Sunteți pe pagina 1din 12

PARCUL NAŢIONAL ABRUZZO

1. INTRODUCERE

Parcul Naţional Abruzzo (PNA) este cel mai vechi parc naţional din Italia şi
va sărbători aniversarea a 90 de ani în 2012. Parcul este situat la 200 km est de
Roma, teritoriul său fiind cuprins în regiunile din Abruzzo, Molise şi Lazio. Parcul
se întinde pe o suprafaţă de 13000 km ², în inima munţilor Apenini. PNA cuprinde
inclusiv 25 de comunităţi și șapte sate montane situate în zona centrală a
parcului.
Acest studiu de caz cuprinde informații privind următoarele subiecte:
istoria parcului, managementul parcului, turism, educaţie şi implicarea comunităţii
locale.

II. ISTORIC

De la inaugurarea oficiala din 1922, PNA a avut multe succese şi


înfrângeri. Parcul a crescut până în 1933 când autoritățile parcului au fost
înlocuite cu "Miliția Forestieră"; acest lucru a coincis cu începutul declinului
parcului. Cu toate că în 1950 administrația parcului a fost redata Autorității
Parcului, aceasta nu a făcut față boom-ului economic care a avut loc in perioada
respectiva în întreaga Italie. Au apărut mari probleme datorate turismului masiv, și
a speculațiilor imobiliare. În 1969, PNA a suferit o reorganizare a serviciilor sale şi
a organismului de conducere, restabilindu-se astfel buna funcționare a parcului
direcția principală de dezvoltare îndreptându-se catre o dezvoltare durabilă.

III. ADMINISTRAȚIA PARCULUI

Activitatea Parcurilor Naţionale Italiene este coordonata de Ministerul


Mediului, guvernul a creat un cadru legal flexibil în scopul bunei funcționări a
parcurilor. Cele mai multe probleme legate de managementul ariilor protejate sunt
delegate către autorităţilor parcului, nu a autorităţilor regionale. În acest fel PNA a
amenajat teritoriul ariei protejate după nevoile proprii, din păcate, neglijând vocea
tuturor comunităţilor locale.

III.1. Structura organizatorică


Cea care se ocupă de organizarea și gestionarea PNA este Autoritatea
Parcului National Abruzzo. Aceasta este un organism public şi are dreptul de
auto-gestionare a afacerilor sale în ceea ce priveşte conservarea şi dezvoltarea în
parc. Aceasta este independentă de autorităţile de stat, regionale şi locale, cu
excepţia unui control general ce verifică regularitatea şi legitimitatea activităţii
parcului.
Administrația PNA constă dintr-o structură și o politică operaţională:
• Dl Franco Tassi este directorul structurii operaţionale şi este responsabil
pentru activitățile de zi cu zi a Parcului. El este asistat de un vicepreşedinte
şi trei coordonatori regionali de la Molise, Abruzzo şi Lazio, şi a tuturor
consultanților, pe diferite departamente structurale, cum ar fi probleme
juridice, finanţe, cercetare ştiinţifică şi serviciilor de comunicaţii.
• Dl. Fulco Pratesi este preşedintele structurii politice şi este responsabil
pentru deciziile generale, cum ar fi bugetul. Consiliul este format din
reprezentanţi ai Guvernului (Ministerul Mediului), de la organizaţii ştiinţifice
şi de cinci primari.

