Sunteți pe pagina 1din 60

Securitatea si sanatatea in munca Protectia muncii

+ Font mai mare | - Font mai mic

Cuprins 1. Introducere (date depsre SSM, metode de evaluare, scop, importanta) 2 Prezentarea metodei de autoevaluare a securitatii in munca 3. Aplicarea metodei de autoevaluare 3.1 Prezentarea locului de munca (atelierului) si societatea comerciala din care face parte: - obiect de activitate - amplasare - numar angajati - situatia accidentelor si imbolnavirilor profesionale - descrierea locului de munca cu utilaje,sarcini, mediu,utilitati, cai de acces 3.2 Autoveluararea cantitativa(puncte tari, puncte slabe) - completarea caietului 2 (aprecierea pe scala 0-5 a situatiei reale)

DOCUMENTE SIMILARE
Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services0 NORME SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII PENTRU TRANSPORTUL INTERN EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA PENTRU LOCUL DE MUNCA: CONFECTIONARE TAMPLARIE TERMOPAN SECURITATEA SERVANTILOR PE TIMPUL RECUNOASTERILOR, SI PE TIMPUL STINGERII INCENDIILOR PROTECTIA MUNCII IMPOTRIVA ELECTROCUTARII METODE SI PROCEDURI PENTRU IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU MASURI SPECIFICE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA LA LOCUL DE MUNCA CONDUCATOR AUTO DIN CADRUL S.C. BRENDY S.R.L. ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR LA S.C. AUTOMATIC GRUP S.A. INDICATII PRIVIND PLANUL DE ALARMARE, ALARMAREA IN CAZ DE INCENDIU SI INSTRUIREA ELEVILOR PSIHOLOGIA MUNCII test grila

TERMENI importanti pentru acest document


instructiuni securitate la utilaje de ridicat : indicatoare securitatea muncii : securitatea muncii formula statistica : Norme de protecia a muncii n silvicultur :interpretare chestionar securitate si sanatate in munca:

- evaluarea folosind grila etalon caiet 3 ( puncte slabe, puncte tari ) - intocmirea tabelului cu puncte tari si puncte slabe - plan masuri pentru punctele slabe

3.3 Autoevaluarea cantitativa pe componentele sistemului de munca cu stabilirea scorului in procente si intocmirea planului de masuri pentru calificativele ,,Mediu si ,,Situatie critica 4. Concluzii Bibliografie CAPITOLUL I Introducere Securitatea si sanatatea in munca reprezinta azi un domeniu multidisciplinar (tehnic si stiintific) asigurat de catre specialisti, formati conform legilor in vigoare (N.G.P.M. Ed. 2003) a caror preocupare de baza este gasirea celor mai adecvate solutii de proiectare si proiectare a sistemelor de munca in conditii de siguranta. Asigurarea sanatatii si securitatii salariatilor in procesul muncii revine angajatorului, care are obligatia sa ia toate masurile necesare, obligatie ce rezulta din textul art. 171 al. 1 si 2 din Codul Muncii. Din art. 1 al. 1 din Legea 90/1996 rezulta ca protectia muncii constituie un ansamblu de activitati institutionalizate , avind ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor si altor persoane participante la procesul de munca. Protectia muncii se realizeaza atat prin masurile tehnice necesare pentru evitarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale cat si prin norme de drept care stabilesc drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor menite sa le asigure acestora din urma securitatea si sanatatea in munca. Cunoasterea starii de securitate se poate realize prin urmatoarele metode: - autoevaluarea securitatii in munca ( se realizeaza de catre persoane juridice si fizice, dupa metoda Kovacs Stefan); -evaluarea securitatii in munca ( se realizeaza de catre experti si persoane juridice si fizice, dupa metoda Darabont Alexandru); -evaluarea riscurilor (se realizeaza de catre evaluatori atestati, inspectori din cadrul ITM, specialisti ai caselor de asigurari, dupa metoda Pece Stefan) evaluarea managementului securitatii si sanatatii in munca ( se realizeaza de catre experti si inspectori ITM).

Scopul autoevaluarii securitatii muncii ofera posibilitatea conducerii persoanei juridice sau peroanei fizice de a cunoaste situatia reala a fiecarui loc de munca si de a lua masurile de prevenire adecvate a accidentelor si imbolnavirilor profesionale. Locul de munca este asimilat unui sistem format din executant, sarcina de munca, mijloace de productie si mediu de munca. Componentele sistemelor de munca sunt surse de pericole si de riscuri, motiv pentru care toate acestea trebuie autoevaluate si evaluate . Deoarece securitatea absoluta a muncii, care inseamna lipsa totala a pericolului, este o stare ipotetica fie si numai datorita imprevizilitatii actiunii executantului se apreciaza ca intotdeauna exista un risc rezidual. CAPITOLUL II Definitii Accidentul de munca reprezinta vatamarea violenta a organismului uman si intoxicarea acuta profesionala ce se produc in timpul procesului de munca sau indeplinirii sarcinilor de serviciu si care provoaca incapacitatea temporara de munca (ITM) de minim trei zile, invaliditate (INV) ori deces (D). Boala profesionala reprezinta afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni in sistemul de muna cauzata de agenti nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca. In aplicarea metodei se folosesc urmatoarele definitii: Evaluare activitate prin care se determina dimensiunea riscurilor dintr-un sistem de munca si consta in identificarea factorilor de risc si cuantificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. Evaluator persoana abilitata pentru evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. Pericol situatie, intamplare care pune sau poate pune in primejdie existenta, integritatea cuiva sau deteriorarea, distrugerea unor bunuri. Pericol de accidentare si imbolnavire profesionala sursa a unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii executantului unui proces de munca. Risc pericol potential.

Risc de accidentare si imbolnavire profesionala combinatie intre posibilitatea si gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii intr-o situatie periculoasa; pericol potential de accidentare si imbolnavire profesionala. Securitate stare caracterizata prin absenta oricarui pericol; senzatie de protectie resimtita de o persoana. Nivel de risc de accidentare si imbolnavire profesionala indicator conventional ce exprima sintetic si cumulativ dimensiunea riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale existente intr-un sistem de munca. Nivel de securitate in munca indicator conventional ce exprima global starea de securitate intr-un sistem de munca. Diagnoza de securitate in munca analiza care are ca scop aprecierea gradului de securitate a muncii al unui sistem de munca. Fisa de evaluare a riscurilor document centralizator al tuturor operatiilor de identificare si evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala utilizat in cadrul metodei de evaluare a riscurilor. Fisa de evaluare a securitatii in munca instrument de lucru in cadrul metodelor de autoevaluare a securitatii si de evaluare a nivelului securitatii in munca. Noxa ( factor nociv) agent fizic, chimic sau biologic cu actiune in mediul de munca asupra organismului uman, daunator sanatatii. CAPITOLUL 3 Prezentarea procedurii de autoevaluare Autoevaluarea are caracter calitativ si cantitativ relativ. Ea este un test rapid pentru aprecierea globala a securitatii in munca destinat in special managerilor, ca instrument de orientare, fiind realizat de serviciile de securitate si sanatate in munca din societati fara participarea expertilor din exterior. Autoevaluarea calitativa necesita un timp redus 1 - 2 ore fiind o procedura simpla si avand drept scop identificarea si localizarea problemelor existente la un moment dat si care ulterior vor fi evaluate riguros de catre specialisti (experti). Cand se doreste ca prin autoevaluare sa se stabileasca nivelul de securitate, atunci ea este cantitativ relativa si dureaza cca. 8 ore. Sistemul (metoda) de autoevaluare contine 14 capitole:

1. Capaciatea de a controla riscurile; 2. Politica de prevenire a riscurilor; 3. Circulatie, riscuri pe orizontala si verticala; 4. Protectia masinilor; 5. Zgomot si vibratii; 6. Temperatura si reimprospatarea aerului; 7. Iluminatul; 8. Riscuri de incendiu, explozie si riscuri electrice; 9. Materiale (substante) periculoase; 10. Protectia colectiva si individuala la locul de munca si in imprejurimi; 11. Transportul incarcaturilor grele; 12. Munca de intretinere; 13. Organizarea primului ajutor; 14. Participarea executantilor la procesul de asigurare al securitatii in munca. Sistemul de autoevaluare este alcatuit din 4 documente (caiete) ce contin toate cele 1 1 9 intrebari principale, o serie de intrebari ajutatoare, notarea si aprecierea rezultatelor si masurile de prevenire: > Caietul l 'Prezentarea sistemului de autoevaluare', contine toate intrebarile si subjntrebarile; Caietul II > 'Notarea rezultatelor autoevaluarii', contine evaluarile la intrebari;

> Caietul III 'Aprecierea rezultatelor autoevaluarii', contine valorile standard sau grile etalon ale aprecierilor ca puncte tari sau slabe; > Caietul IV 'Ghid pentru realizarea planului de masuri', contine toate masurile de prevenire ce rezulta din autoevaluare ca raspuns la punctele slabe.

