Sunteți pe pagina 1din 21

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

PROIECT DE LEGE PRIVIND PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT CAPITOLUL I Dispozitii generale SECTIUNEA 1 Domeniu de aplicare. Principii. Art. 1 - (1) Prezenta lege reglementeaz atribuirea si derularea contractelor de parteneriat public-privat, care au ca obiect realizarea sau, dup caz, reabilitarea i/sau extinderea unui bun public i/sau operarea unui serviciu public. (2) Partenerul public poate initia o procedura de atribuire a unui contract de parteneriat publicprivat conform prevederilor prezentei legi in cazul in care sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: a) partenerul public nu detine fondurile necesare finantarii integrale a proiectului, i b) partenerul public nu este, n mod obiectiv, n msur s defineasc specificaiile tehnice capabile s i satisfac necesitile i/sau s stabileasc structura de finanare si/sau juridica a proiectului . (3) n cadrul unui proiect de parteneriat public-privat, partenerul public i partenerul privat contribuie i coopereaz n vederea realizrii obiectului proiectului, iar riscurile specifice proiectului sunt identificate, evaluate i distribuite ntre parteneri. Art. 2 - Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de urmatoarele elemente: a) cooperarea intre partenerul public si partenerul privat in vederea implementarii unui proiect public; b) durata relativ lunga de derulare a raporturilor contractuale care sa permita partenerului privat recuperarea investitiei si realizarea unui profit rezonabil; c) finantarea proiectului in principal din fonduri private si, dupa caz, prin punerea in comun a fondurilor private cu fonduri publice; d) atingerea scopului urmarit de partenerul public si partenerul privat; e) distributia riscurilor intre partenerul public si partenerul privat in functie de capacitatea fiecarei parti contractante de a evalua, gestiona si controla un anumit risc. Art. 3 - (1) Parteneriatul public-privat se poate realiza: a) n temeiul unui contract ncheiat ntre partenerul public i partenerul privat si societatea de proiect al carei capital social este detinut integral de partenerul privat sau b) prin constituirea de catre partenerul public si partenerul privat a unei persoane juridice noi, care va actiona ca societate de proiect.

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

Art. 4 - Contractele de parteneriat public-privat pot fi ncheiate n condiiile prevzute de art. 1 i n scopul efecturii unei activiti relevante n sectoarele de utilitate public prevzute de O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, precum i n vederea realizrii de ctre un operator privat a serviciilor comunitare de utiliti publice prevzute de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice. Art. a) b) c) d) e) f) 5 - Principiile care stau la baza atribuirii contractului de parteneriat public-privat sunt: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoaterea reciproc; transparena; proporionalitatea; eficiena utilizrii fondurilor.

SECTIUNEA a 2 a Definiii Art. 6 - n sensul prezentei legi, termenii de mai jos au urmtoarele semnificaii: a) acord de proiect - actul juridic ncheiat ntre partenerul public i fiecare dintre investitorii privati selectati sa participe la etapa de negociere a contractului de parteneriat public-privat in care se stabilesc, intre altele, calendarul negocierilor, obiectul ofertei tehnice preliminare, optiunea partenerului public de a dobandi drepturile de proprietate intelectuala asupra solutiei tehnice din cadrul ofertei tehnice preliminare; b) afiliat - orice persoana: (i) asupra creia o alta persoana poate exercita, direct sau indirect, o influen dominant; sau (ii) care poate exercita o influen dominant asupra altei persoane; sau (iii) care, ca urmare a asocierii cu o persoana, se afl sub influena dominant a unei alte persoane. Influena dominant se prezum n cazul n care o persoana, direct sau indirect: (i) deine majoritatea capitalului subscris al altei persoane; sau (ii) controleaz majoritatea voturilor asociate aciunilor emise de alta persoana; sau (iii) poate numi mai mult de jumtate din membrii organului de administrare, de conducere, sau de supraveghere al altei persoane. c) anunt de selectie - documentul formal publicat n Sistemul electronic de achiziii publice (SEAP) i n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dup caz, de partenerul public, n vederea demarrii unei proceduri de realizare a unui proiect in parteneriat public-privat, n conformitate cu prevederile prezentei legi;
2

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

d) bun public - bunul care aparine, dupa caz, domeniului public sau domeniului privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale, sau se afla in proprietatea institutiilor publice carora legea le recunoaste un drept de proprietate asupra bunului respectiv, sau in proprietatea partenerilor publici care nu sunt autoritati publice sau institutii publice; e) document atasat anuntului de selectie - documentul ntocmit de partenerul public pentru a comunica tuturor investitorilor privai interesati informatiile necesare participarii la procedura de atribuire, inclusive descrierea proiectului avut n vedere, durata estimata de implementare a proiectului, cerinele legate de criteriile i modalitatea de evaluare i selecie a investitorilor interesai; f) finantatorii proiectului de parteneriat public-privat persoanele care pun la dispoziia societatii de proiect mijloacele financiare necesare indeplinirii obligatiilor asumate de partenerul privat in temeiul contractului de parteneriat public-privat; g) investitor privat - orice persoan juridic sau asociere de persoane juridice, romn sau strin, care i-a manifestat interesul de a participa n cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat; h) ntreprindere public orice persoana juridica asupra creia autoritati publice sau institutii publice pot exercita, direct sau indirect, o influen dominant n virtutea dreptului de proprietate, participrii financiare ori normelor care o guverneaz. Influena dominant se prezum n cazul n care autoritatile publice sau institutiile publice, direct sau indirect: (i) dein majoritatea capitalului subscris al ntreprinderii; sau (ii) controleaz majoritatea voturilor asociate aciunilor emise de ntreprindere; sau (iii) pot numi mai mult de jumtate din membrii organului de administrare, de conducere, sau de supraveghere al ntreprinderii. i) oferta preliminara oferta initiala prezentata de investitorul privat semnatar al acordului de proiect care contine propunerea tehnica si propunerea financiara; j) oferta finala oferta prezentata de investitorii privati semnatari ai acordului de proiect pe baza solutiei tehnice preferate comunicata de comisia de atribuire; k) partener privat investitorul privat care a semnat cu partenerul public contractul de parteneriat public-privat; l) solutia tehnica preferata solutia tehnica aleasa de comisia de atribuire dintre solutiile prezentate de investitorii privati semnatari ai acordului de proiect, cu privire la care partenerul public si-a exercitat optiunea de a dobandi drepturile de proprietate intelectuala, si pe baza careia se solicita investitorilor privati formularea ofertei finale; m) societate de proiect - societate comercial, persoan juridic romn, avnd ca acionar, dupa caz, partenerul privat semnatar al contractului de parteneriat public privat sau atat partenerul privat cat si partenerul public, avand ca obiect exclusiv de activitate realizarea proiectului de parteneriat public-privat; n) studiu de prefezabilitate - documentaia tehnico-economic prin care se fundamenteaz necesitatea i oportunitatea investiiei pe baz de date tehnice i economice;
3

