Sunteți pe pagina 1din 17

Reasigurarea

Lect.univ. Ştefan Daniel


Continut si necesitate
• Reasigurarea este asigurarea asiguratorului
• Asiguratorul initial (reasigurat) cedeaza o parte
din riscurile subscrise unui resigurător. Alături de
riscurile subscrise sunt cedate şi o cotă parte din
primele de asigurare încasate de la asigurat.
• Asiguratul iniţial nu are nici o legătură contractulă
cu reasigurătorul.
• Reasigurătorul va oferii despăgubirea reasiguratului
care ulterior o poate utiliza pentru despăgubirea
siguraţilor
Conţinut şi necesitate
• Necesitatea reasigurării rezidă în cerinţa de
protecţie suplimentară în cazul riscurilor mari.
• Evitarea situaţiilor de apariţie simultană a
riscului
• Fortificarea situaţiei financiare a societăţilor de
asigurare
Fundamente ale reasigurării
• Legea numerelor mari
• Extensie teritorială
• Extensie numerică
• Dispersia riscului
Funcţiile reasigurării
• Funcţia de protecţie a asigurărilor
• Funcţia de stabilizare a ratei daunelor
• Funcţia de dispersare a riscurilor
• Funcţia de stimulare a volumului activităţii
• Funcţia de liberalizare a afacerilor pe piaţa
asigurărilor
• Funcţia de consultanţă
Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională
• Reasigurare neproporţională
Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională
▫ Varianta cotă parte
▫ Excedent de sumă aigurată
▫ Mixtă
▫ Pool de asigurare
Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională
▫ Varianta cotă parte
 Un anumit procent dintr-o anumită categorie de
riscuri subscrise sunt cedate în reasigurare odată cu
acelaşi procent din primele de asigurare încasate.
▫ Caracteristic acestei forme de asigurare
Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională
▫ Varianta cotă parte
 Caracteristicile acestei forme de reasigurare:
 Existenţa identităţii de interese
 Posibilitatea reasiguratului de a angaja în primă
instanţă riscuri ce depăşesc capacitatea financiară
proprie
 Comportă administrare simplă şi ieftină
 Se pretează la societăţi de asigurare mici
Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională
▫ Excedent de sumă aigurată
 Reţinerea proprie sau plinul de conservare = parte
din suma asigurată care va fi reţinută de asigurător
(reasigurat)
 Excedentul va fi preluat de reasigurător
 Proporţional se vor împărţi primele de asigurare
 Proporţional de vor suporta despăgubirile
Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională
▫ Excedent de sumă aigurată
 Trăsături:
 Capacitatea contractulă este structurată în raport cu
plinul de asigurare
 Reasiguratul realizează o selecţie a riscurilor
 Modul de administrare mai complicat datorită tratării
particulare pentru fiecare contract de asigurare iniţial
 Realizează omogenizarea răspunderii la nivelul
societăţii de asigurare (Reasigurat)
Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională
▫ Mixtă
 Îmbină caracteriticile celor două tipuri prezentate
anterior
 Are două secvenţe:
 Prima – în care se aplică varianta cotă parte
 A doua – în care se aplică varianta excedent de sumă
asigurată
Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională
▫ Pool de reasigurare
 Au fost impuse de cerinţele de acoperire a unor
riscuri grele
 Se realizează prin acordul mai multor societăţi de
asigurare şi/sau reasigurare care împart atât
riscurile subscrise cât şi primele de asigurare
Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurarea neproporţională
▫ Varianta excedent de daună
▫ Varianta oprire de daună
Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurarea neproporţională
▫ Varianta excedent de daună
 Prioritate - suma care indiferent de dimensiunea
pagubei rămâne în sarcina asigurătorului
(reasiguratului) – echivalentul franşizei
 Excedentul de daună poate fi structurat în trepte
valorice cu preluare succesivă de către mai mulţi
reasigurători
 Volum redus de cheltuieli
 Primele transferate către reasigurător fac obiectul
unei negocieri directe
Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurarea neproporţională
▫ Varianta excedent de daună
 Trăsături:
 Reasiguratul beneficiază de protecţie din partea
reasigurătorilor numai în cazul pagubelor mari
 Gestionare simplă, cheltuieli de administrare reduse
Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurarea neproporţională
▫ Varianta oprire de daună
 Prioritatea se stabileşte pentru toate daunele care
apar în cursul unui an.
 Nivelul priorităţii este stabilit la un anumit procent
din primele încasate de asigurătorul iniţial
(reasigurat)
 Reasiguratul va acoperii toate pagubele până cand
suma lor atinge prioritate. După acest nivel
reasigurătorul trebuie să asigure integral fondurile
de despăgubire

S-ar putea să vă placă și