Sunteți pe pagina 1din 20

Anexa nr.

9 Lista activit ilor eligibile

n.c.a. : neclasificate altundeva * parte din


Diviziune Grup Clas CAEN Rev.2 CAEN ISIC Rev.
Rev. 1 4
 

016 Activit i auxiliare agriculturii i activit i dup recoltare 

0161 Activit i auxiliare pentru produc ia vegetal


  0141* 0161

0162 Activit i auxiliare pentru cre terea animalelor


  0142 0162

Cu excep ia: 

- servicii de expertiz i control ale cirezilor, turmelor 

(expertize pentru eliberarea autoriza iilor de mont pentru 

masculii reproduc tori, eliberare de certificate individuale de 

origine i productivitate, expertiza i controlul materialului


 

seminal).
- activit ilor de sus inere/promovare a r spândirii cre terii
  

animalelor;

11 Fabricarea b uturilor

1107 Produc ia de b uturi r coritoare nealcoolice; produc ia de ape


  1598 1104
minerale i alte ape îmbuteliate 

13 Fabricarea produselor textile


131 Preg tirea fibrelor i filarea fibrelor textile 

1310 Preg tirea fibrelor i filarea fibrelor textile


 1711 1712 1311

1713 1714
Cu excep ia inului, în stare brut , topit, meli at,piept nat sau  1715 1716
prelucrat în alt mod, dar netors; câl i i de euri de in (inclusiv  1717
de euri de fire i material fibros garnetat)
 

si a cânepii, în stare brut , topit ,meli at ,piept nat sau   

prelucrat în alt mod, dar netoars ; câl i i de euri de cânep


   

(inclusiv de euri de fire i material fibros garnetat 

 

132 Produc ia de es turi


1320 Produc ia de es turi  1721 1722 1312
1723 1724
1725
1830*

133 Finisarea materialelor textile


1330 Finisarea materialelor textile 1730 1313
5271*

139 Fabricarea altor articole textile


1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau cro etare 1760 1391
1830*
1392 Fabricarea de articole confec ionate din textile (cu excep ia  1740* 1392
îmbr c mintei i lenjeriei de corp)
 

1393 Fabricarea de covoare i mochete 1751 1393


1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori i plase 1752* 1394
1395 Fabricarea de textile ne esute i articole din acestea, cu  1753 1399*
excep ia confec iilor de îmbr c minte
  

1396 Fabricarea de articole tehnice i industriale din textile 1754* 1399*


1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1754* 1399*
3663*

14 Fabricarea articolelor de îmbr c minte

141 Fabricarea articolelor de îmbr c minte, cu excep ia


articolelor din blan
1411 Fabricarea articolelor de îmbr c minte din piele  1810* 1410*
1412 Fabricarea de articole de îmbr c minte pentru lucru  1821 1410*
1413 Fabricarea altor articole de îmbr c minte (exclusiv lenjeria de  1822 1410*
corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1823 1410*
1419 Fabricarea altor articole de îmbr c minte i accesorii n.c.a.  1771* 1410*
1824*

142 Fabricarea articolelor din blan


1420 Fabricarea articolelor din blan 1830* 1420

143 Fabricarea articolelor de îmbr c minte prin tricotare sau


cro etare


1431 Fabricarea prin tricotare sau cro etare a ciorapilor i articolelor  1771* 1430*
de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau cro etare a altor articole de 1772 1430*
îmbr c minte 

15 T b cirea i finisarea pieilor; fabricarea articolelor de
voiaj i marochin rie, harna amentelor i înc l mintei;


 

prepararea i vopsirea bl nurilor 

151 T b cirea i finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj i


  

marochin rie i a articolelor de harna ament; prepararea i


  

vopsirea bl nurilor 

1511 T b cirea i finisarea pieilor; prepararea i vopsirea bl nurilor


   1910 1511
1830*
1512 Fabricarea articolelor de voiaj i marochin rie i a articolelor  1920* 1512
de harna ament 3663*

152 Fabricarea înc l mintei


1520 Fabricarea înc l mintei  1930* 1520

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn i 
plut , cu excep ia mobilei; fabricarea articolelor din paie i 

din alte materiale vegetale împletite

162 Fabricarea produselor din lemn, plut , paie i din alte 

materiale vegetale
1621 Fabricarea de furnire i a panourilor din lemn 2020 1621
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 2030* 1622*
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie i tâmpl rie, pentru  2030* 1622*
construc ii 

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 2040* 1623


1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din 1930* 1629
plut , paie i din alte materiale vegetale împletite
 2051*
2052*
3663*