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

o) studiu de fezabilitate - documentaia tehnico-economic prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici afereni obiectivului de investiii care se realizeaza in parteneriat public-privat i care cuprinde soluiile funcionale, tehnologice, constructive i economice, ce urmeaz a fi supus aprobrii conform legii in cazul in care partenerul public participa cu fonduri publice la realizarea obiectivului de investitii; p) valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat - costul total rezultat din studiul de prefezabilitate.

SECTIUNEA a 3-a Parteneri publici Art. a) b) c) 7 - Este partener public, n sensul prezentei legi: orice autoritate publica care acioneaz la nivel central, regional sau local; orice instituie publica care acioneaz la nivel central, regional sau local; orice persoana juridica care nu este autoritate publica sau institutie publica, infiintata cu scopul de a satisface nevoi de interes general, care nu au un caracter industrial sau comercial, si care se afl cel puin n una dintre urmtoarele situaii: (i) este finanata, n cea mai mare parte, de ctre o autoritate publica sau institutie publica; (ii) se afl n subordinea sau este controlata de ctre o autoritate publica sau institutie publica; (iii) n componena consiliului de administraie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia sunt numii de ctre o autoritate publica sau institutie publica; d) orice ntreprindere public; e) oricare asociere format din unul sau mai muli parteneri publici enumerai la lit. a)- d).

SECTIUNEA a 4-a Parteneri privati Art. 8 - Orice persoan juridic sau asociere de persoane juridice, romn sau strin, poate sa participe n cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat. Art. 9 Investitorul privat desemnat castigator care semneaza un contract de parteneriat public-privat dobandeste calitate de partener privat. Art. 10 - (1) Partenerul public are obligaia de a exclude din procedura de selecie pentru ncheierea contractului de parteneriat public-privat orice investitor privat despre care are
4

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

cunotin c, n ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani. (2) Partenerul public are dreptul de a exclude dintr-o procedur de selecie pentru atribuirea unui contract de parteneriat public-privat orice investitor privat care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii: a) a intrat n insolventa sau care a fcut obiectul unor proceduri echivalente prevzute de legislaia naional a altor ri; b) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit; c) a fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional; d) prezint informaii incorecte sau nu prezint informaiile solicitate de ctre partenerul public, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i atribuire. SECTIUNEA a 5-a Finantarea proiectului Art. 11 Finantarea etapelor de realizare a proiectelor de parteneriat public-privat se poate asigura, dupa caz: a) integral din resurse financiare asigurate de partenerul privat sau b) din resurse financiare asigurate de partenerul privat mpreuna cu partenerul public. Art. 12 Partenerul privat poate asigura finantarea necesara realizarii investitiilor din resurse proprii si/sau din resurse atrase din partea unor finantatori. Art. 13 - (1) Partenerul public va putea contribui la realizarea proiectului de parteneriat publicprivat prin una sau mai multe din urmtoarele modaliti: a) constituirea unor drepturi n favoarea societii de proiect b) contribuii n numerar la capitalul societii de proiect c) asumarea unor obligaii de plat ctre partenerul privat sau societatea de proiect d) acordarea de garanii, in conditiile legii, n favoarea finanatorilor proiectului de parteneriat public-privat care sunt institutii de credit, institutii financiare si/sau institutii financiare internationale. (2) Contribuia partenerului public la proiectul de parteneriat public-privat se va face n condiiile reglementrilor privind ajutorul de stat, utilizarea fondurilor publice i, respectiv, ncadrarea n limitele prevzute de lege cu privire la deficitul bugetelor publice i datoria public.
5

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

(3) n cazul n care prin contractul de parteneriat public-privat se stabilesc n sarcina partenerului public obligaii de plat ce vor implica utilizarea fondurilor publice, creditele de angajament i creditele bugetare necesare vor fi incluse n bugetele publice corespunztoare n condiiile legii. (4) Partenerul public poate participa la realizarea investitiilor necesare in proiectele de parteneriat public-privat cu resurse financiare publice provenind exclusiv din fonduri nerambursabile si din contributia nationala la cofinantare, in conditiile specificate in normele de aplicare a prezentei legi. (5) Partenerul public poate efectua plati din fonduri publice catre societatea de proiect exclusiv pe parcursul operarii si intretinerii proiectului public realizat in parteneriat public-privat. Art. 14 - (1) Prin contractul de parteneriat public-privat partenerul public va putea transmite sau constitui n favoarea societii de proiect dreptul de a colecta i utiliza pentru derularea proiectului tarife de la utilizatorii bunului sau serviciului public ce face obiectul proiectului de parteneriat public-privat. Tarifele vor fi reglementate n condiiile legii. (2) Colectarea tarifelor de ctre societatea de proiect nu exclude obligaiile de plata ale partenerului public ctre societatea de proiect. Art. 15 - Partenerul public sau alte autoriti sau instituii publice va putea fi beneficiarul exclusiv sau principal al serviciilor prestate de societatea de proiect n cadrul proiectului de parteneriat public-privat, cu plata de ctre partenerul public a unei remuneraii stabilite prin contractul de parteneriat public-privat. Art. 16 - (1) Partenerul privat sau, dup caz, societatea de proiect pot constitui garanii cu privire la creanele si drepturile, inclusiv cele asupra sau constituite n favoarea lor de partenerul public, exclusiv n favoarea finanatorilor proiectului de parteneriat public-privat care sunt institutii de credit, institutii financiare si/sau institutii financiare internationale i numai pentru durata contractului de parteneriat public-privat. (2) Partenerul privat poate constitui garantii asupra actiunilor sau partilor sociale detinute in societatea de proiect exclusiv n favoarea finanatorilor proiectului de parteneriat public-privat care sunt institutii de credit, institutii financiare si/sau institutii financiare internationale i numai pentru durata contractului de parteneriat public-privat (3) Prin contractul de parteneriat public-privat se va conveni modalitatea de preluare sau de stingere a acestor garanii n ipoteza ncetrii contractului nainte de expirarea termenului pentru care a fost ncheiat, n vederea protejrii interesului public i a intereselor finanatorilor proiectului.

