțiuni de făcut. Trainingul prin acest Pasul 2: CE VOR SĂ OBȚINĂ CEI CU CARE SE
portal se încheie cu o testare. Cred că aceste tipuri de COMUNICĂ? Comunicarea venind în întâmpinarea oamenilor.
abordare sunt ceea ce ne rezervă viitorul, rămâne și Identificarea unui lucru pe care receptorul/receptorii îl vor de la
varianta cu prezență fizică pentru prima zi de training. ședința de training în acel moment. Este relevant pentru ei.

115
Romania Q&A

Pasul 3: CÂND ARE LOC ȘI CÂT DUREAZĂ LIVIU IONUȚ OPREA


ȘEDINȚA? Stabilirea timpului optim și a duratei MW ROMÂNIA
trainingului. Dacă lucrurile sunt comunicate corect, Cred că foarte multe companii folosesc online-ul în a
de cele mai multe ori nu e nevoie de ședințe de una-două organiza training-uri sau alte ședințe. S-au redus drastic deplasările
ore. Se pot comunica lucuri importante în zece sau 20 de și prezența face-to-face în sălile de training și ședințe. Nu pot să
minute. Dacă se setează de la început că ședința durează spun că sunt un mare fan al acestui concept de a susține online
20 de minute, iar alte probleme se discută într-o ședință întâlnirile, însă momentan trebuie să ne adaptăm și să încercăm să
ce va fi programată ulterior, lucrătorii se setează în asimilăm cât mai mult utilizând aceste tool-uri tot mai mult și cât
modul „activ”, sunt atenți și sunt puși în poziția în care mai eficient posibil. Clar că sunt și avantaje în defășurarea online a
să folosească timpul disponibil la maximul de eficiență. training-urilor, dar pentru mine pare o pierdere și în acealași timp
Pasul 4: CARE E OBIECTIVUL CARE SE adevărul este că îmi place să simt live emoția și vibe-ul persoanelor.
VREA A FI ATINS? Stabilirea și comunicarea clară
a motivului întâlnirii şi a obiectivului principal (unul
singur) care se vrea a fi atins. Asigurarea că oamenii îl
cunosc atât înaintea ședinței, cât și la finalul acesteia. CRISTIAN GEORGESCU
Pasul 5: TREI ACȚIUNI. Stabilirea a trei acțiuni NESTLÉ ROMÂNIA
clare, specifice, pe care lucrătorii trebuie să le facă, Am desfășurat proiecte interne cu tema „stres și rezistență”,
pentru a îndeplini obiectivul. pentru a veni în sprijinul oamenilor. De asemenea, colaborăm
Pasul 6: RAPORTUL. Stabilirea modului de cu furnizorii noștri de sănătate privați pentru a oferi cursuri de
consemnare a realizării celor trei acțiuni. Crearea unui consiliere online. Am lansat un program educațional intern pe teme
template al unui raport/formular pe care lucrătorii să-l legate de sănătate și bunăstare, precum: nutriție, somn, activitate
completeze, cât mai simplu, încadrat în timp şi, atunci fizică, gătit, sănătate mintală (accent pe stres și recuperare, semne
când e posibil, automatizat. timpurii, abilități energetice). De asemenea, lucrăm cu Bookster,
Pasul 7- INSPIRĂ. Este importantă calitatea care ne oferă o serie de materiale de lectură care ne vor provoca să
materialului de training însă focusul este pe aptitudinile reflectăm și să ne conectăm la emoțiile pe care le trăim. Înțelegerea
trainerului: implicat în procese de autocunoaștere, care emoțiilor noastre este primul pas în construirea unei relații mai
își înțelege și își gestionează anxietatea, cu inteligență bune cu noi înșine și cu cei din jurul nostru. Din experiența noastră
relațională și emoțională (adică înțelege, printre altele, de până acum, valorificarea echipei și a fiecărui membru în parte,
impactul pe care îl are în viețile altora). În ședință este prin facilitarea accesului la tot ceea ce au nevoie pentru a performa
necesar ca trainerul să inspire oamenii. Să-i facă să se optim în orice context profesional și prin asigurarea unor condiții
simtă în siguranță. Să-i facă să simtă că pot depăși orice de lucru sigure sunt elemente fundamentale pentru a eficientiza
obstacol și pot ajunge acolo unde își propun. timpii alocați desfășurării activităților pe ordinea de zi.

ANA-MARIA MARCU MARIUS ADRIAN VLĂDUCĂ


MMM AUTOPARTS TURDA NIMET
Modalitățile de instruire au suferit modificări Ședințele de instruire se organizează lunar sau periodic
pentru a proteja toți angajații, am trecut la instruiri respectându-se distanțarea și normele metodologice de Sars-Cov-2.
realizate cu ajutorul sistemului audio, prin intermediul Cele mai eficiente tehnici sunt exercițiile și instruirea
televizoarelor și al pliantelor. Întâlnirile online au fost individuală.
o altă modalitate de realizare a instruirii. Eficiența o să
o vedem în timp, dar cu siguranță trainingul pe tema
pandemiei a fost prioritar în această perioadă. Deși am
insistat pe tema vaccinării, se vede clar și la nivel național RĂZVAN VASILE CIOMÂRTAN
că am dat greș și oamenii nu au înțeles că vaccinul este OȚELINOX TÂRGOVIȘTE
singura metodă prin care putem să trecem mai departe Companiile, preponderent cele mari, au început să facă
într-un număr cât mai mare. training on-line. Dar am văzut că nu toate companiile dispun de
Am încercat ca mesajele să vină de la cel mai mijloace multimedia (performante). Acest lucru nu este neapărat un
înalt nivel, pentru că a fost o perioadă în care implicarea handicap, deoarece trainingul cel mai eficient se realizează față în
managementului în domeniul safety a fost maximă. față, cu prezență fizică. Totodată, în prezentul context pandemic,
Abordarea individuală a fost o altă metodă pe numărul de participanți trebuia redus. În consecință, s-au efectuat
care am folosit-o pentru a transmite mesajele importante. două sau chiar trei sesiuni de training pe aceeași temă, atunci când
prezența fizică a fost necesară sau când mijloacele multimedia nu
au fost la îndemână.
OVIDIU CRISTUREAN
MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS
Trecerea instruirilor în „online” nu este MARIUS BERECHET
foarte ușor de făcut. Totuși, am folosit prezentarea PREH ROMÂNIA
însoțită de filme educative, discuții online (webinar), Pentru cei aflați în telemuncă este cel mai ușor, prezentările
ilustrații și prezentarea unor evenimente. Însă nimic fiind posibil a fi ținute prin metode digitale. Provocarea cea mai
nu poate înlocui exercițiul fizic direct. Pentru aceasta, mare este la instruirile care necesită prezența fizică, unde trebuie
am organizat sesiuni succesive cu un număr restrâns aplicate toate metodele de protecție, precum și limitarea numărului
de persoane, care au avut la dispoziție și au folosit de participanți. Pe de-o parte acesta este un avantaj, pentru că
echipamente și substanțe necesare evitării contactului prezentările sunt mai eficiente, dar pe de altă parte există și un
fizic direct (măști, mănuși, dezinfectanți etc.). dezavantaj, în sensul că necesită mai multe sesiuni de training.

116
Q&A Romania

LAURA ORDEANU MIHAI AUREL HORJEA


PRYSMIAN CABLURI ȘI SISTEME BA GLASS ROMÂNIA
Sănătatea și Securitatea în Muncă nu este problema unei Datorită profilului de activitate și a procesului tehnologic
persoane sau a unui departament, este un aspect care preocupă (program de lucru 24/24, 365 zile/an) toate instruirile s-au făcut
întreaga organizație, care se discută în toate ședințele, la toate cu prezență fizică. Pentru optimizarea procesului de instruire
nivelele, „Gemba wolks”, care se materializează în proiecte cu și pentru respectarea măsurilor de protecție s-au amenajat mai
impact pozitiv la locul de muncă. multe săli de instruire, cu un numar mai redus de participanți
și echipate cu dispozitive electronice.

MIRCEA-CRISTIAN DEACONU
SCHINDLER ROMÂNIA IOANA URSAN
Ședințele au fost o provocare la începutul pandemiei, SYMMETRICA
chiar dacă majoritatea angajaților știu să lucreze cu telefon/ Tot bunele practici de la locul de muncă au generat un
laptop, partea dificilă a venit de la angajații direct productivi impact pozitiv la întâlnirea cu pandemia. Adaptarea regulilor
care au făcut tranziția la mediul online, ședințe de la distanță etc. de safety la pandemie nu a fost foarte grea, având în vedere
Programele utilizate sunt cele aprobate de companie, managementul continuității aplicat permanent în companie,
pentru noi tot ce ține de platforma Microsoft însă, eficiența prin activitățile complexe din producție care impun în mare
maximă este atinsă la instruirile fizice în sală. parte lucrul individual.
De asemenea, am observat că toate informările periodice În ceea ce privește trainingul lucrătorilor, acesta s-a
venite din partea departamentelor SSM/HR au fost mult desfășurat și prin prezența fizică la ședințe de instruire dar și
discutate și de interes pentru toți angajații. individual, toate acestea cu respectarea obligatorie a regulilor
de prevenire a Coronavirusului.
La locurile de muncă unde se utilizează echipamente
IT, instruirea s-a desfășurat prin module electronice și online
MIRCEA BOSIE (utilizând instrumentele de conferințe Zoom sau Meet, ori
SKANSKA ROMÂNIA aplicația Microsoft Skype).
Am implementat un sistem mixt de instruire și educare,
atât prin utilizarea echipamentelor și a softurilor IT, cât și
prin participare fizică, respectând regulile specifice aplicabile
situației generate de către pandemie. ALIN MOGA
Pe lângă modulele de e-learning și instruiri realizate prin TENARISSILCOTUB
intermediul platformelor de comunicare online, am implementat Întâlnirile de training pentru dezvoltarea angajaților
un sistem de educare prin competitivitate, angajații noștri având noștri sunt o adevărată provocare în contextul pandemiei.
posibilitatea să participe, pentru al doilea an consecutiv, la un Trainingul este livrat într-o formă hibrid, care combină întîlnirile
concurs online cu tematică specifică de H&S, denumit “ H&S on-line cu cele față în față (cu număr redus de participanți), dar
Gamification Contest”. Evident, colegii care răspundeau corect și adaptarea materialului de training la noile metode.
la cele mai multe întrebări, au primit recunoaștere și premii
din partea noastră.
Tot în această perioadă ne-am pregătit pentru revenirea
la normalitate și am participat online la sesiuni „train the trainer” MAGDALENA POPESCU
pentru facilitarea procesului de educare prin joacă. Imaginați-vă TMK ARTROM
cum ar fi să jucați un joc similar cu cel de Monopoly, cu tematică Ca urmare a digitalizării companiei, ședințele de orice
specifică pe cultura H&S a unei organizații. Această tehnică natură în cadrul Grupului TMK Artrom, inclusiv instruirile,
denumită „Game Based Learning” are marele avantaj de a educa se fac în sistem video. Acest lucru a fost posibil ca urmare a
prin experiența trăită în acel moment de către participant. dezvoltării infrastructurii IT interne care a reprezentat în fapt
În concluzie, încercăm în permanență, indiferent de unul din obiectivele ambițioase ale managementului companiei.
modalitatea de instruire utilizată, să menținem nivelul de De altfel inclusiv comunicările și solicitările salariaților către
interacțiune cât mai ridicat, pentru a beneficia de participarea management se fac în format digital, ceea ce scurtează timpii
activă a persoanelor instruite. de răspuns și elimină consumul de hârtie, compania noastră
dovedind astfel că are o activitate sustenabilă și în relația cu
mediul înconjurător. În cadrul instruirilor video SSM se prezintă
filme din cadrul companiei cu exemplificări reale de la locurile
NEBOIȘA GIURICI de muncă.
SMITHFIELD ROMÂNIA
Pentru a face un curs de instruire eficient, acesta trebuie
să fie atractiv, interesant și de ce nu ... scurt. Cu siguranță cele
mai eficiente ședinte de training sunt cele în format video, ALEXANDRU RĂZVAN BAROIAN
în care angajații „văd” modalitatea în care lucrurile trebuie VINCI ENERGIES ROMÂNIA
implementate. Știm cu toții că o imagine face cât 1000 de În șantiere instruirea angajaților s-a desfășurat în
cuvinte … continuare fizic, cu respectarea măsurilor de protecție, inclusiv
Am reușit ca cele mai importante materiale de instruire limitarea numărului de persoane participante în grupa de
să le transpunem și în format video și astfel informația se poate instruire, iar ca loc de organizare, cu precădere am organizat
accesa mai ușor. instruirile în spațiul exterior, mergând cu această ocazie mai
În cadrul sesiunilor de informare am introdus și aproape de mediul de lucru al angajaților noștri. Pentru colegii
elemente amuzante, cum ar fi clipuri cu Napo sau imagini care beneficiază de lucrul la domiciliu s-au folosit cu precădere
atractive pentru a capta atenția participanților. metodele online de instruire.

