Sunteți pe pagina 1din 80

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

APROBARI/AVIZARI
ELABORAT
RM
NUME
VALERIU NASTURAS
SEMNATURA

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
NUME
LUCIAN CAZAN
SEMNATURA

DATA

DATA

Data intrarii
in vigoare

LISTA DE CONTROL
Ed/rev
1/0

Obiectivul reviziei
Elaborarea editiei initiale

Copie controlata
Copie necontrolata
Exemplar nr.___
Acest document reprezinta proprietatea intelectuala S.C. ATREX PLUS S.R.L. Multiplicarea partial sau totala
si difuzarea acestuia se face cu acordul organizatiei.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

APROBARI/AVIZARI
ELABORAT
RM
NUME
VALERIU NASTURAS
SEMNATURA

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
NUME
LUCIAN CAZAN
SEMNATURA

DATA

DATA

Data intrarii
in vigoare

LISTA DE DIFUZARE
Nr.
Crt. DESTINATAR

DATA

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

NUME SI PRENUME

RETAGERE
DATE

NUME/PRENUME
SEMNATURA

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

CUPRINS
Politica in domeniul calitatii si sigurantei alimentului

1/1

Capitolul 1 Prezentarea organizatiei

1/1

Capitolul 2 Introducere

1/6

2.1.1 Domeniu de aplicare

1/6

2.1 Prezentarea Manualului de Management Integrat

2/6

2.2 Documente de referinta

4/6

2.3 Controlul Manualului de Management Integrat

5/6

2.4 Confidentialitatea documentatie SMI

6/6

Capitolul 3 Interferente organizatorice

1/2

3.1 Cerinte generale

1/2

3.2 Organizarea procesuala

1/2

3.3 Relatii de interfata

1/2

Capitolul 4 Sisteme de management integrat calitate, mediu si siguranta alimentului

1/9

4.1 Cerinte generale

1/9

4.2 Cerinte referitoare la documentatie

5/9

Capitolul 5 Responsabilitatea Managementului

1/15

5.1 Angajamentul Managementului

1/15

5.2 Orientarea catre client

1/15

5.3 Politica in domeniul calitatii, mediului si sigurantei alimentului

2/15

5.4 Planificare

4/15

5.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare

6/15

5.6 Pregatire si raspuns in caz de urgenta


FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

14/15

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

5.7 Analiza efectuata de management

Capitolul 6 Managementul resurselor

14/15

1/6

6.1 Asigurarea resurselor

1/6

6.2 Resurse umane

2/6

6.3 Infrastructura

4/6

6.4 Mediul de lucru

5/6

6.5 Programe preliminare

6/6

Capitolul 7 Realizarea produsului

1/13

7.1 Planificarea realizarii produsului

1/13

7.2 Procese referitoare la relatia cu clientul

1/13

7.3 Proiectare si dezvoltare

2/13

7.4 Aprovizionare

9/13

7.5 Productie

11/13

7.6 Cotrolul dispozitivelor de masurare si monitorizare

12/13

Capitolul 8 Masurare, analiza si imbunatatire

1/13

8.1 Generalitati

1/13

8.2 Monitorizare si masurare

1/13

8.3 Controlul produsului neconform

6/13

8.4 Analiza datelor

9/13

8.5 Imbunatatire

9/13

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Anexe
Anexa 1

Organigrama

1/1

Anexa 2

Lista documentelor SMI

1/12

Anexa 3

Lista procese si proprietari de procese

3/12

Anexa 4

Definitii

5/15

Anexa 5

Abrevieri

12/12

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

POLITICA MANAGERIALA IN DOMENIUL


CALITATII, MEDIULUI SI SIGURANTEI ALIMENTULUI
S.C. ATREX PLUS S.R.L este o societate competent, operative, integrate, deschisa, orientate catre client,
avand ca domeniu de activitate: comert cu ridicata si import-export.
Principiile de baza ale societatii noastre sunt:
asigurarea si imbunatatirea continua a calitatii produselor furnizate de catre organizatia noastra, prin
mentionarea conditiilor de igiena si siguranta;
Dezvoltarea sip e mai departe a spiritului de echipa in scopul cresterii increderii in fortele proprii;
Obtinerea unei imagini excelente dovedite prin professionalism si operativitate;
Asigurarea unui mediu si echipamente de lucru adecvat in vederea obtinerii de produse de calitate, a
reducerii impactului asupra mediului;
Controlul aspectelor de mediu si a impactului acestora asupra mediului.
Conditia de baza pentru a face ca cele mai sus expuse sa devina realitate este respectarea cerintelor Sistemului
de Management Integrat implementat in organizatia noastra conform standardelor SR EN ISO 9001: 2001, SR
EN ISO 14001: 2005 si SR EN ISO 22000: 2005.
Acest system ofera cadrul pentru imbunatatirea activitatilor prin:
semnalarea de catre fiecare angajat a oricaror neconformitati aparute in cursul activitatii in scopul
inlaturarii acestora;
eliminarea cauzelor ce duc la neconformitati reducand astfel costurile noncalitatii;
instruirea permanenta a personalului angajat si motivarea acestuia in vederea ridicarii nivelului
professional al prestarilor organizatiei;
analiza periodica a datelor in scopul imbunatatirii continue a activitatilor;
Principalele obiective pe anul 2006 sunt:
proiectarea si implementarea Sistemului de Management Integrat, in vederea certificarii de catre un
organism de certificare, conform SR EN ISO 9001: 2001, SR EN ISO 14001: 2005 si SR EN ISO
22000:2005;
cresterea satisfactiei clientilor pentru serviciile oferite.
Conducerea S.C. ATREX PLUS S.R.L. se angajeaza sa asigure resursele necesare pentru functionarea,
mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management Integrat.
In scopul realizxarii unor performante optime in relatiile cu clientii, politica si obiectivele Sistemului de
Management Integrat sunt communicate, cunoscute si aplicate de intregul personal al organizatiei noastre, iar
nivelul satisfacerii clientilor este monitorizat si imbunatati continuu.
Data: 08.12.2006

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

Director General
Cazan Lucian

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

CAPITOLUL 1
PEZENTARE S.C.ATREX PLUS S.R.L.
Str.
Tel:

Fax:
Email:

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

CAPITOLUL 2 INTRODUCERE
2.1.1 Domeniu de aplicare
Sistemul de management integrat: calitate, mediu si siguranta alimentului descries in acest manual, stabileste
masurile menite sa demonstreze aplicarea cerintelor standardelor SR EN ISO 9001: 2001, SR EN ISO 14001:
2005 si SR EN ISO 22000: 2005, precum si pentru a demonstra performanta si capabilitatea organizatiei
noastre in ce priveste oferirea consecventa de servicii si/sau produse cu o singuranta crescuta pentru
consumatori si care sa satisfaca cerintele clientilor si a reglementarilor aplicabile la nivel national si
international si principiile sistemului HACCP.
Prevederile prezentului manual se aplica tuturor entitatilor functionale din cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L.
care au responsabilitati referitoare la proiectarea, implementarea, mentinerea si dezvoltarea SMI in acord cu
standardele de referinta adoptate, pentru domeniul de activitate: comert cu ridicata si import-export cu:
-utilaje, echipamente, isntrumente, aparaturi, component, consumabile, produse si material utilizate in
industrie, constructii, agricultura, transporturi, comert si turism;
-masini, aparate electrice si electronice, calculatoare, periferice, component, consumabile si software;
-aparaturi, instrumente, produse si consumabile medicale, de laborator si farmaceutice;
-autovechicule, vechicule, ambarcatiuni, piese si accesorii;
-produse chimice, combustibili, carburanti, lubrifianti si derivati, produse din metal, roca, ceramic, sticla,
lemn, celuloza, hartie, cauciuc, mase plastic; produse agricole si ale industriei alimentare usoare.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

2.1.2 PREZENTAREA MANUALULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


La proiecarea prezentului manual au fost luate in considerare principiile ce constituie fundamental sistemelor de
management al calitatii, mediului si sigurantei alimentului parcurgandu-se urmatoarele etape:
identificarea nivelurilor functionale si a relatiilor ierarhice dintre acestea;
identificarea si descrierea proceselor;
analiza legislatiei aplicabile si a standardelor specifice domeniului alimentar si a posibilitatilor de
integrare a cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2001 cu cerintele CODEX ALIMENTARIUS, SR
EN ISO 14001: 2005 si ale standardului SR EN ISO 22000: 2005
constituirea Echipei pentru Siguranta Alimentului;
descrierea materiilor prime si ale produselor;
elaborarea diagramelor flux;
identificarea pericolelor;
analiza pericolelor;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

determinarea punctelor critice de control;


stabilirea limitelor critice si ale actiunilor corective/preventive;
monitorizarea punctelor critice de control;
verificarea planurilor HACCP.

2.1.3 Denumire
Manualul de Management Integrat (Calitate, Mediu si Siguranta Alimentului) cod: MMI 01, Revizia 0 (editia
unu, revizia zero) descrie sistemul de management al calitatii integrat cu sistemul de management de mediu si
sistemul de management al sigurantei alimentelor implementat in cadul S.C. ATREX PLUS S.R.L.
2.1.4 Scop
Prezentul manual descrie conditiile referitoare la Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu
Siguranta Alimentului (SMI), aplicat in cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L. in scopul de:
a descrie cerintele SMI, procesele si interconexiunile dintre acestea, sistemul de management devenind
astfel inteligibil pentru client, beneficiar, organism de certificare si oricine doreste sa aiba informatii in
acest sens;
a prezenta activitatile ce se desfasoara in cadrul organizatiei pentru care s-a proiectat si implementat un
system de management integrat;
a descrie interactiunile standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001: 2005 si SN EN ISO
22000: 2005;
a descrie modul in care sunt incorporate iesirile SMI in practicile de lucru;
a realize optimum de eficacitate si eficienta a activitatilor in concordant cu cerintele proiectate de
organizatie;
a furniza un punct de referinta oricarui angajat din cadrul organizatiei care are nevoie de informatii
privind activitatile legate de SMI;
a ajuta personalul organizatiei sa inteleaga activitatile legate de SMI;
a da consistent si consecventa activitatilor desfasurate in cadrul organizatiei;
a reprezenta structurile managerial si organizatorice si a politicii in domeniul calitatii, mediului si
sigurantei alimentului;
a indeplini o conditie semnificativa pentru verificarea SMI;
a indeplini o conditie semnificativa petnru certificarea pe baza sistemului descries in manual conform
standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si SR EN ISO 22000:2005.
Prevederile prezentului manual se aplica tuturor entitatilor functionale din cadrul S.C. ATREX PLUS
S.R.L. care au responsabilitati referitoare la proiectarea, implementarea, mentinerea si dezvoltarea SMI in
acord cu standardele de referinta adoptate, pentru domeniul de activitate: comert cu ridicata si importexport cu:
-utilaje, echipamente, isntrumente, aparaturi, component, consumabile, produse si material utilizate in
industrie, constructii, agricultura, transporturi, comert si turism;
-masini, aparate electrice si electronice, calculatoare, periferice, component, consumabile si software;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

-aparaturi, instrumente, produse si consumabile medicale, de laborator si farmaceutice;


-autovechicule, vechicule, ambarcatiuni, piese si accesorii;
-produse chimice, combustibili, carburanti, lubrifianti si derivati, produse din metal, roca, ceramic, sticla,
lemn, celuloza, hartie, cauciuc, mase plastic; produse agricole si ale industriei alimentare usoare.
2.2 DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabulary.


SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii.Cerinte.
SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si al mediului.
SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu.Cerintele cu ghid de utilizare.
SR EN ISO 14004:2005 Sisteme de management de mediu .Linii directoare referitoare la principia,
sisteme si tehnici de aplicare.
SR EN ISO 14031:2001 Management de mediu. Evaluarea performantei de mediu.Ghid
SR EN ISO 22000:2005 Sisteme de management al sigurantei alimentelor. Cerinte pentru orice
organizatie din lantul alimentar.
ISO 15161:2005 Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001 in industria alimentelor si a bauturilor.
HG 1198/2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare.
Ord. MS 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente.
Ord. MS 976/1998 privind aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea,
pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
CODEX ALIMENTARIUS
SR EN ISO 13462 1:2001 Igiena agroalimentara. Principii generale.
SR EN ISO 13462 2:2002 Sistem de analiza riscului si punctelor critice de control si ghidul de
aplicare a acestuia.
SR EN ISO 13462 3:2002 Principii de stabilire a criteriilor microbiologice pentru alimente.
Legea 150:2004 Legea privind siguranta alimentelor.
Legea 412:2004 Legea pentru modificarea si completarea Legii 150:2004 privind siguranta
alimentelor.
HG 924:2005 Reguli generale petnru igiena produselor alimentare.
Legea 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele
defectuase.

2.3 CONTROLUL MANUALULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


2.3.1 Elaborare
Elaborarea Manualului de Management Integrat este facuta de Reprezentantul Managementului sau de catre
personae calificate, numite de catre Director General.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

2.3.2 Aprobare interna/externa


Aprobarea Manualului de Management Integrat se face facuta de Reprezentantul Managementului sau de
catre personae calificate, numite de catre Director General.
2.3.3 Editie/ revizie
Orice modificare a manualului implica o noua revizie. La 5 revizii sau modificari ce afecteaza mai mult de 25%
din continutul manualului, se elaboreaza o noua editie.
2.3.4 Multiplicare
Multiplicarea manualului se face cu acordul Directorului General in numarul de exemplare specificat in Lista
de difuzare (F-4.2.3-02) a manualului.
2.3.5 Difuzare
Difuzarea manualului se face controlat prin Lista de difuzare (F-4.2.3-02) a manualului.Fiecare exemplare
difuzat va avea specificat numarul corespunzator din Lista de difuzare (F-4.2.3-02).Copiile necontrolate vor
putea mentiunea Copie informativa
2.3.6 Pastrare/Arhivare
Pastrarea se face de catre detinatori in conditii care sa previna deteriorarea.
Arhivarea se face de catre Reprezentantul Managemetnului si se consemneaza in registrul de evidenta a
documentelor SMI.
2.3.7 Retragere
Retragerea manualului se face de catre emitent pe baza Listei de difuzare(f-4.2.3-02), prin dispozitia scrisa de
Directorul General.
2.3.8 Scoatere din uz
Responsabilitatea distrugerii editiilor perimate ii revine Reprezentantului Managementului, cu acceptul
prealabil al Directorului General.
Originalele sunt arhivate si se pastreaza in arhiva S.C. ATREX PLUS S.R.L. numai ultimile trei editii, restul
fiind eliminate.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

2.4 CONDIFENTIALITATEA DOCUMENTATIEI MMI


Manualul de Management Integrat, precum si procedurile SMI sunt documente confidential ale organizatiei si
sunt proprietatea S.C. ATREX PLUS S.R.L.
Responsabilitatea gestionarii Manualului de Management Integrat ii revine exclusive Reprezentantul
Managementului.
Multiplicarea si difuzarea acestor documente este interzisa fara acodrul S.C. ATREX PLUS S.R.L.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

CAPITOLUL 3 INTERFERENTE ORGANIZATORIECE


3.1 CERINTE GENERALE
Personajul care conduce, efectueaza si verifica activitatile care influenteaza caluitatea serviciilor, mediu si
siguranta alimentului, are suficienta libertate si autoritate organizatorica pentru:
a. a initia actiuni de prevenire a aparitiei oricarei neconformitati referitoare la produse, protectia mediului,
procese, SMI;
b. a identifica si inregistra orice problem referitoare la produse, situatii de urgenta legate de protectia
mediului procese, SMI;
c. a initia, a recomanda sau a furniza solutii pe cai prestabilite;
d. a verifica implementarea solutiilor.
3.2 ORGANIZAREA PROCESUALA
S.C. ATREX PLUS S.R.L. are o structura organizatorica ierarhic functional alcatuita din complimente
operationale si complemente functionale, avand la baza respectarea principiului unitatii de decizie si actiune.
Descrierea organizarii procesuale de detaliu este realizata in Manualul de Management Integrat si documentele
associate (proceduri si instructiuni).
3.3 RELATII DE INTERFATA
Pentru respectarea prevederilor legate referitoare la asigurarea calitatii serviciilor oferite, mediului, precum si
calitatea si siguranta produselor realizate, S.C. ATREX PLUS S.R.L. are relatii de interfata externe cu:
a) unitatile beneficiare de produse si/sau servicii;
b) furnizori de material/produse/servicii;
c) organe externe sau interne de control.
Relatiile de interfata sunt de mai multe categorii:
a) Relatii de autoritate
Relatii ierarhice intre titularii posturilor managerial si posturile de executie sau management situate pe
nivel ierarhic inferior, subordonati nemijlocit.
relatii functionale intre compartimentele nesubordonate nemijlocit, in domeniul activitate
specific.Autoritatea functional se manifesta prin transmiterea de proceduri, instructiuni si regulamente
documentate.
Relatii de control stabilite intre Directorul General si celelalte subdiviziuni organizatorice ale
organizatiei.
b) Relatii de cooperare Stabilite intre posture situate pe acelasi nivel ierarhic petnru rezolvare in mod
operativ a problemelor ce apar cu o anumita periodicitate.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

c) Relatii de interfata cu organelle de control externe si interne in domeniul asigurarii calitatii protectiei
mediului si sigurantei produselor se desfasoara in baza auditurilor interne sau externe, conform reglementarilor
legale.
CAPITOLUL 4 SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRATE CALITATE, MEDIU SI
SIGURANTA ALIMENTULUI
4.1 CERINTE GENERALE
Intre obiectivele politicii managerial ale organizatiei se numara si cele referitoare la identificarea, analiza si
controlul pericolelor in vederea asigurarii sigurantei alimentului, protectiei mediului, a continuitatii furnizarilor
de produse si/sau servicii sigure si de calitate si satisfacerii cerintelor clientilor nostril.
Implementarea SMI constituie o decizie strategic a Directorului General S.C. ATREX PLUS S.R.L. , la baza
careia se regasesc:
strategia de modernizare si dezvoltare;
opiniile clientilor despre serviciile si produsele noastre;
cerintele lor suplimentare;
necesitatea identificarii modalitatilor de scadere a costurilor noncalitatii si a mediului;
dorinta de imbunatatire continua a propriilor servicii si produse si de asigurarea a sigurantei
consumatorilor.
SMI implementat are in vedere urmatoarele aspect:
elaborarea politicii, obiectivelor calitatii, mediului si sigurantei alimentului;
determinarea siccesiunii si interactiunii proceselor primare;
identificarea, evaluarea si controlul pericolelor legate de siguranta alimentara;
determinarea, evaluarea si metodelor necesare pentru a se asigura, atat functionarea, cat si
managementul proceselor;
identificarea resurselor si informatiilor necesare asigurarii suportului functionarii si monitorizarii
proceselor;
asigurarea monitorizarii, masurarii si analizei proceselor;
asigurarea implementarii actiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor planificate si imbunatatirii
continue a tuturor proceselor;
asigurarea cadrului necesar respectarii codurilor de buna practica si igiena din industra alimentara;
identificarea aspectelor de mediu care au impact semnificativ asupra mediului;
Pentru derularea proprietatilor activitatii S.C. ATREX PLUS S.R.L. utilizeaza o structura de procese correlate
si interdependente care se suprapun peste propria structura organizatorica.
4.1.1 Principalele procese din cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L.
Procesele necesare SMI, idenfiticate in cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L. sunt:
PROCESE DE MANAGEMENT AL ACTIVITATILOR care se refera la activitati de:
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