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

CAPITOLUL II Procedura de atribuire a contractului de parteneriat public-privat Art. 17 - In vederea incheierii unui contract de parteneriat public-privat este necesara parcurgerea urmatoarelor etape: a) adoptarea deciziei de realizare a proiectului public in parteneriat public-privat; b) procedura de selectie a partenerului privat; c) negocierea si semnarea contractului de parteneriat public-privat. SECTIUNEA 1 Adoptarea deciziei de realizare a proiectului in parteneriat public-privat Art. 18 - (1) Iniierea unui proiect de parteneriat public-privat aparine partenerului public. (2) Pentru iniierea unui proiect de parteneriat public-privat, partenerul public iniiator ntocmete un studiu de prefezabilitate. (3) Pentru intocmirea studiului de prefezabilitate partenerul public poate contracta servicii de consultanta specializata tehnica, economica si juridica. (4) Costurile generate de realizarea studiului de prefezabilitate cad n sarcina partenerului public. Art. 19 - (1) Pentru ca partenerul public sa poata adopta decizia de a realiza un proiect public in parteneriat public-privat este necesar ca studiul de prefezabilitate sa demonstreze existenta unei justificari economice pentru implementarea proiectului prin analizarea urmatoarelor elemente principale: a) suportabilitatea proiectului; b) posibilitati de distribuire a riscurilor; c) modalitatea de raportare a proiectului la datoria publica; d) caracteristica proiectului de a fi finantabil; c) eficienta economica a proiectului. (2) Continutul studiului de prefezabilitate se va detalia in normele de aplicare a prezentei legi. Art. 20 (1) Suportabilitatea proiectului se refera la posibilitatea generala a proiectului de a mobiliza resursele financiare necesare pentru acoperirea costurilor. (2) Suportabilitatea proiectului se raporteaza, dupa caz, la capacitatea financiara a utilizatorilor serviciului ce va fi realizat prin proiectul de parteneriat public-privat de a plati tarifele de utilizare a respectivului serviciu si/sau la capacitatea financiara a partenerului public de a-si indeplini obligatiile financiare asumate in temeiul contractului de parteneriat public-privat. Art. 21 (1) Studiul de prefezabilitate va cuprinde o identificare a categoriilor de riscuri aferente implementarii proiectului, cuntificarea acestora si o prezentare a unor alternative de
7

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

alocare a riscurilor intre partile contractante in functie de capacitatea fiecarei parti de a gestiona riscul asumat. (2) Proiectul de parteneriat public-privat nu va putea fi initiat si promovat decat in situatia in care riscurile ce ar urma sa fie alocate partenerului public nu conduc la clasificarea proiectului in sectorul public conform regulilor de clasificare statistic aplicabile la nivelul Uniunii Europene, cu exceptia situatiei in care partenerul public initiator obtine o derogare din partea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine in conditiile Art. 25 din prezenta lege. Art. 22 Studiul de prefezabilitate va determina in ce masura obligatiile care urmeaza sa fie asumate de partenerul public in temeiul contractului de parteneriat public-privat afecteaza limitele de deficit al bugetelor publice impuse prin lege. Art. 23 Caracteristica unui proiect de a fi considerat finantabil rezulta in situatia in care modul de structurare tehnico-economica si juridica indreptateste concluzia ca proiectul respecta principiile care permit atragerea de credite si/sau alte resurse financiare in vederea asigurarii finantarii. Art. 24 Eficienta economica a proiectului este demonstrata de rezultatele analizei costbeneficiu ce va fi realizata cu respectarea normelor de aplicare a prezentei legi. Art. 25 - (1) In vederea demararii procedurii de selectie, partenerul public are obligatia de a transmite in prealabil studiul de prefezabilitate spre avizare Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine. (2) In continutul avizului Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine va preciza in ce masura proiectul in cauza trebuie sa fie clasificat in sectorul public conform regulilor de clasificare statistic aplicabile la nivelul Uniunii Europene, sau se permite o derogare, cu aratarea limitelor derogarii. (3) Daca Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine emite un aviz favorabil realizarii proiectului in parteneriat public-privat, studiul de prefezabilitate va fi supus aprobarii organului deliberativ al partenerului public in vederea demararii ulterioare a procedurii de selectie. (4) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la al. (2) (3) ale prezentului articol Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine poate angaja consultanta de specialitate tehnica, economica si juridica si poate constitui comisii de analiza interministeriale.

