Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE PENTRU OPTAREA UNEI

DISCIPLINE OPŢIONALE

Doamna Decan,

Subsemnatul,Mărăndescu Marius,student la Facultatea de Îmbunătățiri Funciare


şi Ingineria Mediului,anul III-2020/2021,programul de studiu Măsurători terestre
şi cadastru,grupa 9302, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la una dintre discipline
optionale care se vor studia în semestrul II - 2020/2021:

Organizarea teritoriului si bonitare cadastrala

Monitorizarea deformarii constructiilor

Proiectii cartografice II

Data:15.02.2021 Semnatura: