Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

GRUP PETROL
MARIN S.A.
INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA , ROMANIA
TEL 0241 486651, FAX 0241 486650
J 13/1755/1995, R 7471838
CITIBANK CONSTANTA – RO42CITI0000000700188019

REGULI
privind instruirea si insotirea vizitatorilor
Cf. Art. 82 al (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006 aprobate prin HG
1425/2006

1.Accesul vizitatorilor la locurile de munca organizate de S.C. Grup Petrol Marin S.A.
este permis numai cu insotitor si numai dupa efectuarea instruirii cu privire la sanatatea si
securitatea in munca si prevenirea si stingerea incendiilor.
2.Instruirea vizitatorilor se va efectua de catre insotitor timp de 5 minute.
3.In cadrul instruirii vizitatorii vor primi informatii referitoare la:
- Pericolele existente pe traseul si la locurile de munca vizitate;
- Amplasarea cailor de acces si evacuare, mijloacelor de prima interventie in caz de incendiu,
locurilor pentru fumat, grupurilor sanitare;
- Masuri de prim ajutor si masuri de prevenire si stingere a incendiilor;
- Echipamentul individual de protectie acordat cu imprumut pe perioada vizitei;
- Obligatiile vizitatorilor pe perioada in care se afla in unitate redactate mai jos.
4. Pe timpul prezentei in unitate vizitatorilor le este interzis:
- accesul in afara programului de zi (8 - 16.30) ;
- accesul in incinta cu chibrituri, bauturi alcoolice, droguri, arme, explozivi;
- sa paraseasca insotitorul cu exceptia deplasarii la locul de fumat sau la grupul sanitar;
- sa execute orice manevra la orice echipament tehnic de pe traseul vizitat;
- sa refuze sau sa utilizeze incorect echipamentul individual de protectie acordat;
- sa nu respecte semnalizarea de securitate si/sau indicatiile insotitorului;
- sa prelungeasca nejustificat durata vizitei sau sa refuze parasirea locului de munca
atunci cand li se solicita acest lucru.
5. Accesul vizitatorilor se va permite numai dupa consemnarea instruirii prin semnarea in
registrul de poarta care cuprinde data sosirii si cel putin informatiile din tabelul nominal
prezentat in anexa nr. 12 la H.G. 1425/2006.
Prezentele reguli reprezinta anexa la Regulamentul de organizare si functionare si vor
fi afisate la punctele de acces in unitate.