Sunteți pe pagina 1din 19

C1.

1 Msura 221

CONTRACT DE FINANTARE
Nr. C............................... /................................... PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDITIILE PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA ROMANIA ntre: AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUITRomnia, cu sediul n str Stirbei Voda nr 43, sector 1, Bucureti, Tel.40-22-750/Fax4021315.67.79; email: cabinet@apdrp.ro, reprezentat legal de ................................................., n funcia de Director General, prin mandatar ...................................................... Director al Centrului Regional de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit ...................................... n calitate de Autoritate Contractant, pe de o parte, si PERSOAN JURIDIC/PERSOANA FIZICA ............................. nfiinata la data de.................., Cod Unic de inregistrare...................................., cu sediul/adresa in str. ..........................., judetul................, cod postal...................., tel......................, fax ......................., cod RO.............(Cod Unic de Inregistrare in Registrul Fermierilor alocat de APIA) reprezentata prin .....(nume).................................. n funcia de ....... (calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea i funcionarea entitii/persoanei juridice respective i conform statutului/actului constitutiv al perosanei juridice respective) ....................................., identificat prin B.I/C.I/PASS seria .......... nr ................................, CNP ................... in calitate de Beneficiar pe de alta parte, s-a convenit incheierea prezentului Contract de Finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finantare nr. F ..in urmatoarele conditii: Articolul 1 Obiectul Contractului 1(1) Obiectul acestui Contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre Autoritatea Contractant, pentru punerea n aplicare a Cererii de finantare nr. F.... pentru Proiectul: <titlul> .

1(2) Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n acest Contract, care este constituit din Contractul de Finantare i anexele acestuia, pe care Beneficiarul declar c le cunoate i le accept. Cererea de finantare depusa de beneficiar, mpreun cu toate documentele anexate acesteia, rezultat n urma verificrilor, modificrilor si completrilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de evaluare i implementare, face parte integrant din contract i este obligatorie pentru beneficiar pe ntreaga perioad de execuie i valabilitate a contractului prevzut la art. 2. Planul financiar rezultat n urma evalurii i seleciei Cererii de finanare devine Anexa III la prezentul contract. 1(3) Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze proiectul pe propria rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul Contract i cu legislaia naional i comunitar n vigoare. Articolul 2 Durata de executie si de valabilitate a contractului de finantare 2(1) Durata de execuie i de valabilitate a prezentului contract ncepe la data semnrii acestuia de ctre ambele pri i este de maximum 2 ani pentru nfiinatrea plantaiei forestiere, la care se adaug 15 ani pentru efectuarea plilor. Durata de execuie i de valabilitate a Contractului de Finanare cuprinde durata de nfiinare i ntreinere a plantaiei, inclusiv durata de acordare a primelor compensatorii pentru pierderea de venit. 2(2) Durata de nfiinare a plantaiei reprezint perioada de realizare a lucrrilor de mpdurire, care nu va depi 2 ani de la semnarea Contractului de finanare. 2(3) Durata de ntreinere a plantaiei este de 5 ani ncepnd cu anul nfiinrii plantaiei. 2(4) Durata de compensare a pierderii de venit agricol ca urmare a mpduririi este de 15 ani, ncepnd cu anul nfiinrii plantaiei. Articolul 3 Valoarea Contractului 3(1) Valoarea total eligibil a Proiectului care face obiectul finanrii nerambursabile de ctre Autoritatea Contractant este de maxim <suma in cifre>(litere) lei echivalentul a maxim <suma in cifre>(litere) euro, respectiv: 3(1.1) Valoarea cheltuielilor pentru nfiinarea plantaiei de maxim ............. (cifre) (litere) lei echivalentul a maxim <suma in cifre>(litere) euro; 3(1.2) Valoarea cheltuielilor pentru elaborarea Proiectului de mpdurire de maxim ............. (cifre) (litere) lei echivalentul a maxim <suma in cifre>(litere) euro. 3(1.3) Valoarea cheltuielilor pentru ntreinerea plantaiei de maxim ............. (cifre) (litere) lei echivalentul a maxim <suma in cifre>(litere) euro; 3(1.4) Valoarea cheltuielilor pentru compensarea pierderii de venit de maxim ............. (cifre) (litere) lei echivalentul a maxim <suma in cifre>(litere) euro

