Sunteți pe pagina 1din 67

Ministerul Educatiei din Republica Moldova

Universitatea de Stat din Tiraspol

Facultatea Geografia Umană, Regională și Turism

Raport de practică

cu privire la desfășurarea practicii de specializare la

Agenția de Turism “Exotic Tur”

A elaborat:

studenta ciclului II, gr. 122, MST

Arhirii Doina

Conducător științific:

Dr. Conf. Univ.

Cujbă Vadim

Chisinau 2019
CUPRINS

I. CARACTERISTICA DIN PARTEA COORDONATORULUI DE


PRACTICĂ DE SPECIALIZARE
II. AGENDA DESFĂȘURĂRII PRACTICII DE SPECIALIZARE
III. PREZENTAREA GENERALĂ A AGENȚIEI DE TURISM
IV. ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE A AGENȚIEI DE TURISM
V. OBIECTUL DE ACTIVITATE A AGENȚIEI DE TURISM
VI. RESURSELE AGENȚIEI DE TURISM
- RESURSEE UMANE;
- RESURSELE MATERIALE;
- RESURSELE FINANCIARE.
VII. ELABORAREA PACHETELOR TURISTICE ÎN CADRUL AGENȚIEI DE
TURISM: METODOLOGIE, DEVIZ ESIMATIV AL COSTULUI PENTRU
SERVICIILE INCLUSE ÎN PACHET. STUDIUL ȘI EVALUAREA
PACHETELOR TURISTICE ÎN CADRUL AGENȚIEI DE TURISM
VIII. ANALIZA BIROULUI DE PUBLICITATE AL AGENȚIEI DE TURISM.
PREZENTAREA UNOR MODELE DE MATERIALE PUBLICITARE.
IX. STRATEGII ECONOMICE ALE AGENȚIEI DE TURISM.
PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A AGENȚIEI DE TURISM.
X. PROPUNERI PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI DE
ORGANIZARE ȘI REALIZARE A PRACTICII DE SPECIALIZARE LA
TURISM DE CĂTRE STUDENȚII FACULTĂȚII DE GEOGRAFIE.
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

II. AGENDA DESFĂȘURĂRII PRACTICII DE SPECIALIZARE


LA AGENȚIA DE TURISM “EXOTIC TUR” S.R.L.

Activitatea desfăşurată
Data Ora Observaţii
10.06.2019 9:00 – -Cunoştinţă cu personalul -Compartimentul TURISM ÎN
18:00 Agenţiei. Studierea serviciilor STRĂINĂTATE oferă o gamă
prestate de Agenţie: largă de pachete turistice,
realizarea pachetelor turistice, destinate Spre: România, Cehia,
organizarea evenimentelor, Slovenia, Slovacia, Austria,
vînzarea biletelor avia, Bulgaria, Spania, Muntenegru,
asigurări medicale. Grecia, Turcia, Egipt,
-Analizarea amplasarii Indonezia, Sri Lanka, Mexic,
Agenţiei de Turism "Exotic etc.
Tur" -Amplasament reușit din punct
de vedere administrativ, în
centrul capitalei, transport urban
circulă conform orarului stabil.

11.06.2019 9:00- Analizarea compartimentului Am observat că Agenția de


14:00 TURISM ÎN MOLDOVA Turism "Exotic Tur" contribuie
la lărgirea ofertei de excursii
interne, pentru a face Moldova
cunoscută tuturor turiștilor
(familii cu copii, tineret, oameni
de afaceri).

14.06.2019 Analizarea compartimentului Foarte multe evenimente sunt


ORGANIZĂRI direcționate spre: LANSARI
EVENIMENTE PRODUSE, COMPANII,
DESCHIDERE SEDII;
ANIVERSARI SI
PETRECERI
CORPORATIVE;
CONFERINTE, SEMINARE,
ATELIERE DE LUCRU;
TEAM BUILDING,
COMPANY DAY;
FESTIVALURI,
CONCERTE.

18.06.2019 10:30- Am analizat mijloacele de Am observat că principalele


15:00 promovare a Agenției. metode de publicitate ale
Agenţiei sunt cele online, în
special a destinațiilor externe.
Pagina web a agenției
recomandă cele mai deosebite
destinații, repartizate pe
compartimente: CITYBREAK,
WELLNESS AND SPA,
VACANȚA LA MUNTE,
VACANȚA LA MARE.
Moldova ca destinație turistică
este promovată prin oferirea
pachetelor elaborate (dar care
pot fi personalizate), repartizate
pe rute: HIKING TOUR, WINE
TOUR, COUNTRY TOUR,
GASTRONOMIC TOUR,
CRAFT TOUR, JEWISH
HERITAGE.
21.06.2019 09:00- Am analizat procesul de Am observat că, înainte de a
15:00 încheiere a unui contract de semna contractul, părțile
prestare a serviciilor turistice. (Prestatorul-Director General și
Beneficiarul-persoana fizică)
analizează toate punctele și
subpunctele acestuia (ex.
OBIECTUL
CONTRACTULUI,
VALOAREA
CONTRACTULUI.
MODALITATEA ŞI
TERMENE DE PLATĂ.
VOUCHERUL TURISTIC,
OBLIGAŢIILE ŞI
DREPTURILE PĂRŢILOR,
ANULAREA ŞI
MODIFICAREA
CONTRACTULUI,
RECLAMAȚII,
SOLUȚIONAREA
LETIGIILOR,
CIRCUMSTANȚE DE FORȚĂ
MAJORĂ, TERMENUL ȘI
REZILIEREA
CONTRACTULUI,
DISPOZIȚII FINALE), după
care urmează semnarea
contractului.

24.06.2019 11:30- Am analizat ofertele Vara Majoritatea pachetelor au fost


13:00 2019, pentru turiștii naționali. destinate litoralului european
(România, Bulgaria,
Turcia,Grecia etc.) procurate la
un preț ce variază între 250-450
euro/persoana (cazare 7 nopți
+micul dejun, 3-4* hotel).

27.06.2019 09:30- Am elaborat 2 pachete Indicațiile pe care le-am primit


15:00 turistice. de la coordonatorul de practică
erau solicitările de a fi
personalizate pentru un grup de
18 persoane din Germania
(vîrsta a III-a) și un grup de 12
persoane din Franta (vîrsta a III-
a). Ruta turistică HIKING
TOUR (Turul pentru drumeții
pentru luna aprilie), care a fost
scurtată cu o zi, respectiv prețul
per/persoană s-a micșorat se
pregătea pentru turiștii din
Germania, și Ruta turistică
COUNTRY TOUR (Tur de oraș
pentru luna mai) se pregătea
pentru turiștii din Franta.
Din ruta turistică COUNTRY
TOUR (Tur de oraș) a fost
exclusă destinația Mănăstirea
Căpriana fiind înlocuită cu
Vinăria “CRICOVA”, - pentru
12 persoane din Germania, iar
din ruta turistica HIKING
TOUR (Turul pentru drumeții)-
pentru 18 persoane din Franta,
destinația Mănăstirea Țipova a
fost înlocuită cu Atelierul
Meșteșugăresc “Casa Olarului”,
aceasta fiind vizitată in ziua a
II-a cu Mănăstirea Hîrjauca,
Muzeul “Casa Părintească” și
“Casa Mierii”.

02.07.2019 13:30- Am analizat feed-back-ul Satisfacția clientelei se reflectă


18:00 Agenției de Turism pe rețele în 5* atribuite, și commentarii
de socializare. cu cele mai sincere mulțumiri și
urări de bine.

05. 09:00- În ziua a II-a a Rutei Turistice -Ghidul de turism, licențiat –


07.2019 13:00 Turul pentru drumeții, care Inna Tabarcea, vorbitoarea de
includea Atelierul limbă engleză, angajată la
Meșteșugăresc “Casa Agenția "Exotic Tur", pregătea
Olarului”, Mănăstirea turiștii cu o descriere a fiecărei
Hîrjauca, Muzeul “Casa destinații pentru excursiile
Părintească” și pensiunea tematice.
turistică “Casa Mierii”, m-am - Traducerea era dublă. Grupul
deplasat spre destinații de turiști din Germania a fost
împreună cu ghid de turism și însoțit la rîndul lor, de ghid de
grupul de 18 turiști din turism vorbitor de limbile
Germania. engleză și germana (Venit cu
grupul din Germania).
-Turiștii erau uimiți cu unele
aspecte din regiuni rurale.

10.07.2019 Mi s-au eliberat contractul de Cu regret, am recunoscut că


confirmare semnat de practica mea s-a desfășurat
coordonatorul de practică de dinamic, iar eu în această
specializare și caracteristica perioadă m-am familizat cu
din partea acestuia. colectivul Agenției de Turism
"Exotic Tur".

III. PREZENTAREA GENERALĂ A AGENȚIEI DE TURISM


Agenția de turism “Exotic Tur”S.R.L. este o întreprindere mixtă ce activează
activ pe piața turistică a Republicii Moldova mai mult de 10 ani.

Denumire completă: INTREPRINDEREA MIXTĂ “Exotic Tur”S.R.L.


Denumire prescurtată: I.M. “Exotic Tur”S.R.L.
Număr de licență: A MMII 051614
IDNO/cod fiscal: 1011600012363
Data înregistrării: 11.05.2011
Data expirăeii: 10.05.2021
Forma juridică de organizare: Societatea cu Răspundere Limitată
Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Bulgara 41
Director: Olga Cavliuc
Sediul: str. Armeneasca 30, mun. Chișinău, Republica
Moldova
Telefon de contact: (022) 500600; (022)500601
Mobil: 060444420
Fax: (022) 260836
Email: exotic_tur@mail.ru
Web site: http://exotictur.md/
Capital social subscris: 194 131,40 lei

Întreprinderea mixtă “Exotic Tur” S.R.L. este înregistrată la CAMERA


ÎNREGISTRĂRII DE STAT, de către registrator se stat – Svirepova Liudmila, cu
numărul de indentificare de stat – codul fiscal: 1011600012363.

Data înregistrării a întreprinderii este 01.04.2011 și data eliberării a


CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE - 01.04.2011.