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

SECTIUNEA a 2-a Procedura de selectie a partenerului privat Art. 26 - Contractele de parteneriat public-privat sunt atribuite prin procedura de dialog competitiv, conform condiiilor definite n prezenta lege. Art. 27 - n cazul atribuirii unui contract de parteneriat public-privat criteriul de atribuire este cel al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Art. 28 - Procesul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv se deruleaz dup cum urmeaz: a) parcurgerea formalitatilor preliminare; b) selectia investitorilor care vor fi invitati sa semneze acordul de proiect; c) desfurarea negocierilor cu investitorii privai semnatari ai acordului de proiect; d) ntocmirea raportului de evaluare a ofertelor finale; e) transmiterea deciziei de atribuire ctre fiecare investitor privat care a participat la procedur. Art. 29 (1) Formalitatile preliminare presupun elaborarea si aprobarea de ctre partenerul public a anunului de selecie i a documentului ataat, constituirea comisiei de atribuire si publicarea anunului de selecie mpreun cu documentul ataat anuntului de selectie. (2) Informaiile minime care trebuie incluse n anunul de selecie si in documentul atasat sunt prevzute n normele de aplicare a prezentei legi. (3) Anunul de selecie si documentul atasat se public n SEAP i, dup caz, n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), cu avizul Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine. Publicarea n JOUE este obligatorie n toate situaiile n care valoarea estimat a contractului de parteneriat public-privat care urmeaz s fie realizat este egal ori mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 5 milioane de euro. (4) Regulile de estimare a valorii contractului de parteneriat public-privat sunt prevazute n normele de aplicare a prezentei legi. (5) Termenul minim de primire a scrisorilor de intenie este de 37 de zile calendaristice de la data publicarii anunului de selecie n SEAP si Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (6) Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine verific anunul de selecie si documentul atasat transmise de ctre partenerul public pentru publicare n SEAP i n JOUE, dup caz. Avizul de publicare sau dupa caz de respingere a publicarii se emite in termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea anuntului de selectie si documentului atasat la registratura departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine. Avizul primit pentru publicare n SEAP i/sau JOUE nu exonereaz partenerul public de rspunderea privind respectarea prevederilor legale n domeniul parteneriatului public privat. (7) SEAP pune la dispoziia partenerului public suportul tehnic necesar asigurrii transparenei procedurii de selectie a partenerului privat, incluznd anunul de selecie, documentul ataat
9

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

anunului de selecie, clarificri solicitate de investitorii participanti la procedura, comunicarea termenului-limit pentru depunerea ofertelor finale i anunul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat. Art. 30 - (1) Partenerii publici pot autoriza investitorii privai s prezinte oferte alternative. (2) n anunul de selecie partenerii publici trebuie s precizeze dac autorizeaz sau nu oferte alternative. n lipsa acestei meniuni, ofertele alternative nu pot fi autorizate. (3) Partenerii publici care autorizeaz oferte alternative menioneaz n documentul ataat cerinele minime pe care trebuie s le respecte acestea, precum i cerinele de prezentare. (4) Partenerii publici iau n considerare numai ofertele alternative care ndeplinesc cerinele minime impuse. Art. 31 (1) Partenerul public are dreptul de a aplica criterii de calificare referitoare numai la: a) situaia personal a investitorului privat; b) capacitatea de exercitare a activitii profesionale; c) situaia economic i financiar; d) capacitatea tehnic i/sau profesional; e) standarde de asigurare a calitii; f) standarde de protecie a mediului. (2) Criteriile de calificare vor fi diferite de criteriile de atribuire. Art. 32 - Partenerii publici pot prevedea condiii speciale privind executarea contractului, cu condiia s fie compatibile cu dreptul Uniunii Europene i s fie menionate n anunul de selecie sau n documentul ataat. Condiiile speciale de executare a unui contract se pot referi, n special, la aspecte sociale i de mediu. Art. 33 Procedura de selecie a partenerului privat va include i procedurile legale de selectie necesare ncheierii de catre societatea de proiect a contractului de parteneriat public-privat sau, dupa caz, a contractului subsecvent prevazute de Art. 55 al. (2) din prezenta lege. Art. 34 (1) Orice investitor privat interesat are dreptul de a solicita clarificri cu privire la anunul de selecie i documentul ataat anunului de selecie. (2) Partenerul public are obligaia de a rspunde la orice solicitare de clarificare nu mai trziu de 6 zile nainte de data-limit stabilit pentru depunerea scrisorilor de intenie, n cazul n care a fost solicitat n timp util. Art. 35 Pe tot parcursul procedurii de atribuire partenerul public poate solicita clarificari investitorilor privai referitor la aspecte din cuprinsul scrisorii de intentie sau ofertei sau confirmarea unor angajamente coninute n aceastea.

10

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

Art. 36 - (1) Selectia investitorilor care vor fi invitati la semnarea acordului de proiect presupune: a) primirea i nregistrarea plicurilor ce conin scrisorile de intenie elaborate de investitorii privai interesai; b) convocarea comisiei de atribuire i deschiderea plicurilor coninnd scrisorile de intenie n prezena tuturor membrilor comisiei i a investitorilor privai interesai; c) evaluarea scrisorilor de intenie i a documentelor anexate la acestea pe baza criteriilor de calificare comunicate in anuntul de selectie si documentul atasat; d) ntocmirea raportului de evaluare cu stabilirea investitorilor privai selectai care vor fi invitai la semnarea acordului de proiect; e) invitarea simultan i n scris a investitorilor privai selectai la negocierea i semnarea acordului de proiect. (2) Partenerul public poate decide sa intre in etapa de negociere cu toti investitorii calificati sau cu un numar predeterminat de investitori calificati. Partenerul public poate limita numrul de investitori privai selectai pentru ncheierea acordului de proiect, cu condiia s fie disponibil un numr suficient de candidai pentru a asigura o concuren real. n cazul n care numrul de candidai care ndeplinesc criteriile de calificare este mai mic dect numrul minim stabilit n anunul de selecie, partenerul public poate continua procedura, invitnd investitorul privat sau investitorii privai care ndeplinesc criteriile de calificare. (3) Procedura se poate finaliza chiar dac se depune o singur scrisoare de intenie, cu condiia ca aceasta, mpreun cu documentele anexate de ctre investitorul privat interesat, s respecte cerinele minime impuse de anunul de selecie i documentul ataat. (4) Partenerul public are obligaia de a solicita investitorilor privai constituirea unei garanii de participare n cuantum de 0,5%, din valoarea estimat a contractului fr TVA. Garania de participare se constituie prin virament bancar intr-un cont indicat de partenerul public in anuntul de selectie sau prin scrisoare de garantie autonoma emisa n condiiile legii de o institutie de credit. (5) Partenerul public are obligaia de a verifica constituirea garaniei de participare la data deschiderii scrisorilor de intenie. Art. 37 - Negocierile cu investitorii privai semnatari ai acordului de proiect presupun parcurgerea urmatoarelor etape: a) prezentarea unei oferte preliminare de catre fiecare investitor privat semnatar al acordului de proiect; b) alegerea de catre comisia de atribuire a solutiei tehnice preferate dintre solutiile prezentate de investitorii privati semnatari al acordului de proiect si consemnarea intr-un proces verbal care se comunica tuturor participantilor la negocieri; c) prezentarea de catre investitorii privati semnatari ai acordului de proiect a ofertei finale avand in vedere solutia tehnica preferata comunicata de comisia de atribuire. Partenerul public va publica in SEAP termenul pentru depunerea ofertei finale care nu poate fi mai mic de 15 zile
11