3(2) Autoritatea Contractant se angajeaz s acorde o finanare nerambursabil de maxim <suma in cifre>(litere) lei, echivalentul a maxim <suma in cifre>(litere) euro, astfel: 3(2.1) Valoarea cheltuielilor pentru nfiinarea plantaiei de maxim ............. (cifre) (litere) lei echivalentul a maxim <suma in cifre>(litere) euro, reprezentnd maxim .......% din valoarea totala eligibil specificat la alineatul (1) pct. 3(1.1). 3(2.2) Valoarea cheltuielilor pentru elaborarea Proiectului de mpdurire de maxim ............. (cifre) (litere) lei echivalentul a maxim <suma in cifre>(litere) euro. 3(2.3) Valoarea cheltuielilor pentru ntreinerea plantaiei de maxim ............. (cifre) (litere) lei echivalentul a maxim <suma in cifre>(litere) euro, reprezentnd maxim .......% din valoarea totala eligibil specificat la alineatul (1) pct. 3(1.2). 3(2.4) Valoarea cheltuielilor pentru compensarea pierderii de venit de maxim ............. (cifre) (litere) lei echivalentul a maxim <suma in cifre>(litere) euro, reprezentnd maxim .......% din valoarea totala eligibil specificat la alineatul (1) pct. 3(1.3); Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data aprobrii Raportului de selecie / Raportului de Contestaii de ctre Directorul General al Direciei Generale Dezvoltare Rural Autoritatea de Management pentru PNDR, publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html. Articolul 4 Modalitatea de plat 4(1) Beneficiarul va ntocmi cererile de plat n conformitate cu Instructiunile de plata, Anexa V la prezentul contract; 4(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plat autorizate de Agenie depuse de beneficiari i nsoite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plat se face n urma verificrii documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerinelor Autoritii Contractante prezentate n Instruciuni de plat, Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plat poate fi invalidat ulterior prin constatarea de nereguli. Articolul 5 Dispoziii de plat 5(1) Beneficiarul sprijinului va depune obligatoriu n perioada 1 martie - 15 mai a fiecrui an calendaristic cererile de plat pentru nfiinarea plantaiei (pentru toat suprafaa propus prin proiect), ntreinerea plantaiei i compensarea pierderii de venit. 5(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plat n conformitate cu Instruciunile de plat, Anexa V. Cursul de schimb utilizat este difereniat astfel: 5(2.1) pentru nfiinarea i ntreinerea plantaiei plile se vor efectua n LEI la cursul de schimb din penultima zi lucrtoare a lunii precedente celei in care se efectueaza plata, publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html, astfel nct valoarea sumelor rambursate

beneficiarului s nu depaeasc valorile menionate la art 3(2) din prezentul contract; 5(2.2) pentru pierderea de venit plile se vor efectua n LEI la cursul de schimb cel mai recent stabilit de ctre Banca Central Europeana naintea datei de 1 ianuarie a anului pentru care este pltit trana respectiv, publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html, astfel nct valoarea sumelor rambursate beneficiarului s nu depaeasc valorile menionate la art 3(2) din prezentul contract. 5(3) Plile se vor efectua n lei n urmtorul cont: numr cont IBAN: titular cont : denumirea si adresa Bncii sau Trezoreriei de Stat: 5(4) Plile vor fi efectuate dup finalizarea de ctre ITRSV, APIA, APDRP a tuturor controalelor aferente cererilor de plat. Articolul 6 Anexe Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul Contract i sunt parte integrant a acestuia, avnd aceeai for juridic: Anexa I Anexa II Anexa III Anexa IV Anexa V Prevederi Generale Panouri i autocolante publicitare cu informatii privind finantarea proiectelor prin PNDR Planul financiar 1. Instructiuni privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR 2. Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii privati PNDR Instructiuni de plata

Articolul 7 Dispoziii legale 7(1) Prezentul contract oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin fiecare dispoziie a acestuia n conformitate cu principiul obligativitii contractului ntre prile contractante, n temeiul articolului 969 din Codul civil si reglementarilor in vigoare. 7(2) Prezentul contract are natura administrativ n condiiile dispoziiilor legale aplicabile n materie de contencios administrativ, fiind ncheiat n dou exemplare originale, n limba Romn, un original fiind pentru Autoritatea Contractant i un original pentru Beneficiar. 7(3) Acest contract intr n vigoare la data ultimei semnturi menionate n contract. 7(4) Datele beneficiarilor vor fi fcute publice n conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 259/2008 AL COMISIEI din 18 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 1290/2005 al Consiliului n ceea ce privete publicarea informaiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul European de

Garantare Agricol (FEGA) i din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i pot fi prelucrate de ctre organisme de audit i de investigare ale Comunitilor sau ale statelor membre, n vederea protejrii intereselor financiare ale Comunitilor. n cazul datelor cu caracter personal, informaiile sunt puse la dispoziie n conformitate cu cerinele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informai cu privire la drepturile lor n calitate de persoane vizate n temeiul respectivei directive i cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi. Articolul 8 Notificri i comunicri 8(1) Orice comunicare sau notificare adresat de una din pri celeilalte, va fi socotit ca valabil ndeplinit dac este transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract. 8(2) n cazul n care notificarea/comunicarea se face pe cale potal, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare. 8(3) Dac notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat. 8(4) Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una din pri, dac nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitile prevzute la alin 1), alin. 2) si alin. 3). 8(5) In cazul in care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale postala nu este posibila, din motive neimputabile Autoritatii Contractante, notificarea/ comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afisarea, concomitent, la sediul Autoritatii Contractante si pe pagina de internet a Autoritatii Contractante, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afisarii anuntului. Autoritatea Contractanta va mentine afisarea anuntului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat. Pentru Beneficiar Reprezentant legal Nume/prenume................................. Data :................................................ Semntura Director Economic/Contabil Sef Nume/prenume................................. Data :................................................ Semntura Pentru Autoritatea Contractant Director CRPDRP Nume/prenume.................................................. Data :................................................................. Semntura Vizat Control Financiar Preventiv Propriu Nume/prenume.................................................. Data :................................................................. Semntura