Dupa parcurgerea Caietelor l, II si III autoevaluarea este practic incheiata prin obtinerea a doua forme de rezultate; calitative- tabele cu puncte slabe si puncte tari, precum si cantitative- punctajul procentual(scorul) la evaluarea pe componente. Evaluarea calitativa se face prin determinarea punctajelor in situatia analizata pentru fiecare intrebare fata de valoarea punctajelor din tabelul de evaluare rezultand astfel ,,puncte tari (intrebari incercuite) care trebuie mentinute ca atare, cat si ,,puncte slabe(intrebari neincercuite) care trebuie imbunatatite, prin planul de masuri. Se recomanda ca aceste autoevaluari sa se execute cu o anumita peridiocitate. Evaluarea cantitativa este concretizata prin valori procentuale care de determina pe fiecare componenta a sistemului om-masina dupa urmatoarea formula de calcul: R= A/(B-C) *100% Unde :R este nivelul de securitate pentru componenta respectiva: A este numarul de puncte tari(incercuite); B este numarul total de intrebari ( puncte tari si puncte slabe); C este numarul total de intrebari neaplicabile ( barate cu X) In functie de rezultate, plecand de la punctele slabe, managerul sau responsabilul cu protectia muncii din unitati trebuie sa intocmeasca obligatoriu un plan de masuri si cu termene de realizare a acestora. Planul de masuri se intocmeste pe cele 14 sectiuni (capitole) ale metodei de autoevaluare si are ca scop eliminarea punctelor slabe si realizarea unor conditii acceptabile sau bune de munca care sa asigure securitatea si sanatatea muncii. CAPITOLUL 4 Etapele aplicarii procedurii de evaluare Aplicarea procedurii a cuprins: 1. Stabilirea locului de munca la care s-a efectuat autoevaluarea securitatii in munca; 2. Alegerea colectivului de evaluare: 3. Colectarea informatiilor referitoare la mediul de munca, echipamentele tehnice, sarcina de munca, accidentele la locul de munca propus pentru efectuarea autoevaluarii;

4. Efectuarea evaluarii calitative prin stabilirea valorii concrete a fiecarei dintre cele 119 intrebari ( aferente Caietului l),notarea acestei valori in scala corespunzatoare din documentul II ,, Caietul de notare a rezultatelor evaluarii si identificarea punctelor tari si a celor slabe prin compararea valorilor din Caietul II cu grila de etalon sau de aprecieredin documentul III intitulat ,,Caiet de apreciere a rezultatelor evaluarii; 5. Intocmirea tabelului centralizator cu puncte slabe si puncte tari; 6. Efectuarea evaluarii cantitative, pentru fiecare componenta a sistemului de munca si interpretarea punctajului obtinut in raport cu scorul prestabilit in sectiunea preliminara a Caietului I; 7. Intocmirea planului de masuri pentru imbunatatirea starii de securitate la locul de munca supus autoevaluarii. Stabilire locului de munca la care s-a efectuat autoevaluarea securitatii in munca Actiunea de autoevaluare a securitatii in munca s-a efectuat intr-un birou de secretariat. Am ales acest loc de munca deoarece secretariatul a devenit astazi unul dintre cele mai importante si complexe locuri de munca si pentru a respecta Codul Muncii nu am dat numele societatii deoarece am dorit sa respect confidentialitatea firmei si a persoanelor implicate.

Alegerea colectivului de evaluare Metoda a fost aplicata de o echipa din cadrul firmei formata din: Timofte Alina- director economic Popa Maria asistent manager Dubina Corina- sef birou protectia muncii. Colectarea informatiilor referitoare la mediul de munca, echipamentele tehnice, sarcina de munca, accidentele la locul de munca propus pentru efectuarea autoevaluarii

Actiunea de colectare a informatiilor s-a desfasurat prin consultarea participantilor la procesul muncii, examinarea sistematica a locului si modului in care se desfasoara procesul de munca, studierea documentelor aflate in evidenta unitatii. Urmare a colectarii informatiilor prezentam resursele materiale de care dispune personalul in scopul desfasurarii activitatii: obiecte de iluminat, mobilier, obiecte de micro-climat, calculatoaere, fax telefoane, telex, xerox etc. Din evidenta dosarelor angajatilor reiese ca aproape fiecare angajat are probleme de sanatate ale coloanei vertebrale iar altii si le au agravat deja pe cele existente. Aceste probleme de sanatate au aparut ca urmare a instalarii necorespunzatoare a unui aparat de aer conditionat si datorita scaunelor in care stau angajtii. Efectuarea evaluarii calitative 1. Capacitatea de a controla riscurile 1.1. Evitarea riscurilor Apreciati calitatea informatiilor de care dispuneti referitoare la riscurile inerente activitatilor companiei dvs. 0 1 2 3 4 5

2.Atitudinea dumneavoastra generala fata de factorii de risc conduce la adoptarea masurilor de prevenire efectiva a riscurilor? Tineti cont in formularea raspunsului de urmatoarele variante: Da -Caut imediat o solutie; -Dau instructiuni personalului care este expus la factorii de risc sa gaseasca o solutie -Mentionez factorii de risc persoanelor din jur si le cer sa aiba grija -Discut cu cei responsabili de prevenirea accidentelor si protectia sanatatii Apreciati capacitatea dvs de a evita riscurile prin referinta la cea mai nefavorabila situatie. Nu Neaplicabil

1.2. Evaluarea riscurilor inevitabile Apreciati calitatea documentatiei aflata la dispozitia dvs in domeniul masurilor de protectie a muncii si prevenirii riscurilor; 0 1 2 3 4 5

Ati evaluat diversii factorii de risc prezenti in compania dvs in conformitate cu articolele 10 a) si 16 a) din Normele Generale de Protectie a Muncii care va solicita acest lucru? Tineti cont in formularea raspunsului de urmatoarele ipoteze Da Nu Neaplicabil In acest scop exista un dosar tinut la zi, urmarind riscurile pentru toate activitatile desfasurate in mod curent in companie; Evaluarea este realizata de evaluatori externi; Evaluarea este realizata de evaluatori din unitate Pastrati o lista la zi a incidentelor si accidentelor de munca ce trebuie declarate? Apreciati chestiunea prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs. Neaplicabil

1.3. Combaterea riscurilor la sursa 5. Apreciati atitudinea dvs fata de riscurile existente sau potentiale din cadrul companiei dvs. Tineti cont in formularea raspunsului de urmatoarele variante: Da Pentru riscurile existente : Nu Neaplicabil

