Sunteți pe pagina 1din 2

M1 – BAZELE CONTABILITĂȚII

Fişa de lucru 1

FACTURA FISCALĂ

Nume şi prenume elev __________________________________.


Data__________________________
Timp de lucru: 15 minute.

Completați următoarea factură fiscală, tinând cont de informațiile teoretice din fișa de documentare primită de
la profesor, precum și de modelul completat.
Alegeți 5 produse a căror TVA este de 19%.

Prof. ec. Haneș Mihaela Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, Beiuș


M1 – BAZELE CONTABILITĂȚII

Furnizor.................................................................. Cumpărător............................................................
(denumirea, forma juridică) (denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului CUI.........................................................................
................................................................................ Sediul (localitate, stradă, număr)
CUI......................................................................... ................................................................................
Sediul (localitate, stradă, număr) Judeţul....................................................................
................................................................................ Contul.....................................................................
Judeţul.................................................................... Banca......................................................................
Contul.....................................................................
Banca......................................................................
FACTURĂ

Nr. facturii....................................................
Data (ziua, luna, anul)..................................
Nr. avizului de însoţire a mărfii
......................................................................
(dacă este cazul)

Nr. Denumirea produselor şi U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea TVA
crt. serviciilor (fără TVA) -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5 6
1

Semnătura şi Date privind expediţia Total, din care:


ştampila furnizorului Numele şi prenumele accize
delegatului..............................
Semnătura de Total de plată
Buletinul/Cartea de identitate
primire (col.5+col.6)
Seria..............., Nr..................
Eliberat/ă................................
Mijlocul de transport
....................... nr....................
Expedierea s-a făcut în
prezenţa noastră la data de
........................, ora................
Semnăturile
................................................

Prof. ec. Haneș Mihaela Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, Beiuș