În anul 1991 a fost aprobată legea nr. 394. Acesta evaluează și stabilește
proprietatea asupra terenului, între comunităţile locale, care fac parte din Parc, şi
de Administrația Parcului.

|2|
Odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, PNA este asistat de către
organismul public de consultanţă numit Comunitatea Parcului, care a fost
organizat în funcţie de necesităţile PNA. Aceasta are 37 de membri şi este
formată din autorităţile locale, provinciale şi regionale. Comunitatea Parcului
sfătuiește PNA în ceea ce privește problemele existente în comunităţile locale.
Noua conducere a NPA a început activitatea în 1969; directorul general a
fost de atunci și până în prezent dl. Franco Tassi. Această nouă conducere a PNA
a avut o viziune interesantă a modului în care natura şi oamenii ar putea trăi în
armonie. Prin urmare, este pusă în aplicare o strategie de management agresivă
şi inovatoare diferită de toate strategiile din trecut, în scopul de a opri speculaţiile
imobiliare, și dezvoltarea turismului în masă, pentru a reafirma competenţele
parcului, pentru a re-organizarea administraţia ineficientă din trecut a parcului şi
pentru a promova o opinie publică favorabilă. Strategia nu s-a schimbat în ultimii
patruzeci de ani, totuşi, acesta a fost adaptată schimbarilor.

III.2. Obiective
Obiectivul prioritar este conservarea naturii. Acesta face, împreună cu
educaţia ecologică şi cercetarea ştiinţifică, obiectivul de bază al strategiei.
Datorită vremurilor schimbătoare, PNA a incorporat în strategia sa de
funcționare o dezvoltare ecologică prin intermediul turismului ecologic
concentrându-se mai mult asupra comunităţilor locale.

III.1. Zonare
Pentru a realiza atît o dezvoltare ecologică cât și protecția naturii, PNA a
introdus un sistem de zonare bazat pe un centru și a unei zone tampon. Zona de
centru este subdivizată pe mai multe categorii de zone:
Zonele centrale sunt urmatoarele:
• Zona A - rezerva strictă de natura, care necesită o protecţie
absolută. În această zonă este interzisă orice formă de amenajare
antropică;
• Zona B - este rezerva generală, care suportă doar intervenții limitate
activităţile tradiţionale;
• Zona C - este zona rurală tradiţională, care protejează peisajele
culturale;
• Zona D - este zona de dezvoltare, care include satele şi zonele
locuite, promovează tipuri diferite de dezvoltare în armonie cu
obiectivele parcului.

|3|
În ciuda succesului său pentru conservarea naturii, există resentimente ale
comunităţilor locale în ceea ce privește reglementările foarte stricte.

IV. TURISM

Primii turişti din zona PNA au fost aceia care au traversat zona în circuitul
cultural de la Florența la Roma. Cei mai mulţi turişti au folosit această zonă ca
zonă de tranzit, din cauza lipsei de facilităţi şi servicii turistice. În anii 1960, parcul
părea să fie condamnat la o exploatare turistică masivă, dar aceasta a fost
respinsă de managementul din prezent. În prezent, PNA atrage anual aproximativ
2 milioane de vizitatori.

IV.1. Strategia turismului durabil:


