Sunteți pe pagina 1din 2

ADEVERINTA DE VENIT

Date privind societatea


Date de identificare:
Denumire: Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Str. Judet/sector: Localitate: Telefon contact: CUI:

Nr. Registrul Comertului:

Reprezentata de:

Tip societate:
1 Bugetara 1 Multinationala 1Financiar-Bancara 1Societate comerciala cu capital mixt 1Societate comerciala cu capital privat 1 Altele (specificati): 1 Societate comerciala cu capital de stat

Domeniu de activitate:
1 Industria energetica 1 Servicii financiar-contabile 1 Comert 1 Industria alimentara/ Gastronomie/ Restaurante/ Hoteluri / Baruri 1 Servicii bancare 1 Industria prelucratoare/Productie 1 Constructii 1 Servicii (Consultanta/IT/Media) 1 Servicii publice (Ordine publica, Sanatate, Invatamant, Utilitati, Cultura) 1 Altele (specificati): 1 NU 1 DA

Societatea este in procedura de lichidare, faliment sau restructurare ?

Date privind angajatul


Date de identificare:
Nume: Angajat din data:________________ Pe perioada: 1 Nedeterminata Prenume: Cu: 1 Contract de munca 1 Determinata, pana la data de: 1 Decizie 1 Ordin CNP: Nr.___________ Din data:_____________

_______________

In functia:_____________________________

La Directia/Departamentul/ Serviciul: Vechime la actualul loc de munca:

f f ani si f f luni

Vechime totala in munca:

f f ani si f f luni

Informatii cu privire la venituri:


I. Venit lunar brut total (fara ore suplimentare, prime, comisioane vanzari, bonusuri, diurne, sporuri cu caracter ocazional, stimulente, norma hrana, neprevazute in Carnetul de munca/Contractul de munca/Decizia/Ordinul), compus din: Salariu lunar brut de baza: Sporuri cu caracter permanent: RON (in cifre) RON (in cifre) (in litere) (in litere)

Sporurile cu caracter permanent precum: spor de vechime, spor de fidelitate, spor de conducere, spor pentru conditii speciale de munca toxicitate, conditii grele, periculoase, penibile, conditii nocive de munca, spor de noapte, spor de antena pentru politisti, spor de confidentialitate, sporuri specifice anumitor domenii de activitate aparare, securitate, industrii cu o anumita importanta pentru economia nationala, etc, conform inregistrarilor din Cartii de munca/Contractului individual de munca/Registrului General de Evidenta a Salariatilor/Decizie/Ordin II. Venituri nete totale, incasate in ultimele 3 luni, compuse din: Luna: Salariu net aferent venitului lunar brut total Norma de hrana Diurne/Garzi Comisioane / Bonusuri/ Stimulente (cu caracter de continuitate) Alte venituri variabile RON RON RON RON Luna: RON RON RON RON Luna: RON RON RON RON

RON

RON

RON

Alte venituri decat salariul net si veniturile cu caracter permanent mentionate anterior, reprezintand sume aditionale care nu au caracter permanent: ore suplimentare, diurne ocazionale, prime anuale, sporuri cu caracter ocazional,salarii de merit acordate pe o perioada determinata, stimulente cu caracter ocazional etc
VOLKSBANK ROMNIA S.A. Sediul social: os. Pipera nr. 42, et. 3-8 i 10, sector 2, Bucureti, Call center: 0800672222, www.volksbank.ro Societate administrat n sistem dualist. J40/58/2000, CUI RO12564356, C.S. subscris i v rsat: 903.154.800 Lei, R. Bancar RB-PJR-40-048/10.04.2000, Cod swift: VBBUROBU

1/2

Salariatul beneficiaza de bonuri de masa?

1 NU 1 DA

Valoarea unui bon de masa:

RON

Numar bonuri pe luna:

Plata salariului se face ?

1 lunar, la data de _______________ ale lunii 1 bilunar la data de________________ale lunii (avans) si la data de______________ale lunii (lichidare) 1 NU 1 DA 1 NU 1 DA 1 NU 1 DA Motivul cresterii: Suma lunara a retinerilor : Suma lunara a retinerilor : 1 NU 1 DA 1Specializare 1 Promovare 1 Merite deosebite 1 Lege speciala 1 Renegociere 1 Schimbarea locului de munca 1 Altul_________________

Salariatul a beneficiat de crestere salariala fata de anul trecut ? Salariul este grevat de retineri lunare ? Au fost notificate cesiuni/popriri ale drepturilor salariale ?

RON

Motivul retinerilor:

RON

Motivul retinerilor:

Salariatul, este pe lista de locuri de munca restructurate/ preaviz ? Salariatului i s-a intocmit carte de munca?

Contractul de munca a fost suspendat in ultimele 6 luni sau este suspendat in prezent? 1 NU 1 DA

1 NU 1 DA

Ne asumam intreaga responsabilitate cu privire la datele mentionate in prezentul document si confirmam ca persoanele semnatare ale prezentei adeverinte angajeaza raspunderea noastra cu privire la corectitudinea si veridicitatea informatiilor cuprinse in aceasta.
Reprezentat legal/Functia* Nume si prenume Semnatura

* Numele in clar si semnatura. Persoane autorizate: Administrator Societate, Director General, Contabil Sef, Director Adjunct,Director Financiar, Director
Economic, Director Resurse Umane, Sef Serviciu;

Numar de inregistrare: _______________ Data: ________________ L.S.

VOLKSBANK ROMNIA S.A. Sediul social: os. Pipera nr. 42, et. 3-8 i 10, sector 2, Bucureti, Call center: 0800672222, www.volksbank.ro Societate administrat n sistem dualist. J40/58/2000, CUI RO12564356, C.S. subscris i v rsat: 903.154.800 Lei, R. Bancar RB-PJR-40-048/10.04.2000, Cod swift: VBBUROBU

2/2