- incerc eliminarea acestora iar daca nu se poate, minimizarea sau reducerea lor la valori acceptabile; inainte de a cumpara un nou echipament: evaluez dispozitivele de protectie pe care trebuie sa le adopt in ceea ce priveste folosirea lor in compania mea ma conving ca nota de comanda pt echipamentul pe care-l achizitionez stabileste clar masurile de securitate: pentru folosirea echipamentului pentru intretinerea echipamentului inainte de punerea in functiune a unui nou utilaj sau a unei noi linii tehnologice: -formulez sau verific sa existe masuri specifice de protectia muncii, acestea sa fie cunoscute de muncitori, iar afisele necesare sa fie puse la loc vizibil; -controlez faptul ca instructiunile de securitate referitoare la instalare si punere in functiune au fost respectate; -imi informez lucratorii despre problemele specifice legate de securitatea in munca si sanatate; -verific daca documentatia aferenta masinii enumera masurile ce trebuie adoptate in functionare si la intretinere; -verific daca se adopta masuri speciale de protectie la pornirea prima data sau in cursul intretinerii masinii Apreciati atitudinea dvs fata de evitarea riscurilor la sursa prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs. 0 1 2 3 4 5

1.4. Fiind in pas cu tehnologia Pastrati legatura cu noile descoperiri tehnologice in domeniul dvs de activitate?

Tineti cont in formularea raspunsului de urmatoarele variante: Da Nu Neaplicabil

Descoperiri privind: -mijloacele de productie; -noi produse si solutii tehnologice; -domeniul securitatii si sanatatii la locul de munca; Apreciati aceasta chestiune prin referire la cea mai nefavorabila situatie, tinand cont de fondurile disponibile pt informare si documentare.

1.5. Prevenirea riscurilor prin organizarea corspunzatoare a lucrului inlocuind factorii de risc cu factori nepericulosi sau mai putin periculosi. Organizarea muncii si alegerea metodelor de productie. Apreciati afirmatiile urmatoare: DA NU

-masinile de ziua de azi sunt proiectate avind in vedere sanatatea si securitatea utilizatorului. -unele din produse sunt mai sigure decat altele fiind in acelasi timp la fel de eficiente; -prioritatea in domeniul protectiei mainilor si cailor respiratorii trebuie sa fie alegerea produselor sigure din punct de vedere securitatii muncii mai degraba decat impunerea obligativitatii purtarii echipamentelor individuale de protectie specifice; -prevenirea riscului impune organizarea corespunzatoare a lucrului si studierea conditiilor de munca; Exprimati aprecierea dvs. prin referire la situatia concreta din unitatea dvs.

1.6. Adaptarea sarcinii de munca la factorul uman (aspecte ergonomice) 8. in compania dvs DA NU Neaplicabil

-alegeti ca o prioritate echipamentul ale carui caracteristici de securitate contribuie activ la productivitate? -(protectie intrinseca) -luati in considerare pregatirea sau experienta precedenta a personalului dvs. in ducerea la indeplinire a unor sarcini similare? -luati in considerare masurile (marimile) fizice ale salariatilor dvs la alegerea echipamentelor si materialelor. -va asigurati ca monotonia lucrului este minimizata de o organizare corespunzatoare si de o alegere corespunzatoare a materialelor, produselor si procedurilor? Apreciati atitudinea dvs fata de adaptarea muncii la caracteristicile operatorului uman prin referire la situatia concreta din unitatea dvs. 0 1 2 3 4 5

1.7. Protectia colectiva si individuala . DA 9. in compania dvs NU Neaplicabil

Alegeti (preferati) masurile de protectie colectiva fata de protectia individuala (de exemplu o balustrada efectiva fata de o centuaa de siguranta)? Considerati mijloacele de a elimina sau reduce riscurile la sursa inainte de a distribui, de exemplu, protectori auditivi sau masti (cu sau fara filtru special)?

Apreciati prin referire la situatia concreta din unitatea dvs gradul in care acordati prioritate protectiei colective fata de protectia individuala 0 1 2 3 4 5

1.8. Informarea si pregatirea lucratorilor in domeniul protectiei muncii 10 Formulati instructiuni privind securitateea si sanatatea angajatilor dvs? DA NU Neaplicabil

Va pregatiti (instruiti, perfectionati) angajatii : in momentul recrutarii? la transferul intr-o munca diferita? in eventualitatea introducerii unui nou echipament? in eventualitatea introducerii unei noi tehnologii? Daca o firma externa efectueaza o activitate in compania dvs. ii informati despre riscurile existente in compania dvs si asupra mijloacelor de protectie si prevenire existente? Apreciati masurile de pregatire si informare luate de catre compania dvs prin referire la situatia concreta. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

1.9. Organizarea si delegarea responsabilitatilor 11. Apreciati capacitatea dvs de a verifica sau pune pe altii sa verifice implementarea tuturor masurilor mentionarea in cele 10 intrebari precedente: 0 1 2 3 4 5

1.10. Participarea lucratorilor

12. Pentru toate problemele legate de securitate si sanatate in munca: DA NU Neaplicabil

Va ginditi sa va consultati angajatii sau reprezentantiilor in legatura cu: Oganizarea pregatirii profesionale si de protectia muncii? Instruirea noilor angajati Organizarea primului ajutor si a masurilor de evacuare rapida a cladirilor? Pericolele la care pot fi expusi? Participa salariatii la masurile are se adopta? Faceti uz de priceperea si cunostintele lor? Sunt liberi sa formuleze sugestii? Luati act de aceste sugestii? Apreciati participarea lucratorilor la asigurarea securitatii si sanatatii in munca in compania dvs prin referire la cea mai nefavorabila situatie. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

2. Politica de prevenire a riscurilor 13. Apreciati calitatea delegarii responsabilitatii in compania dvs (alegerea si coordonarea persoanelor competente, care primesc responsabilitati specifice). 0 1 2 3 4 5

14. Apreciati gradul in care procedurile si regulile de securitate sunt respectate in compania dvs? 0 1 2 3 4 5

15. Apreciati gradul de intelegere si insusire de catre salariati a procedurilor de securitate in compania dvs. 0 1 2 3 4 5

16 Apreciati modificarile introduse in activitatea curenta, modificari orientate catre consolidarea securitatii si sanatatii in munca, urmare a producerii unui incident sau accidentde munca (daca nu au fost accidente punctati cu 0) Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

17. Apreciati sistemul dvs de urmarire si actualizare al informatiilor privitoare la accidente si/sau incidente in munca. 0 1 2 3 4 5

18. Apreciati sistemul de asistenta medicala (servicii de medicina ocupationala igiena industriala etc) existent in compa nia dvs sau oferit de catre furnizori externi in cazul cand compania nu are propriul cabinet medical. 0 1 2 3 4 5

19. Apreciati monitorizarea securitatii in munca (specialisti din exteriorul sau din interiorul firmei dvs) in compania dvs. 0 1 2 3 4 5

20 Apreciati nivelul de ordine si curatenie existent in compania dvs. 0 1 2 3 4 5

3. Circulatie, riscuri orizontale si verticale 21 Apreciati calitatea intretinerii zonelor de circulatie in unitatea dvs (ex. indepartarea gunoiului, curatarea lichidelor varsate accidental, obstructii provocate de materiale depozitate).

22 Apreciati conditiile in care se afla suprafetele de sol in zonele de transport intern (ex. gropi, indicatoare stricate,, suprafete denivelate etc) 0 1 2 3 4 5

23. separarea zonelor de circulatie DA NU Neaplicabil

Sunt zonele de lucru ale utilajelor separate distinct de zonele de circulatie?