117
Romania EXPERTS PLATFORM

IMPACTUL MUNCITORILOR
STRĂINI ‑ EXPAȚI
ÎN CADRUL HIDROCONSTRUCȚIA

S ocietatea Hidroconstrucția are o istorie îndelungată,


putând fi caracterizată succint astfel:
70 de ani de activitate;
În prezent, Hidroconstrucția efectuează următoarele
tipuri principale de construcții:
hidrotehnice, civile, industriale, edilitare
din 1995 este societate cu capital privat; (alimentări cu apă, canalizări);
are 9 sucursale interne (Unități de drumuri și poduri;
Construcții‑Montaj) și 3 externe; realizare și întreținere drumuri forestiere;
cca. 2.500 de angajați; lucrări de îmbunătățiri funciare și protecția
sediul central în București. mediului;
În cei peste 70 de ani de activitate, Hidroconstrucția producere betoane, agregate pentru betoane și
a amenajat principalele bazine hidrografice din țară, produse prefabricate din beton;
EUGEN
executând în țară și străinătate (Algeria, Iran, Irak, confecții și construcții metalice.
ȘTEFĂNESCU
Germania) lucrări de baraje, aducțiuni și centrale Din păcate, criza muncitorilor români de pe piața
ȘEF SERVICIU
hidroelectrice în diferite soluții constructive, după internă a făcut ca realizarea lucrărilor câștigate și
PREVENIRE ȘI
cum urmează: contractate de Hidroconstrucția să aibă de suferit, atât
PROTECȚIE/SITUAȚII
186 hidrocentrale cu o putere instalată de 6960 KW; din punctul de vedere al termenelor cât și din punct
DE URGENȚĂ
185 baraje cu un volum acumulat de peste de vedere al calității lucrărilor, în special lucrările
HIDROCONSTRUCȚIA
10500 milioane m.c. apă; edilitare, de alimentare cu apă a localităților și de
740 km galerii subterane; canalizare.
573 milioane m.c. excavații; Având în vedere lipsa muncitorilor români
505 milioane m.c. umpluturi. calificați, necesari la lucrările edilitare, în special
Complexitatea amenajărilor hidrotehnice a impus instalatori și deservenți utilaje, conducerea
abordarea întregii game de lucrări de construcții societății s‑a văzut nevoită să se orienteze spre
executându‑se, pe lângă lucrările cu specific alte piețe ale muncii, de unde ar fi putut aduce
hidroenergetic, lucrări civile și industriale, drumuri personal calificat pentru finalizarea lucrărilor.
și poduri, lucrări edilitare, lucrări de stabilizare a În urma unor vizite de investigare și cercetare a
alunecărilor de teren, depozite ecologice de deșeuri, pieței muncii în Asia, în Vietnam și Sri Lanka, în
exploatări de cariere și balastiere, reparații de utilaje, anul 2019 s‑a luat decizia aducerii unui contingent
confecții metalice, prefabricate din beton armat. de muncitori vietnamezi, de meserie instalatori și a
unui contingent de muncitori srilankezi, de meserie
deservenți de utilaje. Aceștia au fost selectați personal
de departamentul de resurse umane al societății, alături
de ingineri cu experiență în realizarea de lucrări
edilitare, direct în țările lor de origine.
În prima etapă, în vara anului 2019, au sosit în România
primii 100 de muncitori asiatici, aproximativ 75 de
vietnamezi și 25 de srilankezi. S‑a luat decizia ca aceștia
să fie repartizați în județul Galați, unde se începuse
activitatea la 2 contracte mari de alimentare cu apă și
canalizare a unor aglomerări de localități din judeţ.
Pentru pregătirea sosirii muncitorilor străini ‑ expați
în România, în urma consultărilor dintre toți factorii
de decizie din cadrul societății, în care a fost cooptat și
serviciul de prevenire și protecție în muncă, s‑a ajuns
la concluzia că din punct de vedere organizatoric și
al siguranței acestora, cel mai bine este găsirea unui
singur spațiu de cazare și de luare a mesei pentru toți
salariații străini.

118
EXPERTS PLATFORM Romania

S‑a reușit identificarea unui spațiu care


să corespundă cerințelor, spațiu ce a fost
închiriat, amenajat, dotat și pregătit pentru
sosirea lucrătorilor străini asiatici.
Una dintre problemele ridicate de
reprezentanții serviciului de prevenire și
protecție de la nivelul societății, legat de
activitatea lucrătorilor străini a fost cea
legată de bariera lingvistică, fapt ce ar
putea duce la evenimente nedorite și chiar
la accidente.
Pentru minimizarea acestui risc, conducerea
societății a dispus ca selectarea personalului
asiatic să se facă pe echipe, iar șeful de
echipă ‑ vietnamez să știe obligatoriu
limba engleză, iar întregul grup să aibă și
un manager vietnamez. În cadrul fiecărei
echipe de muncitori vietnamezi, de regulă Ulterior aceste dotări au fost de mare au participat la numeroase sesiuni de
instalatori, a fost cooptat și un muncitor ajutor, instructajele făcute fiind interactive, conștientizări și instruiri, atât cu personalul
srilankez, ce era deserventul de utilaj, de personalul expat reușind foarte ușor să vadă asiatic ‑ expat, cât și cu salariații români.
regulă excavator sau buldo‑excavator, care și să conștientizeze care sunt riscurile și Datorită acestui fapt, peste 90% din
de asemenea trebuia să știe limba engleză. măsurile de prevenire ce trebuie luate, personalul expat s‑au vaccinat voluntar,
Până la sosirea muncitorilor expați în care sunt regulile de respectat la realizarea iar salariații români în proporție de
România, serviciul de prevenire și protecție lucrărilor. aproximativ 40% ‑ muncitorii și peste 65%
al societății a întocmit un Manual privind Chiar dacă în prima lună lucrurile au personalul Tesa.
securitatea și sănătatea muncii pentru decurs mai greu, în special din cauza
lucrările edilitare, ce cuprinde 16 capitole, barierei de comunicare, în foarte scurt timp, CONCLUZII:
manual de buzunar, format A5, bilingv folosindu‑se de Manualul de buzunar și de Personalul străin, expat, din
română‑engleză, manual ce trebuie să se IPSSM‑uri, pentru a exemplifica riscurile, Vietnam și Sri Lanka, a avut un
găsească în buzunarul fiecărui șef de echipă măsurile de luat, atât personalul asiatic, dar impact pozitiv asupra activității
expat. și salariații români au ajuns la un numitor societății, reușind să suplinească
Totodată, s‑a demarat acțiunea de traducere comun de limbaj. cu succes lipsa forței de muncă
a Instrucțiunilor proprii de SSM aplicabile Ulterior, datorită ideii unor salariați români, autohtone.
activităților din șantierele edilitare, întâi care și‑au notat în carnețele cuvinte cheie Sunt disciplinați și poartă
în limba engleză, devenind bilingve. din vietnameză respectiv srilankeză, și cum echipamentul individual de protecție
Pentru traducerea instrucțiunilor proprii de se traduc în română, Serviciul de prevenire acordat.
SSM și în limba vietnameză și srilankeză a și protecție al societății, a cules aceste Și‑au însușit și respectă tehnologia
fost nevoie de mai mult timp, deoarece în cuvinte cheie, în cele 3 limbi, le‑a completat de lucru și regulile de securitate și
România nu am găsit traducători autorizați, și cu altele (ex. din limbajul legătorilor de sănătate în muncă, iar în aproape 3
și atunci am fost nevoiți să le trimitem sarcină ‑ ex. Stop, sus, jos, înainte, etc.) și ani de activitate în cadrul societății
în Vietnam și Sri Lanka, unde au fost le‑a ordonat într‑un Dicţionar de termeni, s‑a înregistrat un singur accident de
traduse, fapt ce a întârziat puțin existența ce a fost dat fiecărui șef de echipă vietnamez, muncă cu ITM la personalul expat
documentației de instruire. a fost afișat la spațiile de cazare, la cantină (400 salariați).
În paralel cu aceste demersuri, conducerea și la organizările de șantier). Nu s‑a înregistrat nici o
societății a dispus selectarea personalului La începutul anului 2020, datorită faptului îmbolnăvire cu Covid‑19 în rândul
tehnic de conducere și supraveghere român că salariații expați din anul 2019 s‑au personalului expat, aceștia fiind
a lucrărilor ‑ șef șantier, șef lot, șef punct acomodat foarte bine și și‑au făcut treaba vaccinați în proporție de peste 90%.
lucru, numai dintre cei care știu bine limba profesionist, conducerea societății a mai Din discuțiile cu personalul
engleză, pentru a facilita comunicarea. adus încă 300 de muncitori străini, pentru expat, aceștia apreciază și consideră
S‑au dotat toți inspectorii SSM ‑ SU din alte 4 zone de lucru, zonă de lucrări Vrancea, de mare ajutor Manualul de buzunar
cadrul serviciului de prevenire și protecție zona Sebeș ‑ Alba, zona Turda ‑ Câmpia privind securitatea și sănătatea muncii
cu laptop‑uri și video‑proiectoare, pentru Turzii și zona Valea Jiului. pentru lucrările edilitare și Dicționarul de
a facilita instruirea personalului expat, Din păcate, în anul 2020 a apărut un nou termeni ‑ trilingv (română ‑ vietnameză
insistându‑se pe teme legate de problematica risc major pentru sănătate ‑ pandemia de și sri lankeză), precum și instruirile
șantierelor edilitare, care să conțină Covid‑19. interactive periodice, lunare, cu ajutorul
obligatoriu poze și situații gen AȘA DA!/ În cadrul Hidroconstrucția, medicii de videoproiectorului, în conștientizarea
AȘA NU!. întreprindere și de medicină muncii salariaților.

119
Romania EXPERTS PLATFORM

IMPORTANȚA AUTOEVALUĂRILOR
DE RISC LA LOCUL DE MUNCĂ
DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII
ÎN MUNCĂ ȘI AL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

A utoevaluările de risc pot fi la fel de utile pentru


angajați cât și pentru manageri.
CE ESTE O AUTOEVALUARE EHS?
Spre deosebire de programele de audit de mediu,
sănătate și siguranță (EHS) la nivel corporativ, o
PENTRU ANGAJAȚI: autoevaluare EHS este un audit intern exclusiv pe o
Odată cu conștientizarea riscurilor de la locurile instalație individuală/activitate specifică desfășurată
de muncă, coroborate cu cele mai bune „tactici” de un singur lucrător, sau de către o echipă specializată.
de instruire, feedback, comunicare și organizare Pentru o organizație cu mai multe site‑uri,
a muncii, lucrătorii vor fi capabili înainte de efectuarea în mod obișnuit a autoevaluărilor EHS
a începe orice activitate să analizeze corect în toate facilitățile, îmbunătățește capacitatea sa de a
CONSTANTIN riscurile și să stabilească măsurile de prevenire a monitoriza sistematic nivelurile de conformitate și de
HOLOTA unor evenimente nedorite (accidente de muncă, a permite îmbunătățirea continuă a managementului
EXPERT HSE generarea unor incendii etc.). său EHS.
Menținerea unui program regulat de autoevaluare
EHS este fundamentală pentru evaluarea continuă
a sistemelor de management EHS de către companii.
Cu toate acestea, dacă o afacere va profita de
aceste beneficii, depinde de structura și strategia
auto‑auditului. Din păcate, multe tendințe ghidate
greșit calcă în picioare șansele unei evaluări eficiente,
înainte de a începe.
De la ce să acoperiți până la modul în care pot fi
valorificate concluziile finale, iată cinci cele mai bune
practici care vă asigură că autoevaluările EHS au cadrul
potrivit pentru rezultate optime.

Prin criticarea „procesului de muncă” în sens corect 1. Limitați domeniul de aplicare


și a comportamentului lor, angajații pot „obține și aliniați‑l cu obiectivele
informații” care să îi ajute să lucreze în siguranță de nivel superior.
și să prevină producerea unor accidente de muncă. Stabilirea unui obiectiv clar înainte de a planifica orice
detalii este esențială pentru o autoevaluare EHS de
PENTRU MANAGERI: succes. Pentru facilitățile care implică diferite tipuri
Autoevaluările de risc oferă mai multe beneficii de operațiuni, aceste evaluări adesea sunt prea ample
managerilor. și, prin urmare, prea copleșitoare pentru a fi finalizate
Ele „luminează” modul de lucru al lucrătorilor și în mod eficient.
ajută organizația, implicit managerii, să‑și adapteze Alinierea la obiectivele generale și limitarea
procedurile de lucru conform standardelor safety, domeniului de aplicare al autoevaluării EHS ajută nu
dar mai ales ținând cont de capacitatea lucrătorului numai la realizarea procesului, ci și la oferirea unor
de a realiza în siguranță respectiva activitate prin rezultate mai acționabile.
găsirea celor mai bune proceduri de lucru având Pentru a maximiza pe deplin beneficiile obținute de
la bază autoevaluarea riscurilor. autoevaluarea EHS, asigurați‑vă că obiectivul este
De asemenea, desigur, autoevaluările oferă o direct legat de un obiectiv general de conformitate
oportunitate de feedback managerilor cu privire la EHS deja existent – fie pentru instalația respectivă,
necesitățile lucrătorilor în activitatea desfașurată și fie pentru întreaga întreprindere.
stimulează un angajat să facă cea mai bună muncă. De exemplu, puteți utiliza procesul pentru a evidenția
puterea programelor de conformitate curente, sau

120
EXPERTS PLATFORM Romania

pentru a localiza zonele care necesită resurse Chiar dacă instalația dumneavoastră a avut o evaluare
suplimentare pentru următoarea etapă a strategiei cu spectru complet în anii precedenți, este probabil să
de conformitate a organizației. aibă unități de operare sau utilaje noi și/sau suplimentare
Prin această aliniere, programul de autoevaluare care ar putea modifica în mod semnificativ obligațiile de
EHS poate servi ca parte integrantă a monitorizării conformitate.
conformității la nivel corporativ, ajutând la Pe măsură ce selectați echipa care să conducă și să efectueze
planificarea resurselor corporative pe baza autoevaluarea, asigurați‑vă că includeți următorul personal
constatărilor, sau la evaluarea sistemului de și experți:
management în scopuri ISO sau în alte scopuri de personalul EHS;
certificare. persoanele familiarizate cu operațiunile instalațiilor,
O altă modalitate de a optimiza rezultatele cum ar fi supraveghetorii sau managerii de instalații, și
autoevaluării EHS este aceea de a restrânge domeniul personalul de gestionare a liniei de operare;
de aplicare la expunerea specifică la risc a activităților specialiști tehnici sau ingineri de siguranță
de producție ale unei instalații, cum ar fi procesul familiarizați cu operațiunea și cu uneltele și sistemele
de gestionare a pericolelor și a efectelor, în loc să sale;
acopere întregul spectru de probleme EHS aplicabile. experți externi sau consultanți, atunci când este
În mod similar, puteți, de asemenea, să vă structurați posibil, pentru a facilita procesul pe baza expertizei lor
autoevaluarea EHS pentru a vă concentra numai pe specifice și pentru a oferi o perspectivă externă esențială.
un anumit domeniu de activitate, cum ar fi zonele de Atunci când formați o echipă de autoevaluare EHS cu acești
depozitare a materialelor periculoase și preocupările participanți cheie, vă asigurați că aceasta este complet echipată
lor legate de EHS. cu cunoștințele și experiența necesară site‑ului, expertiza tehnică
Indiferent de ceea ce determinați ca prioritate, cu cât și obiectivitatea pentru a oferi rezultate clare, exacte și utilizabile.
obiectivul de autoevaluare EHS este mai bine definit,
cu atât este mai probabil să obțineți constatări care 3. Timpul potrivit: Planificați un calendar
vă ajută să îl atingeți. rezonabil pentru autoevaluarea EHS.
Oricât de necesar ar fi, o autoevaluare EHS nu este singurul
2. Alegeți persoanele potrivite pentru lucru pe care echipa ta trebuie să‑l facă. Acest tip de audit
a participa la autoevaluarea EHS. ar trebui să fie o evaluare eficientă – nu un proces prelungit
La fel de important ca tipul de informații pe care care perturbă operațiunile normale. Ca atare, ar trebui să
doriți să le obțineți din autoevaluarea EHS, este și creați un plan pentru procesul dumneavoastră, care să se
echipa pe care o alegeți pentru a fi implicată în ea. potrivească într‑un interval de timp gestionabil și să vă
Pentru a determina obiectivul adecvat și pentru a asigurați că acesta corespunde cu alte responsabilități.
evalua cu exactitate conformitatea cu acesta, o
organizaţie trebuie să înțeleagă pe deplin activitățile
care se desfășoară frecvent în situri. Aceasta include
orice mașini tehnologice complexe utilizate la
instalații. În special pentru facilitățile care sunt nou
construite, sau au fost recent extinse sau renovate,
este esențial să cunoaștem detaliile exacte ale
activităților fabricilor.