- analiza a tuturor proceselor din organizatie;


- planificaera tuturor proceselor prin stabilirea:
o obiectivelor cuantificabile pe fiecare nivel ierarhic;
o termenului de realizare a obiectivelor;
o responsabilitatilor pentru ducerea la indeplinire a obiectivelor propuse;
- elaborarea programului calitatii, de management de mediu;
- identificarea si evaluarea pericolelor privind siguranta alimentului;
- identificarea si evaluarea aspectelor semnificative de mediu associate activitatilor desfasurate.
PROCESE DE ASIGURARE A RESURSELOR ce privesc activitati de alocare a resurselor umane,
material si financiare necesare pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor oferite, asigurarea
protectiei mediului S.C. ATREX PLUS S.R.L.
PROCESE DE REALIZARE A PRODUSULUI SI DE FURNIZARE DE SERVICII ce se refera la
activitatile de:
- ofertare/contractare
- cercetare-dezvoltare de produse noi;
-aprovizionare cu materii prime, utilaje, echipamente, instrumente, aparaturi, component, consumabile,
produse si material utilizate in industrie, consructii, agricultura, transporturi, masini, aparate electrice si
electronice, calculatoare, periferice, component, consumabile si software, produse si consumabile
medicale, de laborator si farmaceutice; autovehicule, vehicule, ambarcatiuni, piese si accesorii; produse
chimice, combustibili, carburanti, lubrifianti si derivati; produse din metal, roca, ceramic, sticla, lemn,
celuloza, hartie, cauciuc, mase plastic, produse agricole si ale industriei alimentare usoare;
-planificare si realizare efectiva a serviciilor;
-control operational al tuturor activitatilor care pot avea impact semnificativ asupra mediului
(manipularea si deopozitarea materii prime si produse, procese de realiare a serviciilor etc.)
PROCESE DE MASURARE referitoare la:
- satisfactia clientului in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor/produselor furnizate clientilor de S.C.
ATREX PLUS S.R.L.
- produs, proces (activitati de inspectie si control la receptia materiei prime, pe fluxul desfasurarii
proceselor), precum si activitati de evaluare a SMI audit intern.
- planuri HACCP in scopul imbunatatirii acestora;
Procesele de masurare furnizeaza date petnru analiza si imbunatatirea SMI, a proceselor, servicilor si/sau
produselor realizate de S.C. ATREX PLUS S.R.L.
Procesele externe pentru care trebuie asigurat controlul la nivel organizatiei sunt: verificarea metrological a
DMM-urilor.
Excluderi:
Cerinta 7.5.4 Proprietatea clientului Aceasta cerinta este neaplicabila in acest moment in cadrul organizatiei
noastre, clientul nefiind proprietarul nici unei materii prime, material, produs sau serviciu utilizat in procesul de
fabricatie.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

4.1.2 Interactiunea dintre principalele procese

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

4.2 CERINTELE REFERITOARE LA DOCUMENTATIE


4.2.1 Generalitati
Structura documentatiei la nivelul organizatiei noastre este urmatoarea:
Politica si obiectivele in domeniul calitatii, mediului si sigurantei alimentului
documente care furnizeaza informatii consecvente, atat pentru scopuri interne cat si pentru scopuri
externe, referitoare la SMI: Manualul de Management Integrat cod: MMI-01
Proceduri obligatorii ale SMI: PG xx yy, unde xx reprezinta numarul procedurii, iar yy reprezinta
numarul editiei in vigoare
Proceduri operationale: PO xx yy, unde xx reprezinta numarul procedurii iar yy reprezinta numarul
editiei in vigoare.
Proceduri si instructiuni de lucru, de operare: PL/IL/IO xx yy
Analiza pericolelor privind siguranta alimenteor, document ce descrie sistemul de cont al pericolelor,
care sunt relevante pentru siguranta produselor alimentare, cu ajutorul punctelor critice de control si
contine:
o Analiza pericolelor
o Planurile HACCP
Programe preliminare si programe preliminare operationale care descriu metodele de control
identificate si selectate de echipa pentru siguranta alimentului
Documente care furnizeaza dovezi obiective ale activitatilor efectuate sau ale rezultatelor obtinute
numite inregistrari referitoare la calitate, medoi si siguranta alimentului.
Explicitarea cerintelor SMI se face in documentatia sistemului, care constituie punctual de plecare pentru
demonstrarea compatibilitatii cu conditiile standardelor adoptate, oferind instrumentele necesare masurarii
gradului de implementare a SMI in organizatie.
Extinderea SMI se bazeaza pe:
dimensiunea organizatiei si tipul activitatilor desfasurate;
complexitatea proceselor si interactiunea dintre ele;
nivelul de competenta al personalului angajat.
Documentatia este pastrata pe mai multe suporturi si anume: hartie sip e support electronic.
Toate cerintele, conditiile si dispozitiile adoptate de organizatia noastra pentru SMI sunt descries in
documentatia SMI.
4.2.2 Manualul Managementului Integrat
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

In cadrul documentatiei SMI, Manualul Managementului Integrat ocupa un loc strategic si aceasta reprezinta
sinteza cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2001, integrate cu cerintele standardelor SR EN ISO
14001:2005 si respective SR EN ISO 22000:2005, stability in mod explicit:
domeniile de competenta,
limitele de responsabilitate,
strategia si politica in domeniul calitatii, mediului si sigurantei alimentului
procedurile sistemului de management integrat si legatura indisolubila intre cele trei sisteme, astfel incat
sa poata fi controlata intreaga activitate ce concur la realizarea obiectivelor si scopurilor propuse.
Obiectivele Manualului de Management Integrat sunt:
comunicarea politicii si a obiectivelor privind calitatea, mediul si siguranta alimentului, precum si a
angajatumentului conducerii;
asigurarea documentelor de referinta pentru implementarea efectiva a SMI;
asigurarea tinerii sub control (faci cum scrie) a practicilor si activitatilor care influenteaza calitatea si
siguranta alimentului si care au un effect semnificativ asupra mediului;
asigurarea bazei documentate petnru auditarea SMI;
asigurarea continuitatii SMI la modificarea circumstantelor;
prezentarea in afara organizatiei a SMI;
demonstrarea conformitatii SMI cu cerintele referitoare la calitate, mediu si siguranta alimentului, cerute
contractual.
Manualul de Management Integrat este destinat conducerii, clientilor, furnizorilor, organismelor de certificare,
potentialilor parteneri, investitorilor etc.
4.2.3 Controlul documentelor
Toate documentele si informatiile ce se refera la cerintele SMI:
Specificatii(ex pentru materii prime, produse);
Legislatia curenta si coduri de buna practica si igiena;
Alte documente externe (ex manualele echipamentelor);
Analiza pericolelor;
Programe preliminare si programe preliminare operationale sunt mentinute sub control.Modul de tinere
sub control al acestora este prezentat in procedura Controlul documentelor.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SMI


Controlul Manualului de Management Integrat, a procedurilor SMI si al Programelor Preliminare.

Legenda:
RM - Reprezentantul Managementului
DG Director General
RP Responsabil de Proces
Comp. Compartiment

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Documentele aflate pe support electronic, bazele de date si sistemele informatice sunt suspuse acelorasi reguli
de control ca pentru orice document editat pe support de hartie.
Toate documentele modificate in cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L. (In aceasta categorie intrand:documentele
SMI, proceduri, standard de firma, retete, tehnologii, analiza pericolelor, instructiuni etc.) respecta urmatoarele
principia generale:
fiecare document este identificat printr-un anume generic si cod;
fiecare document are evidentiat stadiul editiei in vigoare si reviziilor;
fiecare document are un numar definit de pagini numerotate;
fiacre document este identificat in modul clar cu autoritatea de elaborare, avizare/ verificare si aprobare
a documentului;
fiecare document are stability modul de difuzare si de control;
fiecare document este multiplicat si difuzat intr-un numar cunoscut de copii, conform listei de difuzare;
copiile pentru care emitentul nu isi asuma responsabilitatea actualizarii, avand numai un character
informative, vor fi identificate in acest sens: Copie informativa, Nu se actualizeaza etc.;
pentru fiecare tip de document este stabilita in mod prcis autoritatea de revizuire si modificare.Acolo
unde este posibil, este de preferat ca modificarile efectuate sa fie marcate, pentru a se asigura
identificarea lor rapida de catre destinatar;
orice modificare a unui document va fi difuzata tuturor detinatorilor de copii oficiale conform listei de
difuzare;
documentele se pastreaza pentru un interval ce depinde de durata de viata a produsului, durata ceruta de
lege sau cerintele clientilor;
in cazul in care un document devine in intregime neaplicabil, emitentul are obligatia retragerii tuturor
copiilor difuzate conform listei de difuzare.
Prin alte documente intelegem:
documente tehnice:
- suportul ethnic care a stat la baza executiei echipamentelor tehnologice extinderii;
- manual, carti tehnice achizitionate in scopul imbunatatirii profesionale;
- reviste la care organizaita este abonata;
- standard.
inregistrari de tip evidenta
- dosarul utilajului/ instalatiei;
corespondenta cu clientii.
De gestionarea documentelor in cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L. se ocupa fiecare sef de
activitate/responsabilitate de proces. Locul de pastrare si arhivare este prevazut si special amenajat pentru a
preveni deteriorarea lor. Prin grija Responsabilului de Proces documentele sunt cuprinse in centralizare si sunt
puse la dispozitia personalului din subordine.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

4.2.4 Controlul inregistrarilor


Identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea, durata de parasire si eliminarea inregistrarilor calitatii, mediului
si sigurantei alimentului sunt descries in procedura generala Controlul Inregistrarilor.
Responsabilitatile ce decurg din aplicarea prezentei cerinte sunt atribuite tuturor activitatilor din cadrul
organizatiei fiind detaliate in procedura generala Controlul inregistrarilor.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

CAPITOLUL 5 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI


5.1 ANGAJAMENTUL MANAGERULUI
Directorul General se preocupa in mod direct de implicarea tuturor angajatilor sai in dezvoltarea,
implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii SMI prin:
comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, precum si a cerintelor
legale si de reglementare;
stabilirea politicii referitoare la calitate, mediu si siguranta alimentelor;
a se asigura ca sunt indeplinite obiectivele calitatii, a obiectivelor generale si specifice de mediu precum
si cele referitoare la siguranta alimentelor;
asigurarea disponibilitatii resurselor necesare atingerii obiectivelor propuse;
analiza periodica a SMI.
Angajamentul managerului S.C. ATREX PLUS S.R.L. consta in:
proiectarea, mentinerea si operarea intr-un SMI efficient;
imbunatatirea continua a eficacitatii lui;
asigurarea resurselor necesare;
identificarea, evaluarea si controlul pericolelor legate de siguranta alimentara;
respectarea cerintelor legislative;
prin numirea Reprezentantului Managerului si nominalizarea membrilor Echipei pentru Siguranta
Alimentului si sprijinirea activitatilor echipei.
Directorul General este cel care stabileste unitatea scopurilor si directiilor pe care organizatia trebuie sa le
urmeze.Conducerea societatii creeaza si mentine un mediu intern in care personalul angajat poate sa devina
implicat constient in atingerea obiectivelor propuse.
Principalele avantaje ce decurg din acest angajament sunt:
angajatii vor intelege si vor fi motivate fata de scopurile si obiectivele organizatiei;
activitatile sunt evaluate, impelentate si indreptate intr-o singura directie;
vor fi eliminate lacunele de comunicare itnre nivelurile de conducere ale organizatiei.
5.2 ORIENTAREA CATRE CLIENT
In central preocuparilor noastre se afla realizarea unor servicii calitative, cu impact redus asupra mediului si
asigurarea calitatii totale si nu in ultimul rand, omul care are dreptul la o ciata sanatoasa si sigura.De aceea,
intreaga activitate S.C. ATREX PLUS S.R.L. se concentreaza pe realizarea de servicii de calitate si de produse
cu riscuri minime pentru sanatatea si siguranta consumatorilor, a intelege si anticipa nevoile prezentate si
viitoare ale clientilor sai, strauindu-se sa preintimpine nevoile acestora sis a depaseasca cerintele lor prin:
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

respectarea legislatiei romane in vigoare privind calitatea serviciilor oferite, mediul, precum si prin
calitatea si siguranta produselor realizate, a conventiilor international la care Romania a aderat, precum
si alinierea la DIrectivele UE privind managementul calitatii, mediului si sigurantei alimentelor;
monitorizarea continua a problemelor privind calitatea serviciilor si/sau produselor realizate, aspetele de
mediu, precum si a unor activitati care pot influenta parametrii de calitate ai serviciilor si/sau produselor
proprii;
minimizarea pierderilor si optimizarea consumurilor de materii prime, material si energie.
5.3 POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIUL SI SIGURANTEI ALIMENTULUI
Responsabilitatea stabilirii politicii in domeniu calitatii, mediului si sigurantei alimentului a strategiei pentru
implementarea prevederilor SMI in conformitate cu standardele adoptate, revine Directorului General. Politica
este dictate in primul rand de politica de stat, prin intermediul legislaatiei nationale.
Directorul General are autoritatea necesara pentru tinerea sub control a activitatilor de implementare,
mentinere si imbunatatire continua a SMI.
Directorul General deleaga autoritatea necesara implementarii, mentinerii si imbunatatirii continue a SMI
Reprezentantul Managementului, iar a SMSA Echipei de Siguranta a Alimentului.
Domeniul SMI politica in domeniul calitatii, mediul si singurantei alimentului este: comert cu ridicata si
import-export utilaje, echipamente, instrumente, aparaturi, component, produse si material utilizate in
industrie, constructii, agricultura, transporturi, comert si turism; masini, aparate electrice si electronice,
calculatoare, periferice, consumabile si software, aparaturi, instrumente, produse si consumabile medicale, de
laborator si farmaceutice, autovehicule, vechicule, ambarcatiuni, piese sia ccesorii, produse chimice,
combustibili, carburanti, lubrifianti si derivati; produse din metal, roca, ceramic, sticla, lemn, celuloza, hartie,
cauciuc, mase plastic, produse agricole si ale industriei alimentare usoare.
Principiile care sustin politica referitoare la calitate, mediu si siguranta alimentului a conducerii S.C. ATREX
PLUS S.R.L. sunt:
Asigurarea si imbunatatirea continua a calitatii serviciilor oferite si a produselor furnizate de catre
organizatia noastra, prin mentinerea conditiilor de igiena si siguranta;
Dezvoltarea sip e mai departe a spiritului de echipa in scopul cresterii increderii in fortele proprii;
Calitatea si seriozitatea in relatiile de parteneriat garanteaza pastrarea clientilor actuali;
Obtinerea unei imagini excelente dovedite prin professionalism si operativitate;
Asigurarea unui mediu si echipamente de lucru adecvat in vederea obtinerii produselor de calitate, a
reducerii impactului asupra mediului;
Controlul aspectelor de mediu si a impactului asupra mediului.
Politica referitoare la calitate, mediu si siguranta alimentelor stabilita de catre Directorul General S.C.
ATREX PLUS S.R.L. are ca principale directii de actiune abordare realizarea urmatoarelor deziderate:
reducerea pericolelor legate de siguranta produselor realizate, prin identificarea, evaluarea si controlul
acestora;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

identificarea aspectelor de mediu associate activitatilor desfasurate asupra carora organizatia are control;
prevenirea poluarii;
stabileste si analizeaza obiectivele generale si specifice de mediu
imbunatatirea calitatii serviciilor si/sau produselor oferite;
reducerea consumurilor energetice
diminuarea consumurilor tehnologice si a pierderilor.
conformitatea cu legislatia si reglementarile aplicabile, precum si alte cerinte pe care organizatia le-a
adoptat;
Politica de mediu este dispoibila pentru public.
politica referitoare la calitate, mediu si siguranta alimentului, precum si strategiile sunt formulate explicit si
formalizat, astfel incat sa poata fi communicate tuturor angajatilor.Acestea devin operationale in momentul in
care conducerea isi da consimtamantul in scris.Dupa implementare, politica si strategia vor fi revizuite cu
regularitate petnru a se adapta modificarilor survenite in functionarea organizatiei.
Directorul General se oblige sa stabileasca prin prevederile prezentului manual si prin procedurile aferente,
dispozitiile si conditiile necesare indeplinirii cerintelor SMI, in special cele privitoare la:
1. Capacitatea de adaptare a organizatiei, in acord cu prevederile SMI si reglementarile legislative.
2. Atingerea obiectivelor de afaceri ale organizatiei si cerintelor consumatorilor si autoritatilor legate de
siguranta produselor realizate.
3. Delegarea Reprezentantului Managementului cu autoritatea si responsabilitatea necesara implementarii,
evaluarii permanente si imbunatatirii continue a Sistemului de Management Integrat si a Echipei de Siguranta
a Alimentului pentru Sistemnul de Management al Sigurantei Alimentelor.
4. Asigurarea conditiilor tehnico-materiale necesare aplicarii cerintelor descries in Manualul de Management
Integrat si in Procedurile Generale.
5. Independenta in luarea deciziilor referitoare la calitate, mediu si siguranta produselor furnizate de organizatie.
Intregul personal al organizatiei are obligatia si raspunderea respectarii si aplicarii prevederilor inscrise in
prezentul manual si in celelalte documente ale SMI.
5.4 PLANIFICARE
5.4.1 Obiectivele Calitatii, Mediului si Sigurantei Alimentului
Politica si stategia sunt explicitate si cincretizate prin intermediul unor obiective si masuri care le asigura
operationalitatea. Obiectivul principal consta in planificarea, controlul si executarea activitatilor de la studiul
pietei/a cerintelor clientilor pana la realizarea serviciilor sau a produsului finit in conditii de perfornanta
economica. La stabilirea obiectivelor calitatii, mediului si sigurantei alimentului Directorul General ia in
considerare:
cerintele actuale si de perspective ale organizatiei si ale clientilor;
concluzii relevante rezultate in urma analizei efectuate de management;
performantele serviciilor/produselor si proceselor curente;
gradul de satisfactie al clientilor;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

rezultate ale autoevaluarilor;


analiza oportunitatilor de imbunatatire;
resursele necesare atingerii obiectivelor;
prevederile legale si alte cerinte in domeniul managementului calitatii, mediului s sigurantei alimentului;
pericolele legate de siguranta alimentului;
aspectele de mediu semnificative;
angajamentul de prevenire a poluarii.

