Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL

LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE NR.__________ DIN __________

1. PARTI CONTRACTANTE

PROPRIETAR _________________________________ cu domiciliul in


________________________________________________, posesor al CI seria__ , nr.
________________ , eliberat de catre _________________________ la data de _____________

si

CHIRIAS___________________________________________ domiciliat in
_____________________________________________ , posesor al CI seria ___ nr .
__________________, eliberat de catre ________________________la data de
_______________________ .

2. Partile, de comun accord, convin aducerea urmatoarelor modificari la contractul de inchiriere


nr.____________din data _______________ si anume:

- Incepand cu data de __________________chiria lunara este de _____________RON si va fi achitata


cash .

- Perioada de inchiriere se prelungeste de la data de ________________ pana la data de


___________________ .

Prezentul act aditional a fost incheiat azi, ________________, in _____ exemplare.

PROPRIETAR CHIRIAS

________________ ___________________

S-ar putea să vă placă și