Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DE POST

DENUMIREA SOCIETATII: S.C. AG TDS LOGISTICS S.R.L.

DENUMIREA POSTULUI: MANAGER TURISM

TITULARUL POSTULUI :
CONDIŢII SPECIFICE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:

Studii de specialitate:
- studii superioare de lungă durată în turism/ economie/marketing

Cunoştinţe de operarea pe calculator:


- Word, Excel, Power Point, Corel Draw, Internet, poştă electronică

Limbi străine:
- limba română (scriere, citire, conversaţie)
- limba maghiară (scriere, citire, conversaţie)
- limba engleză (scriere, citire, conversaţie)
- o altă limbă de circulaţie internaţională
Carnet de conducere:
- categoria “B”

CERINTE SPECIFICE :
- spirit de iniţiativă şi creativitate
- disponibilitate pentru muncă de teren
SFERA RELAŢIONALĂ :
Managerul de agenţie de turism are relaţii de
colaborare cu alte agenţii de turism, structuri de primire turistică, asociaţii
profesionale de turism, agenţi economici etc.

RESPONSABILITATI :
Echipa pe care o conduce cuprinde: director de marketing, director de programe,
şef contabil, sefi compartimente programe şi prestaţii, agenţi de turism, ghizi de
turism, agenţi de tiketing, casier contabil.
Managerul de agenţie de turism desfăşoară în
principal următoarele activităţi:
- face previziuni, planifică, organizează şi stabileşte priorităţile econonomice,
financiare şi comerciale ale agenţiei de turism;
- încheie contracte cu partenerii de afaceri;
- realizează, promovează şi comercializează oferta turistică;
- exercită control asupra activităţii agenţiei de turism;
- determină fluxul informaţional în activitatea agenţiei;
- stabileşte responsabilităţile şi fişa postului pentru fiecare salariat al agenţiei de
turism;
- realizează politica de personal;
- dezvoltă aptitudini profesionale
Urmarirea maximizarii tuturor oportunitatilor de vanzare
• Atingerea obiectivelor de target precum si mentinerea echipei la un randament
maxim.
• Coordonarea personalui agentiei in vederea atingerii obiectivelor stabilite
• Dezvoltarea de strategii de vanzari si cresterea continua a portofoliului de clienti
• Se informeaza in detaliu despre toate produsele oferite de companie, specificul si
particularitatile acestora
• Stabilirea si mentinerea relatiilor atat cu colaboratorii cat si cu clientii
• Promoveaza, in stransa colaborare cu PR Managerul agentiei, programele
turistice, asigurand informarea corecta a publicului.

PROGRAMUL DE LUCRU
Managerul de turism isi desfasoara activitatea in cadrul programului de lucru
al organizatiei de 8 ore pe zi (h: 08,00-16,00), 5 zile pe saptamana.
Managerul de turism beneficiaza de un concediu de odihna anual platit de 21
zile lucratoare. Programarea concediului de odihna se face conform dispozitiilor
legale.

APLICARE:
Prezenta fisa de post este valabila incepand cu data de 18.09.2013 si pana la
anularea ei.
Prezenta fisa de post este anulata incepand cu data de _______________ prin actul
_________________________________ .

Contract Individual de Munca nr: 27 / 17.09.2013


REVISAL 767131526/17.09.2013

ADMINISTRATOR SALARIAT

S-ar putea să vă placă și