Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA


Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” – 29.02.2016

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE


PROBĂ PRACTICĂ
Domeniul: Mecanică
Clasa: a XII-a

 Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I TOTAL: 70 puncte


a. Pentru reprezentarea corectă a secţiunii şi a vederilor 40 puncte.
b. Pentru cotarea corectă 14 puncte
c. Pentru utilizarea layerelor 4 puncte
d. Pentru haşurarea secţiunii 3 puncte
e. Pentru reprezentarea traseului de secţionare 3 puncte
f. Pentru înscrierea textului şi a notaţiilor pe desen 4 puncte
g. Pentru încadrarea într-un format standardizat şi trasarea chenarului 2 puncte

Subiectul II TOTAL: 20 puncte


a. (18 puncte)
Arbore Ø30-0,20-0,42
Valoarea nominală N=30 mm
Abaterea superioară as= - 0,20 mm
Abaterea inferioară ai = - 0,42 mm
Pentru fiecare răspuns corect şi complet, se acordă 1 punct (3x1p=3p); pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia 0p.

Dimensiunea maximă dmax= N+as= 30 + (-0,20) = 29,80 mm


Dimensiunea minimă dmin = N+ai = 30 + (-0,42) = 29,58 mm
Toleranţa t = dmax - dmin = 29,80 – 29,58 = 0,22 mm sau
Toleranţa t = as - ai =- 0,20 –(- 0,42) = -0.22 mm
Pentru răspuns corect şi complet, se acordă câte 2 puncte (3x2p=6p) (1 punct pentru formulă şi
1 punct pentru calcul), pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Alezaj Ø300+0,350
Valoarea nominală N=30 mm
Abaterea superioară As= +0,35 mm
Abaterea inferioară Ai = 0 mm
Pentru fiecare răspuns corect şi complet, se acordă 1 punct (3x1p=3p); pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia 0p.

Dimensiunea maximă Dmax= N+As= 30 + 0,35 = 30,35 mm


Dimensiunea minimă Dmin = N+Ai = 30 + 0 = 30 mm
Toleranţa T = Dmax - Dmin = 30,35 – 30 = 0,35 mm sau
Toleranţa T = As - Ai = 0,35 – 0 = 0.35 mm
Pentru răspuns corect şi complet, se acordă câte 2 puncte (3x2p=6p) (1 punct pentru formulă şi
1 punct pentru calcul), pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

b. (2 puncte)
Rezultă un ajustaj cu joc, deoarece cea mai mare dimensiune a arborelui dmax= 29,800
mm, este mai mică decât cea mai mică dimensiune a bucșei (alezajului) Dmin = 30 mm
Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

Domeniul: MECANICĂ 1
Clasa: a XII-a
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

S-ar putea să vă placă și