Exista zone de circulatie distincte pentru pietoni si pentru vehicule (stivuitoare etc)? 0 1 2 3 4 5

24 Apreciati calitatea pregatirii conducatorilor mijloacelor de transport ale companiei Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

25. Apreciati informatiile oferite persoanelor din exterior, informatii referitoare la regulile de circulatie din interiorul companiei. 0 1 2 3 4 5

3.2. riscul orizontal 26 Masurile de securitate din compania dvs impotriva caderii: Apreciati masurile de siguranta luate pt a proteja muncitorii impotriva caderilor de la inaltime mica. Folositi in apreciere evaluarea urmatoarelor afirmatii: DA NU Neaplicabil

Exista aparatori la pasajele situate la inaltime Persoanele care lucreaza la inaltime poseda un echipament individual de protectie? Acest echipament este folosit in mod corect? Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

27 Apreciati sistemul folosit pt a impiedica doua piese de echipament care lucreaza la aceeasi inaltime sa se ciocneasca sau sa se incurce una pe alta (ex doua sarcini aflate in carlig) Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

28. Apreciati competenta si calificarea personalului care opereaza pe echipamente de ridicat. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

3.3. Riscul vertical 29 Adecvarea mijloacelor de circulatie verticala (acces la si de la locul de munca amplasat la inaltime). DA NU Neaplicabil

Sunt aceste mijloace: Suficient de numeroase si adaptate pt numarul de persoane angajat? Suficient de largi? in particular pt sarcinile care trebuie miscate? Suficient de solide? Suficient de stabile?

Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

30 Calitatea mijloacelor de circulatie verticale (acces la si de la locul de munca amplasat la inaltime). DA NU Neaplicabil

Exista bare de sustinere la casele scarilor? Treptele scarilor au dispozitive impotriva alunecarii? Scarile sunt in stare buna (reparate)? Apreciati calitatea mijloacelor de acces la si de la locul de munca amplasat la inaltime, prin referire la situatia concreta din unitatea dvs. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

31 Apreciati intretinerea zonelor de acces la si de la locul de munca amplasat la inaltime indepartarea lichidelor scurse, curatarea suprafetelor) Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

32 Securitatea persoanelor trecand pe sub aceste zone. Apreciati in formularea raspunsului urmatoarele aspecte: DA NU Neaplicabil

Calitatea accesoriilor folosite la transportarea sarcinilor Prezenta semnelor de avertizare (lumini, pictograme) Demarcarea zonei periculoase Prezenta plaselor pt a preveni caderea obiectelor

Apreciati regulile stabilite pt a asigura securitatea persoanelor care trec pe sub aceste zone prin referire concreta la situatia din unitatea dvs Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

4. Protectia masinilor 33.Calitatea dispozitivelor de securitate ale masinilor DA NU Neaplicabil

Exista in compania dvs la masinile unelte folosite urmatoarele dispozitive de securitate. -butoane sau dispozitive de intrerupere in caz de urgenta? -un sistem care sa previna pornirea accidentala a masinilor (ex. chei de securitate sau control dual)? -un sistem care sa previna folosirea masinilor fara dispozitive de protectie (ex un intrerupator care sa fie actionat cand dispozitivele de protectie nu sunt active -sunt toate partile in miscare protejate (de dispozitive cum ar fi: ecrane, gratare, raze luminoase)? Apreciati calitatea dispozitivelorde protectie ale masinilor prin referinta fata de situatia concreta din unitatea dvs Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

34 Atunci cand achizitionati o noua masina acordati importanta DA NU Neaplicabil

Integrarii sistemelor de securitate inca din faza de proiectare -in ceea ce priveste procesul de productie -tinand seama de intreruperile inerente activitatii

-parerii muncitorilor asupra sistemelor de securitatede pe masinile anterioare? -Specificarii cerintelor de securitate si protectie a masinii pe foaia de comanda (pt noua masina? -Protejarii tuturor partilor in miscare (ecrane, gratare, raze luminoase)? Apreciati importanta pe care o acordati dispozitivelor de protectie atunci cand achizitionati o noua masina prin referinta fata de situatia concretadin unitatea dvs. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

35 Informatie . Ofera compania dvs DA NU Neaplicabil

-Informatii clare si usor accesibile asupra regulilorde securitate pt masini? -Informatii specifice pt noii angajati? -Informatii privind masinile nou introduse? -Informatii scrise in limba romana? Apreciati calitatea informatiilor asupra dispozitivelor de protectie la masini prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

36. Apreciati nivelul real de protectie al masinilor si echipamentului de baza (scari, trolee etc) in timpul activitatilor de reparare, intretinere etc DA NU Neaplicabil

-pastrati registre de intretinere? -respectati intervalele prescrise de intretinere? -oferiti fise muncitorilor pt a :

nota defecte? Descrie modificarile facute in timpul intretinerii si reparatiilor? Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

Zgomot si vibratii 5.1.Zgomotul

37 Apreciati poluarea sonora in unitatea dvs. A fost facuta evaluarea incadrarii in limitele admisibile de zgomot de catre personal specializat? 0 1 2 3 4 5

38 Reducerea zgomotului la sursa. Evaluati urmatoarele aspecte DA NU Neaplicabil

-sunt masinile care produc zgomot dotate cu atenuatoare? -sunt masinile zgomotoase dotate cu carcase fonoizolante? -exista panouri fonoabsorbante in vecinatatea masinilor care produc zgomot? -daca puteti alege intre doua masini cu performante similare o alegeti pe cea zgomotoasa? Apreciati reducerea zgomotului la sursa prin referinta fata de situatia concreta din unitatea dvs Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

39.Apreciati importanta pe care o acordati zgomotului atunci cand instalati o masina (de ex plasarea surselor puternice de zgomot separate de alte locuri de munca care nu produc zgomot) Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

40.Apreciati eficienta mijloacelor individuale de protectie in domeniul zgomotului, pe care le furnizati angajatilor (de ex atenuare reala a zgomotului, confort daca pot fi purtate etc) Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

41.Apreciati informatiile pe care le oferiti personalului in ceea ce priveste riscurile de zgomot si mijloacele de protectie contra lor. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

42.Apreciati regularitatea cu care nivelurile de zgomot sunt masurate in compania dvs (daca aveti masini care produc zgomot si nu ati efectuat nici o masuratoare pana acum, scorul la aceasta intrebare este 0) Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

5.2. Vibratii 43.Apreciati expunerea la vibratii in compania dvs Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

44.Apreciati posibilitatea montarii masinilor care produc vibratii pe elemente vibroizolante. Neaplicabil

45.Apreciati protectia antivibratorie a sculelor achizitionate de compania dvs(de ex prezenta manerelor si/sau dispozitivelor absorbante de vibratii pe ciocane pneumatice sau pe ciocane perforatoare Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

46.Apreciati informatiile pe are le oferiti personalului referitoare la riscurile vibratorii si mijloacele de protectieiimpotriva lor. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

6 Temperatura si reimprospatarea aerului 47.Apreciati daca reglarea temperaturii si reimprospatarea aerului sunt corelate cu tipul de activitate desfasurat (de ex un grad de improspatare ridicat al aerului in activitati de sudura) Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

48.In locurile calde (langa focuri sau suprafete radiante) compania ofera: DA NU Neaplicabil

Bauturi care sa previna deshidratarea? Ecrane protectoare contra caldurii? Imbracaminte de protectie adecvata? Apreciati problema prin referinta fata de situatia concreta din unitatea dvs Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

49 in locurile reci ( ex la locurile de munca din exteriorul cladirilor iarna, compania ofera: DA NU Bauturi calde O incapere incalzita pt perioadele de odihna Imbracaminte de protectie corespunzatoare Apreciati prin referinta fata de situatia concreta din unitatea dvs Neaplicabil 0 1 2 3 4 5 Neaplicabil

50 Calitatea aerului . Ofera compania dvs: DA NU Neaplicabil

Dispozitive de captare pt pulberi, gazetoxice si/sau inflamabile Reimprospatarea regulata a aerului Apreciati calitatea aerului prin referinta fata de situatia concreta din unitatea dvs Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

51 Apreciati masurile de control al curentilor de aer Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

52 Apreciati calitatea intretinerii sistemului de incalzire/racire. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

Iluminatul 53 Apreciati adecvarea nivelelor de iluminat la tipul de activitate desfasurat ( un nivel mai ridicat de iluminare pt sarcinile de precizie fata de cele simple) prin comparatie cu prescriptiile de rigoare. 0 1 2 3 4 5