Întreprinderea mixtă “Exotic Tur” S.R.L. este titularul de LICENȚĂ cu Seria A


MMII 051614, eliberată de Camera de Licențiere pentru Activitatea de turism:
turoperator. LICENȚA este valabilă pînă la 10.05.2021.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere


pentru desfășurarea activității turistice de turoperator:

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și


normativ.
2. Dispunerea în proprietate, în posesie sau în folosință a spațiului respectiv,
necesar desfășurării activității.
3. Amplasarea oficiului în immobile și încăperi nelocative la parter, mezanin,
etajul unu sau alte nivele ușor accesibile ale clădirilor cu destinație publică.
4. Respectarea normelor sanitaro-igienice, antiincendiare și de protecție a
muncii.
5. Activitatea turistică de minim 3 ani în Republica Moldova. Succesorului de
drept, care a dobîndit recent personalitatea juridică, i se permite utilizarea
mărcii comerciale înregistrate, cu o vechime de minimum 3 ani.
6. Includerea obligatorie în statele de personal din cadrul direcției turism a
ghidului turistic.
7. Produsele turistice oferite vor fi însoțite de cataloage proprii color, cu anexa
de prețuri, incluzînd informație despre tipurile de structuri de primire
turistică cu funcție de cazare, și de servire a mesei incluse în programul
turistic.
8. Dispunerea de contracte de colaborare încheiate cu ofertanții serviciilor
turistice pentru țările de destinație și pentru Republica Moldova: transport,
cazare, alimentație, agrement, servicii ale companiilor de asigurări.
9. Atragerea turiștilor străini în Republica Moldova, începînd cu al treilea an de
activitate, în număr de minimum 100 persoane anual.
10. Încheierea obligatorie a contractelor de colaborare în exclusivitate cu
structurile de primire turistică clasificate.
11. Încheierea obligatorie a contractelor turistice conform modelului aprobat și
eliberarea obligatorie a voucherilor turistice.
12. Prestarea obligatorie în totalitate a serviciilor prevăzute în contractual de
servicii turistice.
13. Elaborarea obligatorie din punct de vedere metodologic, a cel puțin o rută
turistică internă și asigurarea ei cu material ilustrativ-publicitare.
14. Punerea la dispoziția turiștilor a informaților complete și obiective privind
țara de aflare temporară: legislația acesteia, obiceiurile și tradiții locale și
alte particularități, a căror cunoastere este necesară pentru cultivarea
respectului față de valorile cultural naționale.
15. Punerea la dispoziția turiștilor a informaților exhaustive privind programul
turistic propus, procedurile consulare, drepturile și obligațiile turiștilor,
condițiile de asigurare, modul de reparare a prejudiciilor și condițiile de
renunțare la servicii.
16. Reparare prejudiciilor cauzate turiștilor în cazurile de încălcare a clauzelor
contractului de servicii turistice.
17. Întocmirea unei liste de servicii turistice și afișarea ei la un loc accesibil.
18. Păstrarea confidențialității numelor și a adreselor clienților săi, cu excepțiile
prevăzute de legislație.
19. Asigurarea exploatării durabile și conservării patrimoniului turistic, precum
și protecția mediului.
20. Prezentarea către organele de statistic și a autorității administrative central
de specialitate a dărilor de seamă statistice și financiare în termenele
stabilite prin lege.

Activitatea licențiată se desfășoară pe adresa:

mun. Chișinău, str. Armeneasca 30

Director turopertor: Olga Cavliuc

IV. ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE A AGENȚIEI


DE TURISM

Agenția de turism este condusă de Directorul turoperator Olga Cavliuc si are în


subordine urmatoarele birouri si compartimente:

a) Birou de turism;

b) Birou de contabilitate;

c) Birou de ticketing;

d) Birou de marketing vânzari;

e) Biroul secretariat.
a) Biroul de turism:

Se ocupă cu organizarea de vacanțe în stațiuni de odihnă, trimite cetățenii


Republicii Moldova în străinatate, constituie programe la cerere, elaborează
pachete turistice. Încheie asigurări medicale.

Biroul de turism prin reprezentanții săi se ocupă personal de contractarea


spațiilor de cazare, serviciilor de transport, conceperea de programe turistice pe
piața internă si externă, realizează studii de marketing ale produselor turistice
naționali. Contracteaza și închirieaza materiale și dotări pentru agrement. Se ocupă
de rezolvarea în bune condiții a tuturor contractelor încheiate cu prestatorii interni
si externi si urmăreste lunar, trimestrial, semestrial, anual încasările în baza
contractelor.

În cazul în care se ocupă de trimiterea turistilor naționali în străinatate,


biroul de turism are urmatoarele atribuții:

-alcătuiesc programe turistice externe pentru cetațenii Republicii Moldova ce


pleacă în străinatate individual;

-contracteaza spații de cazare la hoteluri si bilete de odihnă;

-realizează studii de piață si coreleaza prețurile pentru excursiile ce urmează să se


realizeze;

-planificarea rezervărilor pe cursele de transport-auto;


-promovează vînzarile atît prin rețeaua proprie, cît si prin alți colaboratori;

Biroul de turism prin intermediul compartimentului de vînzări are


urmatoarele atribuții:

-cunoaște în detaliu programele turistice, serviciilor de cazare, de transport din


oferta Agentiei “Exotic Tur” S.R.L.

-ține legatura cu clienții și îi informează despre calitatea serviciilor oferite și despre


condițiile de înscriere în excursia propriu zisă;

-ține evidenta vînzărilor de Bilete de Odihna si Tratament și bilete pentru excursii;

-întocmește documentele necesare turistului pentru excursie;

-urmărește calitatea serviciilor oferite pe toată perioada excursiei;

-urmărește încheierea programului turistic și realizează decontul acțiunii.

b) Biroul contabilitate:

Este responsabil de

-informarea permanentă asupra legislației în vigoare cu privire la activitatea


financiar-contabilă;

-întocmirea dosarelor de angajare a personalului și evidenta cărtilor de muncă;

-asigură gestionarea și evidența întregului personal al agenției;

-întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli;

-întocmirea situațiilor financiar-contabile cu privire la numerarul încasat zilnic,


situația plăților, încasărilor de la clienți;
-înregistrarea tuturor documentelor specifice;

-întocmirea balanțelor lunare, trimestriale si anuale;

-urmărirea plății impozitelor și depunerea la timp a balanțelor, a bilanțurilor


contabile, a situațiilor financiar-contabile și a situațiilor statistice cerute de
legislația în vigoare;

-punerea la dispoziția celorlalte compartimente a situațiilor economico-financiare


necesare;

-alte atribuții specifice activității financiar-contabile.

c) Biroul ticketing:

-colaborează cu compartimentul operare-promovare pentru realizarea programelor


externe;

-propune acțiuni care să faciliteze obținerea de profit pentru firma intermediară;

-promovează și dezvoltă relațiile cu potențialii clienți persoane fizice și/sau


juridice;

-îsi asumă răspunderea pentru corectitudinea vînzarii biletelor și întocmirea


deconturilor;

-ține evidența încasărilor și a plăților în lei și în valută;


-verifică si avizează decontările cu celelalte companii;

-întocmește și/sau verifică deconturile cu companiile avia;

-păstrează contactul permanent cu serviciile specializate de la companiile avia;

-îsi asumă responsabilități pentru realizarea contractelor cu companiile externe,


dacă este cazul încheie contracte și finalizează acțiunile.

d) Biroul marketing-vînzări răspunde de:

-alimentarea și întreținerea bazei de date;

-conceperea, realizarea și actualizarea portofoliului de oferte;

-realizarea catalogului firmei;

-păstrarea și dezvoltarea relațiilor cu mas-media;

-participarea directă la organizarea acțiunilor promoționale;

-urmărirea realizărilor conform strategiei stabilite de companiile de promovare-


publicitate;

-alegerea modalităților optime pentru publicitatea firmei și alocarea bugetului


necesar acesteia;

-crearea imaginii de marcă a firmei, realizarea imaginii de piață.

e) Biroul secretariat:

-se ocupă de corespondența pentru manageri, compartimentele firmei, partenerii


externi și interni, alte instituții;

-ține evidența datelor pentru clienți;


-supraveghează activitatea de igienă, ordine și curățenie;

-procesarea informațiilor, conceperea și redactarea ofertelor;

-alte activități impuse de manager.

V. OBIECTUL DE ACTIVITATE A AGENȚIEI DE TURISM

Compania Exotic Tur și-a propus în primul rînd să promoveze Moldova ca


destinație turistică oferind servicii turistice in Moldova tuturor care doresc să
cunoască această țară deosebită.
Agenția de turism Exotic Tur este ambiționată să facă turism clasic, dar nu–i
scapă nota de inovație și atitudine “la cheie” pentru turismul de afaceri. Efortul
agenției este orientat către satisfacția clienților indiferent cine sunt ei, familii cu
copii, tineri, clienți corporativi, amatori de odihnă activă sau extremală.
Exotic Tur contribuie la lărgirea ofertei de excursii externe, prin promovarea
unor destinații turistice cunoscute și mai puțin cunoscute. Oferta la capitolul turism
extern include diverse destinații care oferă posibilitatea de a călători și a cunoaște
și alte țări.
Exotic Tur este o companie modernă, transparentă, axată pe inovație nu doar
în dezvoltarea serviciilor, ci și în comunicarea cu clienții. Ceea ce oferă agenția
Exotic Tur sunt experiențe, senzații, autenticitate –contactul cu o cultură originală,
cu un mediu care a păstrat tradițiile, naturalețea si frumusețea simplă.
Principalele obiective de activitate ale agenției de turism “Exotic Tur” sînt:
- Turism;
- Organizarea de evenimente.

Serviciile Agenției de turism Exotic Tur”


Turism:

 Turoperare;
 Rezervare hotel;
 Bilete de avion;
 Călătorii de stimulare;
 Servicii de transportare;
 Aniversări;
 Organizarea excursiilor locale.

Evenimente corporative:

 Conferințe;
 Congresse&forume;
 Întălniri de companii&seminare;
 Lansări de produse;
 Deschideri mari;
 Premii și banchete;
 Traning-uri & teambuilding-uri.

Evenimente publice:

 Evenimente sportive;
 Festivaluri muzicale;
 Festivități de sărbători civice;
 Tururi de cinema;
 Parade;
 Ceremonii;
 Festivaluri de vinuri.

Pentru anul 2019 agenția de turism “Exotic Tur” propune turiștilor internaționali
următoare pachete turistice:

Pachetul 1:

Turul Vinului

Durata: 5 zile

Perioada anului: primăvara-toamna

Interesant de văzut:

 Zîmbetul milenar al celui mai simpatic dinosaur din Moldova.


 Gustul vinurilor de colecție de 20-30 de ani de la Mileștii Mici.
 O călătorie prin fabrica de vermut “Buchetul Moldovei”.
 Cea mai veche sticlă de vin din 1902 din colecțiile de aur ale Cricovei.
 Fresca medievală a bisericii de la Căușeni.
 Istoria legendarului vin “Negru de Purcari”, servit la Curtea Regală engleză.
 Aroma vinurilor de casă moldovenești.

Pachetul 2:

Turul Gastronomic

Durata: 5 zile

Perioada anului: primăvara-toamna

Interesant de văzut:

 Diverse specialități ale bucătăriei tradiționale moldovenești.


 Mămăliga cu tocănița și sarmale de la Lalova.
 Schitul Mănăstirii Tîpova din malul abrupt al Nistrului.
 Renumitele branduri de cognacuri de la Călărași.
 Friptura de miel și colțunașii de la Palanca.
 Fresca medievală a bisericii de la Căușeni și moara de vînt a lui Tihon.
 Friptura din iepure și dovleceii prăjiți de la Talmaza.

Pachetul 3:

Turul Cognacului

Durata: 5 zile

Perioada anului: primăvara-toamna

Interesant de văzut:

 “Kosmiceskii” de la Dubăsari – prinul cognac care a călătorit în spațiu.


 Colecția de vinuri “Cahor” de la Mănăstirea Curchi.
 Renumitele branduri de cognacuri de la Călărași.
 Icoana miraculoasă din 1401 a mănăstirii Noul Neamț din Chițcani și cea
mai înaltă clopotniță din Moldova.
 Cognacul “Cneazi Vitghenstein” de 50 ani de la Kvint.
 Monumental lui Lenin și ultra modernul complex de fotbal “Sheriff” din
Tiraspol.
Pachetul 4:
Turul de drumeții

Durata: 5 zile

Perioada anului: primăvara-toamna

Interesant de văzut:

 Parcurile Chișinăului.
 Pădurea de fagi seculari ce înconjoară Mănăstirea Hîrjauca.
 Călătorie în timp la complexul istoric Orheiul Vechi.
 Pivnițe fără sfîrșit de la Vinăria Brănești.
 Schitul Mănăstirii Tîpova din malul abrupt al Nistrului.
 Atelierul meșteșugăresc la centrul de artizanat de la Palanca.