PNA nu are o strategie de dezvoltare durabilă a turismului; autorităţile
regionale din regiunile Abruzzo, Molise şi Lazio sunt responsabile pentru
dezvoltarea turismului în zonă. Cu toate acestea, PNA încearcă să stimuleze eco-
turismului prin intermediul unei legislaţii clare, a unor Centre de Vizitare dinamice
şi a sistemului de zonare.
Parcul a creat Centre de vizitare, muzee, trasee, terenuri de picnic şi zone
de conservare a sălbăticiei, şi foloseşte le
folosește ca instrumente pentru a atrage
vizitatori. În timpul verii, administrația
parcului gestionează numarul mare de
vizitatori cu ajutorul tururilor ghidate în
zonele de centru și în zonele tampon
Deşi promovarea turismului nu este o
sarcină a PNA, acesta încearcă să atragă
mai mulţi turişti prin crearea unei
infrastructuri de turism. In prezent, PNA are
o capacitate de acomodare a două milioane
de vizitatori anual.
Este necesară o strategie de dezvoltare
care să țină cont de creșterea numarului de
turiști, în scopul de a depune eforturi în
vederea atingerii aceloraşi obiective ca şi
autorităţile regionale, şi pentru a menţine
principalele obiective ale PNA.
|4|
IV.2. Turismul durabil
În ciuda lipsei unei strategii de turism, PNA recunoaşte importanţa eco-
turismului pentru comunităţile locale şi parc. Prin urmare, PNA a contribuit la
dezvoltarea turismului prin investiţii în natură şi dezvoltare.
Există proiecte ce privesc flora și fauna sălbatice, cum ar fi Proiectul
Biodiversitatea, şi succesul regenerării populațiilor de mamifere mari, ca Ursul
Brun Marsican, Lynxul şi Lupul Apeninilor. Mamiferele mari sunt considerate ca
fiind ambasadori ai parcului, garantarea calităţii naturii. Prin urmare, numărul
populaților de animale este în mod constant verificat.
În ceea ce privește investițiile în PNA, se remarcă următoarele:
în fiecare an APN investeşte 10 miliarde de lire, care creează un impact economic
local de 300 de miliarde de lire. Mai mult, PNA creează în mod direct 80-120 de
locuri de muncă permanente şi temporare, şi indirect, 1000 de locuri de muncă în
activităţi conexe. Există 1600
întreprinderile mici de familie.
PNA vizează zonele
marginale pentru a revigora
comunităţilor locale, folosindu-
se de activitățile tradiţionale
culturale sau de animale
specifice zonei ca ca o atracţie
turistică unică în sate.
PNA este un exemplu pozitiv
al dezvoltarii turismului durabil
în zonele protejate.

IV.3. Abordarea parteneriatelor


Încă de la începutul activității sale, începând cu anul 1969, directorul Franco
Tassi, s-a axat pe stabilirea unei relaţii mai bune între PNA şi comunităţile
locale. El a recunoscut importanţa comunităţilor de succes în domeniul conservării
naturii şi ştia comunităţile nevoie de PNA pentru a supravieţui.
Deși PNA exercită o putere mare asupra zonei sale protejate autoritățile
parcului trebuie să colaboreze cu comunităţile locale şi proprietarii de terenuri
private pentru a asigura buna funcționare în cadrul ariei protejate. PNA deţine mai
puţin de 1% din aria protejată; 99% a proprietăților sunt deţinute de către
comunităţile locale şi de persoanele private. PNA închiriaza terenuri prin
|5|
intermediul plăţilor compensatorii. Mai mult, PNA plăteşte despăgubiri provocate
în rândul crescătoriilor de bovine, oferă produse alimentare în sezoanele critice şi
oferă premii agricultorilor pentru cultivarea porumbului în terenuri marginale.
PNA implică întreaga populație în managementul parcului. PNA a observat
progresul lent spre o mai bună conservare - echilibru de dezvoltare atunci când
sunt implicate comunităţilor locale. Pentru a rezolva această problemă, PNA cere
și utilizează acordul întregii populații locale ca un mijloc de a impune într-un mod
legal politicile de conservare şi politicile privind dezvoltare asupra comunităţilor
locale în zona protejată.
Începând din 1970, Franco Tassi a încercat să stimuleze autorităţile locale
să se alăture parcului, printr-un program de dezvoltare a eco-turismului, care
opreşte satele de la degradarea lentă datorată șomajului şi emigrării populației
tinere. PNA oferă consiliere şi ajutor financiar în proiecte de turism. Civitella
Alfedena a fost primul sat ales pentru a da concretiza proiectul. Mulţi alţii încearcă
să imite acest exemplu.
Parcul colaborează doar la nivel politic cu autorităţile locale în dezvoltarea
turismului. PNA nu are forumuri în cazul în care diferite grupuri de interese,
inclusiv localnici, doresc să își impună punctele de vedere.

IV.4. Organizarea turismului la nivel regional


În ciuda responsabilității autorităţilor regionale pentru dezvoltarea turismului,
PNA încearcă să controleze şi să dezvolte infrastructura de turism.

