Sunteți pe pagina 1din 1

Adeverinţă pentru efectuarea stagiului de PRACTICA DE SPECIALITATE

Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna

student în anul VI, la

Facultatea de Arhitectură din cadrul Universităţii "Spiru Haret", specializarea Arhitectură, a

efectuat un număr de 10 săptămâni practică în biroul/firma 17.I.2014 .

,

în perioada 04.XI.2013 -

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul biroului/firmei de proiectare sus-menţionate sub

. Pentru activitatea desfăşurată, studentul/studenta a obţinut calificativul Am eliberat preneta pentru a-i servi studentului la examenul de practică.

coordonarea domnului/doamnei arhitect

Director general

Tutore/arhitect îndrumător,