Pachetul 5:

Turul de țară

Durata: 5 zile
Perioada anului: primăvara-toamna

Interesant de văzut:

 Zîmbetul milenar al celui mai simpatic dinosaur din Moldova.


 Cel mai mare oraș subteran și colecția de vin de la Mileștii Mici, înregistrată
în Cartea Recordurilor Guinness.
 Călăorie în timp la “Orheiul Vechi”.
 Corul de la Mănăstirea Căpriana.
 Tradiții folclorice și gastronomic de la Palanca.
 Muzeul mierii din Răciula.

Pachetul 6:

Turul de meșteșuguri

Durata: 5 zile

Perioada anului: primăvara-toamna

Interesant de văzut:

 Master-class de broderie la Lalova.


 Schitul Mănăstirii Tîpovadin malul abrupt al Nistrului.
 Tehnologia unicală de țesut a covorului moldovenesc la Palanca.
 Pictura murală din secolul al XIX-lea de la Mănăstirea Hîrjauca.
 Master-class la centrul de olărit la Hoginești.
 Cea mai mare vinăria subterană din lume.

Pachetul 7:

Moștenirea evreiască

Durata: 5 zile

Perioada anului: primăvara-toamna

Interesant de văzut:

 Locuri în memoria evreilor în orașe fantome din trecutul Sovietic.


 Cetatea Soroca – perla artei fortificate.
 Unul din cele mai vechi cimitire Evreești din Sud-Estul Europei.
 Cea mai veche sticlă de “Vin Evreesc de Paști” din colecția de aur de la
Cricova.
 Muzeul de Istorie a Evreilor din Chișinău.

Prețurile pentru sejururile de mai sus, se găsesc în tabelul următor:

Vila
Opțiuni de Regency 4* Iris 4* Verde 3* Tourist 2* Camping
cazare/Grup (EUR/ (EUR/ (EUR/ (EUR/ (EUR/pers.)
(persoane) pers.) pers.) pers.) pers.)
3-6 481 421 421 373 329
7-12 376 316 316 268 224
13-18 329 269 269 221 177
19+ 312 252 252 204 160

Prețul include:

 Cazare la hotelul ales.


 Tip de masă: demipensiune (micul dejun și prînz).
 Excursii conform programului.
 Degustări de vin/cognac de colecție și de casă conform programului.
 Transport pe tot parcursul itinerarului.
 Servicii portar la aeroport și hotel.
 Ghid vorbitor de limbă română/engleză/franceză/germană/italiană/rusă.
 Apă potabilă în transport (2 sticle a cite 500 ml per persoană pe zi).

Ofertele prezentate mai sus, oricînd pot fi personalizate în dependență de


preferințele clientelei.

Cetățenii Republicii Moldova pot beneficia în 2019 de următoare pachete turistice:

CITYBREAK
CityBreak la Roma, Italia cu 199 €
Hotel San Remo 3*
Perioada: 08.10-11.10.2019
Pretul include:
 Transport aerian tur-retur (low cost)
 Cazare pentru 3 nopti, in camera dubla
 Asigurare medicala
 Masa conform hotelului ales

Despre Roma
Roma este unul dintre cele mai frumoase orase din lume. In fiecare an, milioane
de turisti vin din toata lumea pentru a admira comorile si operele de arta ale
Romei, arhitectura si cladirile impozante. Capitala Italiei a fost denumita “orasul
etern” datorita frumusetii sale unice, a contrastului uimitor dintre cladirile si
monumentele istorice, fabuloasele ruine si noile locatii moderne.

Desi par a nu avea nimic comun, toate alcatuiesc un peisaj frumos, greu de uitat,
care te fac sa iti doresti sa revii la Roma.

Citybreak la Veneția, Italia cu 199 €

Hotel Residence Venezia 2000 Hotel 3*


Perioada: 15.10-18.12.2019
Pretul include:
 Cazare pentru 3 nopti/4 zile, in camera dubla
 Transport aerian tur-retur
 Asigurare medicala
 Mic dejun

Despre Roma
Oras aflat in nordul Italiei, de-a lungul lagunei venetiene aflate pe malul Marii
Adriatice, Venetia este considerat unul dintre cele mai romantice orase construite
vreodata de mana omului, datorita canalelor pe care te poti plimba cu gondola,
trecand pe sub nenumaratele poduri care incanta privirea, privire ce se odihneste
peste casele inalte, aflate pe malul canalelor, dar si pe arhitectura impozanta a
palatelor si bisericilor construite in acest oras.

Acest oras care se intinde pe 117 mici insulite aflate in laguna venetiana intre
gurile raurilor Po si Piave nu alcatuiesc doar un decor romantic; ele aduc si istorie
in gandurile si in atentia vizitatorilor.

În Evul Mediu si Renastere Venetia a fost o importanta putere maritima in


Europa, dar si un centru comercial important, de aici plecand sau venind in special
matase, grane si mirodenii. Mai mult decat atat, orasul a fost si este un centru cu o
spiritualitate deosebita, din zona aceasta pornind Cruciadele, dar si un oras in care
artele s-au dezvoltat si inflorit in special intre secolele XIII – XVII, cand
Commedia dell’Arte a ajuns sa fie principalul gen de teatru adorat de venetieni.

Citybreak în Milan, Italia cu 230 €


Hotel Masa Pret
Hotel Des Etrangers 3* Mic dejun 230 €
Ibis Milano Centro Hotel
Mic dejun 235 €
3*
Ritter Milan Hotel 3* Mic dejun 269 €
Hotel Ariston 3* Mic dejun 287 €

Prețul include:
 Cazare pentru 3 nopti/4 zile, in camera dubla
 Transport aerian, tur-retur
 Asigurare medicala
 Mic dejun

CityBreak la Londra, Marea Britanie cu 249 €

Hotel Central Park Hyde Park Hotel 3*


Perioada: 14.10 -18.10.2019

Prețul include:
 Cazare pentru 4 nopti/5 zile, in camera dubla
 Transport aerian, tur-retur
 Asigurare medicala
 Mic dejun

CityBreak in Copenhaga, Danemarca cu 317€

Perioada: 12.01-15.01.2020

Hotel
Pret
Hotel Copenhagen Crown
-317€
3*
First Hotel Excelsior 3* -328€
Copenhagen Star Hotel 3* -327€
Copenhagen Star Hotel 3* -297€

Prețul include:
 Cazare pentru 3 nopti/4 zile, in camera dubla
 Transport aerian, tur-retur
 Asigurare medicala
 Mic dejun

Citybreak în Rio de Janeiro, Brazilia cu 1523 €


Perioada: 30.01-09.02.2020
Hotel Pret
Hotel O.k 4* -1 523 €
Mont Blanc Apart Hotel Duque De
-1 731 €
Caxias 3*
Ramada Riocentro Hotel 4* -1 722 €
Transamerica Prime Barra Hotel 4 * -1 786 €

Prețul include:
 Cazare pentru 10 nopti, in camera dubla
 Transport aerian, tur-retur
 Asigurare medicala
 Mic dejun

Citybreak în Havana, Cuba cu 1474 €

Perioada: 15.01-20.01.2020

Hotel Pret
Copacabana Hotel 3* -1 474 €
Chateau Miramar Hotel 4 * -1 493 €
El Bosque Hotel 3 * -1 551 €
Memories Montehabana Hotel 3 *-1 599 €
Prețul include:
 Cazare pentru 5 nopti, in camera dubla
 Transport aerian, tur-retur
 Asigurare medicala
 Mic dejun

Citybreak în Barcelona 360 €


Perioada: 13.10-16.10.2019

Adagio Hotel 3* - 360€


Sunotel Central Hotel 4 * - 369€
Bcn Urban Gran Ducat Hotel 3* - 377€
Nouvel Hotel 3* - 405€
Sant Agusti Hotel 3* - 422€
Prețul include:
 Cazare pentru 5 nopti, in camera dubla
 Transport aerian, tur-retur
 Asigurare medicala
Despre Barcelona:
Despre Barcelona poti sa vorbesti oricum si mai ales oricat.
Chiar daca ai mai trecut si prin alte orase frumoase ale Europei, nicaieri nu vei gasi
un asemenea melanj stilizat de epoci, oameni, culturi si limbaje. Este “tara” tuturor
posibilitatilor, locul in care fiecare isi gaseste locul, este ORASUL.

Una dintre cele mai iubite si vizitate metropole europene, oras cu iesire la mare si
vedere la munte, Barcelona este mai mult decat orice un lacas al artelor,
evidentiindu-se mai ales prin constructiile care reflecta avangarda arhitecturala. Si
desigur, FC Barcelona.
Daca vrei sa stai intins la plaja, sa admiri muntii, sa te plimbi printr-un oras
vechi, dar seara sa iesi in cluburi moderne si baruri, sa dai o fuga prin muzee, dar
esti si un microbist inflacarat, nu mai sta pe ganduri, incepe cu Barcelona.
De vazut in Barcelona:
 El Poble Espanyol, un sat construit artificial care reproduce caracteristicile
caselor traditionale din Spania. Satul gazduieste si o fundatie sociala, unde puteti
admira opere de arta interesante. Printre acestea, o colectie de pictura care
include lucrari de Miro, Picasso, Tapies si alti artisti spanioli si catalani.
 Punctul de observatie Miramar este locul de sosire al telegondolelor locale.
Un loc care merita admirat, mai ales primavara, cand trandafirii infloresc printre
fantanile arteziene. Ramanand in sfera tepilor, o gradina de cactusi care poate fi
vizitat exista chiar in apropiere.
 Castelul Montjuic. Construit pe muntele cu acelasi nume, castelul ofera o
panorama frumoasa asupra orasului. De aici puteti lua telegondola locala pana la
Barceloneta pentru privelisti superbe de la inaltime.
 Piata Spania. Folosita in trecut pentru a gazdui executiie publice, piata a
trecut printr-o “operatie estetica” profunda odata cu organizarea
evenimentului World Exhibition din 1929.
 FC Barcelona. Fie ca esti un impatimit al fotbalului sau un mare iubitor de
arhitectura moderna, trebuie sa vizitezi Camp Nou, stadionul echipei FC
Barcelona si una dintre cele mai mari “catedrale” ale fotbalului din Europa. FC
Barcelona este singura mare echipa de fotbal europeana care nu are publicitate pe
stadion si asta datorita faptului ca nu doresc sa strice estetica acestei “bijuterii” a
arhitecturii moderne.