54 Apreciati iluminarea zonelor particulare (casa scarii, depozite, coridoare, zone exterioare) prin comparatie cu prescriptiile in vigoare. 0 1 2 3 4 5

55 Apreciati masurile adoptate pt evitarea zonelor de umbra Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

56 Apreciati daca in compania dvs sunt exemple de DA NU Neaplicabil

-stralucire directa (ex lampi in campul vizual) -stralucire indirecta (ex reflexia soarelui sau a lampilor pe suprafete lucioase) Apreciati prin comparatie cu prescriptiile in vigoare. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

57 Privitor la solutiile de iluminat, tine seama compania dvs de: DA NU Neaplicabil

-necesitatea de a reproduce culori (ex imprimare de etichete) -necesitatea de a preveni producerea pulsatiei fluxului luminos langa masini in rotatie pt prevenirea efectului stroboscopic (existand pericolul de a parea stationare)

Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

58 in compania dvs se efectueaza: DA DA NU NU Neaplicabil Neaplicabil

-inlocuirea regulata a surselor de lumina -curatarea regulata a corpurilor de iluminat -curatarea regulata a geamurilor (intretinerea iluminatului natural) Apreciati intretinerea prin comparatie cu prescriptile in vigoare. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

59 Iluminatul de siguranta. Are compania dvs: DA NU -iluminat de siguranta -controale regulate ale iluminatului de siguranta conform prescriptiilor Apreciati calitatea iluminatului de siguranta prin comparatie cu prescriptiile in vigoare. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5 Neaplicabil

60 Apreciati securitatea iluminatului special (daca exista) Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

Riscuri de incendiu, explozie si riscuri electrice

61 Compartimentarea in scopul prevenirii incendiilor. In compania dvs exista: DA NU Neaplicabil

-usi rezistente la incendiu care sa permita evacuarea in siguranta a personalului pereti rezistenti la incendiu Apreciati partitionarea prin referinta la situatia concreta din unitate. 0 1 2 3 4 5

62 Echipamente pt stingerea incendiilor In compania dvs exista: DA NU -extinctoare -sisteme de detectie a incendiilor -sisteme automate de stingere a incendiilor (sprinklere) Apreciati echipamentul de stingere a incendiului prin referinta fata de situatia concreta din unitate. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5 Neaplicabil

63 Controalele efectuate asupra echipamentelor de stingerea incendiilor. Compania dvs are personal calificat pentru: DA NU Neaplicabil

-controlul regulat al extinctoarelor? -controlul regulat al sistemelor de detectie a incendiului? -evaluarea numarului necesar de extinctoare?

-evaluarea amplasarii corecte a extinctoarelor? Apreciati controlul extinctoarelor prin referinta fata de situatia concreta din unitatea dvs 0 1 2 3 4 5

64 Instruirea pt a actiona in caz de incendiu (masuri PSI) In compania dvs instruirea personalului pt a actiona in caz de incendiu : DA NU Neaplicabil

-este repetata regulat (cel putin o data pe an) -este adecvata numarului de persoane ce trebuie evacuate? -este repetata ori de cate ori se fac modificari cladirii sau se introduce o noua instalatie? Apreciati instruirea personalului pentru a actiona in caz de incendiu prin referire concreta la situatia din unitatea dvs 0 1 2 3 4 5

65 Zone si trasee de evacuare Compania dvs detine DA NU Neaplicabil

-iesiri in caz de urgenta? -trasee de evacuare deschise in mod permanent? -acces nerestrictiv la trasee si zona de evacuare? -planuri de evacuare precise? -indicatoare aratand iesirile de urgenta? . Apreciati traseele de evacuare prin referinta la situatia concreta din unitate. 0 1 2 3 4 5

66 Pregatirea personalului. Compania vs detine: DA NU Neaplicabil

-Instructiuni clare in caz de incendiu? -echipe de prim ajutor? -proceduri de alarma? (pt a preveni serviciile competente din cadrul companiei sau din exterior pompierii) -proceduri de alarma (pt a indica intregului personal sa-si paraseasca locurile de munca Apreciati pregatirea personalului prin referinta la situatia concreta din unitate. 0 1 2 3 4 5

67 Apreciati gradul in care personalul cunoaste si respecta instructiunile si procedurilecare trebuie urmate in cazul unui incendiu ai/sau explozie Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

68 Stocajul produselor inflamabile si/sau explosive. in compania dvs: DA NU Neaplicabil

-se respecta instructiunile din legislatia de proectia muncii si cele proprii la aceste aspecte? -se pastreaza o lista cu produsele stocate care sunt inflamabile si/sau explozive? -sunt aceste produse etichetate? -sunt aceste produse prezente in unitate in cantitati limitate (atat cat este nevoie pt productie? -sunt ele stocate intr-o zona separata? -sunt stocate in zone ventilate si rezistente la incendii?

Apreciati stocarea produselor inflamabilesi/sau explozive prin referinta fata de cea mai nefavorabila situatie. 0 1 2 3 4 5

69 Echipament Compania dvs detine DA NU Neaplicabil

-echipament antistatic in locuri cu pericol de explozie -valve de siguranta la aparatura sub presiune -dispozitive de captare pt substante care pot exploda in amestec cu aerul (ex faina, solventi, praf de lemn etc) Apreciati echipamentul prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

Rezervoare si recipiente continand gaze sub presiune In compania dvs exista astfel de rezervoare sau recipiente: DA NU Neaplicabil

-identificate prin continut -stocate in locuri separate stocate cu gura in sus (pt recipienti) -asigurate (pt a evita caderile ce ar putea genera o explozie) -protejate impotriva caldurii si/sau soarelui Apreciati siguranta stocarii rezervoarelorsi recipientilor continand gaze sub presiune prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs Neaplicabil

0 .

8.2. Riscuri electrice 71 Apreciati incarcarea retelei electrice in raport cu puterea masinilor (puterea maxima nominala a tuturor receptorilor electrici) Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

72 Apreciati legarile la pamant (nul de protectie) a masinilor si echipamentelor dvs. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

73. In compania dvs exista DA NU Neaplicabil

-intrerupatoare sau sisteme care sa va protejeze impotriva suprasarcinlor -sisteme de protectie contra electrocutarilor -o izolare adecvata a cablurilor electrice -prize intretinute corespunzator Apreciati problema prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs 0 1 2 3 4 5

74 Apreciati echipamentul personal de protectie oferit muncitorilor pt protectia contra riscurilor electrice Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

75. Apreciati regulile si procedurile de securitate fata de riscurile electrice in compania dvs (daca acestea exista dar nu sunt cunoscute de muncitori, scorul va fi 0) Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

76. Apreciati gradul in care muncitorii dvs sunt informati asupra riscurilor electrice. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

77. Apreciati gradul in care muncitorii dvs respecta procedurile de securitate in cazul riscurilor electrice Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

9. Materiale periculoase: riscuri fata de sanatate si de protectie in munca

78 Apreciati calitatea si claritatea elichetarii produselor folosite in compania dvs. DA NU Neaplicabil

-este aceasta etichetare inscrisa intr-un dosar specific -contine acest dosar lista tuturor produselor periculoase utilizate in compania dvs -cunoasteti efectele acestor produse asupra sanatatii -dintre produsele cu acelasi efect, l-ati ales pe cel mai putin periculos -cunoasteti locurile unde materialele periculoase sunt -folosite -manipulate -stocate

-ati determinat -cine le poate folosi -pt cat timp -ati prevenit utilizatorii asupra riscurilor pe care acestea le implica -cunoasteti modul de prevenire a accidentelor datorate expunerii accidentale 0 1 2 3 4 5