IV.4.1 Operațiunea Volcamino și Mainarde


Valcomino și Mainarde sunt două văi situate în regiunea Lazio respectiv
Molise. Ambele operaţiuni lucrează independent, însă scopurile finale sunt
aceleași, deasemenea sunt elaborate în conformitate cu aceleaşi principii. Cu
toate acestea, ele utilizează o strategie diferită.
Valcomino şi Mainarde sunt operaţiun pe scară largă de aplicare a eco-
turismului în colaborare cu coordonatorii regionali ai parcului din regiunile Lazio şi
Molise, autorităţile regionale şi comunităţile locale.
Țelul final este dezvoltarea zonei în scopul de a obţine, în primul rând,
beneficii economice pentru comunităţile locale, în forma locurilor de muncă pentru
tineri şi beneficii financiare, şi în al doilea rând, să reînvie cultura şi modul
tradiţional de viaţă.
Comunităţile locale situate sau care au terenuri în PNA sunt implicate direct
în aceste operaţiuni. În fiecare comunitate există un centru de vizitare sau de
informare turistică cu sau fără o zonă de animale sălbatice. Centrele au diferite

|6|
teme şi sunt răspândite pe zone, astfel încât avantajele economice sunt
distribuite.
Valea Mainarde a fost inclusă în teritoriul PNA, încă din 1990. Această zonă
este populată de comunităţi mici şi este dependentă de agricultură. Turismul, şi în
special eco-turismul este văzut ca un mijloc de a revitalizare a comunităţilor. În
scopul de a crea infrastructura de turism, facilităţi şi servicii, şeful Parcului Molise
are nevoie de ajutorul operatorilor locali şi de aceea se foloseşte de o strategie
proprie concentrându-se pe ajutorul localnicilor în locul autorităţilor locale.

IV.5. Organizarea turismului la nivel local


IV.5.1 Proiecte pentru centre de vizitare
Satul Civitella Alfedena a fost ales pentru poziţia sa economică şi vizitele
regulate de lupi. PNA a creat un centru de vizitatori, inclusiv un muzeu al lupilor în
sat pentru a revigora economia locală şi reabilita imaginea lupilor. Odată cu
crearea atracţiilor turistice facilităţile, serviciile şi activităţile în sat au reînflorit şi
tinerii început să emigreze înapoi la sat. În 1989, Civitella Alfedena a fost declarat
cel mai bogat sat, pe cap de locuitor, din comunitatea italiană. Acest proiect pilot a
reprezentat un excelent model ți a funcționat ca un catalizator pentru alte sate.
Unul dintre marile proiecte în cadrul operaţiunii Valcomino este crearea unui
centru de vizitare a urșilor în Campoli Appennino cu o zonă destinată familiilor de
urși. Zona sălbatică este amenajată în centrul satului, într-o dolina (depresiune în
formă de pâlnie, formată prin dizolvarea la suprafață a unor roci solubile, de cele
mai multe ori calcaroase).
IV.5.2 Produse locale
PNA colaborează la nivel de marketing cu producătorii de produse locale.
Producătorii pot folosi eticheta PNA cu ursul Marsican, care garanteaza calitatea
și autenticitatea produselor, în schimbul unei sume modice de bani
Experienţa a arătat că produsele care au logo-ul respectiv se vând mult mai bine
ca urmare a identităţii şi imagini pozitive a Parcului Natural Abruzzo.
Mai multe magazine locale vând produse locale atât pentru locuitorii din
zonă cât şi pentru vizitatori. Unul dintre aceste magazine este "La Betulla" în
Civitella Alfedena. Proprietarul foloseste relațiile sale cu operatorii locali pentru
organizarea de excursii educative în cultura etnobotanică şi a medicamentelor
naturale. De asemenea organizează competiţii locale de gătit și degustare de
mâncăruri tradiționale, între mai multe regiuni.

