Sunteți pe pagina 1din 24

METODA DE EVALUARE

A RISCURILOR DE
SĂNĂTATE ŞI
SECURITATE ÎN MUNCĂ

© MERA™

© Autor: dr.ing.Ioan Mina Sava

carte ISBN: 973-750-032-6 Editura Conphys R@mnicu V@lcea


Page 1 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
Ce este MERA şi de ce ?

• O metoda de evaluare a riscurilor de sănătate şi


securitate în muncă structurată pe cerinţele unui
standard de sistem de management al securităţii
şi sănătăţii în muncă - OHSAS 18001

• În cadrul metodei au fost aplicate principiile de


evaluare formulate în specificaţia BS 8800:1996
Anexa D - pentru a fi mai uşor de recunoscută
de către auditorii OH&S

Page 2 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Unde se poate folosi MERA şi de ce ?
•Îndeplinirea îndatoririlor legale ale angajatorilor şi ale
sistemului de organizare a activităţii de SSM de a face
evaluarea riscurilor la locurile de muncă;

•Implementarea sistemului de management în domeniul


SSM conform cerinţelor standardelor OHSAS18001/18002;

•Cunoaşterea şi consolidarea stării de securitate şi


sănătate în muncă a unei organizaţii;

•In activitatea de proiectare pentru integrarea principiilor


şi măsurilor de securitate în concepţia sistemelor de
muncă aflate în funcţiune.
Page 3 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
Cerinţe legale

• Directiva cadru 89/391/CE


• Legea 319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în
muncă
• Standardul OHSAS 18001:2007
• Standarde europene care dau recomandări pentru
metodologia de evaluare a riscurilor de SSM
(CEI 812/1985; EN 1050:2000; EN 12100:2003;
BS 8800:1996 anexa D etc)
Nota: sunt standardizate numai principiile de evaluare a riscurilor ,
NU şi metodele

Page 4 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Evaluarea de riscuri este proactiva şi intervine
asupra pericolelor/factorilor de risc

Observă Monitorizare

Identifică P/FR Măsuri

Evaluează Decide Programe

Page 5 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Cum se face evaluarea MERA ?

• Organizarea activităţii de evaluare (individual / grup)


• Instruire / antrenare evaluatori
• Observare,percepţie / identificare pericole
• Identificare pericole şi factori de risc
• Evaluare nivel de risc (instrumente /formulare)
• Stabilirea atitudinii faţă de nivelul de risc
• Măsuri şi acţiuni corective pentru controlul şi
dominarea riscurilor

Page 6 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Principiul evaluării de risc (MERA)

pe formularul FENRA

Pericole Factori de risc Risc = f (P * G * E) Nivel de risc

identificare evaluare

Probabilitate * Gravitate * Expunere

Page 7 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Specific faţă de alte metode
• Utilizează ca ţinte pentru evaluare unităţi logice loc
de muncă
• Sunt identificate numai pericolele şi factorii de risc
previzibili şi semnificativi (aplică PARETO 80/20) prin
observare directă
• Probabilitatea de manifestare a factorilor de risc
asupra omului depinde de gradul de expunere al
acestuia
• Gravitatea manifestării factorilor de risc asupra
omului se consideră cea reală şi este legată de un
istoric al evenimentelor (criterii)
• Utilizează scale şi o nomogramă pentru determinarea
nivelului de risc

Page 8 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Locuri de muncă / unităţi logice (ULM)
O unitate logică de loc de muncă poate fi :
• loc de muncă individualizat sau un grup de locuri
(posturi) de muncă ,care pot fi delimitate pe un plan
general de situaţie
• activitate individuală sau colectivă
• activitate temporară sau ocazională
• activitate externă sau servicii
• acţiunea unor persoane sau grupuri
• infrastructura,echipamente,utilaje,materiale

Page 9 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Unde se aplică conform cerinţelor OHSAS 18001:2007
• activităţile de rutină şi de nonrutină;
• activităţile tuturor persoanelor care au acces la locurile de
muncă (incluzând contractorii şi vizitatorii);
• de comportamentul uman,capabilităţi şi alţi factori umani;
• pentru pericolele cu originea în afara locurilor de muncă
capabile de efecte adverse asupra sănătăţii şi securităţii
persoanelor care aflate în responsabilitatea organizaţiei la
locurile de muncă;
• pentru pericolele create în vecinătatea locurilor de muncă
de alte activităţi legate de muncă aflate sub controlul
organizaţiei;
• pentru infrastructura, echipamentele şi materialele de la
locul de muncă furnizate de organizaţie sau de alţii;
• la schimbările sau schimbările propuse de organizaţie
pentru activităţi sau materiale;