Compartiment Juridic i Contencios Nume/prenume.................................................. Data :................................................................. Semntura ef SEC CRPDRP Nume/prenume.................................................. Data :................................................................. Semntura

ANEXE - C1.1 Msura 221


C1.1 ANEXA I PREVEDERI GENERALE Articolul 1 Obligaii generale 1(1) Beneficiarul se oblig sa execute Proiectul n conformitate cu descrierea acestuia cuprins n Cererea de finanare astfel cum a fost aprobat mpreun cu toate documentele anexate i a celor rezultate n urma verificarilor, modificarilor si completarilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de implementare. 1(2) Regulile privind achiziiile realizate de beneficiari sunt emise de ctre Autoritatea Contractant, iar Beneficiarul finanrii nerambursabile este obligat s le respecte. 1(3) Beneficiarul va fi singurul rspunztor n fata Autoritii Contractante pentru implementarea proiectului. Subcontractarea total sau parial a proiectului este strict interzis. 1(4) Beneficiarul trebuie s implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficien i vigilen n conformitate cu cele mai bune practici n domeniul vizat i n concordan cu acest contract. 1(5) Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a nu incheia un nou contract cu Beneficiarul care nu i-a respectat obligatiile contractuale stipulate intr-un Contract de Finantare, incheiat anterior cu APDRP. Articolul 2 Obligaii privind informarea i raportarea financiar i tehnic 2(1) Beneficiarul este obligat s ntocmeasc i s ataeze la fiecare cerere de plat rapoarte de execuie, respectnd Instruciunile de Plata - Anexa V la prezentul contract. 2(2) Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice alte informaii de natur tehnic sau financiar solicitate de Autoritatea Contractant.

Articolul 3 Obligaii 3(1) Beneficiarul se oblig s respecte pe toata durata contractului de finanare Bunele Condiii Agricole i de Mediu (GAEC) n vigoare, cerinele statutare de management, precum i toate condiiile i criteriile menionate n Proiect pentru care Cererea de finanare a fost aprobat. 3(2) Beneficiarul sprijinului sau deintorii ulteriori ai terenului agricol mpdurit au obligaia de a asigura respectarea tuturor clauzelor care decurg din prezentul Contract de finanare. 3(3) Beneficiarul sprijinului sau deintorii ulteriori ai terenului agricol mpdurit au obligaia meninerii plantaiei pe o perioad de timp cel puin egal cu vrsta de exploatare din proiect, toate sumele solicitate i ncasate de acetia pn la data constatrii desfiinrii premature a plantaiei vor fi restituite. 3(4) Beneficiarul este obligat s depun la OJPDRP-SVCP dosarele de achizitii cu maximum 3 luni nainte de depunerea Cererii de plat. 3(5) Beneficiarul sprijinului are obligaia s menin arboretul plantat pe o perioad care va fi cel puin egal cu vrsta exploatabilitii prevzut n normativele tehnice, stabilit n Proiect. 3(6) n cazul n care beneficiarul sprijinului nu depune nici o cerere de plat n maximum 2 ani de la semnarea Contractului de finanare, Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a nceta Contractul de finanare. 3(7) Beneficiarul i va asuma integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa pe parcursul derulrii proiectului. Autoritatea Contractant va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa Beneficiarului. 3(8) Beneficiarul se oblig s ntocmeasc raportul de execuie a lucrrilor de nfiinare a plantaiei forestiere conform prevederilor proiectului tehnic de mpdurire. 3(9) Beneficiarul se oblig s ntocmeasc raportul de execuie a lucrrilor de ntreinere a plantaiei forestiere pentru toat perioada pentru care proiectul tehnic de mpdurire prevede aceste lucrri i s-l depun la OJPDRP n perioada 1-15 octombrie a fiecrui an. 3(10) Beneficiarul se oblig permit reprezentanilor APIA,ITRSV, APDRPefectuarea verificrilor pe teren pentru nfiinarea plantaiei, a lucrrilor de ntreinere i a respectrii GAEC. 3(11) Beneficiarul se oblig s ntocmeasc un registru unic de control pentru evidenierea tuturor controalelor desfurate de ctre toate organele de control specializate ITRSV, APIA, APDRP, precum i de ctre alte organe de control ale statului sau instituii comunitare. Formatul Registrului unic de control este disponibil pe site-ul www.apdrp.ro, registrul se numeroteaz, se tampileaz, se sigileaz i se pstreaz la sediul/punctul de lucru al beneficiarului