Citybreak în Varșovia cu 185€


Perioada: 05.01-08.01.2020
Gromada Warszawa Centrum Hotel 3* – 185€
Mdm Hotel 3* – 202€
Hampton By Hilton Warsaw City Centre Hotel 4* – 205€
Radisson Blu Centrum Hotel 5* – 236€
Prețul include:
 Cazare pentru 5 nopti, in camera dubla
 Transport aerian, tur-retur
 Asigurare medicala
 Mic dejun

Despre Varșovia:
Capitala a Poloniei si cel mai mare oras din acasta tara ex-comunista,
Varsovia reuseste sa ofere multe posibilitati pentru a va putea petrece un
concediu de neuitat. Desi dupa cel de-al doilea razboi mondial nu prea a mai
ramas nimic din oras, cei de acolo au reusit miraculos sa-l readuca la viata,
reconstruind cladirile bazandu-se pe trecutul lor istoric, cu toate ca multe din
cele intalnite astazi sunt in totalitate noi.
Daca sunteti hotarati sa va petreceti un sejur in Varsovia, va recomandam trei
obiective turistice pe care nu trebuie sa le ratati: Palatul Lazienki, Palatul
Wilanow si Castelul Regal. Primul este cunoscut si sub numele de Palatul de
Apa si este amplasat in parcul Lazienki. A fost construit pe o insula artificiala
care imparte lacul in doua lacuri de dimensiuni mai mici. Palatul este legat de
parc cu ajutorul unui pod cu colonade. Acest parc a fost realizat in perioada
secolului al XVIII-lea si este unul dintre cele mai populare din tara. Este locul
unde si-a avut resedinta Stanislaw August Poniatowski, care a fost ultimul rege
al tarii.
Palatul Wilanow este o cladire de dimensiuni foarte mari, construit pentru
regele Jan Sobieski. Are 60 de camere si in fiecare dintre ele o sa intalniti fel si
fel de obiecte legate de regalitate, cat si artefacte si portrete antice. August
Locci a fost responsabil pentru ridicarea acestei constructii grandioase spre
sfarsitul secolului al XVII-lea. In interiorul acestuia regasim stilul a trei epoci
complet diferite, astfel: cele mai vechi camere sunt de fapt apartamentele
baroce ale regelui, care o sa le gasiti in partea centrala a cladirii; interioarele
specifice secolului al XVIII-lea sunt in partea de sud, iar in nord regasim
interioarele ce aduc aminte de secolul al XIX-lea.
In ceea ce priveste Castelul Regal din Varsovia, acesta a fost incepand cu
secolul al XIV-lea resedinta regilor polonezi, ulterior devenind cladirea
Parlamentului. In timpul violentei revolte varsoviene, acesta a fost distrus in
totalitate, iar cel de astazi este rezultatul unei munci titanice de restaurare care
s-a incheiat acum aproape 30 de ani. Ca fapt divers, fatada cladirii face parte
din patrimoniul mondial UNESCO.

Citybreak în Marseille cu 481 €

Residhome Marseille Saint Charles 3* - 481 € de persoană


Best Western La Joliette Hotel 4* - 481 € de persoană
Prețul include:
 Cazare pentru 3 nopti, in camera dubla
 Transport aerian, tur-retur
 Asigurare medicala
 Mic dejun

Despre Marseille:
Marseille este al doilea oras din Franta , situat in provincia franceza Provence si
pe coasta Mediteranei, fiind cel mai important port din tara.
Este cel mai vechi oras din Franta si a doilea ca marime dupa Paris.Acest oras a
fost fondat in secolul VII iCr de catre greci, apoi a trecut in posesia romanilor
incepand din anul 49 iCr, iar in prezent este un important port indistrial, pitoresc si
plin de viata. Numele vechi era Massilia, ceea ce in traducere inseamna “jertfa”. Se
preconizeaza ca in anul 2013 acest minunat oras sa detina onoarea de a fi capitala
europeana a culturii .
Centrul orasului este deosebit de atragator din punct de vedere arhitectonic si
cultural, iar trasatura cea mai interesanta a acestui oras este portul sau important,
oamenii de aici fiind deosebit de atasati de activitatile portuare, iar munca lor
concentrandu-se in domeniul naval. Este o destinatie turistice ce nu trebuie uitat
din agenda oricarui turism care doreste sa asiste la frumusetile lumii.
Este un oras la moda in domeniul cinematografelor, ale teatrului, a muzicii,
modei, sportului, a calatoriilor.

Citybreak Viena + Bratislava= 275€

Viena: Best Western Plus Amedia Wien 4*


Bratislava: Apollo Hotel 4*
Prețul include:
 Cazare in Viena pentru 3 nopti, in camera dubla
 Cazare in Bratislava pentru 2 nopti, in camera dubla
 Masa conform hotelului ales
 Transport aerian, tur-retur (Chisinau – Viena – Chisinau)
 Asigurare medicala
Prețul nu include:
 Transferul Viena - Bratislava – Viena ~30 euro/persoana (60 km intr-o
directie).
Citybreak în Riga cu 245 €

Tia Hotel 3* - 245 € de persoană


Perioada: 19.01-22.01.2020

Distanta
Nume hotel de centrul Masa Pret
orasului
Tia Hotel 3* 917 metri - 245 €
Hanza Hotel 3* 872 metri mic dejun 287 €
Forums Hotel 3* 381 metri mic dejun 289 €
Wellton Terrace Design 4* 617 metri mic dejun 285 €
Wellton Old Riga Palace4* 321 metri mic dejun 300 €
Wellton Centrum Hotel 5* 340 metri mic dejun 373 €

Prețul include:
 Cazare pentru 3 nopti, in camera dubla
 Transport aerian, tur-retur
 Asigurare medicala
 Masa conform hotelului ales

Despre Riga:
Riga este o capitala intriganta si cu un farmec aparte, in care turistii de toate
varstele au la dispozitie nenumarate activitati care sa le faca vacanta aici de neuitat.
Daca nu stii de unde sa pornesti in alcatuirea unui itinerariu de calatorie in Riga,
cel mai mare oras al Tarilor Baltice (cu peste 650.000 locuitori), iata cateva
sugestii:
Cele mai vestite atractii turistice din oras se afla la mica distanta unele de altele,
iar pentru a le vedea pe toate ai nevoie numai de o zi sau doua. Desi multe dintre
ele se afla in orasul vechi, nu rata nici celelalte cartiere ale capitalei si vei putea
astfel intelege de ce capitala Letoniei este un loc atat de primitor si placut pentru
turisti.

Citybreak în Praga cu 270 €


Claris Hotel 3*
Perioada: 12.01-15.01.2020
Prețul include:
 Cazare pentru 3 nopti, in camera dubla
 Transport aerian, tur-retur
 Asigurare medicala
 Mic dejun
Despre Praga:

Praga, capitala Republicii Cehe, este un oraş minunat conservat, cu o arhitectură


remarcabilă, cu un număr mare de splendide clădiri vechi, străduţe întortocheate şi
monumente celebre cum ar fi, Podul lui Carol (Karlův most), Piaţa oraşului vechi
(Staroměstské náměstí), Castelul praghez (Pražský hrad) etc.
În anul 1992, centrul istoric al oraşului, aflat pe o suprafaţă de 866 de hectare, a
fost trecut pe lista UNESCO a monumentelor culturale şi naturale mondiale.
Frumuseţea Pragăi este aproape magică şi de aceea turişti care au vizitato odată,
revin de regulă după un anumit timp.
Regimul comunist, care a stăpânit oraşul vreme de 40 de ani, a făcut ca până în
anul 1989 turiştii străini să viziteze rar oraşul. Revoluţia de catifea din 17.
noiembrie 1989 (în prezent sărbătoare naţională) a schimbat totul şi, de la o zi la
alta, Praga a devenit astfel una dintre cele mai populare destinaţii din Europa.
Praga „Alma Mater“ , este un leagăn cultural cu numeroşi iluştrii scriitori, artişti,
atleţi, sportivi, modele şi regizori de filme. Fără a ţine cont încotro o luaţi prin
Praga, veţi descoperi bogate capitole de istorie, începând cu Sfântul imperiu
roman, Imperiul habsburgic, prima republică (1918), protectoratul german al
Cehiei şi Moraviei, Cehoslovacia comunistă şi până la actuala Republică Cehă
democrată.

HOTELUL CLARIS 3

Amplasat în inima oraşului Praga, Hotelul Claris este la doar o staţie de metrou
de renumita Piaţă Wenceslas. Acesta oferă Wi-Fi gratuit şi serveşte micul dejun
într-o sală de mese cu acoperiş de sticlă.
Toate camerele liniştite oferă o baie, televizor şi un uscător de păr.
Staţia de metrou Namesti Miru se află la numai 200 de metri de Hotelul Claris,
iar următoarea staţie de tramvai este la 50 metri. Parcul Rieger, oferind o grădină
de bere celebră cu o frumoasă privelişte spre Praga, poate fi găsit la 200 de metri
de Hotelul Claris.
Praha 2 este o alegere excelentă pentru călătorii interesați de grădină
botanică, climă rece și ciclism.
Citybreak în Viena cu 257 €
Nh Wien Belvedere Hotel 4*

Prețul include:
 Cazare pentru 3 nopti, in camera dubla
 Transport aerian, tur-retur
 Asigurare medicala
Despre Viena
Viena este una din cele mai frumoase si mai interesante capitale europene, o
capitala a carei istorie ne fascineaza si ne incanta astazi prin muzica, dans si viata
buna specif ic vieneza.
Viena este un oras verde, impanzit de parcuri si grandini grandioase unde muzica
lui Mozzart si valsurile lui Strauss parca mai rasuna din palatele imperiale din
centrul istoric sau resedintele de vara ale fostilor imparati.
Fosta capitala a unui puternic imperiu, orasul este un adevarat centru cultural
european unde, de secole, diferite nationalitati si-au pus amprenta asupra identitatii
culturale vieneze. Fosta cetate a Imperiului Roman in Europa Centrala
(Vindobona), Viena isi mentine si astazi un important rol geo politico strategic.
In decursul timpului, viena a cunoscut victorii dar si iinfrangeri, ocupatii si
invazii straine, a asistat la caderea unui imperiu dar si la nasterea unei republici.
Caracterul, pofta de viata si traiul bun al vienezilor au ramas insa neschimbate.

City Break Istanbul, Turcia cu 198 €

May Hotel 3*

Prețul include:
 Cazare pentru 3 nopti, in camera dubla
 Transport aerian, tur-retur
 Asigurare medicala
 Mic dejun

Despre Istanbul:

Istanbul – cunoscut ca si capitala capitalelor, este singurul oras din lume care se
rasfrange pe doua continente si care a fost capitala de-a lungul a doua imperii
consecutive: cel Crestin Bizantin si cel Otoman Islamic. Cu toate ca a fost capitala
Imperiului Otoman, in afara capitalei oficiale Ankara, Istanbul a ramas capitala
comerciala, istorica si culturala a Turciei.

De vizitat:

 Palatul Topkapi sau Topkapi Sarayi a fost resedinta sultanilor si centurul


administrativ al Imperiului Otoman, vreme de aproximativ 400 de ani, precum si
o sursa de legende privind viata din harem.
 Palatul Dolmabahçe reprezinta un domeniu imperial construit pentru prima
data intr-un stil european, fata de celelalte palate anterioare, construite in stil
otoman.
 Orasul Vechi Istanbul mai este numit Eski İstanbul, Tarihi Yarımada
(Peninsula istorica) si Suriçi (Cetatea), si este cea mai veche parte a orasului, in
care puteti vedea celemai multe atractii istorice.
 Muzeul Sfânta Sofia – a fost construit în anul 537, având rol de biserică
până în anul 916, iar mai apoi de moschee până în 1934. A fost deschis ca muzeu
în anul 1935 și se spune că este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice
din Turcia. Datorită lui Mustafa Kemal Ataturk s-au făcut unele restaurări, care
au pus din nou în lumină mozaicuri de mare importanță istorică.
 Moscheea Albastră (Moscheea Sultanahmet) – este cu siguranță una dintre
cele mai frumoase din Istanbul, impunându-se în peisajul din Piața Sultanahmet
 Obeliscul Egiptean – se spune că are o istorie de aprox. 3500 de ani și este
cel mai vechi monument antic din Istanbul. A fost adus din Egipt de către
Împăratul Bizanțului Theodosius I.

