Sunteți pe pagina 1din 21

Cap. I Sistemul de documente privind constituirea si functionarea S.C.

ARCOM
S.A

1.1 Elemente de identificare.................... pag. 3

1.2 Istoricul societatii ................. pag. 3

1.3 Obiectul activitatii......................pag.3

1.4 Componenta societatii...................pag.4

1.5 Organigrama S.C ARCOM SA...............pag.5

Cap. II Organizarea activitatilor manageriale S.C. ARCOM S.A. .....pag.6

2.1 - Obiective generale....................pag.7

2.2 - Obiective specific......................pag.7

2.3 - Tinte si programe de management................pag.8

2.4 - Planificarea S.M.I.....................pag.9

2.5 - Angajamentul managementului.............pag.10

2.6 - Orientarea catre client si cerinte legale........... .pag.11

2.7-Politica de management privind calitatea, mediul, securitatea si sanatatea in


munca..................... .pag.12

2.7 - Responsabilitatea, autoritatea si comunicarea.........pag.13

2.9 - Reprezentantul managementului..............pag.13

2.10 - Comunicare interna, consultare............... pag.14


Cap. III Organizarea si verificarea calitatii activitatii S.C. ARCOM S.A

3.1 - Generalitati.......................pag.15

3.2 - Datele de intrare ale analizei de management.. pag.15

3.3 - Datele de iesire ale analizei de management... pag.15

Concluzie............................pag.16

Bibliografie.........................pag.17

Capitolul I : Sistemul de documente privind constituirea si functionarea S.C.


ARCOM S.A. Bucuresti;

1.1. Elemente de identificare

1. Denumire: SC ARCOM S.A.


2. Sediul social: Bucuresti, str. Virgiliu nr. 81 sector 1, telefon / Fax:
-021/6370311
3. Numar inregistrare ORC : J40/2147/1991
4. Cod fiscal: RO405195
5. Forma juridica - Societate pe actiuni cu capital 100% privat
6. Durata de functionare: nelimitata
7. Activitate preponderenta ( cod si denumire clasa CAEN ) : 4521-Constructii
-montaj-instalatii la cladiri civile si industriale si lucrari de geniu.

1.2. Istoricul societatii S.C. ARCOM S.A.

Societatea comerciala ARCOM S.A. a fost infiintata in anul 1969, avand ca obiect
principal de
activitate executia de lucrari de constructii-montaj-instalatii atat ca antreprenor general
cat si ca executant, la obiective social-culturale si industriale din tara si in principal din
strainatate.

1.3. Obiectul activitatii

In prezent, SC ARCOM SA este o societate pe actiuni cu un capital integral privat,


pastrandu-si obiectul principal de activitate de executie lucrari de constructii, montaj si
instalatii ca antreprenor general si executant, la obiective social-culturale si industriale,
avand si alte obiecte conexe de activitate, dintre care:

- Transporturi rutiere de marfuri;

- Servicii de testari, probe si incercari electrice;

- Inchirierea masinilor si utilajelor pentru constructii si a mijloacelor de transport


marfa si persoane;

- Comercializarea, importul si exportul materialelor si echipamentelor pentru


constructii;

- Dezvoltare (promovare) imobiliara;

In cei peste 38 de ani de activitate, s-au finalizat peste 600 de contracte, in


valoare totala de peste 130 miliarde Euro. Organizatia are un personal propriu
specializat, de inalta calificare, pentru executarea tuturor categoriilor de lucrari de
constructii-montaj.

1.4. Componenta societatii S.C. ARCOM S.A.

S.C. ARCOM S.A. are in proprietate, atat in dotarea proprie cat si la toate societatile
comerciale la care ARCOM detine capital social, spatii de productie si de depozitare,
mijloace de transport si utilaje moderne, romanesti si straine, dintre care mentionez:

- Statii de betoane si mortare cu capacitate de cca.80.000 mc/an;


- In asociatie cu Grupul Lafarge, detine prima fabrica de panouri de gips carton din
Romania, cu utilaje si tehnologie furnizata de Babcock Material Handling America's SUA,
avand o capacitate de cca. 3,2 mil. mp./an;

- Detine o fabrica cu linie de fabricatie complet automatizata, care produce anual


peste 12.000 mp de tamplarie din profile PVC cu geam termopan, tip Gealan;