3(12) Beneficiarul sprijinului persoan fizic se oblig s evidenieze toate nregistrrile economico - financiare ce se deruleaz de ctre fermier n vederea mpduririi terenurilor agricole, precum i pentru lucrrile de ntreinere a plantaiei. Pentru evidena acestor operaiuni, trebuie s completeze lunar un Registru de ncsari i pli, n ordine cronologic, n funcie de data intrrii documentelor. Acest Registru se leag i se numeroteaz de ctre beneficiar si va fi tampilat la APDRP la data semnrii Contractului de finanare. Formatul Registrului este disponibil pe site-ul www.apdrp.ro, Evidentele din acest registru sunt obligatorii pe toat perioada de valabilitate a Contractului de finanare. 3(13) Beneficiarul se oblig s respecte pe toat durata de valabilitate a Contractului de finanare, criteriile de eco-condiionalitate pe toate parcelele cu utilizare agricol din cadrul fermei. Articolul 4 Conflict de interese Beneficiarul va adopta o asemenea conduit care va evita conflictul de interese, definit conform legislatiei in vigoare. Articolul 5 Confidenialitate Autoritatea Contractant i Beneficiarul se angajeaz s pstreze confidenialitatea rapoartelor i a oricrui document, informaie sau alt material de care se ia la cunotin executarea prezentului contract. Informaiile pot fi furnizate doar autoritilor competente. Articolul 6 Publicitate 6(1) Autoritatea Contractant cere ca, prin orice not sau publicare fcut de Beneficiar privind Proiectul finanat, incluznd o conferin sau un seminar, trebuie s specifice c Proiectul a primit fonduri de la Uniunea European. Beneficiarul trebuie s fac referiri la Proiect i la contribuia financiar a Comunitii Europene n informaia oferit, n rapoartele interne i anuale i n orice relaie cu mass-media. 6(2) Toate panourile/autocolantele vor fi realizate de catre beneficiar in conformitate cu Anexa II a prezentului contract. Articolul 7 Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor i echipamentelor 7(1) Drepturile de proprietate industrial i intelectual rezultate din aplicarea proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, beneficiarul fiind singurul rspunztor pentru drepturile de proprietate industrial sau intelectuala revendicate de tere persoane 7(2) Prin derogare de la prevederile primului paragraf, Beneficiarul poate acorda Autoritii Contractante dreptul de a utiliza n mod liber aa cum crede de cuviin, toate documentele care deriv din Proiect, n orice form a lor.

Articolul 8 Monitorizarea i Evaluarea Proiectului 8(1) Pe durata de execuie i de valabilitate a prezentului contract, Beneficiarul trebuie s i asume obligaia furnizrii Autoritii Contractante, Comisiei Europene i/sau agenilor lor autorizai, a oricrui document sau informaie n msur s ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare i evaluare ale proiectului i s admit drepturile lor de acces descrise n art.13. 8(2) Rezultatul oricrei evaluri va fi pus la dispoziia prilor contractante. Articolul 9 Amendament la Contract 9(1) Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finantare numai n cursul duratei de execuie i de valabilitate stabilit prin contract i nu poate avea efect retroactiv. 9(2) Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor pri contractante, cu excepia situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile, cnd Autoritatea Contractant va notifica n scris Beneficiarul cu privire la aceste modificri, iar Beneficiarul se oblig a le respecta ntocmai. 9(3) Orice amendament al Contractului sau al anexelor sale trebuie fcut n scris printrun act adiional/nota de modificare. Toate actele aditionale vor fi ncheiate n aceleai condiii ca i Contractul de Finantare. 9(4) Pe parcursul perioadei de nfiinare i de ntreinere a plantaiei, n funcie de evoluia plantaiei, beneficiarul, cu acordul scris al proiectantului, poate solicita la ITRSV modificri i completri justificate ale soluiei tehnice avizate. 9(5) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobat i prevzut n contract nu poate fi majorata. 9(6) In cazul modificarii adresei, a sediului administrativ, a contului bancar sau al bancii pentru proiectul PNDR, in caz de inlocuire a responsabilului legal sau in cazul schimbarii structurii actionariatului fara a se modifica datele de identificare ale firmei, Beneficiarul se obliga sa notifice Autoritatea Contractant. In cazul schimbarii structurii actionariatului, Beneficiarul se obliga sa notifice Autoritatea Contractanta, in scris si prealabil operarii acestei modificari. Pentru oricare din aceste cazuri, notificarea va fi nsoit de documente justificative eliberate de autoritile competente. Autoritatea Contractant poate aproba modificarea solicitat de beneficiar, caz n care devine parte integrant a contractului. Articolul 10 Cesiunea 10(1) Contractul n integralitatea sa, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din acesta nu pot face obiectul cesiunii, fr acordul prealabil i n scris al Autoritii Contractante.