Pentru atingerea obiectivelor, organizatia stabileste si mentine un Program al calitatii precum si un Program de
Management de Mediu.Programele fac referire la:
Desemnarea responsabilitatilor pentru atingerea obiectivelor,
Mijloacele (resurse material, financiare, umane, metode),
Indicatorii de performanta;
Termenele privind realizarea acestora.
Pentru fiecare nivel din organigrama sunt stabilite obiectivele calitatii, mediului si sigurantei alimentului.
In cazul unor noi dezvoltari privind activitati, servicii noi sau modificarea acestora, programul este revizuit la
interval regulate, astfel incat sa se asigure aplicarea SMI in aceste cazuri.
Analiza sistematica a gradului de atingere a obiectivelor propuse este prezentata in Raportul analizei efectuate
de management de catre Reprezentantul Managementului.
5.4.2 Planificarea SMI
In vederea planificarii, proiectarii si implementarii SMI se realizeaza analiza initiala de mediu cu personal
calificat desemnat de Directorul General.
Planificarea SMI se realizeaza pentru toate procesele desfasurate in cadrul organizatiei, la inceputul fiecarui an
calendaristic, avand ca punct de pelcare situatia existent si practicile curente ale organizatiei si se prezinta sub
forma unor programe cu obiective generale si specifice prezentate de fiecare compartiment.
Planificarea consta in identificarea resurselor umane, mijloacelor si metodelor ce vor fi necesare pentru
stabilirea SMI si pentru atingerea obiectivelor, adoptand masurile preventive in functie de importanta
pericolelor identificate.
Planificarea se refera, de exemplu la:
organizarea SMI la nivelul intregii organizatii;
schimbari majore privind personalul (inlocuiri de lunga durata sau provizorii);
noua organizare.
In vederea indeplinirii obiectivelor stabilite, se elaboreaza strategii care presupun:
achizitionarea de echipamente tehnice, materii prime, material si echipamente de lucru care asigura
realizarea unor servicii de calitate, precum si caltiatea si siguranta produselor furnizate;
utilizarea unor tehnologii, proceduri, procese care asigura calitatea serviciilor furnizate;
implicarea furnizorilor in noua abordare SMI;
planificarea si realizarea de produse/servicii siguredin punct de vedere al sigurantei alimentului.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

5.4.2.1 Analiza pericolelor


Fazele de implementare ale SMSA sunt:
Definirea scopului (Politica);
Constituirea Echipei de SIguranta a Alimentului;
Descrierea materiilor prime si a produselor;
Diagrama flux;
Identificarea pericolelor;
Analiza pericolelor;
Determinarea punctelor critice de control;
Stabilirea limitelor critice;
Monitorizare si actiuni corective/preventive;
Documentare/inregistrare;
Verificare Planurilor HACCP si a Programelor Preliminare
5.4.2.2 Aspecte de mediu
Sunt identificate aspectele de mediu care au un impact semnificativ asupra mediului, pentru a realize controlul
acestora.In acest sens, se pastreaza o serie de inregistrari conform procedurii generale Aspecte de mediu.
5.4.2.3 Evaluarea conformitatii cu prevederile legale
Sunt identificate prevederile legale si alte cerinte care au un impact semnificativ asupra mediului, pentru a
realize controlul acestora.In acest sens se pastreaza o serie de inregistrari conform procedurii generale
Evaluarea conformari.
5.5 RESPONSABILITATE, AUTORITATE SI COMUNICARE
5.5.1 Responsabilitate si autoritate
Structura organizatorica a S.C. ATREX PLUS S.R.L. este aprobata de Directorul General, in baza acesteia
fiind definite si documentate responsabilitatea, autoritatea si interdependent persolanlului care conduce,
efectueaza si verifica activitatile care influenteaza calitatea in Fise de Post, Decizii, Regulamentintern.
Prin aceste documente s-a asigurat responsabililor de activitati libertatea si autoritatea organizatorica pentru:
a initia actiuni de prevenire a aparitiei oricarei neconformitati referitoare la produse, procese si la SMI;
a identifica si inregistra orice problem referitoare la produse, procese si la SMI;
a initia, recomanda sau furniza solutii pe cai prestabile (actiuni corective);
a verifica implementarea solutiilor;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

conducerea, efectuarea si verificarea activitatile cu impact asupra calitatii serviciilor si/sau produselor
furnizate, mediului si sigurantei alimentului.
Responsabilii de procese raspund direct de problemele calitatii, mediului si sigurantei alimentului, avand astfel
o functie de conducere majora. Ei au responsabilitatea promovarii in randul subordonatilor asa-numitului
sentiment al responsabilitatii pentru a-I determina sa:
respecte procedurile/ instructiunile scrise;
foloseasca materialele si echipamentele in mod correct in conformitate cu instructiunile aplicabile;
fie constienti de problemele existente sau potentiale in domeniul calitatii, mediul si sigurantei
alimentului;
raporteaza toate erorile, neconfomritatile, defectele sau pierderile;
propuna metodele de reducere a pericolului de aparitie a unor problem in domeniul calitatii, mediului I
sigurantei alimentului;
sprijime instruirea noilor angajati, oferindu-le un bun exemplu propriu.
Directorul General
aproba toate documentele SMI;
stabileste, actualizeaza continuu si comunica in cadrul organizatiei politica referitoare la calitate, mediu
si siguranta alimentului;
se asigura de faptul ca sunt stabilite obiectivele calitatii, mediului si sigurantei alimentului la nivelul
organizatiei;
asigura mentinerea integritatii SMI cand schimbarile SMI sunt planificate si implementate;
defineste responsabilitatile si autoritatile si le comunica in cadrul organizatiei;
numeste Reprezentantul Managementului si Echipa de Siguranta a Alimentului;
asigura procese adecvate de comunicare in cadrul organizatiei;
conduce sedintele de analiza efectuate de management;
analizeaza elementele de intrare ale analizei efectuate de management si dispune planuri de masuri si
programe de actiuni corective, programe de actiuni preventive, stabilind responsabili, termene, resurse
necesare;
analizeaza si se asigura de disponibilitatea resurselor;
aloca resurse umane si material necesare implementarii; mentinerii si imbunatatirii SMI;
analizeaza si aproba Lista de furnizori acceptati si dispune retragerea furnizorilor din lista atunci cand
primeste informatii in acest sens;
analizeaza reclamatiile si raspunsurile la reclamatiile clientului
dispune masuri, responsabilitati, termene pentru rezolvarea reclamatiilor;
analizeaza informatiile despre satisfactia clientului si dispune actiuni care conduc la imbunatatirea
satisfactiei clientului;
aproba Programul annual de audituri si dispune efectuarea de audituri neplanificate in urma constatarii
unei disfunctionalitati a SMI, in urma unei reclamatii sau a unei neconformitati;
analizeaza Rapoartele de neconformitate si dispune actiuni corective;
Reprezentantul Managementului
stabileste tipul de documente SMI necesare a se elabora;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

elaboreaza si/sau verifica toate documentele SMI;


identifica documentele SMI atribuindu-le cod, nume etc;
gestioneaza si arhiveaza documentele SMI;
difuzeaza in regim controlat documentele SMI;
gestioneaza si arhiveaza documentele de origine externa din sfera calitatii, mediului si asigurarii
sigurantei alimentului;
retrage in regim controlat documentele perimate si arhiveaza originalul distrugand actializari ale
acesteia;
raporteaza Directorului General date despre functionarea SMI propunand actiuni corective, actiuni
preventive si imbunatatiri ale acestuia;
se asigura ca politica in domeniu calitatii, mediului si sigurantei alimentului este comunicata si inteleasa
in cadrul organizatiei;
propune obiective ale calitatii si sigurantei alimentului urmarind realizarea acestora;
se asigura faptul ca sunt stabilite obiectivele calitatii, mediului si sigurantei alimentulu la nivelul S.C.
ATREX PLUS S.R.L.
Elaboreaza Programul Calitatii ;
Se asigura ca SMI este stability, implementat si mentinut eficace in conformitate cu cerintele
standardelor adiptate;
raporteaza asupra eficacitatii SMI, ca baza pentru imbunatatirea acestuia;
asigura mentinerea integritatii SMI cand schimbarile SMI sunt planificate si implementate;
se asigura ca responsabilitatile si autoritatile sunt definite si communicate in cadrul organizatiei;
asigura stabilirea de procese adecvate de comunicare in cadrul organizatiei;
organizeaza sedintele de analiza efectuate de management;
elaboreaza si gestioneaza inregistrarile ce constituie elementele de iesire ale analizei efectuate de
management;
identifica necesiteatea asigurarii de resurse si solicita alocare de resurse umane si material necesare
implementarii, mentinerii si imbunatatirii SMI;
participa la sedintele Echipei de Siguranta a Alimentului;
analizeaza date despre satisfactia clientului si propune actiuni ce conduc la imbunatatirea perceptiei
clientului asupra propriilor produse;
efectueaza audituri interne planificate sau inopinante;
propune efectuarea de audituri de secunda parte;
efectueaza instruiri in domeniul calitatii , mediului si sigurantei alimentului;
interpreteaza statistic informatii despre satisfactia clientului.
reprezinta Directorul General in relatiile cu parti externe in problem referitoare la SMI;
asigura respectarea cerintelor organismului de certificare.

Conducatorul Echipei de Siguranta a Alimentului


coordoneaza Echipa de Sigueranta a Alimentului in elaborarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului
de management al sigurantei alimentului;

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

raporteaza conducerii organizatiei asupra caracterului adecvat complet al sistemului de management al


sigurantei alimentului in scopul analizei si ca baza pentru imbunatatirea sistemului de management al
sigurantei alimentului;
asigura isntruirea si educarea corespunzatoare a membrilor echipei de siguranta a alimentului;
gestioneaza si arhiveaza documente de origine externa din sfera sigurantei alimentului;
organizeaza activitatea echipei de siguranta a alimentului;
trebuie sa poata face conexiuni la scara mare;
analizeaza date despre satisfactia clientului si propune actiuni ce conduc la imbunatatirea sistemului de
management al alimentului;
analizeaza si verifica implementarea si mentinerea sistemului de management al sigurantei alimentului;
participa la analiza efectuata de management;
analizeaza si aproba actiunile corective petnru eliminarea neconformitatilor.
Echipa de Siguranta a Alimentului
membrii echipei trebuie:
sa stie mai exact ce se intampla in organizatie, in special pe teren, la locurile de munca,
sa poata face conexiuni la scara mare;
sa poata dezvolta, aplica, mentine si revizui sistemul de management al sigurantei alimentului;
sa identifice sis a inregistreze orice problema cu privire la produse, procese si system de management al
sigurantei alimentului;
sa initieze masuri de remediere si control a produselor neconforme pan ace deficient sau conditia
nesatisfacatoare referitoare la securitatea alimentului va fi corectata;
sa initieze actiuni pentru a preveni aparitia oricarei neconformitati cu privire la produs, proces si system
de management al sigurantei alimentului.
Director Comercial
informeaza Directorul General asupra situatiei stocurilor, livrarilor;
stabilesc prioritatile privind comenzile catre beneficiar;
mentin evidenta clientilor si a produselor livrate;
particia la analiza ofertelor/ comenzilor/ contractelor/ licitatilor;
elabolareaza si gestioneaza documentele de oferta;
centralizeaza silnic vanzarile;
Director Economic
asigura implementarea SMI in cadrul activitatilor subordinate;
raspunde si coordoneaza activitatile de contabilitate, informatica gestiunii, analiza incadrarii in costuri in
vederea rentabilizarii organizatiei, activitatile financiare, urmarirea decontarolor compensarilor interne
si externe, urmarirea si controlul investitiilor financiare ale organizatiei;
analizeaza si informaza conducerea organizatiei, asupra costurilor calitatiicorrelate cu alti indicatori
(cifra de afaceri) pentru evaluarea eficienta a sistemului de conducere a calitatii si identificarea zonelor
care necesita atentie suplimentara;
evalueaza costurile rezultate din aplicarea SMI
evalieaza costurile noncalitatii serviciilor furnizate;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Sef Birou Marketing


Realizeaza activitati de marketing:

o Studiaza serviciile competitive


Studii comparative ale serviciilor competitive;
Evaluarea dezvoltarii serviciilor concurentei;
Determinarea beneficiarilor actual ai serviciilor
Analiza noilor servicii propuse;
Determinarea surselor de nemultumiri ale clientilor;
Descoperirea unor noi client petnru serviciile actuale.
o Studiaza piata
Gradul de patrundere al organizatiei pe piata;
Analiza dimensiunilor pietei;
Determinarea caracteristicilor pietei;
Analiza potentialului pietelor in profil territorial;
Studierea tendintelor volumului pietei;
Studierea miscarilor in compozitia pietei;
Studierea schimbarilor intervenite in tipologia consumatorilor.
o Stabileste metodele de promovare pe piata serviciilor
Dirijeaza evoluitia, stabilirea si evaluarea constanta a perturilor luand in considerare
preturile concurentilor si informatiilor cu privire la costurile proprii;
Culege informatii referitoare la servicii (preturi, distributie si promovare, practicate de
concurenta);
Urmareste presa scrisa in care se culeg informatii referitoare la roganizarea licitatiilor,
cursul valutar si asigura zilnic, fluctuatia preturilor, reclama ppublicitate;
Dezvolta, produce si asigura material de reclama publicitate si promoveaza furnizarea
de servicii asa cum sunt cerute de client;
Prezinta managementului de nivel superior a modului de alorificare a ofertelor pietei cu
analiza cauzelor ce au dus la pierderea unor licitatii;
Efectuaza analiza pietei, strabilind oportunitatile petnru dezvoltarea organizatiei;
Promoveaza serviciile organizatiei la targuri, expozitii, simpozioane etc.
o Activitati publicitare
Analizeaza periodic banca de date privind beneficiarii de servicii si prestari servicii ai
organizatiei, investigheaza si stabileste noi potentiali beneficiary;
Transmite oferte de servicii si prestari de servicii noilor potentiali beneficiary;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Face publicitate la servicii si prestari de servicii noilor potentiali beneficiary;


Solicita cuprinderea in programul de fabricatie a aserviciilor solicitate de client;
Participa la licitatii organizate de client potentiali si negociaza preturile de prestare a
serviciilor in limita mandatului dat de conducerea organizatiei.

Asigura controlul documentelor si inregistrarilor pentru activitatile din subordine;


Stabileste necesarul de instruire a persolanului pe care il conduce;
Initiaza actiuni corective si preventive, atunci cand se impugn, in cadrul compartimentelor pe care le
coordoneaza;
participa la analiza efectuata de management, prezentand managementului de varf raportul activitatilor
pe care le coordoneaza si propunand obiective si strategii.
Asigura elaborarea si analiza ofertelor si contractelor;
Verifica corespondenta datelor din contracte cu cerintele specificate din cererea de oferta a clientului.
Asigura documentarea si comunicarea de catre toti factorii interesati din S.C. ATREX PLUS S.R.L. in
mod clar si prcis a cerintelor clientului.
Pastreaza legatura cu clientii si culege informatii privind satisfactia acestora privind produsele livrate.
Elaboreaza strategia si politica in domeniul marketingului si urmareste incadrarea acesteia in politica
generala a organizatiei.
Intocmeste studii de piata, prin care determina cererea de produs, sectoarele de piata interesate in
modalitati de penetrare pe piata, a produselor oferite.
Intocmeste fise comparative de produs, cu nivelul calitativ al produselor proprii si a celor existente pe
piata.
Analizeaza contractile de vanzare si tine in evidenta tuturor pretentiilor si cerintelor clientilor si
efectueaza evaluarea acestor cerinte.
Organizeaza participarea organizatiei la targuri si expozitii, pe plan local sau national.
Raspunde de prospectarea pietei si de determianrea cerintelor acesteia, actioneaza permanent pentru
dezvoltarea portofoliului de client in vederea cresterii vanzarilor.
Analizeaza cercetarile de oferta ale clientilor si transmite oferte pentru produsele realizate.
Raspunde de mentinerea SMI la nivelul compartimentului
Intocmeste contractile de vanzari iar la intocmirea acestora se asigura daca:
- Cerintele clientilor sunt definite clar si sunt documentate in mod adecvat.
- Nu exista diferente intre cererile din oferta si cerintele contractual.
- Sunt stabilite termenele de livrare, modalitati de piata si modalitati de rezolvare a eventualelor litigii.