IV.5.3 Parteneriatul cu firme de turism

|7|
Pentru controlul fluxului turistic în zonele protejate, PNA şi companiile de
turism au semnat acorduri privind contingentul vizitator, codul de bună conduită,
crearea de locuri de muncă şi activităţi ecologice. În schimb, companiile sunt
autorizate să utilizeze logo-ul PNA.
În unele cazuri, PNA pune la dispoziția firmelor de turism, personal calificat
al parcului. Birourile de informare oferă informaţii despre operatorii locali, şi chiar
ajută vizitatorii să își facă rezervări în unitățile de cazare locale.

IV.6 Proiecte de turism


Proiectul Arma Bianca, White armament, este o colaborare între PNA şi
păstorii care trăiesc în PNA. Scopul este de a crea armonie între om şi natură,
între lupul din Apenini (specie protejată) şi ursul Marsican, şi viaţa tradiţională a
păstorilor, fără vărsare de sânge. Arma împotriva lupului şi ursului este o specie
de câine, câinele Abruzzo.

V. EDUCAȚIE

PNA se axează pe interpretare. Se face o distincţie clară între educaţia de


mediu şi interpretare. Educaţia este văzută ca o activitate pe termen lung, care
are drept scop de a influenţa comportamentul cuiva şi stilul de viaţă, în acest caz
un stil de viață mai armonios față de natură. Interpretarea este ştiinţa de
comunicare pentru conservare. Ea se bazează pe interacţiunile scurte cu oamenii,
cu scopul de a crea o atitudine pozitivă faţă de conservare.

V.1 Parteneriatul cu firme de turism


Serviciul Educaţia este o divizie speciala in managementul de operare, creat
în 1989. Serviciul este unul foarte important; are 60 de persoane angajate, 12 pe
baza unui contract permanent.
Acesta este responsabil pentru toate problemele de comunicare din
parc. Una dintre sarcinile acestui serviciu este de a crea programe speciale pentru
şcoli, grupuri și companii, programe coordonate de ghizi-translatori sau paznici ai
parcului. Programele includ vizite la centre de informare şi în zonele
sălbatice. Scopul este de a stimula experienţe reale, prin natura specială a
activităţilor interpretative şi educaţionale de mediu.
În pofida recunoaşterii importanţei comunicării, PNA nu are programe pentru
comunităţile locale, care este important pentru a ajuta populația să înţeleagă ce

|8|
anume este specific pentru un parc național si ce reprezintă
acesta. Reprezentanși ai PNA țin cursuri școlare în scopul educării tinerilor însă
nu aceștia reprezintă problema majoră, ci populația mai în vârstă care a crescut
pe teritoriul actual al parcului și care au o viziune proprie asupra parcului,
neînțelegând sensull actual al parcului natural.

V.2 Rangeri
Serviciul de Ranger are aproximativ 30 de persoane şi poate fi văzut ca fiind
"poliția parcului". Scopul serviciului este de a controla şi de a proteja PNA.
Rangerii reprezintă primul mijloc de a educa locuitorii din zonă, deoarece
aceștia sunt bine instruiți în domeniu, și au tot timpul contact cu locuitorii. De
multe ori este nevoie de educația locuitorilor atunci când apar probleme cu
încălcarea legii. Poziția puternică a rangerilor și funcția lor de ”poliție a parcului” a
creat o barieră între localnici şi PNA.

V.3. Voluntari
În cadrul PNA, activează anual un numar de aproximativ 1000 de voluntari.
Aceștia reprezintă o resursă valoroasă, ei au un rol foarte important în
comunicarea cu localnicii și turiștii. După pregătirea în cadrul unor programe de
pregătire specială, voluntarii au o gamă largă de activităţi: protejarea naturii,
promovarea de reciclării deșeurilor, promovarea activităţilor PNA în
educaţie, informare şi conştientizare importanței naturii și a importanței activităților
în natură și nu în ultimul rând, conservarea naturii.