10(2) Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a aproba sau nu cesiunea catre noul beneficiar, n urma analizrii i verificrii respectrii n continuare a condiiilor de selecie i eligibilitate avute n vedere la selectarea cererii de finanare. 10(3) n cazul n care beneficiarul autoritate publica local concesioneaz terenul cu plantatia forestier unei persoane fizice sau juridice private, concesionarul va prelua toate obligaiile beneficiarului i va beneficia de prima pentru ntreinerea plantaiei forestiere numai pentru perioada de timp rmasa pna la mplinirea termenului stabilit ca eligibil pentru aceasta prima. Concesionarul nu beneficiaz de plile compensatorii pentru pierderea de venit agricol ntruct acesta nu exploata terenul respectiv la data acordarii sprijinului. 10(4) n caz de imposibilitate, neimputabil Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea va fi preluat de succesorii si n drepturi, cu aprobarea expres i prealabil a Autoritii Contractante. 10(5) n cazul n care beneficiarul sprijinului nstrineaz, la orice moment i prin orice mijloc legal, terenul mpdurit, noul deintor preia toate drepturile i obligaiile beneficiarului corelate cu categoria juridic, privat sau public, din care face parte. Articolul 11 ncetarea contractului 11(1) n cazuri excepionale i temeinic dovedite, inclusiv cazurile de for major invocate i comunicate ntre pri n condiiile legii, Autoritatea Contractant poate decide ncetarea Contractului printr-o notificare scris, fr a fi cerut plata finanrii nerambursabile. 11(2) Prile pot decide, prin acord, ncetarea Contractului, ca urmare a solicitrii scrise din partea beneficiarului, aprobat de Autoritatea Contractant, caz n care beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil pn la data ncetrii contractului. 11(3) n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea Contractului, inclusiv n cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat sau a fost declanat procedura insolvenei, precum i n situaia n care Autoritatea Contractant constat c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu corespund realitii sau documentele/autorizaiile/avizele depuse n vederea obinerii finanrii nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexate/ nu corespund realitatii, Autoritatea Contractant poate nceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scris adresat beneficiarului, fr punere n ntrziere, fr nicio alt formalitate i fr intervenia instanei judectoreti. n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil, mpreun cu dobanzi si penalitati n procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare, n conformitate cu prevederile art. 16 din prezenta Anex. 11(4) Anterior ncetrii Contractului de Finantare, Autoritatea Contractant poate suspenda contractul i/sau plile ca o msur de precauie, fr o avertizare prealabil.

PREVEDERILE FINANCIARE Articolul 12 Eligibilitatea cheltuielilor 12(1) Cheltuielile neeligibile pentru finanarea n cadrul Programului sunt prevazute in Fia msurii 221 din PNDR. Articolul 13 Contabilitate i controale tehnice i financiare 13(1) Beneficiarul trebuie s in nregistrri contabile sistematice i precise referitoare la executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzanele profesionale si legale. Pentru fiecare proiect trebuie inut o evideniere separat, cu toate veniturile i cheltuielile pe perioada de valabilitate a contractului. 13(2) Beneficiarul trebuie s consimt la inspeciile pe baz de documente sau la faa locului efectuate de Autoritatea Contractant, Comisia European i orice alt organism cu atributii in domeniu asupra modului de utilizare a finanrii nerambursabile pe durata de valabilitate a contractului. n acest scop, Beneficiarul se angajeaz s acorde personalului Autoritii Contractante, Comisiei Europene sau al oricarui organism cu atributii in domeniu ori altor persoane mandatate de aceste instituii, dreptul de acces la locurile i spaiile unde se implementeaz proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a Proiectului. Documentele trebuie s fie uor accesibile i arhivate, astfel nct s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze Autoritatea Contractant de locul unde sunt arhivate documentele. 13(3) Beneficiarul trebuie s pun la dispoziia experilor verificatori din cadrul APDRP/ ITRSV/ APIA documente suplimentare n cazul n care acestea sunt solicitate. Articolul 14 Suma final a finanrii Comunitare 14(1) Valoarea total a ajutorului financiar care urmeaz a fi pltit de Autoritatea Contractant nu va depi suma finanrii nerambursabile prevzut in lei si in euro la Articolul 3(2) din Contract. Articolul 15 Nereguli, sume necuvenite i restituirea finanrii 15(1) Prin neregul n accepiunea prezentului contract, se nelege orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, acordurilor de finantare, reglementarilor in vigoare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana, precum si a prevederilor contractului de finantare, caz n care cheltuiala este neeligibil i are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitatilor Europene sau a bugetelor administrate de acestea ori n numele lor si a bugetului naional. 15(2) Nerespectarea angajamentelor asumate de beneficiar prin contractul de finantare si anexele acestuia, precum si prin cererile de plata depuse de beneficiar va conduce la