- Ateliere pentru executarea de constructii metalice grele si usoare, pentru


confectionarea de armaturi pentru betoane, de vopsitorie si de pregatire a suprafetelor
metalice, de prelucrare si aschiere metalica, ateliere pentru executarea de tubulatura de
ventilatie, pentru executarea de produse electrotehnice de joasa tensiune si pentru
executarea de reparatii si intretinere a utilajelor de constructii si a mijloacelor de
transport;

- O pista de prefabricate din beton armat si de producere a pavelelor din beton;

- Depozite si magazine pentru comercializarea materialelor de constructii si


instalatii;

- O balastiera pentru extragerea, spalarea si sortarea agregatelor pentru beton;

- Un laborator de probe si incercari electrice pentru echipamente si instalatii


electrice de joasa tensiune.

S.C. ARCOM S.A. are implementate si certificate de catre Societatea Romana de


Asigurare a Calitatii SRAC doua sisteme: sistemul de management al calitatii si mediului
si sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca, cu o valabilitate pana in
septembrie 2009, cand trebuie recertificate.
Capitolul II : Organizarea activitatilor manageriale S.C. ARCOM S.A. Bucuresti;

In cadrul SC. ARCOM S.A. Bucuresti, se aplica Sistemul de Management


Integrat in toate activitatile organizatiei privind realizarea lucrarilor de constructii-
montaj-instalatii, a serviciilor conexe acestora de inginerie tehnica si a altor activitati
cuprinse in obiectul de activitate al unitatii.

Sistemul de Management Integrat conceput si implementat de S.C. ARCOM S.A.


respecta cerintele standardelor de referinta si ale legislatiei in vigoare aplicabila si
demonstreaza capabilitatea sa de a realiza lucrari de constructii si produse de buna
calitate care sa satisfaca cerintele clientilor, de a identifica si tine sub control aspectele
de mediu asociate activitatilor sale de productie si riscurile posibile pentru angajatii
sai si alte parti interesate, conformandu-se in acest sens reglementarilor legale si altor
cerinte pe care organizatia trebuie sa le respecte.

Prin implementarea si certificarea Sistemului de Management Integrat


organizatia ARCOM SA se asigura de conformitatea activitatilor sale cu politica de
management declarata, de stabilirea proceselor adecvate de productie,
de imbunatatirea continua a sistemului, a performantelor de mediu si minimizarea
riscurilor pentru angajati si mediu, in scopul cresterii satisfactiei clientilor si a partilor
interesate.

Intregul personal al organizatiei are obligatia de a respecta si aplica integral


prevederile Sistemului de Management Integrat, prevederi care sunt detaliate in manual
si procedurile aferente, iar colaborarea cu partenerii externi, furnizori si organizatii
implicate, trebuie sa se faca cu respectarea acestor prevederi aplicabile in activitatile
conexe.

2.1 Obiective generale

a. In Declaratia Conducerii organizatiei referitoare la politica generala privind SMI ,


Directorul General a stabilit care sunt obiectivele generale care trebuie indeplinite
pentru aplicarea politicii organizatiei si imbunatatirea performantei unitatii.

b. La stabilirea obiectivelor generale Directorul General are in vedere:

- necesitatile organizatiei in ordinea lor prioritara, constatarile relevante din analizele


efectuate de management, datele din analiza performantelor proceselor si
produselor, nivelul de satisfacere a clientilor si resursele necesare pentru realizarea
obiectivelor si tintelor stabilite.

- aspectele de mediu semnificative si impacturile lor asupra mediului, prevederile


legale si reglementarile in vigoare referitoare la protectia mediului.

- rezultatele evaluarii factorilor de risc si impactul acestora asupra securitatii si


sanatatii in munca, prevederile legale si reglementarile in vigoare referitoare la
sanatatea si securitatea in munca.

c. Prin obiectivele sale, organizatia se angajeaza :

- sa mentina si sa imbunatateasca continuu Sistemul de management integrat


(calitate, mediu, sanatate si securitate in munca), in concordanta cu cerintele
standardelor de referinta SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14001/2005 si OHSAS
18001/2004;

- sa asigurare conditiile generale pentru realizarea calitatii in toate


activitatile contractate si efectuate pentru clienti si sa satisfaca cerintele esentiale
prevazute de Legea 10/1995, legea calitatii in constructii ;

- sa organizeze si sa efectueze activitati de verificare a aplicarii prevederilor SMI si de


control al calitatii lucrarilor si serviciilor efectuate ;