Citybreak in Stockholm, Suedia


Perioada: 19.01-22.01.2020
Hotel Pret
Malardrottningen Yacht Hotel 3
-285€
*
BEST WESTERN KOM HOTEL
-312€
3*
Hotel Tegnerlunden 3* -320€
Birger Jarl Hotel 4 * -336€
Elite Hotel Arcadia 4 * -345€
Prețul include:
 Cazare pentru 3 nopti, in camera dubla
 Transport aerian, tur-retur
 Asigurare medicala
 Mic dejun

WELLNESS AND SPA

Odihnă și tratament în cele mai bune sanatorii din Europa

ROMÂNIA3* – 180€

SLOVENIA4* – 391€

Grand Hotel Rogaška 4* - de la 391€ de persoana


Slovenia.

Pretul include:

 Cazare pentru 7 nopti, in camera dubla

 Masa: Mic dejun si Cina

 Asigurare medical

 Intrare gratis in bazine, fitness centru, sauna, Spa & Beauty Centru.

SANATORIUM CEHIA 3* – 220 €


Hotelul Spa Svoboda 3
Statiunea Marianske Lazne, Cehia.

Pretul include:

 Cazare pentru 7 nopti, in camera dubla

 Masa: Mic dejun, Prinz, Cina.

 Asigurare medicala
 Analize de laborator

 24 tratamente personalizate

SANATORIUM SLOVACIA3* – 270 €


Spa Hotel Splendid 3*
Piestany, Slovacia

Pretul include:

 Cazare pentru 7 nopti, in camera dubla

 Masa: Mic dejun, Prinz, Cina.

 Asigurare medicala

 Analize de laborator

 24 tratamente personalizate

VACANȚA LA MUNTE

Schiază la cel mai bun preț!

ROMÂNIA

New Year Party – Marami 3* – 345 €


Sinaia, Romania

Perioada sejurului:
30.12.2019– 03.01.2020

Prețul include:

 Cazare pentru 4 nopti/5 zile, in camera dubla


 Mic dejun
 Masa festiva de anul nou
 Asigurare medicala
New Montana 4* – 221 €
Sinaia, Romania

Prețul include:

 Cazare pentru 7 nopti/8 zile, in camera dubla


 Mic dejun
 Asigurare medicala

Perioada sejurului:
03.01.2020 – 10.01.2020
10.01.2020 – 17.01.2020
20.01.2020 – 22.01.2020

Rina Sinaia 3* – 175 €


Sinaia, Romania

Prețul include:

 Cazare pentru 7 nopti/8 zile, in camera dubla


 Mic dejun
 Asigurare medicala

Perioada sejurului:
03.01.2020 – 10.01.2020
10.01.2020 – 17.01.2020
20.01.2020 – 22.01.2020

Rina Tirol 3*- 159 euro/persoana


Statiunea Poiana Brasov, Romania

Perioada sejurului:

20.01-25.01.2020

Prețul include:
 Cazare pentru 5 nopti, in camera dubla
 Mic dejun
 Asigurare medicala

 Transport auocar, tur-retur


Despre Hotelul Rina Tirol 3*:

Situat în centrul staţiunii montane Poiana Braşov, hotelul Rina Tirol vă încântă
cu stilul arhitectural tirolez şi vă oferă camere confortabile şi mâncare bună.

În timp ce luaţi masa în restaurantul hotelului Rina Tirol, puteţi admira o vedere
panoramică a munţilor Postăvarul. Alegeţi din mâncăruri gustoase româneşti,
bavareze şi internaţionale, preparate cu grijă de bucătarul şef.

Două camere de conferinţe pentru 20, respectiv 120 persoane sunt la dispoziţia
dvs. pentru întâlniri şi conferinţe.
Internet wireless este disponibil gratuit în zonele publice.
Hotelul Rina Tirol oferă de asemenea o grădiniţă pentru copii, o saună şi masaje.

Există un serviciu de transfer care vă duce la pârtia de schi.

VACANTA IN AUSTRIA

Muntii Alpi, mai aproape decat crezi!

New Year Party - Gudrun Pension 3* – 460 €


Zell Am See, Austria.

Perioada sejurului:
28.12.2019 – 03.01.2020

Prețul include:

 Cazare pentru 6 nopti/7 zile, in camera dubla


 Mic dejun
 Asigurare medicala
Europaeischer Hof Hotel 5* – 852 €
Bad Gastein, Austria.

Perioada sejurului:
02.01.2020 – 08.01.2020

Prețul include:

 Cazare pentru 6 nopti/7 zile, in camera dubla


 Mic dejun + Cina
 Asigurare medicala
 Transfer gratuity Hotel-Pîrtie-Hotel

Waidmannsheil Aparthotel 4* – 286 €


Zell Am See, Austria.

Perioada sejurului:
22.01.2020 – 28.01.2020

Prețul include:

 Cazare pentru 6 nopti/7 zile, in camera dubla


 Mic dejun
 Asigurare medicala

Hotelul Bernhofer 3* – 448 euro/persoana


Statiunea Schuttdorf Zell Am See.

Perioada sejurului – 28.12.2019 - 02.01.2020


Pretul include:

 Mic dejun
 Asigurare medicala
 Cazare pentru 5 nopti in camera dubla
VACANȚA LA MARE

Alege-ți odihna perfectă !

PLAJE FIERBINTI INTOIULIERNII

SRI LANKA – 20.02.2020-27.02.2020

WindMill Beach Hotel 2* 521 $


Club Koggala Village 3* 741 $
Long Beach Resort 4* 768 $
Citrus Waskaduwa 5* 889 $

Pretul include
- Bilet de avion tur-retur (din Odesa)
- Cazare 7 nopti/8 zile
- Mic dejun + Cina
- Asigurare medicala

GOA - 16.02.2020– 27.02.2020

Beira Mar Alfran 2* 716 $


The Byke Old Anchor 3* 801 $
The Ocean Pearl Escape 4* 910 $
Royal Orchid Beach Resort And Spa 5*1254 $
Pretul include:
- Bilet de avion tur-retur (din Odesa)
- Cazare 11 nopti/12 zile
- Mic dejun + Cina
- Asigurare medicala
R. DOMINICANA - 17.02.2020 - 28.02.2020

Whala! Bavaro 3* 1859 $


Ifa Villas Bavaro Resort And Spa 4* 2145 $
Occidental Grand Punta Cana 5* 2260 $
Pretul include:
- Bilet de avion tur-retur (din Kiev)
- Cazare 7 nopti/8 zile
- All inclusive
- Asigurare medicala
MALDIVES - 20.02.2020 – 27.02.2020

HOLIDAY ISLAND RESORT 4* 2259 $


Adaaran Select Hudhuranfushi 4* 2238 $
Canareef Resort 4*+ 2395 $
Pretul include:
- Bilet de avion tur-retur (din Chisinau)
- Cazare 7 nopti/8 zile
- Mic dejun + Cina
- Asigurare medicala
MAURITIUS - 18.02.2020 - 25.02.2020

Le Palmiste Resort & Spa 3*1472 euro


Riu Coral 4* 1525 euro
Lux* Grand Gaube 5* 2118 euro

Pretul include:
-Bilet de avion tur-retur (din Kiev)
- Cazare 7 nopti/8 zile
-All inclusive
-Asigurare medicala

THAILAND - 18.02.2020 - 25.02.2020

Sawasdee Sunshine 2* 1070 $


Monaa’s Place 3* 1067 $
Land Royal Residence 4* 1091 $
entara Grand Phratamnak Resort
1274 $
5*

Pretul include:
-Bilet de avion tur-retur (din Kiev)
-Cazare 7 nopti/8 zile
-All inclusive
-Asigurare medicala

MUNTENEGRU

Regina Elena 3* - Muntenegru Early Booking


Budva, 800 metri distanta de plaja.
Pretul include:
-Cazare 7 nopti
-Mic dejun
-Asigurarea medicala
-Transport aerian tur – retur

Despre Regina Elena 3* :


Amplasat la o plimbare de doar 3 minute de Slovenska Plaza, cea mai mare plajă
din Budva, Hotelul Regina Elena are o piscină în aer liber pe acoperiş şi oferă
acces Wi-Fi public gratuit. Restaurantul serveşte preparate tipice din Muntenegru.
Toate camerele sunt dotate cu aer condiţionat, TV prin cablu şi un minibar. Băile
au duşuri şi uscătoare de păr.
Regina Elena este la 2 km de oraşul vechi din Budva. Staţia de autobuz este la
600 de metri. Hotelul oferă transport la Aeroportul Tivat.
La recepţie pot fi rezervate excursii organizate la Parcul Naţional Lovcen şi
Lacul Skadar, precum şi sesiuni de pescuit şi rafting.
Fineso Hotel 4* – Muntenegru Early Booking
Budva, 500 metri distanta de plaja.
Pretul include:
- Cazare 7 nopti
- Mic dejun
- Asigurarea medicala
- Transport aerian tur – retur

Despre Fineso Hotel 4*:


Hotelul Fineso din Budva, situat la 500 metri de Golful Budva şi la 10 minute de
oraşul vechi, oferă camere cu balcoane şi un serviciu de transfer de la aeroport la
cerere.
Toate camerele hotelului includ TV prin cablu, minibar, birou, un halat şi papuci.
Budva are un total de 11 km de plaje de nisip. Hotelul Garni este la 40 minute cu
maşina de Golful Kotor. Parcul Naţional Lovćen este la 50 minute cu maşina de la
hotel. Pentru oaspeţii care doresc sa exploreze zona locală, hotelul oferă un
serviciu de închiriere de autoturisme şi un serviciu de prânz la pachet.
Hotelul Fineso are un mic restaurant şi un bar cu o terasă mare şi umbrită.
SPANIA EARLY BOOKING

TENERIFE: FAMILYGARDEN 3* – 665 €


Tenerife, 500 metri distanta de plaja.

