Sunteți pe pagina 1din 5

Petrom S.A. Evaluare nivel risc/securitate S.C. TENET D.S. S.A.

Schela Pitesti

4. INGINER PETROLIST

In cadrul Sediului Sucursalei Petrom Pitesti, compartimentul Planificare si


supervizare intereventii sonde, sunt angajate 5 persoane pe functia de inginer petrolist .

4.1. PROCESUL DE MUNCA

Controlează în teren realizarea efectivă a lucrărilor de intervenţii, reparaţii capitale


şi probe producţie;
Asigură documentaţia tehnică (proiecte de execuţie, note de şantier, comenzi de
lucru), prin solicitarea acesteia de la compartimentele specializate din schelă şi de la şeful
secţiei;
În realizarea atribuţiilor aferente postului, acesta este condiţionat de informaţiile,
dispoziţiile şi recomandările primite de la şeful serviciului producţie, ţiţei şi gaze şi
şefului de secţie;
Îndeplinirea atribuţiilor postului condiţionează realizarea lucrărilor de intervenţii,
reparaţii capitale şi probe producţie la sondele din secţia de producţie;

4.2 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

4.2.1. Mijloacele de productie

 mobilier de birou
 calculator compatibil IBM-PC
 monitor cu tub catodic
 calculator de birou
 rechizite pentru birou (instrumente de scris, agrafe, bolduri, lama, cutter)
 instalatia electrica pentru alimentarea cu energie electrica a calculatorului,
monitorului si a imprimantei (prelungitoare, triplustecher, prize)
 instalatia electrica a constructiei in care se afla sediul sucursalei;
 accesorii de birotica
 diagrame, documentatii tehnice ;
 cladire parter + etaj, sediu sucursala ;
 mijloc de transport: autoturism Skoda Octavia, NISSAN 4*4;
 instalatia Deetanizare Gaze-Gazolina Pitesti
 instalatia Dezbenzinare Gaze
 compresoare pentru gaz lichid tip XOB - 12
 rezervoare gazolina V= 70 m3, P=8 bari ; V= 30 m3, P= 25 bari ;
 statie transformare 20 kv / 6kv / 0,5kv;
 statie pompe PSI
 rezervor apa industriala V= 20 m3
 rezervor apa PSI V= 500 m3
 schimbatoare de caldura tip BROWN ;
 rezervoare de titei cu volum de – 50 m3
- 100 m3
Petrom S.A. Evaluare nivel risc/securitate S.C. TENET D.S. S.A.
Schela Pitesti

- 500 m3
- 1000 m3
- 3000 m3
 rezervoare de apa sarata si dulce cu volum de 1000m3;
 haba depozitare metanol V= 500 l
 instalatii de Comprimare Gaze
 baraca metalica hala compresoare
 baraca metalica pompe racire
 compresoare (tip XOB – 12 sau tip M 144)
 schimbatoare de caldura teava in teava
 instalatie de dedurizare apa
 epuratoare
 panou masura
 instalatii de Racire Gaze
 instalatii de Uscare Gaze cu site moleculare
 baterie de cazane abur tip (CR 9 ; CR 16)
 sonde (in eruptie; gaz-lift; pompaj clasic; pompaj elicoidal) cu toate instalatiile
aferente;
 unitati de pompare cu balansier ;
 turla tubulara sonda 60 t, 80 t, 100 t, 120 t,
 turla sonda tip MAST
 instalatii mobile IC 5
 cap de eruptie CE GAZ METAN 2 ” x 140 bar
 cap de eruptie CE GAZ METAN 2 1/2” x 210 bar
 cap de eruptie CE GAZ METAN 2 1/2” x 700 bar
 coloane exploatare sonde Ø 2 7/8”
 conducte tehnologice cu diametre intre: ½” si 10 ¾”
 ventile de sectionare ½’’ – 10 ¾”
 claviaturi sonde si parcuri ;
 poligoane de masura gaze ;
 incalzitoare gaze tip II si III ;
 pompa titei ( 2PN 400; 2PN 160; I 5x10; tip CERNA);
 pompa titei cu surub excentric;
 pompa apa, centrifugala tip CERNA (100; 160; 200) ;
 pompe injectie apa sarata I 5x10; 2PN 400;
 pompe dozatoare solutie E96;
 separatoare de lichide: SOT ; SOB ; SVB (8 atm; 16 atm; 64atm; 80 atm;)
 celule de flotatie;
 distribuitor injectie;
 baraca tehnologica;
 modul AMC;
 servoventile pentru incarcarea si descarcarea separatoarelor;
 cazane abur tip Poiana (14m2; 44 m2)
 compresor gaze asociate tip ESC 500/10;
Petrom S.A. Evaluare nivel risc/securitate S.C. TENET D.S. S.A.
Schela Pitesti

 haba impuritati (25 m3)


 haba etalonare (1 m3 )
 supape de siguranta cu contragreutati
 debitmetru diferential cu membrana
 manometre de masura a presiunii de pana la 200 bar
 motoare electrice pentru actionarea pompelor si compresoarelor;
 motoare electrice pentru actionarea unitatilor de pompare.
 instalatii electrice de alimentare si de comanda a motoarelor electrice
 detector portabil de gaze
 casca de protectie, echipament de lucru
 statie de emisie-receptie fixa si mobila Motorola
 pichet PSI, dotat cu stingatoare cu CO2 , de 180 l, stingatoare P6, P10, lada de
nisip, lopeti, tarnacoape.
 iluminat exterior realizat cu instalatie electrica amplasata pe stalpi de beton in
constructie Ex d II in incinta parcurilor si in careul de exploatare al sondelor;