reduceri sau la excluderi privind plile pentru infiintarea plantatiei, ntreinerea plantaiei i pentru pierderea de venit agricol. 15(3) n cazul n care beneficiarul sprijinului sau deintorii ulteriori ai terenului agricol mpdurit nu respect obligaia meninerii plantaiei pe o perioad de timp egal cu vrsta de exploatare din proiect, toate sumele solicitate i ncasate de acetia pn la data constatrii desfiinrii premature a plantaiei vor fi restituite. 15(4) Orice plat excedentar, efectuat de ctre Autoritatea Contractant, constituie plat necuvenit, iar Beneficiarul are obligaia de a restitui sumele necuvenite n termen de 5 zile calendaristice de la data confirmarii de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei plati in exces din partea Autoritii Contractante. ncepnd cu a 6 a zi calendaristic se vor calcula penaliti, in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare, la data respectiva, pentru fiecare zi de intrziere. 15(5) n cazul nregistrrii unei nereguli, definite la alin. (1), beneficiarul va restitui integral valoarea finanrii necuvenite primite din partea Autoritatii Contractante n termenele prevzute n cuprinsul actelor de notificare transmise de Autoritatea Contractant. Dac Beneficiarul nu se conformeaz acestei obligaii, Autoritatea Contactant va stabili penaliti pentru ntrziere i va proceda la recuperarea sumei n conformitate cu dispozitiilor legale in vigoare. 15(6) n cazul n care neregula sau plata excedentar este depistat nainte de efectuarea ultimei pli conform prezentului contract sau conform oricarui alt contract de finantare incheiat pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul PNDR, Autoritatea Contractant va proceda la diminuarea sumei rambursate ncepnd cu trana urmtoare aferent oricrui contract de finanare, pn la stingerea integral a debitului la care se adaug valoarea penalitilor. n cazul n care neregula sau plata excedentar este depistat dup efectuarea ultimei trane de plat aferent prezentului contract i debitul nu poate fi recuperat in totalitate prin diminuarea sumei aferent oricrui alt Contract de Finanare incheiat de Beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin PNDR, Autoritatea Contractant va sesiza institutia competenta in domeniu, in vederea declansarii executarii silite, conform prevederilor legislatiei nationale in vigoare 15(7) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autoritii Contractante cad n sarcina exclusiv a Beneficiarului. Articolul 16 - For major 16(1) Prin for major se nelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil de nlturat, independent de vointa partilor contractante, intervenit dupa data semnarii contractului, care impiedica executarea contractului si care exonereaza de raspundere partea care o invoca. Pot constitui cauze de for major calamitile naturale cum ar fi: cutremure, inundaii, alunecri de teren, razboi, revolutie, embargou etc.

16(2) Partea contractant care invoc For Major are obligaia de a notifica celeilalte pri, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora, sa transmita acte doveditoare emise de autoritile competente in termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia i este obligata sa-i comunice data incetarii cazului de forta majora, in termen de 5 zile, si de a lua orice msuri care ii stau la dispozitie n vederea limitrii consecinelor. 16(3) Daca partile nu procedeaza la anuntare, in conditiile si termenele prevazute, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care o invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin lipsa de notificare. 16(4) Fiecare caz de for major trebuie dovedit i va constitui obiectul verificrilor ce vor fi efectuate cu aceasta ocazie de ctre Autoritatea Contractant. 16(5) ndeplinirea contractului va fi suspendat pe perioada de aciune a Forei Majore, fr a prejudicia drepturile ce se cuvin prilor, pn la apariia acesteia. 16(6) In cazul in care forta majora si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executarii prezentului contract pe o perioada mai mare de 6 luni, partile se vor intalni intr-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de executare a contractului, fie asupra desfiintarii acestuia. Articolul 17 Legea aplicabil si dispozitii finale 17(1) Prezentul Contract de Finanare este guvernat de legea romna. 17(2) n eventualitatea apariiei unui diferend ntre Autoritatea Contractant i Beneficiar, survenit din ncheierea ori executarea acestui Contract, se va ncerca soluionarea acestuia pe cale amiabil. n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale amiabil, partea interesat se va adresa instantelor de contencios administrativ competente potrivit legii, pentru soluionare potrivit dispoziiilor legale aplicabile n materia contenciosului administrativ.

Pentru Msura 221 sunt valabile ANEXA II i ANEXA IV de la Msurile de investiii

C1.1 - ANEXA V

INSTRUCIUNI DE PLAT PENTRU BENEFICIARII MASURII 221


A. INFORMAII CU CARACTER GENERAL Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in doua exemplare pe suport de hartie, la care ataseaza pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plata trebuie sa cuprinda urmatoarele documente justificative: Pentru lucrarile de infiintare (anul 1): 1. Cererea de plata si anexa Identificarea financiara; 2. Declaratia de cheltuieli, care va avea atasate, pentru decontarea proiectului tehnic (unde este cazul): - Copiile facturilor; - Copiile documentelor de plata; - Copiile extraselor de cont; 3. Raportul de executie privind lucrarile de infiintare a plantatiei; 4. Garantia de buna executie pentru lucrari/ serviciile de proiectare (unde este cazul); 5. Ordinul de incepere al lucrarilor de infiintare a plantatiei; 6. Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investitiei continand pozitiile bornelor topografice; 7. Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor de infiintare a plantatiei; 8. Procese verbale de predare primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul); 9. Procesele verbale de predare-primire a materialului saditor; 10. Devizele financiare pentru serviciile de proiectare (unde este cazul); 11. Devizele pentru lucrarile executate de infiintare a plantatiei; 12. Certificatul de provenienta al puietilor forestieri/ Documentul de calitate al furnizorului; 13. Autorizatia de producator a materialului 14. Certificatul de atestare al persoanei fizice/ juridice care a realizat lucrarile de impadurire; 15. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului; 16. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). Pentru lucrarile de intretinere (anii 1-5): 1.Cererea de plata si anexa Identificarea financiara; 2.Procesul verbal de receptie pentru incheierea starii de masiv (anul V); 3.Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului; 4.Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).

