Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa postului Stivuitorist I. Identificarea postului 1. Numele si prenumele titularului: 2. Denumirea postului: stivuitorist 3.

. Cod COR / Cod: 833403 4. Compartiment: 5. Nivelul postului: Executie 6. Relatiile: a. Ierarhice : b. Functionale: Colaboreaza cu toate compartimentele. II. Descrierea postului: 1. Scopul general al postului: transportul marfurilor paletizate 2. Obiectivele postului Transportul marfurilor in vederea unei bune desfasurari a activitatii societatii 3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului: Asigura si supravegheaza incarcarea/destivuirea marfurilor; Executa transportul marfurilor pe rutele si traseele indicate, eliminand intreruperile nejustificate; Asigura si supravegheaza descarcarea/stivuirea marfurilor; Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal. 4. Descrierea responsabilitatilor postului a. Privind relatiile interpersonale / comunicare executa, ntocmai si la timp, a dispozitiilor date de seful de formatie informeaza, n permanenta a seful de formatie despre fiecare actiune, astfel nct acesta sa stie n permanenta unde se afla; informeaza seful de formatie dupa efectuarea fiecarei lucrari; informeaza seful de formatie asupra oricarei nereguli constatate; intervine pentru executarea imediata si n termen a sarcinilor primite de la seful de formatie; b. Fata de echipamenul din dotare Verifica conditiile tehnice ale principalelor sisteme ale vehiculului ; Efectueaza curatenia interioara si exterioara a vehicului zilnic ; Verifica si completeaza nivelul de combustibil al utilajului ; Localizeaza si analizeaza defectele aparute la utilaj ; intervine prompt pentru evitarea sau limitarea efectelor n caz de avarie; dupa eliminarea pericolului, informeaza seful de formatie si participa n continuare la remedierea defectiunilor;

c.In raport cu obiectivele postului Raspunde de buna desfasurare a transportului marfurilor. Respecta codurile de semnalizare; Se prezinta la serviciu n stare apt de lucru; mentine curatenia n sectorul de activitate; pastreaza cu grija bunurile din dotare; respecta cerintele legale care tin de activitatea sa; ia masuri pentru folosirea integrala a timpului de lucru; d. Privind securitatea si sanatatea muncii : Respecta Normele de Securitate si Sanatate in Munca si S.U. sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora; sa utilizeze corect echipamentele tehnice ; sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive; sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constitue un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala; sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati; sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorul locului de munca; sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie; sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare , corespunzator scopului pentru care a fost acordat; sa coopereze cu angajatorul si/sau angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca , atata timp cat este necesar , pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca; sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale; e. Privind regulamentele / procedurile de lucru Respecta Regulamentul Intern. Respecta procedurile de lucru generale specifice firmei (de exemplu, programul de lucru). 5. Conditiile postului de lucru a. Programul de lucru : 8 ore pe zi, suplimentar cand este necesar. b. Conditii materiale : Ambientale : Lucreaza in interior, cat si in exterior, in conditii atmosferice.

Deplasari : Spatiu : Conditii suplimentare : c. Conditii de formare profesionala : Participa la diferite forme de instruire specifica, 6. Gradul de autonomie a. Delegare : Este inlocuit de : un alt stivuitorist III. Specificatiile postului 1. Nivelul de studii : minim scoala profesionala 2. Calificarea necesara Curs de calificare Autorizatie ISCIR 3. Competentele postului Rezistenta la stres Lucru in echipa Onestitate si loialitate Indemanare Atentie Asumarea responsabilitatii Rezistenta fizica si psihica Capacitate de prevedere a situatiilor deosebite 4. Experienta de lucru necesara Minimum 1 an intr-un post similar.