Responsabili Resurse Umane

Tine evidenta la zi a miscarii personalului;


Asigura elaborarea Planificarii Anuale a Instruirii;
Mentine evidenta calificarilor personalului organizatiei;
Asigura elaborarea Regulamentului Intern si fisele posturilor;

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Este responsabil pentru recrutarea personalului in functie de criteriile impuse de necesarul de


comeptente cerut de activitatile desfasurate in cadrul organizatiei;
Organizeaza activitatile de instruire si mentine evidenta instruirilor;
Asigura pastrarea si arhivarea in bune conditii a documentelor si inregistrarilor legate de calificarea si
recrutarea personalului;
Raspunde de mentinerea SMI in cadrul activitatilor desfasurate.
Comunica managementului de la cel mai inalt nivel staidul de respectare a Planuificarii anuale a
isntruirii, precum si rapoartele de instruire.
o Participa la sedintele efectuate de management.
o Asigura implementarea SMI in cadrul activitatilor subordinate;
o Coopereaza cu auditoria in vederea atingerii obiectivelor auditului;
o Intreprinde actiuni corective pentru a elimina cauzele deficientelor constatate la audit;

Sef Compartiment Achizitii si Vanzari

Asigura evaluarea si selectarea furnizorilor de produse/servicii


Asigura elaborarea si actualizarea periodica a Listei furnizorilor acceptati
Centralizeaza Necesarele de aprovizionare elaborate de fiecare compartiment;
Este responsabil de efectuarea procesului de aprovizionare in baza Necesarului de aprovizioanre si a
Comenzilor de aprovizionare;
Verifica actele specifice(Certificat de calitate, Declaratii de conformitate)
Colaboreaza cu Reprezentantul Managementului la evaluarea potentialilor furnizori;
Mentine evidenta stocurilor;
Asigura respectarea principiului FIFO first in; first out (primul intrat, primul iesit)

Experti externi
Expertii externi sunt considerate furnizori de servicii si sunt evaluate conform procedurii Evaluarea furnizorilor
PO 7.4 01. Responsabilitatea si autoritatea acestora este stabilita contractual, in functie de natura
expertizei oferite.
5.5.2 Reperezentantul Managementului
Prin decizie interna, Directorul General a desemnat ca Reprezentant al Managementlui unul din membrii
echipei managerial care, indiferent de alte responsabilitati, are autoritatea deifnita petnru:
a asigura ca cerintele referitoare la SMI sunt stabilite, impelementate si mentinute conform standardelor
SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si SR EN ISO 22000:2005;
a raporta conducerii organizatiei la cele mai inalt nivel performanta SMI, pentru analiza si ca baza
pentru imbunatatiera acestui system;
a se asigura ca procesele SMI sunt stabilite, implementate si mentinute;
a raporta despre functionarea SMI, in vederea analizei si pentru a servi ca baza a imbunatatirii SMI;
a se asigura ca membrii organizatiei sunt constientizati de importanta satisfactiei clientului.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

5.5.3 Conducatorul Echipei de Siguranta a Alimentului


Managementul organizatiei a numit un conducator al Echipei de Siguranta a Alimentului care sa aiba
autoritatea si responsabilitatea sa:
asigure ca sistemul de management al sigurantei alimentului este stability, implementat si mentinut in
conformitate cu acest standard;
raporteze asupra eficacitatii si asupra a cat este de corespunzator sistemul de management al sigurantei
alimentului managemenutlui organizatiei pentru analiza si, ca baza pentru imbunatatirea sistemului de
management al sigurantei alimentului;
organizeze munca Echipei de Siguranta a Alimentului.
5.5.4 Comunicarea
5.5.4.1 Comunicarea externa
Conducatorii organizatiei se asigura ca pe itnreg lantul alimentar sunt disponibile sificiente informatii
referitoare la siguranta alimentului. Pentru aceasta organizatia a stability, implementat si meninut masuri eficace
de comunicare cu:
furnizori si contractantii referitor la conditiile de manipulare, depozitare, pastrare si utilizare a meteriei
prime si ingredientelor;
clientii si consumatorii referitoare la ingormatii privind produsul (cerinte referitoare la depozitare, durata
de pastrare), cererile de oferta si contractele, reclamatii din partea consumatorului;
autoritatile legale si de reflementare
alte organizatii care vor fi afectate de eficacitatea sau actualizarea sistemului de management al
sigurantei alimentului.
Managerul organizatiei asigura transmiterea tuturor informatiilor relevante privind politica in domeniul calitatii,
mediului si sigurantei alimentului, cerintele sistmelor de referinta adoptate, obiectivele si realizarile in domeniul
calitatii, mediului si sigurantei alimentului.
5.5.4.2 Comunicarea interna
Sistemul de comunicare existent in cadrul organizatiei este bazat pe:
Fluxuri vertical de sus in jos: politica in domeniul calitatii, mediului si sigurantei alimentului,
obiective generale si specifice, planuri de actiunie, refulamente de ordine interioara, decizii, proceduri,
feed-back performant etc.;
Fluxuri verificate de jos in sus: problem, propuneri de imbunatyatire, rapoarte de activitate, informatii
financiar contabile etc.;
Fluxuri orizontale: rezolvarea problemelor intre compartiemnte, coordonarea intercompartimentala,
recomandari facute compartimentelor.
Fluxuri oblice: Intre posture sau compartimente situate pe niveluri ierarhice diferinte intre care nu
exista relatii de subordonare nemijlocita, ci relatii functionale de control (ex. Conducere si executanti).
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Comunicarea cu Echipa HACCP se face conform procedurii de organizare COmunicarea cu Echipa de


Siguranta a Alimentului.
Ca si instrumente de comunicare:
sedinte de ifnromare la care participa de regula toti sefii de compartimente, atat functionarel cat si de
executie
sedinte de analize
o cu un compartiment pentru o problema specifica
o cu mai multe compartimente pentru problem ce trebuiesc realizate in comun
telefonie fixa
telefonie mobile
5.6 PREGATIRE SI RASPUNS IN CAZ DE URGENTA
Organizatia are stabilita si mentinuta o procedura documentata pentru identificarea posibilelor accidente si
situatii de urgenta si rapsuns unor astfel de situatii pentru a preveni si a reduce impactula supra sigurantei
alimentului.
Organizatia analizeaza si revizuieste, acolo udne este necesar, procedura Pregatire petnru situatii de urgenta si
capacitate de raspuns, in special dupa rpiducerea accidentelor sau paratitia unor situatii de urgenta. De
asemenea organizatia testeaza periodic astfel de proceduri, atunci cand acest lcuru este posibil.
Responsabilitatile ce decurg din aplicarea prezentei cerinte sunt atribuite tuturor compartimentelor fiind
detaliate in procedura generala Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns.
5.7 ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT
5.7.1 Generalitati
Factorii de decizie ai S.C. ATREX PLUS S.R.L. analizeaza annual (sau ori de cate ori necesitatea o impune)
SMI implementat in cadul organizatiei, pentru a se asigura de continua adectare si eficacitate a acestuia in
satisfacerea conditiilor standardelor adoptate, precum si a politicii si obiectivelor declarate.
5.7.2 Elemente de intrare
Reprezentantul managementului organizeaza sedinta de alaniza la date prestabilite si pornind de la o analiza
perliminara a datelor de intrare. La sedintele de analiza, participa pe langa Directorul General, responsabilii
proceselor implicate care dezbat informatiile referitoare la:
rezultatele auditurilor interne si/sau externe;
feedback-ul de la client;
masura in care obiectivele generale si obiectivele specifice au fost atinse
preocuparile pertinente ale partilor interesate
functionarea proceselor si conformitatea serviciului/produsului;
stadiul actiunilor corective/preventive;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

actiuni de urmarire de la analizele de management anterioare;


modificari de situatie care pot afecta siguranta alimentului;
situatii de urgenta, accidente si retrageri;
rezultatele analizei activitatii de actualizare a sistemului;
analiza activitatii de comunicare, in special a reclamatiilor consumatorulor;
schimbari care ar putea sa ifnluenteze functuonarea SMI;
recomandari pentru imbunatatire.
5.7.3 Elemente de iesire ale analizei
Rezultatele analizelor efectuate de management sunt inregistrate sub forma Rapoarte ale Analizelor Efectuate
de Management, avand in vedere:
imbunatatirea eficaticatii SMI;
imbunatatirea produselor in raport cu cerintele clientului;
asigurarea sigurantei alimetnului;
nevoile de resurse;
eventualele modificari ale politicii calitatii, mediului si sigurantei alimentului;
eventualele modificari ale obiectivelor si ale elementelor ale SMI, ca urmare a rezultatelor auditurilor
sistemului, modficator circumstantelor si in cadrul angajamentului de imbunatatire continua
si sa pastreze pe o perioada minim 5 ani la Reprezentantul Managementului.
Datele de iesire ale analizei constituie date de intrare pentru ibmunatatirea SMI.
In procedura de organizare Analiza efectuata de management, este perzentat in amanunte modul de desfasurare
al sedintelor conducerii.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL RESURSELOR


6.1 ASIGURAREA RESURSELOR
Echipa de Siguranta Alimentlui si Reprezentantul Managementului furnizeaza Directorul General o
estimare a resurselor necesare evaluate in termini de timp, bani si forta de munca necesara sistemului de
management integrat cu privire la identificarea, evaluarea si cotrolul pericolelor legate de siguranta alimentelor
si implementarii acestuia.
In baza acestor informatii, Directorul General identifica si asigura optimul de resurse necesare implementarii
propuse, precum si operationalizarii si dezvoltarii SMI, in vederea cresterii gradului de satisfactie a clientilor si
a celorlalte parti interesate.
Resursele se refera la:
membrii organizatiei
informatii
infrastructura
mediu de lucru
parteneri de afaceri
resurse financiare
timp
Pentru a spori performantele organizatiei, factorii de decizie iau in cosniderare:
necesarul de resurse, precum si calitatea acestora, tinandu-se cont de limitele oportunitatile legate de
asigurarea acestor resurse;
resursele umane si calificarile de specialitate avand in vedere motivarea, dezvoltarea, abilitatile de
comunicare si competentta personalului;
resursele reprezentate de echipamente si saptii pentru desfasurarea procesului de furnizare de servicii si
produse;
resurse reprezentate de facilitate si software necesare evaluarii calitatii serviciilor sis au produse
realziate si stimularii inovatiilor;
resurse reprezentate de documentatia operational;
resurse allocate controlului aspectelor de mediu associate activitatilor desfasurate;
resurse aclocate petnrua sigurarea unui mediu de lucru propice desfasurarii activitatilor.
Optimizarea resurselor existente presupune:
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

identificarea limitelor si oportunitatilor legate de eficienta resurselor existente;


imbunatatierea infrastructurii;
evaluarea competentei resurselor umane;
incurajarea imbunatatirii continue a calitatii resurselor;
managementul adecvat al informatiilor si al suportului logistic;
perfectionarea continua a resurselor umane.

Astfel, la icneputul fiecarui an calendaristic, in urma analizelor efectuate de managelent, conducerea


organizatiei stabileste Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul urmator, in fucntie de obiectivele stabilite si de
profitul obtinut in anul precedent.
Date de intrare in elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator:
profitul obtinut in anul precedent;
valoarea investitiilor realizate si evaluate rezultatelor obtinute;
noi oportunitati de imbunatatire si dezvoltare identificate.
Datele de iesire sunt reprezentate de fondurile financiare allocate obiectivelor propuse privind dotarea si
resurselor umane necesare activitatilor ce vor fi realizate in anul urmator. In Bugetul de venituri si cheltuieli
sunt specificate, de asemenea, termenele si responsabilitatile petnru fiecare obiectiv (ex. instruiri etc.)
6.2 RESURSE UMANE
6.2.1 Generalitati
Nivelul de competent cerut petru personalul productive este stability impreuna cu politicile si planurile generale
ale organizatiei. Intreg personalul este instruit cu privire la procedurile de igiena si de buna practica, instruirea
constituind punctual de plecare al unui demers orientat spre progress si deci, una din responsabilitatile
conducerii S.C. ATREX PLUS S.R.L., care trebuie sa prevada resursele umane necesare petnru realizarea
politicii si obiectivelor in domeniul calitatii, mediului si sigurantei alimentului.
6.2.2 Competenta, constientizare si instruire
6.2.2.1 Competenta
Conducerea S.C. ATREX PLUS S.R.L. identifica (prin evaluari periodice anuale sau de cate ori se impune) si
asigura competentele necesare desfasurarii optime a proceselor din interiorul organizatiei, pentru toti membrii
acesteia avand ca obiectiv principal insusirea cunostintelor, formarea si dezvoltarea deprinderilor si aptitudinilor
necesare pentru:
respectarea cinditiilor de igiena si a regulilor de buna practiva in industria alimentara;
realizarea de servicii de calitate, precum si de produse singure si de calitate superioara;
ridicarea nivelului de pregatire profesionala;
pregatirea salariatului in vederea promovarii pe scara ierarhica;
asimilarea de catre intreg personalul a conceptiilor modern privind tehnicile utilizate pentru asigurarea
calitatii, controlil aspectelor de mediu associate activitatii desfasurate si sigurantei alimetnului;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

asigurarea mobilitatii salariatilor, atunci cand este cerut.


cunoasterea legislatiei in vigoare aplicabila in cazul organiatiei;
diminuarea aspectelor de mediu semnificative.

Conducerea S.C. ATREX PLUS S.R.L. analzieaza periodic masura in care competentele existente sunt
satisfacatoare si prognozeaza necesarul de resurse in raport cu orientarile viitoare ale organizatiei, care pot fi:
obiective pe termen mediu si lung;
extinderea spatial si/sau a domeniilor de activitate a organizatiei;
modificarile proceselor si achizitionarea de echipamente performante;
adoptarea de noi standard;
modificarea cadrului legislativ.
Se stabilesc si se mentin proceduri pentru ca personalul si membrii de la toate nivelurile si din toate fucntiile
relevante sa fie constientizati de:
importanta mentinerii parametrilor intre limitele critice, astfel incat sa nu fie afectata siguranta
alimentului;
efectele benefice ale imbunatatirii performantei individuale;
atributiile si responsabilitatile lor in realizarea conformitatii cu politica referitoare la calitate, mediu si
siguranta alimetnului, cu procedurile si cerintele SMI inclusive cu cerintele referitoare la pregatirea
situatiilor de urgenta si a capacitatii de raspuns;
consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specificate.
6.2.2.2 Constientizarea
Conducerea S.C. ATREX PLUS S.R.L. se asigura ca mambrii acesteia sunt constienti de relevant si importanta
activitatilor proprii ce influenteaza calitatea, mediul si siguranta alimentului.
Sporirea gradului de motivare al membrilor organizatiei se asigura prezentand acestora:
estimarea evolutiei in timp a organizatiei;
politica si obiectivele organizatiei;
politica de dezvoltare a organizatiei si a resurselor umane;
intentia de imbunatatire a proceselor;
recompensarea creativitatii si inovatiei;
impactul social al organizatiei in sensul legaturii intre cresterea bunastarii societatii si a bunastarii
roganizatiei.
6.2.2 Instruirea
Activitatea de instruire a personalului din cadrul organizatiei se desfasoara in baza procedurii de organizare
Instruirea personalului, conform necesitatilor de instruire explirmare de fiecare compartiment si include atat
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

cursuri interne desfasurate in cadrul organizatiei cat si cursuri externe prin participari la scolarizari, cursuri de
perfectionare, conferinte, simpozioane, informari etc.

INSTRUIREA PERSONALULUI

6.3 INFRASTRUCTURA
Infrastructura se refera la spatial de lcuru, echipamente si servicii care suporta si permit atingera obiectivelor
propuse.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Strategia aplicata fata de intretinerea si reparatia utilajelor are in vedere mentenanta preventive si nu corectiva,
luandu-se urmatoarele masuri:
asigurarea unor inregistrari a timpului real de functionare a utilajelor (se considera timpul zero ultima
reparative daca pentru utilaje nu exista inregistrari);
planificarea la reparatii/ verificari de intretinere pe vaza inregistrarii timpilor reali de functionare a
utilajelor;
realizarea prompta de verificari/ intretineri/ reparatii la cererea executantului si respectarea planificarilor
existente.
Pentru intretinerea echipamentelor se aplica instructiunile de operare specifice si procedura de organizare
Intretinere utilaje. Mentenanta corespunsatoare a echipamentelor asigura un impact minim al pericolelor
potentiale asupra proceselor. Aceasta este in acord cu bunele practice in productie si bunele practice de igiena.
6.4 MEDIUL DE LUCRU
Conducerea S.C. ATREX PLUS S.R.L. incearca sa asigure un mediu de lcuru cu o influenta pozitiva asupra
motivatiei, satisfactiei si performantelor angajatilor, concurand astfel la cresterea performantelor serviciilor
si/sau produselor sale.
Echipa de Siguranta Alimentului analizeaza facilitatile adecvate si mediului de lcuru, astfel incat politicile si
obiectivele sale in domeniul calitatii, mediului si sigurantei alimentului sa nu fie compromise.
Urmatoarea lista descrie acele aspect care sunt relevante si care sunt laute in considerare la toate nivelurile,
incepand cu material prima pana la servirea produsului.
a. mediul
Atmosfera, surse de pa apotabila, canalizare si forme de viata parasite de la mcirobi pana la mamifere (ex.
rozatoare).
b. cladirile
Toate cladirile, inclusive facilitatile pentru depozitare, prelicrare, igiena personala, manipulare, testare, la fel
aca si birourile administrative situate in imediata apropiere a spatiilor de lcuru, sunt analizate din punct de
vedere al conditiilor de igiena si supuse periodic unui proces de dezinfectie, desinsectie si deratizare.
c. echipamente si utilitati industrial
In privinta spatiilor de productie si selectarii echipamentelor se au in vedere standardele de igiena, si implicit
procesul de curatare si dezinfectie.
d. personal
Acesta include dispozitiile referitoare la echipamentul de lcuru (costume de protective, incaltari, bonete) si
instruirea privind practicile de igiena adecvate.
e. legislatie
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Aceasta acopera cerintele legislative relevante aplicabile la igiena spatiilor de productie, personalului, utilajelor
si echipamentele de protective utilizate.
f. deseuri si produse secundare
In cadrul Diagramelor de flux sunt identificate etapele in care sunt idepartate deseurile si apele impurificate. Se
are in vedere segregarea si dispunerea deseurilor rezultate in urma procesului de productie.

