Sunteți pe pagina 1din 1

Exemplar nr.

:____________

ACT ADITIONAL NR. _________


LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE NR.__________ DIN __________

1.

PARTI CONTRACTANTE

PROPRIETAR _________________________________ cu domiciliul in


________________________________________________, posesor al CI seria__ ,
nr. ________________ , eliberat de catre Pol. _________________________ la data
de _____________
si
CHIRIAS___________________________________________ domiciliat
in _____________________________________________ , posesor al CI seria ___
nr . __________________, eliberat de catre Pol. ________________________la data
de _______________________ .
Partile, de comun accord, convin aducerea urmatoarelor modificari ale clauzei
privind cuantumul chiriei lunare, care in redactarea data prin prezentul Act Aditional,
va avea urmatorul continut :
2.

Incepand cu data de __________________chiria lunara este de ________________


______________________________ RON si va fi achitata ________________ .
Reparatiile curente pentru intretinerea imobilului inchiriat vor fi suportate in totalitate
de chiriasi.
Prezentul act additional a fost incheiat azi, ________________________, in _____
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Perioada de inchiriere este de la data de ____________________________ pana la
data de ___________________ .

PROPRIETAR
________________

CHIRIAS
___________________

S-ar putea să vă placă și