- sa asigure conformitatea activitatilor si lucrarilor efectuate cu specificatiile tehnice si


cerintele legale ;

- sa imbunatateasca continuu calitatea lucrarilor si a performantelor serviciilor


prestate, luand in considerare atat sesizarile clientilor cat si cerintele pietii ;

- sa instruiasca si sa testeze periodic personalul organizatiei cu privire la cunoasterea


si respectarea prevederilor SMI si perfectionarea pregatirii pofesionale de
specialitate ;

- sa reduca cheltuielile generale si costurile de productie si sa creasca profitul unitatii


si implicit veniturile salariatilor;

- sa selecteze furnizorii si subcontractantii prin procese de evaluare periodica si


selectare a acestora;
- sa pastreze si sa creasca cota de piata;

- sa adopte o comunicare clara si completa intre compartimentele unitatii care se


interfereaza pe parcursul derularii proceselor;

- sa asigure in continuare asistenta medicala salariatilor si sa asigure servicii


de medicina muncii;

- sa asigure, prin compartimentul "Securitatea si sanatatea muncii" instruirea generala


a personalului nou angajat, instruirea personalului la aparitia de noi echipamente de
protectie si tehnologii de lucru, precum si instruirile periodice prevazute de lege;

- sa asigure echipamentele de protectie, tehnice si de lucru si materialele igienico-


sanitare numai cu certificarea conformitatii acestora cu specificatiile tehnice de
referinta;

- sa stabileasca/insuseasca documentatia tehnologica pentru executia lucrarilor


de organizare de santier si a executiei lucrarilor de constructii contractate, care sa
asigure protectia personalului, a mediului si calitatea executiei;

2. 2 - Obiective specifice:

a. In baza obiectivelor generale, compartimentele functionale, directorii de proiect


si punctele de lucru din organizatie, stabilesc obiective specifice masurabile pentru
imbunatatirea performantelor organizatiei, protectia mediului si masurile necesare de
securitate si sanatate in munca.

b. Obiectivele specifice sunt definite ca cerinte detaliate de performanta pentru


activitatile fiecarui compartiment functional sau operational;

c. Aceste obiective corespund politicii organizatiei si reflecta angajamentul conducerii


privind satisfacerea cerintelor clientilor, imbunatatirea continua a proceselor,
prevenirea poluarii, prevenirea unor eventuale accidente de munca, accidente
tehnice, accidente ecologice sau imbolnaviri profesionale.

d. In elaborarea obiectivelor specifice se tine seama de urmatoarele cerinte :

- Obiectivele se stabilesc dupa consultarea partilor interesate care ar putea fi


afectate de desfasurarea activitatilor organizatiei si de impactul de mediu asociat
acestor activitati, produse si servicii.
- Obiectivele sunt formulate clar pentru a fi intelese de personalul organizatiei si de
alte parti interesate;

- Obiectivele sunt astfel stabilite incat sa existe posibilitatea masurarii lor prin
monitorizare specifica, stabilind termene si responsabilitati precise de realizare;

- Obiectivele au in vedere legislatia si regulamentele aplicabile activitatilor si


produselor/serviciilor realizate de organizatie;

- Obiectivele sunt astfel stabilite incat sa asigure securitatea maxim posibila in


conditiile concrete ale activitatii organizatiei;

e. obiectivele specifice se refera la:

- masurarea nivelului de performanta al proceselor si produselor organizatiei;

- identificarea tuturor aspectelor de mediu;

- identificarea pericolelor si riscurilor din activitatile unitatii;

- reducerea consumului de materii prime, materiale, combustibil si energie;

- reducerea si prevenirea poluarii aerului;

- adoptarea solutiilor tehnologice adecvate pentru lucrarile prevazute in proiectele


de executie a lucrarilor de constructie si de organizare santier care sa asigure
protectia mediului.

- implicarea intregului personal in functionarea si imbunatatirea continua a


sistemului de Management Integrat.

2. 3 - Tinte si programe de management.

