Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.____________________________ Nota de intrare receptie nr.

Str./
Data
Se receptioneaza marfurile furnizate de .............................din localitatea ............................ cu auto (vagon) nr. .........
din data de......................, astfel:

Nr. Furnizor Adaos comerc.


crt. Denumire U/M Cant. Pret Valoare TVA Total
produs. unit.fara (fara Pe Total fact.
TVA TVA) U/M 4426 401
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7=3x6 8=5+7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
COMISIA DE RECEPTIE

Numele si prenumele Functia Semnatura


1
2
3
............ cu auto (vagon) nr. ............. conform facturii (aviz de expeditie) nr. ...................

Adaos comerc. Pret TVA Pret Valoare Valoare din care TVA
unit.cu aferent unit.cu la pret cu la pret cu
% Suma amanuntul adaos amanuntul amanuntul amanuntul Pe U/M Total
fara TVA comercial cu TVA fara TVA cu TVA 4428
9 10=4x9 11=4+10 12=10x19%
13=6+11+1214=3x11 14'=3x13 15=6+12 16=3x15

PRIMIT IN GESTIUNE

Semnatura Data Semnatura