6,5 Programe preliminare (PRP)


Echipa de siguranta a alimetnului din cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L. a stability si implementat programe
preliminare care sunt necesare pentru a mentine un mediu igienic adecvat pe tot parcursul procesului de
productie care asigura controlul:
probabilitatii de a introduce in produs pericole pentru siguranta alimentului prin intermediul mediului de
lucru;
contamiarii biologice, chimice si fizice a produselor, inclusive contaminarii incrucisate intre produse
nivelurile pericolului pentru siguranta alimentului din produs si din mediul de procesare a produsului.
Pentru stabilirea programelor preliminare se ia in considerare si se utilizeaza informatii adecvate: cerinte legale
si reglementare, cerintele consumatorilor, principia si coduri de practica ale Comisiei Codex Alimentarius,
standard nationale si international.
La elaborarea programelor preliminare S.C. ATREX PLUS S.R.L. ia in considerare urmatoarele aspecte:
constructia si amplasarea cladirilor si a utilitatilor associate,
planul cladirilor, inclusiv a spatiului de lucru si facilitatilor pentru angajati,
sursele de aer, apa, energie si alte utilitati,
servicii conexe, inclusiv eliminarea deseurilor si a apelor reziduale,
echipamente adecvate si accesibile pentru curatenie, mentenanta si mentenanta preventive,
managementul materialelor achizitioante (materii prime, substante chimice si ambalaje), utilitatilor (apa,
aer si gheata), reziduri (deseuri si ape reziduale) si manipularii produselor (depozitare si transport),
masuri pentru prevenirea contaminarii incrucisate,
curatenie si igienizare,
controlul daunatorilor,
igiena personalului
Organizatia planificata verificarea progranmelor preliminare de catre echipa pentru siguranta alimentului si
atunci cand este necesar se vor modifica proramele preliminare.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

CAPITOLUL 7 REALIZAREA PRODUSULUI


7.1 PLANIFICAREA REALIZARII PRODUSULUI
La planificarea activitatilor de servicii de comert cu ridicata si import export , S.C. ATREX PLUS S.R.L.
identifica:
obiectivele si cerintele pentrus ervicii si respective pentru produse:
necesitatea de a stabili procese, documente si de a aloca resurse specifice realizarii serviciului si/sau
produsului;
activitatile cerute de verificare, validare, monitoruzare, inspectie si incercare specifice produsului
precum si criteriile acceptare pentru realizarea produsului (stabilite de legislatia si reglementarile in
vigoare privind calitatea, mediul si siguranta alimentului);
inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare a serviciilor si/sau produselor
rezultate satisfac cerintele.
Planificarea realziarii serviciului/produsului se concretizeaza in dezvoltarea si implementarea sistemului de
management integrat (calitate, mediu si siguranta alimentului), precum si in desfasurarea urmatoarelor activitati
la scara restransa:
Planificarea activitatilor de ofertare, utilizand ca date de intrare:cerintele si sugestiile clientilor,
capacitate de productie, potentialii furnizori;
Planificarea proceselor de cercetare-dezvoltare, utilizand ca date de itnrare adaptarea gamei de produse
si a programului de fabricatie la cerintele pietei;
Planificarea procesului de aprovizionare, utilizand ca date de intrare analizele solicitarilor tuturor
Responsabililor de procese din cadrul organizatiei si resurselor disponibile;
Planificarea realizarii serviciilor si produselor oferite avand ca date de intrare solicitarile explicite si
implicite ale clientilor si posibilitatea realizarii lor;
Planificarea activitatilor de intretinere-reparatii, avand ca date de intrare solicitarile Responsabililor
de procese specifice si resursele disponibile;
Planificarea activitatilor de instruire personal;
Planificarea activitatilor de control a DMM-urilor, avand ca date de itnrare cerintele legislatiei
metrologice in vigoare.
7.2 PROCESE REFERITOARE LA RELATIA CU CLIENTUL
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

7.2.1 Determinarea clientilor referitoare la produs


Interfata cu clientii in cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L. este realizata in functie de specificul activitatii, astfel:
- Interfata cu parametrii externi este asigurata de catre Directorul General, in ceea ce priveste posibilitatile si
eventualele solicitari ale clientilor;
- Interfata cu clientul se realizeaza prin comenzi primate de la clienti, etc., inregistrate de catre Marketing.
Pentru satisfacerea cerintelor clientilor S.C. ATREX PLUS S.R.L. are obligatia de a oferi servicii de calitate si
de a livra permanent produse porespunzatoare din punct de vedere al calitatii si sigurantei alimentului, conform
reglementarilor in vigoare.
7.2.2 Analzia cerintelor referitoare la produs
Directorul General analizeaza capabilitatea S.C. ATREX PLUS S.R.L. de a asigura satisfacerea cererilor
sosite din partea partenerilor externi, totodata revenindu-I sarcina de a analiza capabilitatea organizatiei de a
asigura livrarea produselor si a cantitatilor de produse solicitate prin contracte/comenzi, in conditiile de caltiate
prevazute de reglementarile in vigoare si programul de aprovizionare cu materii prime.
Modificarile survenite dupa incheierea unui contract/comanda sunt analziate de catre Directorul General, din
punct de vedere a satisfacerii cerintelor clientului si sunt aprobate de catre aceleasi functii de vedere a
satisfaceirii cerintelor clientului si sunt aprobate de catre aceleasi functii care au semnat in documentele
intitiale.Aceste modificari sunt transmise functiilor implicate.
7.2.3 Comunicarea cu clientul
Comunicarea cu clientii consta in (dupa caz):
transmiterea corecta si complete a informatiilor despre produsele oferite prin deswcrierea succinta a
caracteristicilor produsului;
tratarea modificarilor cerintelor clientilor aduse in timpul dezvoltarii proceselor;
tratarea problemelor depistate dupa furnizarea produselor de catre Director General si Echipa de
Siguranta a Alimentului;
notificarea si retragerea produselor neconforme;
analiza cererilor de oferta, a contractelor, inclusiv amendamentele la acestea de catre toate functiile
responsabile stabilite la capitolul 7.2.1;
7.3 PROIECTARE SI DEZVOLTARE
Proiectarea in cazul S.C. ATREX PLUS S.R.L. se refera la cercetare in vederea lansarii de produse cu
caracteristici noi.
Propunerile de proiectare sau deazvoltare vin, fie din interiorul organizatiei, fie din exterior (din cerintele
clientilor, din studiile de piata efectuata de Directorul General).
Aspectele esentiale ale calitatii, cum sunt: siguranta produsului, parametrii de performanta, sunt stabilite in
timpul activitatii de proiectare si dezvoltare de catre Echipa de Siguranta a Alimentului.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Etapele proiectarii unui produs nou sunt urmatoarele:


studio de necessitate este concretizat prin studiul pietei (produsele existente pe piata, etc.) efectuate de
catre Directorul General.
decizia de necessitate a realizarii unui produs nou se ia, fie dintr-o propunere interna, fie intr-una
externa(la cererea clientilor);
studiul posibilitatilor de realizare din punct de vedere tehnologic al noului produs;
elaborarea studiului tehnico economic in vederea stabilirii unui ciclu de fabricatie, posibilitati de
realizare, precum si a unui prt estimative petnru a demonstra rentabilitatea produsului;
elaborarea planului HACCP pentru noul produs cu parcurgerea etapelor.
aplicarea experimental a planului HACCP;
evaluarea rezultatelor aplicatiei experimentale si propuneri de modificari;
verificarea planului HACCP;
intocmirea specificatiei tehnice de firma si validarea.
Validarea proiectului se efectueaza petnru a se asigura ca noul produs este corespunzator cu necesitatile si/sau
conditiile definite de client.
Validarea presupune:
Analiza pietei;
Testarea produsului;
7.3.1 Etapele preliminare care permit analiza pericolelor
7.3.1.1 Generalitati
Etapele preliminare furnizeaza conditii si informatii relevante, necesare efecturarii analizei pericolelor.
7.3.1.2 Echipa de Singuranta a Alimentului
Echipa de siguranta a alimentului reprezinta structura operational indispensabila implementarii sistemului de
management al sigurantei alimentului.Echipa este formata din personae care cunosc perfect produsul si procesul
de fabricatie, mediul de lcuru si consecintele diferitelor riscuri din partea alimentului in cauza asupra sanatatii
consumatorilor.
Echipa de siguranta a alimentului este multidisciplinara, formata din specialist cu experienta, avand o
structura functional si absolute neierarhica.membrii echipei poseda cunostinte legate de: utilaje, aspecte practice
ale operatiilor tehnologice, fluxul tehnologic, aspecte legate de microbiologia alimentelor, principiile si
tehnicile HACCP.
7.3.1.3 Caracteristici produs
7.3.1.3.1 Materii prime, ingredient si material in contact cu produsul
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Toate materiile prime, ingredientele si materiile care intra ia contact cu produsul sunt detaliate in formularul
Descrierea materiilor prime si ingredientelor, incluzand urmatoarele:
caracteristicile biologice, chimice si fizice;
compozitia ingredientelor care intra in reteta, inclusiv aditivii si adjuvantii tehnologici;
originea;
metoda de productie;
metodele de ambalare si livrare;
conditii de depozitare si durata de pastrare;
pregatire si/sau manipularea inainte de utilizare si/sau procesare,
criterii de acceptare din punct de vedere al sigurantei alimentului sau specificatiile mmaterialelor si
ingredientelor achizitionate corespunzatoare utilizarii lor.
7.3.1.3.2 Caracteristici produse finite
Descrierea produsului reprezinta o etapa foarte importanta deoarece contribuie la identificarea pericolelor
potentiale care ar putea afecta inocuitatea produselor alimentare si in final sanatatea consumatorilor.
Informatiile referitoare la produsul finit sunt detaliate in formularul Descriere caracteristici produs care include
urmatoarele:
denumire produs sau identificare similara;
compozitie;
caracteristicile biologice, chimice si fizice relevante pentru siguranta alimentului;
durata de pastrare si conditiile de depozitare;
ambalare;
erichetare referitoare la siguranta alimentului si/sau instructiuni pentru manipulare;
premarare si utilizare;
metoda de distribuitie.
7.3.1.4 Utilizare preconizata
Pentru analiza pericolelor se realizeaza identificarea utilizarii intentionate cat si categoria de consumatori ai
produsului. Aceasta abordare consta in precizarea valabilitatii stabilitatii la utilizare a produsului finit, a
modalitatilor de utilizare, in vederea prevenirii unei folosiri inadecvate, neintentionate a acestuia, care ar putea
prejudicial consumaturului neavizat.
Echipa de Siguranta a Alimentului identifica daca produsul se adreseaza consumatorului general sau vreunei
category sensibile de utilizatori (copii, varstnici, diabetic etc.), precizand foarte clar aceste detalii.
7.3.1.5 Diagrame de flux, etape de proces si masui de control

7.3.1.5.1 Diagrame de flux


FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Diagrama de flux este un document ce permite o mai buna identificare a punctelor sau cailor de contaminare din
sala de preparare, ceea ce ajuta la stabilirea mau usoara a masurilor de prevenire a contaminarii. Diagramele de
flux sunt elaborate pe categorii de produse/ procese si s-a avut in vedere:
succesiunea si interactiunea tuturor etapelor de fabricatie,
etapa in care intra in flux materiile prime, ingredientele;
locurile unde sunt dirijate produsele finite;
Dupa intocmirea diagramelor flux, echipa de siguranta alimentului verifica la fata locului realitatea
operatiunilor pe care aceasta le cuprinde, acuratetea si integritatea ei. Diagrama flux se realizeaza pornind de la
informatii actualizate,care include ultimile modificari si modernizari ale echipamentelor de lucru. Verificarea
diagramei flux pe teren, consta astfel in revizuirea procesului in ansamblul sau, a fazelor de fabricatie si a celor
intermediare, purtand determinarea modificarea elementelor din diagram saua informatiilor aferente care s-au
dovedit a fi inexact.
7.3.1.5.2 Descriearea etapelor procesului si a masurilor de control
Dupa stabilirea si verificarea diagramelor de flux, etapele proceselor si masurile de control sunt descries pana la
detaliile necesare pentru realizarea analizei pericolelor in formularul
Descrierea etapelor procesului.
Alegerea si rigurozitatea masurilor de control este stabilita tinandu-se cont si de cerintele externe emise de
autoritatile de reglementare si/sau clienti.
7.3.2 Analiza pericole
7.3.2.1 Generalitati
Echipa de Siguranta a Alimentului efectueaza o analiza a pericolelor petnru a stabili care pericole trebuie sa
fie controlate, gradul de control necesar pentru asigurarea sigurantei alimentului si ce combinative de masuri de
control este necesara.
7.3.2.2 Identificare pericole si stabilire nivel acceptabile
Echipa de Siguranta a Alimentului identifica si inregistreaza toate pericolele petnru siguranta alimentului
previzibile sa apara in functie de tipul de produs, tipul de proces si instalatiile de procese actuale. Identificarea
pericole si stabilire niveluri acceptabile implica o expertiza tehnica si o documentare stiintifica in diverse
domenii, pentru a identifica correct toate pericolele potentiale. Identificarea pericolelor se bazeaza pe:
informatii preliminare;
experienta;
informatii externe cat mai detaliate si alte date istorice,;
informatii din lantul alimentar referitoare la pericole pentru siguranta alimentului care pot fir elevate
pentru siguranta produselor finite si a alimentelor in momentul consumului;
etapele premergatoare si ulterior unei operatii specificate;
echipamente, utilitatile/serviciile si mediul inconjurator;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

legaturi anterioare si ulterioare din lantul alimentar.


Dupa identificarea pericolelor pentru siguranta alimentului, se determina nivelul acceptabil pentru fiecare
pericol pentru siguranta alimentului in produsul finit. Pentru stabilirea nivelului acceptabil se ia in considerare:
cerintele legale si de reglementare;
cerintele clientului referitoare la sigguranta alimentului;
utilizarea preconizata de catre client.
7.3.2.3 Evaluare pericole
Toate pericolele referitoare la siguranta alimentului identificate in cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L. sunt
evaluate pentru a stabili daca eliminarea sau readucerea sa pana la nivel acceptabil este esentiala pentru
prodicerea unui aliment sigur.
Evaluarea pericolului de aparitie a pericolelor consta in analiza probabilitatii (frecventei) de manifestare a
fiecarui pericol identificat si a severitatii(gravitatii) acestora, in momentul consumarii produsului alimentar,
considerand ca masurile de control nu si-au atins scopul.
In functie de consecintele suferite de consumatori ca urmare a expunerii la un contaminant,gravitatea se
clasifica in trei nivele:
mare: consecinte fatale, imbolnaviri grave, prejudicii incurabile, care se manifesta imediat, fie dupa o
perioada mai lunga;
medie: prejudicii substantiale si/ sau imbolnaviri;
mica: leziuni minore si/ sau imbolnaviri, absenta efectelor sau efectelor minore, sau consecinte care apar
numai dupa expunerea la doze ridicate, perioade lungi de timp.
Probabilitatea se determina prin masuratori sau observatii in timpul anumitor situatii specifice aparute in cadrul
organizatiei si se clasifica in trei nivele de fregventa:
mica: practic imposibil sa se produca sau improbabila (pericol theoretic);
medie: poate sa apara, se intampla sa apara;
mare: apare in mod systematic, repetat.
In functie de gravitatea si frecventa pericolului analizat, se stabileste clasa de risc.
7.3.2.4 Selectare si evaluare masuri de control
In urma evaluarii pericolelor, se selecteaza o combinative de masuri de control capabile sa previna sa elimine
sau sa reduca aceste pericole petnru siguranta alimentului pana la niveluri acceptabile definite. Selectarea si
evaluarea masurilor de control se realizeaza analizand eficacitatea impotriva pericolelor pentru siguranta
alimentului identificate.
Selectarea si clasificarea se realizeaza utilizand o abordare logica care include evaluarea urmatoarelor elemente:
efectul asupra pericolelor referitoare la siguranta alimentului identificate in functie de rigurozitatea
aplicarii;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

posibilitatea de monitorizare;
locul in system in functie de alte masuri de control;
probabilitatea unui esec in functionarea unei masuri de control sau a unei variabilitati semnificative in
procesare;
severitatea consecintei in cazul unui esec in functionarea sa;
daca masura de control este stabilita in mod specific si aplicata pentru a elimina sau a reduce
semnificativ nivelul pericolului;
efecte sinergice.

7.3.3 Stabilire programe preliminare opertionale (PRP)


Programele preliminare operationale cuprind urmatoarele informatii:
pericolul pentru siguranta alimentului ce urmeaza sa fie controlat prin program;
masuri de control;
procedurile de monitorizare care demonstreaza ca programele preliminare operationale sunt aplicabile;
corectiile si actiunile corective efectuate daca monitorizarea arata ca programele preliminare
operationale nu sunt sub control;
responsabilitati si autoritati;
inregistrarea monitorizarii.
7.3.4 Stabilire plan HACCP
7.3.4.1 Planul HACCP
Planul HACCP include urmatoarele informatii petnru fiecare puncti critic de control (PCC) identificat:
pericolul pentru siguranta alimentului care trebuie sa fie controlat prin PCC;
masura de control;
procedura de monitorizare;
corectiile si actiunile corective care trebuie intreprinse daca limitele critice sunt depasite;
responsabilitati si autoritati;
integrarea monitorizarii.
7.3.4.2 Identificare puncte critice de control (PCC)
Identificarea punctelor critice de control constituie o activitate foarte importanta, de reusita careia depinde buna
functionare a Planului HACCP. Pentru identificarea punctelor critice de control se foloseste arboreal decisional
care consta din formularea raspunsului DA sau NU la patrnu itnrebari succesive referitoare la procesul
tehnologic analizat. Raspunzand la aceste itnrebari si mentionand motivele care au stat la baza acestor decizii,
Echipa de Singuranta a Alimentului stabileste etapele proceslui tehnologic care reprezinta paunct critic de
control.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

7.3.4.3 Stabilire limite critice pentru punctele critice de control


Dupa identificarea PCC, Echipa de Siguranta a Alimentului stabileste limitele critice petnru fiecare punct
critic de control. Limitele critice reprezinta valoarea recomandata, precisa a unui paramentru al produsului, sau
procesului tehnologic, intr-un punct critic de control, a carui depasire sau nerespectare ar pune in pericol
siguranta alimentului.
Stabilirea corecta a limitelor critice revine echipei de siguranta a alimentului. Sursele de informare pentru
stabilirea acestor valori sunt reprezentate de: literatura de specialitate, standarde, norme tehnice, inregistrari si
informatii de la furnizori, legislatia specifica, Codex Alimentarius.

