Sunteți pe pagina 1din 25

Material informativ Baterii echipamente BT

Încărcarea bateriei

Opreşte echipamentul de la întrerupătorul principal.


Lasă cheia de contact în poziţia 0.

2
Încărcarea bateriei

Deschide capacul compartimentului bateriei pentru


ventilaţie în timpul încărcării.
Căldura şi gazele trebuie să poată fi eliberate.
Lasă capacele celulelor în poziţie închisă.
3
Încărcarea bateriei

Verifică dacă încărcătorul este oprit de la butonul


principal, dacă are aşa ceva. Verifică dacă încărcătorul
arată că este pregătit pentru încărcare. Cuplează
conectorul bateriei cu al incărcătorului.
4
Încărcarea bateriei

Porneşte încărcătorul de la întrerupătorul


principal, dacă are unul.

5
Încărcarea bateriei

Verifică pe ampermetru dacă bateria se încarcă.

6
Încărcarea intermediară

Când capacitatea bateriei nu este suficientă


pentru un schimb întreg, bateria trebuie
încărcată în timpul schimbului.

Descarcă bateria cel putin 40% înainte de


încărcarea intermediară.

Încărcarea intermediară va dura cel puţin


30 de minute.

7
Utilizarea redusă

Dacă se foloseşte doar 10-20% din capacitatea


bateriei în timpul unei zile, faceţi o încărcare
completă la fiecare a doua zi.

8
După încărcare

Verifică dacă încărcarea este finalizată.


Ampermetrul trebuie să arate zero sau
aproape zero.
Lampa de încărcare completă trebuie să
fie aprinsă.
9
După încărcare

Opreşte încărcătorul de la întrerupătorul


principal, dacă are aşa ceva.

10
După încărcare

Decuplează conectorii. Ţine de conectori,


nu de cabluri.
Dacă bateria este echipată pentru
recirculare de acid, desfă tubul de aer.

11
După încărcare

Completează cu apă pentru acumulator, dacă


este necesar.
Şterge apa în exces de pe baterie.

12
După încărcare

Închide capacul compartimentului bateriei.

13
Completarea cu apă

În mod normal, completarea cu apă este suficientă


după 5-7 încărcări complete, de exemplu, o dată
pe săptămână. Este valabil atât pentru completarea
manuală, cât şi pentru cea centrală.
Intervalul de completare pentru bateriile cu
recirculare de acid este de 15-20 incărcări.
14
Completarea cu apă

Foloseşte doar apă distilată sau deionizată


(accumulator water), fără aditivi.
Apa din reţeaua potabila nu poate fi folosită.

15
Completarea cu apă

Completează cu apă când bateria este proaspăt


încărcată, înainte de a folosi echipamentul.

16
Completarea cu apă

Completează cu apă toate celulele,


astfel încât nivelul electrolitului să
atingă partea inferioară a tubului
de umplere.
Cana Hawker pentru completare va
menţine nivelul corect, la 54 mm
sub deschiderea superioară a
tubului de umplere.
Acuamatic, sistemul de umplere
centalizată, asigură automat nivelul
corect al electrolitului.

17
Aerisirea Aquamatic

18
Sistemul de umplere Aquamatic

19
Descărcare permisă

Capacitate disponibilă
Capacitate nominală 80 %
= 80% + 20 %

20 % Descărcare permisă

20
Verificarea electrolitului

O dată pe lună:
când bateria este proaspăt încărcată, măsoară
densitatea electrolitului în toate celulele şi
temperatura celulei din mijloc. Notează rezultatul
pe formularul-raport al bateriei, celulă cu celulă,
începând de lângă polul pozitiv.
21
Verificarea electrolitului

Trage suficient electrolit astfel ca densimetrul să


plutească în tubul hidrometrului. Când citeşti
densitatea, ţine tubul vertical, la nivelul ochiului. 22
Verificarea electrolitului

Dacă densitatea este scăzută sau inegală


(diferentă mai mare de 0,02 între celule), pune
bateria la o încărcare suplimentară
(încărcare de egalizare) şi verifică densitatea
electrolitului după aceasta. 23
Curăţarea bateriei

Spală cu apă bateria o dată pe lună. Scoate-o din


echipament, dacă este posibil. Usucă bateria cu grijă,
folosind aer comprimat, de exemplu.
FOLOSEŞTE OCHELARI DE PROTECŢIE
ŞI MĂNUŞI DE CAUCIUC! 24
ATENŢIE!

Acidul sulfuric folosit la baterii este extrem de


coroziv şi periculos. Dacă acidul intră în contact
cu ochii, pielea sau hainele, spală imediat cu cantităţi
mari de apă.
În cazul unor picături în ochi, spălati cu apă în
abundenţă şi contactaţi imediat medicul.
Gazele produse în timpul încărcării sunt inflamabile şi
pot produce explozii.
Încărcati bateria în încăperi bine ventilate. 25