Sunteți pe pagina 1din 1

Parcurgeți cursul 5 și răspundeți la următoarele întrebări:

1. Prin ce se face legătura dintre partea grafică (plan) și partea


analogică?
2. Când se face recepția lucrărilor de cadastru cum se fac verificările
cantitative și calitative?
3. Ce conține opisul alfabetic al proprietarilor?
4. Descrieți registrul cadastral al imobilelor
5. Cum se face recepția documentelor?
6. Ce documente se afișează?
7. Cum își regăsește deținătorul imobilul pe plan, în opis și în
registru?
8. Ce presupune etapa de încheiere a lucrărilor tehnice de cadastru?