Pentru realizarea obiectivelor si tintelor organizatiei, managementul la cel mai inalt


nivel stabileste si dispune masuri de implementare si mentinere a programelor de
management care definesc responsabilitatile, competentele, actiunile, termenele si
resursele necesare, si efectueaza evaluari periodice pentru determinarea gradului de
realizare a acestor obiective.

a. In elaborarea programelor de management se porneste de la:


- obiectivele si tintele stabilite de organizatie;

- cerintele legale si de alta natura (cerinte ale clientilor, cerinte ale proiectelor s.a.)
referitoare la calitate, mediu, securitatea si sanatatea in munca, aplicabile
activitatilor si produselor organizatiei;

- factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala identificati la locurile de


munca, sau care s-ar putea manifesta pe parcursul desfasurarii proceselor de
munca.

b. Programele de management elaborate cuprind urmatoarele elemente :

- performantele necesare organizatiei si masurile preconizate pentru imbunatatirea


acestora.

- tehnologiile necesare care trebuie aplicate pentru realizarea performantelor


preconizate;

- mijloacele necesare, responsabilitatile si termenele de realizare a obiectivelor pe


fiecare compartiment implicat, corespunzatoare categoriilor de activitati existente.

c. Programele de management sunt elaborate in corelare cu exigentele si cerintele


Sistemului de Management Integrat, asigurandu-se astfel conditiile pentru realizarea
politicii generale a organizatiei.

d. Programele de management sunt analizate anual de conducerea organizatiei si se


actualizeaza in functie de evolutia factorilor interni si externi si de noile obiective ale
organizatiei.

e. Analiza de management efectuata anual sau ori de cate ori este nevoie, se va axa
pe rezultatele evaluarilor periodice anterioare si a monitorizarii proceselor si
factorilor de impact, facute de compartimentele implicate.

f. In urma identificarii factorilor de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala


a personalului, conducerea organizatiei stabileste prin specialistii sai in domeniu,
masurile necesare de reducere si/sau de eliminare a riscurilor respective.

g. In functie de rezultatele de evaluare a riscurilor si de resursele disponibile,


conducerea organizatiei stabileste Planul anual de masuri pentru securitatea si
sanatatea muncii, precum si pentru protectia mediului, asigurand mijloacele
necesare pentru realizarea lor in perioada imediat urmatoare, in corelare cu politica
generala a unitatii.

h. Inainte sa fie adoptat, Planul respectiv se supune dezbaterii si


aprobarii Comitetului de securitate si sanatate in munca, iar apoi, sinteza
acestui Plan este adusa la cunostinta salariatilor.

i. Programul de masuri constituie baza planificarii si asigurarii resurselor financiare,


materiale si umane, precum si pentru incheierea contractelor cu terti in domeniul
respectiv.

2.4.- Planificarea SMI.

a. Managementul organizatiei isi asuma raspunderea pentru planificarea SMI,


planificare axata pe definirea proceselor necesare indeplinirii obiectivelor si
cerintelor generale ale SMI, cu mentinerea strategiei organizatiei, precum si pe
mentinerea integritatii sistemului.

b. Planificarea proceselor SMI este descrisa in procedura operationala PO- 02 -


Planificarea SMI, care precizeaza natura datelor de intrare si de iesire aferente
planificarii, precum si responsabilitatile compartimentelor implicate si
inregistrarile aferente.

c. Procesul de planificare a SMI cuprinde elaborarea tuturor planurilor si


programelor aferente activitatilor care influenteaza calitatea, mediul, securitatea
si sanatatea in munca, prevazute in procedurile de sistem si operationale.

De asemenea, planificarea SMI cuprinde si alte documente si activitati, cum ar


fi:

- Stabilirea obiectivelor generale si specifice de calitate, mediu si securitate si sanatate


in munca;

- Plan de analiza periodica a documentelor SMI;

- Program de audit;

- Planuri de securitate si sanatate in munca si protectie a mediului;


Program de inspectii CQ;

- Planuri de alocare a resurselor;

- Programe de instruire SMI si profesionala a personalului;

- Grafice de realizare a lucrarilor/produselor;

- Grafic de elaborare/actualizare a documentelor SMI;

- Identificarea prevederilor legale si de alta natura referitoare la mediu si securitatea


in munca;

- Identificarea pericolelor, evaluarea si controlul riscurilor.

- Identificarea aspectelor de mediu ale activitatilor/produselor;

- Plan de gestionare deseuri;

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale aplicabil pe santierele


ARCOM S.A. ;

- Programe de management de mediu si securitate si sanatate in munca;

- Plan de masuri rezultat in urma analizelor de management.