7.3.4.4 Sistem pentru monitorizarea punctelor critice de control


Sistemul de monitorizare reprezinta o secventa planificata de documentatia de masuratori si/sau observatii a
unor parametrii semnificativi pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea la un nivel acceptabil a unui pericol
relevant pentru siguranta alimentului.
Sistemul petnru monitorizarea punctelor critice de control are rolul de:
a evalua daca limitele critice sau cele de siguranta sunt respectate si deci a stabili daca un CCP este sub
control;
a furniza o serie de inregistrari si documente care vor fi folosite ulterior in procesul de verificare.
Sistemul de monitorizare cuprinde urmatoarele informatii;
masuratori sau observatii care furnizeaza rezultate intr-un interval de timp adecvat;
dispozitivele de monitorizare utilizate;
metodele de etalonare utilizate;
frecventa monitorizarii;
responsabilitatea si autoritatea referitoare la monitorizaere si evalure rezultate monitoriazate;
metode de inregistrare.
Metodele si frecventa de monitorizare sunt capabile sa determine in timp util daca limitele critice au fost
depasite, pentru ca produsul sa paota fi izolat inainte de a fi utilizat sau consumat.
7.3.4.5 Actiuni in cazul in care rezultatele monitorizarii depasec limitele critice
Corectiile si actiunile corective palnificate petnru a fi intreprinse atunci cand limitele critice sunt depasite se
refasesc in Planul HACCP . Planul HACCP specific ace se face cand apare o deviateie, cine raspunde de
implementarea masurilor corective si ce inregistrari a masurilor luate se vor folosi. Responsabilitatea intocmirii
planului de actiuni corective pentru fiecare punct critic de control revine Echipei de Siguranta a Alimentului.
Modul de actionare in cazul in care se inregistreaza o deviatie de la limitele critice stabilite este prezentat in
procedura generala Actiuni in cazul in care rezultatele monitorizarii depasesc limitele critice.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

7.3.5 Actualizare informatii si documente preliminare referitoare la programele preliminare si planul


HACCP
Atunci cand este necesar, echipa de siguranta a alimentului actualizaza urmatoarele informatii dupa stabilirea
programelor preliminare operationale si/sau Planul HACCP:
caracteristicile produsului;
utilizarea preconizata;
diagramele de flux;
etapele procesului;
masurarile de control.

Planul HACCP, procedurile si instructiunile care specifica programele preliminare se vor modifica in cazul in
care se constata:
modificari ale materiilor prime si retetei de fabricatie;
modificari ale conditiilor de fabricatie;
evolutia obiceiurilor de utilizare a produsului de catre consummator;
evolutia informatiilor stiintifice referitoare la aparitia pericolelor;
ineficacitatea constanta in ceea ce priveste verificarea sistemului de management al sigurantei
alimentului.
7.3.6 Planificare verificare
Planificarea verificarii are rolul de a confirm ape baza documentelor ca sistemul de management al sigurantei
alimentului se aplica asa cum a fost proiectat si defineste scopul, metodele, fregventa si responsabilitatile pentru
activitatile de verificare. Activitatile de verificare sunt necesare pentru a confirma ca:
programele preliminare sunt implementate;
elementele de intrare ale analizei pericolelor sunt actualizate continuu;
programele preliminare operationale si elementele din Planl HACCP sunt implementate si eficace,
nivelurile pericolelor sunt in nivelurile acceptabile identificate.
Rezultatele verificarii sunt communicate echipei e siguranta a alimentului pentru a permite analiza rezultatelor
activitatii de verificare.
7.4 APROVIZIONAREA
7.4.1 Procesul de aprovizionare
Procesul de aprovizionare din cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L., parcurge urmatoarele etape:
Planificarea activitatii de aprovizionare in functie de resursele financiare disponibile si comenzi;
Selectarea furnizorilor, cu respectarea legislatiei in vigoare;
Incheierea de contracte/comenzi/lictitatii;
Transport produs aprovizionat;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Receptie;
Depozitare;
Lansare in productie.
Pentru o buna desfasurare a procesului tehnologic organizatia a incheiat contractile de aprovizionare cu
furnizorii asigurand astfel o calitate superioara.
Aprovizionarea se face pe baza de comanda. La primirea materiilor prime acestea sunt verificate vizual,
urmarindu-se starea de igiena a mijloacelor de transport, si calitativ prin verificarea documentelor insotitoare ale
materiilor prime (facture, aviz de insotire umiditate, corpuri straine, declarative de conformitate).
In cazul in care in utrma primirii unei comenzi se constata lipsa din depozite a produselor necesare satisfacerii
comenzii, aprovizionarea se realizeaza prin achizitie directa de catre Sef Compartiment Achizitii si Vanzari.
7.4.1.1 Evaluarea furnizorilor
Evaluarea furnizorilor se face de catre Directorul General in colaborare cu Reprezentantul Managementului
in functie de natura produsului aprovizionat si are la baza urmatoarele criterii:
posibilitatea furnizorilor de a indeplini cerintele de calitate pentru produs;
capacitatea de productie a furnizorilor si aptitudinea lor de a respecta programarile stabilite pentru
livrare;
eficacitatea sistemului lor de management al calitatii si siguranta a produsului.
Evaluarea furnizorilor pentru materii prime, material sau servicii este atributul Directorului General in
colaborare cu Reprezentantul Managementului organizatiei si sunt avute in vedere urmatoarele principii:
Performantele anterioare in furnizarea aceluiasi tip de produs sau a unui produs similar stau la baza
aprecierii competentei furnizorului;
In cazul pieselor de schimb si subansamblelor aprovizionarea se face cu prioritate de la furnizorii
producatori ai utilajelor sau instalatiilor de ansamblu;
Certificarea sistemului de management al furnizorului este folosita ca punct de plecare petnru evaluare;
Pentru evaluare se trimite furnizorului in scopul completarii pe prorpie raspunde re un Chestionar de
autoevaluare. Directorul General si/sau Reprezentantul Managementului are responsabilitatea
evaluarii si reevaluarii furnizorilor cel putin odata la doi ani.
Punctajul atribuit furnizorilor se stabileste conform procedurii Aprovizionare si evaluare furnizori.
Odata evaluat si acceptat un furnizor nou, se informeaza Sef Compartiment Achizitii si Vanzari, in vederea
actualizarii Listei furnizorilor acceptati.
Retragerea furnizorului din Lista furnizorilor acceptati se face la dispozitia Directorului General atunci cand ii
este adus la cunostinta ca:
furnizorul nu si-a indeplinit obligatiile contractual;
sunt cinstatate abateri ale produsului aprovizionae in timpul prelucrarii sau exploatarii, asa cum rezulta
din inregistrarile existente in dosarul furnizorului.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Inregistrarile referitoare la furnizorii acceptati sunt mentinute la Reprezentantul Managerului in Lista


furnizorilor acceptati, Evaluarea furnizorului si Rapoartele auditurilor efectuate la furnizori ( daca este cazul).
7.4.2 Informatii referitoare la aprovizionare
Inainte de transmitere catre furnizori, comenzile/contractile de aprovizionare sunt aprobate de catre Directorul
General, pentru a se asigura ca sunt conforme cu conditiile specificate.
Orice modificare a comenzii/contractului este analizata in acelasi mod ca si documentul initial. Modificarile
comenzilor/contractelor (diminuari, suplimentari, sistari, anulari etc.) sunt aprobate de catre Directorul
General.

7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat


Veridicarea produsului aprovizionat se face de catre Comisia de Receptie, orice observatie rezultata in urma
analizelor consemntandu-se pe Nota de Intrare-Receptie (tipizat) si Fisa de evaluare a aprovizionarii.
Verificarea calitativa a materiilor prime, ingredientelor, materii euxiliare si ambalajelor consta in analiza
documentelor ce calitate insotitoare si a caracteristicilor produselor aprovizionate.
7.5 PRODUCTIE
7.5.1 Controlul realizarii produsului
Controlul productiei se realizeaza in baza Planurilor HACCP elaborate de Echipa de SIguranta a Alimentului
pentru fiecare categorie de produs in parte.
Fiecare PCC este identificat corespunzator in cadrul sistemului HACCP. Trecerea fiecarei verificari pe flux de
la un PCC la altul este evidentiata in Fise de monitorizare pe flux.
7.5.2 Validarea proceselor de productie
Activitatile sunt efectuate de operatori calificati iar parametrii proceselor sunt monitorizati si controlati conform
Planurilo HACCP pentru a se asigura ca sunt satisfacute conditiile specificate, idenfiticate si mentinute sub
control pericolele asupra calitatii produselor noastre, inainte ca produsele sa fie servite clientilor.
7.5.3 Identificare si trasabilitate
S.C. ATREX PLUS S.R.L. a stability un system de identificare si trasabilitate a produselor folosite in
procesele care desfasoara in cadrul organizatiei:
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

aprovizionarea si introducerea numai a produselor acceptate;


identificarea loturilor prin data de fabricatie de pe ambalajul produsului;
evitarea confuziilor in procesul de productie, precum si a procesarii unor produse neconforme;
identificarea si trasabilitatea sunt asigurate prin inregistrari care ajuta la corelarea intre receptive
produselorm depozitarea lor, precum si cursul de preparari.

7.5.4 Proprietatea Clientului


Aceasta cerinta este neaplicabila in acest moment in cadrul organizatiei noastre, clientul nefiind proprietarul
nici unei amterii prime, material, produs sau serviciu utilizat in procesul de productie.

7.5.5 Pastrarea produsului


Pastrarea produsului se realizeaza in conditii de securitate a produsului, astfel incat sa se asigure eliminarea
oricaror pericole potentiale asupra produsului iesit din productie.
Ambalarea si manipularea produsului este realizata in conditii de igiena asigurate prin instruirea permanenta a
personalului operator privind regulile de igiena si buna practica in industria alimentara.
7.6 CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE
Pentru asigurarea indeplinirii de catre produse a conditiilor de calitate stabilite, in cadrul activitatii de proiectare
tehnologica se evidentiaza care sunt cele mai relevante caracteristici sau parametric care trebuie masurati si
monitorizati, luandu-se in considerare urmatoarele aspecte:
natura determinarii;
intervalul de masurare;
acuratetea si precizia instrumentului de masura;
conditiile de mediu in care se face determinarea;
numarul de determinari efectuat;
Pe vaza documentatiei tehnice se procedeaza la aprovizionarea DMM-urilor necesare.
Toate DMM-urile vor fi verificate metrologic in raport cu echipamentele certificate sau etalonate recunoscute
pe plan national sau international in conformitate cu standardele si normele meteorologice natioane, la interval
prestabilite.
Inainte de a fi acceptate petnru utilizare, inca din fata de receptie, noile DMM sunt verificate de catre
laboratorul de metrologie territorial in vederea asigurarii ca acestea sunt conforme scopului propus. In scopul
identificarii noilor DMM se utilizeaza etichetele cu inscriptia SE VERIFICA INAINTE DE UTILIZARE,
ulterior activitatii de verificare, responsabilul metrologic inregistreaza in evidenta metrological DMM
intocmind Fisa de evidenta a DMM, ce contine:
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

tipul si seria DMM-ului;


data aprovizionarii;
denumirea furnizorului DMM-ului;
caracteristicile generale;
perioada de verificare in conformitate cu numele metrologice;
data ficarei verificari;
concliziile verificarii;
identificarea (semnatura, stampila) verificatorului metrologic.

Tinandu-se cont de specificul procesului de productie, personalul ce utilizeaza si/sau supravegheaza in


permanenta DMM sesizeaza in mod operativ orice masuri inexact sau care au un grad de suspiciune.
In situatia in care, la un DMM, se constata o functionare anormala si/sau in afara termenului de verificare
metrological, dup ace a fost utilizat la inspectarea/incercarea unuia sau mai multor produse, acestea sunt
identificate si izolate dupa care se procedeaza la inspectarea lor cu DMM adecvat.
In cazul in care termenele de verificare metrological indica faptul ca un anumit DMM, necesita verificare
metrological, responsabilul metrologic face demersurile necesare: echipamentul respectiv este marcat cu
eticheta DEFUNCT. NU SE UTILIZEAZA
Frecventa de verificare metrological este stabilita prin prevederile contractului de prestari servicii incheiat cu
atelierul autorizat.
Identificarea stadiului verificarii metrologice este marcat prin:
eticheta VERIFICAT care cuprinde
a) numarul de identificare;
b) data expirarii termenului de valabilitate;
c) semnatura/stampila verificatorului
eticheta A SE VERIFICA INAINTE DE UTILIZARE pentru echipamentele noi aflate in conservare,
care nu sunt verificate cu o frecventa stabilita;
eticheta DEFECT. NU SE UTILIZEAZA pentru DMM care s-a constatat a fi defect si care este
interzis pentru utilizare pana cand nu este reparat sau verificat metrologic.
Verificarea DMM se executa numai in laboratoare metrologice autorizate.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

CAPITOLUL 8 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE


8.1 GENERALITATI
Planificare implementarea proceselor necesare de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire este realiata
de proprietarii de procese desemnati pentru:
a demonstra conformitatea serviciului/ produsului;
a demonstra conformitatea cu cerintele prevazute de standardele adoptate si legislatia in vigoare;
a asigura conformitatea SMI;
a imbunatati continuu eficacitatea SMI.
Aceste procese sunt descries detaliat in paragrafele ce urmeaza.
8.2 MONITORIZARE SI MASURARE
8.2.1 Satisfacerea clientului
Monitorizarea si masurarea satisfactiei clientilor se bazeaza pe analiza informatiilor referitoare la clienti.
Sursele de informatii utilizate privind satisfactia clientului sunt:
recomandarile clientilor;
comunicarea directa cu clientii;
chestionare si anchete;
rapoarte ale inspectiilor autorizae.
In cadul S.C. ATREX PLUS S.R.L., interfata cu clientii, monitorizarea si analiza gradului de satisfactie al
clientilor, inclisiv a reclamatiilor acestora este realizata de catre Marketing si/sau Directorul General.
Recomandarule si/sau reclamatiile se inregistreaza intr-un Registru de reclamatii/sesizari pentru a se putea
urmari rezolvarea lor.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

8.2.2 Audit intern


Auditurile interne verifica daca activitatile legate de calitate, mediu si siguranta alimentului si rezultatele
aferente sunt conforme cu reglementarile stabilite si determina eficacitatea SMI. Rezultatele auditurilor ajuta la
imbunatatirea performantelor organizatiei si pot fi folosite ca date de intrare ale activitatilor de analiza efectuate
de management.
Procedurile stabilite si mentinute (Procedura Generala Audit intern) stabilesc modul de planificare, mentinere
si documentare a auditurilor interne ale SMI. Selectarea auditurilor si modul de efectuare a auditurilor asigura
impartirea si obiectivitatea procesului de audit, audiotorii neauditandu-si propria activitate.
Auditurile interne se efectueaza la interval planificate prin Programul auditurilor interne elaborate de
Reprezentantul Managementului si supus aprobarii Directorului General la incepultul fiecarui an
calendaristic luand in considerare satutul si importanta proceselor si zonelor care vor fi auditate, precum si
rezultatele auditurilor precedente, pentru a determina daca SMI:
este conform cu masurile planificate referitoare la cerintele standardelor adoptate si la cerintele
sistemelor de management implementate, inclusiv CODEX ALIMENTARIUS;
daca implementarea SMI este mentiunta si eficace;
este urmarit in concordant cu sistemul de management al sigurantei alimentului.
Planificarea fazelor auditului se face in functie de natura si de importanta activitatii supuse auditarii,
personalului care-l efectueaza fiind independent, fara desponsabilitati directe in activitatile ce se supun auditarii.
Efectuarea auditului intern
Audit SMI se realizeaza in baza chestionarelor de audit specifice evaluandu-se stadiului inplementarii si
mentinerii angajamentelor asumate in Politica.
Audit igiena se realizeaza in baza chestionarelor de audit specifice de evaluare a implementarii regulilor pe
bune practice pentru igiena, in concordant cu cerintele (normale) legale specifice.
Audit HACCP se realizeaza in baza chestionarelor de audit specifice sistemului de management al sigurantei
alimentului, si constituie baza pentru a verifica daca analiza pericolelor si SMSA au fost realizate in concordant
cu cerintele standardului SR EN ISO 22000:2005 si daca SMSA este respectat in practica.
Rezultatele euditurilor se inregistreaza in Rapoarte de audit de catre Auditorul Sef si se aduc la cunostitna
responsabililor proceselor auditate.
Compartimentul auditat, pri Responsabilul de proces propune actiunile corective ce vor fi intreprinse in cel
mai scurt timp posibil.
Actiunile auditului de urmarire verifica si inregistreaza implementarea si eficacitatea actiunilor corective
intreprinse.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Rezultatele auditurilor interne ale calitatii, mediului si sigurantei alimentului fac parte integrate din date de
intrare ale activitatilor de verificare a sistemului de management integrat, analiza efectuata de management si de
imbunatatire continua.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