79 Apreciati importanta pe care o acordati: DA NU Neaplicabil

-toxicitatii produsului atunci cand il achizitionati -etichetarii produsului in timpul depozitariisi folosirii sale Apreciati importanta prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs 0 1 2 3 4 5

80 Apreciati eliminarea vaporilor si/sau pulberilor generate de produsele periculoase prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs DA Aveti : Hote fixe Hote mobile Exhaustoare incorporate in utlilajele folosire Aveti locuri pt decantarea produselor periculoase Aveti dispozitive pt masurarea concentratiilor periculoase Aveti mijloace de prevenire si protectie contra urmatoarelor riscuri de incendiu NU Neaplicabil

Electricitate statica Scantei si suprafete fierbinti Flacari neprotejateactivitatilor de sudura Depozitarii deseurilor periculoase Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

81 Apreciati gradul in care lucratorii dvs sunt informati asupra riscurilor asociate cu manipularea produselor si substantelor 0 1 2 3 4 5

82 Apreciati gradul de restrangere a accesului la zonele periculoase (acces permis doar personalului autorizat Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

83 Apreciati calitatea controalelor de sanatate interne si/sau externe asupra personalului dvs 0 1 2 3 4 5

84 Apreciati gradul de intelegere al lucratorilor dvs fata de pericolele asociate manuirii de substante si produsi 0 1 2 3 4 5

85 Apreciati gradul in care lucratorii dvs se conformeaza regulilor privind purtarea echipamentelor de protectie in prezenta materialelor periculoase Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

86 Apreciati gradul in care lucratorii dvs se conformeaza regulilor de igiena personala la lucru 0 1 2 3 4 5

87 Apreciati gradul in care cunoasteti procedurile pt tratarea deseurilor produse de compania dvs Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

88 Apreciati gradul in care cunoasteti procedurile pt distrugerea deseurilor produse de compania dvs Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

89 Apreciati gradul in care cunoasteti bolile profesionale care se pot produce in compania dvs 0 1 2 3 4 5

10 Protectia colectiva si individuala la locul de munca si in imprejurimi

10.1. Protectie colectiva 90 Apreciati separarea clara a zonelor periculoase de zonele fara riscuri. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

91 Apreciati integrarea protectiei colective in cadrul politicii de prevenire adoptata de companie Neaplicabil

92 Apreciati participarea lucratorilor in alegerea protectiei colective Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

93 Planuri de interventie. Compania dvs are: DA NU Neaplicabil

-planuri detaliate ale zonelor periculoase -o lista clara cu produsele si substantele periculoase folosite -o lista cu persoanele ce trebuiesc anuntate in caz de accident Apreciati planul de interventie prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs 0 1 2 3 4 5

94 Apreciati modul de organizare al accesului vizitatorilor in compania dvs 0 1 2 3 4 5

95 Apreciati masurile specifice privind depozitarea si eliminarea deseurilor Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

10.2. Protectia individuala 96 Mijloace de protectie. Compania dvs poseda DA NU Neaplicabil

-manusi de protectie corespunzatoare -incaltaminte de protectie corespunzatoare

-imbracaminte de protectia corespunzatoare -ochelari de protectie corespunzatori -protectori auditivi corespunzatori -casti de protectie corespunzatoare Apreciati mijloacele de protectie prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs 0 1 2 3 4 5

97 Apreciati gradul in care muncitorii se conformeaza cu purtarea acestor mijloace 0 1 2 3 4 5

98 Apreciati gradul in care muncitorii sunt informati despre aceste mijloace de protectie. 0 1 2 3 4 5

11 Transportul greutatilor 11.1 Transportul manual al greutatilor 99 Apreciati masurile adoptate de compania dvs pt evitarea operatiilor de manipulare care implica riscuri de producere al leziunilor Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

100 Puncte de manipulare a greutatilor. La proiectarea unui astfel de punct tineti seama de : DA NU Neaplicabil

-distanta ce trebuie parcursa -diferenta de inaltime intre punctual de plecare si cel de sosire

-frecventa manipularilor -masa obiectelor ce vor fi manipulate Apreciati aceste puncte prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

101 Apreciati gradul in care lucratorii cunosc tehnicile optime de manipulare (ex corecta pozitionare a partilor corpului pe parcursul unei asfel de operatii) Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

102 Apreciati gradul in care se tine seama de caracteristicile individuale ale lucratorilor (varsta, conditie fizica etc) 0 1 2 3 4 5

112.2 Transportul mecanic al greutatilor 103 Adecvarea echipamentului la cerinsele companiei dvs . In compania dvs exista : DA NU -conveioare cu banda -furci de ridicare a paletilor actionate manual -autoridicatoare Apreciati adecvarea echipamentuluifata de cerinte prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs Neaplicabil 0 1 2 3 4 5 Neaplicabil

104 Apreciati intretinerea (controale, curatire etc) echipamentului mecanic de ridicat. Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

105 Apreciati gradul in care muncitorii dvs folosesc in realitate acest echipament disponibil Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

12 Activitatea de intretinere

106 Apreciati calitatea si gradul de adecvare al echipamentului dvs de intretinere Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

107 Apreciati masurile luate pt a indica personalului (si tertelor parti) ca activitatea de intretinere este in desfasurare (semne, cordoane in jurul zonei etc) Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

108 Apreciati atentia pe care o acordati riscurilor aditionale introduse in activitatea de intretinere (pe care le puteti prevedea) Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

109 Apreciati gradul de conformitate al subcontractantilor, firmelor care va organizeaza activitatea de intretinere (daca e cazul), cu regulile de intretinere din compania dvs. Neaplicabil

13 Organizarea ptimului ajutor 111 Apreciati daca echipamentul de prim ajutor pe care il detineti este adecvat fata de pericolele prezente in unitatea dvs. 0 1 2 3 4 5

112 Truse de prim ajutor. Compania dvs: DA NU Neaplicabil

-detine truse de prim ajutor -organizeaza un control regulat al continutului acestora -are semne indicatoare pt localizarea acestor truse -face usor accesibile aceste truse Apreciati trusele de prim ajutor prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs 0 1 2 3 4 5

113 Apreciati gradul in care muncitorii dvs cunosc localizarea facilitatilor pt primul ajutor si de personalul care trebuie contactat in eventualitatea unui accident. 0 1 2 3 4 5

114 Apreciati atentia acordata locurilor de munca si conditiilor specifice de prim ajutor Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

115 apreciati pregatirea personalului in acordarea primului ajutor Neaplicabil 0 1 2 3 4 5

116Apreciati cunoasterea de catre personalul dvs a masurilor de prim ajutor specifice unor situatii particulare (ex in cazul unui accident produs cu o substanta chimica) 0 1 2 3 4 5

14 Participarea muncitorilor la procesul de asigurare al securitatii in munca 117 Respecta muncitorii din compania dvs masurile de securitate privind: DA NU Neaplicabil

-transportul intern , lucrul la inaltime si lucrul la inaltime mica -dispozitivele de protectie -zomotul si vibratiile -temperatura si calitatea aerului -iluminatul -riscurile de incendiu, explozie si riscurile electrice -materialele periculoase si bolile profesionale -protectia colectiva si personala -transportul sarcinilor grele -intretinerea -primul ajutor Apreciati respectarea acestor masuri preventive prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs 0 1 2 3 4 5

118 Va incurajati echipa sa-si exprime parerile (in scris sau prin discutii) asupra masurilor preventive privind: DA NU Neaplicabil

-transportul intern , lucrul la inaltime si lucrul la inaltime mica -dispozitivele de protectie -zgomotul si vibratiile -temperatura si calitatea aerului -iluminatul -riscurile de incendiu, explozie si riscurile electice -materialele periculoase si bolile profesionale -protectia colectiva si personal -transportul sarcinilor grele -intretinerea -primul ajutor Apreciati gradul in care incurajati participarea salariatilor prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs 0 1 2 3 4 5

119 Delegati responsabilitatile (unui individ sau intregului personal) in domeniul prevenirii riscurilor privind: DA NU Neaplicabil