Page 10 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Formularul FENRA instrument de lucru
• Identificarea locaţiei factorilor de risc (LULM,LFRI)
• Identificarea pericolelor-factorilor de risc (LFR)
• Ierarhizarea factorilor de risc
• Verificare măsuri de protecţie existente
• Stabilire grad de expunere a persoanelor la factorii
de risc
• Stabilire probabilitate a manifestării factorilor de risc
• Stabilire gravitate a manifestărilor factorilor de risc
• Stabilire nivel de risc specific unităţii logice loc de
muncă
• Stabilire acceptabilitate nivel de risc determinat
• Propunere de măsuri de control a factorilor de risc
semnificativi

Page 11 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Expunerea la factorii de risc

Expunerea la factorii de risc se exprimă prin durata în timp sau


frecvenţa în timp la care un lucrător este expus acţiunii unuia sau
mai multor factori de risc.
Aprecierea expunerii se poate face după o scală cu următoarele
categorii lexicale de apreciere:
(1) Extrem de rar (ER) – expunere de până la o oră pe lună
(2) Rar (R) – expunere de până la o oră pe săptămână
(3) Accidental (AC) – expunere de până la o oră pe zi
(4) Temporar (T) – expunere între o oră şi patru ore pe zi
(5) Permanent (P) – expunere de peste patru ore pe zi

Page 12 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Scala de apreciere a probabilităţii

Probabilitate Caracteristica Probabilitate Valoare Punctaj


lexical`/nuan\` CEI 812/1995 Frecven\` Conven\ional

Probabilitate FOARTE FRECVENT P > 10-2 / h F > 1 pe lun` 40


mare
Posibil FRECVENT 10-2/ h < P < 10-3 / h 1 la 2 ani < F 20
< 1 pe lun`
Incidental PUTIN 10-3/ h < P < 10-4 / h 1 la 5 ani < F 13
FRECVENT < 1 la 2 ani
Pu\in probabil RAR 10-4 / h < P< 10-5/ h 1 la 20 ani < 9
F< 1 la 5 ani
Improbabil FOARTE RAR 10-5 / h < P< 10-7/ h F< 1 la 20ani 6

Aproape EXTREM DE RARE P< 10-7/ h 3


imposibil

Page 13 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Scala gravităţii
Clasa efectelor V`t`marea Punctaj
Conven
\ional
1 FARA URMARI Dac` nu au fost [nregistrate cazuri de v`t`m`ri sau 1
personalul expus la factorii de risc nu acuz` efecte care
creaz` disconfort asupra organismului lor sau st`ri care
[i deranjeaz`, atunci valoarea gravit`\ii este 1.

2 U}OAR~ / MIC~ R`ni superficiale,t`ieturi minore,irita\ii ale pielii sau 2


ochilor, disconfort respiratoriu sau de alt tip
(vindecare f`r` tratament sau cu [ngrijiri medicale de
scurt` durat` 0-3 zile ITM )
3 MEDIE / CRITICA Ulcera\ii,arsuri superficiale,fracturi minore, acnee, 3
dermatite, astm,boli de scurt` durat`
(necesit` tratament prin spitalizare 3-180 zile ITM)
4 GRAVE / FATALA Amputa\ii,fracturi majore,otraviri, leziuni multiple, 4
cancer,boli cronice care scurteaz` via\a sau decesul
dup` accident (consecin\e ireversibile,invaliditate,deces)

Page 14 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Nivelul de risc evaluat
Grila de apreciere a nivelului de risc conţine valorile
produsului probabilitate-gravitate obţinute în
urma evaluării, grupate pe categorii de
clasificare a nivelului de risc.
Categoriile de clasificare conform standardului
BS8800/1996 Anexa D sunt :

• Risc minor ; clasa (I)


• Risc tolerabil ; clasa (II)
• Risc moderat ; clasa (III)
• Risc substanţial ; clasa (IV)
• Risc intolerabil; clasa (V)

Page 15 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Grila de apreciere a nivelului de risc
Gravitate medie Mg F~R~ U}OARE MEDII GRAVE
Probabilitate Mp
PUNCTE 1 2 3 4
IMPOSIBIL 3 MINOR MINOR MINOR TOLERABIL
(I) 3 (I) 6 (I) 9 (II) 12
IMPROBABIL 6 MINOR MINOR TOLERABIL MODERAT
(I) 6 (I) 12 (II)18 (III) 24
PU|IN 9 MINOR TOLERABIL MODERAT SUBSTANTIAL
PROBABIL (I) 9 (II)18 (III) 27 (IV) 36
INCIDENTAL 13 TOLERABIL TOLERABIL MODERAT SUBSTANTIAL
(II)13 (II) 26 (III) 39 (IV) 52
POSIBIL 20 TOLERABIL MODERAT SUBSTANTIAL INTOLERABIL
(II) 20 (III) 40 (IV) 60 (V) 80
FOARTE 40 MODERAT MODERAT SUBSTANTIAL INTOLERABIL
POSIBIL (III) 40 (III) 80 (IV)120 (V) 160

Page 16 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Zone de apreciere a acceptabilităţii
nivelului de risc