2.5- Angajamentul managementului

a - Conducerea ARCOM S.A este investita de catre Adunarea Generala a Actionarilor cu


putere de decizie, sa stabileasca actiunile si masurile necesare pentru realizarea
prevederilor, obiectivelor si angajamentelor luate prin declaratia sa privind politica in
domeniul calitatii, protectiei mediului, securitatii si sanatatii muncii.

Directorul General al organizatiei stabileste politica in domeniile calitatii, protectiei


mediului, securitatii si sanatatii in munca si obiectivele acestei politici, precum si
angajamentul sau pentru implementarea, dezvoltarea si imbunatatirea continua a
Sistemului de Management Integrat.

In acest scop, conducerea organizatiei asigura indeplinirea urmatoarelor actiuni:


 Analiza cerintelor si asteptarilor clientilor si receptia lor corecta in cadrul organizatiei,
dand importanta cuvenita satisfacerii acestora, a cerintelor legale si a reglementarilor
aplicabile;

 Urmarirea punerii in practica a politicii unitatii in domeniile calitatii, protectiei


mediului, securitatii si sanatatii muncii, asigurand conditiile generale pentru
indeplinirea obiectivelor stabilite prin declaratia managementului la cel mai inalt
nivel;

 Realizarea de activitati si produse care sa asigure reducerea oricarui impact


semnificativ asupra sanatatii si securitatii oamenilor si a mediului;

 Asigurarea accesului controlat al clientilor, al reprezentantilor administratiei de stat


in domeniile calitatii, a sanatatii si securitatii in munca si protectiei mediului, la
informatii privitoare la executia lucrarilor, aspectele de securitate si sanatate a muncii
, precum si de protectie a mediului;

 Alegerea furnizorilor/subcontractantilor pe baza chestionarelor de


autoevaluare/evaluare si selectarea celor care corespund intereselor unitatii.

 Efectuarea periodica a analizelor de management integrat;

 Asigurarea disponibilitatii resurselor si a conditiilor tehnico-organizatorice pentru


cunoasterea, aplicarea si respectarea de catre toti salariatii unitatii a documentelor
SMI si de imbunatatire a acestuia.

 Asigurarea unei politici a calitatii, protectiei mediului, securitatii si sanatatii muncii


pertinente si coerente in raport cu obiectivele proprii ale organizatiei, in concordanta
cu asteptarile clientilor, cu normele si normativele tehnice si cu alte cerinte legale
aplicabile.

 Difuzarea, implementarea si controlul periodic pentru mentinerea acestei politici si a


informatiilor aferente in toate compartimentele organizatiei.

 Mentinerea si imbunatatirea reputatiei si a prestigiului organizatiei in ceea ce


priveste calitatea lucrarilor, protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca.

b. Directorul General al organizatiei a desemnat prin decizie, reprezentantul


managementului,
care are responsabilitatea principala de a urmari modul cum
este realizata politica societatii

privind SMI si are definita autoritatea pentru a impune aplicarea acestei politici.

c. In cadrul analizelor efectuate de management, pe baza informatiilor obtinute


din procesul de monitorizare a datelor, se stabilesc masuri
corespunzatoare de respectare a angajamentului conducerii si a politicii unitatii
privind SMI (Sistemul de Management Integrat).

2.6 - Orientarea catre client si cerinte legale

a. Conducerea ARCOM S.A. urmareste si ia masurile necesare de a se asigura ca


cerintele clientului sunt corect identificate si bine intelese de salariatii unitatii, in
scopul satisfacerii acestuia.

b. In acest sens, in vederea cresterii satisfactiei clientului, SC ARCOM SA ia


masurile necesare pentru o buna pregatire tehnologica a executiei
lucrarilor de constructii-montaj si un control exigent al
acestora, aplicand tehnologiile specifice de lucru aplicabile si un PCC adecvat.

c. Pentru actualizarea permanenta a obligatiilor ce ii revin din punct de vedere


legal, S.C. ARCOM S.A. a stabilit procedura PS 09 -Prevederi legale si alte
cerinte , de identificare, documentare si actualizare a evidentei prevederilor legale,
dar si a altor cerinte pe care organizatia doreste sa le adopte.

d. Alte cerinte referitoare la mediu si securitatea si sanatatea in munca sunt


exprimate in contractele incheiate pentru executarea lucrarilor de constructii
si in conventiile privind securitatea si sanatatea in munca si protectia
mediului, in proiectele de executie, programe de masuri privind protectia
mediului si securitatea si sanatatea in munca, in acordurile/autorizatiile de
mediu si securitate si sanatate in munca eliberate de autoritati, in
standardele si STAS-urile referitoare la protectia mediului si la securitatea si
sanatatea in munca, la limitele admise pentru poluanti in aer, apa sau sol.