121
Romania EXPERTS PLATFORM

Existența acestui tip de instrument pentru a facilita


procesul poate, de asemenea, să eficientizeze etapele din
timpul și după autoevaluarea EHS. Prin centralizarea
și standardizarea informațiilor, puteți partaja rapid
rezultatele ‑ cu valori care înseamnă același lucru
pentru toată lumea într‑un loc pe care îl pot accesa
cu toții.

5. Nu uitați de follow‑up: Luați


măsuri după autoevaluarea EHS.
Indiferent cât de bine efectuezi o autoevaluare EHS,
afacerea ta nu va progresa până când nu profiți de ceea
ce ai învățat. Aceste tipuri de evaluări oferă informații
esențiale care identifică atât progresele pozitive, cât
Când vine vorba de calendar: obligațiile de conformitate și punctele slabe în ceea ce privește conformitatea cu
sunt pe primul loc. Aceasta înseamnă că fiecare instalație EHS a unei instalații, care necesită acțiuni imediate,
trebuie să planifice orice autoevaluare a EHS în jurul fie pentru o redresare instantanee, fie ca pași către
cerințelor obligatorii viitoare de audit/inspecție. În mod îmbunătățirea pe termen mai lung.
ideal, facilitatea dumneavoastră ar finaliza autoevaluarea În timp ce constatările de autoevaluare ale EHS
EHS înainte de auditul obligatoriu periodic. indică domenii de îmbunătățire pentru instalațiile
În acest fel, constatările rezultate pot servi drept individuale, ele evidențiază, de asemenea, punctele
„exercițiu de incendiu”, identificând modificările care forte și realizările obținute în cadrul sistemului actual
trebuie efectuate înainte de auditul oficial. În ceea ce de management al conformității.
privește prioritizarea instalațiilor, alegeți să evaluați Conducerea EHS poate evidenția probleme persistente
mai întâi site‑urile care implică expunerea la risc ridicat și la nivel de corporație pe diferite site‑uri, deoarece
înaintea celor cu considerente de conformitate mai acestea indică zone cu risc ridicat și potențiale lacune
puțin urgente. în programul actual de conformitate.
În ceea ce privește intervalul de timp: descompuneți‑l Oricare ar fi concluzia, atât pentru constatările locale,
pentru rezultate mai bune. Chiar și cu un accent cât și pentru cele de nivel superior, este esențial ca aceste
direcționat pentru autoevaluarea EHS, dacă obiectivul rezultate să fie utilizate de conducere pentru a planifica
dumneavoastră necesită să acoperiți mai multe aspecte în mod corespunzător resursele și pentru a aborda
sau probleme EHS și/sau implică mult personal EHS problemele pentru a evita potențialele consecințe ale
și experți tehnici ai site‑ului, separați‑l în mai multe neconformității. În caz contrar, pentru ce a fost tot
evaluări mai mici și simplificate. De exemplu, o facilitate ce a funcționat?
poate împărți evaluarea în domenii diferite care pot fi
atribuite personalului EHS relevant și experților tehnici AUTOEVALUĂRI EHS: BENEFICII
pentru evaluare. PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ
DINCOLO DE INSTANTANEUL
4. Economisiți timp înainte de ACTUAL DE CONFORMITATE.
a începe cu colectarea mai Fără structura și strategia corecte, autoevaluările EHS
rapidă a informațiilor. pot produce mai mult efort irosit decât constatări
V‑ați țintit obiectivul, v‑ați asamblat echipa și v‑ați valoroase. Pentru a fi cu adevărat eficient, acest tip de
planificat cu atenție intervalul de timp ‑ dar nu este evaluare nu ar trebui să fie doar o privire în oglindă,
momentul să atingeți încă declanșatorul. Asigurați‑vă măsurând o instalație în raport cu lista sa existentă de
cea mai eficientă autoevaluare EHS cu o soluție pentru verificare a conformității EHS.
a accelera etapa inițială de revizuire. În schimb, atunci când sunt finalizate și consultate
În funcție de domeniul de activitate al instalației corect, aceste evaluări reflectă progresul gestionării
dumneavoastră și de obiectivul identificat, procesul continue a conformității, ajutând la maximizarea
de evaluare poate necesita revizuirea înregistrărilor eforturilor și resurselor de conformitate EHS în
și documentelor voluminoase. întreaga organizație, pentru un progres continuu.
Pentru a economisi timp și a reduce costurile, Urmând cele mai bune practici prezentate mai sus,
puteți utiliza un instrument digital de informații de puteți depăși provocările care vă blochează compania
reglementare pentru a vă ajuta să colectați preventiv dintr‑o imagine mai bună a gestionării conformității
informații esențiale și să construiți o bază solidă înainte sale astăzi și puteți utiliza mai multe informații utile
de începerea autoevaluării EHS. pentru a o menține în viitor.

122
EXPERTS PLATFORM Romania

CĂLĂTORIA
SPRE OȚELUL SUSTENABIL
T enarisSilcotub – companie parte din grupul Tenaris –
este cel mai important producător român de țevi
fără sudură de diametre mici, utilizate în diverse
Reciclarea oțelului are impact semnificativ
asupra reducerii emisiilor de CO2. Astfel,
cu fiecare tonă de oțel produs din fier vechi
aplicații din industria energetică, mecanică și auto. reciclat, TenarisSilcotub reduce în medie 1,5
Cu o echipă de peste 1.700 de oameni în România, tone de emisii CO2 și 13 GJ de energie primară,
compania operează un sistem industrial integrat, potrivit Asociației Mondiale a Producătorilor
transformând fierul vechi în produse și componente de Oțel.
tubulare cu valoare adăugată mare, exportate pe Pe viitor, compania se angajează să reducă
cinci continente. progresiv cantitatea de CO2 emisă în procesul
Sectorul industrial reprezintă 73,2% din emisiile de de fabricare a oțelului în următorul deceniu,
CO2 la nivel global, iar segmentul siderurgic 7,2%, având obiectivul de reducere a respectivelor CRISTINA SIMA
motiv pentru care eforturile noastre se concentrează emisii cu 30% până în 2030. ENVIRONMENT
pe scăderea amprentei de CO2. Sustenabilitatea pe Ne propunem să atingem acest obiectiv REGIONAL SR.
termen lung a afacerilor TenarisSilcotub include prin investiții pentru creșterea eficienței MANAGER
responsabilitatea față de mediul înconjurător, astfel că energetice și utilizarea surselor regenerabile ROMÂNIA
în ultimii cinci ani am reușit, în urma unor proiecte pentru o parte din nevoile noastre, precum TENARISSILCOTUB
complexe care au presupus inovație tehnologică și și dezvoltarea de tehnologii care implică
implementarea unui sistem circular de producție, să utilizarea hidrogenului și captarea carbonului.
diminuăm cu 16% intensitatea emisiilor indirecte de Atunci când reciclarea oţelului este combinată
CO2 (măsurată în kg de CO2 per tona de produs). cu energia electrică verde, reducerea emisiilor
Tehnologia EAF (denumită în limba engleză electric de carbon este aproape 100%.
arc furnace - cuptor cu arc electric) folosită de Aceste date confirmă că producția de oțel în
TenarisSilcotub are un nivel de emisii de carbon cuptorul cu arc electric, datorită caracteristicilor
de trei ori mai mic decât metoda tradițională de sale, este bine poziționată pentru a face față
elaborare a oțelului în furnale și reprezintă unul provocărilor și oportunităților prezentate atât
dintre pilonii decarbonizării și o alternativă durabilă de economia circulară, cât și de decarbonizare.
pentru producția de oțel. Astfel este cea mai „curată” Iar TenarisSilcotub are ambiția de a produce
tehnologie disponibilă în industria siderurgică pe „oțel verde” (green steel) și studiază modalități
plan mondial și produsele rezultate au un conținut de a face această tranziție.
de material reciclat de 95%, calculat conform Excelența în protecția mediului este o misiune
standardului ISO 14021. asumată care poate fi îndeplinită doar prin
Acest lucru se transpune în economisirea fierului, implicare, consecvență și abordări mereu noi,
energiei, cărbunelui și a altor materiale și, implicit, în ce pot îmbunătăți performanțele atinse.
generarea unei cantități mai mici de emisii de CO2.
1 TONĂ OȚEL RECICLAT SALVEAZĂ
Oțelăria din Călărași se numără în top 15% oțelării 1,4 TONE MINEREU FIER
cu cele mai scăzute emisii de CO2 din Europa.

RECICLARE INFINITĂ

1 TONĂ OȚEL RECICLAT SALVEAZĂ


CONSERVARE MATERIE PRIMĂ 1,5 TONE EMISII CO2

1 TONĂ OȚEL RECICLAT SALVEAZĂ


SEPARARE MAGNETICĂ 13 GJ ENERGIE PRIMARĂ
OȚEL

MATERIAL ECOLOGIC

TENARIS SILCOTUB CREEAZĂ


LOCURI DE MUNCĂ

123
Romania EXPERTS PLATFORM

CSR ÎN ROMÂNIA

C u toții am auzit măcar odată de CSR, dar mulți dintre


noi nu știm ce reprezintă sau ce înseamnă asta pentru
o companie.
Bineînțeles, orice strategie am alege pentru
implementarea CSR-lui, vom discuta și de o implicare
financiară. Pentru majoritatea companiilor mari,
În primul rând aș vrea să încep cu o această implicare vine cu sume pe măsură, însă
definiție a CSR-lui. CSR (Corporate Social nu va avea un impact puternic asupra
Responsibility) face referire la acele strategii stabilității financiare, însă pentru
aplicate de către companii, ca făcând parte din companiile mici, chiar și un procent de 5%
guvernanța corporativă și care sunt concepute pentru poate provoca o instabilitate financiară. Astfel, este
a se asigura că operațiunile companiei sunt etice foarte important ca în momentul în care ne dorim
și benefice pentru societate. Mai pe scurt, CSR se implementarea unei inițiative CSR să implicăm
asigură că activitatea companiei aduce și beneficii specialiști din toate departamentele, pentru a
societății. ne asigura că vor fi identificate cele
Ce trebuie să știm este mai bune soluții și se vor lua
că Responsabilitatea cele mai bune decizii
Socială Corporativă (CSR)
nu este reglementată, ci
funcționează pe principiul
autoreglementării.
Nu există un mod „corect” pentru
practica CSR, companiile putând alege
practicarea acestuia după bunul lor plac și
după priorități. Toate inițiativele CSR trebuie atât pentru
să aibă ca scop contribuția pozitivă în societate, companie cât și pentru scopul
economie sau mediu. inițiativei.
Nu mai există nici o incertitudine cu privire la faptul Câteva exemple de inițiative CSR:
că aceste trei valori subliniate mai sus (societate, Reducerea amprentei de carbon;
economie și mediu) au devenit subiecte de mare interes Implicarea în muncă voluntară;
pentru noi, în special când vine vorba de importanța Acțiuni de caritate;
pe care o acordă angajații muncii și cheltuirii banilor Implementare și îmbunătățire politicii de
lor cu companii care acordă prioritate CSR-lui. Și nu muncă;
doar angajații au început să selecteze companiile care Îmbunătățirea condițiilor de Securitate și
au implementat o astfel de strategie, ci și clienții au Sănătate Ocupațională;
început să trieze companiile și furnizorii după astfel Starea de bine a angajaților.
de criterii. Cel mai discutat și controversat subiect la nivel
„Ceea ce publicul crede despre compania ta este internațional în acest moment este reducerea
critic pentru succesul acesteia”. De aceea este amprentei de carbon.
nevoie de o imagine pozitivă, de multă implicare, Ce am putea face pentru reducerea amprentei de
de profesioniști și de implementarea unor strategii carbon? Iată câteva exemple de măsuri pe care le
solide pentru a putea avea succes și pentru a putea putem aplica în cadrul companiei noastre:
crește bussinesul. Regula aceasta se aplică în toate 1) Colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea
domeniile de activitate, cât și pentru toate procesele acestora;
întâlnite pe parcursul desfășurării activității. Inclusiv 2) Reducerea consumului de apă;
departamentele de suport (EHS, HR, Financiar, 3) Reducerea consumului de energie electrică prin
Logistică, Calitate etc.) trebuie să aibă strategii și utilizarea energiei verzi;
de ce nu, sisteme de management implementate și 4) Reducerea emisiilor de noxe prin înnoirea
certificate la cele mai înalte standarde. parcului auto și utilizarea autoturismelor cu norme
Dar să revenim la oile noastre. de poluare superioare. Preferabil ar fi utilizarea
autoturismelor hibride sau electrice.

124
EXPERTS PLATFORM Romania

Inițiativele de mai sus nu sunt ușor de implementat, Sunt percepute ca fiind filantropice și pozitive toate
necesitând timp și implicarea resurselor financiare companiile care își demonstrează angajamentul
și umane. Avem nevoie de cunoștințe temeinice față de societate, umanitate și mediu, ceea ce poate
în domeniile noastre de activitate pentru a reuși stimula creșterea și profiturile pe termen lung.
implementarea unei strategii CSR credibilă, Ce trebuie să înțelegem este că, cel mai probabil,
pentru că, țineți cont, orice tentativă de implicare CSR va deveni o practică obligatorie în viitor, ceea ce
superficială poate fi penalizată atât de grav încât va duce la îmbunătățirea condițiilor de muncă, la un
poate să conducă de la scăderea credibilității, la nivel crescut de satisfacție al angajaților, clienților și
scăderea profitului și până la dispariția companiei consumatorilor, precum și la dezvoltarea societății.
de pe piață. Ceea ce ne interesează cel mai mult, este sănătatea MIHAI GRIGORE
Consumatorii se simt bine și sunt mulțumiți atunci noastră și starea noastră de bine. Iar acestea au o EHS & SECURITY
când fac cumpărături de la furnizori sau instituții strânsă legătură cu societatea și mediul în care MANAGER
care ajută comunitatea. De aceea este important trăim, ne desfășurăm activitatea, ne petrecem EXPLEO ROMÂNIA
ca directorii executivi să pună preț pe imaginea vacanțele sau locuim. Avem grijă de mediu și
companiei și să includă CSR în strategiile lor societate, înseamnă că avem grijă de noi. Protejăm
de afaceri. Astfel își vor îmbunătăți relațiile cu angajații, ne protejăm afacerea.
consumatorii, clienții și angajații. „Ne pasă de viitor”.

