Sunteți pe pagina 1din 2

SC RALUCA SRL

Adresa Cluj-Napoca, Cod


str. Padurii, nr.4 PROGRAM DE MĂSURI SSM 1-ssm.2.3
Compartiment PP

Evidenţă revizii
Revizie Conţinut modificare Data Semnătură aprobare

Listă de difuzare
Exemplar Deţinător Data Semnătură primire
Nr.1 Patronel Patronescu
Nr.2 Marcel Roman

Obiective / actiuni specifice Indi Responsabiliitati Resurse Planificare


cato Realizează compartiment Va Um Faci Lei Trimestrul Propus Realizat
r Ma Ap Van Distri Co Ad fi ane litati I II III IV
perf nag rov zari butie nta mi inf ,
orm em izi bili nis or Logi
anta ent- nar tat trat ma stic
ss e- e- iv t a
m M Re
E sur
se
um
an
e
Obiectiv 1 consultarea cu angajatii nostri Nr.
de
in problemele care le afecteaza sanatatea prob
si securitatea lem
e
ridic
ate
si
reali
zate

Acţiunea 1.1 Realizare sedinta propunere 1 4 200


membrii comisie de consultare pers h/lu
/co na+
mp. clcul
ator
Acţiunea 1.2 Stabilire modalitati de consultare
si sarcini in cadrul colectivului
Acţiunea 1.3 Consultarea salariatilor Lu
cr.
De
s.
Ss
m.
Acţiunea 1.4 Centralizarea informatiilor
Acţiunea 1.5 Informarea conducerii
Acţiunea 1.6 Decizii ale conducerii
Acţiunea 1.7 Realizarea si popularizarea
masurilor propuse
Obiectiv 2 Asigurarea si mentinerea Nr
de
securitatii instalatiilor si echipamentelor echi
p.
Men
tinut
e in
func
tie
Actiunea 2.1 Efectuarea inventarierii Pat 1 5 100
echipamentelor ron pers zile/l
el /co una
Pat mp. +clc
ron ulat
es or
cu
Actiunea 2.2 Intocmirea planului de Lu
mentenanta cr.
De
s.
Ss
m
Actiunea 2.3 Creerea bazei de carti tehnice, Lu
proiecte, etc. cr.
De
s.
Ss
m
Actiunea 2.4 Intocmirea necesarului de Sef
aprovizionare cu materiale Se
rv.
Ap
rov
.
Actiunea 2.5 Decizie numire comisie de primire Tot
– predare din reparatie i
sef
ii
de
co
mp
.
Actiunea 2.6 Intocmirea graficului de urmarire Tot
a realizarii reviziilor si reparatiilor i
sef
ii
de
co
mp
.
Actiunea 2.7 Realizarea reviziilor si reparatiilor
Actiunea 2.7Imbunatatirea bazei de carti
tehnice, proiecte prin modificari ale desenelor
existente si realizarea a altora noi

Elaborat Verificat Aprobat Ediţie / Exemplar


Revizie / Pagina
Nume Marcel Roman Fata Sefuta Patonel Patronescu
Dată / Semnatura
1/0