Sunteți pe pagina 1din 9

TEMA DE CONTROL 4

Poziţia financiară şi performanţa financiară

1. Active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli

Poziţia financiară este redată de: active, datorii şi capitaluri proprii.

Capitaluri proprii
= Active - Datorii
(poziţia financiară)

Aplicaţia 1. La data de 01.03.N, societatea Best IT, care are ca obiect de activitate fabricarea
calculatoarelor şi a echipamentelor periferice, deţine o clădire în valoare de 900.000 lei,
calculatoare în stoc de valoare de 100.000 lei şi disponibilităţi în contul curent de la bancă
50.000 lei. Aceasta are un capital subscris de 800.000 lei şi datorii de 250.000 lei. La data de
23.03.N, societatea achiziţionează carcase necesare pentru fabricarea calculatoarelor, costul
de achiziţie al acestora fiind de 15.000 lei. Plata furnizorului va fi efectuată peste două luni.

a) Stabiliţi ecuaţia echilibrului contabil la începutul şi la sfârşitul lunii martie anul N.


b) Precizaţi cum ar fi arătat ecuaţia echilibrului contabil dacă materiile prime achiziţionate
ar fi fost achitate în luna martie.

Aplicaţia 2. O fabrică de produse de panificaţie dispune de următoarele elemente:

Elemente Sume

Terenuri 200.000 lei

împrumuturi bancare pe termen lung 30.000 lei

capital social 300.000 lei

secţii de producţie 300.000 lei

rezerve legale 5.000 lei


alte rezerve 15.000 lei

făină 10.000 lei

împrumuturi din emisiune de obligaţiuni 100.000 lei

malaxoare 15.000 lei

avans plătit către Romcereal 5.000 lei

Pâine 25.000 lei

acţiuni detinute pe termen lung la S.C. Ana Pan S.A. 12.000 lei

datorii către furnizori 100.000 lei

creanţe 5.000 lei

credite bancare pe termen scurt 12.000 lei

rezultatul exerciţiului 60.000 lei

rezultat reportat 25.000 lei

datorii către salariaţi 45.000 lei

Cuptoare 120.000 lei

a) Verificaţi ecuaţia echilibrului contabil (Active = Capitaluri proprii + Datorii);


b) Determinaţi valoarea activelor pe termen lung (active imobilizate) şi a celor pe
termen scurt (active circulante, curente).
c) Determinaţi poziţia financiară a societăţii.
d) Stabiliţi valoarea datoriilor pe termen lung (plătibile într-o perioadă mai mare de un
an) şi a datoriilor pe termen scurt (plătibile într-o perioadă mai mică de un an).

Aplicaţia 3. Societatea BitTel care produce si comercializeaza telefoane mobile, prezintă


următoarele informaţii:

Elemente Sume

Clădiri 100.000 lei

Licenţe achiziţionate 40.000 lei

Mărfuri 25.000 lei

Echipamente de producţie 250.000 lei

Materiale consumabile 20.000 lei


Disponibil la bancă 45.000 lei

Obiecte de inventar 30.000 lei

Ambalaje 10.000 lei

Utilaje 30.000 lei

Programe informatice 25.000 lei

Produse finite 15.000 lei

Mobilier birou 40.000 lei

Terenuri 145.000 lei

Clienţi 15.000 lei

Mijloace de transport 80.000 lei

Piese de schimb 3.000 lei

a) Determinaţi valoarea activelor pe termen lung (active imobilizate) şi a celor pe termen


scurt (active circulante, curente);
b) Ştiind că nivelul capitalurilor proprii este de 650.000 lei, determinaţi mărimea datoriilor
pe care societatea Bital le are faţă de funizorii săi.

Aplicaţia 4. Dispuneţi de următorul inventar de detaliu al fabricii de automobile Auto Star S.A.:

Elemente Valoare (lei) Clasificare

Tablă 1.700

Salarii datorate angajaţilor 30.400

Echipamente de ansamblat piese pentru motoare 64.000

Obligaţii faţă de acţionari privind

capitalul de rambursat 30.000

Maşini în curs de ansamblare 900

Oţel inoxidabil 2.000

Dividende de plată către acţionari 42.650


Sume de încasat de la clienţi (creanţe) 15.000

Acţiuni cumpărate de la Bursă în vederea revânzării 7.000

Numerar în casierie 22.000

Licenţe de fabricaţie achiziţionate 1.550

Clădiri – hale de producţie 85.500

Contribuţii de plătit către bugetul statului 50.000

Caroserii maşini 5.000

Cutii 10.000

Xerox (fotocopiator) şi fax 76.300

Credite bancare pe termen lung 180.000

Instalaţii tehnice de sudat piese 30.000

Maşini fabricate model Small LCX 4.500

Calculatoare 70.000

Capital social 452.100

Datorii către furnizori 60.000

Adeziv pentru piese de plastic 1.700

Maşini de transportat subansamblele în hală 86.000

Rechizite 2.500

Maşini fabricate model LCX 2.500

Impozite şi taxe datorate bugetului de stat 40.000

Halate de protecţie pentru muncitori 6.000

Maşini fabricate model BEM 1.700

Dobânzi de plătit către bancă 15.000

Maşini cumpărate destinate revânzării 19.000

Echipamente de ansamblat piese exterioare 99.000

Maşini fabricate model JKE 5.300

Maşini de transportat mărfurile 180.000


Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 25.000

Echipamente de ansamblat roţi 10.000

Numerar în devize 22.000

Profit net al exerciţiului încheiat 4.000

Mobilier 52.000

Numerar în contul curent de la bancă 28.000

Terenuri 18.000

a) Clasificaţi elementele în active, datorii şi capitaluri proprii şi verificaţi egalitatea