Pretul include:
- Cazare 7 nopti
- Masa: Mic Dejun
- Asigurarea medicala
- Transport aerian tur – retur (Din Bucuresti, transferul Chisinau – Bucuresti se
face la comanda)
Despre Tenerife:
Pe plaja populară “Las Américas”, acesta este un complex plăcut cu grădini,
foarte aproape de zona comercială a oraşului şi atmosfera renumită din Arona.
Camerele sunt distribuite în 8 clădiri şi pe 4 etaje şi toate cuprind o cameră
dublă, balcon sau terasă, bucătărie şi hol. Restaurantul oferă un serviciu à la carte
şi meniuri, şi există, de asemenea, un snack bar unde puteţi comanda gustări.
Aceasta este o opţiune excelentă pentru a vă bucura de vacanţe cu familia în
deplină independenţă, cu toate serviciile uşor accesibile.
Amatorii de sport pot profita de terenurile de golf diferite din apropiere, sau de
sporturile nautice.
TENERIFE: SOLPUERTO PLAYA4* – 719 €
Tenerife, 50 metri distanta de plaja.
Pretul include:
-Cazare 7 nopti
- Masa: Mic Dejun
- Asigurarea medicala
-Transport aerian tur – retur (Din Bucuresti, transferul Chisinau – Bucuresti se
face la comanda)
Despre Sol Puerto Playa 4*:
Hotelul Puerto Sol este situat în centrul staţiunii turistice Puerto de la Cruz, în
partea de nord a insulei Tenerife.
Hotelul este situat cu vedere la mare, astfel încât vă puteţi bucura de privelişti
minunate. Vă puteţi plimba de la hotel până la plajă şi vă puteţi relaxa pe nisipul
fin. În timpul verii, vă puteţi răcori cu o baie în Oceanul Atlantic. Hotelul Sol
Puerto dispune de o terasă, unde vă puteţi bucura de plajă. În acest hotel există
numeroase facilităţi pentru întreaga familie, inclusiv o sală de jocuri şi o sală cu
televizor.
Puteţi face o plimbare până la Plaza del Charco şi la micul port de pescuit din
Puerto de la Cruz – destinaţii populare în Tenerife.
HOTELFERGUS ESPANYA3* – 447€

Calella, Costa Brava


Pretul include:
- Mic dejun
- Cazare 7 nopti
- Asigurarea medicala
- Transport aerian tur – retur

Descrierea hotelului Fergus Espanya 3*


Hotelul Fergus Espanya este situat pe litoralul din Calella, lângă zona istorică a
oraşului, şi oferă camere cu balcon. Acesta are o piscină sezonieră în aer liber, un
restaurant în stil bufet și o terasă.
Fiecare cameră de la Hotelul Fergus Espanya este decorată simplu şi oferă aer
condiţionat şi un TV cu ecran plat, cu canale prin satelit. Baia privată include
articole de toaletă.
Oaspeții pot savura mâncăruri mediteraneene la restaurantul de la Fergus
Espanya. Veţi găsi baruri și cafenele pe faleza din Calella.
Plajele din Sant Pol de Mar și Pineda de Mar sunt situate la aproximativ 10
minute de mers cu mașina de Fergus Espanya. Sunt disponibile trenuri periodice
spre Barcelona, care se află la o oră. Oraşul Girona este situat la 50 km de hotel.

HOTEL VOLGA 4* – 474 €


Calella, Costa Brava
Pretul include:
- Mic dejun
- Cazare 7 nopti
- Asigurarea medicala
- Transport aerian tur – retur
Descrierea hotelului Volga 4*
La doar 100 de metri de plajă şi de gara din Calella, Hotelul Volga oferă piscină
şi o gamă de activităţi de divertisment.
Camerele cu aer condiționat au toate TV, internet Wi-Fi gratuit și baie privată.
Piscina Hotelului Volga are o terasă spaţioasă ideală pentru plajă. Hotelul
organizează în fiecare seară o varietate de programe de divertisment, care includ
DJ, flamenco şi dans.
Restaurantul tip bufet oferă o gamă largă de mâncăruri spaniole şi internaţionale
şi are zonă de bucătărie deschisă. De asemenea, hotelul are şi bar. Calella are plajă
de 3 km şi o gamă largă de restaurante şi baruri.
Drumul principal C-32 este la aproximativ 2 km şi oferă legătură directă cu
Barcelona. Călătoria cu trenul de la Calella la Barcelona durează aproximativ 50 de
minute.
HOTEL NEPTUNO 3* – 410 €
Calella, Costa Brava

Pretul include:
- Mic dejun
- Cazare 7 nopti
- Asigurarea medicala
- Transport aerian tur – retur
Descrierea hotelului Neptuno 3*:
Acest hotel bine dotat are piscină în aer liber cu cadă cu hidromasaj,
şezlonguri încorporate şi zonă de relaxare. Se află la numai 250 de metri
de plaja Calella, unde oaspeţii beneficiază de umbrele de soare gratuite.
Fiecare cameră de la Hotelul Neptuno are aer condiţionat, încălzire,
uscător de păr şi TV prin satelit. Toate oferă amenajări mediteraneene
plăcute. Se pot închiria seifuri în camere.
Serviciile de la Neptuno includ închirieri gratuite de biciclete pentru 2
ore şi divertisment pentru familii. Piscina destinată exclusiv adulţilor
oferă presoterapie şi cadă cu hidromasaj.
La restaurantul Hotelului Neptuno se servesc bufete cu bucătărie
deschisă. Vara, mesele pot fi savurate afară, pe terasă.
Neptuno se află la 50 de metri de o staţie de autobuz şi de centrul
comercial din Calella, unde puteţi să mergeţi la cumpărături sau să luaţi
masa. Gara Calella se află la 800 de metri.
Zona de coastă din jurul oraşului Calella prezintă peste 3 km de plaje
decorate cu steag albastru şi golfuri retrase. De asemenea, puteţi petrece
o zi plăcută în magnificul oraş Barcelona, la 45 de minute către sud.

H TOP AMAIKA HOTEL 4* – 488 €


Calella, Costa del Maresme
Pretul include:
- Mic dejun
- Cazare 7 nopti
- Asigurarea medicala
- Transport aerian tur – retur

Despre H Top Amaika Hotel 4*


Amplasat la doar câteva minute de mers de plaja cu nisip auriu (~250 m), acest
hotel de vacanţă însorit este situat într-o zonă rezidenţială liniştită din Calella.
Bucuraţi-vă de ce e mai bun din frumoasa regiune Costa Brava în timpul sejurului
dvs. la H Top Amaika. Faceţi o baie în piscina mare în aer liber sau pur şi simplu
întindeţi-vă pe un şezlong, bucurându-vă de soarele cald mediteranean. Puteţi
profita și de facilităţile disponibile în celelalte hoteluri H Top, toate fiind conectate
printr-un un serviciu gratuit de transfer. Acestea includ scuba diving, tir cu arcul şi
un centru de fitness.
Zona de coastă din jurul oraşului Calella prezintă peste 3 km de plaje decorate cu
steag albastru şi golfuri retrase. De asemenea, puteţi petrece o zi plăcută în
magnificul oraş Barcelona, la 45 de minute către sud.
BILETE DE AVION
Chisinau – Amsterdam - Chisinau: de la 330 euro
Chisinau – Astana - Chisinau: de la 472 euro
Chisinau – Baku – Chisinau: de la 395 euro
Chisinau – Barcelona - Chisinau: de la 370 euro
Chisinau – Berlin - Chisinau: de la 286 euro
Chisinau – Bruxelles – Chisinau: de la 320 euro
Chisinau – Dusseldorf – Chisinau: de la 310 euro
Chisinau – Frankfurt – Chisinau: de la 299 euro
Chisinau – Londra – Chisinau: de la 228 euro
Chisinau – Milan - Chisinau: de la 200 euro
Chisinau – Minsk - Chisinau: de la 228 euro
Chisinau – Moscova - Chisinau: de la 180 euro
Chisinau – Munchen – Chisinau: de la 299 euro
Chisinau – New York – Chisinau: de la 660 euro
Chisinau – Praga – Chisinau: de la 250 euro
Chisinau – Riga – Chisinau: de la 350 euro
Chisinau – Roma – Chisinau: de la 175 euro
Chisinau – Shanghai – Chisinau: de la 1100 euro
Chisinau – Tbilisi – Chisinau: de la 299 euro
Chisinau – Tel Aviv – Chisinau: de la 323 euro
Chisinau – Varșovia – Chisinau: de la 229 euro
Chisinau – Viena – Chisinau: de la 210 euro
Chisinau – Washington – Chisinau: de la 860 euro

VI. RESURSELE AGENȚIEI DE TURISM


În cadrul Agenției de turism “Exotic Tur” activează pînă la 13 angajați.
Conform organizării agenției pe birouri și compartimente avem următorul
personal:

-1 manager care este directorul agenției – are brevet de manager în turism;

-1 manager care este directorul departamentului TURISM, și care are atestat de


limbă straină și masterat în domeniul turismului. Este responsabil de angajații
departamentului dat, și anume de, agenți de turism, operatorii turismului, etc.;

-2 agenți de turism cu pregătire de specialitate;

-1 economist, șef compartiment financiar-contabil cu studii superioare;

-1 șef compartiment ticketing -cu studii superioare;

-1 secretară;

-1 șef compartiment marketing-vânzari, studii superioare;

-2 ghizi de turism cu atestat de limbă străină (diferite);

-1 persoană pentru igiena și curățenie;

-2 angajați sezonieri.

Managerul-directorul agenției:

-organizează, coordonează și conduce întreaga activitate a agenției;

-verifică și controlează activitatea birourilor și compartimentelor;

-selecționează, încadrează și pregatește personalul agenției de turism;

-analizează, semnează și aprobă situațiile întocmite de compartimentele din


subordine;
-analizează fondurile de investiție a agenției, face propuneri pentru achiziții.

Atribuții: coordonează activitatea globală a agenției. Aprobă bugetele de


promovare și publicistice. Încheie contracte cu prestatorii interni și/sau externi.
Reprezintă agenția în relațiile profesionale. Ea caută permanent noi parteneri de
afaceri pentru dezvoltarea firmei.

Manager departamentului TURISM

-verifică și controlează activitatea turismului;

- selecționează, încadrează și pregătesc personalul compartimentelor date.

Dețin fișele posturilor de manageri cu funcția de administratori:

-Studii: Academia de studii economice, specializare în turism.

-Experiența în domeniu:

-Managerul compartimentului TURISM - 6 ani

-Cunoștințe complementare: operare calculator, permis de conducere cat.B, cunosc


scris și vorbit limba engleză.

Agenți de turism:

-studii de specialitate;

-cunostinte complementare: operare calculator, 2 limbi străine.

Atribuții: formează itinerarii. Întocmesc programele acțiunilor turistice. Alcătuiesc


devizul estimativ al costurilor pentru serviciile prestate. Studiez modalitatile de
vanzare a produselor. Pastrez în fișiere informațiile referitoare la producătorii
direcți, la programul excursiilor, mersul trenurilor vize, pațapoarte ect. Toate aceste
sarcini se rezolvă în strânsa colaborare cu directorul agenției. Întocmesc facturile
pentru programele turistice interne si externe. Încheie deconturile acțiunilor.
Întocmesc registrul de plată. Efectuez operațiuni de bancă ți a plăților la timp. În
lipsa managerului compartimentului TURISM preiau conducerea biroului.

Economistul:

Îndeplinește sarcinile de efectuare a contabilității primare. Gestionează și


ține evidența întregului patrimoniu al agenției de turism. Întocmește proiectul de
buget venit și cheltuieli, situațiile financiar-contabile cu privire la numerarul
încasat zilnic și situația plăților și încasărilor.

Fișa postului pentru șeful biroului de contabilitate:

- Studii: Academia de studii economice, Facultatea de Finanțe si Contabilitate;

- Experiența: 6 ani;

- Cunoștințe complementare: operare calculator, limba engleză.

 Atribuții: efectuează toate operațiunile de evidență contabilă. Face analiza


financiară periodică, întocmește balanțe contabile. Ţine înregistrările,
platește salariile. Urmărește și are responsabilitatea achitării la timp a
datoriilor către stat. Efectuează operațiunile la bancă (BC Eximbank-Gruppo
Veneto Banca SA). Operează modificări în contractele și cărțile de muncă
pastrînd legatura cu camera de muncă.