125
Romania EXPERTS PLATFORM

DESPRE STAREA DE BINE


(WELLBEING) PRIN QIGONG

Aavea angajați sănătoși și echilibrați este dorința oricărui


angajator.
Prin natura profesiei, noi, cei din safety, avem ocazia să instruim
oamenii și să îi ajutăm să își amintească faptul că principalul
obiectiv este sănătatea fizică și mintală, apoi fericirea și
mulțumirea sufletească.
Dacă avem o stare bună suntem capabili
să facem orice ne propunem.
Putem obține acest lucru prin
practicarea unor exerciții simple în
micile pauze de la serviciu.
Aceste exerciții nu necesită un spațiu
special amenajat, nici un echipament special, se
pot efectua în reprize de 10-15 minute, dar, practicate
zilnic, acționează asupra întregului corp, ajutând la instaurarea
stării de bună dispoziție.
În ultima vreme întâlnim tot mai mult oameni stresați și motivele
de îngrijorare sunt diverse: frică pentru ziua de mâine, anxietate
cu privire la siguranța locului de muncă, teama de boală și
multe altele.
Qigongul este o modalitate de a diminua anxietatea.
Acesta este un sistem de autocultivare și autovindecare ce provine
din tradițiile filozofiei taoiste și practica călugărilor shaolin
din China Antică.
Practicantul își dezvoltă puterea personală, încrederea în sine
și își cultivă propria viață.
Tehnicile care alcătuiesc acest sistem sunt destinate echilibrării
organelor interne, reducerii stresului și oboselii, creșterii
imunității și optimizării performanțelor emoționale și
intelectuale prin creșterea capacității de adaptare.
În această practică se învață tehnici de respirație, exerciții
de mișcare armonioasă, tehnici de meditație, toate sprijinind
dezvoltarea celor trei comori: minte, suflet și corp.
Exerciţiile de respiraţie s-au dovedit foarte utile în reducerea
anxietăţii, depresiei, iritabilităţii, tensiunii musculare,
oboselii şi sunt folosite în tratarea agorafobiei, hipertensiunii,
hiperventilării, problemelor respiratorii şi la circulaţia
periferică.
Practica de qigong include o mare varietate de
tehnici - posturi statice sau exerciţii dinamice,
cu mişcări line şi armonioase ale corpului,
combinate cu modalităţi specifice de respiraţie
şi concentrare mentală. De asemenea, qigong-
ul include numeroase forme de meditaţie şi
exerciţii de relaxare.

126
EXPERTS PLATFORM Romania

Qigong-ul se bucură azi de o mare


popularitate, atât în China, cât şi în întreaga
lume. Se estimează că mai mult de 100 de
milioane de oameni de pe întreg mapamondul
practică qigong.

O parte dintre beneficiile Qigong:


1) destinde mușchii;
2) construiește puterea;
CARMEN
3) întărește organele;
NISTOR
4) încetinește respirația;
QHSE MANAGER
5) întărește nervii;
CONCELEX
6) crește densitatea osoasă;
7) previne problemele articulare;
8) întărește ligamentele;
9) distruge radicalii liberi;
10) îmbunătățește timpul de recuperare după
o boală;
11) scade stresul;
12) echilibrează emoțiile;
13) îmbunătățește circulația;
14) previne spasmele musculare;
15) reduce durerea;
16) scade ritmul inimii;
17) normalizează EKG;
18) scade presiunea sângelui;
Indiferent de vârstă, sex, religie, statut social sau 19) vindecă astmul;
condiţie fizică, practicanţii autentici de qigong au 20) ușurează bronșita;
în comun permanenta preocupare pentru cultivarea 21) îmbunătățește sistemul imunitar;
armoniei în propria viaţă şi în colectivităţile din care 22) vindecă migrenele;
provin, în modul cel mai concret posibil. 23) scade riscul de atac cerebral;
Câteva din efectele imediate ale practicii de 24) crește elasticitatea pielii;
qigong sunt: reducerea nivelului de stres, creşterea 25) îmbunătățește postura corpului;
vitalităţii şi a tonusului general, creşterea imunităţii, 26) crește flexibilitatea;
îmbunătăţirea funcţiilor respiratorii, a circulaţiei 27) îmbunătățește echilibrul;
sangvine şi limfatice, a digestiei etc. Practica 28) îmbunătățește memoria;
perseverentă conduce la echilibru şi armonie în corp, 29) ajută digestia;
minte şi spirit, creând o atitudine pozitivă, tonică 30) îmbunătățește funcționarea
şi stabilă, precum şi o constantă bucurie de a trăi. rinichilor.
Datorită multiplelor beneficii, tehnicile de qigong au
fost adoptate şi utilizate de către medici, acupunctori,
terapeuţi şi vindecători, de către practicanţii de arte
marţiale, dar și de oameni simpli.
Acest lucru a dus la crearea unei mari diversităţi de Pentru o demonstrație de
forme şi şcoli de qigong. exerciții ce au ca efect creșterea
În încercarea de a explica ştiinţific efectele benefice imunității puteți accesa site-ul
ale qigong-ului, echipe de oameni de ştiinţă, maeştri www.qilingong.com. Pe acest site găsiți
şi practicanţi de qigong sunt astăzi implicaţi în programul exercițiilor on line gratuite
diverse proiecte de cercetare, patronate de organizate periodic de Federația Națională
organizaţii de prestigiu din întreaga lume. de Qigong din România.

127
Romania EXPERTS PLATFORM

DESPRE RESPONSABILITATE...

Adesea luăm contact, în diverse ocazii, cu unele


probleme, aparent banale, dar care pot genera stări
deosebite, dintre care se pot exemplifica:
afecteze confortul personal, de exemplu, sunând la
112, anunţând o autoritate a statului competentă pe
respectivul domeniu, sau chiar blocând circulaţia,
ne plimbăm prin natură şi vedem, în cu autoturismul propriu, în plină noapte, aprinzând,
vecinătatea unui curs de apă, o cantitate mare desigur, luminile de avarie şi evitând astfel un accident
de materiale provenite de la unele proceduri grav. Sau câţi dintre noi nu reacţionează în niciun
medicale, care pot deveni extrem de periculoase fel şi poate, ulterior, ascultă la radio sau citesc pe net
prin contactul cu respectiva apă curgătoare, ştiri de genul: „Copiii care au fost la scăldat în râu au
pentru oameni şi animale; fost infectaţi dintr-o cauză necunoscută. Animalele
COLONEL observăm, în apropierea unui obiectiv localnicilor, care au băut apă din acelaşi râu au fost şi
(R) ING. public cu aglomerări de persoane, un colet ele infectate,” „Poliţişti, reprezentanţi ai serviciilor
DAN-AUREL suspect, abandonat; de informaţii şi procurori investighează contextul
SIMIONESCU suntem la teatru, la acel teatru la care în care un colet suspect a explodat, într-un obiectiv
mergem de mulţi ani şi sesizăm că prin anumite public, producând moartea a patru persoane,” „Noaptea
amenajări constructive interioare, edificate din trecută, coliziune în lanţ pe o şosea, din cauza unei
materiale combustibile, precum realizarea unor părţi de stâncă desprinse din versant, datorită ploilor
loje ad-hoc, în vederea suplimentării numărului torenţiale” sau „Carambol pe autostradă din cauza unui
de locuri pentru spectatori, mai ales la piese incendiu de vegetaţie uscată scăpat de sub control. Sunt
intens solicitate, se reduce substanţial gabaritul morţi şi răniţi”. Şi abia atunci realizează faptul că ar
căii de evacuare, ceea ce afectează, evident, fi trebuit să acţioneze într-un fel, nu să treacă pasivi
siguranţa spectatorilor în cazul producerii unui pe lângă nişte pericole pe care le-au sesizat.
incendiu sau a unei situaţii de urgenţă; Raportând la altă scară lucrurile, aşa cum noi ar
simţim fum pe casa scării blocului în care trebui să fim mai atenţi la ceea ce se întâmplă în jurul
locuim; nostru şi să reacţionăm proactiv, în scopul eliminării
mergem într-o clădire publică cu anumite posibilităţilor de apariţie a unor evenimente nedorite,
treburi (ca de exemplu unitate sanitară, unitate care îi pot afecta pe semeni de-ai noştri, se impune
de învăţământ, autoritate publică), iar la plecare semnalarea importanţei activităţii specialiştilor
nu reuşim să identificăm facil traseul pe care (responsabili, cadre tehnice, inspectori) de la operatori
trebuie să îl urmăm pentru a ieşi din aceasta; economici, instituţii şi localităţi, pe segmentele de
circulăm cu maşina pe un drum public securitate a muncii, apărare împotriva incendiilor,
şi observăm pe partea carosabilă un bolovan situaţii de urgenţă, protecţia mediului, risc tehnologic
de mari dimensiuni, desprins probabil din şi de control al activităţilor care prezintă pericol de
versantul stâncos adiacent căii de rulare, sau accidente majore în care sunt implicate substanţe
sesizăm un incendiu de mirişte/vegetaţie uscată periculoase.
în imediata vecinătate a autostrăzii; Au existat evenimente deosebite în ultima perioadă,
sesizăm, pe un şantier de construcţii, trei incendii devastatoare la unităţi spitaliceşti, cu
o schelă pentru lucrul la înălţime, care nu un număr mare de victime, precum şi două explozii
prezintă siguranţă în exploatare, pe marginea urmate de incendii, la un combinat chimic, respectiv
unui drum naţional, un panou publicitar petrochimic.
de mari dimensiuni, rupt parţial de vântul Nu intru în detalii privind rezultatele investigării
puternic, sau pe un pod de cale ferată care contextului de producere a evenimentelor mai sus
trece deasupra unui drum intens circulat de amintite, acestea dealtfel nefiind disponibile la
autovehicule, nişte bare metalice de protecţie, momentul scrierii rândurilor de faţă, dar vreau să mă
de mari dimensiuni, desprinse din elementele refer la faptul că specialiştii menţionaţi anterior nu ar
de fixare şi în pericol de prăbuşire peste calea trebui să se limiteze doar la raportarea ierarhică formală
rutieră. a unor nereguli minore în funcţionarea obiectivelor pe
Şi exemplele, desigur, ar putea continua... care le monitorizează, care presupun costuri reduse
Întrebarea care se pune este ce facem atunci pentru eliminare, sau doar unele măsuri de natură
când sesizăm asemenea probleme? Câţi dintre organizatorică, aceasta doar de dragul de a îşi justifica
noi ar fi dispuşi să îşi complice existenţa, să îşi activitatea, de a nu deranja conducerile operatorilor

128
EXPERTS PLATFORM Romania

economici respectivi şi de a îşi păstra locul de muncă. Aceştia,


precum şi membrii componentei preventive a serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă, trebuie să aibă capacitatea profesională
de a identifica toate deficienţele tehnice, organizatorice sau de orice
altă natură care pot conduce la producerea de accidente, explozii,
incendii, ori alte incidente/evenimente tehnologice grave, curajul
de a le raporta ierarhic, potrivit procedurilor interne, precum
şi insistenţa în a urmări remedierea lor. Este obligatoriu să fie
ghidaţi de ideea că viaţa oamenilor trebuie protejată, indiferent de
costuri. Şi, de asemenea, de faptul că, repunerea în funcţionare a
unui obiectiv complex la care s-a produs un incendiu şi pagubele
generate de perioada neproductivă, presupun costuri mult mai
mari decât resursele financiare necesare pentru remedierea unor
deficienţe identificate prin controalele interne. Fără a intra în
detalii, consider oportună menţionarea a două aspecte importante
în legătură cu această categorie profesională, a cadrelor tehnice
cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor:
necesitatea încadrării unui cadru tehnic cu atribuţii
în domeniul apărării împotriva incendiilor este prevăzută
în criteriile de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor
economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un
cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobate prin
Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 106/2007, dar în
perspectivă, potrivit precizărilor din Ordonanţa de Urgenţă
nr. 80/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul managementului situaţiilor de
urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor, acest segment va
fi reglementat prin criteriile care vor fi cuprinse în normele
generale de apărare împotriva incendiilor;
obligaţiile cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor sunt prevăzute concret în Legea
nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Desigur, un ajutor consistent în menţinerea unui nivel
corespunzător de siguranţă în funcţionare, respectiv de securitate
la incendiu la operatori economici şi instituţii, este acordat,
evident în corelare cu vulnerabilitatea obiectivelor, gradul de risc,
numărul de utilizatori şi capacitatea de mobilitate a acestora, de
către inspectorii cu atribuţii, în principal, în domeniile prevenirii
incendiilor şi situaţiilor de urgenţă, securităţii şi sănătăţii în
muncă, protecţiei mediului şi controlului activităţilor care prezintă
pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe
periculoase, din cadrul autorităţilor centrale/teritoriale, iar
specialiştii proprii obiectivelor trebuie să colaboreze îndeaproape
cu aceştia.
Iar atunci când se înregistrează un incendiu în obiectiv, cadrul
tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
are inclusiv sarcina de a participa la investigarea contextului
de producere a acestui eveniment, desigur tot împreună cu
reprezentanţii autorităţilor competente în domeniu.
De aceea, un cadru tehnic bine pregătit profesional şi responsabil
poate determina o siguranţă crescută în funcţionare la nivelul
operatorului economic unde asigură monitorizarea, precum şi
o protecţie adecvată a utilizatorilor, aspecte esenţiale pentru
bunul mers al afacerii.