2.7 - Politica de management privind calitatea, mediul,securitatea si sanatatea


in munca
a. Prin declaratia Directorului General, conducerea SC ARCOM SA se asigura ca are o
politica corespunzatoare scopului organizatiei si o strategie consecventa a
organizatiei, garantand prin aceasta imbunatatirea continua a SMI si eficacitatea
acestuia, asigurand astfel satisfacerea cerintelor clientilor referitoare la produsele
si/sau lucrarile de constructii contractate si a cerintelor legale privind protectia
mediului, a securitatii si sanatatii in munca.

b. Pentru traducerea in fapte a obiectivelor, tintelor si programelor privind politica


calitatii, protectiei mediului, securitatii si sanatatii in munca, conducerea organizatiei
asigura un cadru organizatoric functional atat prin prevederile prezentului manual,
cat si prin procedurile de sistem (PS), procedurile operationale (PO), tinte si
programe adecvate, privind:

- Urmarirea realizarii obiectivelor concrete referitoare la calitate, protectia mediului,


securitatea si sanatatea in munca,

- Precizarea clara a masurilor si resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor


calitatii, protectiei mediului, securitatii si sanatatii in munca;

- Asigurarea personalului instruit atat pentru conducere cat si pentru excutie si


control, in vederea aplicarii prevederilor SMI.

- Respectarea legislatiei si a reglementarilor de calitate, mediu, securitate si sanatate


a muncii aplicabile in unitate.

- Realizarea activitatilor/produselor/ serviciilor care sa asigure reducerea oricarui


impact semnificativ asupra sanatatii si securitatii oamenilor si asupra mediului;

- Asigurarea informarii si accesului controlat la informatii a reprezentantilor


organismelor administratiei de stat pentru securitatea si sanatatea in munca si
protectia mediului, precum si a

- Prevenirea producerii de pagube propriilor salariati sau/si altor parti interesate.

c. Analiza aspectelor de mediu a dovedit ca nici una din activitatile desfasurate pana in
prezent pe amplasamentul sediului central, cat si al punctelor de lucru, nu are un
caracter pronuntat de poluare a mediului inconjurator.

d. In definirea politicii organizatiei, obiectivele generale si specifice de securitate si


sanatate in munca s-au luat in considerare atat identificarea pericolelor cat si
evaluarea riscurilor pentru salariatii unitatii sau pentru alte parti interesate, care pot
fi expuse riscurilor in timpul activitatii lor.

e. Identificarea si evaluarea riscurilor a inclus activitatile normale si speciale


desfasurate in unitate de catre intregul personal al acesteia, cat si de personalul care
are acces ocazional la locul de munca (inclusiv subcontractorii si vizitatorii),

f. Ca urmare a analizei rezultatelor evaluarii de risc, au fost implementate masuri de


tinere sub control a acestora.

g. Avand in vedere structura organizatorica a S.C. ARCOM S.A., instruirea periodica a


personalului existent si testarea noilor candidati pentru angajare se fac in
conformitate cu N.G.P.M., editia 2002, si cu Normele Specifice de munca.

h. Analiza mediului de lucru si a modului de asigurare a securitatii si sanatatii in munca


pe ansamblul societatii, nu a scos in evidenta aspecte negative permanente care sa
fie inregistrate ca boli profesionale, accidente tehnice sau accidente ecologice.

2.8 - Responsabilitate, autoritate si comunicare.

Pentru asigurarea functionarii S.MI, conducerea S.C. ARCOM S.A. a stabilit


responsabilitatile necesare, autoritatea functiilor de conducere si de control, precum
si resursele necesare aferente priin creacrea unui compartiment .Responsabilitatea si
autoritatea conducerii organizatiei care conduce, executa si verifica activitatile care
influenteaza calitatea, protectia mediului, securitatea muncii, se refera la
urmatoarele :

a. Stabilirea si delegarea autoritatii adecvate tuturor nivelurilor organizatiei, la