8.2.3 Monitotizare si masurarea proceselor


Pentru monitorizare si masurarea proceselor identificate conducerea S.C. ATREX PLUS S.R.L. a avut in
vedere imbunatatirea continua si planificarea acestora in acord cu viziunea si obiectivele strategice ale
organizatiei.
In cadrul analizelor efectuate de management sunt evaluate rezultatele obtinute. In cazul in care obiectivele
stabilite nu au fost atinse, sunt dispuse actiuni corective pentru atingerea sau remedierea acestora.
Detamierea fluxului tehnologic, a punctelor critice, a nivelului de responsabilitati, a DMM, necesarului de
calificare a personalului sunt specificate in proceduri.
8.2.3.1 Evaluarea conformarii
Organizatia a identificat cerintele legate aplicabile aspectelor de mediu (in lista documentelor externe
aplicabile) si evalueaza periodic (o data pe an) conformarea acestora.
Evaluarea conformarii este facuta tot ssub forma unui audit intern de catre Reprezentantul Managementului.
Neconformitatile observate, actiunile corective identificate, responsabilii pentru acestea si termenele sunt
trecute in Rapoarte de neconformitate. Metodologia detaliata de evaluare a conformarii este descrisa in
Procedura Generala.
Programul de evaluare a conformarii este integrat Programului de audit intern
8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului
In cadrul organizatiei noastre a fost stabilit nu system de monitorizare pentru fiecare PCC in concordant cu
Planul HACCP pentru fiecare produs.
Factorii principali care influenteaza calitatea si siguranta produsului sunt urmatorii:
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

material prima si materialele auxiliare aprovizionate care trebuie sa corespunda din punct de vedere
calitativ;
echipamentele si utilajele;
mijloacele de masurare, care trebuie sa aiba domeniul de masurare si precizia necesare locului de
masurare in care sunt utilizate si inregistrarile aferente;
personalul unitatii;
Sistemul de monitorizare la receptive
Produsele ce intra in cadrul organizatiei sunt aprovizionate prin comanda/contract;
Materialele intrate sunt verificate in spatii special destinate, unde raman pe perioada efectuarii receptiei
cantitative si calitative
receptia produselor aprovizionate se face de catre Comisia de Receptie;
Documentele ce satu la baza receptiei sunt:
a) Aviz de expeditie/Factura;
b) Buletine de analiza;
c) Certificat de calitate;
La receptia materialelor se procedeaza astfel:
a) Se verifica documentele insotitoare;
b) Se controleaza calitativ si cantitativ produsele.
Sistemul de monitorizare pe parcursul fabricatiei
Pentru procesul de productie este stabilit un system de monitorizare a PCC. Procesul de monitorizare consta
intr-o succesiune de masuratori/ observatii planificate sa arate daca PCC este sub control.
Sistemul de monitorizare cuprinde:
metoda de monitorizare;
frecventa;
personalul responsabil pentru monitorizare;
personalul responsabil pentru evaluarea rezultatelor monitorizarii;
inidcarea locului unde sunt pastrate/documentate rezultatele monitorizarii.
Aceasta este descries in Planul HACCP specifice fiecarei grupe de produse.
Controlul produselor poate fi:
intern: se face de catre Reprezentantul de Proces.
8.2.5 Verificarea sistemului de management al sigurantei alimentului
Verificarea sistemului de management al sigurantei alimentului se realizeaza prin audit intern si prin validare
(ex Planul HACCP, diagram de flux tehnologic, etc ). Fiecare plan HACCP afferent fiecarei grupe de produse
din meniu sunt verificate si validate prin monitorizari si teste de laborator care pot confirma limitele critice
alese si actiunile corective implementate. In cazul produselor noi, Echipa pentru Siguranta Alimentului va
urmari validarea planurilor HACCP inaintea lansarii in productie a acestora.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

8.2.6 Validarea combinatiei de masuri de control


Validarea masurilor de control in cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L. este facuta pentru a se demonstra ca:
masurile de control selectate sunt capabile si pot controlul pericolelor pentru siguranta alimentului
pentru care au fost concepute.
masurile de control sunt eficace si impreuna sunt capabile sa asigure controlul pericolelor pentru
siguranta alimentului identificate pentru a obtine produsele finite care satisfac nivelurile acceptabile
definite.
Validarea masurilor de control se va face ori de cate ori apare aceasta necessitate ca urmare a schimbarilor
aparute la nivelul fluxului tehnologic.
8.3 CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
S.C. ATREX PLUS S.R.L. a stabilit si documentat in procedura generala Controlul produsului neconform prin
care se stabilesc metodele de control, responsabilitatile si autoritatile associate tratarii produsului neconforme
atunci cand rezultatul monitorizarii arata ca un PCC a deviat de la limitele critice precum si in procedura
generala Neconformitate care stabileste metodele de control si responsabilitatile privitoare la gestionarea
neconformitatilor de mediu.
Pentru fiecare PCC sunt stabilite in Planurile HACCP: pericolele relevante si actiunile corective ce trebuie
intreprinse.
Identificarea si raportarea produselor neconforme (constatate la receptia produselor aprovizionate, in cursul
procesului de productie sau a auditului intern/extern) constituie datoria si responsabilitatea tuturor membrilor
organizatiei. Tratarea produsului neconform presupune:
identificarea cauzelor ce a dus la aparitia neconformitatii/produsului neconform;
eliminarea neconformitatii identificate si mai ales a cauzelor care au dus la aparitia acestora;
intreprinderea unor actiuni care sa previna aparitia neoconformitatii, dimensionate in functie de natura
problemelor.
asigurarea faptului ca PCC va fi adus inapoi sub controlul si ca produsele procesate in timp ce PCC era
in afara controlului au fost manipulate corect.
Inregistrarile referitoare la neconformitatile identificate si la orice actiuni ulterioare intreprinse sunt mentinute
de Reprezentantul Managementului sau Responsabilul de Proces implicat pe perioada stabilita de legislatia
in vigoare.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

8.4 ANALIZA DATELOR


S.C. ATREX PLUS S.R.L. stabileste, colecteaza si analizeaza datele necesare pentru a verifica daca SMI este
adecvat si efficient in raport cu politica si obiectivele calitatii, mediului si sigurantei alimentului. Aceste date
(referitoare la clienti, furnizori, conformitatea proceselor, serviciilor si produselor) sunt colectate din
urmatoarele surse:
- audituri interne;
- satisfactia clientului;
- rapoartele de neconformitate;
- rapoartele de actiuni corective/preventive;
- stadiul de realizae a obiectivelor calitatii;
- date din evaluarea furnizorilor.
- analiza pericolelor;
- analiza programelor preliminare
Ca mijloace/metode de analiza utilizate de organizatie putem mentiona: tehnicile statistice, analize ale
vanzarilor, analize economic-financiare etc.
8.5 IMBUNATATIRE
8.5.1 Imbunatatire continua
Imbunatatirea continua este un proces permanent in cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L. care permite cresterea
capacitatii de a satisface cerintele specificate prin implementarea actiunilor corective si preventive ca urmare a
constatarilor si concluziilor auditurilor, analizei datelor si analizelor efectuate de management.
Imbunatatirea continua a SMI se realizeaza in baza:
Comunicarii cu echipa de siguranta a alimentului
Verificarilor Programelor preliminare operationale, Planurilor HACCP si rezultatelor validarii
sistemului de management al sigurantei alimentului
Schimbarilor in politica si obiectivele calitatii, mediului si sigurantei alimentului
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

In procesul de imbunatatire sunt avute in vedere 2 tipuri de problem:


de mentinere apar atunci cand un proces nu se mai desfasoara in parametric normali. Rezolvarea
problemei implica identificarea cauzelor, eliminarea lor si readucerea procesului la parametri normali.
de imbunatatire presupun schimbarea unei stari de fapt nesatisfacatoare cu un nivel imbunatatit.
In procesul imbunatatirii continue parcurgem urmatoarele etape:
identificarea problemelor/proiectelor
stabilirea proiectelor de imbunatatire
diagnosticarea cauzelor
remediera cauzelor
mentinerea beneficiilor
8.5.2 Control neconformitate
8.5.2.1 Corectii
Necesitatea aplicarii corectiilor apare atunci cand sistemele de monitorizare idica depasirea limitelor critice in
punctele critice de control, sau atunci cand exista o pierdere a controlului programelor preliminare operationale.
Responsabilitatea aplicarii corectiilor atunci cand necesitatea o impune este stabilita si inregistrata in planul
HACCP, iar modul de actiune in aceasta situatie ste prezentat in procedura generala Corectii.
In cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L. toate corectiile sunt aprobate de catre Echipa de Siguranta a
Alimentului si sunt inregistrate impreuna cu toate informatiile legate de: natura si cauzele neconformitatilor,
consecintele acestora pentru siguranta alimentului, inclusiv informatiile necesare in scopul trasabilitatii
produselor neconforme.
8.5.2.2 Actiuni corective
Actiunile corective trebuie sa se bazeze pe evaluarea pericolelor, a probabilitatii de aparitie a acestora, precum
sip e utilizarea finala a produsului. Datele rezultate din monitorizarea programelor preliminare operationale si a
punctelor critice de control in cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L. sunt evaluate de catre Echipa de Siguranta a
Alimentului, acestea posedand cunostintele si autoritatea necesare pentru a initia actiunile corective.
S.C. ATREX PLUS S.R.L. a stabilit si mentine proceduri documentate in care sunt specificate actiuni adecvate
pentru identificarea si eliminarea cauzelor neconformitatilor detectate, cu scopul de a preveni aparitia acestora
si de a readuce procesul sau sistemul de control dup ace a aparut neconformitatea.
Procedurile pentru actiuni corective cuprind:
analiza neconformitatilor, inclusiv a reclamatiilor de la clienti;
analiza tendintelor din rezultatele monitorizarii care pot indica evolutia catre pierderea controlului;
determinarea cauzei (cauzelor) neconformitatii.
evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni pentru a se asigura ca neconformitatile nu reapar;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

determinarea si implementarea actiunilor necesare;


inregistrarea rezultatelor actiunilor corective intreprinse;
analiza actiunilor corective petnru a se asigura ca sunt eficace.
Orice actiune corectiva intreprinsa pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor existente sau posibile si
readucerea sub control a unui punct critic de control trebuie adaptata importantei problemelor si trebuie sa fie
proportional cu impactul produs asupra sigurantei alimentului.
Inregistrarea actiunilor intreprinse se consemneaza in Rapoarte de actiuni corective.
8.5.2.3 Tratare produse potential nesigure
8.5.2.3.1 Generalitati
S.C. ATREX PLUS S.R.L. trateaza produsele neconformie prin intreprindere de actiuni care sa previna ca
produsele neconforme sa intre in circuit alimentar. Toate produsele afectate de neconformitate sunt tinute sub
controlul organizatiei pana cand acestea sunt evaluate si in urma analizelor efectuate sad a acceptul liber pentru
consum.
Daca un proces care nu mai este sub controlul organizatiei este gasit ca nesigur, organizatia initiaza actiunile de
retragere a lui.
8.5.2.3.2 Evaluarea pentru livrare
Un lot de produse afectat de o neconformitate poate fi livrat numai daca oricare din urmatoarele conditii sunt
indeplinite:
exista dovezi, altele decat cele din sistemul de monitorizare, care demonstreaza ca masurile de control
au fost eficace;
exista dovezi care arata ca efectele combinate ale masurilor de control specifice pentru acel produs sunt
conforme cu rezultatele preconizate (adica pericolul care afecteaza produsul poate fi redus sau eliminate
in/printr-o etapa ulterioara din fluxul de productie)
rezultatele esalonarii, incercarii si/sau ale altor activitati de verificare demonstreaza ca produsul afectat
satisface nivelurile acceptabile identificate pentru pericolul in cauza.
8.5.2.3.3 Tratare produse neconforme
Pentru a se putea face o evaluare corecta asupra unui lot de produse trebuie sa se tina cont de ce anume implica
tratarea produselor neconforme:
identificarea cauzelor ce a dus la aparitia neconformitatii/produselor neconforme;
eliminarea neconformitatilor identificate si mai ales a cauzelor care au dus la aparitia acestora;
intreprinderea unor actiuni care sa previna aparitia neconfomritatii, dimensionale in functie de natura
problemelor.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

asigurarea faptului ca punctele critice de control vor fi aduse inapoi sub control si ca produsele
procesate in timp ce produsele critice de control erau in afara controlului, au fost manipulate corect.
Daca dupa evaluare, lotul de produse nu este considerat acceptabil pentru livrare, acesta trebuie supus
urmatoarei activitati:
distrugere si/sau eliminare de deseu.
8.5.2.4 Retrageri
Pentru a permite si a facilita retragerea rapida si complete a produselor finite care au fost identificate ca fiind
nesigure, managementul S.C. ATREX PLUS S.R.L. a desemnat personal cu autoritate si responsabilitate
pentru intretinerea si efectuarea retragerii produselor respective.
Produsele sunt puse in siguranta si supravegherea pana in momentul in care, in urma evaluarilor, este hotarata
destinatia acesto produse, acestea putand fi:
distruse
Modalitatea de gestionarea produselor depistate ca fiind nesigure pentru siguranta alimentara, dupa servire, este
prezentata in procedura generala Retragere.
Cauza, amploare si rezultatul retragerii sunt inregistrate si constituie elemente de intrare pentru analiza efectuata
de management.
8.5.3 Actiune preventive
Procedurile pentru actiuni preventive cuprind:
utilizarea surselor adecvate de informatii, cum ar fi procesele si operatii de lucru care influenteaza
calitatea serviciilor/produselor, rezultate ale auditurilor si reclamatii ale clientilor pentru depistarea,
analizarea si emiterea cauzelor potentiale ale neconformitatilor;
pregatire pentru situatii de urgenta;
determinarea etapelor necesare pentru tratarea oricaror problem care necesita actiuni preventive;
initierea de actiuni preventive si efectuarea de controale pentru a se asigura ca aceste actiuni sunt
eficace;
asigurarea ca informatiile relevante referitoare la actiunile intreprinse sunt supuse analizei efectuate de
management.
Pentru desfasurarea unei activitati eficiente de prevenire:
se stabileste o politica adecvata organizatiei;
se analizeaza periicolele potentiale;
se elaboreaza si se pun in practica programe de actiune;
se asigura instruirea, perfectionarea si formarea personalului in vederea asigurarii calitatii
serviciilor/produse furnizate (ex. instructiuni de lucru etc.);
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

se evalueaza pericolele ce nu pot fi evitate;


se combat pericolele la sursa.

Ca surse de informare pot fi: auditurile, neconformitati de proces, satisfactia clientului, evaluarea
performantelor furnizorilor, elemente de iesire ale analizelor efectuate de management, experiente anterioare,
etc.
Identificarea pericolelor potentiale se face pe fiecare activitate in parte avand in vedere locul de aparitie al
pericolului, cauza c ear duce la aparitia pericolului, impactul pericolului(major, minor, nesemnificativ), frecveta
de aparitie, responsabil, actiuni de prevenire.
Inregistrarea actiunilor intreprinse se consemneaza in Rapoarte de actiuni preventive. Responsabilitatile ce
decurg din aplicarea prezentei cerinte sunt atribuite tuturor compartimentelor fiind in procedura generala
Actiune preventive.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

ANEXA 2
LISTA DOCUMENTELOR DE BAZA ALE
Sistemului de management integrat

Nr Crt

DOCUMENT

COD

REV

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

MMI - 01

PROCEDURI GENERALE
2

CONTROLUL DOCUMENTELOR

PG 01 - 01

CONTROLUL INREGISTRARILOR

PG 02 - 01

AUDIT INTERN

PG 03 - 01

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

PG 04 - 01

ACTIUNE CORECTIVA

PG 05 - 01

ACTIUNE PREVENTIVA

PG 06 - 01

ASPECTE DE MEDIU

PG 07 - 01

CERINTE LEGALE

PG 08 - 01

10

CONSULTARE SI COMUNICARE INTERNE/EXTERNE

PG 09 - 01

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

11

INSTRUIRE PERSONAL

PG 10 - 01

12

MONITORIZARE SI MASURARE

PG 11 - 01

13

PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA SI


CAPACITATE DE RASPUNS
CONTROL OPERATIONAL

PG 12 - 01

PG 13 - 01

NECONFORMITATE, ACTIUNE CORECTIVA SI


PREVENTIVA MEDIU
EVALUAREA CONFORMARII

PG 14 - 01

PG 15 - 01

PG 16 - 01

18

ACTIUNI IN CAZUL IN CARE REZULTATELE


MONITORIZARII DEPASESC LIMITELE CRITICE
CORECTII

PG 17 - 01

19

RETRAGERI

PG 18 - 01

14
15
16
17

PROCEDURI DE ORGANIZARE
20

ELABORAREA PROCEDURILOR SMI

PO 01 - 01

21

ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

PO 02 - 01

22

APROVIZIONARE SI EVALUARE FURNIZORI

PO 03 - 01

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

ANEXA 3 LISTA PROCESE SI PROPRIETARI PROCESE


Nr
crt
1

Proces
Managementul activitatilor
1.1 Stabilire politica si
obiective
1.2 Stabilire si actualizare
organigrama
1.3 Stabilire responsabilitati si
autoritati
1.4 Coordonare analize
efectuate de management
Managementul resurselor
2.1Resurse umane
2.1.1 Recrutare si selectare
personal
2.1.2 Identificare competente
necesare
2.1.3 Instruire personal

Proprietar proces

Metoda de
monitorizare
Politica, Analiza
managementului

Frecventa de monitorizare

Organigrama

Dupa fiecare schimbare


organizatorica
Semestrial

RM

Regulament intern, fise


post
Analiza managementului

DG+RU

Interviu, CV

RU

Necesar personal

In functie de
disponibilitatea personalului
In functie de
disponibilitatea personalului

DG

DG
DG+RU

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

Anual

Instruire interna/externa
Fiecare PP

2.2 Infrastructura
2.2.1 Investitii
2.2.2 Menetenanta
infrastructura
2.2.3 Servicii suport
(ex secretariat)
2.2.4 Servicii
informatice

Anual

Dupa fiecare instruire

DG

Sedinte

Anual/ Semestrial

PP
Marketing

Verificare stare
infrastructura
Audit intern

Conform programului de
mentenanta
Anual

PP

Anual

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

S.C. ATREX PLUS S.R.L.


