Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - BUCUREŞTI

Nr

/

DOMNULE DECAN,

student(ă)

din cadrul Universităţii Spiru Haret, Facultatea de Drept şi Administraţie

Publică-Bucureşti,

specializarea/programul de studii

Subsemnatul(a)

CNP

,

, /

, anul

la forma de învăţământ:

de studiu, anul universitar

învăţământ cu frecvenţă (IF)

învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

vă rog să-mi aprobaţi eliberarea diplomei de bacalaureat în original din următoarele motive:

Data,

Semnătura,