172 Fabricarea articolelor din hârtie i carton 

1721 Fabricarea hârtiei i cartonului ondulat i a ambalajelor din


 
2121 1702
hârtie i carton

1722 Fabricarea produselor de uz gospod resc i sanitar, din hârtie  1754* 1709*
sau carton 2122*
1723 Fabricarea articolelor de papet rie 2123 1709*
2222*
1724 Fabricarea tapetului 2124 1709*
1729 Fabricarea altor articole din hârtie i carton n.c.a. 2125* 1709*
3663*

20


Fabricarea substan elor i a produselor chimice 

201 Fabricarea produselor chimice de baz , a îngr mintelor 

 i produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice i a 

cauciucului sintetic, în forme primare


2012 Fabricarea coloran ilor i a pigmen ilor  2412 2011*

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baz 2413 2011*


2330*

2015 Fabricarea îngr  mintelor i produselor azotoase 2415 2012

202 Fabricarea pesticidelor i a altor produse agrochimice 

2020 Fabricarea pesticidelor i a altor produse agrochimice 2420 2021

203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice i 

masticurilor
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice i 
2430 2022
masticurilor

204 Fabricarea s punurilor, detergen ilor i a produselor de

între inere, cosmetice i de parfumerie 

2041 Fabricarea s punurilor, detergen ilor i a produselor de


 
2451* 2023*
între inere


2042 Fabricarea parfumurilor i a produselor cosmetice (de toalet )  2452 2023*


2451*

205 Fabricarea altor produse chimice


2052 Fabricarea cleiurilor 2462* 2029*
2053 Fabricarea uleiurilor esen iale 
2463 2029*
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2462* 2029*
2464
2466*


Cu excep ia uleiurilor i gr similor modificate chimic 

(biodiesel si bioetanol)
21 Fabricarea produselor farmaceutice de baz ia
preparatelor farmaceutice

212 Fabricarea preparatelor farmaceutice


2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2442* 2100*
2330*

22 Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice 

221 Fabricarea articolelor din cauciuc


2211 Fabricarea anvelopelor i a camerelor de aer; re aparea i
  2511 2512 2211
refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 2513* 2219
1930*
3663*

222 Fabricarea articolelor din material plastic


2221 Fabricarea pl cilor, foliilor, tuburilor i profilelor din material
 2521* 2220*
plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2522 2220*
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construc ii 2523* 2220*
3663*
2229 Fabricarea altor produse din material plastic 2524* 2220*
1930*
3663*

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

231 Fabricarea sticlei i a articolelor din sticl
2311 Fabricarea sticlei plate 2611 2310*


2312 Prelucrarea i fasonarea sticlei plate
 2612 2310*
2313 Fabricarea articolelor din sticl 2613 2310*
2314 Fabricarea fibrelor din sticl 2614 2310*
2319 Fabricarea de sticl rie tehnic
 2615* 2310*

232 Fabricarea de produse refractare


2320 Fabricarea de produse refractare 2626 2391

233 Fabricarea materialelor de construc ii din argil


2331 Fabricarea pl cilor i dalelor din ceramic
  2630 2392*
2332 Fabricarea c r mizilor, iglelor i altor produse pentru
  2640* 2392*
construc ii, din argil ars
 

234 Fabricarea altor articole din ceramic i por elan 

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospod resc i  2621 2393*


ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramic 2622 2393*
2343 Fabricarea izolatorilor i pieselor izolante din ceramic
 2623 2393*
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramic 2624 2393*
3162*
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2625 2393*
235 Fabricarea cimentului, varului i ipsosului 

2352 Fabricarea varului i ipsosului 2652 2653 2394*

236 Fabricarea articolelor din beton, ciment i ipsos 

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construc ii 2661 2395*


2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construc ii 2662 2395*
2365 Fabricarea produselor din azbociment 2665 2395*

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment i ipsos 2666 2395*

237 T ierea, fasonarea i finisarea pietrei 

2370 T ierea, fasonarea i finisarea pietrei


 
2670 2396

239 Fabricarea produselor abrazive i a altor produse din 

minerale nemetalice n.c.a.