SR EN ISO 9001: 2001
SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005
2.3
Managementul
informatiei
2.3.1 Controlul
documentelor
2.3.2 Securitatea
informatiilor
2.3.3 Controlul
inregistrarilor
2.3.4 Managementul
cerintelor legale si de
reglementare

Nr
crt

Proces
Procese de realizare a
produsului/serviciului
3.1 Planificare realizare produs
3.2 Procese referitoare la relatia
cu clientul
3.3 Proiectare si dezvoltare
3.4 Aprovizionare
3.5 Realizarea produsului
3.6 Controlul DMM

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

RM

Liste de control si
Liste de difuzare

Variabil

RM+PP

Audit intern

Anual

PP

Lista formularelor

Semestrial

RM

Lista documentelor
externe aplicabile

Semestrial

Proprietar proces

DG
DG
DG
Resp.Achizitii
Vanzari
RM+PP
Resp. metrologic

Procese de masurare, analiza


si imbunatatire
4.1 Masurarea satisfactiei
clientilor
4.2 Audit intern
4.3 Monitorizare si masurare
procese
4.4 Monitorizare si masurare
servicii
4.5 Controlul produsului
neconform
4.6 Analiza datelor
4.7 Actiune corectiva
4.8 Actiune preventiva

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

DG
RM
RM+PP

Metoda de
monitorizare

Frecventa de monitorizare

Grafic de productie
Chestionare registru
reclamatii clienti

Semestrial
Semestrial

Registru comenzi

In functie de cerintele pietei


Semestrial

Audit intern

Semestrial

Audit intern

Semestrial

Chestionare,
Analiza piata,
feed-back clienti
Audit intern
Audit intern

Trimestrial
Semestrial
Semestrial

PP

Control final

Fiecare serviciu

RM

Control final, anchete

Trimestrial

RM

Analiza statistica

Trimestrial

PP

Rapoarte actiuni
corective
Rapoarte actiuni

Semestrial

PP

Semestrial

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
preventive

4.9 Imbunatatire continua


DG+RM

Audit intern si
Analiza managementului

Semestrial

Legenda:

DG = Director General
RM = Rerpezentantul Managementului
PP = Proprietar de Proces
RU = Resurse Umane

ANEXA 4
DEFINITII
In prezentul manual sunt aplicate definitiile din standardul SR EN ISO 9000: 2001, SR EN ISO 14001: 2005 si SR EN
ISO 22000: 2005.
Termeni referitori la calitate
Calitate: masura in care un ansamblu de caracteristici intriseci indeplinesc cerintele.
Cerinta: nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatore.
Satisfactie a clientului: perceptive a clientului despre masura in care cerintele clientului au fost indeplinite.
NOTA 1 Reclamatiile clientului sunt un indicator obisnuit al satisfactiei scazute a clientului, dar absenta acestora nu
implica in mod necesar o satisfactie inalta a clientului.
NOTA 2 Chiar daca cerintele clientului au fost stabilite cu acesta si au fost indeplinite, aceasta nu asigura in mod
necesar si o satisfactie inalta a clientului.
Capabilitate: abilitatea unei organizatii, system sau proces de a realize un produs care va indeplini cerinte pentru acel
produs.
Termeni referitori la management
Sistem: ansamblu de elemente correlate sau in interactiune prin care se stabilesc politica si obiectivele si se realizeaza
acele obiective.
NOTA: Un system de management al unei organizatii poate include diferite sisteme de management cum sunt: un sistem
de management al calitatii, un sistem de management financiar sau un sistem de management mediu.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Sistem de management al calitatii: sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea
ce priveste calitatea.
Politica referitoare la domeniul calitatii: intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate asa cum
sunt exprimate official de management de la cel mai inalt nivel.
Obiectiv al calitatii: ceea ce este urmarit sau avut in vedere referitor la calitate.
NOTA 1 In general obiectivele calitatii se bazeaza pe politica organizatiei referitoare la calitate.
NOTA 2 In general obiectivele calitatii sunt specificate la niveluri si functii relevante din organizatie
Management la cel mai inalt nivel: persoana sau grup de personae de la cel mai inalt nivel care orienteaza si
controleaza o organizatie.
Planificarea calitatii: parte a managementului calitatii concentrate pe stabilirea obiectivelor calitatii si care specifica
procesele operationale si resurse aferente necesare pentru a indeplini obiectivele calitatii.
NOTA Stabilirea planurilor calitatii poate fi parte a planificarii calitatii.
Controlul calitatii: parte a managementului calitatii, concentrate pe indeplinirea cerintelor referitoare la calitate.
Asigurarea calitatii: parte a managementului calitatii, concentrate pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la
managementul calitatii vor fi indeplinite
Imbunatatirea calitatii: parte a managementului calitatii, concentrate pe cresterea abilitatii de indeplini cerintele
referitoare la calitate.
NOTA: Cerintele pot fi referitoare la orice aspecte cum ar fi: eficacitatea, eficienta sau trasabilitatea.
Imbunatatire continua: activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerintele.
NOTA Procesul de stabilire a obiectivelor si de determinare a oportunitatilor de imbunatatire este un proces continuu
care utilizeaza constatarile auditurilor si concluziile auditurilor, analiza de date, analize efectuate de management sau
alte mijloace si conduce in general la actiuni corective sau la actiuni preventive.
Eficacitate: masura in care activitatile planificate sunt realizate si sunt obtinute rezultatele planificate.
Eficienta: relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate.
Termeni referitori la organizatie
Organizatie: grup de personae si facilitate cu un ansamblu de responsabilitati, de autoritati si de relatii (ex. companie,
corporatie, firma, intreprindere, institutie, organizatie de caritate, comerciant individual, asociatie sau parti sau
combinatii ale acestora.
Structura organizatorica: ansamblul de responsabilitati, autoritati si relatii dintre persoane.
Infrastructura: organizatie sistem de facilitate, echipamente si servicii necesare petnru functionarea unei organizatii.
Mediul de lucru: ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


MMI - 01
SR EN ISO 14001 : 2005
Ed. 1;Rev. 0
SR EN ISO 22000 : 2005
NOTA: Conditiile include factori fizici, sociali, psihologici si de mediu (cum ar fi remperatura, scheme de recunoastere a
meritelor, factori ergonomici si cei referitori la compozitia atmosferei).
Client: organizatie sau persoana care primeste un produs (ex. consummator, comparator, utilizator final, comerciant cu
amanuntul, beneficiar si achizitor).
NOTA: Un client poate fi din interiorul sau exteriorul organizatiei.
Furnizor: organizatie sau persoana care furnizeaza un produs (ex. producator, distribuitor, comerciant cu amanuntul sau
vanzator al unui produs sau furnizor al unui serviciu sau al unei informatii).
NOTA 1 Un furnizor poate fi din interiorul sau exteriorul organizatiei
NOTA 2 In situatii contractual furnizorul este denumit uneori contractant
Parte interesata: persoane sau grup care au un interes legat de performanta sau succesul unei organizatii (ex. clienti,
proprietari, persoane in cadrul unei organizatii, furnizori , bancheri, sindicate, parteneri sau societati).
Termeni referitori la procese si produs
Proces: ansamblu de activitati inetrcorelate care transforma intrarile in iesiri
Produs: rezultat al unui proces.
NOTA 1 Exista patru categorii generice de produse, dupa cum urmeaza:
Servicii
Software
Hardware
Materiale procesate
NOTA 2 Serviciul este rezultatul cel mai putin al unei activitati necesare a fi realizate la interfata dintre furnizor si client
si este in general immaterial.
Faza: secventa definite a unei activitati.
Procedura: mod specificat de desfasurare a unei activitati sau al unuo proces.
NOTA 1 Procedurile pot fi documentate sau nu.
NOTA 2 Atunci cand o procedura este documentata, se utilizeaza frecvent termenul de procedura scrisa sau
procedura documentata. Documentul care contine o procedura poate fi definit ca procedura document.
Termeni referitori la caracteristici
Trasabilitate: abilitatea de a regasi istoricul, realizare sau localizare a ceea ce este luat in considerare.
NOTA Atunci cand este luat in considerare un produs, trasabilitatea se poate referi la:
Originea materialelor si componentelor
Istoricul procesarii si
Distributia si localizarea produsului dupa livrare.
Termeni referitori la conformitate
Conformitate: indeplinirea unei cerinte.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Neconformitate: neindeplinirea unei cerinte.


Defect: neindeplinirea unei cerinte referitoare la utilizare intentionata sau specificata.
Actiune preventiva: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei situatii nedorite potentiale.
Actiune corectiva: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati sau a altei situatii nedorite detectate.
Corectie: actiune pentru a elimina o neconformitate constanta.
Reclasare: modificarea clasei unui produs neconform, pentru a-l face acceptabil pentru utilizare intentionata.
Reprelicrare: actiune intreprinsa asupra unui produs neconform pentru a-l face conform cu cerintele.
Termeni referitori la documentatie
Document: informatia impreuna cu mediul ei suport (ex. inregistrare, specificatie, document procedura, desen, raport,
standard)
NOTA 1 Mediul poate fi hartie, discuri magnetice, electronice sau optice pentru computer, fotogratie sau mostra sau
combinatii ale acestora.
NOTA 2 Un set de documente, de exemplu specificatii si inregistrari este frecvent denumit documentatie
NOTA 3 Unele cerinte (lizibilitatea) se refera la toate tipurile de documente, totusi pot fi cerinte diferite pentru
specificatii (ex. sa fie controlata revizia) si inregistrari (ex. cerinta de a fi regasite).
Specificatie: document care stabileste cerinte.
Manualul de Management Integrat: document care descrie SMI (Managerul Calitatii si Managerl sigurantei
Alimentului) al unei organizatii.
Planul Calitatii: document care specific ace proceduri si resurse associate trebuie aplicate, de cine si cand pentru un
anumit proiect, proces, produs sau contract.
Inregistrare: document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate.
NOTA Inregistrarile pot fi utilizate, de exemplu, pentru a documenta trasabilitatea si pentru a furniza dovada verificarii,
actiuni preventive si a actiunii corective.
Termeni referitori la examinare
Confirmare metrological: ansamblul de operatii cerute pentru a se asigura ca dispozitivul de masurare este conform cu
cerintele de utilizare avute in vedere.
Dispozitiv de masurare: software, etalon, material de referinta sau aparatura auxiliara, sau combinatii ale acestora
necesare pentru a realize un proces de masurare.
Inspectie: evaluare conformitatii prin obgservare si judecare insotite dupa masurare, incercare sau comparare cu un
calibru.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Incercare: determinarea uneia sau mai multor caracteristici in conformitate cu procedura.


Proces de masurare: ansamblul de operatii avand ca scop determinarea valorii unei marimi.
Verificare: confirmare, prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite conditiile specificate.
NOTA COnfirmarea poate include activitati ca:
Efectuarea de calculi alternative
Compararea unei specificatii pentru un proiect nou cu o specificatie pentrun un proiect similar verificat
Efectuarea de incercari si demonstratii si
Analizarea documentelor inainte de emitere.
Validare: confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele pentru o anumita utilizare sau
aplicatie intentionate.
Termeni referitori la audit
Audit: proces systematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si evaluarea lor obiectiva
petnru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit.
Program de audit: ansamblu de unu sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp si orientate spre un
scop anume.
Criterii de audit: ansamblul de politici, proceduri sau cerinte utilizate ca o referinta.
Dovezi de audit: inregistrari, enuntarea faptelor sau alte informatii care sunt relevate in raport cu criteriile de audit.
Constatari ale auditului: rezultatele evaluarii, a dovezilor de audit colectate in raport cu criteriile de audit.
Concluzii ale auditului: rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit, luarea in considerare a obiectivelor de audit
si a tuturor constatarilor de audit.
Auditat: organizatie care este auditata.
Auditor: perosana care are competent de a efectua un audit.
Echipa de audit: unul sau mai multi auditori care efectueaza un audit.
Expert tehnic: audit persoana care furnizeaza cunostinte sau experienta profesionala specifice in legatura cu subiectul
de auditat
Termeni referitori la asigurarea calitatii proceselor de masurare
Echipament de masurare: mijloc de masurare, software, etalon, material de referinta sau aparatura auxiliara sau
combinatii ale acestora necesare pentru a realiza un proces de masurare.
Termeni referitori la mediu
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


SR EN ISO 14001 : 2005
SR EN ISO 22000 : 2005

MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0

Imbunatatire continua: proces de dezvoltare a sistemului de management de mediu pentru obtinerea imbunatatirii
performantei globale in domeniul mediului, in acord cu politica de mediu a organizatiei.
Mediu: mediu inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa , pamantul, resursele natural, flora,
fauna, fiintele umane si relatiile intre acestea.
NOTA In acest context, mediul inconjurator se extinde din interiorul organizatiei pana la sistemul global.
Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din
activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii.
Sistemul de management de mediu: component a sistemului de management general care include structura
organizatorica, activitate de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru
elaborarea, implementarea si realizarea analizelor si mentinerea politicii de mediu.
Auditul sistemului de management de mediu: proces de verificare sistematica si documentata, ce permite obtinerea si
evaluarea dovezilor obiective pentru a determina daca sistemul de management de mediu al unei organizatii este in
conformitate cu criteriile de audit al sistemului de management de mediu stabilite de aceasta, si pentru comunicarea
rezultatelor acestui proces conducerii organizatiei.
Obiectiv de mediu: Tel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa-l atinca si
care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.
Performanta de mediu: rezultate masurabile ale sistemului de management de mediu, legate de controlul organizatiei
asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu ale acesteia.
Politica de mediu: declararea de catre organizatie a intentiilor si principiilor sale referitoare la performanta globala de
mediu, care furnizeaza cadrul de actiune si de stabilire a obiectivelor generale si obiectivelor specifice de mediu ale
acesteia.
Obiectiv specific de mediu: cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este posibil, aplicabila ansamblului sau
unei parti a organizatiei, ce rezulta din obiectivele generale de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru
atingerea acestor obiective.
Parte interesata: individ sau grup preocupat sau afectat de performanta de mediu a unei organizatii.
Prevenirea poluarii: utilizarea unor procese, practice, material sau produse ce impiedica, reduc sau controleaza
poluarea, care pot include reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismele de control, utilizarea eficienta a
resurselor si inlocuirea materialelor.
NOTA. Beneficiile potentiale ale prevenirii poluarii include reducerea impactului daunator asupra mediului
imbunatatirea eficientei si reducerea costurilor.
Termeni referitori la siguranta alimentului
Produs finit: Produs care nu va mai suferi procesare sau transformare ulterioara de catre organizatie.

FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

SR EN ISO 9001: 2001


MMI - 01
SR EN ISO 14001 : 2005
Ed. 1;Rev. 0
SR EN ISO 22000 : 2005
Lant alimentar: succesiune de etape si operatii implicate in producerea, procesarea, distribuirea, depozitarea si
manipularea alimentului si a ingredientelor sale, de la productie primara pana la consum.
Pericol pentru siguranta alimentului: agent biologic, chimic sau fizic present in produsul alimentar, sau stare a
produsului alimentului si a ingredientelor sale, de la productie primara pana la consum.
Pericul de siguranta a alimentului: intentia si orientarea unei organizatii privind siguranta alimentului asa cum
exprimate official de catre managementul de la cel ma inalt nivel.
Punctul critic de control (CCP): Etapa in care se poate aplica controlul si care este esentiala pentru a preveni sau
elimina un pericol pentru siguranta alimentului sau de a-l readuce la un nivel acceptabil.
Limita critica: Criterii care fac distinctia intre acceptabil si neacceptabil.
Diagrama fe flux: Prezentare schematic si sistematica a succesiunii etapelor si intercolerarilor.
GMP (Bune practice in fabricatie): Masuri prevenite cu privire la conditiile interne si externe referitoare la organizatie,
cu scopul de a evita sau reduce probabilitatea de contaminare a produsului din surse interne si externe.
Masura de control: Actiune sau activitate care poate fi folosita pentru a preveni sau elimina un pericol pentru siguranta
alimentului sau pentru a-l readuce pana la un nivel acceptabil.
Program preliminar (PRP): Conditii si activitati de baza care sunt necesare pentru a mentine un mediu igienic pe tot
parcursul lantului alimentar adecvat pentru productia, manipularea si furnizarea de produse finite singure si alimente
sigure pentru consum uman.
Program preliminary operational (PRP operational): PRP identificat prin analiza pericolelor ca fiind essential pentru
controlul probabilitatii de manifestare a pericolelor pentru siguranta alimentului in produs sau mediu de procesare.
Risc potential: Un agent biologic, chimic sau fizic din alimente sau care depinde de acestea care pot cauza un effect
advers asupra sanatatii.
Risc relevant: Risc potential care necesita control cu ajutorul punctelor critice de control ale sistemului HACCP,
conform cu analiza riscurilor.
Siguranta alimentului: asigurarea produsului fata de pericolele chimice, biologice, sau fizice care pot expune
utilizatorul/ consumatorul la un risc in privinta sanatatii
HACCP: Analiza riscurilor si punctele critice de control.
Sistem de management HACCP: Sistem care identifica, evalueaza si controleaza riscurile si include trei elemente
principale: management, sistem HACCP si masuri GMP.
Plan HACCP: Document intocmit in conformirate cu principiile HACCP pentru a asigura controlul riscurilor relevante,
in cadrul sistemului de management HACCP.
Control HACCP: starea in care procedurile corecte sunt urmate si sunt depasite limitele critice.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0

PROCEDURA
DE ORGANIZARE

S.C. ATREX PLUS S.R.L.

SR EN ISO 9001: 2001


MMI - 01
SR EN ISO 14001 : 2005
Ed. 1;Rev. 0
SR EN ISO 22000 : 2005
Monitorizare HACCP: succesiune planificata a observarii sau masurarii parametrilor de control pentru a stabili daca un
punct critic de control (PCC) este tinut sub control.
Validare HACCP: Confirmarea prin oeferirea de dovezi obiective, a faptului ca sistemul HACCP, inclusiv elementele
sistemului HACCP, asigura siguranta alimentara.
Verificare HACCP: Examinarea sistematica, implicand exemplu, metode de audit, masuratori si alte evaluari in
completarea celor folosite pentru monitorizare pentru a determina daca sistemul de management HACCP indeplineste
cerintele acestui standard, daca sistemul de management HACCP este luat in considerare si daca cerintele convenite de
clienti, cu privire la siguranta alimentara sunt indeplinite.
Corectie: actiune de eliminare a unei neconformitati detectate;
Actiune corectiva: actiune pentru a elimina cauza unei neconformitati detectate sau a altei situatii nedorite.
Actualizare: activitate imediata si/sau planificata pentru a asigura aplicarea celor mai recente informatii.

ANEXA 5
ABREVIERI
ISO The International Organization for Standardization
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points.
MMI 01 Manual de Management Integrat
PG Proceduri Generale
PO Proceduri de organizare
PP Proprietar Proces
SMI Sistem de Management Integrat
SMSA Sistem de Management al Sigurantei Alimentului
OA Organism acreditat/autorizat
NIR Nota intrare receptive
RM Reprezentantul Managementului
RU Resurse Umane
AS Auditor Sef
EA Echipa de audit
CR Comisie de Receptie
RNC Raport de neconformitate
PV Proces verbal
RAC Raport de actiuni corective
RAP Raport de actiuni preventive.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0