-transportul intern , lucrul la inaltime si lucrul la inaltime mica -dispozitivele de protectie -zgomotul si vibratiile -temperatura si calitatea aerului -iluminatul -riscurile de incendiu, explozie si riscurile electice

-materialele periculoase si bolile profesionale -protectia colectiva si personal -transportul sarcinilor grele -intretinerea -primul ajutor Apreciati delegarea responsabilitatilor in ceea ce priveste prevenirea riscurilor prin referinta la situatia concreta din unitatea dvs 0 1 2 3 4 5

1. Capacitatea de a controla riscurile 1. Calitatea informatiilor 0 1 2 3 4 5

2. Atitudine generala/Eficienta prevenire 0 1 2 3 4 5

3. Calitatea documentelor 0 1 2 3 4 5

4. Evaluarea riscurilor 0 1 2 3 4 5

5. Atitudinea fata de riscuri 0 1 2 3 4 5

6. Cunoasterea noutatilor 0 1 2 3 4 5

7. Organizarea muncii

8. Atitudinea fata de ergonomie 0 1 2 3 4 5

9. Prioritatea protectiei collective 0 1 2 3 4 5

10. Formare / informare 0 1 2 3 4 5

11. Controlul masurilor 0 1 2 3 4 5

12.Participarea salariatilor 0 1 2 3 4 5

2. Politica de prevenire a riscurilor 13. Calitatea delegarii responsabilitatilor 0 1 2 3 4 5

14. Urmarirea procedurilor de securitate 0 1 2 3 4 5

15 Intelegerea procedurilor de securitate 0 1 2 3 4 5

16. Modificari dupa accident 0 1 2 3 4 5

17. Informatii privind accidentele 0 1 2 3 4 5

18. Supravegherea sanatatii 0 1 2 3 4 5

19 Supraveghere securitate 0 1 2 3 4 5

20. Ordine si curatenie 0 1 2 3 4 5

3. Circulatie, riscuri orizontale si verticale 21. Mentinerea zonelor de circulatie 0 1 2 3 4 5

22. Suprafete zone de circulatie 0 1 2 3 4 5

23. Separare zone de circulatie 0 1 2 3 4 5

24. Formare soferi 0 1 2 3 4 5

25. Informare persoane externe 0 1 2 3 4 5

26. Protectie impotriva caderilor 0 1 2 3 4 5

27 Prevenire coliziune 0 1 2 3 4 5

28. Informare operatori

29. Adaptare circulatie verticala 0 1 2 3 4 5

30. Calitate mijloace de circulatie verticala 0 1 2 3 4 5

31. Intretinere zone de circulatie verticala 0 1 2 3 4 5

32. Securitatea sub aceste zone 0 1 2 3 4 5

4. Securitatea masinilor 33. Calitatea protectiilor 0 1 2 3 4 5

34. Importanta protectiilor 0 1 2 3 4 5

35. Informare 0 1 2 3 4 5

36. Protectia pe parcursul intretinerii si/sau reviziei 0 1 2 3 4 5

5 Zgomot si vibratii 37. Jena datorata zgomotului 0 1 2 3 4 5

38. Reducerea zgomotului la sursa

39. Instalare masini zgomotoase 0 1 2 3 4 5

40. Eficienta protectii individuale 0 1 2 3 4 5

41. Informatie privind zgomotul 0 1 2 3 4 5

42. Regularitate masurari zgomot 0 1 2 3 4 5

43. Jena datorata vibratiilor 0 1 2 3 4 5

44. Instalare masini vibrante 0 1 2 3 4 5

45. Cumparare unelte anti vibratie 0 1 2 3 4 5

46. Informare privind vibratiile 0 1 2 3 4 5

6. Temperatura si reimprospatarea aerului 47. Regularizari temperatura in functie de sarcina efectuata 0 1 2 3 4 5

48.prevenire temperaturi ridicate 0 1 2 3 4 5

49. Prevenire temperaturi joase 0 1 2 3 4 5

50. Calitate aer 0 1 2 3 4 5

51. Prevenire curenti de aer 0 1 2 3 4 5

52. Intretinere incalzire / racire 0 1 2 3 4 5

7. Iluminatul 53. Niveluri de iluminat 0 1 2 3 4 5

54. Iluminat zone specile 0 1 2 3 4 5

55. Zone de umbra 0 1 2 3 4 5

56. Iluminat orbitor 0 1 2 3 4 5

57. Adaptare iluminat 0 1 2 3 4 5

58. Intretinere 0 1 2 3 4 5

59. Iluminat de siguranta

60. Securitate iluminat special 0 1 2 3 4 5

8. Riscuri de incendiu, explozie si riscuri electrice 61. Compartimentare 0 1 2 3 4 5

62. Material de extinctie 0 1 2 3 4 5

63 Control material de extinctie 0 1 2 3 4 5

64 Exercitii de evacuare 0 1 2 3 4 5

65 Zone si cai de evacuare 0 1 2 3 4 5

66. Formarea personalului incendiu/explozie 0 1 2 3 4 5

67 Informare personal incendiu/explozie 0 1 2 3 4 5

68 Stocare produse inflamabile/explozivi 0 1 2 3 4 5

69 Material special 0 1 2 3 4 5

70 Rezervoare si butelii 0 1 2 3 4 5

71 Retea electrica 0 1 2 3 4 5

72 Impamantare 0 1 2 3 4 5

73 Protectie retea electrica 0 1 2 3 4 5

74 Protectie individuala contra electricitatii 0 1 2 3 4 5

75 Reguli contra electricitatii 0 1 2 3 4 5

76 Informare personal electricitate 0 1 2 3 4 5

77 Respectare reguli electricitate 0 1 2 3 4 5

9 Materiale periculoase 78 Etichetarea materialelor periculoase 0 1 2 3 4 5

79 Cumparare in functie de toxicitate si etichetare 0 1 2 3 4 5

80 Aspiratii

81 Informare salariati referitoare la materiale periculoase 0 1 2 3 4 5

82 Restrictie zone periculoase 0 1 2 3 4 5

83 Control conditii de munca 0 1 2 3 4 5

84 Cunoastere riscuri pentru salariati 0 1 2 3 4 5

85 Purtare mijloace de protectie individuala 0 1 2 3 4 5

86 Igiena salariatilor 0 1 2 3 4 5

87 Eliminare deseuri 0 1 2 3 4 5

88 Distrugere deseuri 0 1 2 3 4 5

89 Cunoastere boli 0 1 2 3 4 5

10 Protectia colectiva si individuala la locul de munca si in imprejurimi 90 Separare zone 0 1 2 3 4 5

91 Integrare protectii colective 0 1 2 3 4 5

92 participare personal 0 1 2 3 4 5

93 Plan de interventie 0 1 2 3 4 5

94 Preluare vizitatori 0 1 2 3 4 5

95 Evacuare fumuri / ape uzate 0 1 2 3 4 5

96 Mijloace de protectie individuala 0 1 2 3 4 5

97 Purtare mijloace de protectie individuala 0 1 2 3 4 5

98 Informare salariati 0 1 2 3 4 5

11 Transportul greutatilor 99 Evitare manipulari manuale 0 1 2 3 4 5

100 Posturi de manipulare 0 1 2 3 4 5

101 Informare personal

102 Caracteristicile personalului 0 1 2 3 4 5

103 Adaptarea materialului de manipulare 0 1 2 3 4 5

104 Intretinere material manipulare mecanica 0 1 2 3 4 5

105 Folosire material manipulare mecanica 0 1 2 3 4 5

12 Activitatea de intretinere 106 Calitate si adaptare material 0 1 2 3 4 5

107 Semnalizare 0 1 2 3 4 5

108 Pericole previzibile suplimentare 0 1 2 3 4 5

109 Respectare reguli de catre terti 0 1 2 3 4 5

110 Respectare reguli de catre personal 0 1 2 3 4 5

13 Organizarea primului ajutor 111 Adaptare echipament

112 Trusa de ajutor 0 1 2 3 4 5

113 Informare personal 0 1 2 3 4 5

114 Plan de prim ajutor 0 1 2 3 4 5

115 Formare personal 0 1 2 3 4 5

116 Cunostintele personalului 0 1 2 3 4 5

14 Participarea salariatilor la procesul de asigurare al securitatii in munca 117 Respectarea masurilor de prevenire 0 1 2 3 4 5

