Sunteți pe pagina 1din 3

Seminar 6.

Impozitarea venitului microîntreprinderilor

Cotele de impozitare
(1) Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3% (in situatia in care societatea
nu are salariati), 1% (in situatia in care societatea are cel putin un salariat cu norma intreaga) –
din 2023 va exista doar cota de 1% in situatia in care societatea are cel putin 1 salariat

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de


1.000.000 euro (500.000 euro din 2023, doar daca societatea are cel putin 1 salariat),
aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit această
limită.

Baza impozabilă
(1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din
orice sursă, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
d) veniturile din subvenţii;
e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au
fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care
au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele
produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
h) veniturile din diferenţe de curs valutar;
etc.

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul datorat in proportie de maxim 20% din
valoarea impozitului
Cheltuielile cu costul de achizitie a caselor de marcat se scad din impozitul datorat.

Aplicaţie
Problema 1. O microîntreprindere a înregistrat în trimestrul I al exercițiului fiscal
următoarele:
- venituri din prestări de servicii 50.000 lei
- venituri din vânzări de mărfuri 70.000 lei
- venituri din provizioane 7.000 lei
- venituri aferente serviciilor în curs de execuție 1.500 lei
- venituri din despăgubiri primite de la o societate de asigurări pentru pagube produse
bunurilor din patrimoniu în urma unor calamități naturale 4.500 lei
- cheltuieli cu mărfurile vândute 40.000 lei
- cheltuieli cu serviciile prestate de terți 60.000 lei
- cheltuieli salariale 20.000 lei
- cheltuieli (contabile) cu amortizarea 25.000 lei
- cheltuieli cu achiziția unei case de marcat fiscale (pusă în funcțiune pe 15 februarie) 800
lei
Calculați impozitul datorat de societate.

1
Problema 2. Societatea comercială FOTOGRAFIKA S.A., persoană juridică română cu capital
integral privat, având statutul de microîntreprindere, are ca obiect de activitate prestarea de
servicii de fotografie și comercializarea produselor fotografice și vă pune la dispoziție
următoarele informații cu privire la activitatea desfășurată în cursul primului trimestru al
exercițiului fiscal curent:
 societatea prestează servicii de fotografie la diverse evenimente (lansare de carte,
conferințe, lansare colecții vestimentare) și înregistrează din aceste activități, în perioada
analizată, venituri în sumă de 60.000 lei;
 societatea desface prin magazinul propriu rame fotografice clasice (confecționate din
plastic și lemn) și digitale, în valoare totală de 17.000 lei;
 în luna ianurie, societatea anulează un provizion constituit în luna august a anului fiscal
anterior, ca urmare a unui potențial litigiu cu un fost client (cheltuială nedeductibilă
fiscal), iar valoarea veniturilor înregistrate din provizioane este de 7.000 lei;
 în luna martie, societatea înregistrează venituri aferente fotografiilor în curs de execuție
în sumă de 1.500 lei, fotografiile respective urmând a fi finalizate în luna următoare;
 în luna martie, ca urmare a avarierii, în urma căderilor masive de zăpadă, a unei magazii
în care erau depozitate diverse materiale utilizate în activitatea curentă, societatea
primește, de la o companie de asigurări venituri din despăgubiri în sumă de 4.500 lei;
 cheltuielile cu mărfurile vândute, în perioada analizată, sunt în cuantum de 13.000 lei;
 cheltuielile aferente serviciilor prestate de terţi (energie, apă, canal), în perioada analizată,
sunt în cuantum de 10.000 lei;
 societatea are 2 angajați cu normă întreagă, fiecare cu un salariu brut lunar de 2.500 lei;
 în luna februarie, societatea a achiziționat un nou aparat performant de developare a
filmelor fotografice, iar cheltuielile totale cu amortizarea fiscală în perioada analizată au
fost de 9.000 lei;
 societatea a achiziționat în ianuarie a.c. o casă de marcat, în valoare de 1.500 lei, pe care
o pune în funcțiune în luna martie a.c.
Determinați impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent primului trimestru datorat de
societatea comercială FOTOGRAFIKA.

Problema 3. Se cunosc următoarele date despre o societate comercială care la începutul


anului este plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor:
Element ianuarie februari martie aprilie mai Iunie
e
Venituri din vânzarea 550.000 920.000 1.210.00 2.300.00 3.420.00 3.860.00
mărfurilor (lei, cumulat de la 0 0 0 0
începutul anului)
Cheltuieli, mai puţin 440.000 878.000 1.030.00 2.180.00 3.210.00 3.580.00
impozitul pe venit (lei, 0 0 0 0
cumulat de la începutul
anului)
Curs de schimb leu/euro la 4,6597
finele anului anterior
Să se determine impozitul pe venit/profit aferent fiecărei scadenţe, dacă veniturile
realizate, mai puţin impozitul datorat sunt deductibile dacă ar fi analizate din punctul de vedere
al impozitului pe profit.

2
Problema 4 O persoană juridică plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor
realizează următoarele venituri şi cheltuieli, conform balanţei de verificare:
Extras rulaje cumulate la 31.03.2020
704. Venituri din servicii prestate 900.000 lei
707. Venituri din vânzarea mărfurilor 120.000 lei
607. Cheltuieli privind mărfurile 700.000 lei
605. Cheltuieli privind energia şi apa 15.000 lei
641. Cheltuieli cu salariile personalului 125.000 lei
Extras rulaje cumulate la 30.06.2020
704. Venituri din servicii prestate 2.860.000 lei
705. Venituri din studii şi cercetări 65.000 lei
707. Venituri din vânzarea mărfurilor 200.000 lei
607. Cheltuieli privind mărfurile 1.500.000 lei
605. Cheltuieli privind energia şi apa 30.000 lei
641. Cheltuieli cu salariile personalului 325.000 lei
Extras rulaje cumulate la 30.09.2020
704. Venituri din servicii prestate 5.520.000 lei
705. Venituri din studii şi cercetări 120.000 lei
707. Venituri din vânzarea mărfurilor 240.000 lei
607. Cheltuieli privind mărfurile 3.180.000 lei
605. Cheltuieli privind energia şi apa 45.000 lei
641. Cheltuieli cu salariile personalului 620.000 lei
Societatea are 2 angajaţi cu contract individual de muncă cu normă întreagă. Cursul de schimb la
31.12.N a fost de 4,6597 lei/euro. Determinaţi impozitul de plată. Precizati care sunt obligatiile
declarative.

S-ar putea să vă placă și