Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - BUCUREŞTI

Nr

/

DOMNULE DECAN,

student(ă)

din cadrul Universităţii Spiru Haret, Facultatea de Drept şi Administraţie

Publică-Bucureşti, CNP studii

, specializarea/programul de

de studiu, anul universitar

Subsemnatul(a)

, anul

 

/

,

la forma de învăţământ:

 
 

învăţământ cu frecvenţă (IF)

 

învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

rog

-mi

aprobaţi

echivalarea

examenului

la

disciplina

din anul

de

studiu,

examen promovat în anul

de

studiu, anul universitar

/

cu

nota

Data,

Semnătura,