Șef compartiment ticketing:

Realizează contracte cu companiile externe. Încheie contracte, păstrează


legatura cu serviciile specializate. Verifică și avizează deconturile. Ţine evidența
încasărilor în lei/valută. Promovează si dezvoltă relații cu potențiali clienți.
Colaborează cu compartimentul operare-promovare pentru realizarea programelor
externe.

Șef compartiment marketing-vânzare

Reprezintă agenția de turism în relațiile cu terții. Se ocupă de realizarea


imaginii pe piața pentru diferite produse ale firmei. Poartă corespondența cu
partenerii externi și interni. Răspunde de redactarea impecabilă a materialelor de
prezentare ale produselor turistice. Concepe programe turistice în colaborare cu
compartimentul operare-promovare și le supune aprobării directorului. Contribuie
la procesarea și selectarea informațiilor, concepe și redactează oferte. Propune
modalități de publicitate precum și bugetul necesar acesteia. Participă la
organizarea acțiunilor promoționale. Pastrează și dezvoltă relația cu mass-media.
Alimentează și întreține baza de date a agenției.

Ghizii interpreți:

Fiecare ghid se prezintă la unitatea de turism unde preia dosarul, ștampila,


programul excursiei, comenzile, banii și materialele publicitare. Verifică dacă au
fost lansate comenzile de cazare, masă, transport sau alte servicii în conformitate
cu elementele din dosar și ia masuri în consecință. Preia de la organizator
materialele publicitare pe care le va pune la dispoziția turiștilor la începerea
acțiunii. Întocmește diagrama grupului, verifică autocarul. Ghidul este prezent la
autocar cu cel putin 15 minute înainte de sosirea turiștilor. La sosirea turiștilor
ghidul se prezintă ca delegat al unității de turism și le urează bun venit turiștilor. La
sosirea turistilor străini asigură îmbarcarea lor și a bagajelor acestora. În autocar
comunică programul privind vizitarea de obiective si prezintă pe scurt traseul.

Cu o zi înainte de plecare ia legatura cu turiștii și mai anunta odata data,


locul și ora plecării. Ghidul este obligat pe tot parcursul acțiunii turistice să poarte
ecusonul de ghid și să aibă asupra lui atestatul de ghid. Să fie prezent la servirea
meselor și să fie cazat în aceași unitate cu turiștii și în aceleași condiții. Ghidul
flanchează grupul cu organizatorul împreună. În acțiunile cu sejur lung va verifica
zilnic prin sondaj un număr de camere și va controla buna funcționare a
instalațiilor sanitare și electrice, starea mobilierului și va urmării să se asigure
lenjerie de pat și prosoape curate.

În grija ghidului stă verificarea biletelor de călătorie, rezervări de bilete,


cumpararea acestora și reconfirmări daca este cazul. Verifică dacă mijlocul de
transport programat corespunde cu numărul de turiști și volumul de bagaje.
Verifică dacă turiștii au îndeplinit toate sarcinile pentru predarea camerelor și daca
toți turiști au predat cheile la recepție și nu lipsesc bagaje.

După prestarea fiecarui serviciu ghidul solicită întocmirea de către furnizor a


notelor de plată pe care le verifica și le semnează apoi aplicînd ștampila pe care o
posedă. Totalizează notele de plată pe care le preia de la furnizor și emite un cec pe
care îl predă unității prestatoare. În baza documentelor preluate de la furnizor,
ghidul întocmește decontul de cheltuieli și îl depune la unitatea de turism care i-a
încredințat acțiunea. La decont se atașează urmatoarele documentații justificative:
program turistic, facturile fiscale, chitanțele, copiile comenzilor și carnetul de
cecuri.

Răspunderea pentru nepredarea la timp a decontului, a cecului și penalizări


ce decurg din acestă cad în sarcina ghidului.

Ghidul nu are dreptul să preia alt grup înainte de predarea raportului de


activitate și încheierea decontului pentru acțiunea precedentă.

Alte obligații:

-să se poarte respectuos cu turiștii;

-să cîștige respectul turiștilor, să le inspire încredere;

-să-și îndeplinească atribuțiile cu demnitate;


-să informeze grupul de turiști cu măsurile de securitate și siguranța personală și a
obiectelor de valoare;

-să pună la dispoziția turiștilor informații despre telefoane utile, asistența turistică,
ambasade, poliție, asistența medicală;

-să întrețină dialog decent cu turiștii și să conducă derularea acțiunilor turistice, a


vizitelor documentare și a manifestărilor conform planului încredințat;

-să facă propuneri de înbunătățirea programului turistic în funcție de sugestii;

-să rezolve reclamațiile, contestațiile, cazurile de repatriere.

Resurse material

Sediul agenției de turism “Exotic Tur” este situate în Chișinău pe strada


Armeneasca 30. Proprietarei ii aparține încăperea cu 2 etaje.

Primul etaj conține la intrare un hol mic unde se află vestiarul, o sală mare a
secretarei, contabilitatea, mini bucătărie și camera sanitară. În partea stîngă a sălii
mari, lîngă fereastră se află o masă dotată cu calculator, imprimantă, telefon, fax,
scaun, și un dulap pentru mape cu documente și alte materiale de birou îngrijite de
secretară. Tot această sală servește ca cameră de așteptare dotată cu scaune
suficiente și o măsuță mică.

În partea dreaptă față de ușă de la intrare, se află contabilitatea, scară ce duce la


etajul 2, bucătăria și camera sanitară. Biroul economistului este dotat cu un safeu
mare, mobilă și echipament tehnic pentru 2 persoane: mese, scaune, calculatoare,
imprimante cu scaner, telefoane, fax-uri, iar pereții sunt îmbrăcați în rafturi pentru
mape. Bucătăria de care beneficiază personalul este mică. Această dispune de o
masă, 6 scaune, aragaz, microundă, robinet, un ceainic electric, un dulap pentru
veselă, și altul, mai mare, unde sunt dipozitate sticluțe de 500 ml cu apă mirerală
pentru turiști. Camera sanitară dispune de utilaj și detergenți pentru a păstra
curățenia oficiului.

Scara ce ne permite să urcăm spre etajul 2 ne deschide vederea către 4 birouri


mari: biroul turism și organizare evenimente, ticketing, marketing-vînzări și biroul
directoarei – Lazăr Tatiana. Biroul turism și organizare evenimente este dotat cu
mobilă, echipament și materiale de lucru pentru 4 persoane, biroul ticketing –
pentru 2 persoane, marketing-vînzări – pentru 4 persoane, și doar biroul directoarei
dispune de mobilă, echipament și materiale de care are nevoie.

Resurse financiare

Capitalul social subscris Întreprinderii Mixte “Exotic Tur” S.R.L. este de


194131,40 MDL.

Venitul anual al agenției constă din servicii prestate pe tot parcursul anului:
vînzări de pachete turistice, organizarea excursiilor, organizarea diferitor
evenimente, chirie de echipament, transport la comandă, vînzare de bilete avia,
asigurări medicale, etc.

Acesta le perite proprietarilor să achite impozite fiscale anuale, să acoperă


cheltuielile (salariile angajaților, materiale promoționale, materiale și echipament
pentru a menține oficiulul la nivel atrăgător și convingător potențialilor clienți,
cheltuieli ce apar în procesul de organizare a tururilor și evenimentelor) și să
aprobe buget de cheltuieli pentru anul viitor.

Anual, venitul agenției crește, datorita faptului că în Republica Moldova apar


atracții turistice noi, datorită cărora oferte turistice se diversifică, ceea ce a permis
mărirea numărului tururilor pe lună.
VII. ELABORAREA PACHETELOR TURISTICE ÎN CADRUL
AGENȚIEI DE TURISM: METODOLOGIE, DEVIZ ESIMATIV AL
COSTULUI PENTRU SERVICIILE INCLUSE ÎN PACHET. STUDIUL
ȘI EVALUAREA PACHETELOR TURISTICE ÎN CADRUL
AGENȚIEI DE TURISM

Ca și la majoritatea agențiilor de turism, la “Exotic Tur” procesul de elaborare a


Pachetelor turistice are loc cu ajutorul furnizorilor (persoane fizice sau juridice
care pun la dispoziţia întreprinderii bunuri, servicii, lucrări contra plată în baza
unei înţelegeri prealabile.)

Furnizorii agenţiei de turism “Exotic Tur” din străinătate, sunt, în special


hotelurile din orașe unde sunt delegați turiștii. Acestea sunt:

Țara/Insula Oraș/Stațiunea Hotel


Italia Roma Hotel San Remo 3*
Veneția Hotel Residence Venezia 2000 Hotel 3*
Milan Hotel Des Etrangers 3*
Ibis Milano Centro Hotel 3*
Ritter Milan Hotel 3*
Hotel Des Etrangers 3*
Hotel Ariston 3*
Marea Londra Hotel Central Park Hyde Park Hotel 3*
Britanie
Danemarca Copenhaga Hotel Copenhagen Crown 3*
First Hotel Excelsior 3*
Copenhagen Star Hotel 3*
Brazilia Rio de Janeiro Hotel O.k 4*
Mont Blanc Apart Hotel Duque De
Caxias 3*
Ramada Riocentro Hotel 4*
Transamerica Prime Barra Hotel 4 *
Cuba Havana Copacabana Hotel 3*
Chateau Miramar Hotel 4 *
El Bosque Hotel 3 *
Memories Montehabana Hotel 3 *
Spania Barcelona Adagio Hotel 3*
Sunotel Central Hotel 4 *
Bcn Urban Gran Ducat Hotel 3*
Nouvel Hotel 3*
Sant Agusti Hotel 3*
Tenerife Family Garden 3*
Sol Puerto Playa 4*
Calella, Costa Brava Hotel Fergus Espanya 3*
Hotel Volga 4*
Hotel Neptuno 3*
Calella, Costa del
Maresme H Top Amaika Hotel 4*
Polonia Varșovia Gromada Warszawa Centrum Hotel 3*
Mdm Hotel 3*
Hampton By Hilton Warsaw City Centre
Hotel 4*
Radisson Blu Centrum Hotel 5*
Franța Marseille Residhome Marseille Saint Charles 3*
Best Western La Joliette Hotel 4*
Austria Viena Best Western Plus Amedia Wien 4*
Post Wien Hotel 3*
Meininger Sissi Hotel 3*
Congress Hotel 3*
Donauwalzer Hotel 3*
Starlight Suiten Hotel Salzgries 4*
Nh Wien Belvedere Hotel 4*
Kunsthof Hotel 4*
Best Western Amedia Wien 4*
Hotel Ambassador 5*
Das Triest Hotel 5*
Bratislava Apollo Hotel 4*
Ibis Bratislava Centrum Hotel 3*
Botel Gracia Hotel 3*
Crowne Plaza Bratislava Hotel 4*
Lindner Gallery Central Hotel 4*
Arcadia Bratislava Hotel 5*
Marrol’s Boutique Hotel 5*
Zell Am See Gudrun Pension 3*
Waidmannsheil Aparthotel 4*
Bad Gastein Hotelul Bernhofer 3*
Europaeischer Hof Hotel 5*
Letonia Riga Tia Hotel 3*
Hanza Hotel 3*
Forums Hotel 3*
Wellton Terrace Design 4*
Wellton Old Riga
Palace4*
Wellton Centrum Hotel 5*
Cehia Praga Claris Hotel 3*
Turcia Istanbul Asitane Life Hotel 3*
Alanya Holiday Park Resort 5*
Elysee Hotel 4*
MC Beach Park Hotel 5*
Antalya Pemar Beach Resort 5*
Suedia Stockholm Malardrottningen Yacht Hotel 3 *
Hotel Tegnerlunden 3*
Birger Jarl Hotel 4 *
Elite Hotel Arcadia 4 *
România Sinaia Marami 3*
New Montana 4*
Rina Sinaia 3*
Brașov Hotelul Rina Tirol 3*
Slovcia Tatranské Matliare Hotel HUTNÍK I. 3*
Tatranská Lomnica Hotel TITRIS 3*
Starý Smokovec Grand Hotel Praha 4*
Štrbské Pleso Fis 3*
Besenova Grand Hotel Praha 4*
Hotel Besenova 3+*
Sri Lanka WindMill Beach Hotel 2*
Club Koggala Village 3*
Long Beach Resort 4*
Citrus Waskaduwa 5*
Chaaya Blue 4*
Hotel Carolina Beach 3*
Goa Royal Orchid Beach Resort And Spa 5*
The Ocean Pearl Escape 4*
The Byke Old Anchor 3*
Beira Mar Alfran 2*
Republica Whala! Bavaro 3*
Dominicană Ifa Villas Bavaro Resort And Spa 4*
Maldives Canareef Resort 4*+
Holiday Island Resort 4*
Adaaran Select Hudhuranfushi 4*
Thailand Centara Grand Phratamnak Resort 5*
Mauritius Lux* Grand Gaube 5*
Muntenegru Budva Regina Elena 3*
Fineso Hotel 4*
Mexic Riviera Maya Hotel Sandos Playacar Select 5*
Indonezia Ubud, Bali Villas Kupu Kupu Barong 5*
Bulgaria Sunny Beach Kalofer 3*
Holiday Park 4*
Golden Sands: Gradina 3*
Grecia Creta Memory Boutique Hotel 4*
Halkidiki Kassandra Villas Nefeli Luxury
Flegra Palace Hotel 4*
Ioli Village Hotel Apartments 3*
Loutra Beach Hotel 3*
Agenţia de turism ,,Exotic Tur” S.R.L. încheie un acord cu furnizorii, și după
aceasta elaborează pachete turistice.