V.4. Birouri de informații


PNA a creat birouri de informaţii pe întreg teritoriul parcului: birouri de
informații în localități , centre pentru vizitatori în zonele turistice și în apropierea
zonelor sălbatice, Centrul de informare pentru turiști al parcului;
• 16 birouri în satele şi oraşele principale care au ca scop să furnizeze informaţii
generale cu privire la PNA şi asistenţă vizitatorilor.
• centre pentru vizitatori în 15 comunităţi ale parcului. Fiecare are un muzeu, cu
sau fără o zonă de animale sălbatice. Centrele sunt locuri speciale pentru
informare, educaţie şi interpretare a mediului şi au ca scop de a educa localnicii și
turiștii cu privire la importanţa parcului natural.

V.5. Mass-media
|9|
PNA a publicat un buletin informativ "Natura Protetta", care putea fi luate
gratuit de la centrele de informare. Din cauza problemelor financiare şi nivelul
scăzut de feedback, PNA a oprit distribuţia acestor buletine informative.
Franco Tassi foloseşte mass-media, cum ar fi de televiziune şi ziarele locale
ca instrumente pentru a educa oamenii despre PNA şi pentru a-i ajuta pe aceștia
să conștientizeze importanța mediului. Emisiunile de televiziune au funcționat
foarte bine, în timp ce ziarele sunt mai puţin utilizate. PNA are un site web.
Parcul a avut mai multe intalniri publice, în trecut, dar fără rezultate
pozitive. Reuniunile au fost spectacole pentru politicieni şi frecventarea a fost
scăzută.

VI. IMPLICAREA COMUNITĂȚILOR LOCALE

VI.1. Punctul de
vedere al PNA
În timp ce multe
Parcuri Naţionale au
crea forumuri de
discuții care includ
diferite grupuri de
interes, pentru
dezvoltarea turismului
în regiune, PNA nu are
planuri pentru
asemenea activități.
Cu toate acestea,
PNA a încercat să colaboreze cu comunităţile locale din 1969. Implicarea lor
incetinește progresul atât de mult, încât PNA utilizează uneori publicul larg pentru
a ajunge la un consens. Comunităţile gândesc pe termen scurt şi mediu, în timp
ce pentru conservarea naturii este necesara o viziune pe termen lung. Punctul de
vedere al PNA este că în rândul comunităţile locale, în special al locuitorilor din
generaţiile mai învârstă, încă nu sunt conştienţi de importanţa parcului şi de
conservarea naturii şi, prin urmare, nu sunt pregătiți să se implice într-un forum de
discuții. În plus, PNA recunoaşte că lupta pentru conservarea naturii şi dezvoltare
a fost destul de succes în ultimii treizeci de ani, asa că nu consideră că este o
nevoie de schimbare in strategia de management a parcului.
Nivelul de influenţă în luarea deciziilor în PNA este variat. Atâta timp cât o
comunitate locală nu a fost de acord, prin intermediul "contractelor de intenţie"
| 10 |
organizat de PNA pentru locuitorii satului, comunitatea are drept de veto, atâta
timp cât prezintă explicții valide pentru decizia sa. Nivelul de influenţă se schimbă
atunci când "contractul de intenţie" este acceptat de comunitate.
În PNA, există o separare clară între localnici şi autorităţile locale în
comunitate. PNA se ocupă numai cu autorităţile, care nu implică
rezidenţi. Primariile sunt vazute ca "intrare" în rândul locuitorilor, in scopul
colaborării cu aceștia. PNA îşi asumă supozitția că localnicii sunt bine reprezentați
de primar.

