Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINTA DE PRACTICA

Organizatia........................................................ cu sediul in ., strada.,


nr. ., bloc.., sc. , ap., jud./ sector... nregistrata la Registrul
Comerului sub nr. ............................., Cod Fiscal ........................., reprezentat
prin ........................, (funcia), in calitate de Partener de Practica adevereste
ca ................................................................. student al Facultatii de Marketing
din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, a efectuat stagiul de
practica in compania noastra de la pana la
Pe perioada stagiului au fost efectuate ore de practica.
Evaluarea studentului printr-un raport s-a facut de catre tutorele desemnat.
S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la colocviul de practic.

Data: .......................

Numele, prenumele
Funcia reprezentantului legal
.L.S.