Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTE EXAMEN MEDIU 1. Clasificarea poluantilor aerului din punct de vedere al efectului (exemple). 2. Surse de CO, CMA. 3.

Efectele pe sanatate ale CO. 4. Determinarea nivelului de poluare cu CO. 5. Clasificarea suspensiilor in functie de diametru. 6. Efectele pe sanatate ale oxizilor de azot;CMA. 7. Determinarea suspensiilor, norme sanitare. 8. Determinarea NO2 si efectele asupra copiilor. 9. Determinarea SO2, efectele pe sanatate si CMA. 10. Surse de Pb; CMA. 11. Metabolism Pb; distributia plumbului in organism. 12. Efectele plumbului asupra sanatatii. 13. Determinare Pb; biomarkeri ai expunerii la Pb. 14. Contaminarea aerului cu microorganisme, clasificarea acestora in functie de natura lor. 15. Efectele contaminarii aerului cu microorganisme asupra sanatatii : infectii respiratorii, pneumonia de hipersensibilizare. 16. Caracteristici ale epidemiei hidrice, cai de patrundere; norme sanitare. 17. Bacterii transmise prin apa; norme sanitare. 18. Virusuri si paraziti transmisi prin apa; norme sanitare. 19. Analiza bacteriologica a apei : metode de analiza curenta. 20. Analiza bacteriologica a apei : analize complementare si speciale. 21. Sectorul tratarii apei : indepartarea suspensiilor, coagularea, filtrarea. 22. Sectorul tratarii apei : demineralizarea, mineralizarea, dezactivarea. 23. Sectorul tratarii apei : dezinfectia. 24. Determinarea clorului rezidual si a necesarului de clor. 25. Termoliza. 26. Efectele temperaturii crescute asupra organismului. 27. Efectele temperaturii scazute asupra organismului. 28. Microclimat : norme igienico-sanitare. 29. Clasificarea florei poluante a solului dupa provenienta. 30. Indicatori bacterieni si parazitari ai poluarii solului. 31. Clasificarea radiatiilor ionizante; Mecanism de actiune. 32. Surse de radiatii ionizante; mecanism de actiune. 33. Efectele radiatiilor ionizante (efecte cu prag). 34. Efectele radiatiilor ionizante (efecte tardive); mecanism de actiune. 35. Substante toxice transmise prin apa. 36. Substante indezirabile in apa (efecte) : I, F. 37. Conditii de potabilitate ale apei :organoleptice, fizice si chimice. 38. Indicatori de poluare ai apei.