2391 Fabricarea de produse abrazive 2681* 2399*
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 2682 2399*

24 Industria metalurgic

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primar a
o elului
2431 Tragere la rece a barelor 2731 2410*
2432 Laminare la rece a benzilor înguste 2732 2410*
2433 Produc ia de profile ob inute la rece
 2733 2410*
2811*
2434 Trefilarea firelor la rece 2734 2410*

245 Turnarea metalelor


2451 Turnarea fontei 2721 2751 2431*

2452 Turnarea o elului 


2752 2431*
2453 Turnarea metalelor neferoase u oare 
2753 2432*
2454 Turnarea altor metale neferoase 2754 2432*

25


Industria construc iilor metalice i a produselor din metal, 
exclusiv ma ini, utilaje i instala ii


 

251


Fabricarea de construc ii metalice


2511 Fabricarea de construc ii metalice i p r i componente ale   2811* 2511*
structurilor metalice
2512 Fabricarea de u i i ferestre din metal
 
2812* 2511*

252 Produc ia de rezervoare, cisterne i containere metalice;

produc ia de radiatoare i cazane pentru înc lzire central 

2521 Produc ia de radiatoare i cazane pentru înc lzire central


  2822* 2512*
2529 Produc ia de rezervoare, cisterne i containere metalice
 2821* 2512*


256 Tratarea i acoperirea metalelor; opera iuni de mecanic
general pe baz de plat sau contract


2561 Tratarea i acoperirea metalelor

2851 2592*
2562 Opera iuni de mecanic general
 
2852 2592*

257


Produc ia de unelte i articole de fier rie
2571 Fabricarea produselor de t iat 2861* 2593*


2875*
2572 Fabricarea articolelor de feronerie 2863* 2593*
2573 Fabricarea uneltelor 2862* 2593*
2956*

259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal


2591 Fabricarea de recipien i, containere i alte produse similare
 2871* 2599*
din o el


2592 Fabricarea ambalajelor u oare din metal 


2872 2599*
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lan uri i  2873 2599*
arcuri 2874*
2594 Fabricarea de uruburi, buloane i alte articole filetate;
 2874* 2599*
fabricarea de nituri i aibe 

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2875* 2599*


3162*
3663*

26 Fabricarea calculatoarelor i a produselor electronice i 

optice

261 Fabricarea componentelor electronice


2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2466* 2610*
3110*
3120*
3130*
3210*
3230*
2612 Fabricarea altor componente electronice 3210* 2610*

262 Fabricarea calculatoarelor i a echipamentelor periferice 

2620 Fabricarea calculatoarelor i a echipamentelor periferice 3002* 2620


3230*

263


Fabricarea echipamentelor de comunica ii


2630 Fabricarea echipamentelor de comunica ii 3220* 2630
3230*
3162*

3320*

264 Fabricarea produselor electronice de larg consum


2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 3230* 2640
3650*

265 Fabricarea de echipamente de m sur , verificare, control


 

 i naviga ie; produc ia de ceasuri


2651 Fabricarea de instrumente i dispozitive pentru m sur ,
  3162* 2651*
verificare, control, naviga ie 3320*
2652 Produc ia de ceasuri

3350* 2652

266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie,


electrodiagnostic i electroterapie


2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic 3310* 2660


i electroterapie

267 Fabricarea de instrumente optice i echipamente 

fotografice
2670 Fabricarea de instrumente optice i echipamente fotografice 3340* 2670
3320*
3230*

 

268 Fabricarea supor ilor magnetici i optici destina i 

înregistr rilor
2680 Fabricarea supor ilor magnetici i optici destina i
  2465 2680
înregistr rilor


27 Fabricarea echipamentelor electrice

271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor i 

transformatoarelor electrice i a aparatelor de distribu ie

 i control a electricit ii
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor i transformatoarelor 3110* 2710*
electrice 3162*
2712 Fabricarea aparatelor de distribu ie i control a electricit ii   3120* 2710*

272 Fabricarea de acumulatori i baterii 

2720 Fabricarea de acumulatori i baterii 


3140 2720

273 Fabricarea de fire i cabluri; fabricarea dispozitivelor de
conexiune pentru acestea


2731 Fabricarea de cabluri cu fibr optic  3130* 2731
3340*
2732 Fabricarea altor fire i cabluri electrice i electronice
 3130* 2732
2523*
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire i cabluri 3130* 2733
electrice i electronice
 2524*
3120*

274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat


2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 3150 2740
3161*
3162*

275 Fabricarea de echipamente casnice


2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 2971* 2750*
2956*
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2972* 2750*
279 Fabricarea altor echipamente electrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice 2943* 2790
3162*
3120*
3130*
3210*

28 Fabricarea de ma ini, utilaje i echipamente n.c.a.


 

281 Fabricarea de ma ini i utilaje de utilizare general


 