129
Romania EXPERTS PLATFORM

DE CE IAU FOC AȘA MULTE


CLĂDIRI ÎN ROMÂNIA?
(O ANALIZĂ ÎN CEASUL AL 12‑LEA)

Motto:
La o prima vedere, răspunsul ar putea fi: „asta este situația la noi” sau „incendiile sunt lucruri care se întâmplă
în mod normal, peste tot”. La o analiză mai atentă însă și cunoscând de peste 45 de ani realitățile domeniului de la
noi, întrebarea este justificată și merită un răspuns documentat.
Pentru a înțelege complexitatea analizei, trebuie să urmărim linia cauzală a incendiilor și să vedem unde sunt
„fisurile” domeniului care justifică întrebarea din titlu. Această „linie cauzală” reprezintă o succesiune de activități
îndeplinite de diferite entități (persoane fizice sau juridice) care, fiecare, poate reprezenta „veriga slabă” care să
conducă la incendiu. Întrucât pot fi o mulțime de asemenea „verigi slabe”, analiza ponderii lor în capacitatea de
a declanșa un incendiu este foarte dificilă ‑ mai ales că, de obicei, incendiul este rezultanta a mai mulți factori
ARH. HORIA care se și potențează între ei.
MIHAI Durata de viață a unei clădiri se poate judeca în 2) Controlul IGSU vs. piața liberă;
NICOLESCU, funcție de mai multe ‚axe de analiză’. Cea mai 3) Diverse activități desfășurate între diverși
PREȘEDINTE simplistă dintre ele împarte viața unei construcții parteneri „de etapă”: Beneficiarul ‑ Asiguratorul
GRUP SIGURA care a trecut printr‑un incendiu în două: ‑ Diversele Autorități abilitate ale statului ‑
VICEPRESEDINTE perioada de timp până la incendiu și Specialistul consultant în protecția la incendiu
ASI perioada de timp de după incendiu și care ‑ Proiectantul ‑ Firma de execuție ‑ Hazardul
începe cu momentul declanșării acestuia. (care nu trebuie niciodată neglijat!).
În acest tip de analiză, pompierii intră în scenă doar Vedem astfel că actorii sunt numeroși și o simplă
în momentul incendiului, astfel că putem spune listare a lor și a interdependenței dintre ei este
(fără a greși prea mult) că în perioada de până la suficientă pentru a înțelege complexitatea acestei
incendiu aceștia nu au un rol extrem de important. analize.
O altă axă de analiză constă în urmărirea etapelor În sfârșit, mai trebuie făcută o precizare privind
succesive ale conceptului securității la incendiu „eroarea umană” care stă la baza aproape a tuturor
(SI) prin care trece viața unei clădiri, respectiv: incendiilor (chiar dacă nu este evidentă într‑o
1) Definirea acestuia (se face prin consultarea primă evaluare, eroarea umană este responsabilă ‑
unui specialist care stabilește dimensiunea mai vizibilă sau mai ascunsă ‑ în peste 98% dintre
problemei SI în funcție de legislație și de aceste evenimente).
dorințele Beneficiarului); Toate aceste „axe de analiză” sunt valabile în orice
2) Proiectarea (în care acest concept se dezvoltă societate modernă, particularitățile de organizare
la maximum); ale fiecăreia conducând însă la diferențele de
3) Execuția (în care conceptul este transpus în eficiență dintre ele. În această logică, ar fi trebuit
practică); ca și în România (unde „teoria” este aceeași ca peste
4) Exploatarea (în care conceptul este validat tot în lumea civilizată) să avem rezultate similare cu
printr‑o mentenanță corectă, în special în cazul restul țărilor. Totuși, în practică nu este așa! De ce?
apariției unui incendiu). De ce aceleași premize conduc la rezultate diferite
În paralel, se mai derulează și alte tipuri de activități, la noi? Unde este fractura dintre teorie și practică?
pe axe separate și care se intercondiționează între Fractura dintre teorie și practică apare la noi
ele: aproape pe toate segmentele axelor de analiză.
1) Organizarea și interdependența dintre Acest fenomen are o multitudine de cauze, dintre
diversele structuri administrative ale statului; care vom încerca să discutăm câteva:

130
EXPERTS PLATFORM Romania

Societatea
impunerea nivelului
de asigurări
de securitate la incendiu negociere

Furnizorul de servicii de
securitate la incendiu Proprietarul
(firma) investiției

verificarea funcționalității
sistemelor de securitate
controlul
Comunitatea Pompieri
coordonator
(societatea civilă) național

STATUL - CA FACTOR LEGISLATIV GENERAL

A Cauza principală este diferența între inhibarea personalului ISU care, în


organizarea domeniului de securitate la prezent, are prima responsabilitate (pentru că
incendiu (SI) în țările occidentale și România. semnează și ștampilează avizul sau autorizația
Schema de mai jos arată cum trebuie să fie de securitate la incendiu fără a se bucura însă
relațiile dintre „actori” într‑o economie de piață de pregătirea cea mai solidă în domeniu) ‑ astfel
funcțională. că, în situația unui incendiu, primul anchetat
Se observă că, în această structură, există două este persoana fizică/„pompierul” care a semnat
direcții majore de acțiune permanentă: și ștampilat avizul sau autorizația de securitate
prima ‑ de implementare permanentă a la incendiu. La aceasta se mai adaugă și
progresului tehnologic și de mărire a nivelului presiunea mass‑media care, de obicei, amplifică
general de securitate la incendiu, direcție in care nejustificat evenimentele!
rolul major îl joacă societățile de asigurări Dacă la acest tablou mai adaugăm și:
(care fac tot posibilul ca nivelul de securitate la organizarea militară rigidă a structurilor
incendiu impus clienților lor să fie cât mai înalt, implicate și
pentru a‑și securiza la nivel minimal eventualele rezistența la înnoire (structurală) a
pagube pe care trebuie să le achite acestora în caz oamenilor domeniului, avem un tablou
de incendiu); suficient de complet al motivațiilor esențiale
a doua ‑ de control permanent al stării de ale fracturii între teorie și practică de la noi.
funcționare a sistemelor de securitate la incendiu Din păcate, această stare de lucruri nu a condus
instalate la fiecare client (proprietar de investiție) la o revenire pe linia profesionistă a activităților
care, de fapt, înseamnă asigurarea „eficienței” (care sa vizeze o îmbunătățire a nivelului general
acestora la momentul necesar (incendiu). Aici, de Securitate la incendiu), ci dimpotrivă: din
rolul major îl joacă proprietarul investiției, aflat punct de vedere legislativ, după incendiul de la
sub presiunea societății de asigurare la care Colectiv a fost emisă o HGR cu nr. 925/2015 cu
este înscris ‑ precum și pompierii din zona de criteriile pentru oprirea funcționării amenajărilor
jurisdicție. de tip comerț, cultură și turism, determinate de
Mai observăm și că, până la punerea în funcțiune a încălcarea gravă a securității la incendiu.
obiectivului, pompierii nu sunt implicați ‑ ei având Hotărârea ar fi fost utilă dacă „piața” nu ar fi
responsabilități numai în perioada de exploatare a ajutată de adoptarea ulterioară a altei legi, (Legea
acestuia. nr. 28/2018), care a permis operatorilor economici
Cum este la noi ? La noi, Pompierii sunt factor de să funcționeze până la obținerea Autorizației de
decizie în ambele etape, ei având o poziție de „a securitate la incendiu prin afișarea unui panou la
fi peste tot”, anormală și de „conflict de interese” intrare: „Acest spațiu funcționează fără Autorizația
(întrucât IGSU controlează aici atât conceptul, dar și de securitate la incendiu”. Panoul afișat exonerează
execuția și exploatarea domeniului). Această situație proprietarul/utilizatorul funcțiunii respective,
conduce, în final, la două aspecte distincte dar care comerț/cultură/turism, de orice responsabilitate
alterează major imaginea publică și activitatea întrucât victima a renunțat la orice pretenții
acestora: când a acceptat să intre în acel spațiu. Totodată,
apariția unui sentiment de superioritate/ respectiva persoană și‑a asumat toate riscurile
impunitate față de restul societății (care s‑a văzut existente în acea construcție/clădire/funcțiune,
cu ocazia nefericitului eveniment de la Colectiv și inclusiv acela de a muri!! Deci „mortul este de
a celor care au mai urmat) concomitent cu vină”! Situația este de un absurd perfect!

131
Romania EXPERTS PLATFORM

De asemenea, la noi ‑ în buna tradiție românească chiar dacă ar fi cunoscute, ele nu sunt acceptate
de „a mima cât mai convingător”, în formă, dar nu întotdeauna, deoarece „pompierul”/avizatorul din
în fapt, obligațiile noastre europene ‑ se emit acte teritoriu interpretează altfel respectiva speță și
normative în litera legislației UE, dar nu în spiritul are ca argument, corect, răspunderea personală.
ei! Astfel, descentralizarea sarcinilor în domeniul Toate aceste aspecte au creat o atmosferă de confuzie
managementului securității la incendiu este și neîncredere în piață, în rândul profesioniștilor dar
pomenită (doar) în toate actele noastre normative și a beneficiarilor de investiții și a avut ca urmare,
însă, în fapt, centralizarea este tot mai puternică, o creștere a numărului de incidente. Aceasta s‑a
sub pumnul de fier al IGSU! Și nici nu poate fi altfel, întâmplat și pe fondul lipsei unui control ferm în
câtă vreme cei care pritocesc noile „îmbunătățiri” piață, exercitat de către organele abilitate ‑ aspect
ale legislației în domeniu sunt tot „cadrele” care au care a condus și la macularea credibilității ISU
grijă să nu se schimbe nimic în zona lor de atribuții în teritoriu în ceea ce privește posibilitatea unui
și nimeni să nu se atingă de ea! management eficient de prevenire (exercitat de
acest organism în perioada de timp din viața unei
B Cadrul legislativ trebuie și el enumerat construcții scursă până la incendiu).
aici, într‑o deloc onorantă poziție fruntașă! Aici cred că este relevantă o scurtă referire la
Normativul de bază, P118‑1999, nu a fost evenimentul Colectiv, eveniment care a scos în
modificat, completat sau înlocuit deloc în cei evidență tocmai aceste aspecte de nefuncționalitate
peste 20 de ani de la publicarea și aprobarea lui. ale IGSU, care și‑a asumat o pălărie prea mare
În tot acest interval de timp s‑au schimbat foarte pentru capacitățile lui. Intervenția de acum câțiva
multe în domeniul construcțiilor, pornind de ani (prezentată și în mass media) a scos în evidență
la materialele de construcții, tehnologiile de aspecte de necoordonare evidentă și de lipsa de
execuție și terminând cu funcțiunile, mai precis exerciții serioase pentru un asemenea dezastru
au apărut unele care nu existau în anul 1999. major (exercițiile festiviste făcute cu televiziuni
Evenimentele tragice din piață (ex: incendiul de la prietene și încheiate cu rapoarte optimiste s‑au
Colectiv) nu doar că nu au impulsionat Ministerul dovedit acum fără niciun folos). În același timp a
de Interne sau Ministerul Dezvoltării să facă vreo arătat și incapacitatea profesională a conducătorilor
schimbare, dar a determinat ‑ de frica ieșirii de acelora în care populația își pune speranța în
sub „umbrela protectoare” a legii ‑ o aplicare ad asemenea situații limită.
litteram a normei existente, renunțându‑se la Recenta OUG 80 din iunie 2021 nu a îmbunătățit
utilizarea și aplicarea inginerească, în spiritul ei, situația, ci a întărit rolul centripet al IGSU. Poate
ori a cutumelor. nou începuta acțiune de actualizare a Normativului
Această abordare a apărut din mai multe motive P‑118, dacă se va finaliza într‑o manieră profesională
cumulate: și va atinge toate domeniile conexe implicate, are
Reglementarea tehnică este veche și are șansa să reducă puternicul decalaj actual existent
ambiguități (unii spun că „intenționate”…); între România și restul țărilor europene. Mă
Inspectoratele locale pot emite Avizele și gândesc aici și la relansarea modelării matematice
Autorizațiile de securitate la incendiu doar după în mediul proiectanților siguranței la foc prin
verificarea proiectelor tehnice, a documentațiilor programele americane Thunderhead, puse la
tehnice din cartea tehnică a construcției și dispoziție în România de Grupul Sigura, programe
a situației din teren din punct de vedere al nerecunoscute încă de IGSU, deși ele operează în
respectării legislației în domeniu. majoritatea statelor lumii.
Aceasta înseamnă că prima responsabilitate este a
„pompierului” care semnează și ștampilează avizul C Lipsa unei poziții ferme și coerente din
sau autorizația de securitate la incendiu. Deci, în partea societăților de asigurare. Încercând să își
situația unui incendiu, primul anchetat este persoana protejeze valorile asigurate și să evite plata unor
fizică/„pompierul” care a semnat și stampilat avizul daune majore, acestea exercită ‑ în țările avansate
sau autorizația de securitate la incendiu. ‑ o presiune permanentă asupra pieței, care
Legislația fiind interpretabilă, procuratura militară reprezintă motorul implementării în practica
poate decide atunci ca avizatorul, persoană fizică, unor soluții de securitate la incendiu din ce în ce
este responsabil și vinovat; abia după aceea apare mai performante. La noi, ele se mulțumesc să stea
procuratura civilă care anchetează proiectantul, „în siajul” poziției pompierilor ‑ ceea ce reduce
verificatorul, executantul, dirigintele de șantier și drastic eficiența lor ca „motor” al progresului
responsabilul tehnic cu execuția. tehnologic și de mărire al nivelului general de
IGSU emite diverse puncte de vedere care securitate la incendiu. Rezultatul acestei poziții
nu sunt făcute public, cu atât mai mult oficial, constă în creșterea numărului de incendii și a
astfel încât să existe o abordare unitară a pagubelor aferente ceea ce, în final, s‑ar putea
interpretărilor date normativului de bază. Ele dovedi o poziție contraproductivă, chiar și
nu sunt cunoscute nici măcar de ISU locale și, pentru ele!