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

de la data comunicarii tuturor ofertantilor a procesului verbal mentionand solutia tehnica aleasa de comisia de atribuire; d) ntocmirea raportului de evaluare a ofertelor finale care va preciza cel putin urmatoarele: ofertele admisibile, respectiv neconforme sau neacceptabile, ierarhizarea investitorilor privai i oferta desemnata ctigtoare; e) transmiterea deciziei de atribuire a contractului de parteneriat public-privat ctre fiecare investitor privat semnatar al acordului de proiect. Art. 38 Informatiile minime care trebuie mentionate in acordul de proiect, procesul verbal de alegere a solutiei tehnice preferate, raportul de evaluare a ofertelor finale si in decizia de atribuire a contractului de parteneriat public-privat vor fi prevazute in normele de aplicare a prezentei legi. Art. 39 Etapele de negociere enumerate la Art. 37 vor fi detaliate in normele de aplicare a prezentei legi.

SECTIUNEA a 3-a Negocierea si semnarea contractului de parteneriat public-privat Art. 40 - (1) Contractul este atribuit investitorului privat care a prezentat, pe baza solutiei tehnice preferate comunicate de comisia de atribuire, oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic, dup aplicarea criteriilor de evaluare a ofertelor finale stabilite de partenerul public si precizate n anunul de selecie. (2 ) Criteriile de evaluare sunt ponderate. (3) Dac partenerul public consider c o astfel de ponderare nu este posibil din punct de vedere obiectiv, criteriile de evaluare vor fi ierarhizate i partenerul public va ntocmi o not justificativ n acest sens. (4) Criteriile de evaluare trebuie s includ cel puin costul total al ofertei i obiectivele de performan definite conform scopului contractului. (5 ) Prin costul total al ofertei se nelege suma costurilor generate de proiectarea, finanarea, construcia/realizarea sau transformarea, reabilitarea/modernizarea, ntreinerea, mentenana, operarea, exploatarea sau managementul lucrrilor, echipamentelor i bunurilor corporale/incorporale i de prestarea de servicii, dupa caz, prevzute pe durata contractului. (6) Alte criterii de evaluare, legate de obiectul contractului, pot fi: calitatea i natura inovatoare ale ofertei, termenul de realizare a lucrrilor, calitile arhitecturale, estetice sau funcionale ale acestora etc.

12

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

(7) Daca negocierile cu primul clasat nu pot conduce la ncheierea contractului, partenerul public ncepe negocierile, pe rnd, cu urmtorii investitori privai semnatari ai acordului de proiect, n ordinea ierarhic a seleciei, pn la obinerea unui rezultat favorabil. (8) n cazul n care un investitor privat depune o ofert cu un pre neobinuit de sczut, partenerul public are dreptul s o descalifice, dac n urma analizei unor detalii solicitate n scris de la investitorul privat aceast ofert nu este susinut din punct de vedere tehnic, financiar, logistic. (9) Partenerul public care constat c o ofert are un pre neobinuit de sczut deoarece investitorul privat a obinut in mod legal un ajutor de stat, nu poate respinge respectiva ofert din acest motiv. Art. 41 - n normele metodologice de aplicare a prezentei legi se vor stabili condiiile in care scrisorile de intenie si ofertele se considera inacceptabile, neconforme sau descalificate. Art. 42 - Contractele de parteneriat public-privat pot fi ncheiate numai dup mplinirea unui termen de ateptare de minimum 10 zile calendaristice ncepnd cu ziua urmtoare transmiterii comunicrii privind rezultatul procedurii ctre investitorii privai participani. Comunicarea se va putea realiza prin posta, fax ori alte mijloace electronice cu confirmare de primire. Art. 43 (1) Partenerul public asigura publicarea in SEAP a anunului de atribuire a contractului in termen de 30 de zile de la incheierea contractului. (2) Informaiile minime care trebuie incluse n anunul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat sunt prevzute n normele de aplicare a prezentei legi. Art. 44 - (1) n cazul in care nu se semneaza contractul de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii privai care au depus oferte, partenerul public are dreptul de a relua procedura. (2) Daca partenerul public modifica studiul de prefezabilitate i/sau documentul ataat are obligatia de a supune documentele modificate avizarii prealabile a Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine conform prevederilor cuprinse in Art. 25 din prezenta lege. Art. 45 (1) In cazul aplicarii prevederilor Art. 60 din prezenta lege, procedura de selectie a noului partener privat va presupune publicarea unui anunt de selectie de catre partenerul public conform prevederilor prezentei legi, care va contine aceleasi criterii de calificare care au fost aplicate pentru selectia initiala a investitorilor privati semnatari ai acordului de proiect. (2) Noul partener privat va fi desemnat de partenerul public impreuna cu finantatorii proiectului care sunt institutii de credit, institutii financiare sau institutii financiare internationale, in conditiile stabilite prin contractul incheiat intre partenerul public si respectivii finantatori, conform prezentei legi, dintre investitorii interesati de preluarea drepturilor si obligatiilor