2811 2911* 2811


Fabricarea de motoare i turbine 

3430*
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 2912* 2812
2913*
2813 Fabricarea de pompe i compresoare 
2912* 2813*
2814 Fabricarea de articole de robinet rie 
2913* 2813*
2815 Fabricarea lag relor, angrenajelor, cutiilor de vitez i a
  2914* 2814
elementelor mecanice de transmisie

282 Fabricarea altor ma ini i utilaje de utilizare general


 

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor i arz toarelor  2921* 2815


2971*
2972*
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat i manipulat 2922* 2816
3550*
2823 Fabricarea ma inilor i echipamentelor de birou (exclusiv
 3001 2817
fabricarea calculatoarelor i a echipamentelor periferice) 3230*
3612*
2824 Fabricarea ma inilor-unelte portabile ac ionate electric
 2941* 2818
2825 Fabricarea echipamentelor de ventila ie i frigorifice, exclusiv  2923* 2819*
a echipamentelor de uz casnic 2971*
2829 Fabricarea altor ma ini i utilaje de utilizare general n.c.a.
  2924* 2819*
2943*
3320*

283 Fabricarea ma inilor i utilajelor pentru agricultur


  i
exploat ri forestiere
2830 Fabricarea ma inilor i utilajelor pentru agricultur i
  2931* 2821
exploat ri forestiere
 2932*
2953*

284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului i a 

ma inilor-unelte


2841 Fabricarea utilajelor i a ma inilor-unelte pentru prelucrarea


 2862* 2822*
metalului 2942*
3162*
2849 Fabricarea altor ma ini-unelte n.c.a.
 2943* 2822*
2862*

289


Fabricarea altor ma ini i utilaje cu destina ie specific


 

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2951* 2823


2892 Fabricarea utilajelor pentru extrac ie i construc ii  2952* 2824
2862*

3410*
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, 2953* 2825
b uturilor i tutunului
 

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textil , a îmbr c mintei  


2954* 2826
i a piel riei
2956*
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei i cartonului 2955* 2829*
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice i a 2956* 2829*
cauciucului
2899 Fabricarea altor ma ini i utilaje specifice n.c.a.
 2956* 2829*
3162*
3320*
3340*
3530*
3650*
3663*

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a


remorcilor i semiremorcilor 

291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier


2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 3410* 2910


292 Produc ia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de


remorci i semiremorci 

2920 Produc ia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de


 3420* 2920
remorci i semiremorci


293


Produc ia de piese i accesorii pentru autovehicule i


 

pentru motoare de autovehicule


2931 Fabricarea de echipamente electrice i electronice pentru 3161* 2930*
autovehicule i pentru motoare de autovehicule


2932 Fabricarea altor piese i accesorii pentru autovehicule i pentru


 
3430* 2930*
motoare de autovehicule 3611*

30 Fabricarea altor mijloace de transport

301


Construc ia de nave i b rci 

3011 Construc ia de nave i structuri plutitoare


 3511* 3011
3611*
3012 Construc ia de ambarca iuni sportive i de agrement
 
3512* 3012
302 Fabricarea materialului rulant
3020 3162* 3020
Fabricarea materialului rulant 3520*
3611*
303


Fabricarea de aeronave i nave spa iale 

3030 2960* 3030


Fabricarea de aeronave i nave spa iale  3530*
3611*
309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
3091 Fabricarea de motociclete 3541 3091

3410*
3092 Fabricarea de biciclete i de vehicule pentru invalizi 3542 3092
3543*
3663*
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3550* 3099

31 Fabricarea de mobil

310 Fabricarea de mobil


3101 Fabricarea de mobil pentru birouri i magazine
 3310* 3100*
3550*
3611*
3612*
3102 Fabricarea de mobil pentru buc t rii
  3611* 3100*
3613
3103 Fabricarea de saltele i somiere 3615 3100*
3109 Fabricarea de mobil n.c.a. 3611* 3100*
3614*

32 Alte activit i industriale n.c.a.

321 Fabricarea bijuteriilor, imita iilor de bijuterii i articolelor 

similare
3212 Fabricarea bijuteriilor i articolelor similare din metale i
 3622 3211*
pietre pre ioase
 3350*
3213 Fabricarea imita iilor de bijuterii i articole similare
 3661 3212
3350*

322 Fabricarea instrumentelor muzicale


3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 3630* 3220

323 Fabricarea articolelor pentru sport


3230 Fabricarea articolelor pentru sport 3640* 3230

324 Fabricarea jocurilor i juc riilor 

3240 Fabricarea jocurilor i juc riilor 3650* 3240

325 Fabricarea de dispozitive, aparate i instrumente medicale 

 i stomatologice
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate i instrumente medicale 2442* 3250
stomatologice 3310*
3320*
3340*
1740*
2924*