nivelul necesar de competenta a fiecarei functii, astfel ca sa se permita
exercitarea responsabilitatilor ce le revin conform Fisei postului, in realizarea
obiectivelor propuse si in constientizarea importantei activitatii lor asupra calitatii
produselor/lucrarilor/ serviciilor.
b. Asigurarea desfasurarii activitatilor de executie, control, evaluare si confirmare,
numai pe baza de proceduri/instructiuni scrise, avizate si aprobate, conform
prevederilor SMI.
c. Identificarea si inregistrarea oricaror neconformitati reale sau potentiale,
referitoare la produse, procese si servicii privind aplicarea SMI.
d. Stabilirea de actiuni corective si preventive pentru eliminarea cauzelor
neconformitatilor existente sau potentiale, precum si verificarea implementarii si
eficacitatii acestora.
e. Definirea metodelor de coordonare si control a interfetelor dintre diferitele
activitati ale organizatiei

2.9 - Reprezentantul managementului

Prin Regulamentul de organizare si functionare, conducerea S.C. ARCOM S.A. a


stabilit structurile organizatorice si a definit responsabilitatile necesare implementarii
si mentinerii Sistemului de Management Integrat, in concordanta cu cerintele
standardelor de referinta SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14001 : 2005 si OHSAS
18001/2004.

a. Pentru a asigura functionarea, mentinerea si imbunatatirea SMI, conducerea


organizatiei a desemnat un reprezentant al sau care sa aiba responsabilitatea si
autoritatea necesara pentru urmarirea functionarii si mentinerii SMI.
Reprezentantul Managementului raporteaza direct Directorului general al
organizatiei evolutia performantelor acesteia urmare aplicarii SMI, in vederea
luarii masurilor necesare de imbunatatire.
b. In fisele de post ale salariatilor au fost stabilite atributii, responsabilitati si
competente specifice domeniului de activitate, pentru fiecare functie in parte, care
sa asigure buna functionare a SMI.
c. Resursele materiale, tehnologice, umane si financiare vor fi asigurate conform
programelor de management aprobate.
d. Cele mai importante responsabilitati sunt prezentate in anexa 2 a Manualului
Calitatii; celelalte responsabilitati sunt detaliate in procedurile Sistemului de
Management Integrat si in fisele de post.
e. Conducerea organizatiei asigura conditiile necesare pentru ca seful
Compartimentului SMI, investit cu autoritatea si responsabilitatea necesara, sa-si
poata exercita atributiile privind controlul Sistemului de Management Integrat.
Seful Compartimentului SMI este subordonat Directorului Tehnic - Calitate al
organizatiei, coordoneaza metodologic elaborarea documentelor si controleaza
activitatile pe Directii, Compartimente si Santiere, privind aplicarea SMI.

2.10 - Comunicare interna, consultare.

SC ARCOM S.A., asigura tratarea unitara a comunicarii manageriale, avand ca date


de intrare datele de iesire ale proceselor, documentarea sistemului de management,
imbunatatirea continua a acestuia, responsabilizarea personalului, monitorizarea
proceselor,iar ca date de iesire masuri de realizare a satisfactiei tuturor partilor
interesate (clienti, actionari, angajati, furnizori, societate civila).

a. Comunicarea implica in general stabilirea, transmiterea, receptia si interpretarea


informatiilor legate de activitatile organizatiei

b. O comunicare realizata corect, completa si la timp, asigura organizatiei:

- sa explice politica managementului in domeniul calitatii, mediului, securitatii si


sanatatii in munca si strategia de ansamblu a organizatiei;

- sa asigure o abordare echilibrata a cerintelor si asteptarilor clientilor si ale altor


detinatori de interese, beneficiari , furnizori ;

- sa fie cunoscute obligatiile si responsabilitatile personalului organizatiei si a


managementului ;

- sa monitorizeze performantele unitatii;

- sa identifice potentialul de imbunatatire a sistemului ;

- sa motiveze angajatii ;

- sa imbunatateasca imaginea in exterior a organizatiei.

c. In procesul de comunicare organizatia include:

- Intalniri de lucru si analize cu personalul organizatiei;

- organizarea de comunicari verbale la locurile de munca;

- consultarea angajatilor atunci cand apar modificari care afecteaza securitatea la


locul de munca;

- folosirea de procedee de comunicare prin afisare, corespondenta, telefon, internet


etc.