132
EXPERTS PLATFORM Romania

D Utilizarea în piață a multor produse H De asemenea, lăcomia antreprenorilor generali


îndoielnice este o altă cauză a creșterii numărului și corupția existentă în piața construcțiilor, unde
incendiilor în România, aceasta având loc datorită investitorii (români și străini) au „învățat” că se
„derapajelor” și nenumăratelor obstacole care apar poate „face Securitate la Incendiu” cu sume nefiresc
pe parcursul drumului lung și greoi al autorizării de mici, adică, cu sacrificarea corespunzătoare a
unor materiale, produse și sisteme specifice ‑ calității (care aici se traduce prin „siguranța la foc”).
funcționale și valabile în țări cu tradiție, dar Această situație există, din păcate, și în majoritatea
neacceptate ca atare în România (ex. toboganele țărilor avansate (Anglia, Germania, SUA etc.).
de evacuare). Pe de altă parte, sunt acceptate pe Toate aceste aspecte enumerate mai sus, au condus
piață produse de proveniență îndoielnică, fără la situația actuală a acestui domeniu, cu exemple de
documente de calitate autentice și verificabile notorietate tragică (vezi maternitatea Giulești sau
și care își dovedesc ineficiența în exploatare. clubul Colectiv ‑ care poate fi considerat un „studiu
Aici, organismele de urmărire a pieței au vina de caz” al domeniului).
principală și ar trebui reorganizate (aici OUG 80 Revenind la întrebarea din titlul articolului, mai
din iunie 2021 poate avea un cuvânt greu de spus!). trebuie prezentată și o altă axă de analiză: perioada de
exploatare a obiectivului aflată în responsabilitatea
E Simultan cu acest fenomen, se manifestă și Beneficiarului, a societății de asigurare și a
lipsa de profesionalizare a multor firme (care au pompierilor din zonă. Aici, cele mai importante
primit prea ușor autorizarea din partea ISU) care măsuri sunt cele operaționale, care conduc la
pun în operă noile tehnologii și lipsa de exigență formarea unei culturi solide de securitate la incendiu
la PIF (punerea în funcțiune) a acestor lucrări din în masă a personalului.
partea membrilor comisiei de recepție. Trebuie La noi, în prezent și în pofida unor responsabilități
înțeles că o tehnologie nouă și mai eficientă clare trasate de către legislația în vigoare (Legea 370
presupune și un corp profesional pe măsură (atât și restul), este manifestată lipsa de responsabilitate:
în punerea în operă cât și la recepția finală). Din a proprietarilor de investiții, care nu urmăresc
păcate, aici își spun cuvântul cu prisosință „Dorel” și nu fac contractele de mentenanță necesare
și dictonul „lasă că merge și așa!”. cu firme de specialitate profesioniste, pentru a
avea permanent toate sistemele de securitate la
F Lipsa de cunoștințe în domeniu a majorității incendiu în stare perfectă de funcționare,
arhitecților (rezultată din reticența de cooperare, dar și a organelor ISU care nu verifică
manifestată a zonelor profesionale și de aceste situații, aplicând imediat penalizările
învățământ: IAIM și OAR) cu consecințe grave în prevăzute de lege. Dacă amintim aici doar situația
întocmirea Scenariilor de Securitate la Incendiu faimoaselor panouri cu „Acest spațiu funcționează
‑ SSI (vezi maternitatea Giulești, clubul Colectiv fără Autorizația de securitate la incendiu” ‑
ș.a.) ‑ și care a condus la o „antantă” toxică cu discutată mai sus ‑ devine evidentă înțelegerea
verificatorii de genul „ștampila contra bani”. Aici greșită și dedicarea insuficientă a eforturilor
ar trebui pusă o întrebare organelor de decizie: de acestei instituții în direcția prevenirii în teren.
ce nu se verifică periodic de Ministerul Dezvoltării Aceste situații denotă, de fapt, o altă carență
nivelul de cunoștințe al Arhitecților OAR cu drept generală a societății românești: lipsa unei culturi
de întocmire a SSI, așa cum procedează IGSU cu reale de securitate la incendiu! Toate ființele
oricare alte firme de specialitate? umane (individuale sau organizate în structuri,
gen companii) au nevoie de creșterea nivelului de
G Lipsa de cadre suficiente și pregătite securitate (vezi piramida necesităților a lui Maslow),
corespunzător ale ISU ‑ care conduce, de multe ori, dar primul pas care trebuie făcut este acela ca ele să
la controale formale în teritoriu! Aici se manifestă conștientizeze riscurile și să le accepte (știți cum se
lipsa îndelungată: spune: ca să poți rezolva o problemă, trebuie ‑ în
a instruirii periodice a cadrelor din primul rând ‑ să recunoști existența ei! Altfel, ea nu
departamentele Avizare‑Autorizare, așa numitele există pentru tine și poți dormi liniștit!).
„reciclări” (cum se făcea mai demult); Problema conștientizării riscurilor apare în trei
a angajării unor cadre tinere, absolvente timpi, așa cum se poate observa și în graficul
recente ale universităților de arhitectură și următor:
construcții. Vom vedea dacă cele peste 7500 care Noi ne ocupăm, preponderent, de timpii II și III ‑ în
se vor angaja în curând vor reprezenta pentru mod firesc ‑ având în vedere condițiile financiare
IGSU un plus calitativ și în zona de prevenire/ de supraviețuire cărora trebuie să le facem față. În
avizare sau numai în zona de intervenție!? Este același timp însă, experiența de până acum a arătat că
știut faptul că hoția și corupția nu dispar prin prevenirea este mult mai ieftină decât tratamentul și așa
mărirea numărului de poliţişti! Exemplul țărilor apar necesare campaniile de prevenire și conștientizare
nordice este concludent în această direcție. a riscului în cadrul populației.

133
Romania EXPERTS PLATFORM

Evenimente și Conștientizarea Măsuri


experiențe din riscului din de luat în
Trecut Prezent Viitor

Timpul I Timpul II Timpul III


Analiza comparativă a societății românești cu toate un tot coerent și nu poate fi spartă pe bucăți, în
societățile avansate de pe glob a arătat ‑ fără niciun funcție de interese subiective sau de grup! Așadar,
dubiu ‑ că factorul educațional este predominant de aici rezultă că fiecare ar trebui să facă ceea ce
în „fasonarea” unei societăți moderne, capabilă să știe cel mai bine, respectiv: societatea civilă să
facă față provocărilor lumii de mâine ‑ o lume mult facă prevenirea, iar pompierii să facă intervenția!
mai descentralizată și mai participativă, o societate Chiar dacă acest aspect ar putea părea
mai diversificată decât cea actuală. În paralel fie contraproductiv ‑ la prima vedere ‑ cred că ar trebui
spus, lumea de mâine a început deja să apară de să fim cu toții de acord cel puțin cu ideea că „un om
azi, cu o rapiditate de dezvoltare înfricoșătoare educat și conștientizat face cât alți doi”, iar scopul
și pe care cei mai mulți dintre contemporani nu nostru, ca specialiști ai domeniului securității la
o realizează încă. În ultima jumătate de secol, incendiu, trebuie să fie acela ca oamenii să ne ceară
factorul educațional se dovedește, din ce în ce mai sprijinul nu din frică, ci din convingere! Astfel, nu
mult, factorul‑cheie într‑o poziționare a societății vom lucra numai cu clienți, ci vom avea și parteneri
românești pe o poziție onorabilă în toate domeniile de viziune asupra societății, pe care o vom putea
lumii de azi și de mâine. Din păcate, acest element modela mai ușor împreună!
a fost neglijat la noi într‑o asemenea măsură în
ultimii 30 de ani, încât astăzi ne confruntăm cu tot ÎN LOC DE CONCLUZIE:
felul de situații de criză în majoritatea domeniilor Care ar fi măsura cea mai importantă de luat pentru
esențiale ale dezvoltării României ‑ situații de criză schimbarea acestei situații? Din analiza de mai sus,
care ar fi putut fi evitate în cea mai mare parte dacă rezultă clar că este nevoie de un complex de măsuri
factorii de decizie le‑ar fi realizat la vreme și ar fi radicale, care se referă la aproape toate domeniile
luat măsurile corective care se impuneau atunci! societății românești! Din această cauză, nimeni
Din asemenea perspectivă, atât structurile de stat nu a „îndrăznit” să îl abordeze serios în ultimii 30
responsabile cât și Asociațiile profesionale de profil de ani! Ar fi însemnat pentru orice guvernare să
(ASI, ARTS, ARISI și altele) au o răspundere morală „se pună rău” cu ministere de forță importante sau
suplimentară față de societate în ceea ce privește cu partenerii politici care le asigurau stabilitatea
educația cetățenilor în spiritul conștientizării la putere și nimeni nu avut curajul să își asume
riscului. această acțiune cu consecințele imediate riscante
Aici cred că este interesant de analizat și un și previzibile. Această măsură ar fi putut fi asumată
document de sinteză emis chiar de IGSU, numai de către un guvern puternic și inteligent,
intitulat chiar: „S T U D I U IGSU pe perioada ceea ce nu a fost cazul în această perioadă la noi
2003‑2010, privind statistica incendiilor la locuințe (guvernele noastre au fost ori „puternice” dar nu
și gospodării cetățenești”. Este o dare de seamă inteligente, ori invers!).
care confirmă tocmai concluziile noastre de mai Situația aceasta se apropie acum de un punct
sus: remarca „gradul scăzut de educație preventivă a primejdios de „non retour” (iar evenimentele din
cetățenilor”, gradul ridicat de analfabeți și tendința din ce ultimele luni confirmă această situație), ceea ce
în ce mai acută de abandon școlar și propune o colaborare înseamnă că vom ajunge în curând într‑o situație în
mai eficientă cu mass‑media, distribuirea de pliante, care „trebuie tăiată coada pisicii” și făcută o opțiune
broșuri și manuale fiind ineficientă în aceste condiții. clară la nivel național: ori începem să aplicăm
Rezultă astfel că IGSU nu și‑a îndeplinit integral (gradual dar hotărât) acest complex de măsuri
rolul asumat de coordonator național al politicii radicale, ori mersul României către Occident
de prevenire. Este cunoscut faptul că mai bine faci intră într‑un impas fără ieșire în acest domeniu ‑
prevenire decât tratament! În acest sens, IGSU nu România rămânând să plutească haotic într‑o „zonă
a fost consecvent până la capăt: a vrut să „fie peste gri”. Soluția este una singură și fără alternative!
tot” ca să obțină rezultatele globale scontate pe tot Trebuie pornit pe acest drum, dificil și cu reacții
domeniul asumat al securității la incendiu, dar a imprevizibile din partea structurilor care vor fi
lăsat partea de prevenire în responsabilitatea altor afectate, iar aici, un management inteligent și de
instituții ale Statului (dându‑le acestora numai bună credință al acestui proces poate să îi atenueze
indicații)! Din păcate, o politică națională este șocurile și să îl ducă la succes!

134
EXPERTS PLATFORM Romania

nivel cerințe NFPA

Propunere

SPC nivel cerințe P-118

măsuri operaționale

măsuri tehnice

măsuri constructive

Coloana 1 Coloana 2 Coloana 3

Și cum orice drum începe cu primul pas, care ar fi Recalibrarea ponderilor celor trei categorii de
acesta? Părerea mea este că primul pas în deblocarea măsuri care formează protecția integrală la
acestei situații este reîmpărțirea responsabilităților incendiu, cu accent pe cele operaționale trebuie
din domeniul Securității la Incendiu, prin care să fie cel de‑al doilea pas. Rezultă, astfel, o nouă
responsabilitățile IGSU să se restrângă la acțiunile abordare a conținutului securității la incendiu, cu
„post‑incendiu”; este domeniul în care personalul IGSU accent pe măsurile operaționale ‑ adică punerea
are cea mai mare expertiză! Dacă s‑ar face acest prim accentului pe factorul uman al binomului ‑
pas, restul elementelor ar începe să se „așeze” singure, aceasta fiind soluția optimă pentru România
în timp și cu concursul specialiștilor tehnici ai IGSU, de a ajunge la nivelul eficienței intervențiilor la
care ar coordona această trecere prin relocarea lor la incendii din statele avansate ale lumii.
primării ‑ unde ar putea și ar avea la îndemână și toate Dacă facem o comparație între nivelul cerințelor
instrumentele necesare acestei transformări. de securitate prevăzute în Normativul P‑118
Cel de‑al doilea ar trebui să fie o preocupare sporită (românesc) și codul american NFPA (vezi coloanele
educării oamenilor în perioada de exploatare, în scopul doi și trei din figura de mai jos), unde ‑ dacă
formării unei culturi organizaționale proactive de acceptăm că procentul atribuit fiecărui tip de
securitate la incendiu. Eficiența securității la incendiu măsuri (constructive, tehnice și operaționale)
depinde de binomul „om ‑ tehnică” și de atenția acordată este similar în nivelul global atins de securitate
acestuia (respectiv de cât s‑a investit în fiecare din la incendiu (având în vedere logica comună a
cele două elemente componente ale lui). În ultimii celor două legislații) ‑ constatăm că, în codurile
150 de ani, speranța într‑o „pază mai bună (adică mai NFPA, există o paletă mult mai bogată de soluții
eficientă) contra focului” s‑a focalizat covârșitor numai aplicabile pentru măsurile tehnice și constructive
asupra îmbunătățirii soluțiilor tehnice (mijloace de decât la noi.
intervenție sau de stingere a unui incendiu deja apărut) Aceasta se explică firesc atât prin poziționarea
astfel încât cealaltă latură a unei „paze mai bune (adică diferită a societăților de asigurări din cele două
mai eficiente) contra focului” ‑ respectiv îmbunătățirea țări cât și prin nivelul comparativ de dezvoltare
calității participării umane, a fost neglijată constant al celor două economii. Să nu uităm că presiunea
în majoritatea cazurilor. unei piețe puternic concurențiale în Occident,
Conținutul unei protecții integrale la incendiu bine împinge firmele producătoare de specialitate de
articulată, reală (adică existența în teren și nu doar„pe acolo la o inovare continuă și la scoaterea pe piață
hârtie”) și eficiența înglobează trei direcții de activitate: mereu a noi produse ‑ care, în general, se înscriu
Protecția structurală (pasivă) cu măsuri care pe o pantă permanent ascendentă a prețurilor.
țin de clădire, de tip pasiv; În final, această diferență se traduce prin soluții
Protecția tehnică (activă) cu măsuri care țin de mai moderne, mai eficiente (eventual?!?) dar cu
sistemele tehnologice implementate, de tip activ; siguranță mult mai scumpe!
Protecția organizațională (proceduri și Această politică (de a mări permanent prețurile
instruiri), cu măsuri care țin de implementarea în echipamentelor în virtutea unei eficiențe sporite
comportamentul oamenilor a unui concept coerent datorată unei superiorități tehnice de multe ori
și eficient de securitate la incendiu, în scopul discutabilă) este greu de acceptat și de aplicat
evitării erorii umane. Această direcție reprezintă ‑ în condițiile din România, tocmai din cauza
de fapt ‑ controlul eficienței implementării primelor tendințelor prezentate mai sus (care descurajează
două direcții. acest tip de investiții).