echilibrului contabil;
b) Determinaţi valoarea activelor pe termen lung (active imobilizate) şi a celor pe termen
scurt (active circulante, curente);
c) Determinaţi mărimea datoriilor care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
şi a celor care trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an;
d) Determinaţi valoarea imobilizărilor necorporale, a imobilizărilor corporale, a produselor
finite şi a mărfurilor.
Performanţa financiară este influenţată de elemente precum veniturile şi cheltuielile.

Venituri Cheltuieli

= creşteri ale beneficiilor economice = diminuări ale beneficiilor economice

înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de:

- intrări de active, - ieşiri de active,

- creşteri ale activelor sau - scăderi ale activelor sau

- descreşteri ale datoriilor, - creşteri ale datoriilor,

care se concretizează în:

creşteri ale capitalurilor proprii, descreşteri ale capitalurilor proprii,


altele decât cele rezultate din distribuirea
altele decât cele rezultate din contribuţii ale acestora către acţionari.
acţionarilor.
Rezultat
= Venituri - Cheltuieli
(performanţa financiară)

Aplicaţia 5. Daţi exemple de cheltuieli şi venituri pentru o societate la alegere.

Aplicaţia 6. Sunt similare noţiunile de cheltuieli şi plăţi? Dar cele de venituri şi încasări?

Aplicaţia 7. Care dintre următoarele tranzacţii generează cheltuieli? Dar plati?

a) achiziţie materii prime cu plata imediată;


b) consum de materii prime;
c) achiziţie mărfuri cu plata ulterioară;
d) scoaterea din gestiune a mărfurilor vândute;
e) înregistrarea facturii de servicii telefonice;
f) plată comisioane bancare;
g) înregistrare dividende de plătit către acţionari.

Aplicaţia 8. Care dintre următoarele tranzacţii generează venituri? Dar incasari?

a) încasare creanţe de la clienţi;


b) vânzare produse finite;
c) încasare aport de la acţionari;
d) plată datorie către furnizor extern: datoria era înregistrată la 100 €, curs de schimb 1
€ = 3,6 lei/euro; în momentul plăţii datoriei, cursul de schimb valutar era 1 € = 3,4
lei/euro;
e) încasare venituri din dobânzi.

Aplicaţia 9. O fabrică de confecţii dispune de următoarele informaţii, la sfârşitul lunii decembrie:

Elemente Sume (lei)

capital subscris vărsat 50.000

pantofi 2.000

numerar în casierie 1.000

clădiri 30.000

stofă 5.000
pierdere probabilă datorată unui litigiu cu un client 2.000

furnizori 1.000

clienţi 1.500

papiote aţă 2.500

costume obţinute din producţie 5.000

credite bancare pe termen lung contractate de la 3.000


InvestBank

nasturi 1.000

terenuri 10.000

rezerve legale 1.000

rezerve din reevaluare 2.000

chirii încasate în avans pentru trimestrul următor 1.000

venituri din vânzarea pantofilor şi accesoriilor 10.00

venituri din vânzarea costumelor, bluzelor şi cravarelor 30.000

cheltuieli cu stofa, papiote aţă, nasturi consumate(i) 24.500

cheltuieli privind mărfurile (pantofi şi accesorii) 8.000

cheltuieli cu salariile 10.000

venituri din dobanzi 500

a) Clasificaţi elementele de mai sus în categoriile de active, datorii, capitaluri proprii,


venituri şi cheltuieli;
b) Stabiliti rezultatul exerciţiului financiar;
c) Verificaţi existenţa echilibrului contabil.

Aplicaţia 10. Se cunosc următoarele informaţii privind poziţia financiară pentru patru societăţi:

Elemente W X Y Z

01.01.N

Active 720.000 125.000 160.000 (d)


Datorii 432.000 65.000 121.600 150.000

31.12.N

Active 900.000 180.000 150.000 300.000

Datorii 390.000 55.000 128.000 170.000

Pe parcursul perioadei

Contribuţii la capitalul social (a) 25.000 16.000 50.000

Distribuiri către acţionari (retrageri ) 48.000 8.000 (c) 75.000

Venituri 237.300 (b) 184.000 140.000

Cheltuieli 129.600 32.000 196.000 160.000

a.Stabiliti valoarea capitalurilor proprii

b. Determinaţi valorile aferente elementelor care lipsesc din tabelul de mai sus.

S-ar putea să vă placă și