13

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

partenerului privat din contractul de parteneriat public-privat care indeplinesc criteriile de calificare prevazute la al. (1). Art. 46 - (1) La finalizarea procedurii de selectie, partenerii publici ntocmesc un proces-verbal care s cuprind, dupa caz, cel puin urmtoarele elemente: a) denumirea i adresa partenerului public; b) obiectul i valoarea contractului de parteneriat public-privat; c) numele i adresa partenerului privat selectat; d) numele investitorilor privai respini i motivele respingerii lor; e) motivele pentru care partenerul public a renunat s atribuie un contract de parteneriat public-privat. (2) Procesul-verbal se comunica Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine in termen de 10 zile de la semnarea contractului de parteneriat public-privat sau de la comunicarea catre investitorii participanti la selectie a deciziei de renuntare la atribuirea contractului de parteneriat public-privat. SECTIUNEA a 4-a Contestatii si ci de atac mpotriva deciziilor Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor Art. 47 (1) Orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept ori ntr-un interes legitim printr-un act al partenerului public, prin nclcarea dispoziiilor legale n materia parteneriatului public-privat, poate solicita, prin contestaie, anularea actului, obligarea partenerului public de a emite un act, recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativjurisdicional, n condiiile prezentei legi. (2) n sensul prevederilor alin. (1), prin persoan vtmat se nelege orice investitor privat care: a) are sau a avut un interes legitim n legtur cu respectiva procedur de atribuire; b) a suferit, sufer sau risc s sufere un prejudiciu ca o consecin a unui act al partenerului public, de natur s produc efecte juridice, ori ca urmare a nesoluionrii n termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire. Art. 48 - n vederea soluionrii contestaiilor pe cale administrativ-jurisdicional, partea care se consider vtmat are dreptul s se adreseze Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, cu respectarea prevederilor art. 256 281 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii. Art. 49 (1) Instana competent s soluioneze plngerea formulat mpotriva deciziei pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor este curtea de apel, secia de
14

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

contencios-administrativ i fiscal n a crei raz se afl sediul partenerului public. Cu excepia cazurilor n care plngerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor nu are calitatea de parte n proces. (2) Plngerea va fi soluionat cu respectarea prevederilor art. 283 - art. 2851 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii. Art. 50 - Procesele i cererile privind acordarea despgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate n cadrul procedurii de atribuire se soluioneaz cu respectarea prevederilor art. 286 art. 17 287 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii. Art. 51 Procesele si cererile privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluiunea, rezilierea sau denunarea unilateral a contractelor de parteneriat public-privat se soluioneaz cu respectarea prevederilor art. 286 art. 28717 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii cu exceptia situatiei in care in cuprinsul contractului de parteneriat public-privat a fost convenita de parti o alta modalitate de solutionare a disputelor.

CAPITOLUL III Contractul de parteneriat public-privat Art. 52 (1) n sensul prezentei legi, contractul de parteneriat public-privat se ncheie, dupa caz, ntre unul sau mai muli parteneri publici, unul sau mai muli parteneri privai si societatea de proiect sau intre unul sau mai multi parteneri publici si unul sau mai multi parteneri privati, in situatia in care acestia decid infiintarea unei societati de proiect cu capital mixt, public si privat. (2) n situaia asocierii partenerilor publici la constituirea asocierii, avnd n vedere scopul i obiectivele asocierii i ale proiectului de parteneriat public-privat, precum i cu respectarea dispoziiilor legale n materia proprietii publice, partenerii publici vor stabili de comun acord care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate, precum i orice alte condiii privind regimul juridic i modul de punere n valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat precum i modul de realizare a serviciului public. Art. 53 - Contractul de parteneriat public-privat va reglementa cel puin urmtoarele aspecte: a) obiectul proiectului public realizat n parteneriat public-privat; b) conditiile de infiintare si functionare ale societatii de proiect; c) termenele de realizare a lucrrilor; d) obligativitatea realizarii de catre societatea de proiect a studiului de fezabilitate cu respectarea ofertei finale acceptata de partenerul public in cadrul procedurii de atribuire;
15

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

e) drepturile constituite n favoarea partenerului privat i/sau a societii de proiect, inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la realizarea proiectului de parteneriat public-privat; f) drepturile i obligaiile partenerului public, ale partenerului privat i ale societii de proiect, pe parcursul derulrii proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv obligaiile partenerului privat i ale societii de proiect menite s garanteze respectarea destinaiei bunurilor implicate n proiectul de parteneriat public-privat i a condiiilor de realizare a serviciului; g) regimul juridic al bunurilor implicate n proiect, inclusiv al bunurilor realizate sau dobndite n cursul derulrii proiectului i modalitatea de transfer al acestor bunuri la ncetarea contractului; h) durata contractului; i) modalitatea de finanare a etapelor proiectului de parteneriat public-privat; j) modalitatea de alocare a riscurilor proiectului de parteneriat public-privat; k) caracteristicile i obiectivele de performan ale bunului sau bunurilor publice ce vor fi realizate n cadrul proiectului precum i indicatorii de performan ai serviciului public ce va fi realizat n cadrul proiectului; l) modalitatea de monitorizare i control de ctre partenerul public a respectrii obligaiilor partenerului privat i/sau ale societii de proiect; m) delimitarea partii reglementare a contractului; n) procedura de aprobare de catre partenerul public a contractelor incheiate de partenerul privat si/sau societatea de proiect cu afiliatii partenerului privat; o) garaniile de bun execuie ce vor fi asigurate de partenerul privat; p) asigurrile ce vor fi ncheiate i meninute pe parcursul derulrii proiectului de parteneriat public-privat; q) proceduri de adaptare a contractului n vederea asigurrii echilibrului financiar n cadrul proiectului de parteneriat public-privat; r) proceduri de preluare a drepturilor i obligaiilor partenerului privat de ctre finanatorii proiectului i/sau partenerul public; s) rspunderea contractual, inclusiv sanciunile i penalitile aplicabile partenerului privat n cazul neexecutrii obligaiilor sale, n special n cazul neatingerii sau nemeninerii obiectivelor sau indicatorilor de performan, precum i, dup caz, posibilitatea compensrii sumelor astfel datorate de partenerul privat cu plile datorate de partenerul public n temeiul contractului de parteneriat public-privat; t) dreptul partenerului public de a modifica unilateral partea reglementar a contractului i dreptul de a denunta unilateral contractul, precum si condiiile de exercitare a acestor drepturi, inclusiv modalitatea de determinare si plat a eventualei compensaii datorate partenerului privat; u) cauzele de ncetare a contractului i condiiile n care se asigur continuitatea serviciului realizat n cadrul parteneriatului public-privat.
16