135
Romania EXPERTS PLATFORM

Nivel inițial maxim de securitate


la incendiu, reală și eficientă
100%

Măsuri operaționale

Măsuri tehnice Mentenanță corectivă

Măsuri tehnice

0 expirarea garanției timp


după 2 ani

Pentru noi, rațională este ‑ în perioada sau tehnice;


următoare ‑ ca focalizarea atenției organelor reduc puternic cheltuielile inițiale
decizionale să se facă pe măsurile operaționale necesare atingerii unui nivel eficient și real de
și nu pe cele constructive sau tehnice (vezi coloana securitate la incendiu, pentru că ele apar de abia
1). în exploatare (când începe să apară profitul!);
În același timp însă, trebuie avută în vedere și sunt proprii fiecărei situații în parte, la
scăderea reală în timp a eficienței măsurilor nivelul de decizie a Beneficiarului și la îndemâna
implementate în ambele direcții: acestuia ‑ conducând la o adaptare personalizată
Constructive ‑ prin uzura normală sau și, prin consecință, mai eficientă, a măsurilor de
extraordinară a clădirii; siguranță la foc;
Tehnice ‑ prin uzura de exploatare cât și prin sunt flexibile (adaptabile la modificările
uzura morală a acestor sisteme, interne și externe care pot apărea în timp),
care conduce, după perioada de garanție (în general permanent adaptat la noile stress‑uri de SI
de doi ani) la scăderea sensibilă a performanțelor care pot apărea ‑ prelungind nivelul inițial de
acestora și la necesitatea consecutivă a SI foarte mult timp. Astfel ele rămân mereu „la
implementării unor măsuri compensatorii zi” față de soluțiile constructive și tehnice care
de mentenanță corectivă (care pot fi dificil de îmbătrânesc și se uzează fizic și moral. În acest
implementat și reprezintă sume consistente!). fel, se poate menține nivelul inițial de protecție
Soluția se referă la cea de a treia categorie de măsuri la foc, în ciuda faptului că soluțiile constructive
‑ cele operaționale – unde, acționând permanent și și tehnice își pierd progresiv din eficiență,
inteligent (în perfectă concordanță cu modificările prelungind astfel și perioada de valabilitate a
apărute în teren sau în legislație), consider că se acestora ‑ vezi figura a doua;
poate obține o menținere timp mult mai îndelungat permit pieței obținerea unei siguranțe la
a nivelului maxim inițial de securitate la incendiu foc reale și eficiente cu costuri mai mici;
în organizație (adică o securitate reală și eficientă), insistă pe latura educativă, integrată
compensând diminuarea eficienței în timp a și procedurată a formării personalului ‑
măsurilor constructive și tehnice prin ținerea domeniu în care România este mult în urmă în
la zi, amplificarea și îmbunătățirea permanentă raport cu statele avansate.
a conținutului măsurilor operaționale ‑ vezi Această viziune reprezintă o activitate educativă de
coloanele 1 și 2 din figura anterioară și figura ridicare a conștiinței oamenilor, în scopul realizării
următoare. în fiecare societate a unei culturi organizaționale
În condițiile actuale de la noi, această abordare proactive de securitate la incendiu și consider că
compensatorie a măsurilor operaționale în este singura metodă care poate asigura ridicarea
raport cu cele constructive și tehnice prezintă rapidă și ieftină a nivelului general național
mai multe avantaje deloc de neglijat: de securitate la incendiu, aducând România la
sunt mult mai ieftine decât cele constructive nivelul țărilor dezvoltate ale domeniului.

136
WHO’S
WHO IN
WHO’S
WHO IN

AUTOLIV ROMÂNIA MARIUS TIPURIȚA


Adresă: Str. Bucegi, nr. 8, Brașov HSE MANAGER
Website: www.autoliv.com Educație și pregătire profesională: Curs specializare ATEX/INSEMEX, Specialist
Tel: +(40) 268 508100; în Sistemul de Management al Calității conform ISO 9001/TUV Austria, Curs
+(40) 268 508388 de specializare pirotehnician/INSEMEX, Curs de instruire auditori interni
ai sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale OHSAS
18001/2008- SGS, Auditor de securitate și sănătate în muncă și evaluarea
riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională Universitatea București/Intratest, Securitatea
muncii pentru sistemul permiselor de lucru/LRQA Business Assurance București, Securitatea muncii
în cazul echipamentelor cu funcționare la presiuni înalte/LRQA Business Assurance București,
Siguranta proceselor – ATEX/GlaxoSmithKline, Securitatea muncii pentru lucrul la înălțime/
LRQA Business Assurance București, Instalații de producere apă pură/BTW Pharma & Biotech
Gmbh, Camere curate - VDI 2083/TUV Sud Cleancert Gmbh Universitatea „Transilvania” Brașov,
inginer TCM.

AZOMUREȘ LUCIAN MUICĂ


Website: www.azomures.com DIRECTOR SSM, SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI
Email: office@azomures.com SECURITATE AMPLASAMENT
Tel: +(40) 265 253700 După o experiență variată și o evoluție profesională remarcabilă, atât la nivel
național, cât și internațional în domeniul oil&gas, Lucian Muică a preluat,
începând cu luna septembrie 2021, funcția de Director SSM, Situații de Urgență și
Securitate Amplasament în cadrul Azomureș, care este cel mai mare producător
de îngrășăminte minerale pentru agricultură din sud-estul Europei. Crede în puterea exemplului,
în pasiunea și dăruirea necesare implicării în acest domeniu de activitate. De aceea, Lucian are un
obiectiv clar definit și consideră că trebuie să fie unul permanent și îmbrățișat de întreaga echipă,
de oamenii cu care lucrează și pentru care lucrează. Acesta se referă la preocuparea continuă pentru
îmbunătățirea culturii de siguranță din companie, atât în rândul angajaților, cât și al companiilor
partenere (prestatori de servicii în special), implementând programe eficiente și inovatoare, ce au
drept rezultat calitatea muncii și bunăstarea oamenilor.

BA GLASS ROMÂNIA MIHAI AUREL HORJEA


Adresă: B-dul Theodor Pallady, ȘEF SERVICIU INTERN PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
nr. 45, Sector 3, București Mihai Aurel Horjea se ocupă de:
Email: baglass_bu@baglass.com - organizarea, coordonarea, punerea în aplicare, controlul activităților de
Tel: +(40) 212 018500 securitate și sănătate în muncă și a celor de prevenire a riscurilor profesionale
în BA Glass România, în conformitate cu Legea 319/2006 republicată și HG 1425
/2006 (ex: evaluarea riscurilor pentru toate locurile de muncă ale societății,
instruirii, informării în domeniu etc.).
- organizarea, coordonarea, punerea în aplicare, controlul și supravegherea măsurilor de apărare
împotriva incendiilor și în domeniul situațiilor de urgență, la centrul administrativ al societății
încadrată ca serviciu tip P3.
- organizarea, punerea în aplicare, controlul activităților de securitate și sănătate în muncă, precum
și supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor și în domeniul situațiilor de urgență în
cadrul proiectului de dezvoltare și modernizare multinațional al liniilor de producție, al societății.
- coordonarea activităților în domeniul securității și sănătății în muncă și a celor de apărare împotriva
incendiilor și în domeniul situațiilor de urgență la schimbarea conducerii societății și implementarea
noilor proceduri și regulamente în domeniile menționate.
Alte activități de natură administrativă (coordonarea activităților de curățenie – house keeping și
landscape, securitate - acces poartă, logistică noi angajați etc.).
Educație și pregătire profesională: Master - Inginerie industrială - Ingineria securității și sănătății în
muncă; Certificat de absolvire – Formator, Operator RSVTI, Cadru tehnic cu atribuții în domeniul
prevenirii și stingerii incendiilor, Inspector Protecție Civilă, Curs Servant Pompier.

139
Romania
WHO’S
WHO IN

BEKAERT SLATINA GABRIEL SPALOGHE


Adresă: Str. Drăgănești, nr. MANAGER SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT,
33, Slatina, Jud. Olt HEAD OF DEPARTMENT SH&E
Website: www.bekaert.com Domnul Spaloghe lucrează în cadrul companiei din 2005, iar din 2007 activează
Email: Cord.Secretary@bekaert.com în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, Protejarea Mediului, Situații de
Tel: +(40) 249 405600 Urgență. Din punct de vedere al educației și pregătirii profesionale a urmat
cursurile Universității din Craiova-Facultatea de Mecanică; Mașini Unelte. De
asemenea, a urmat Cursul post-universitar - Evaluarea riscurilor pentru sănătate și securitate în
muncă, în cadrul Institutului Politehnic București. A participat alături de colegii din cadrul companiei
la introducerea și certificarea pentru Sistemele de Management ISO 9001:2015; ISO 14001:2015;
ISO 45001:2018 ca Auditor intern pentru Sistemul de Management Integrat - cursuri organizate
in diverse perioade de TÜV Rheinland România, Rina Simtex România, TÜV Austria - România.

IONUȚ NISIPEANU
COORDONATOR SH&E
Ionuț Nisipeanu este specializat în Securitate și Sănătate în Muncă, Protecția
Mediului, Situații de Urgență, Sisteme de Management ISO14001, OHSAS18001/
ISO45001. Este absolvent al Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică
din cadrul Universității din Craiova, dar a urmat și o serie de cursuri de
specializare necesare dezvoltării profesionale: evaluator riscuri SSM, auditor
intern, responsabil mediu etc.
Experiența de 11 ani în domeniul HSE în mediu industrial, preponderent auto, îl ajută să contribuie
la dezvoltarea unei culturi proactive de siguranță în cadrul companiei.
În perioada 2015-2019 a coordonat, la nivel regional, o echipă de responsabili HSE direct implicați în
unități productive în România, Slovacia și Cehia (aproximativ 2000 angajați), urmărind îmbunătățirea
performanțelor grupului prin alinierea la un set de bune practici industriale, reducerea numărului
de accidente de muncă și creșterea nivelului de conștientizare și instruire al angajaților.

BILKA STEEL BOGDAN BEȚA


Adresă: Str. Henri Coandă, HEALTH AND SAFETY MANAGER
nr. 17, Brașov, Jud. Brașov Bogdan Beța are funcția de Health and Safety Manager în cadrul companiei
Website: www.bilka.ro Bilka Steel, având specializarea în Securitate și Sănătate în Muncă, Prevenirea
și Stingerea Incendiilor și Situații de Urgență.
Cu o experiență de peste șapte ani în domeniu, Bogdan Beța este absolvent
al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole, Universitatea
“Transilvania” Brașov, urmând apoi mai multe cursuri în domeniu: Curs postuniversitar în domeniul
SSM – nivel superior, Curs șef serviciu privat situații de urgență și Cadru tehnic PSI, Curs Responsabil
Mediu și Gestiunea deșeurilor, Auditor ISO 45001.

BOSCH AUTOMOTIVE, BLAJ CĂTĂLIN RUSU


Adresă: Str. Aurel Vlaicu, BLAJ PLANT HSE
nr. 2, Blaj, Jud. Alba Cătălin Rusu a început activitatea în Bosch Automotive, în luna iulie 2016,
Website: www.bosch.com pe poziția de funcționar administrativ, în cadrul departamentului HSE, la
Tel: +(40) 258 807361 momentul respectiv compania având aproximativ 2000 de angajați. În mometul
intrării în echipă, pregătirea lui profesională era la început de drum, el fiind
student în anul II, la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Drept.
Sarcinile principale, după angajare, în cadrul departamentului HSE, au fost: realizarea studiului și a
evaluării conformării cu cerințele legale naționale, a tratatelor internaționale și îmbinarea armonioasă
a celor enumerate cu regulamentele, cultura, practica și standardele Bosch.
Ca să reușească, pe lângă crearea sistemului, să răspundă tuturor cerințelor din referențialele mai
sus menționate, a participat împreună cu colegii săi la o serie de sesiuni de training care i-au ajutat
să se dezvolte atât pe plan profesional cât și personal. Printre acestea se numără: evaluator risc,
managementul riscului, auditor sisteme de management (ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001,
IATF), curs SSM 80 ore etc.

140
Romania
WHO’S
WHO IN

SORIN BURCIU
MANAGER HSE BLAJ PLANT
Sorin a început activitatea în Bosch Automotive în luna mai 2008, pe poziția de
responsabil protecția mediului, în cadrul departamentului HSE, la momentul
respectiv compania având aproximativ 300 de angajați, pregătirea lui profesională
fiind de inginer în sisteme de depoluare și de protecție a mediului, diplomă
emisă de către Facultatea de Știință și Tehnologia Mediului, Babeș Bolyai din
Cluj-Napoca.
Sarcina principală după angajare, în cadrul departamentului HSE, a fost implementarea și certificarea
sistemului de management conform cerințelor referențialului ISO 14001. Pentru a putea realiza
această sarcină, a început prin dezvoltarea departamentului și în același an a reușit să formeze o
echipă de trei persoane, în cadrul departamentului, care să fie responsabile doar de topicuri HSE.
Prin multă muncă a reușit certificarea societății pentru standardele ISO 14001 și OHSAS 18001
în următorul an. Ca să reușească, pe lângă crearea sistemului, să răspundă tuturor cerințelor din
referențialele mai sus menționate, a participat, împreună cu echipa, la o serie de sesiuni de training
care i-au ajutat să se dezvolte atât pe plan profesional cât și personal. Printre aceste cursuri se
numără: evaluator risc, managementul riscului, auditor sisteme de management (ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 9001, IATF), curs SSM 80 ore etc. Între timp, Sorin Burciu a fost promovat în pozitia de
Manager HSE în cadrul BOSCH Automotive, având în subordine șapte persoane. Începând din anul
2009, societatea este în continuă dezvoltare (produse și linii de producție noi) și de aceea zilnic, ca
departament, se confruntă cu topicuri noi, cărora împreună cu echipa, reușește să le facă față cu succes.

CERSANIT ROMÂNIA ADRIANA TICAMUCA


Adresă: Aleea Plopilor, SPECIALIST SSM
nr. 10, Roman, Jud. Neamţ Poziția în cadrul companiei: Specialist SSM.
Website: www.cersanit.com Domeniul de specialitate: Sănătate și securitate în muncă.
Email: office@cersanit.com Educație și pregătire profesională: Universitatea Al. I. Cuza - Iași / Inginer
Tel: +(40) 233 742101 diplomat - Inginerie Geologie; Evaluator riscuri - Universitatea Petroșani;
Specialist SSM.

CIECH SODA ROMÂNIA ANCA GOLGOJAN


Adresă: Str. Uzinei, nr. 2, HSEQ DIRECTOR
Râmnicu-Vâlcea, Jud. Vâlcea Dr. ing. Anca Golgojan conduce departamentul HSEQ din cadrul CIECH Soda
Website: www.ciechgroup.com România în calitate de director. De profesie inginer chimist, a absolvit cursurile
Email: csr@ciechgroup.com Facultății de Chimie din cadrul Institutului Politehnic București în anul 1984.
Tel: +(40) 250 731852 În anul 2007 a obținut titlul de doctor în chimie, iar în cadrul organizației a
ocupat diferite funcții: inginer chimist în cadrul Instalației Site Moleculare,
inginer chimist în cadrul Departamentului Controlul Calității, Șef Instalație Detergenți, Șef Vânzări
în cadrul Departamentului de Marketing, Șef al Departamentului Protecția Mediului, Director
Organizare Management, iar în prezent, Director HSEQ. A participat la numeroase simpozioane
naționale și internaționale, a scris mai multe publicații și a obținut brevete, toate în domeniul
chimiei detergenților.

