Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Transilvania din Braov Facultatea de Alimentaie i Turism Departamentul IMAT

Declaraie

Subsemnatul, cadru didactic titular / asociat la Facultatea de Alimentaie i Turism, sunt de acord s coordonez Lucrarea de Diplom a studentului., din anul IV, specializarea .., grupa

Nume i prenume cadru didactic, Semntura

Data