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

Art. 54 (1) Durata contractului de parteneriat public-privat se stabilete n principal n funcie de perioada de amortizare a investiiilor ce urmeaz sa fie realizate de ctre societatea de proiect i/sau n funcie de modalitatea de finanare a acestor investiii. (2) Stabilirea duratei se va face astfel nct: a) sa se evite restrictionarea artificiala a accesului la competiie; b) sa se asigure un profit rezonabil pentru domeniul respectiv ca urmare a exploatrii infrastructurii realizate de societatea de proiect; c) sa se asigure un nivel rezonabil i suportabil al preurilor pentru serviciile care vor fi efectuate pe durata contractului, ce urmeaz s fie suportate de utilizatorii serviciilor respective. Art. 55 - (1) Partenerul public va putea constitui, n condiiile legii, n favoarea societii de proiect, cu privire la bunurile cu care contribuie la realizarea proiectului de parteneriat publicprivat: a) drepturi de concesiune asupra bunurilor proprietate public sau drepturi nscute din nchirierea bunurilor proprietate public; b) drepturi de superficie sau drepturi de folosin asupra bunurilor proprietate privat a statului, a unitilor administrativ-teritoriale, a instituiilor publice crora legea le recunoate un drept de proprietate sau a partenerului public. (2) In cazul in care societatea de proiect are ca asociati partenerul public si partenerul privat, partenerul public va incheia cu societatea de proiect un contract subsecvent prin care vor fi constituite drepturile in favoarea societatii de proiect. (3) Partenerul privat nu va putea sub-concesiona in tot sau in parte bunurile, lucrarile sau serviciile concesionate si nu va putea incredinta realizarea obiectului contractului unei alte persoane, cu exceptia contractelor cu tertii incheiate in conformitate cu contractul de parteneriat public-privat. Art. 56 - (1) Partenerul public prevazut la Art. 7 lit. (a) si (b) sau asocieri ale acestora poate modifica unilateral partea reglementar a contractului de parteneriat public-privat si poate denunta unilateral contractul de parteneriat public-privat, cu notificarea prealabil a partenerului privat si a societii de proiect, din motive excepionale legate de interesul naional sau local, dup caz. (2) n cazul n care modificarea sau denunarea unilateral a contractului i aduce un prejudiciu, partenerul privat are dreptul s primeasc n mod prompt o despgubire adecvat i efectiv, stabilita potrivit prevederilor contractului de parteneriat public-privat. (3) n caz de dezacord cu privire la suma despgubirii, aceasta va fi stabilit de ctre instana judectoreasc sau arbitral competent. Acest dezacord nu va permite, n nici un caz, neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiilor de ctre partenerul privat sau, dup caz, societatea de proiect.
17

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

Art. 57 - Bunurile construite integral sau dobndite de societatea de proiect cu finanare privat vor putea fi proprietatea societii de proiect pe durata contractului de parteneriat publicprivat sau vor putea fi transferate n proprietatea partenerului public inainte de incetarea contractului de parteneriat public-privat cu plata de catre acesta a unui pre a crui valoare i modalitate de plat vor fi stabilite prin contractul de parteneriat public-privat. Art. 58 - Contractul de parteneriat public-privat va preciza bunurile sau categoriile de bunuri care pe parcursul derulrii contractului vor intra n proprietatea partenerului public respectiv a societii de proiect, precum i urmtoarele categorii de bunuri, dup caz: a) bunurile pe care societatea de proiect trebuie s le transfere partenerului public la ncetarea din orice motiv a contractului de parteneriat public-privat; b) bunurile pe care partenerul public are opiunea de a le cumpra la ncetarea din orice motiv a contractului de parteneriat public-privat; c) bunurile care rmn n proprietatea societatii de proiect la ncetarea din orice motiv a contractului de parteneriat public-privat. Art. 59 (1) La ncetarea din orice motiv a contractului de parteneriat public-privat drepturile constituite de partenerul public n favoarea partenerului privat sau a societii de proiect vor nceta, iar bunurile realizate sau dobndite de societatea de proiect i reprezentnd obiectul proiectului public precum i cele necesare derulrii serviciului public vor fi transferate partenerului public, libere de sarcini, n bun stare de funcionare i exploatabile conform standardelor aplicabile serviciului public i/sau bunurilor similare, stabilite prin contractul de parteneriat public-privat. (2) La incetarea contractului de parteneriat public-privat ca urmare a expirarii termenului pentru care a fost incheiat, bunurile realizate sau dobndite de societatea de proiect i reprezentnd obiectul proiectului public precum i cele necesare derulrii serviciului public vor fi transferate partenerului public cu titlu gratuit. (3) La incetarea contractului de parteneriat public-privat din orice motiv, cu exceptia expirarii termenului pentru care a fost incheiat, bunurile realizate sau dobndite de societatea de proiect i reprezentnd obiectul proiectului public precum i cele necesare derulrii serviciului public vor fi transferate partenerului public cu cu plata unei compensatii stabilite conform contractului de parteneriat public-privat, in functie de valoarea neamortizata a acestor bunuri. Art. 60 (1) n cazul n care partenerul privat sau societatea de proiect nu i ndeplinete din orice motiv obligaiile potrivit contractului de parteneriat public-privat sau obligaiile fa de finanatorii proiectului, partenerul public, din proprie iniiativ sau la solicitarea finanatorilor proiectului va putea nlocui partenerul privat n urma unei proceduri de selecie a unui nou partener privat.