Dupa realizarea lucrarilor de intretinere, beneficiarul va elabora un Raport de executie privind lucrarile de intretinere a plantatiei pe care il va depune in perioada 1 septembrie 15 octombrie la OJPDRP. 1. 2. 3. Pentru pierderea de venit (anii 1-15): Cererea de plata si anexa Identificarea financiara; Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului; Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). In primul an, beneficiarul va depune formularele Cererilor de plata AP 1.1 pentru lucrarile de infiintare a plantatiei, intretinere a plantatiei si pentru pierderea de venit Incepand cu anul 2, beneficiarul va depune doar formularele Cererilor de plata AP 1.1 pentru lucrarile de intretinere a plantatiei si pentru pierderea de venit. Incepand cu anul 6, beneficiarul va depune doar formularul Cererii de plata AP 1.1 pentru pierderea de venit. Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Declaratia de esalonare a platilor, Cererea de plata, Declaratia de cheltuieli, Raportul de executie, Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJPDRP sau pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro) Beneficiarul va depune la SVCP-OJPDRP Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 30 de zile de la avizarea dosarului de achizitie pentru serviciile de proiectare. Orice modificare (prelungire termen sau modificare valoare) a Declaraiei de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata se va face numai in condiii excepionale, in baza unui Memoriu justificativ. In acest caz, beneficiarul va depune o Declaratie de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 rectificata. Beneficiarii pot solicita decontarea cheltuielilor efectuate aferente investiiei de baza realizate in transe de plata, astfel: o transa de plata pentru Masura 221 costurile de instalare a plantatiei; cinci transe de plata anuale pentru Masura 221 primele de intretinere a plantatiei; 15 transe de plata anuale pentru Masura 221 primele compensatorii pentru pierderea de venit ca urmare a impaduririi. Dosarul Cererii de Plata trebuie sa aiba opis, iar documentele pe care le contine trebuie numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar. Referintele din opis trebuie sa corespunda cu numarul paginii la care se afla documentele din dosar. Beneficiarul va face mentiunea la sfarsitul dosarului: ,,Acest dosar contine . pagini, numerotate de la 1 la . Pe fiecare pagina din dosarul cererii de plata trebuie sa apara mentiunea Program FEADR. Copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii de Plata trebuie sa fie lizibile, avand mentiunea Conform cu originalul;

Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale. Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: sa aiba formatul prevazut de actele normative in vigoare si sa fie completate in conformitate cu acestea; data inscrisa pe factura nu este anterioara datei semnarii contractului de finantare cu Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit; data inscrisa pe factura nu este anterioara datei semnarii contractelor de achizitii; sa fie mentionate numarul, data si/ sau obiectul contractului de achizitii pentru servicii in baza carora au fost emise. Beneficiarul trebuie sa se asigure ca valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursarea proiectului tehnic (valoarea din factura fara taxe recuperabile) se incadreaza in linia din bugetul proiectului, completand in Declaratia de cheltuieli atasata la dosarul cererii de plata incadrarea pe linia bugetara a cheltuielilor solicitate la plata. Cheltuielile care depasesc valoarea din linia bugetara sunt considerate cheltuieli neeligibile prin Programul FEADR si trebuie suportate de beneficiar. In cazul achizitiei de servicii, daca au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie sa fie egala cu valoarea din devizul financiar de servicii aferente transei de plata. Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: documentul de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar; documentele de plata sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii; sa aiba semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului, exceptand documentele de plata aferente platilor electronice; sa mentioneze in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita; contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii sau din adresa furnizorului de lucrari/servicii privind contul bancar al acestuia; CEC-urile/ biletele la ordin trebuie sa fie emise de beneficiarul proiectului, in numele furnizorului, fara sa fie girate catre terti. In cazul in care platile se efectueaza prin CEC-uri/ bilete la ordin, beneficiarul trebuie sa prezinte Borderourile de incasare a acestor documente de plata, care trebuie sa fie stampilate si semnate de banca. Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