329


Alte activit i industriale


3291 Fabricarea m turilor i periilor
 3662 3290*
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 1810* 3290*
1824*
1920*
2052*
2211*
2524*

2875*
3640*
3663*
3310*
2051*

33 Repararea, între inerea i instalarea ma inilor i  

echipamentelor
331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea
ma inilor i echipamentelor
 

3311 Repararea articolelor fabricate din metal 2811* 3311


2821*
2822*
2830*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
3420*
3312 Repararea ma inilor
 2911* 3312
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
2951*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
7250*
3313 Repararea echipamentelor electronice i optice 2924* 3313
3110*
3162*
3210*
3230*
3310*
3320 *
3340*
3350*
3314 Repararea echipamentelor electrice 2971* 3314
3110*
3120*
3162*
3310*
3320*
3315 Repararea i între inerea navelor i b rcilor
  3511* 3315*
3512*
3316 Repararea i între inerea aeronavelor i navelor spa iale
  3530* 3315*

3317 Repararea i între inerea altor echipamentelor de transport


 3520* 3315*
n.c.a. 3543*
3550*
3319 Repararea altor echipamente 1740* 3319
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
2524*
2615*
2640*
2681*
3630*
3650*

332 Instalarea ma inilor i echipamentelor industriale


 

3320 Instalarea ma inilor i echipamentelor industriale


 2521* 3320
2615*
2640*
2681* 28*
29* 30*
31* 32*
33* 34*
35* 36*
3320*
3330

SEC IUNEA D -PRODUC IA I FURNIZAREA DE 

ENERGIE ELECTRIC I TERMIC , GAZE, AP  

CALD I AER CONDI IONAT


 

353


Furnizarea de abur i aer condi ionat 

3530 Furnizarea de abur i aer condi ionat


 4030* 3530

Exclusiv producerea de gheata, in scop alimentar sau


nealimentar

SEC IUNEA E -DISTRIBU IA APEI; SALUBRITATE,


GESTIONAREA DE EURILOR, ACTIVIT I DE 

DECONTAMINARE

36 

Captarea, tratarea i distribu ia apei
360 

Captarea, tratarea i distribu ia apei
3600 4100 3600


Captarea, tratarea i distribu ia apei
 

37
Colectarea i epurarea apelor uzate

370 Colectarea i epurarea apelor uzate 

3700 Colectarea i epurarea apelor uzate 9001 3700

38


Colectarea, tratarea i eliminarea de eurilor; activit i de 

recuperare a materialelor reciclabile


381 Colectarea de eurilor 

3811 Colectarea de eurilor nepericuloase 9002* 3811


9003*
3812 Colectarea de eurilor periculoase 4011* 3812
9002*
2330*

382 Tratarea i eliminarea de eurilor 

3821 Tratarea i eliminarea de eurilor nepericuloase


 1450* 3821
2415*
9002*
3822 Tratarea i eliminarea de eurilor periculoase
 9002* 3822
2330*

383 Recuperare materialelor


3831 Demontarea (dezasamblarea) ma inilor i a echipamentelor  3710* 3830*
scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3710* 3830*
3720


39 Activit i i servicii de decontaminare 

390 Activit i i servicii de decontaminare


 

3900 Activit i i servicii de decontaminare


  9003* 3900

43


Lucr ri speciale de construc ii

431
Lucr ri de demolare i de preg tire a terenului 

4311 Lucr ri de demolare a construc iilor


 4511* 4311

4312 4511* 4312*


Lucr ri de preg tire a terenului
 

4313 4512 4312*


Lucr ri de foraj i sondaj pentru construc ii
 

432 Lucr ri de instala ii electrice i tehnico-sanitare i alte lucr ri de instala ii pentru construc ii


4321 Lucr ri de instala ii electrice
 4531* 4321
4534*
4322 Lucr ri de instala ii sanitare, de înc lzire i de aer condi ionat
   4531* 4322
4533
4329 Alte lucr ri de instala ii pentru construc ii
  2922* 4329
4532
4534*
4531*

433 Lucr ri de finisare


4331 Lucr ri de ipsoserie

4541 4330*
4332 Lucr ri de tâmpl rie i dulgherie
  2030* 4330*
2523*
2812*
4542
4333 Lucr ri de pardosire i placare a pere ilor
 
