Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE POST SEF SCHIMB

1. Denumirea compartimentului: COAFOR

2. Denumirea postului: SEF SHIMB

3. Numele si prenumele salariatului:

4. Se subordoneaza:

5. Numele sefului ierarhic:

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Relatii functionale:
- cu toate celelalte departamente;
- ia la cunostinta solicitarile membrilor societatii si in masura in care acestea corespund cu
cerintele sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa le duce la indeplinire in ordinea
prioritatilor.

8. Competențe necesare
- aptitudine generală de învățare;
- aptitudini de comunicare;
- planificare și organizare a operațiilor și activităților din echipa;

9. Responsabilitati si sarcini:

9.1.). Responsabilități: Raspunde de folosirea integrala a timpului de lucru, de efectuarea


corecta a prestatiei, de bunurile incredintate in folosinta.

9.2.). Sarcini:
a. Sarcini generale conforme cu Regulamentul de ordine interioara al centrului.
b. Sarcini speciale:
•Asigura si raspunde de pastrarea si folosirea corecta a dotarilor din inventarul preluat in
folosinta: aparatura, mobilier, ucenice, consumabile (vopsele, oxidanti, pudre, prosoape, folii,
foarfece, piepteni, perii, placi, foenuri, mantile de tuns, masini de tuns, etc).
•Autoevalueaza nivelul de pregatire permanent prin comparatie cu noutatile din domeniu;
•Verifica indeplinirea sarcinilor de catre oamenii din subordine;
•Raspunde de aplicarea dispozitiilor primite si de respectarea reglementarilor interne de catre
echipa pe care o coordoneaza ;
•Raspunde de sarcinile primite;
•Raspunda de incarcarea cu atributii, la capacitate, a intregului personal din subordine, fiecarui
salariat din echipa, repartizandu-i sarcini conform fisei postului pe care este incadrat;
•Raspunde de utilizarea eficienta a fondului de timp de catre personalul subordonat;
•Coordoneza, indruma, controleaza si raspunde de intreaga activitate din cadrul echipei;
•Organizeaza activitatea echipei si raspunde prin masurile pe care le ia de indeplinirea calitativa
si la termen a programului de lucru stabilit;
•Promovează imaginea salonului și a produselor și serviciilor oferite;
•Atitudine orientata catre satisfacerea clientilor;
•Colaborare eficienta cu echipa din salon;

c.Alte sarcini si responsabilitati:


Respecta normele de securitate a muncii si PSI.
Utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele din dotare si asigura colectarea
corecta a resturilor si deseurilor.
Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI, care va fi schimbat ori de cate ori
este nevoie, pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal.
Respecta secretul profesional si codul de etica profesionala.
Se ocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte
forme de educatie continua si conform cerintelor postului.
Indeplineste si alte sarcini trasate de sefii ierarhici.
La locul de munca ia masurile necesare de prevenire si stingere a incendiilor precum si
de economisire a energiei electrice.

10. Atributii privind Securitatea si Sanatatea in Munca si Situatii de Urgenta


- Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniile securitatii si sanatatii in
munca si situatiilor de urgenta, precum si masurile de aplicare a acestora;
- Sa utilizeze echipamentele de munca potrivit instructiunilor tehnice;
- Sa comunice imediat directorului societatii orice situatie despre care are motive intemeiate sa o
considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficient a
sistemelor de protectie;
- Sa aduca la cunostinta directorului societatii accidentele suferite de propria persoana;
- Sa coopereze cu directorul societatii pentru a face posibila realizarea cerintelor legale sau
masurilor dispuse de autoritatilor de profil;
- Sa coopereze cu directorul societatii si/sau autoritatile de profil pentru a permite un mediu de
munca si conditii de lucru fara riscuri pentru securitate si sanatate;
- Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol imminent de incendiu sau altei situatii de urgent;
- Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare
la producerea accidentelor de munca si/sau incendiilor.

11. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:


Raspunde administrativ sau penal, dupa caz, daca prin nerespectarea sarcinilor de serviciu
stabilite prin prezenta fisa, aduce direct sau indirect prejudiciile materiale sau de alta natura
societatii sau membrilor acesteia.
ADMINISTRATOR,

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar :

Nume si prenume:

Data:

Semnatura : ____________________________