Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL AUTO TRAIAN VUIA Avizat Director,

Profesor: CROITORU ANDRADA PROF.


Clasa: a IX-a F, sansa a douia
Aria curriculară: Consiliere şi orientare

Nr. ore /săptămână:2 ore


Avizat,
Anul scolar: 2018/2019 Responsabil Comisie Metodica,

PLANIFICARE CALENDARISTICA
SEMESTRUL I + II

Nr. Modulul COMPETENŢA Competenţe Conţinuturi Nr.or Săpt. Obs.


crt. GENERALĂ: specifice e
1 MODULUL Dezvoltarea abilităţilor 1.1. Dezvoltarea - Eu sunt…! Tu cine eşti?; 1 S1
0: de integrare pozitivă în abilităţilor de Managementul clasei. 1 S1
Bine ai Programul „A doua relaţionare pozitivă în Sa te intelegi pe tine insuti 1 S2
venit! şansă“ contextul şcolii
Cum ma vad eu, cum ma vad ceilalti? 1 S2
1.2. Identificarea Eu şi emoţiile mele; 1 S3
emoţiilor, atitudinilor „Cum ar arăta emoţiile mele dacă le-aş 1 S3
şi cogniţiilor faţă de vedea?“
şcoală
1.3. Însuşirea Etosul şcolii 2 S4
particularităţilor de
funcţionare a
instituţiei de
învăţământ
1.4. Dobândirea Specificul procesului de învăţământ în cadrul 1 S5
cunoştinţelor despre programului „A doua şansă“:
derularea programului „Vreau să ştiu mai mult!“ 1 S5
„A doua şansă“
1.5. Exersarea Investigarea perspectivelor relevante pentru 1 S6

1
abilităţilor de carieră oferite de programul „A doua şansă“
explorare a Care sunt scopurile mele? 1 S6
perspectivelor/
oportunităţilor oferite
de programul „A doua
şansă“
2 MODULUL 1: Dobândirea abilităţilor de 1. Autoevaluarea Autocunoaştere 1 S7
Călătoria autocunoaştere şi obiectivă a Identitate autopercepută 1 S7
dezvoltare personală caracteristicilor Reuşita personală: 1 S8
personale Deprinderi, interese, motivaţie şi performanţă; 1 S8

Abilităţi de comunicare 1 S9
Modulul 1A
Comunicarea non-verbală şi paraverbală. 1 S9
– Eu şi
2. Utilizarea Ipostazele psihicului uman 1 S10
proiectul
conceptelor specifice Temperamentul (tipuri temperamentale). 1 S10
meu
psihologiei în Elemente de personalitate și de psihologia 1 S11
organizarea dezvoltării
demersurilor de
autocunoaştere
3. Utilizarea Gânduri, emoţii, comportamente 1 S11
algoritmului gând- dezadaptative.
emoţie-comportament Exprimarea adecvată a emoţiilor. 1 S12
în gestionarea unor Tehnici de autocontrol. 1 S12
situaţii problemă
4. Elaborarea Analiza SWOT 1 S13
proiectului de Nevoi personale în alegerea carierei. 1 S13
dezvoltare personală Criterii ale excelenţei. 1 S14
Influenţa autoeficienței percepute asupra 1 S14
traseului de dezvoltare personală
Niveluri de diagnosticare a eficienței . 1 S15
Planificarea carierei. Muncă, ocupaţie, carieră 1 S15
– delimitări.

2
Competenţe: intelectual-cognitive, de 1 S16
execuţie (profesionale), de relaţionare
(sociale).
Inteligenţe multiple 1 S16
Activitatea la locul de muncă (existent sau 1 S17
vizat): sarcini, responsabilităţi, mediu de lucru,
orar.
Influenţa factorilor economici, sociali, culturali, 1 S17
familiali asupra deciziei de carieră.
Impactul stereotipurilor de gen asupra deciziei 1 S18
de carieră.
Inventarul resurselor personale şi profesionale. 1 S18
Relaţia dintre planificarea carierei şi 1 S19
planificarea vieţii.
Modulul 1B: COMPETENŢA GENERALĂ: 1. Identificarea rolului Realitatea ‒ un vast câmp informaţional 1 S19
Surse şi Dezvoltarea abilităţilor de informaţiilor în Validitatea/ invaliditatea informaţilor. Surse 1 S20
resurse selectare şi valorificare a procesul de Lectura de marketing: pliante, broşuri, 1 S20
informaţiilor în propria cunoaştere, învăţare, reclame, prospecte ale unor produse.
activitate acomodare şi adaptare
2. Exersarea Explorarea documentară în bibliotecă şi în 1 S21
deprinderilor de spaţiul CDI
accesare şi utilizare a Analiza opţiunilor personale de carieră 1 S21
unor surse de Criterii de alegere a unei meserii 1 S22
informare necesare în
propria activitate
3. Aplicarea unor Tehnici de lectură 1 S22
strategii de învăţare Principii ale învăţării. 1 S23
eficientă şi Stiluri de învăţare 1 S23
personalizat Rezolvarea de probleme. 1 S24
Rolul creativităţii 1 S24
4. Demonstrarea şi Managementul timpului şi al priorităţilor 1 S25
exersarea

3
deprinderilor de
planificare
Modulul 1C: COMPETENŢA GENERALĂ: 1. Analiza şi Comportamente de cooperare/ necooperare 1 S25
Împreună Dobândirea abilităţilor de argumentarea rolului în grup
management al unui stil pe care grupul îl are în Relațiile interpersonale 1 S26
de viaţă de calitate socializarea persoanei Grup, grupare, organizaţie. 1 S26
Reguli de funcţionare a grupurilor. Norme de 1 S27
grup.
Familia. 1 S27
2. Însuşirea unor Comunicarea eficientă 1 S28
deprinderi de
comunicare eficientă
în contexte sociale şi
culturale diferite
3. Identificarea şi Managementul stresuluişi al situaţiilor de criză 1 S28
exersarea de conduite Percepţii şi atitudini în faţa schimbării 1 S29
adaptative Voluntariatul 1 S29
4.Aplicarea normelor Reguli de circulaţie 1 S30
preventive şi de igienă
a vieţii sociale în
contexte
particularizate
Modalităţi de acţiune în caz de accidente, 1 S30
incendii, inundaţii, cutremure.

S-ar putea să vă placă și