4543 4330*
4334 Lucr ri de vopsitorie, zugr veli i mont ri de geamuri
  
4544 4330*
4339 Alte lucr ri de finisare 
4545* 4330*

439


Alte lucr ri speciale de construc ii


4391 Lucr ri de învelitori, arpante i terase la construc ii
  2030* 4390*
4522*
4399 Alte lucr ri speciale de construc ii n.c.a.  4521* 4390*
4522*
4524*
4525*
4545*
4550
SEC IUNEA G -COMER CU RIDICATA I CU 

AM NUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR
 I MOTOCICLETELOR

 

45 Comer cu ridicata i cu am nuntul, între inerea i 

repararea autovehiculelor i a motocicletelor 

452 Între inerea i repararea autovehiculelor 

4520 Între inerea i repararea autovehiculelor


 5020* 4520

SEC IUNEA H -TRANSPORT I DEPOZITARE 

52 Depozitare i activit i auxiliare pentru transporturi 

521 Depozit ri
5210 Depozit ri 6312 5210


Cu excep ia activit ii de exploatare a spa iilor de depozitare  

produse agro-alimentare, specializate* pentru anumite grupe


de produse listate în Anexa I la Tratatul de Instituire al
Comunit ii Europene 

si a
Activit ii de depozitare a produselor forestiere nelemnoase.
 

*Aceast categorie vizeaz silozurile, depozitele frigorifice,


 

precum i cele cu atmosfer controlat , etc. la care  

managementul activit ii de depozitare este realizat în 

totalitate de beneficiarul sprijinului acordat prin AXA I a


PNDR. Nu sunt finan ate prin PNDR investi iile pentru 

depozitele cu caracter general în care, ocazional se pot


depozita i m rfuri agro-alimentare. 

522


Activit i anexe pentru transporturi


5221 Activit i de servicii anexe pentru transporturi terestre
 1110* 5221
6321
5020*
6010*
5224 Manipul ri 
6311 5224
5229 Alte activit i anexe transporturilor  6340* 5229
53


Activit i de po t  i de curier
532


Alte activit i po tale i de curier 

5320 Alte activit i po tale i de curier


  
6412 5320

 

56 Restaurante i alte activit i de servicii de alimenta ie
561 Restaurante
5610 Restaurante 5530 5610

Exclusiv restaurante∗

SEC IUNEA J -INFORMA II I COMUNICA II 

58


Activit i de editare

 

581 Activit i de editare a c r ilor, ziarelor, revistelor i alte

activit i de editare
5811 Activit i de editare a c r ilor
  2211* 5811
7240*
5812 Activit i de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese i
  2211* 5812
similare 7240*
5813 Activit i de editare a ziarelor
 2212 5813*
7240*
5814 Activit i de editare a revistelor i periodicelor
  2213 5813*
7240*
5819 Alte activit i de editare  2215 5819
2222*
7240*

582


Activit i de editare a produselor software


5821 Activit i de editare a jocurilor de calculator
 7221* 5820*
7240*
5829 Activit i de editare a altor produse software
 7221* 5820*
7240*

 

59 Activit i de produc ie cinematografic , video i de 

programe de televiziune; înregistr ri audio i activit i de 

editare muzical

 

591 Activit i de produc ie cinematografic , video i de 

programe de televiziune
5911 Activit i de produc ie cinematografic , video i de programe
   9211* 5911
de televiziune 9220*
5912 Activit i post-produc ie cinematografic , video i de
   9211* 5912
programe de televiziune
5913 Activit i de distribu ie a filmelor cinematografice, video i a
  9212 5913
programelor de televiziune
5914 Proiec ia de filme cinematografice
 9213 5914


Tipurile de restaurant, eligibile prin aceast m sura sunt: familial/pensiune; cu specific (cram , cu specific local), gradina
de var , clasificate conform Ordinului 636/2008, pentru aprobarea normelor metodologice, privind clasificarea structurilor
de primire turistice, cu modific rile i complet rile ulterioare.

