Sunteți pe pagina 1din 1

Adeverinta de practica

Prin prezenta se adevereste ca PUGARU MARINELA ,studenta la

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea

“Al I Cuza”-Iasi , forma de învăţământ ID, anul universitar

2009/2010, a efectuat stagiul de practica la S.C. PIMARCON S.R.L.

pe perioada 3.05.2010-21.05.2010.

Pentru activitatea depusă propunem nota 10 (zece).

Data: 25.05.2010 Numele şi prenumele, funcţia

Semnătura şi stampila