Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor: Firma Test Reg. com.: J32/1111/2222 CIF:RO12345678 Adresa: str. Aciliu nr.22, Sibiu, Jud.

Sibiu IBAN: RO12345678910111213141516 Banca: BCR SIBIU Capital social: 1000 RON

FACTURA
Seria FCT nr. 0021 Data (zi/luna/an): 27/03/2008 Nr aviz: 12345 Cota TVA: 19%

Client: Dynamic Soft Service Reg. com.: J35/105/1994 CIF: RO55667788 Adresa: str.Client 5, nr.5, Satu Mare Judet: Satu Mare IBAN:RO06BTRL5765069XXX006484 Banca:BT

Nr. crt 0 1 2 3

Denumirea produselor sau a serviciilor 1 Prestari servicii conform contract nr 21/14.01.2008 Dezvoltare Aplicatie Web Discount 10%

U.M. 2 buc buc buc

Cant. 3 1 1 1

Pret unitar (fara TVA) -RON4 1000.00 300.00 -130.00

Valoarea -RON5(3x4) 1000.00 300.00 -130.00

Valoarea TVA -RON6 190.00 57.00 -24.70

Mentionam ca plata trebuie facuta in numerar. Intocmit de: Vlaicu POP Semnatura si CNP: 1821220190456 stampila Numele delegatului: Maria VODA furnizorului B.I/C.I: SB288887 Mijloc transport: B43634 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ....................ora......... Semnaturile: Termen Plata: 15 zile

Total Total plata

1170.00

222.30 1392.30

Semnatura de primire:

Generata cu Smart Bill 2008 - www.program-facturi.ro tel. 0724009622

Seria CHT nr. 0007 Furnizor: Firma Test Reg. com.: J32/1111/2222 CIF:RO12345678 Cont: RO12345678910111213141516 Banca: BCR SIBIU Adresa: str. Aciliu nr.22, Sibiu, Jud. Sibiu Capital social: 1000 RON

CHITANTA
Seria CHT nr. 0007 Data (zi/luna/an): 27/03/2008

Am primit de la: Dynamic Soft Service Adresa: str.Client 5, nr.5, Satu Mare, Judet Satu Mare Suma de 1392.30 RON, adica unamietreisutenouazecisidoua, 3 RON reprezentand contravaloarea facturii seria FCT nr 0021 din data de 27/03/2008 Casier,
Generata cu Smart Bill 2008 - www.program-facturi.ro tel. 0724009622

S-ar putea să vă placă și