Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA


Barem pentru – Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” – 27.02.2016

Barem de corectare și notare

Profil: Tehnic
Domeniul: MECANICĂ
Clasa: a XI-a
 Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (20 puncte)


I.1. 10p
1. – d; 2. – c; 3. – b; 4. – c; 5. – c; 6 - d; 7 - c, 8 - c, 9 - d, 10 - b.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0
puncte.
I.2. 5p
1-F; 2-F; 3-A; 4-A; 5-A.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0
puncte.
I.3. 5p
1 - e; 2 - f; 3 - a; 4 – c; 5 - b.
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0
puncte.

SUBIECTUL II (30 puncte)


II.1. 10p
1 – micşora (reduce); 2 – materiale; 3 – creșterea; 4 – legătura; 5 – rotație; 6 – cuprinse; 7 –
încălzirea; 8 – fretare; 9 – căpuitorul (buterola); 10 – nervurare.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0
puncte.

II.2. 10p
1. Niturile se confecționează din oțel, cupru, aluminiu, materiale ușoare.
2. Sudarea prin topire este procedeul de îmbinare nedemontabilă a două sau mai multor piese, prin
topire locală a acestora cu sau fără material de adaos.
3. Din punct de vedere constructiv lagărele cu alunecare pot fi simple de tip bucşă sau complexe
(corp, capac şi cuzinet).
4. Aluminiul este un metal de culoare albă, ușor, care se topește la temperatura de 6580C, moale și
plastic.
5. Elementele constructive ale lagărelor cu rostogolire sunt inelul exterior, inelul interior, colivia și
corpurile de rulare.

Pentru fiecare răspuns corect și complet, se acordă câte 2 puncte (5x2puncte=10 puncte); pentru
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0
puncte.
II.2. 10p
a. (3p.) Ambreiajele sunt cuplaje care permit cuplarea (ambreierea) sau decuplarea (debreierea)
arborilor atât în mers cât şi în repaos, fără a fi demontate.

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 1,5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

b. (3p.) 1 – discul fix; 2 – discul mobil; 3 – arbore condus.


Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (3x1punct=3 puncte); pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia, 0 puncte.
Profil: Tehnic 1
Domeniul: Mecanică
Clasa: a XI-a
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA
Barem pentru – Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” – 27.02.2016

c. (2p.) Forţa de acţionare Q produce forţa de frecare între suprafeţele de fricţiune ale discurilor
plane.

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
d. (2p.) Cuplajele cu fricţiune mai pot fi: cuplaje multidisc, cuplaje conice.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (2x1punct=2 puncte); pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia, 0 puncte.

SUBIECTUL III (40 puncte)


III.1. 15p
a. 956 ns = 956x10-9 s; 5p
108 km/h = 30 m/s;
628 mm2 = 6,28 cm2;
100 Pa = 100 N/m2;
373,15 K = 100 °C.
Pentru fiecare răspuns corect din lista de mai sus se acordă câte 1 punct (5x1punct=5 punct);
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
b. 10p
1. 2p.
Sudarea în mediu protector de gaz este un procedeu de sudare prin topire caracterizat prin protejarea
arcului electric şi a zonei cordonului de sudură faţă de atmosferă cu un gaz suflat sub presiune.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
2. 4p.
Procedeul MAG (metal activ gaz): hidrogen, dioxid de carbon; procedeul MIG (metal inert gaz): gaze
inerte (argon, heliu).
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
3. 4p.
1 – tambur cu sârmă, 2 – role de împingere, 3 – sârmă electrod, 4 – arzător, 5 – piesă, 6 – arc
electric, 7 – racord pentru conducta de gaz, 8 – cabluri pentru curent electric.
Pentru oricare răspuns corect și complet, se acordă câte 1 punct (4x1punct=4 puncte); pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

III.2. 25p
a. 4p
Forţa este o mărime fizică vectorială, derivată, care măsoară interacțiunea dintre două sisteme fizice.
Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 1
punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

F = m × a; unde: m - masa; a - acceleraţia.


Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

b. 4p
În SI forţa este o mărime derivată cu unitatea de măsură Newton.
Pentru răspuns corect se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

Newtonul este forţa care imprimă masei de 1 kg o acceleraţie de 1m/s2.


Pentru răspuns corect se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
 F  SI   m SI   a  SI  kg  m / s 2  N
Profil: Tehnic 2
Domeniul: Mecanică
Clasa: a XI-a
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA
Barem pentru – Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” – 27.02.2016
Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 1
punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

c. 17p
Aparate pentru măsurarea forţei
c.1. Dinamometrul cu element elastic
Forţa F deformează elementul elastic 1 şi duce la deplasarea dispozitivului de indicare 2.
Citirea dinamometrului:
F se citeşte pe scara 4 în dreptul acului indicator al dispozitivului de indicare 2.
 Părţi componente:

1-element elastic;
2-dispozitiv de indicare;
c.2. Dinamometru hidraulic
3-dispozitiv
Funcţionează pe principiul măsurării presiunii de prindere;
transmisă printr-un lichid de la un piston de suprafaţă
4-scară gradată.
cunoscută A asupra căreia acţionează o forţă de măsurat F.

Forţa se calculează cu relaţia:


F=p × A unde: F- forţa de măsurat în N;
P - presiunea lichidului în Pa, indicată de manometrul 5;
A - aria secţiunii transversale a pistonului 2 în m2.

Părţi componente:
1-cilindru;
2-piston;
3-rezervor de ulei;
4-conductă de presiune;
5-manometru.

Se acordă câte 1 punct pentru denumirea corectă a mijlocului de măsurare (2x1punct=2 puncte),
câte 1 punct pentru identificarea corectă a fiecărui element component (9x1punct=9 puncte), câte 2
puncte pentru descrierea principiului de funcționare specific fiecărui mijloc de măsurare
(2x2puncte=4 puncte), 2 puncte pentru relația de calcul a forței.

Profil: Tehnic 3
Domeniul: Mecanică
Clasa: a XI-a

S-ar putea să vă placă și