Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa postului

-Inginer Constructii Civile-

(cod cor 214201)

1. Denumirea compartimentului:

2. Denumirea postului:
Inginer constructii civile, industriale si agricole

3. Numele si prenumele salariatului:


NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
sefului de santier

5. Numele sefului ierarhic:


NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
-are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale;
-are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de
activitate.

9. Pregatirea si experienta:
Nivelul de instruire: superior

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul


11. Responsabilitati si sarcini:
-Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii, si
respectarii termenelor de executie;

Sarcini:
-Organizarea lucrarilor pe santier;
-Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea
neconformitatilor identificate si tehnologii;
-Studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica necesara pentru lucrarile de
constructie;
-Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii, si
respectarii termenelor de executie;
- Intocmeste cartea constructiei;
-Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucrari, rapoarte de lucru, procese
verbale si orice alta documentatie cu caracter tehnic;
-Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se faca la timp si se verifica
existenta documentelor de calitate;
-Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de
lucru.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

S-ar putea să vă placă și