GRAVITATE NU MICA CRITICA FATALA


PROBAILITATE 1 2 3 4
Foarte posibil 40 40 80 120 160

Posibil 20 20 40 60 80

Incidental 13 13 26 39 52

Pu\in probabil 9 9 18 27 36

Improbabil 6 6 12 18 24

Imposibil 3 3 6 9 12

Inacceptabil Acceptabil F`r` probleme

Page 17 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Atitudinea faţă de nivelul de risc determinat

Nivel de risc Atitudine / mod de ac\iune recomandat


RISC MINOR Nu se întreprind acţiuni speciale.
(I)
RISC TOLERABIL Se face monitorizarea situaţiilor periculoase, controlul manifestării factorilor de risc,
(II) se pot aplica măsuri corective suplimentare ţinând seama de raportul cost-eficienţă.

RISC Se vor face eforturi de reducere a nivelului, dar nivelul costurilor de prevenire trebuie
MODERAT măsurat cu grijă. Acolo unde riscul moderat este asociat cu consecinţe grave, trebuie
stabilită exact probabilitatea de manifestare a factorilor de risc răspunzători , se vor
(III) lua măsurile de control pentru diminuarea acestora.

RISC Activităţile nu pot continua până cănd nivelul de risc nu se reduce! Trebuie alocate
SUBSTAN|IAL resurse pentru reducerea riscului. La apariţia riscurilor în procesul de muncă se iau
măsuri imediate.
(IV)
RISC Activităţile nu pot porni sau continua până când nivelul de risc nu se reduce! Dacă nu
INTOLERABIL (V) este posibil să fie redus nivelul de risc imediat lucrul în aceste condiţii ESTE
INTERZIS!

Page 18 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


NNR Nomograma de apreciere a nivelului de risc
clasa

INTOLERABIL
Linia de
Probabilitate V
referin\` Nivel de Risc
Foarte posibil 40

SUBSTANTIAL
Grad de
Posibil
20
expunere IV
Gravitate
Extrem de rar
Rar 4
Incidental 13 GRAV / FATAL

MODERAT
Accidental
Temporar
Permanent
III
MEDIE / CRITIC~ 3
Pu\in probabil 9
U}OAR~ / MIC~ 2

TOLERABIL
FAR~ URM~RI 1
Improbabil 6 II

Imposibil 3

MINOR
I

Page 19 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Ce oferă metoda
O alternativă pe piaţa metodelor de evaluarea riscurilor de SSM,cu
costuri relativ scăzute şi cu următorul specific:
(a) caracter global semianalitic pentru evaluare nivelului de risc;
(b) caracter participativ utilizând grupuri de evaluatori instruiţi;
(c) caracter iterativ cu corecţii de procedură în urma feed-backului
experimental
(d) este în acord cu recomandările standardelor BS 8800/1996 şi SR
EN 1050/2000 ;
(e) se aplică pentru condiţiile de funcţionare normală de rutină şi
nonrutină;
(f) utilizează locurile de muncă complexe denumite unităţi logice de
loc de muncă;
(g) rezultatul evaluărilor are caracter predominant calitativ;
(h) factorii de risc identificaţi prin procedură generează măsuri
corective
Page 20 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
Cartea

www.savaioan.3x.ro

carte ISBN: 973-750-032-6 Editura Conphys R@mnicu V@lcea


Page 21 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2008
OHSAS 18002:2008
• Nu este o singură metodologie de pentru identificarea
pericolelor şi evaluarea riscurilor potrivită tuturor
organizaţiilor. Metodologiile de identificarea pericolelor şi
evaluarea riscurilor variază foarte mult în funcţie de domeniu
de la evaluari simple la analize cantitative complexe cu
documentaţii extinse. Pericolele individuale specifice necesită
metode diferite, ex.evaluarea expunerii la agenţi chimici.
• Fiecare organizaţie trebuie să aleagă o metodă cât mai
aproape şi mai potrivită cu scopul, natura, complexitatea,
timpul, posibilităţile financiare şi disponibilitatea unor date
sigure. Luate impreună aceste criterii duc la alegerea unei
metode cuprinzătoare pentru evaluarea riscurilor organizaţiei.

Page 22 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Cine aplică şi ce se întâmplă

• Metoda de evaluare a riscului de SSM MERA a fost


aplicată practic în organizaţii mari ca S.C.Oltchim
SA, J.T.I. Manufacturing Romania , S.C.Rombat
Bistriţa, S.C.Protechim SA, S.C.Minet SA şi în alte 23
firme mici şi mijlocii
• Faţă de varianta 2004 metoda de evaluare este la
rev.5 şi este îmbunătăţită datorită feed-backului
experimental

Page 23 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010


Vă mulţumesc pentru atenţie
• Dr.ing.Ioan Mina Sava

www.radusava.home.ro
www.mera-sava.blogspot.com

ioanmina@rdslink.ro ;ioanmina@yahoo.com

Page 24 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010