Sunteți pe pagina 1din 1

FACTURA FISCALA

Cumparator...................................
Nr.O.N.R.C...........................................
C.U.I.....................................................
Sediul...................................................
Judetul..................................................
Cod IBAN............................................
Banca....................................................

Furnizor ........................................
Nr.O.N.R.C......................................
C.U.I.................................................
Sediul...............................................
Judetul..............................................
Capital social....................................
Cod IBAN........................................
Banca...............................................

Nr. Facturii...................................................
Data (ziua, luna, anul)................................................
Aviz de insotire a marfii..............................
(daca este cazul)

Cota TVA................................
Nr
crt

Denumirea produselor
sau a serviciilor

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara T.V.A)
-lei-

Valoarea
-lei-

Valoare
T.V.A
-lei-

5(3x4)

Semnatura si
stampila furmizorului

Formulare tipizate utile

Date privind expeditia:


Nume delegat...............................
B.I. Seria........Nr..........................
CNP.............................................
Mijoc de transport.......................
Nr.................................................
Expeditia sa facut in prezenta
noastra la data de...............ora.....
Semnaturile..................................

Total,
din care:
accize
Semnatura
de primire

x
Total de plata
(col. 5+col.6)

S-ar putea să vă placă și