sa fie datate si stampilate de banca (trezoreria) beneficiarului finantarii; sa ateste, valoric si ca data, efectuarea platilor din documentul/documentele de plata corespondente. Pentru platile efectuate prin Trezorerie de catre beneficiari se vor atasa doar extrasele de cont. Platile in cadrul unui contract de achizitii trebuie efectuate conform clauzelor contractuale la termenele si valorile stabilite. Datele mentionate in Raportul de executie trebuie sa fie reale si sa aiba acoperire in situatia existenta la locul de implementare a proiectului. Serviciile prestate trebuie sa corespunda cantitativ, calitativ si valoric ofertelor castigatoare care au stat la baza contractelor incheiate intre beneficiar si furnizori. Pentru toate documentele incluse in dosarul cererii de plata, redactate in alte limbi, se va anexa o traducere in limba romana realizata fie de un traducator autorizat, fie de beneficiar (caz in care pe traducere acesta va face mentiunea Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii, va semna si va stampila). Beneficiarul poate sa depuna cererea de plata pentru lucrarile de infiintare/ lucrarile de intretinere/ pierderea de venit in perioada 1 martie - 15 mai a anului pentru care solicita plata costurilor standard de infiintare/ primelor de intretinere/ primelor compensatorii pentru pierderea de venit. Beneficiarul nu poate depune cererea de plata pentru primul an mai tarziu de 2 ani de la data semnarii contractului de finantare. Beneficiarul nu va fi sanctionat pentru depunerea cu intarziere a cererii de plata in cazurile de forta majora si in circumstante exceptionale. Cu exceptia cazurilor de forta majora sau a circumstantelor exceptionale, beneficiarul poate depune cererea de plata dup data limit stabilita (15 mai), insa pentru cererile de plata aferente lucrarilor de intretinere/ pierderii de venit, se va aplica o sanctiune de 1% pe zi lucrtoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dac cererea ar fi fost depus n termenul stabilit. Dac perioada de intarziere depaseste 25 de zile calendaristice, beneficiarul nu va mai putea depune cererea de plata pentru lucrarile de infiintare/ lucrarile de intretinere/ pierderea de venit. Nerespectarea clauzelor contractuale si a termenelor de finalizare a investitiilor, asumate prin contractul de finantare, poate conduce la rezilierea acestuia si implicit la constituirea de debite pentru sumele platite pana la momentul rezilierii contractului. Beneficiarul va fi informat in ceea ce priveste suma autorizata la plata si cheltuielile respinse, precum si motivul respingerii. B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:

Cererea de plata trebuie sa fie completata, datata, semnata (cu numele mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului, avand toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. Cererea de plata pentru lucrarile de infiintare a plantatiei trebuie sa fie elaborata pentru toata suprafata propusa prin proiectul tehnic de impadurire. Valoarea proiectului tehnic este de maxim 10% din valoarea eligibila a proiectului si poate fi solicitata la plata doar in cazul avizarii dosarului de achizitie pentru serviciile de proiectare. Anexa la Cererea de plata Identificarea financiara, trebuie sa fie completata, datata, semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum si datata si semnata de titularul contului Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie completata, datata, semnata si stampilata de reprezentantul legal al proiectului. Raportul de executie privind lucrarile de infiintare/ intretinere a plantatiei trebuie sa aiba toate rubricile completate, sa fie datat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie sa descrie lucrarile de infiintare/ intretinere realizate. Garantia de buna executie pentru lucrari/ serviciile de proiectare trebuie constituita in conformitate cu Contractul de lucrari/servicii (in favoarea beneficiarului finantarii). Garantia poate fi constituita, fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara, a unei polite de asigurare, a unui cec etc., fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive din platile efectuate catre furnizori. Ordinul de incepere al lucrarilor de infiintare a plantatiei este documentul care atesta momentul inceperii executarii lucrarilor. Data emiterii acestui document trebuie sa fie anterioara oricaror date de intocmire a proceselor verbale de lucrari. Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investitiei continand pozitiile bornelor topografice trebuie sa fie datat, semnat (cu numele mentionat in clar) si stampilat conform Programului de urmarire si control al calitatii lucrarilor. Data elaborarii acestui document trebuie sa fie ulterioara Ordinului de incepere al lucrarilor Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor trebuie completate, datate, semnate si stampilate. Procesul verbal de receptie pentru incheierea starii de masiv (anul V) trebuie completate, datate, semnate si stampilate Procesele verbale de predare primire a serviciilor achizitionate (proiect tehnic) trebuie completate, datate, semnate si stampilate de catre beneficiar si furnizor. Procesele verbale de predare-primire a materialului saditor trebuie completate, datate, semnate si stampilate de catre beneficiar si furnizor. Devizele financiare pentru serviciile de proiectare trebuie sa fie datate, semnate si stampilate de furnizorul de servicii si de reprezentantul legal al proiectului. Acestea trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii si declarate castigatoare.

Devizele pentru lucrarile executate de infiintare a plantatiei trebuie semnate cu numele mentionat in clar, stampilate si datate de reprezentantul legal si de executantul lucrarii. Certificatul de provenienta al puietilor forestieri/ Documentul de calitate al furnizorului trebuie sa fie datat, semnat si completat de producatorul de puieti Documentul se emite conform prevederilor OG 11/ 2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducerea; Autorizatia de producator a materialului trebuie sa fie datata, semnata si completata de emitent conform prevederilor Ordinului 676/ 2004 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producatorului de material forestier de reproducere (Anexa 1); Certificatul de atestare al persoanei fizice/ juridice care a realizat lucrarile de impadurire trebuie sa fie datat, semnat si completat de emitent conform prevederilor Ordinului nr. 718 din 7 mai 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice i juridice care efectueaz proiectarea i/sau execut lucrri de mbuntiri funciare din domeniul silvic (Anexa 3). Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului trebuie completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar (la fiecare cerere de plata). Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata trebuie datate, semnate si stampilate de emitent. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia expertilor verificatori din cadrul APDRP/ ITRSV/ APIA documente suplimentare in cazul in care acestea sunt solicitate

S-ar putea să vă placă și