Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTIC

Date generale:
UNITATEA SCOLARA: COLEGIUL ECONOMIC N. TITULESCU
AN SCOLAR: 2008/ 2009
PROFESOR: HOBAN CARMEN TEODORA
DISCIPLINA: ASIGURRI
TITLUL LECTIEI: Cap. II Identificarea elementelor asigurarilor
Norma de asigurare, prima de asigurare, durata asigurarii, dauna sau paguba, asiguratul,
beneficiarul asigurarii, asiguratorul, contractantul asigurarii, contractul de asigurare, riscul asigurat,
evaluarea in vederea asigurarii, suma asigurata.
TIPUL LECTIEI: Lectie de verificare si evaluare a cunostintelor
CLASA: a XI-a B
DURATA LECIEI: 1 ora

Competente generale:
Utilizarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii.

Competente specifice:
C1: S cunoasc elevii principalele elemente ale asigurarilor
C2: S cunoasc sensul fiecarui element al asigurarilor
C3: S utilizeze corect, in conditii reale, elementele asigurarilor

Competente pedagogice:
C1: dezvoltarea atentiei concentrate;
C2: dezvoltarea gandirii si a spiritului de observatie;
C3: dezvoltarea abilitatilor de utilizare a limbajului specific.

Strategii didactice:
Mijloace didactice: videoproiector, eseu, fisa de evaluare a cunostintelor .
Metode de invatamant: conversatia, explicatia, descoperirea dirijata, observatia individuala.
Moduri de activitate cu elevii: frontal, individual.
Surse bibliografice: -Manualul de Asigurri, clasa a XI-a , Ruta direct, Editura Akademos Art, 2006

Desfurarea leciei:
Moment organizatoric (cca. 2-3 minute)
- profesorul i salut pe elevi;
- se asigur ordinea si linistea n clasa;
- se controleaz prezena prin strigarea catalogului;
- se solicit pregtirea caietelor si a materialelor necesare;
- se mpart fiele de evaluare si testele de autoevaluare a cunostintelor.

Precizarea, explicarea, descrierea obiectivelor:


Profesorul verific activitatea suplimentar, prezentata sub forma unui eseu, i anunta
recapitularea leciei Identificarea elementelor asigurrilor.
Profesorul noteaz pe tabl titlul leciei i prezint obiectivele lectiei de verificare si evaluare
a cunostintelor :
1: S cunoasc elevii principalele elemente ale asigurarilor
2: S cunoasc sensul fiecarui element al asigurarilor
3: S utilizeze corect, in conditii reale, elementele asigurarilor
Verificarea cunostintelor:
Se recapituleaza elementele asigurarii studiate prin cateva intrebari frontale dupa schema
recapitulativa de mai jos:
1. Asiguratul
2. Asiguratorul
3. Beneficiarul asigurarii
4. Contractantul asigurarii
Elementele
asigurarilor
5. Contractul de asigurare
6. Riscul asigurat
7. Evaluarea in vederea asigurarii
8. Suma asigurata
9. Norma de asigurare
10. Prima de asigurare
11. Durata asigurarii
12. Dauna sau paguba.
Profesorul verifica gradul de insusire a cunostintelor acumulate, propunandu-le elevilor spre
solutionare o fisa de evaluare, atasata ca anexa la proiectul didactic.
Aprecierea rezultatelor:
Se corecteaza si se discuta impreuna cu elevii raspunsurile acestora si se noteaza elevii cu
cele mai bune dintre testele de evaluare a cunostintelor.

Concluzii:
Se analizeaza activitatea desfasurata.
Activitatea suplimentar:
Realizai cate trei enunturi corecte in care sa se regaseasca urmatoarele elemente ale asigurarilor:
norma de asigurare, prima de asigurare, durata asigurarii, dauna sau paguba.
ncheiere:
Profesorul salut elevii si iese din clas.