 

592 Activit i de realizare a înregistr rilor audio i activit i de 

editare muzical
5920 Activit i de realizare a înregistr rilor audio i activit i de
   2214 5920
editare muzical 7240*
7487*
9211*
9220*

60 Activit i de difuzare i transmitere de programe 

601 Activit i de difuzare a programelor de radio


6010 Activit i de difuzare a programelor de radio
 6420* 6010
9220*
7240*

602 Activit i de difuzare a programelor de televiziune


6020 Activit i de difuzare a programelor de televiziune
 9220* 6020
6420*
7240*

61 Telecomunica ii

 

611 Activit i de telecomunica ii prin re ele cu cablu

6110 Activit i de telecomunica ii prin re ele cu cablu


  6420* 6110

612
 

Activit i de telecomunica ii prin re ele f r cablu


6120 Activit i de telecomunica ii prin re ele f r cablu (exclusiv
   6420* 6120
prin satelit)

613
 

Activit i de telecomunica ii prin satelit


6130 Activit i de telecomunica ii prin satelit
 
6420* 6130

619
 

Alte activit i de telecomunica ii


6190 Alte activit i de telecomunica ii
 
6420* 6190

 

62 Activit i de servicii în tehnologia informa iei

 

620 Activit i de servicii în tehnologia informa iei


6201 Activit i de realizare a soft-ului la comand (software
  7221* 6201
orientat client) 7222*
7240*
6202 Activit i de consultan în tehnologia informa iei
   7210 6202*
7222*
6203 Activit i de management (gestiune i exploatare) a
  7230* 6202*
mijloacelor de calcul
6209 Alte activit i de servicii privind tehnologia informa iei
  3002* 6209
7222*
7260


63 Activit i de servicii informatice


631 Activit i ale portalurilor web, prelucrarea datelor,
 

administrarea paginilor web i activit i conexe  


6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web i activit i  7230* 6311
conexe 7240*
6312 Activit i ale portalurilor web
 7240* 6312

 

639 Alte activit i de servicii informa ionale


6391 Activit i ale agen iilor de tiri
  9240* 6391
6399 Alte activit i de servicii informa ionale n.c.a
  7487* 6399

SEC IUNEA M -ACTIVIT I PROFESIONALE,


 TIIN IFICE I TEHNICE 

69


Activit i juridice i de contabilitate 

691


Activit i juridice
6910 Activit i juridice
 
7411 6910

 

692 Activit i de contabilitate i audit financiar; consultan în 

domeniul fiscal
6920 Activit i de contabilitate i audit financiar; consultan în
   7412 6920
domeniul fiscal

 

70 Activit i ale direc iilor(centralelor), birourilor 

administrative centralizate; activit i de management i de

consultan în management
 

702 Activit i de consultan în management


7021 Activit i de consultan în domeniul rela iilor publice i al
   7414* 7020*
comunic rii 

7022 Activit i de consultan pentru afaceri i management


   7414* 7020*
0501*

71
 

Activit i de arhitectur i inginerie; activit i de test ri i 

analiz tehnic

711


Activit i de arhitectur , inginerie i servicii de

consultan tehnic legate de acestea


7111 Activit i de arhitectur
 
7420* 7110*
7112 Activit i de inginerie i consultan tehnic legate de acestea
   
7420* 7110*

712


Activit i de test ri i analize tehnice 

7120 Activit i de test ri i analize tehnice


  
7430 7120

 

74 Alte activit i profesionale, tiin ifice i tehnice 

741 Activit i de design specializat


7410 Activit i de design specializat
 7487* 7410

742 Activit i fotografice


7420 Activit i fotografice
 7481 7420
9240*

 

743 Activit i de traducere scris i oral (interpre i) 

7430 Activit i de traducere scris i oral (interpre i)


   7485* 7490*
 

749 Alte activit i profesionale, tiin ifice i tehnice n.c.a. 

7490 Alte activit i profesionale, tiin ifice i tehnice n.c.a.


   6340* 7490*
7487*
Cu excep ia: 7414*
7420*
- activit ilor de brokeraj pentru întreprinderi , adic
  7460*
aranjamente pentru cump rarea i vânzarea de 

întreprinderi mici i mijlocii, inclusiv a experien ei 

profesionale, dar neincluzând activit ile de brokeraj 

pentru bunuri imobiliare;


- activit i de brokeraj pentru brevete (aranjamente
 

pentru cump rarea i vânzarea de brevete); 

- activit i de evaluare, altele decât pentru bunuri


 

imobiliare i asigur ri(pentru antichit i, bijuterii


  

etc.);
- auditarea facturilor i a rapoartelor privind m rfurile. 