d. Angajatii sunt consultati, prin reprezentantii lor, la analiza de imbunatatire a politicii


organizatiei si a procedurilor de management privind riscurile posibile la oricare
modificare de proces care ar putea afecta sanatatea si capacitatea lor la locul de
munca. Salariatii sunt reprezentati in Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca si
sunt informati cu toate deciziile conducerii organizatiei in acest sens.

e. De implementarea procesului de comunicare raspunde Directorul General si


reprezentantul managementului la nivelul intregii organizatii, precum si ceilalti
conducatori: directori, sefi compartimente si sefi de santiere;

f. Comunicarea in cadrul organizatiei reprezinta de fapt un schimb continuu de


informatii intre compartimentele unitatii si directorii de proiect privind problemele de
productie in realizarea calitatii executiei, a protectiei mediului, asigurarea securitatii
si sanatatii muncii si imbunatatirea SMI.

Cap III : Organizarea si verificarea calitatii activitatii S.C. ARCOM S.A

3.1 Generalitati

a. Managementul la cel mai inalt nivel analizeaza Sistemul de Management Integrat


sub aspectul implementarii corecte, adecvate si eficace a acestuia si a conformitatii
lui cu cerintele din standardele de referinta SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO
14001/2005 si OHSAS 18001/2004. Aceste analize se pregatesc de catre
compartimentul SMI, sub indrumarea reprezentantului managementului si au la baza
informatii si date preluate din rapoartele de audit, procesele verbale de inspectii,
RNC si RAC, programele de management, planurile de monitorizare a factorilor de
mediu, procese verbale de constatare, reclamatii si sesizari, concluziile evaluarilor de
riscuri pe locuri de munca, rapoartele si analizele Comitetului de Securitate si
Sanatate in Munca .

b. Analiza SMI se efectueaza anual, sau ori de cate ori este nevoie, in cadrul sedintei
speciale a conducerii organizatiei, in prezenta Directorului General si a
Reprezentantului Managementului, pe baza documentelor susmentionate.

3.2 Datele de intrare ale analizei de management

Elementele de intrare ale analizei efectuate de management includ informatii


referitoare la :

- rezultatele auditurilor;
- feedback-ul de la client;
- performanta proceselor si conformitatea produsului;
- stadiul actiunilor corective si preventive;
- actiuni de urmarire a masurilor dispuse la analizele anterioare efectuate de
management;
- schimbari care ar putea sa influenteze in bine SMI;
- recomandari pentru imbunatatire.

3.3 Datele de iesire ale analizei de management

Elementele de iesire ale analizei efectuate de management includ decizii si actiuni


referitoare la :

- imbunatatirea eficacitatii SMI ;

- imbunatatirea proceselor de realizare a lucrarilor si a produselor in raport cu


documentatia de executie, cu cerintele clientului si a reglementarilor legale privind
protectia mediului si securitatii muncii ;

- necesarul de resurse pentru imbunatatirea sistemului.

CONCLUZIE

Sistemul de Management Integrat conceput si implementat de S.C. ARCOM S.A.


respecta cerintele standardelor de referinta si ale legislatiei in vigoare aplicabila si
demonstreaza capabilitatea sa de a realiza lucrari de constructii si produse de buna
calitate care sa satisfaca cerintele clientilor, de a identifica si tine sub control aspectele
de mediu asociate activitatilor sale de productie si riscurile posibile pentru angajatii
sai si alte parti interesate, conformandu-se in acest sens reglementarilor legale si altor
cerinte pe care organizatia trebuie sa le respecte.

S.C. ARCOM S.A. este o societate de constructii cu vasta experienta pe piata de


specialitate, iar managementul eficient al firmei reprezinta o preocupare permanenta a
conducerii actuale.

BIBLIOGRAFIE

1. Maria Gaf-Deac, Management general, Editura Fundatiei Ramania de Maine, 2002

2. Gaf-Deac M., Indrumar pentru aplicaŃii de management, Editura Fundatiei Romania


de
Maine, Bucuresti, 2005

3. Manualul Calitatii S.C. ARCOM S.A.

4. Maria Gaf-Deac, Management Baze generale, Editura Fundatiei Ramania de


Maine, 2003

5. Radu V, Ciunteanu D, Managementul Proiectelor de constructii, Editura Economica


2000

6. Gherasim Z, Dumitru Al.-Managementul Proiectelor, Editura Fundatiei Ramania de


Maine, 2002

7. SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14001 : 2005 si OHSAS 18001/2004, ISO


9001/2008, Quality

Management System Standard,