COMPA SIBIU IOAN POPOVICIU


Adresă: Str. Henri ȘEF DEPARTAMENT SSM-SU
Coandă, nr. 8, Sibiu Ioan POPOVICIU ocupă funcția de Șef Departament SSM-SU. Este absolvent
Website: www.compa.ro al Facultății de Inginerie din Sibiu, masterand în Managementul Fabricație și
Email: office@compa.ro Securitatea Muncii.
Tel.: +(40) 269 237878,
+(40) 269214799

141
Romania
WHO’S
WHO IN

CON-A PRODUCTIONS DIANA TEODORA MANTA


COORDONATOR SERVICIUL INTERN DE
SECURITATE SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Diana Manta are o vastă experiență privind securitatea și sănătatea în muncă,
în diferite domenii de activitate, cum ar fi: industria de automotive, industria
metalurgică, construcţii de drumuri și poduri, construcții civile și industriale,
transporturi și servicii. Are pregătire de Inginer Horticultor, Specialist în
domeniul Securității și Sănătății în Muncă (specializare), Cadru Tehnic PSI (specializare), Curs
de Formator/Evaluare competențe profesionale, Curs de Auditor Intern Sisteme de Management
Integrat ISO 45001:2018, Managementul Securității și Sănătății în Muncă (masterat), Curs Specialist
în Managementul Deșeurilor, Curs Responsabil de Mediu.
Este coordonatorul Serviciului Intern de Securitate Sănătate în Muncă din cadrul CON-A Productions
care cuprinde cele trei fabrici de producție - Fabrica de Prefabricate Elemente din Beton, Fabrica de
Construcții Metalice și Fabrica de Producție Tâmplărie din Aluminiu.

CONCELEX CARMEN NISTOR


Adresă: Str. Aeroportului, nr. QHSE MANAGER
120-130, Sector 1, București Carmen ocupă poziția de QHSE Manager la Concelex din anul 2012. Împreună cu
Website: www.concelex.ro echipa managerială ajută la implementarea politicii de calitate, mediu, securitate
Email: office@concelex.ro și sănătate în muncă. Principala preocupare este transformarea mentalității
Tel: +(40) 21 3185489 învechite, creșterea nivelului de conștientizare și instruire pentru aproximativ
700 de angajați și 1500 de colaboratori și trecerea într-o nouă etapă a culturii
securității în muncă, de la reactivă la proactivă. Pe termen lung, vizează integrarea în programul
angajaţilor a activităților fizice și a cursurilor pentru starea de sănătate și bunăstare.
Ea este inginer, absolvent al Facultății de Mecanică Fină în cadrul Universității Politehnice București,
având studii postuniversitare privind evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale
și multe altele: management, comunicare, manager proiect, specialist gestiunea deșeurilor, evaluarea
și identificarea alternativelor substanțelor periculoase, management de mediu și de audit EMAS,
cadru tehnic prevenirea și stingerea incendiilor, prim ajutor, auditor sistem management integrat
calitate, mediu, securitate ocupațională.

DENKSTATT ROMÂNIA GABRIELA FISTIȘ


Adresă: Str. Madrid, nr. 22, DIRECTOR EXECUTIV/EXPERT HSE & SUSTENABILITATE
Timișoara, Jud. Timiș Gabriela Fistiș este Director Executiv al companiei Denkstatt România,
Website: www.denkstatt.ro companie de consultanță în domeniul sustenabilității, parte din grupul de
Email: office@denkstatt.ro consultanță denkstatt. De profesie este inginer chimist, cu studii de master în
Tel: +(40) 256 434397 tehnologii nepoluante și titlu de doctor primit în anul 2018 în domeniul Inginerie
și Management cu teza intitulată „Sustenabilitatea sistemelor organizaționale
- un posibil model strategic” în cadrul Universității Politehnica Timișoara. Cu o vastă experiență
de peste 22 de ani, timp în care a trecut prin sectoarele de cercetare, industriale și de consultanță
în management, ea se concentrează în prezent pe găsirea de soluții pentru a atinge performanțe în
managementul sustenabilității atât cu organizații private, cât și cu instituții de stat. Este formator
profesionist pentru programul european de pregătire Leadership in Sustainability certificat ECQA și
a făcut parte din echipa internațională de formatori care au instruit primii Sustainability Manageri
certificați din România.

DS SMITH PAPER ZĂRNEȘTI JENICĂ CRISTIAN POPA


Adresă: Str. 13 Decembrie, nr. 18, HSE MANAGER
Zărnești, Jud. Brașov Cu o experiență de 13 ani în domeniul SSM și o activitate de peste șase ani în
Website: www.dssmith.com domeniul ambalajelor și producției de hârtie, Jenică Cristian Popa coordonează
activitățile de sănătate și securitate în muncă din cadrul fabricii de hârtie DS
Smith din Zărnești. Este absolvent al Facultății de Drept și Științe Administrative
din cadrul Universității Ovidius, absolvent al Facultății de Inginerie Tehnologică
și Management Industrial din cadrul Universității Transilvania. De asemenea, a urmat și cursurile
de Master în Ingineria Securității și Sănătății în Muncă, în cadrul Universității Transilvania
din Brașov. Anterior pozitiei din cadrul DS Smith, a deținut funcția de Facility & HSE Manager
în industria de ambalaje, obținând rezultate semnificative în dezvoltarea culturii de sănătate și
securitate la locul de muncă.

142
Romania
WHO’S
WHO IN

DSM NUTRITIONAL RADU SIRETEANU


PRODUCTS ROMÂNIA SHE MANAGER
Adresă: Șos. de Centură 2L, Radu Sireteanu ocupă funcția de SHE Manager în cadrul DSM Nutritional
Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov Products România din ianuarie 2018. A terminat Facultatea Finanțe-Bănci din
Website: www.dsm.com cadrul Universității Spiru Haret și deține Certificat de absolvire pentru Specialist
Email: info.dnp@dsm.com SSM, Cadru Tehnic PSI, Șef Serviciu Situații de Urgență, Responsabil Mediu,
Tel: +(40) 21 3695792 Specialist în Managementul Deșeurilor și Director Securitate. În trecut a fost
Safety, Health Safety and Fire Protection Coordinator la Sheraton Bucharest Hotel și Security Manager
la Ramada North Bucharest Hotel.

E.ON SERVICII ALEXANDRU CLAUDIU TOMA


Adresă: B-dul. Pandurilor, nr. ȘEF BIROU SSM/SU/PM
42, Târgu Mureș, Jud. Mureș În perioada 1995-2011, domnul Toma a lucrat la Azomureș, în cadrul Laboratorului
Mediu-Aer-Toxicologie, unde s-a ocupat de coordonarea laboratorului, dar și de
determinarea noxelor din mediul ocupațional, a emisiilor și imisiilor.
Actualmente el ocupă funcția de Șef Birou SSM/SU/PM în cadrul E.ON Servicii,
pe care o deține din anul 2011. Coordonează şi structurează activităţile de
prevenire și protecție, de situații de urgență și protecție a mediului ale biroului HSE (SSM/SU/PM) din
cadrul E.ON Servicii, este auditor intern al sistemului de management integrat (ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 și ISO 45001:2018). În ceea ce privește studiile, domnul Toma a absolvit: Liceul de Chimie,
Târgu Mureș, Școala Postliceală Specializarea: Tehnician laborant analize fizico-chimice; Universitatea
Petru Maior, Târgu Mureș, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie, Specializarea:
Ingineria și Protecția Mediului în Industrie; Masterat (doi ani), Universitatea Petru Maior, Târgu
Mureș, Specializarea: Managementul Securității și Condițiilor de Asigurare a Sănătății în Muncă;
Universitatea Petroșani, Post Universitar “Identificarea și Evaluarea Riscurilor pentru Securitate și
Sănătate în muncă”; Curs Post Universitar, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureș, Universitatea
Tehnică Cluj-Napoca “Securitate Ecologică”; Curs Specialist SSM; Inspector Protecție Civilă; Cadru
Tehnic PSI; Manager mediu. De asemenea, este practicant de arte marțiale Judo încă din anul 1983.

ELECTROLUX ROMÂNIA COSMIN DUMITRESCU


Adresă: B-dul Traian, nr. EHS MANAGER
23-29, Satu Mare Cosmin Dumitrescu este șeful departamentului EHS. El lucrează în cadrul societății
Website: www.electrolux.ro de 11 ani și are pregătire de inginer. Este o persoană tânără, ambițioasă, deschisă la
Tel:+(40) 261 807315 noutăți și provocări. Colaborează și comunică foarte bine cu colegii de echipă sau
din cadrul altor departamente, este dispus să îi învețepe alții, dar și el de la alții,
acționează întotdeauna pe calea cea mai scurtă și mai eficientă, se pliază bine după
situație, are o abordare corectă a problemelor și dă dovadă de exigență când este în discuție siguranța
la locul de muncă sau chiar și în afara societății (evenimentele de traseu se cercetează și raportează).

ELECTROMONTAJ BUCUREȘTI CLAUDIU DAVID


Adresă: Str. Candiano Popescu, HSEQ MANAGER
nr. 1, Sector 4, București Absolvent al Facultății de Energetică din cadrul Politehnicii din București, dar
Website: www.electromontaj.ro și a numeroase cursuri interne și internaționale de specializare în domeniile
Email: office@em.ro Calității, Mediului și SSM, Claudiu David are ca principal obiectiv implementarea
Tel: +(40) 21 3367593; Sistemelor de Management aplicabile atât Organizației cât și laboratoarelor acesteia,
+(40) 21 3367584 din funcția de HSEQ Manager în cadrul Electromontaj, aceasta totalizând, atât
prin sucursalele - interne și externe - cât și prin fabricile sale, peste 1000 de angajați, români și străini.
Cunoștințele și experiența dobândite de-a lungul timpului ajută la înlesnirea misiunii managementului
de la cel mai înalt nivel pentru o abordare de tip proactivă și o îmbunătățire continuă a acestor domenii.

CONSTANTIN-CLAUDIU IONESCU-ȚENEA
RESPONSABIL SSM-SU, COORDONATOR SSM
ȘANTIERE MOBILE ȘI TEMPORARE
Domnul Țenea coordonează activitatea de SSM din cadrul Sediului central al
Electromontaj și este coordonator SSM pe șantiere cum ar fi: Retehnologizarea
stației 400/100/20 kV Smârdan, LEA 400 kV dublu circuit Cernavodă-Stâlpu, LEA
400 kV între TPP Maritsa Iztok 2 (s/st Maritsa Iztok) și s/st Plovdiv(Bulgaria).

143
Romania
WHO’S
WHO IN

ERICSSON ANTENNA COSMINA - ELENA URECANU


TECHNOLOGY MANAGER DEPARTAMENTUL OH&S
ROMÂNIA - TIMIȘOARA Cosmina Elena Urecanu este Inginer Mecanic, cu Specializarea Mașini și
Adresă: DN59 km8+550m, Echipamente Termice. De asemenea, este auditor intern Sisteme de Management
stânga clădirea C2, corp C1, Conform Standardelor ISO 9001, 14001, IATF 16949. A absolvit Universitatea
parter, Chișoda, Jud. Timiș Politehnică Timișoara, Promoția 1987-1991, Facultatea de Mecanică și Institutul
Website: www.ericsson.com Politehnic București, Facultatea de Aeronave și Inginerie Aerospațială, 1985-1987.
Experiența profesională și-a dobândit-o ca urmare a funcțiilor ocupate în cadrul companiilor pentru
care a lucrat, încă din 1991: 1991-1993 Șantierul Naval Orșova, Inginer Proiectant; 1993-2000 Institutul
de Mașini Termice Timișoara, Inginer Cercetare; 2000-2004 Electrotimiș, Timișoara, Inginer Ofertare;
2004-2014 Consultant Sisteme de Management; 2014-2016 Frilame, Timișoara, Manager Calitate;
2016-2018 Swoboda, Timișoara, HSE Specialist; 2018-2020 Rossini Sleeve Technologies, Timișoara,
HSE Manager; 2020 - prezent Ericsson Antenna Technology Romania, Manager Departament OH&S.

ADRIAN NEGRILESCU ADRIAN NEGRILESCU


EXPERT HSEQ
Adrian Negrilescu a făcut cunoștință cu sistemul HSEQ la echipa seismică,
unde era încadrat ca geofizician. Studiind această disciplină, a realizat că este
un sistem destul de complicat, integrând aspecte legate de protecția angajaților,
a mediului, cu complexitatea procesului tehnologic. În cursa pentru a cunoaște
acestă disciplină, a dobândit certificările cerute pentru a deveni un profesionist
în domeniul HSEQ, lăsând întotdeuna loc pentru îmbunătățire.

ALINA-MARIA CRASNIANEC ALINA-MARIA CRASNIANEC


EXPERT HSE
Educație și pregătire profesională: Absolvent Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea
de Știința Mediului – Cluj-Napoca; Master în environment - Universitatea Babeș-
Bolyai, Facultatea de Știința Mediului – Cluj-Napoca; Master Ingineria relațiilor
de muncă, sănătate și securitate în muncă, Facultatea de Politehnică din Timișoara.

CĂTĂLINA BALAȘ CĂTĂLINA BALAȘ


ADMINISTRATOR PROGRESSIO MINERVA
EDUCATIE ȘI CERTIFICĂRI
2018 - Grafician - Pixel Lab;
2017 - Evaluator de Risc SSM - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca;
2017 - Formator - Upway Consulting Grup;
2012 - Coordonator SSM - INCDPM - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Protecția Muncii;
2012 - Cadru Tehnic PSI – Eurodeal;
2010 - Auditor pentru Sisteme de Management în concordanță cu SR OHSAS 18001: 2008 și SR EN
ISO 19011: 2003 - Mișcarea Română pentru Calitate;
2009 - Inginer Economic - Universitatea Aurel Vlaicu Arad;
2009 - Inspector SSM - Best Proserv Center.

CONSTANTIN HOLOTA CONSTANTIN HOLOTA


EXPERT HSE
Domnul Holota este inginer mecanic și absolvent al cursurilor de tip master în
domeniul Managementului integrat al calității, mediului, securității și sănătății
în muncă din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava.
Prin activitatea sa ca și coordonator Serviciu Extern de Prevenire și Protecție,
încearcă să aducă o nouă abordare în securitatea muncii prin punerea în practică
și coordonarea activităților specifice la diferite firme de specialitate, ținând cont de cei trei piloni
importanți: Informarea, Comunicarea și Organizarea muncii, fără de care consideră că munca de
prevenire nu și va atinge scopul dorit.
Având în vedere necesitatea unor clarificări și îmbunătățiri ale legislației în domeniul SSM/SU, mai
ales prin reducerea birocrației, este nevoie de o comunicare Safety puternică, acest lucru putând fi
realizat printr-o bună colaborare între specialiștii din domeniu.

144
Romania
WHO’S
WHO IN

CONSTANTIN POPA CONSTANTIN POPA


EXPERT HSEQ
Constantin Popa este pasionat de HSEQ. Cu toate că pregătirea lui de bază este
Fire Safety Engineer, prin cursurile ulterioare și prin experiența acumulată, se
poate numi expert HSEQ. Deține o diploma NEBOSH IOG, Master în Inginerie
Mecanică și Doctorat în Energetică, toate cursurile naționale care i-ar permite
să lucreze în România ca Evaluator de riscuri și Șef serviciu extern. A publicat