75


Activit i veterinare

750


Activit i veterinare
7500 Activit i veterinare
 
8520 7500

SEC IUNEA N -ACTIVIT I DE SERVICII 

ADMINISTRATIVE I ACTIVIT I DE SERVICII 

SUPORT
78
 

Activit i de servicii privind for a de munc

781
 

Activit i ale agen iilor de plasare a for ei de munc


7810 Activit i ale agen iilor de plasare a for ei de munc
   7450* 7810
9272*

782 Activit i de contractare, pe baze temporare,a personalului


7820 Activit i de contractare, pe baze temporare,a personalului
 
7450* 7820

783 Servicii de furnizare i management a for ei de munc 

7830 Servicii de furnizare i management a for ei de munc  7450* 7830

 

80 Activit i de investiga ii i protec ie 

802 Activit i de servicii privind sistemele de securizare


8020 Activit i de servicii privind sistemele de securizare
 4531* 8020
7460*

81 Activit i de peisagistic i servicii pentru cl diri
811 Activit i de servicii suport combinate


8110 Activit i de servicii suport combinate
 7032* 8110
7514*
 

812 Activit i de cur enie


8121 Activit i generale de cur enie a cl dirilor
   7470* 8121
8122 Activit i specializate de cur enie
  7470* 8129*
8129 Alte activit i de cur enie   9003* 8129*
7470*

 

813 Activit i de între inere peisagistic


8130 Activit i de între inere peisagistic
  0141* 8130

 

82 Activit i de secretariat, servicii suport i alte activit i de 

servicii prestate în principal întreprinderilor

821 Activit i de secretariat i servicii suport 

8211 Activit i combinate de secretariat


 7485* 8211
8219 Activit i de fotocopiere, de preg tire a documentelor i alte
  7485* 8219
activit i specializate de secretariat
 6411*
 

823 Activit i de organizare a expozi iilor, târgurilor i 

congreselor
8230 Activit i de organizare a expozi iilor, târgurilor i
  7487* 8230
congreselor

829 Activit i de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.


8292 Activit i de ambalare
 7482 8292
8299 Alte activit i de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 7485* 8299
7487*
7513*
SEC IUNEA Q - S N TATE I ASISTEN   SOCIAL 

86 Activit i referitoare la s n tatea uman

 

862 Activit i de asisten medical ambulatorie i 

stomatologic
8621 Activit i de asisten medical general
   8512* 8620*
8622 Activit i de asisten medical specializat
   8512* 8620*
8623 Activit i de asisten stomatologic
   8513 8620*


87 Servicii combinate de îngrijire medical i asisten


social , cu cazare

SEC IUNEA R -ACTIVIT I DE SPECTACOLE, 

CULTURALE I RECREATIVE 

 

90 Activit i de crea ie i interpretare artistic 

 

900 Activit i de crea ie i interpretare artistic 

9001 Activit i de interpretare artistic (spectacole)


  9231* 9000*
9234*
9002 Activit i suport pentru interpretarea artistic (spectacole)
  9231* 9000*
9232*
9234*
9003 Activit i de crea ie artistic
  9231* 9000*
9240*
9004 Activit i de gestionare a s lilor de spectacole
  9232* 9000*
SEC IUNEA S - ALTE ACTIVIT I DE SERVICII

95 Repara ii de calculatoare, de articole personale i de uz 

gospod resc

951 Repararea calculatoarelor i a echipamentelor de

comunica ii
9511 Repararea calculatoarelor i a echipamentelor periferice 7250* 9511

9512 Repararea echipamentelor de comunica ii 3220* 9512


5274*

952


Repara ii de articole personale i de uz gospod resc 

9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 5272* 9521


9522 Repararea dispozitivelor de uz gospod resc i a  2932* 9522
echipamentelor pentru cas i gr din   5272*
9523 Repararea înc l mintei i a articolelor din piele   5271 9523
5274*
9524 Repararea mobilei i a furniturilor casnice 3611* 9524
3612*
3614*
9525 Repararea ceasurilor i a bijuteriilor 5273 9529*
9529 Repararea articolelor de uz personal i gospod resc n.c.a.  1740* 9529*
3630*
3640*
5274*

96


Alte activit i de servicii

960


Alte activit i de servicii


9601 Sp larea i cur area (uscat ) articolelor textile i a produselor
   9301 9601
din blan 

9602 Coafur i alte activit i de înfrumuse are


   9302 9602
9603 Activit i de pompe funebre i similare
 
9303 9603
9604 Activit i de între inere corporal
  
9304* 9609*
SEC IUNEA T – ACTIVIT I ALE GOSPOD RIILOR 

PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE


PERSONAL CASNIC; ACTIVIT I ALE 

GOSPOD RIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE 

BUNURI I SERVICII DESTINATE CONSUMULUI 

PROPRIU

97 Activit i ale gospod riilor private în calitate de angajator


de personal casnic

970 Activit i ale gospod riilor private în calitate de angajator


de personal casnic
9700 Activit i ale gospod riilor private în calitate de angajator de
  9500 9700
personal casnic