18

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

(2) Condiiile unei astfel de nlocuiri vor putea fi convenite printr-un contract ncheiat ntre partenerul public i finanatorii proiectului. (3) Contractul de parteneriat public-privat va conine n acest caz prevederi corespunztoare care s permit partnerului public nlocuirea partenerului privat. Art. 61 - (1) La ncetarea contractului de parteneriat public-privat din orice alt motiv dect expirarea termenului pentru care a fost ncheiat, partenerul public va putea prelua aciunile sau prile sociale ale partenerului privat n societatea de proiect n schimbul unui pre determinat conform contractului de parteneriat public-privat. (2) n situaia ncetrii contractului de parteneriat public-privat n urma expirrii termenului pentru care a fost ncheiat, partenerul public va putea prelua cu titlu gratuit aciunile sau prile sociale ale partenerului privat n societatea de proiect. Art. 62 Partenerul public are dreptul sa monitorizeze i s controleze, pe toat perioada derulrii contractului de parteneriat public-privat, modul n care partenerul privat i/sau societatea de proiect i execut obligaiile nscute din contractul de parteneriat public-privat i/sau din prevederile legale aplicabile. Art. 63 (1) Relaiile contractuale dintre partenerul public i partenerul privat se bazeaz pe principiul echilibrului financiar, care presupune meninerea unui echilibru ntre efectele de natur financiar ale drepturilor care sunt transmise sau constituite n favoarea partenerului privat i respectiv ale obligaiile care i revin potrivit contractului de parteneriat public-privat i/sau prevederilor legale aplicabile. (2) Ca efect al principiului echilibrului financiar, partenerul privat nu va fi inut s suporte creterea efectelor financiare negative legate de executarea obligaiilor sale n cazul n care aceast cretere rezult n urma: a) unui act normativ sau a unui act administrativ; b) unui caz de for major, cu excepia cazului n care partenerul privat i-a asumat riscul respectiv prin contractul de parteneriat public-privat. Art. 64 (1) Cu excepia cazurilor expres prevzute de prezenta lege, partenerul privat nu va putea cesiona sau greva cu sarcini drepturile i obligaiile sale nscute din contractul de parteneriat public-privat. (2) Partenerul privat nu va putea instraina sau greva cu sarcini actiunile sau partile sociale detinute in societatea de proiect decat cu acordul expres si prealabil al partenerului public si al finantatorilor proiectului, cu exceptia expres prevazute in prezenta lege. Art. 65 (1) Contractul de parteneriat public-privat nu poate fi modificat dect cu acordul prealabil al Departamentului pentru proiecte de infrastructur i investiii strine.
19

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

(2) n cazul n care modificarea ar avea ca efect o redistribuire ntre parteneri a riscurilor proiectului sau asumarea unor riscuri noi de ctre partenerul privat, astfel nct n urma acestei modificri proiectul ar urma s fie clasificat n sectorul public, contractul de parteneriat publicprivat nu va putea fi modificat. Art. 66 - (1) Contractul de parteneriat public-privat va fi ncheiat n conformitate cu legea romn, indiferent de naionalitatea partenerului privat. (2) Pentru soluionarea eventualelor litigii izvorte din executarea contractului de parteneriat public-privat, prile pot stipula n contract clauza compromisorie, putnd atribui competenta soluionrii litigiilor instanelor arbitrale romne sau internaionale. CAPITOLUL IV Contraventii si sanctiuni Art. 67 - Constituie contravenie i se sancioneaz urmtoarele fapte: a) refuzul de a pune la dispoziia Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine a informaiilor referitoare la ncheierea contractelor de parteneriat public-privat, pe care aceasta le solicit n scopul ndeplinirii funciei de monitorizare i supraveghere; b) netransmiterea informaiilor referitoare la ncheierea contractelor de parteneriat publicprivat n termen de 5 zile de la primirea solicitrii scrise din partea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine; c) neducerea la ndeplinire in termenul legal a oricarei decizii a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor si/sau instantei de judecata, dupa caz. Art. 68 - (1) Contraveniile prevzute la Art. 67 lit. a) si b) se sancioneaz cu amend de la 40.000 lei la 80.000 lei; (2) Contravenia prevzut la Art. 67 lit. c) se sancioneaz cu amend de la 40.000 lei la 100.000 lei. (3) Contravenientul are dreptul de a achita n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia jumtate din minimul amenzilor prevzute la alin. (1) i (2). Art. 69 - (1) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se realizeaz de ctre persoane mputernicite ale Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine. (2) Aplicarea sanciunii amenzii contravenionale se prescrie n termen de 24 de luni de la data svririi faptei. (3) Orice persoan are dreptul de a sesiza Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine cu privire la nclcarea dispoziiilor legale n materia parteneriatului publicprivat. n vederea exercitrii acestui drept, persoanele respective vor transmite Departamentului

20

VERSIUNE PENTRU CONSULTARI

pentru proiecte de infrastructura si investitii straine mpreun cu sesizarea i datele/documentele relevante, n vederea susinerii acesteia. (4) Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine va monitoriza i supraveghea respectarea prevederilor prezentei legi i a actelor normative emise n aplicarea acesteia, putnd lua orice msuri pentru ndreptarea neconformitilor constatate. (5) Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine este responsabil pentru ndeplinirea funciei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de selecie a partenerului privat, care intr sub incidena legislaiei privind parteneriatul public-privat. Art. 70 - (1) Contraveniilor prevzute la Art. 67 le sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, plngerile formulate mpotriva proceselor-verbale de constatare i sancionare a contraveniilor ncheiate de persoanele mputernicite se soluioneaz de Judectoria Sectorului 1 Bucureti. CAPITOLUL V Dispoziii tranzitorii i finale Art. 71 Procedurile de atribuire n curs de desfurare la data intrrii n vigoare a prezentei legi se vor supune spre avizare Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine in vederea initierii sau finalizarii acestora, dupa caz. Art. 72 Partenerii publici au obligaia de a transmite Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine orice informaie solicitat de acesta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire i contractele atribuite. Art. 73 - Autoritile publice care intentioneaza sa deruleze proiecte de parteneriat public-privat vor organiza i puse n funciune uniti interne de coordonare a proiectelor de parteneriat publicprivat in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Art. 74 - Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine elaboreaz norme de aplicare a prezentei legi pe care le supune spre adoptare Guvernului n termen de 60 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a prezentei legi. Art. 75 - Prezenta lege intr n vigoare la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. 76 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga legea nr. 178/2010 privind parteneriatul public-privat.
21