VI.1. Punctul de vedere al comunităților locale


Localnicii şi autorităţile locale au opinii diferite cu privire la PNA, modul de
gestionare şi implicarea lor în activitatea PNA. Există chiar şi o diviziune dintre
persoanele din aceste grupuri.
În general, autorităţile locale ar dori să aibă o influenţă mai puternică asupra
managementului parcului decât doar sub forma de organism consultativ. În cazul
în care lipsa de bani joacă un rol, pe hârtie autorităţile locale au mai multă putere
decât în realitate. Unele autorităţi locale sunt în favoarea PNA, chiar şi ca un
consilier, deoarece, ca urmare a colaborării economice cu PNA pot apărea o serie
de beneficii economice pentru comunitate. De multe ori comunităţile locale
realizează că ele au mai multă nevoie de PNA decât PNA de ele.
Unii localnici, în special cei care obţin beneficii economice directe, au o
părere pozitivă despre PNA, în special cu privire la imaginea pe care PNA a creat-
o în lumea exterioară. Alţii, pe de altă parte se plâng de multe ori, si încearcă să
își susțină opinia cu ajutorul normativelor și a regulamentelor că le-au fost
încălcate drepturile de catre PNA sau ca PNA a încălcat legea prin activitățile
sale.
În scopul de a limita puterea PNA asupra probleme legate de protecţia
naturii, în răndurile locuitorilorm a răsărit ideea de a începe o comisie juridică,
interregionale împotriva management PNA printr-un for de apărare popular pentru
protecţia drepturilor sătenilor.
Localnicii au indicat că doresc să facă parte din PNAp, dar nu în modul în
care se face astăzi, doar de consultat. În plus, au apărut plângeri cu privire la
abundenţa de cuvinte și acţiunile limitate a PNA.

VI. CONCLUZIE

PNA reprezintă un foarte mare succes în realizarea unei dezvoltări durabile


prin intermediul eco-turismului din trecut până în prezent. PNA a obţinut acest

| 11 |
succes prin echilibrarea principiilor durabilității ecologice, economiei şi a
activităților social-culturale, natura, turism şi oameni.
PNA implică comunităţile locale în dezvoltarea turismului, dar nu
colaborează cu ei prin acordarea unui anumit nivel al puterii de decizie, ele sunt
doar consultate şi consensul nu este atins. În general, autorităţile locale decide cu
privire la colaborarea cu PNA în dezvoltarea turismului, localnicii obţin locuri de
muncă şi beneficiile economice. Cu toate acestea, acest tip de implicare nu este
satisfăcătoare şi apar resentimente în rândul localnincilor.
În ciuda resentimentelor din câteva comunităţi, PNA colaboreaza cu succes
cu alte persoane din industria turismului. Factorul care asigura colaborările de
succes a PNA este convingerea comunităţile locale despre importanţa parcului
pentru conservarea naturii şi pentru dezvoltarea economică locală. Metodele
utilizate sunt: strategii de management agresiv şi inovatoare pentru a inversa
toate strategiile anterioare, sistemul de zonare pentru a controla conservarea şi
dezvoltarea, eco-turismul şi interpretarea de mediu prin intermediul serviciului de
învăţământ, a centrelor de vizitare şi voluntarilor.
In prezent, accentul pe natura, turism şi resurse umane este destul de bine
echilibrat. Cu toate acestea, se depun eforturi pentru sporirea beneficiilor
economice atât de către parc cât şi de comunităţile locale prin proiecte de
anvergura de dezvoltare a turismului, cum ar fi Valcomino şi Mainarde. Acestea
pot avea un impact negativ asupra resurselor naturale din parc în special atunci
când numarul de turiştii creşte foarte mult.

Referințe bibliografice:
1. http://www.initaly.com/regions/abruzzo/parco.htm
2. http://www.heartofitaly.net/town/pna.html
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Parco_Nazionale_d%27Abruzzo,_Lazio_e_Molise
4. http://www.parks.it/parco.nazionale.abruzzo/Eindex.php
5.http://www.paradoxplace.com/Perspectives/Rome%20&%20Central
%20Italy/Abruzzo/Abruzzi.htm
6. http://www.seeabruzzo.com/Abruzzo-National-Park.html

| 12 |