Sunteți pe pagina 1din 7

Nr.

Crt Categoria de folosință Total general (ha) *


ARABIL - TOTAL A1
1 din care: neirigat (A) 375.3 154.8
- irigat (Ai)
2 Pășuni (P)
3 Fânețe (F)
4 Vii; Hamei; Pepeniere (V)
Lv1
5 Livezi; Arbusti; Pepiniere (L) 138.3 81.2
TOTAL AGRICOL 513.6
6 Păduri și perdele (PD)
7 Tufăriș. mărăciniș (PDT)
APE ȘI STUF - TOTAL
din care: - ape curgătoare (HR)
- lacuri și bălți naturale (HB)
8 - lacuri de acumulare (HA)
- canale (HC)
- amenajări piscicole (HP)
- stufăriț (HS)
9 Drumuri publice și căi ferate
(D.DF)
Drumuri de exploatație agricolă
10 (DE) 1.65
CONSTRUCȚII - TOTAL
din care:- construcții și curți (CC)
11 - diguri (CD)
- canale (CA)
- alte terenuri (CAT)
NEPRODUCTIV - TOTAL
din care: - nisipuri (NN)
- bolovani. stâncă (NB)
- râpe. ravene. torenți (NR)
12
- mocirle (NM)
- săruri cu crustă (NS)
- gropi de împrumut (NG)
- halde. eponii (NH)
TOTAL NEAGRICOL 1.65
TOTAL GENERAL 515.25

UTS 1
Nr Crt Caracteristici ale solului Denumire Simbol
1 Denumirea clasei de sol LUVISOLURI LUV
2 Tipul de sol Preluvosol EL
3 Grupe de material parental Luturi SM
4 Forma principala de relief Terasa in afara campiei T
5 Panta terenului Orizontal P01
6 Alunecări de teren Absent F00
7 Textura Lut nisipos mijlociu SM
8 Continut în schelet Fără schelet q0
9 Volumul edafic Foarte mare V6
10 Reactia pH-ului Puternic acidă A03
11 Continutul in humus Extrem de mică H10
12 Gradul de gleizare Negleizat G0
13 Gradul de stanogleizare Nepseudogleizat moderat W3
14 Gradul de salinizare Nesalinizat S0
15 Gradul de alcalizare Nealcalizat A0
16 Adâncimea nivelului freatic Foarte Mare Q7
17 Inunbilitatea prin revărsări Neinundabil I0
18 Conținutul în CaCO3 Necarbonatic k0*

Nr.TEO Folosinta agricola Tipul de sol (US) Suprafata (ha)


1 arabil Cernoziom 50.46
2 arabil Cernoziom 56.84
3 arabil Preluvosol 71.38
4 arabil Preluvosol 90.16
5 arabil Preluvosol 36.98
6 arabil Preluvosol 69.48
7 livezi Preluvosol 81.2
8 livezi Preluvosol 31.04
9 livezi Preluvosol 26.06

Nr. Crt. Indicator Simbol TEO1


grâu
1 Temp. medie anuala Tac10 1
2 Precip. medii anuale Pac07 0.9
3 12 Gleizare G0 1
4 13 Stagnogleizare W3 0.9
514/15 Salinizare/Alcalizare S0/A0 1
67 Textura T 1
7 19 Grad de poluare P0 1
8 Panta 1
96 Alunecari F00 1
10 16 Adancimea apei freatice Q7 0.8
11 17 Inundabilitatea I0 1
* 12 20 Porozitatea totala mică
13 18 Continutul in CaCO3 Ca0 1
14 10 Reactia (pH) A03 0.6
15 9 Volum edafic V6 1
* 16 11 Rezerva de humus
* 17 Exces de umidit. De supraf. -
NOTA DE BONITARE NATURALĂ
CLASA DE CALITATE
NOTA DE BONIRARE POTENŢATĂ
*
A2
220.5

Lv2
57.1

UTS 2 UTS 3
Denumire Simbol Denumire Simbol
LUVISOLURI LUV CERNISOLURI CER
Preluvosol EL Cernoziom CZ
Luturi SM Lut mediu LL
Terasa in afara campiei T Campie C
Orizontal P01 Orizontal P01
Absent F00 Absent F00
Lut nisipos mijlociu SM Lut mediu LL
Fără schelet q0 Fără schelet q0
Foarte mare V6 Excesiv V8
Puternic acidă A03 Slab alcalină A07
Extrem de mică H10 Foarte mică H20
Negleizat G0 Negleizat G0
Nepseudogleizat moderat W3 Nepseudogleizat W0
Nesalinizat S0 Nesalinizat S0
Nealcalizat A0 Nealcalizat A0
Foarte Mare Q7 Foarte Mare Q7
Neinundabil I0 Neinundabil I0
Necarbonatic k0* Slab levigat k3

Panta(%)
Valoare Simbol

US1
TEO1 TEO2
orz porumb grâu orz porumb
1 0.9 1 1 0.9
0.9 1 0.9 0.9 1
1 1 1 1 1
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
0.5 0.5 0.6 0.5 0.5
1 1 1 1 1

sfeclă soia măr păr prun


1 1
1 0.9 1 1 1
1 1 1 1 1
0.9 0.9 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
0.6 0.5 0.8 0.5 0.6
1 1 1 1 1
cireș

0.9
1
1
1
1
1
1
1
0.8
1

1
0.8
1