118 Incurajarea participarii 0 1 2 3 4 5

119 Delegarea responsabilitatilor 0 1 2 3 4 5

TABELUL CU REZULTATE ,, PUNCTE TARI-PUNCTE SLABE 1.Evaluarea capacitatii de a controla riscurile Puncte slabe Puncte tari 1.Calitatea informatiilor 2.Atitudine generala fata de riscuri

3.Calitatea documentelor 4. Evaluarea riscurilor 5.Atitudine fata de riscuri 6.Cunoasterea noutatilor 7.Organizarea muncii 8.Atitudine fata de ergonomie 9.Prioritatea protectiei collective 10.Formare/informare 11.Controlul masurilor 12.Participarea salariatilor 2.Evaluarea politicii de prevenire a riscurilor Puncte slabe 14.Urmarirea regulilor de securitate 15.Intelegerea procedurilor de securitate 17. Informatii dupa accident 18.Suprevegherea sanatatii 19.Supraveghere securitate 20.Ordine si curatenie 3.Circulatie, riscuri orizontale si verticale Puncte slabe Puncte tari 21.Mentinerea zonelor de circulatie 24.Formare soferi 25.Informare persoane externe 29.Adaptare circulatie verticala 30.Calitatea mijloacelor de circulatie verticala Puncte tari 13.Calitatea delegarii responsabilitatilor

31.Intretinerea zonelor de circulatie verticala 32.Securitatea sub aceste zone 4.Protectia masinilor Puncte slabe 33.Calitatea protectiilor 36.Protectie pe parcursul intretinerii Puncte tari 35.Informare

si/sau reviziei 5.Zgomot si vibratii Puncte slabe 37.Jena datorata zgomotului Puncte tari 38.Reducerea Zgomotului la sursa 40.Eficienta protectiei individuale 6.Temperatura si reimprospatarea aerului Puncte slabe Puncte tari 47.Regularizari temperatura in functie de sarcina efectuata 48.Prevenire temperature ridicate 49.Prevenire temperaturi joase 50.Calitatea aerului 52.Intretinere incalzire/racire 7.Iluminatul Puncte slabe 53.Niveluri de iluminat 54.Iluminat zone speciale 55.Zone de umbra 58.Intretinere 59.Iluminat de siguranta Puncte tari

51.Prevenire curenti de aer

8.Riscuri de incendiu,explozie si riscuri electrice Puncte slabe Puncte tari 61.Compartimentare 62.Material de extinctie 63.Control material de extinctie 64.Exercitii de evacuare

65.Zone si cai de evacuare 66.Formarea personalului(incediu/explozie) 67.Informare personal 69.Material special

70.Rezervoare si butelii 71.Retea Electrica 72.Impamatare 73.Protectie retea electrica 75.Reguli contra electricitatii 76.Informare personal electricitate 77.Respectare reguli electricitate 9.Materiale periculoase:riscuri fata de sanatate si de protectia munciI Puncte slabe 78.Etichetarea materialelor periculoase Puncte tari 79.Cumparare in functie de toxicitate si etichetare 80.Aspiratii 81.Informare salariati referitor la materiale periculoase 82.Restrictii zone periculoase 83.Control conditii de munca 84.Cunoastere riscuri de catre salariati 86.Igiena personala 89.Cunoastere boli 10.Protectia colectiva si individuala la locul de munca si imprejurimi Puncte slabe 90.Separare zone Puncte tari 91.Integrarea protectiei colective 92.Participare personal 93.Planuri de interventie 94.Preluare vizitatori 11.Transportul greutatilor Puncte slabe Puncte tari Nu este cazul 12.Activitatea de intretinere Puncte slabe Puncte tari 106.Calitate si adaptare material

107.Semnalizare 108.Pericole previzibile suplimentare 109.Respectare reguli de catre terti 110.Respectare reguli de catre personal 13.Organizarea primului ajutor Puncte slabe 111.Adaptare echipament 112.Trusa de prim ajutor 114.Plan de prim ajutor 115.Formare personal 116.Cunostiintele personalului 14.Participarea muncitorilor la procesul de asigurare al securitatii in munca Puncte slabe 118.Incurajarea participarii 119.Delegarea responsabilitatilor Efectuarea evaluarii cantitative OPERATOR UMAN 1 3 10 97 101 12 14 20 34 43 102 105 109 110 46 114 67 76 77 84 85 115 116 117 119 86 89 92 Puncte tari 117.Respectarea masurilor de prevenire Puncte tari

113.Informare personal

Total: 28 de intrebari 10/28-8=10/18=0,55 55%

MEDIU: Trebuie acordata mai multa atentie acestei componente in vederea imbunatatirii starii de securitate in firma. MIJLOACE DE MUNCA 6 8 9 69 71 22 72 29 73 30 74 33 78 38 79 40 45 48 49 50 59 60 61 80 81 91 96 103 106 112 62

Total: 31 de intrebari

19/31-5=19/26=0,73

73%

MEDIU: Trebuie acordata mai multa atentie acestei componente in vederea imbunatatirii starii de securitate in firma. SARCINA DE MUNCA 2 5 6 7 36 39 47 3 94 98 8 9 19 21 23 24 25 26 27 28 31 32 52 58 63 64 65 66 68 70 75 82 83 99 100 104 107 108 111 113 118 35 90 9

Total: 43 de intrebari 19/43-11=19/32=0,59 59%

MEDIU: Trebuie acordata mai multa atentie acestei componente in vederea imbunatatirii starii de securitate in firma. MEDIUL DE MUNCA 37 42 43 44 51 53 54 55 56 57 87 88 95

Total: 13 de intrebari 1/13-8=1/5=0,2 20%

ESTE TIMPUL SA SE ACTIONEZE. Sunt foarte multe lucruri de facut pentru a se imbunatati situatia. Intrebari neaplicabile : 16 22 85 87 23 88 26 27 34 39 41 95 96 97 98 99 42 43 44 45 46 56 57 60 100 101 102 103 104 105 68 74

Intocmirea planului de masuri pentru imbunatatirea starii de securitate la locul de munca supus autoevaluarii Plan de masuri pentru imbunatatirea starii de securitate la locul de munca Nr. crt. 1 MASURA TERMEN DE REALIZARE 01.02.2006 RESPONSABIL

Intocmirea unui dosar cu factorii de risc existenti

Asistent manager

3 4 5

6 7 8

9 10

Intocmirea si afisarea instructiunile de securitate a muncii la fiecare echipament tehnic Prelucrarea instructiunilor de securitate cu personalul Achizitionarea de scaune ergonomice pentru birouri Mutarea birourilor astfel incat aparatul de aer conditionat sa nu mai afecteze sanatatea personalului Montarea unor corpuri de iluminat suplimentare Prelucrarea procedurii de alarma cu personalul Achizitionarea unei truse de prim ajutor si montarea acesteia intr-un loc care sa fie la indemana oricui Instruirea personalului cu privire la acordarea primului ajutor Testarea pe baza de chestionare a personalului cu privire la masurile de acordare a primului ajutor

08.02.2006

Asistent manager

15.02.2006 15.02.2006 01.02.2006

Asistent manager Asistent manager Asistent manager

08.02.2006 Trim. 1 2006 08.02.2006

Asistent manager Asistent manager Asistent manager

lunar trimestrial

Asistent manager Asistent manager

11