Furnizorii agenţiei de turism ,,Exotic Tur” S.R.L. din Republica Moldova sunt
furnizori de servicii, și anume:

Servicii Furnizor
Servicii de asigurare ,,Moldcargo”
Servicii de cazare Hotel Regency 4*
Hotel Iris 4*
Vila Verde 3*
Hotelul Tourist 2*
Servicii de energie electrică ,,Red Union Fenosa”
Servicii de telecomunicaţie ,,Moldtelecom”
Servicii de apă ,,Apă-Canal“ S.A

Pe lîngă acești furnizori, agenția de turism colaborează cu pensiunile


agroturistice, centre de meșteșuguri, muzee, și alte atractivități turistice din țară,
care le comunică anticipat despre ofertele și costurile acestora, ca pachetul turistic
propus turiștilor internaționali să fie apreciat la nivel înalt. Agenția de turism
,,Exotic Tur” cere colaboratorilor ca prețurile pentru servicii oferite turiștilor să fie
calculate în așa fel, ca în urma procurării unui pachet touristic de către turiști, să nu
apară problema creșterii de prețuri.

Toate prețurile pachetelor turistice existente în agenția de turism ,,EXOTIC


TUR” sunt calculate în funcţie de schimbul valutar, tariful de transport, preţul
combustibilului şi taxe, în ziua indicată în program/catalog. Preţul este înscris în
materialul de prezentare şi cuprinde costul serviciilor efective, comisionul agenţiei
de turism şi TVA. Toate serviciile indicate în material informativ obligatoriu
trebuie să coincidă cu cele prestate.
În următoarele pachetele turistice, serviciile propuse corespund în totalmente
cu cele prestate, cît în cel orientat spre turism receptor (Traseul turistic “Turul
Vinului”), atît și în cel orientat spre turism emițător (CituBreak la Roma, Italia).

VIII. ANALIZA BIROULUI DE PUBLICITATE AL AGENȚIEI DE


TURISM. PREZENTAREA UNOR MODELE DE
MATERIALE PUBLICITARE.

În cadrul Agenției de turism ,,EXOTIC TUR” biroul de marketing-vînzări


exercită funcția biroului de publicitate.
Publicitatea are un rol foarte însemnat în cadrul unei agenții de turism, și
,,EXOTIC TUR” utilizează cele mai avansate metode în viața cotidiană pentru a
atrage un număr cît mai mare de clienți.
Luînd în vedere faptul că ,,EXOTIC TUR” și-a început activitatea turistică în
“secolului internetului”, cel mai activ biroul publicitar lucrează online (cît
promovare, atît și rezervare de vacanțe și excursii, și nu doar).
Pagina web a agenției,
http://exotictur.md/,

în cel mai reușit mod prezintă toate ofertele agenției și alte servicii pe care aceasta
le prestează, însoțite de costuri și descrieri în detalii a tuturor momentelor ce vor
apărea în sejur.
Pagina oficială pe facebook a agenției ,,EXOTIC TUR”
https://www.facebook.com/ExoticTur-426920297357821/ prima afișează cele mai noi

oferte asupra cărora muncește zilnic echipa companiei.


Mulți clienți află de noi oferte a agenției accesînd portaluri de publicitate, cum
pot fi pe site-uri ce urmează și multe altele:
www.turism.gov.md
www.gismeteo.md
www.totul.md
www.allmoldova.md
www.999.md
www.allfun.md
www.travel365.md
Nu în ultimul rînd o metodă de publicitate este reprezentată de broșuri, cataloage
color, pliante. Aceste au un rol deosebit de important, în special în timpul
expozițiilor (naționale la CNE MoldExpo și internaționale, România, Slovacia),
care la rîndul său promovează agenția rapid, aducînt clienți în oficiu în foarte scurt
timp. Pliantele agenției de turism ,,EXOTIC TUR” (cît și cele din ANEXĂ) sunt
împrospătate mereu, ceea ce contribuie la creșterea numărului clienților fideli.
IX. STRATEGII ECONOMICE ALE AGENȚIEI DE TURISM.
PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A AGENȚIEI DE
TURISM.

Activînd activ pe piața turistică a Republicii Moldova peste 10 ani, Agenţiei


de turism ,,EXOTIC TUR” își propune mereu obiective pe care tinde să le
realizeze astfel încît compania să e dezvolte cu fiecare an de activitate.

Agenţia de turism ,,EXOTIC TUR” își stabilește obiective în baza studiilor,


cercetărilor științifice, prognozelor și întreprinde acțiuni pe diferite orizonturi de
timp si modul de alocare a resurselor în vederea menținerii competitivității și a
dezvoltării viitoare a firmei.

Strategia economică a Agenţiei de turism ,,EXOTIC TUR” satisface


următoarele exigențe:
- permite o confruntare eficientă a firmei cu alte firme într-un proces
economic concurențial, în condițiile unui mediu în permanentă evoluție;
- face fața cu succes prin produse și servicii noi sau modernizate exigentelor
crescute ale consumatorilor sub raportul calității, al prețurilor și tarifelor;
- relizează perfecționarea continuă a structurilor existente astfel încît să fie cît
mai bine adaptate noilor exigente impuse, modificărilor care survin în tehnologii,
pe piețele de desfacere și cerințelor în continuă creștere și schimbare ale
consumatorilor.
,,EXOTIC TUR” este nevoită să stabilească obiective strategine pe termen scurt,
mediu și lung, deoarece concurența pe piața turistică în Moldova este destul de
mare, Chișinăul fiind „megapolisul agențiilor turistice”.

Compania Exotic Tur și-a propus în primul rînd să promoveze Moldova ca


destinație turistică oferind servicii turistice in Moldova tuturor care doresc să
cunoască această țară Deosebită.
Agenția de turism Exotic Tur este ambiționată să facă turism clasic, dar nu–i
scapă nota de inovație și atitudine “la cheie” pentru turismul de afaceri. Efortul
agenției este orientat către satisfacția clienților indiferent cine sunt ei, familii cu
copii, tineri, clienți corporativi, amatori de odihnă activă sau extremală.
Tatrabis contribuie la lărgirea ofertei de excursii externe, prin promovarea unor
destinații turistice cunoscute și mai puțin cunoscute. Oferta la capitolul turism
extern include diverse destinații care oferă posibilitatea de a călători și a cunoaște
și alte țări.
Exotic Tur este o companie modernă, transparentă, axată pe inovație nu doar în
dezvoltarea serviciilor, ci și în comunicarea cu clienții. Ceea ce oferă agenția
Exotic Tur sunt experiențe, senzații, autenticitate –contactul cu o cultură originală,
cu un mediu care a păstrat tradițiile, naturalețea si frumusețea simplă.
X. STRATEGII ECONOMICE ALE AGENȚIEI DE TURISM.
PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A AGENȚIEI DE
TURISM.

Agenția de turism “EXOTIC TUR” este un model minunat pe întreprindere


turistică pentru viitorii specialiști din sfera turismului.

Efectuînd practica de specializare de turism la “EXOTIC TUR”, studenții


Facultății de Geografie vor trezi un interes deosebit către acest domeniu. Cu echipa
“EXOTIC TUR” fiecare student se va simți o component a personalului agenției al
cărui rol este însemnat. Fiecare birou din cadrul Agenției de turism “EXOTIC
TUR” îl va face pe student curios de a studia alte cursuri strîns legate de turism
pentru a-și închega cunoștințele obținute în timpul practicii.

Ar fi minunat ca coordonatorul de practică a studentului din cadrul agenției de


turism “EXOTIC TUR” să-i încredințeze mai multe lucruri în birouri de turism,
marketing, chiar și la secretariat.

Totodată, ar fi minunat ca cel puțin o dată în săptămînă, în timpul practicii,


studenții să plece cu ghidul în excursii și în tururi scurte ca viitorii specialiști să se
adapteze în grupuri cu turiști. Doar, mediul în care intră ghidul odată ce ia contact
direct cu turiști este unul deosebit, și fiecare specialist trebuie să-l cunoască, ca
atunci cînd va devein agent de turism, sau manager să simte orice nuanță ce stă la
baza turismului de success.

BIBLIOGRAFIE

1. http://exotictur.md/
2. https://www.facebook.com/ExoticTur-426920297357821/
3. http://www.turism.gov.md/index.php?pag=agentii&opa=view&id=521&start=107&l=
4. https://999.md/ro/16969085
Anexe
Anexa 1- Certificat de înregistrare a Agenției de Turism “Exotic Tur”
Anexa 2 – Contract de prestare servicii turistice a Agenției de Turism
“Exotic Tur”
Anexa 3 – Voucher turistic completat de către Agenția de Turism
“Exotic Tur”
Anexa 4 – Asigurarea medicala eliberata de Agentia de Turism ,,Exotic
Tur,,
Anexa 5 Bilete de avion emise de Agentia de Turism ,,Exotic Tur,,
Anexa 6 Regulament pentru turisti
Anexa 7– Pliante informative ale Agenției de Turism “Tatra Bis”

S-ar putea să vă placă și