4.2.2. Sarcina de munca

1. Atribuţii de control:
-Controlează în teren realizarea efectivă a lucrărilor de intervenţii, reparaţii capitale
şi probe producţie;
-Controlează datele înscrise în situaţiile de lucrări;
-Confirmă, prin semnătură, cantităţile de materiale, piese de schimb, combustibil,
forţă de muncă utilizată efectiv (în concordanţă cu normativele de lucrări), refuzând tot ce
nu corespunde normării iniţiale, normelor de lucru şi realizărilor efective.

2. Atribuţii de execuţie:
-Asigură documentaţia tehnică (proiecte de execuţie, note de şantier, comenzi de
lucru), prin solicitarea acesteia de la compartimentele specializate din schelă şi de la şeful
secţiei;
-Asigură predarea comenzii de execuţie către prestatorul de servicii, în care vor fi
înscrise detaliat defecţiunile de remediat şi lucrările ce trebuie executate pe faze şi
operaţii (se va întocmi proces-verbal pentru fiecare constatare şi lucrare de executat
predată unităţilor specializate);
-Urmăreşte în teren executarea lucrărilor din punct de vedere al cantităţii, calităţii şi
duratei de executare;
-Stabileşte durata operaţiilor, cantitatea de materiale şi forţă de muncă utilizată
efectiv în executarea lucrărilor;
-Îndeplineşte toate atribuţiile stabilite de şeful ierarhic superior sau prin decizii ale
conducerii schelei;
-Efectuează activităţile conform prevederile documentelor Sistemului de
Managrment al Calităţii (SMC) şi asigură îmbunătăţirea continuă a acestora;
-Aplică şi respectă legislaţia privind protecţia informaţiilor clasificate;
-Respectă şi aplică: Normele generale de protecţia muncii; Regulamentul pentru
prevenirea erupţiilor la forajul, punerea în produţie şi exploatarea sondelor de ţitei şi
gaze; prevedrile O.G. nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor.
Petrom S.A. Evaluare nivel risc/securitate S.C. TENET D.S. S.A.
Schela Pitesti

3. Limite de competenta:
Este competent să controleze lucrările de intervenţii, reparaţii capitale şi probe producţie
executate cu unităţi specializate în cadrul secţiei.

4. Responsabilitati:
Răspunde de oportunitatea, necesitatea, veridicitatea şi exactitatea situaţiilor de lucrări
prezentate de executanţii lucrărilor, pe care le semnează şi le transmite serviciului
mecano-energetic-transport.
gaze;

4.2.3. Mediu de munca

- zgomot produs in momentul purjarii gazelor la etalonarile de sonde;


- temperatura ridicata in timpul verii in perimetru instalatiilor tehnologice;
- temperatura scazuta in perioada iernii in zona instalatiilor tehnologice;
- amestec de gaze de sonda in aer, datorat neetanseitatilor sau fisurarii accidentale a
instalatiilor tehnologice ce pot provoca explozii.

4.3. FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA

Fisa de evaluare a locului de munca este documentul centralizator al tuturor


operatiilor de identificare si evaluare a riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire
profesionala. Acest formular cuprinde:
- date de identificare a locului de munca;
- date de identificare a echipei de evaluare;
- nominalizarea factorilor de risc identificati;
- explicitarea formelor concrete de manifestare a factorilor de risc
identificati( descriere, parametrii si caracteristici functionale);
- consecinta maxima previzibila a actiunii factorilor de risc;
- clasa de gravitate si clasa de probabilitate;
- nivelul partial de risc;
Dupa stabilirea consecintei maxime previzibile a fiecarui factor de risc, se
determina clasa de gravitate.
Avand in vedere situatia concreta existenta la nivelul locului de munca
se stabileste clasa de probabilitate pentru fiecare factor de risc in parte.
Utilizand scala de incadrare a riscurilor, respectiv a securitatii muncii se
obtine nivelul partial de risc.
Rezulta astfel o ierarhizare a dimensiunii riscurilor la locul de munca,
ceea ce da posibilitatea stabilirii unei prioritati a masurilor de prevenire si protectie, in
functie de factorul de risc cu nivelul cel mai mare de risc.
In urma finalizarii fisei de evaluare a locului de munca se va stabili nivelul de
risc global.
Pentru evidentierea mai clara a nivelurilor partiale de risc, asociate factorilor de
risc ai locului de munca, este elaborata diagrama ponderii factorilor de risc identificati
dupa componenta sistemului de munca.
Petrom S.A. Evaluare nivel risc/securitate S.C. TENET D.S. S.A.
Schela Pitesti